eInnsyn

Utvalg


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 11 11.06.2019 08:30 Kvæfjord rådhus Møterom 2 Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
1 PS352019 PS 35/2019 Åpne saksfremlegg Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 01.04.2019, 11.04.2019 og 20.05.2019
2 PS362019 PS 36/2019 Årsmeldinger for 2018
3 PS372019 PS 37/2019 Regnskap 2018 og finansiell rapportering pr 31.12.2018
4 PS382019 PS 38/2019 NND`s legat - årsregnskap og årsberetning 2018
5 PS392019 PS 39/2019 Tertialrapport 1/2019
6 PS402019 PS 40/2019 Rammedebatt
7 PS412019 PS 41/2019 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren i Kvæfjord kommune
8 PS422019 PS 42/2019 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak
9 PS432019 PS 43/2019 Kommunale hederspriser - justerte satser
10 PS442019 PS 44/2019 Om reglene for folkevalgtes godtgjøring og utgiftsdekning
11 PS452019 PS 45/2019 Navnesak 03/2014 - Kvæfjord kommune
12 PS462019 PS 46/2019 Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet
13 PS472019 PS 47/2019 Nasjonalt Senter for Outsider Art med museum i Kvæfjord og kunsthall i Harstad
14 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg Næringsutviklingsprosjekt - status
15 PS492019 PS 49/2019 Strategisk næringsplan for Kvæfjord kommune - oppstart av rullering
16 PS502019 PS 50/2019 Utsatt sak: Krumtapp AS - søknad om støtte til bedriftsutvikling
17 PS512019 PS 51/2019 Referatsaker
18 RS452019 RS 45/2019 Åpne saksfremlegg Ad eierforventninger til Kvæfjord Eiendom AS:
19 RS462019 RS 46/2019 Åpne saksfremlegg Årsmelding 2018 og regnskap 2018 Kvæfjord menighet
20 RS472019 RS 47/2019 Åpne saksfremlegg Stedsnavnskilt - Kvæfjord kommune
21 RS482019 RS 48/2019 Åpne saksfremlegg Rapport om utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2018Henrik Strøm
22 RS492019 RS 49/2019 Åpne saksfremlegg Referat og orienteringer felles regionrådsmøte 10. mai 2019
23 RS502019 RS 50/2019 Orientering fra Fylkesmannen om rnb 2019 og KP 2020
24 RS512019 RS 51/2019 Åpne saksfremlegg Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2019
25 RS522019 RS 52/2019 Høyesteretts beslutning av 15.05.2019
26 RS532019 RS 53/2019 Åpne saksfremlegg Uttalelse til Fiskeriministeren
27 RS542019 RS 54/2019 Åpne saksfremlegg Uttalelse fra gruppelederne i Kvæfjord kommunestyre
Versjon:5.0.7