eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 28 28.04.2015 09:30 Fram, Borkenes Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
3 PS102015 PS 10/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 10.03.2015
4 PS112015 PS 11/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Spørretime
5 PS122015 PS 12/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune
6 PS132015 PS 13/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettekniske endringer i investeringsbudsjett 2015
7 PS142015 PS 14/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kvæfjord menighet - søknad om kommunale garanti
8 PS152015 PS 15/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
9 PS162015 PS 16/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fritak Eiendomsskatt knyttet opp mot Frivillighetsregisteret
10 PS172015 PS 17/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Søknader om fritak for eiendomsskatt - institusjoner, lag og foreninger
11 PS182015 PS 18/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll KomRev NORD IKS - endring i selskapsavtale
12 PS192015 PS 19/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester
13 PS202015 PS 20/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forslag til vedtak: Nei til økt bruk av midlertidig ansettelse
14 PS212015 PS 21/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Interpellasjon - Eiendomsskatten i Kvæfjord
Versjon:5.0.7