eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 07 07.09.2015 09:30 Kvæfjord råhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS742015 PS 74/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra formannskapets møter 16.06.2015 og 19.06.2015
2 PS752015 PS 75/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Leikvika Næringseiendom AS - tilskudd fra næringsfond til oppgraderinger i Leikvikaområdet
3 PS762015 PS 76/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering - taktekking Kvæfjordhallen og Borkenes skole
4 PS772015 PS 77/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering - Lamhagan industriområde
5 PS782015 PS 78/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering - reserveposter lønn 2015
6 PS792015 PS 79/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Eiendomsskattesats 2016 - alternative løsninger og budsjettkonsekvenser
7 PS802015 PS 80/2015 Åpne protokoll Flyktningbosetting - ny vurdering
8 PS812015 PS 81/2015 Åpne protokoll Referatsaker
30 PS822015 PS 82/2015 Åpne protokoll Status og fremdrift for arbeidet med utbygging av høyhastighetsbredbånd Borkenes-Bremnes
9 RS762015 RS 76/2015 Åpne saksfremlegg Byregionsprogrammet,Workshop 4.juni 2015
10 RS772015 RS 77/2015 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i styringsgruppen 09.06.15 for kommunereformen 7 kommuners alternativet
11 RS782015 RS 78/2015 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i Prosjektgruppa 19.08.15 for kommunereformen 7 kommuners alternativ
12 RS792015 RS 79/2015 Åpne saksfremlegg Kurs for de folkevalgte i kommunejus og kommuneøkonomi til høsten
13 RS802015 RS 80/2015 Åpne saksfremlegg Sør-Troms IUS Møtebok Styremøte 04.06.14
14 RS812015 RS 81/2015 Åpne saksfremlegg Sør-Troms IUS - Møtebok Årsmøte 04.06.15
15 RS822015 RS 82/2015 Åpne saksfremlegg Avtale tiltak "Varig tilrettelagt arbeid"
16 RS832015 RS 83/2015 Åpne saksfremlegg Høring og offentlig ettersyn av Regional plan for handel og service i Troms 2015 - 2024
17 RS842015 RS 84/2015 Åpne saksfremlegg kommunereformen - statusbilde for Kvæfjord kommune
18 RS852015 RS 85/2015 Åpne saksfremlegg Søknad samarbeidskommune for bygging og drift av fengsel (OPS)
19 RS862015 RS 86/2015 Åpne saksfremlegg Søknad om kriseskjønnsmidler 2015
20 RS872015 RS 87/2015 Åpne saksfremlegg KS Folkevalgtprogram
21 RS882015 RS 88/2015 Åpne saksfremlegg Deltakelse i ByR fase 2
22 RS892015 RS 89/2015 Åpne saksfremlegg Tilbakemelding på årsregnskap 2014 - innmelding i ROBEK
23 RS902015 RS 90/2015 Åpne saksfremlegg Nytt statusbilde og utfordringsbilde Felles 7 kommuner etter innlegging fra andre kommuner
24 RS912015 RS 91/2015 Åpne saksfremlegg Webkamere i kommunen
25 RS922015 RS 92/2015 Åpne saksfremlegg Søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms Nordområdekonferanse
26 RS932015 RS 93/2015 Åpne saksfremlegg SMISO - Søknad Tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for 2016
27 RS942015 RS 94/2015 Åpne saksfremlegg Samarbeidsavtale felles drift av akuttmottak,legevaktsentral, nødnett,legevakt og mottak av trygghetsalarm
28 RS952015 RS 95/2015 Anmodning av 14.8.2015 om bosetting av flykninger for 20|16 og planperioden 2017-2019 fra IMDI
29 RS962015 RS 96/2015 Notat av 04.09.2015 om helsetilbudet i Gullesfjordområdet.
Versjon:5.0.7