eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 20 20.11.2015 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS952015 PS 95/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.10.2015
2 PS962015 PS 96/2015 Åpne saksfremlegg Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 3.4.2 - godkjenning
3 PS972015 PS 97/2015 Åpne saksfremlegg Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 5.2 - godkjenning
4 PS982015 PS 98/2015 Åpne saksfremlegg Lønnsregulering med bakgrunn i Hovedtariffavtalen kapittel 4.A.3
5 PS992015 PS 99/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - næringsutvikling
6 PS1002015 PS 100/2015 Åpne saksfremlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
7 PS1012015 PS 101/2015 Referatsaker
21 PS1022015 PS 102/2015 Åpne saksfremlegg INJESO AS - Søknad om skjenkebevilling
8 RS1072015 RS 107/2015 Åpne saksfremlegg Sør-Troms regionråd- Refereat fra Regionsrådsmøte 28.08.15
9 RS1082015 RS 108/2015 Åpne saksfremlegg LVSH - Protokoll årsmøte LVSH 2015
10 RS1092015 RS 109/2015 Åpne saksfremlegg Oppsummering ByR-møte 271015
11 RS1102015 RS 110/2015 Åpne saksfremlegg Kontrollutvalgssak 24/15 Kontrollutvalgsssak 24/15 - Budsjettramme 2016 - Kontroll og tilsyn
12 RS1112015 RS 111/2015 Åpne saksfremlegg Invitasjon til informasjonsmøte ang. nytt ROBEK-nettverk
13 RS1122015 RS 112/2015 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms - Svar på søknad om kriseskjønnsmidler
14 RS1132015 RS 113/2015 Åpne saksfremlegg Kvæfjord menighetsråd: Budsjettforslag 2016
15 RS1142015 RS 114/2015 Åpne saksfremlegg Vedlikehold av Kvæfjord kirke
16 RS1152015 RS 115/2015 Åpne saksfremlegg KLP: Manglende betaling av reguleringspremie for 2015
17 RS1162015 RS 116/2015 Åpne saksfremlegg Økning av antall mottaksplasser i Kvæfjord Mottak Orientering til Kvæfjord kommune.
18 RS1172015 RS 117/2015 Åpne saksfremlegg Veileder og debatthefte til bruk i kommunereformen og utvikling av lokaldemokratiet
19 RS1182015 RS 118/2015 Åpne saksfremlegg Jusshjelpa i Nord-Norge - Søknader om økonomisk støtte
20 RS1192015 RS 119/2015 Åpne saksfremlegg Store utfordringer krever felles mobilisering
Versjon:5.0.7