eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Råd for funksjonshemmede Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 12 04 04.12.2014 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Råd for funksjonshemmede
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS82014 PS 8/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra Råd for funksjonshemmede møte 22.5.14
2 PS92014 PS 9/2014 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018
3 PS102014 PS 10/2014 Åpne protokoll Referatsaker
21 PS112014 PS 11/2014 Åpne protokoll Orientering om Kvæfjord Ungdomssenter v/leder
22 PS122014 PS 12/2014 Åpne protokoll Fritt for gatebelysning på Trastad
4 RS72014 RS 7/2014 Åpne saksfremlegg Sak til Eldrerådet om avlastnings/rehabtilbudet og om Eldrepolitisk handlingsplan for Troms
5 RS82014 RS 8/2014 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms - Svar på søknad om stimuleringstilskudd vid videre- og etterutdanning i rusproblematikken
6 RS92014 RS 9/2014 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms - Stimuleringstilskudd viderutd psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge
7 RS102014 RS 10/2014 Åpne saksfremlegg Helsedirektoratet - Utbetaling av tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - nye søkere i 2014
8 RS112014 RS 11/2014 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms: Korrigering av beløp til utbetaling-Samhandlingsmodeller på rusfeltet for 2014
9 RS122014 RS 12/2014 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms Tilsagnsbrev - samhandlingsmodeller på rusfeltet 2014
10 RS132014 RS 13/2014 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms - Tilsagnsbrev - tilskudd fra kompetanseløftet 2015 for 2014
11 RS142014 RS 14/2014 Åpne saksfremlegg Troms fylkeskommune-Møteprotokoll fra fylkesrådet for funksjonsemmede 01.07.14
12 RS152014 RS 15/2014 Åpne saksfremlegg Kvæfjord sanitetsforening - Overføring av midler til kreftsykepleier/koordinator
13 RS162014 RS 16/2014 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms - Frisklivssentraler- tilskudd til oppfølgingstilbud til personer med kroniske lidelser 2014
14 RS172014 RS 17/2014 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommune - tilskudd for 2014 til etablering og videreutvikling av frisklivssentral
15 RS182014 RS 18/2014 Åpne saksfremlegg Kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenesten-justering av a konto-beløp
16 RS192014 RS 19/2014 Åpne saksfremlegg Kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenesten - justering av a kontobeløp med virkning fra og med august 2014
17 RS202014 RS 20/2014 Åpne saksfremlegg Forskningsdagene - Tema i Kvæfjord - Kommunikasjon og Omsorg
18 RS212014 RS 21/2014 Åpne saksfremlegg Oppsumering årskonferanse for kommunale råd
19 RS222014 RS 22/2014 Åpne saksfremlegg Møteprotokoll 25.11.2014
20 RS232014 RS 23/2014 Åpne saksfremlegg Endring i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015
Versjon:5.0.7