eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Levekårsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 11 26 26.11.2014 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Levekårsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS182014 PS 18/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 4.6.2014
2 PS192014 PS 19/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018
3 PS202014 PS 20/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Orienteringssak- samhandlingsreformen
6 PS232014 PS 23/2014 Åpne protokoll Referatsaker
7 RS252014 RS 25/2014 Åpne saksfremlegg Den Nasjonale frivillighetsprisen 2014
8 RS262014 RS 26/2014 Åpne saksfremlegg Orientering om planlagt tildeling av vikarmidler, stipendmidler og studieavgifter til videreutdanning studieåret 2014/2015
9 RS272014 RS 27/2014 Åpne saksfremlegg Invitasjon til Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014
10 RS282014 RS 28/2014 Åpne saksfremlegg Svar på søknad om midler til skilting og merking av turløyper - Kvæfjordløyper 2014 - tilsagn
11 RS292014 RS 29/2014 Åpne saksfremlegg Borkenes skole - Referat fra møte i samarbeidsutvalget 23.04.14
12 RS302014 RS 30/2014 Åpne saksfremlegg Svar på søknad om prosjektmidler - Den naturlige skolesekken
13 RS312014 RS 31/2014 Åpne saksfremlegg Avslag på søknad om spillemidler - Borkenes kunstgressbane - banerehabilitering
14 RS322014 RS 32/2014 Åpne saksfremlegg Status bosettingsarbeidet i kommunen: resultater for 1.halvår 2014 og fremdriftsplan for resten av året
15 RS332014 RS 33/2014 Åpne saksfremlegg Retur av signert samarbeidsavtale mellom Konfliktrådet i Midtre Hålogaland og Kvæfjord kommune
16 RS342014 RS 34/2014 Åpne saksfremlegg Samarbeidsavtale mellom Konfliktrådet i Midtre Hålogaland og Kvæfjord kommune (signert)
17 RS352014 RS 35/2014 Åpne saksfremlegg Konfliktrådet i Midtre Hålogaland -Invitasjon til kick-off seminar
18 RS362014 RS 36/2014 Åpne saksfremlegg Oversendelse av endelig tilsynsrapport etter Fylkesmannens tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem
19 RS372014 RS 37/2014 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms - Tilsyn i barneverntjenesten og frist for lukking av avvik
20 RS382014 RS 38/2014 Åpne saksfremlegg Svar på brev vedrørende tilsyn i barneverntjenesten og frist for lukking av avvik, med særskilt fokus på tjenestens driftssituasjon
21 RS392014 RS 39/2014 Åpne saksfremlegg Høringsutkast - Lokal forskrift for inntak og formidling i Troms
22 RS402014 RS 40/2014 Åpne saksfremlegg Lærerløftet - en fornyet satsing på kunnskapsskolen
23 RS412014 RS 41/2014 Åpne saksfremlegg Hvite Busser - Viktige skoleturer
24 RS422014 RS 42/2014 Åpne saksfremlegg Åpning av Friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde
25 RS432014 RS 43/2014 Åpne saksfremlegg Eldrepolitisk handlingsplan for Troms
26 RS442014 RS 44/2014 Åpne saksfremlegg Stimuleringstilskudd videreutdanning psykisk helsearbeid og psykososialt arb
27 RS452014 RS 45/2014 Åpne saksfremlegg Svar på søknad:Kompetanseheving rus/psykiatri
28 RS462014 RS 46/2014 Åpne saksfremlegg Kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenesten - justering av a kontobeløp med virkning fra og med august 2014
29 RS472014 RS 47/2014 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms: Korrigering av beløp til utbetaling-Samhandlingsmodeller på rusfeltet for 2014
30 RS482014 RS 48/2014 Åpne saksfremlegg Kommunenes og UNNs tiltaksplan og prioriteringer fra 2014. Oppfølging av partenes felles ansvar i samhandlingsavtalene
31 RS492014 RS 49/2014 Åpne saksfremlegg Tilsagnsbrev - tilskudd fra kompetanseløftet 2015 for 2014
32 RS502014 RS 50/2014 Åpne saksfremlegg Utbetaling av tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - nye søkere i 2014
33 RS512014 RS 51/2014 Åpne saksfremlegg Kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenesten-justering av a konto-beløp
34 RS522014 RS 52/2014 Åpne saksfremlegg Fellesmøter for eldrerådene i Sør-Troms
35 RS532014 RS 53/2014 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommune - tilskudd for 2014 til etablering og videreutvikling av frisklivssentral
36 RS542014 RS 54/2014 Åpne saksfremlegg Rapport vedr utført salgd,skjenke og røykekotroll
37 RS552014 RS 55/2014 Åpne saksfremlegg Frisklivssentraler- tilskudd til oppfølgingstilbud til personer med kroniske lidelser 2014
38 RS562014 RS 56/2014 Åpne saksfremlegg Forskningsdagene - Tema i Kvæfjord - Kommunikasjon og Omsorg
39 RS572014 RS 57/2014 Åpne saksfremlegg Sak til Eldrerådet om avlastnings/rehabtilbudet og om Eldrepolitisk handlingsplan for Troms
40 RS582014 RS 58/2014 Åpne saksfremlegg Kvæfjord sanitetsforening - Overføring av midler til kreftsykepleier/koordinator
Versjon:5.0.7