eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 16 16.06.2015 09:30 Kvæfjord råhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS482015 PS 48/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 08.06.2015
2 PS492015 PS 49/2015 Åpne saksfremlegg Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2014
3 PS502015 PS 50/2015 Åpne saksfremlegg Regnskap 2014 og finansiell rapportering pr 31.12.2014
4 PS512015 PS 51/2015 Åpne saksfremlegg Årsmeldinger for 2014
5 PS522015 PS 52/2015 Åpne saksfremlegg NND's legat - regnskap og årsberetning for 2014
6 PS532015 PS 53/2015 Åpne saksfremlegg Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2014
7 PS542015 PS 54/2015 Åpne saksfremlegg Årsmelding 2014 - ungdomsrådet
8 PS552015 PS 55/2015 Åpne saksfremlegg Årsmelding for råd for funksjonshemmede i Kvæfjord
9 PS562015 PS 56/2015 Åpne saksfremlegg Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre
10 PS572015 PS 57/2015 Åpne saksfremlegg Om forståelse av regler for folkevalgtes utgiftsdekning
11 PS582015 PS 58/2015 Åpne saksfremlegg Tertialrapport 1 2015
12 PS592015 PS 59/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - personalforsikringer
13 PS602015 PS 60/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - bilhold
14 PS612015 PS 61/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - eiendomsforsikringer
15 PS622015 PS 62/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - tilpasninger til Revidert nasjonalbudsjett
16 PS632015 PS 63/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - Nupen-prosjektene
17 PS642015 PS 64/2015 Åpne saksfremlegg Fjordfolk under Møysalen - søknad om tilskudd til turbok Vandringer under Møysalen
18 PS652015 PS 65/2015 Åpne saksfremlegg Etablering av kvæfjordportalen-Visit Kvæfjord - søknad om tilskudd fra næringsfond
19 PS662015 PS 66/2015 Åpne saksfremlegg Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for eiendomsskatt 2015
20 PS672015 PS 67/2015 Åpne saksfremlegg Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
21 PS682015 PS 68/2015 Åpne saksfremlegg Kommunestruktur - innbyggerhøring
22 PS692015 PS 69/2015 Referatsaker
58 PS702015 PS 70/2015 Åpne saksfremlegg Høring forslag om endring i helligdagsloven for å tillatel søndagåpne butikker
59 PS712015 PS 71/2015 Åpne saksfremlegg Fagforbundet Troms - Kommunereformen tilrettelegger for økt privatisering
60 PS722015 PS 72/2015 Åpne saksfremlegg TV-aksjonen NRK 2015 -Anmodning om å oprette kommunekomite`for tv- aksjonen NRK 2015
23 RS412015 RS 41/2015 Åpne saksfremlegg LVSH - protokoll styremøte 2.3.2015
24 RS422015 RS 42/2015 Åpne saksfremlegg Referat med vedlegg fra regionrådsmøtet i Lavangen 6. mars
25 RS432015 RS 43/2015 Åpne saksfremlegg Referat møte 16.03.15 i styringsgruppen for kommunereformen
26 RS442015 RS 44/2015 Åpne saksfremlegg IKAT årsmøtereferat 2015
27 RS452015 RS 45/2015 Åpne saksfremlegg Ref møte Sør-Troms Regionråd i Kvæfjord 17.04.2015
28 RS462015 RS 46/2015 Åpne saksfremlegg Sør-Troms Regionråd - Referat årsmøte og årsrapport
29 RS472015 RS 47/2015 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i styringsgruppa for kommunereformen 13.05.15
30 RS482015 RS 48/2015 Åpne saksfremlegg Det kongl kulturdep. - Høring forslag om endring i helligdagsloven for å tillatel søndagåpne butikker
31 RS492015 RS 49/2015 Åpne saksfremlegg Fagforbundet Troms - Kommunereformen tilrettelegger for økt privatisering
32 RS502015 RS 50/2015 Åpne saksfremlegg Sør-Troms regionråd- Høringsuttalelse - Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018
33 RS512015 RS 51/2015 Åpne saksfremlegg UDI - Avvikling av Borkenes statlige mottak
34 RS522015 RS 52/2015 Åpne saksfremlegg KMD: Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 2015
35 RS532015 RS 53/2015 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommune -Foreløpig svar på anmodning om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise - anmodning om utsatt svarfrist, innspill om alternativ bosettingsform
36 RS542015 RS 54/2015 Åpne saksfremlegg Flyplassutvalget - Virksomhetsrapport 2014
37 RS552015 RS 55/2015 Åpne saksfremlegg Flyplassutavlget Årsmelding - innkalling til årsmøte
38 RS562015 RS 56/2015 Åpne saksfremlegg Petroleumstilsyn må snarest få en fast avdeling i nord
39 RS572015 RS 57/2015 Åpne saksfremlegg Kommuneplan planstrategi og forholdet til kommunereformen
40 RS582015 RS 58/2015 Åpne saksfremlegg Det kongl. justis- og beredskapsdep. -Uttalelse fra Kvæfjord kommunestyre
41 RS592015 RS 59/2015 Kontrollutvalgsak 20/15 - antall medlemmer i kontrollutvalget
42 RS602015 RS 60/2015 Åpne saksfremlegg Troms fylkeskommune-Fylkesrådssak Sak 86/15 Bredbåndutbygging i Kvæfjord kommune, Botrkenes til Bremnes v/Kvæfjord kommune
43 RS612015 RS 61/2015 Åpne saksfremlegg Troms fylkeskommune-Saksprotokoll sak 86/15 Bredbåndsutbyging i Kvæfjord kommune
44 RS622015 RS 62/2015 Åpne saksfremlegg Fylkesrådssak 110/15 -Pilotprosjekt næringsutvikling Kvæfjord
45 RS632015 RS 63/2015 Åpne saksfremlegg Troms fylkeskommune Saksprotokoll sak 110/15 Fylkesrådet 26.05.15
46 RS642015 RS 64/2015 Åpne saksfremlegg TV-aksjonen NRK 2015 -Anmodning om å oprette kommunekomite`for tv- aksjonen NRK 2015
47 RS652015 RS 65/2015 Åpne saksfremlegg UNN -Informasjon om AMK Tromsø tar over AMK Harstad 1. juni 2015
48 RS662015 RS 66/2015 Åpne saksfremlegg Ronny Trælvik: søknad om støtte til bokprosjekt
49 RS672015 RS 67/2015 Åpne saksfremlegg Den Internasjonale eldredagen 2015
50 RS682015 RS 68/2015 Åpne saksfremlegg IMA - søknad om økonomisk støtte Ukraina
51 RS692015 RS 69/2015 Åpne saksfremlegg Ungdomsbedriften Smak og Nyt Rå UB - søknad om økonomisk støtte
52 RS702015 RS 70/2015 Åpne saksfremlegg Lars Ulriksen: søknad om støtte 365 dager med fokus på nordisk natur, friluftsliv og biologisk mangfold
53 RS712015 RS 71/2015 Åpne saksfremlegg Tildeling kommunalt næringsfond 2015
54 RS722015 RS 72/2015 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i styringsgruppen 9.6.15 for kommunereformen 7 kommuners alternativ
55 RS732015 RS 73/2015 Åpne saksfremlegg Statusbilde, utfordrings- og intensjonsbilde Felles 7 kommuner
56 RS742015 RS 74/2015 Åpne saksfremlegg Høyring Einskilde endringar i innledningslova og kommunelova
Versjon:5.0.7