eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 06 06.10.2015 09:30 Fram, Borkenes Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
2 PS472015 PS 47/2015 Åpne saksfremlegg Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet
3 PS482015 PS 48/2015 Åpne saksfremlegg Valg av formannskap 2015-2019
4 PS492015 PS 49/2015 Åpne saksfremlegg Valg av ordfører 2015-2019
5 PS502015 PS 50/2015 Åpne saksfremlegg Valg av varaordfører 2015-2019
6 PS512015 PS 51/2015 Åpne saksfremlegg Valg av kontrollutvalg 2015-2019
7 PS522015 PS 52/2015 Åpne saksfremlegg Valg av teknisk utvalg 2015-2019
8 PS532015 PS 53/2015 Åpne saksfremlegg Valg av levekårsutvalg 2015-2019
9 PS542015 PS 54/2015 Åpne saksfremlegg Valg til KS Fylkesmøte
10 PS552015 PS 55/2015 Åpne saksfremlegg Valg av valgkomité til forberedelse av øvrige valg til utvalg, nemnder og råd
11 PS562015 PS 56/2015 Referatsaker
15 PS572015 PS 57/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 19.06.2015
16 PS582015 PS 58/2015 Spørretime
17 PS592015 PS 59/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - taktekking Kvæfjordhallen og Borkenes skole
18 PS602015 PS 60/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - Lamhagan industriområde
19 PS612015 PS 61/2015 Åpne saksfremlegg Budsjettregulering - reserveposter lønn 2015
20 PS622015 PS 62/2015 Åpne saksfremlegg Eiendomsskattesats 2016 - alternative løsninger og budsjettkonsekvenser
21 PS632015 PS 63/2015 Åpne saksfremlegg Spørsmål om tilslutning til regionalt friluftsråd
22 PS642015 PS 64/2015 Åpne saksfremlegg Flyktningbosetting - fornyet vurdering
23 PS652015 PS 65/2015 Åpne saksfremlegg Interpellasjon fra Jan Sveinung Meyer (V): Ferdigstilling av et bygdebokmateriale fra perioden 1801 til 1920
24 PS662015 PS 66/2015 Åpne saksfremlegg Interpellasjon fra Linda Alise Karlsen (V): Interpellasjon ift gatelys
25 PS672015 PS 67/2015 Åpne saksfremlegg Interpellasjon fra Ole Martin Kristiansen (AP): Ang Rå vgs naturbruk
12 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg KS Folkevalgtprogram
13 RS22015 RS 2/2015 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen: Kurs for de folkevalgte i kommunejus og kommuneøkonomi
14 RS32015 RS 3/2015 Krav om lovlighetskontroll - saksforberedelser og vedtak i politisk sak 20/15
Versjon:5.0.7