eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 03 01 01.03.2016 09:30 Fram, Borkenes Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS12016 PS 1/2016 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebok for Kvæfjord kommunestyre 17.12.2015
4 PS22016 PS 2/2016 Åpne saksfremlegg Spørretime
5 PS32016 PS 3/2016 Referatsaker
7 PS42016 PS 4/2016 Åpne saksfremlegg Kommunestruktur - statusbilde for Kvæfjord kommune
8 PS52016 PS 5/2016 Åpne saksfremlegg Kommunestruktur - status-, utfordrings- og intensjonsbilde. Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund
9 PS62016 PS 6/2016 Åpne saksfremlegg Kommunereformen - 0-utredning
10 PS72016 PS 7/2016 Åpne saksfremlegg Kommunereformen - intensjonsavtale ny kommune
11 PS82016 PS 8/2016 Åpne saksfremlegg Kommunereformen - avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning
12 PS92016 PS 9/2016 Åpne saksfremlegg Valg til kommunalt valgstyre
13 PS102016 PS 10/2016 Åpne saksfremlegg HRS - forslag til endringer i selskapsavtalen
14 PS112016 PS 11/2016 Interpellasjon fra Wiggo Grønlund (AP) vedrørende behandlingstilbud for personer med kronisk rus og psykiske problemer
15 PS122016 PS 12/2016 Interpellasjon fra Anne Marit Bygdnes (AP) vedrørende arkivsituasjonen
6 RS12016 RS 1/2016 Åpne saksfremlegg Notat av 17.02.2016 KOMMUNEREFORMEN I KVÆFJORD - OVERSIKT OG SAMMENDRAG
Versjon:5.0.7