eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 19 19.06.2015 09:30 Melåbukt ungdomshus Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
4 PS222015 PS 22/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 28.04.2015
5 PS232015 PS 23/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Spørretime
6 PS242015 PS 24/2015 Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2014
7 PS252015 PS 25/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2014
8 PS262015 PS 26/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Regnskap 2014 og finansiell rapportering pr 31.12.2014
9 PS272015 PS 27/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2014
10 PS282015 PS 28/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsmelding 2014 - ungdomsrådet
11 PS292015 PS 29/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsmelding for råd for funksjonshemmede i Kvæfjord
12 PS302015 PS 30/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Årsmeldinger for 2014
13 PS312015 PS 31/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll NND's legat - regnskap og årsberetning for 2014
14 PS322015 PS 32/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Bygdekinoen - Søknad om konsesjon for fremvisning av film
15 PS332015 PS 33/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll NG Joker Drift AS - søknad om salgsbevilling alkoholholdig drikke gruppe 1
16 PS342015 PS 34/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre
17 PS352015 PS 35/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Om forståelse av regler for folkevalgtes utgiftsdekning
18 PS362015 PS 36/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Tertialrapport 1 2015
19 PS372015 PS 37/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering - bilhold
20 PS382015 PS 38/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering - eiendomsforsikringer
21 PS392015 PS 39/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering - tilpasninger til Revidert nasjonalbudsjett
22 PS402015 PS 40/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjettregulering - Nupen-prosjektene
23 PS412015 PS 41/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for eiendomsskatt 2015
24 PS422015 PS 42/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forslag til reguleringsplan for Bygdevegen 24 mv
25 PS432015 PS 43/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Områdereguleringsplan for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt i Harstad og Kvæfjord kommuner
26 PS442015 PS 44/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Anmodning om lovlighetskontroll
27 PS452015 PS 45/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunestruktur - innbyggerhøring
28 PS462015 PS 46/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
Versjon:5.0.7