eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Levekårsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 17 17.02.2016 09:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Levekårsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS12016 PS 1/2016 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 2.12.2015
2 PS22016 PS 2/2016 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Kommunereformen - Orientering om status
3 PS32016 PS 3/2016 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Orienteringssak: Skjematisk oversikt over de områder og tjenester som hører inn under levekårsutvalgets ansvarsområde
4 PS42016 PS 4/2016 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll NAV Kvæfjord - endret driftsavtale
5 PS52016 PS 5/2016 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Prioritering av søknader om spillemidler for idrettsanlegg og kulturhus Kvæfjord kommune 2016
6 PS62016 PS 6/2016 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Orienteringssak: Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet
7 PS72016 PS 7/2016 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Rapportering på helse- og omsorgsplanens tiltaksplan 2014- 2020
8 PS82016 PS 8/2016 Åpne saksfremlegg Åpne protokoll Helsehus: Utvidelse av mandat i utredningsfasen
9 PS92016 PS 9/2016 Åpne protokoll Referatsaker
10 RS12016 RS 1/2016 Åpne saksfremlegg Svar på forespørsel om oppfølging av lovpålagte oppgaver innen barnevern
11 RS22016 RS 2/2016 Åpne saksfremlegg Oppfølging av lovpålagte oppgaver innen barnevern
12 RS32016 RS 3/2016 Åpne saksfremlegg Nytt rundskriv Q-42 2015 fra Barne-,likestillings- og inkluderingsdep
13 RS42016 RS 4/2016 Åpne saksfremlegg Fylkesmannens tilsyn med forvaltningskompetanse - Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 - avslutning av tilsyn
14 RS52016 RS 5/2016 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i samarbeidsutvalget - Borkenes barnehage
15 RS62016 RS 6/2016 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i samarbeidsutvalget - Borkenes skole
16 RS72016 RS 7/2016 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i samarbeidsutvalget Flesnes oppvekstsenter
17 RS82016 RS 8/2016 Åpne saksfremlegg Referat fra møte i samarbeidsutvalget Husby barnehage
18 RS92016 RS 9/2016 Åpne saksfremlegg Rapport vedrørende tilsyn med barnehagelovens §§ 19 og 20
19 RS102016 RS 10/2016 Åpne saksfremlegg Rapport vedrørende tilsyn med barnehagelovens §§ 19 og 20
20 RS112016 RS 11/2016 Åpne saksfremlegg Høringsbrev-Nou 2015:17 Først og fremst, vedr befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade
21 RS122016 RS 12/2016 Åpne saksfremlegg Orientering om Landsomfattende tilsyn i 2016 Helse- og omsorgstjenester
22 RS132016 RS 13/2016 Åpne saksfremlegg Rapportering på tilskudd 2015
23 RS142016 RS 14/2016 Åpne saksfremlegg Avvikling av Helseradionettet - konskvensutredning
24 RS152016 RS 15/2016 Åpne saksfremlegg Medlemsmøte 28.01.2016
25 RS162016 RS 16/2016 Åpne saksfremlegg Vårkonferanse Tromsø 10. mars 2016
26 RS172016 RS 17/2016 Åpne saksfremlegg Konferanse "Vinterlys 2016 " 10.02.2016
Versjon:5.0.7