eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Teknisk utvalg Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 01 01.12.2015 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Teknisk utvalg
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS282015 PS 28/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra teknisk utvalg 20.10.2015
2 PS292015 PS 29/2015 Åpne saksfremlegg Høring: Kommunestruktur - Statusbilde for Kvæfjord kommune
3 PS302015 PS 30/2015 Åpne saksfremlegg Høring - forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019
4 PS312015 PS 31/2015 Åpne saksfremlegg Sak til møte i teknisk utvalg 01.12.2015
5 PS322015 PS 32/2015 Åpne saksfremlegg Elin Helsingeng - søknad om deling av gnr 53 bnr 11. Formål: egen tomt rundt våningshus/fjøs
6 PS332015 PS 33/2015 Åpne saksfremlegg Leif Svendsen - søknad om deling av gnr 26 bnr 3 Kjengsnes. Formål: egen tomt rundt eksisterende våningshus og naust
7 PS342015 PS 34/2015 Åpne saksfremlegg Forslag om omfordeling av midler på investeringsbudsjettet
8 PS352015 PS 35/2015 Referatsaker
14 PS362015 PS 36/2015 Åpne saksfremlegg Odd Gjermund Nilsen - søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslov og kommuneplan for allerede oppført tilbygg til skogsbu, gnr 19 bnr 4 Løbergsbukta
9 RS452015 RS 45/2015 Åpne saksfremlegg Henvendelse vedr trafikkregulering av Nyvegen på Borkenes
10 RS462015 RS 46/2015 Åpne saksfremlegg Gnr 59 Bnr 53 - Tillatelse til endring av tidligere byggetillatelse for oppføring av kombinert bolig/garasjebygg på eiendommen
11 RS472015 RS 47/2015 Åpne saksfremlegg Orientering om Hålogalandsvegen
12 RS482015 RS 48/2015 Åpne saksfremlegg Oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av asylmottak
13 RS492015 RS 49/2015 Åpne saksfremlegg DSB - Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas
Versjon:5.0.7