eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Levekårsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 15 15.04.2015 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Levekårsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
32 PS12015 PS 1/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 26.11.2014
33 PS22015 PS 2/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Sømløs overgang barnehage/skole: Rapport fra studietur -Reis & Ryk-prosjektet. Orientering om videre arbeid
34 PS32015 PS 3/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Oppnevning av ansvarlig for årets 17. mai-arrangement på Borkenes
35 PS42015 PS 4/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester
36 PS52015 PS 5/2015 Åpne protokoll Referatsaker
60 PS62015 PS 6/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll VS: Bryter loven når barn stenges ute
37 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg Oversendelse av endelig tilsynsrapport - introduksjonsloven
38 RS22015 RS 2/2015 Åpne saksfremlegg Oversendelse av 3-årig plan for den kulturelle skolesekken
39 RS32015 RS 3/2015 Åpne saksfremlegg Samarbeidsavtale felles oppreisningsordning tidligere barnevernsbarn - opphør
40 RS42015 RS 4/2015 Åpne saksfremlegg Bryter loven når barn stenges ute
41 RS52015 RS 5/2015 Åpne saksfremlegg Orientering - Bufetat overtar utredningsansvaret i adopsjonssaker fra 1.februar 2015
42 RS62015 RS 6/2015 Åpne saksfremlegg Innkalling til årsmøte i norsk kulturskoleråd, Troms og Svalvard
43 RS72015 RS 7/2015 Åpne saksfremlegg Utbetaling av midler til utviklingsveilederstilling - skole2015
44 RS82015 RS 8/2015 Åpne saksfremlegg Krigens kulturminner
45 RS92015 RS 9/2015 Åpne saksfremlegg Kurs for skoleledere i SFS 2213 – Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet
46 RS102015 RS 10/2015 Åpne saksfremlegg Oppheving av prestenes boplikt
47 RS112015 RS 11/2015 Åpne saksfremlegg Troms fylkeskommeune - Tilskuddsordning for 2015 trolig ville bli avviklet
48 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg Vedr. godkjenning av søknader om videreutdanning innen fristen 15.april
49 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg Uttalelse vedtatt på Troms Historielags årsmøte 22.mars
50 RS142015 RS 14/2015 Åpne saksfremlegg SV: Leie av svømmehall - svømmevakter
51 RS152015 RS 15/2015 Åpne saksfremlegg Endring i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. januar 2015
52 RS162015 RS 16/2015 Åpne saksfremlegg Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten -estimert årsoppgjør 2014
53 RS172015 RS 17/2015 Åpne saksfremlegg Informasjon vedrørende endring i alkoholforskriften som trer i kraft 01.01.216
54 RS182015 RS 18/2015 Åpne saksfremlegg Rapport vedr utført salgs, skjenke og røykekontroll
55 RS192015 RS 19/2015 Åpne saksfremlegg Årsmending 2014 Pasient-og brukerombudet i Troms
56 RS202015 RS 20/2015 Åpne saksfremlegg Utlysning - Kommunalt kompetanse-og innovasjonstilskudd
57 RS212015 RS 21/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens
58 RS222015 RS 22/2015 Åpne saksfremlegg Rapportering tilskudd 2014 - Utvikling og utprøving av amhandlingsmodeller på rusfeltet
59 RS232015 RS 23/2015 Åpne saksfremlegg Anmodning om vurdering av lovligheten av kommunestyrevedtak i sak P 52/14-budsjett og økonomiplan 2015-2018 - endring i skolestruktur
Versjon:5.0.7