eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 03 02 02.03.2015 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS32015 PS 3/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 09.02.2015
2 PS42015 PS 4/2015 Åpne protokoll Budsjettregulering - husleie Frivilligsentralen
3 PS52015 PS 5/2015 Åpne protokoll Budsjettregulering driftsbudsjett 2015 - oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak
4 PS62015 PS 6/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Budsjett 2015 - oppfølging av oversendte forslag
5 PS72015 PS 7/2015 Åpne protokoll Søknad om fritak for eiendomsskatt - grendehus, idrettsanlegg
6 PS82015 PS 8/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Næringsfond - budsjettramme 2015
7 PS92015 PS 9/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Lederlønnsforhandlinger 2015
8 PS102015 PS 10/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prosjekt næringsutvikling
9 PS112015 PS 11/2015 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Avtale om grunnavståelse i forbindelse med etablering av drivstoffanlegg i Leikvika - godkjenning
10 PS122015 PS 12/2015 Åpne protokoll Referatsaker
37 PS132015 PS 13/2015 Åpne protokoll Bevaring, re-etablering av flyktningemottak på Borkenes
38 PS142015 PS 14/2015 Åpne protokoll Uttalelse - Midtre Hålogaland politidistrikt må holdes samlet
39 PS152015 PS 15/2015 Åpne protokoll Minnebauta for fiskarbondekvinnen
40 PS162015 PS 16/2015 Åpne protokoll Kvæfjord som Friluftslivets År kommune
41 PS172015 PS 17/2015 Åpne protokoll Utbygging bredbånd
42 PS182015 PS 18/2015 Åpne protokoll Traktor til Rå videregående skole
43 PS192015 PS 19/2015 Åpne protokoll 17.mai 2015
11 RS12015 RS 1/2015 Åpne saksfremlegg Innkalling til møte i Sør-Troms Regionråd
12 RS22015 RS 2/2015 Åpne saksfremlegg Referat fra Regionsrådsmøte 12.12.2014
13 RS32015 RS 3/2015 Åpne saksfremlegg Referat regionrådsmøte 12. januar 2015
14 RS42015 RS 4/2015 Åpne saksfremlegg Svar- Spesialundervisning ved Rå vgs
15 RS52015 RS 5/2015 Åpne saksfremlegg Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder
16 RS62015 RS 6/2015 Åpne saksfremlegg Gratangen kommune - Melding om politisk vedtak - havnesamarbeid i Sør-Troms
17 RS72015 RS 7/2015 Åpne saksfremlegg Orientering: Plan om re-etablering av mottak på Borkenes
18 RS82015 RS 8/2015 Åpne saksfremlegg Sanksjon og ikrafttredelse av endring kommeloven og offentlegsloven
19 RS92015 RS 9/2015 Åpne saksfremlegg Kvæfjord Eiendom - Orientering; Plan om re-etablering av mottaket påp Borkenes - Vedlegg
20 RS102015 RS 10/2015 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommune i pensjonsstrid med KLP
21 RS112015 RS 11/2015 Åpne saksfremlegg Henvendesle om utsendelse av lengeværende barn
22 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
23 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg Kvæfjord Eiendom AS - Plan om re-etablering av Mottak på Borkenes
24 RS142015 RS 14/2015 Åpne saksfremlegg Kommunens arbeid med bosetting av flyktninger, herunder anmodning om bosetting 2015-2017
25 RS152015 RS 15/2015 Åpne saksfremlegg Svar på henvendelse om utsendelse av lengeværende barn
26 RS162015 RS 16/2015 Åpne saksfremlegg LVSH - Informasjon til landets vertskommuner
27 RS172015 RS 17/2015 Åpne saksfremlegg Årsrapport for beredskapsarbeidet 2014
28 RS182015 RS 18/2015 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommune -Oversendelse regnskap 2014
29 RS192015 RS 19/2015 Åpne saksfremlegg F-sak 15/22 Uttalelse - Midtre Hålogaland Politidistrikt må holdes samlet
30 RS202015 RS 20/2015 Åpne saksfremlegg Fengselssituasjonen i Midtre-Hålogaland
31 RS212015 RS 21/2015 Åpne saksfremlegg Tromskomiteen: søknad om økonomisk støtte
32 RS222015 RS 22/2015 Åpne saksfremlegg Knut Skoglund: søknad om støtte til filmprosjekt
33 RS232015 RS 23/2015 Åpne saksfremlegg Gjenreis Kystnorge - søknad økonomisk støtte
34 RS242015 RS 24/2015 Åpne saksfremlegg Kreftforeningen - søknad økonomisk bidrag
35 RS252015 RS 25/2015 Åpne saksfremlegg Minnebauta for fiskarbondekvinnen
36 RS262015 RS 26/2015 Åpne saksfremlegg Forum for natur og friluftsliv i Troms- Kvæfjord/Harstad/Ibestad/skånland som Friluftslivets År kommune
Versjon:5.0.7