eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 11 04 04.11.2014 09:30 Fram, Borkenes Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS342014 PS 34/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 17.06.2014
3 PS352014 PS 35/2014 Åpne protokoll Spørretime
4 PS362014 PS 36/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag
5 PS372014 PS 37/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunereformen - videre prosess
6 PS382014 PS 38/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunereformen - KS medvirkning i lokale og regionale prosesser
7 PS392014 PS 39/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Privat reguleringsforslag - Bygdevegen 46, Borkenes
8 PS402014 PS 40/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommuneplanens arealdel - forenklet byggesaksbehandling. Forslag til nye bestemmelser om mindre byggetiltak på bebygde bolig- og fritidseiendommer i LNF-områder (LNF-spredt)
9 PS412014 PS 41/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tilbakeføring av akkumulert mindreforbruk Sør-Troms regionråd
10 PS422014 PS 42/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tertialrapport 2/2014
11 PS432014 PS 43/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tillegg i delegeringsreglementet - forskrifter etter akvakulturloven
12 PS442014 PS 44/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll HRS - tjenestetilbud til eierkommunene. Framtidig organisering
13 PS452014 PS 45/2014 Åpne protokoll Interpellasjon fra Linda Alise Karlsen (V): Barnekonvensjonen fyller 25 år 20.november i år
14 PS462014 PS 46/2014 Åpne protokoll Utsending lengeværende asylbarn
Versjon:5.0.7