eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Teknisk utvalg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 02 24 24.02.2015 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Teknisk utvalg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS12015 PS 1/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra teknisk utvalg 2.12.2014
2 PS22015 PS 2/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gnr 48 Bnr 1 - Statens vegvesen: klage på dispensasjonsvedtak for deling med formål boligtomt
3 PS32015 PS 3/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gnr 59 bnr 53 - Solveig og Tom Tollefsen: søknad om dispensasjon for deling med formål selvstendig tomt rundt eksisterende garasje med boenhet
4 PS42015 PS 4/2015 Åpne protokoll Høring - E10/RV83/RV85 Hålogalandsvegen
5 PS52015 PS 5/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Høring - regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021
6 PS62015 PS 6/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forslag til reguleringsplan for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt - førstegangsbehandling
7 PS72015 PS 7/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Harstad kommune - forslag om skiløype mellom Lysvatnet og alpinanlegget i Sollifjellet
8 PS82015 PS 8/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gnr 27 Bnr 23 - Ferra Consult/Sigmund Høybakk: klage på dispensasjonsvedtak med krav om skredfaglig rapport
9 PS92015 PS 9/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Gnr 17 Bnr 23 - Gunnar Andreassen: ny dispensasjonsbehandling i forbindelse med allerede utførte ombyggingsarbeider på hytte i Langvassdalen
10 PS102015 PS 10/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Om kommunale veilys
11 PS112015 PS 11/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Orienteringssak - interkommunal kystsoneplan
12 PS122015 PS 12/2015 Åpne protokoll Referatsaker
27 PS132015 PS 13/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Forslag til reguleringsplan for Bygdevegen 24 mv - førstegangsbehandling
28 PS142015 PS 14/2015 Åpne protokoll Gnr 54 Bnr 27 - Grunneiererklæring Hans-Ove Jensen
29 PS152015 PS 15/2015 Åpne protokoll Gnr 56 bnr 106 Henvendelse fra Kvæfjord Eiendom om forretningsbygg i Bygdevegen 39 og 41
13 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg HRS: Representantskapsmøte nr 2/14 19.november
14 RS22015 RS 2/2015 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen: svar ang oppkjørsel til eiendom
15 RS32015 RS 3/2015 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen: Tillatelse etter forurensningsloven til oppdrettsanlegg for laks, ørret og regtnbueørret på lokaliteten Skommesvik - Nordlaks Oppdrett
16 RS42015 RS 4/2015 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen: Tillatelse etter forurensningsloven til anlegg for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved Holandselv - Nordlaks Oppdrett
17 RS52015 RS 5/2015 Åpne saksfremlegg Troms fylkeskommune: Nordlaks - akvakulturtillatelse
18 RS62015 RS 6/2015 Åpne saksfremlegg Søknad om klarering av akvakulturlokalitete 26615 Haug
19 RS72015 RS 7/2015 Åpne saksfremlegg Søknad om klarering av akvakulturlokalitet 26615 Haug i Kvæfjord kommune til forsøks- og forskningsformål.
20 RS82015 RS 8/2015 Åpne saksfremlegg Gnr 15 Bnr 20 - Tillatelse til bruksendring av naust til fritidsbolig, tilbygg og utslippstillatelse
21 RS92015 RS 9/2015 Åpne saksfremlegg Gnr 15 Bnr 20 - Vedr byggesaksgebyrer for behandling av endringssøknad bruksendring / tilbygg inkl. ansvarsretter
22 RS102015 RS 10/2015 Åpne saksfremlegg Gnr 15 bnr 20 - Dispensasjon fra byggegrense langs vei for grillhytte - Kommunen gir igangsettingstillatelse
23 RS112015 RS 11/2015 Åpne saksfremlegg OED: Moelv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk - klage på vedtak
24 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg KMD: Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven
25 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg Fylkesmannen i Troms: Gnr 51 Bnr 5 -Anmodning om oppnevning av settefylkesmann
26 RS142015 RS 14/2015 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommune :Klagesak - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel; deling av gnr 51 bnr 5 i Kvæfjord kommune
Versjon:5.0.7