eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Levekårsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 03 03.06.2015 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Levekårsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS72015 PS 7/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 15.4.2015
2 PS82015 PS 8/2015 Åpne saksfremlegg Årsmelding 2014 - RO2/Kultur/oppvekst
3 PS92015 PS 9/2015 Årsmelding 2014 for RO 3 Helse/omsorg
4 PS102015 PS 10/2015 Åpne saksfremlegg Kompetanse- og innovasjonsplan (2015-2035) (2015-2019)
5 PS112015 PS 11/2015 Åpne saksfremlegg Fordeling av kulturmidler 2015 - grunntilskudd
6 PS122015 PS 12/2015 Åpne saksfremlegg Bygdekinoen - Søknad om konsesjon for fremvisning av film
7 PS132015 PS 13/2015 Åpne saksfremlegg NG Joker Drift AS - Søknad om salgsbevilling alkoholholdig drikke gruppe 1.
8 PS142015 PS 14/2015 Åpne saksfremlegg Utvidet bosetting av flyktninger - foreløpig status
9 PS152015 PS 15/2015 Referatsaker
31 PS162015 PS 16/2015 Multicultura - anmodning om årlig støtte
10 RS242015 RS 24/2015 Åpne saksfremlegg Kulturminnedagene 2015
11 RS252015 RS 25/2015 Åpne saksfremlegg Midler til frikjøp av ressurslærere i forbindelse med satsingen UNGDOMSTRINN I UTVIKLING - pulje 3
12 RS262015 RS 26/2015 Åpne saksfremlegg Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
13 RS272015 RS 27/2015 Åpne saksfremlegg Referat samarbeidsutvalgsmøte 23.04.15 - Borkenes skole
14 RS282015 RS 28/2015 Åpne saksfremlegg Vedr. økonomisk stønad til personer uten lovlig opphold
15 RS292015 RS 29/2015 Åpne saksfremlegg Invitasjon til samarbeid om utvikling av nye nettsider for folkebibliotekene i Troms
16 RS302015 RS 30/2015 Åpne saksfremlegg Svar på invitasjon til samarbeid om utvikling av nye nettsider for folkebibliotekene i Troms
17 RS312015 RS 31/2015 Åpne saksfremlegg BFD v/statsråd Horne: Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flykningkrise
18 RS322015 RS 32/2015 Åpne saksfremlegg Foreløpig svar på anmodning om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise - anmodning om utsatt svarfrist, innspill om alternativ bosettingsform
19 RS332015 RS 33/2015 Åpne saksfremlegg Rpport etter gjennomført prosjekt med støtte fra "Frie milder"
20 RS342015 RS 34/2015 Åpne saksfremlegg Sluttrapport Frie Midler - Prosjekt "plan/rapport som pleieplan" 2014
21 RS352015 RS 35/2015 Åpne saksfremlegg Tilsagnsbrev Frie midler 2015 - Prosjekt "God tannhelse er god omsorg"
22 RS362015 RS 36/2015 Åpne saksfremlegg Tilsagnsbrev Frie midler 2015 - Prosjekt "Riktig legemiddelbruk for personer med utviklingshemming"
23 RS372015 RS 37/2015 Åpne saksfremlegg Videreført tilskudd 2015 for øyeblikkelig hjelp - døgntilbud
24 RS382015 RS 38/2015 Åpne saksfremlegg Program for felles eldrerådsmøte i Kvæfjord 2015
25 RS392015 RS 39/2015 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i Samarbeidsforum psykisk helse og rus i Sør-Troms 23.april 2015
26 RS402015 RS 40/2015 Åpne saksfremlegg Referat Samarbeidsforum somatikk 4. februar
27 RS412015 RS 41/2015 Åpne saksfremlegg KS Nord-Norge inviterer: studietur til Amsterdam
28 RS422015 RS 42/2015 Åpne saksfremlegg Multicultura - anmodning om årlig støtte
30 RS442015 RS 44/2015 Åpne saksfremlegg Systemrevisjon 23.03.2014 - 11.07.2014 - lukking av avvik barnevernstjenesten
Versjon:5.0.7