eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Eldrerådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 05 12 12.05.2015 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Eldrerådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS12015 PS 1/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 2.12.2014
3 PS22015 PS 2/2015 Åpne saksfremlegg Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord 2014
5 PS32015 PS 3/2015 Åpne saksfremlegg Kommunereformen og representasjon fra Eldrerådet
6 PS42015 PS 4/2015 Åpne saksfremlegg Kreftspesialist ved Harstad sykehus
7 PS52015 PS 5/2015 Referat sak
16 PS62015 PS 6/2015 Åpne saksfremlegg Orientering om varmtvannsbasseng på Flesnes skole
17 PS72015 PS 7/2015 Åpne saksfremlegg Ventetid ved Høresentralen, UNN Harstad
8 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg Referat fra Felles Eldrerådsmøte for kommunene i Sør-Troms 22.04.2015
9 RS22015 RS 2/2015 Åpne saksfremlegg Strøsandprosjekt
10 RS32015 RS 3/2015 Åpne saksfremlegg Årsmelding 2014 Pasient-og brukerombudet i Troms
11 RS42015 RS 4/2015 Åpne saksfremlegg Tilskudd for 2014 til utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i Frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser
12 RS52015 RS 5/2015 Åpne saksfremlegg Utlysning - Kommunalt kompetanse-og innovasjonstilskudd
13 RS62015 RS 6/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens
14 RS72015 RS 7/2015 Uttalelse fra Eldrerådet i Tromsø om Prioriteringsutvalgets innstilling
15 RS82015 RS 8/2015 Invitasjon til konferanse om Eldrerådets rolle og funksjon
Versjon:5.0.7