eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 30 30.11.2015 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS1032015 PS 103/2015 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok fra Kvæfjord formannskap 20.11.2015
2 PS1042015 PS 104/2015 Åpne saksfremlegg Politisk møteplan 2016
3 PS1052015 PS 105/2015 Åpne saksfremlegg Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
4 PS1062015 PS 106/2015 Næringslivspris for Kvæfjord 2015
5 PS1072015 PS 107/2015 Åpne saksfremlegg Arnfinn Hansen, Geoskog - søknad om tilskudd fra næringsfond
6 PS1082015 PS 108/2015 Referatsaker
12 PS1092015 PS 109/2015 Justering av ordlyd i avtale mellom Leikvika næringseiendom as og Kvæfjord kommune om grunnavståelse i forbindelse med etablering av drivstoffanlegg i Leikvika
7 RS1202015 RS 120/2015 Åpne saksfremlegg NKS Veiledningssenter - Søknad om tilskudd over budsjett i 2016
8 RS1212015 RS 121/2015 Åpne saksfremlegg KLP: Manglende betaling av reguleringspremie for 2015 - 2.purring
9 RS1222015 RS 122/2015 Åpne saksfremlegg Tilskuddsliste tros- og livssynssamfunn. Den Katolske Kirke
10 RS1232015 RS 123/2015 Åpne saksfremlegg Invitasjon til innspill - stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikterInvitasjon til innspill - stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter
11 RS1242015 RS 124/2015 Åpne saksfremlegg Søknad om å få tildelt skjønnsmidler i forbindelse med flyktningsituasjonen
Versjon:5.0.7