eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.06.2018 6335/2018
Inngående brev Erik Meistad Deling av Gnr 54 Bnr 9 21.06.2018 6318/2018
Inngående brev Erik Meistad Deling av Gnr 54 Bnr 9 21.06.2018 6316/2018
Inngående brev Statens VEgvesen Dokument 18/132255-2 Dispensasjon fra byggegrensen for etablering av veranda ved fv. 83 gnr. 43 bnr. 52 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 21.06.2018 6315/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2017/1095 KRN - Vedr. søknad om utslippstillatelse ny bolig - Vedr. vanntilkobling 21.06.2018 6305/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Haugen Johnsen strømavtale Trastadsæther. 21.06.2018 6294/2018
Inngående brev Inger Holand (ekstern) Adressenavn. 21.06.2018 6293/2018
Inngående brev Frisurf - Lillian Hessen den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 21.06.2018 6292/2018
Inngående brev Lostat - Anne Birgit Nilsen 18/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram 21.06.2018 6291/2018
Utgående brev Bjørn Sandbakk Vår ref. 2018/657 KRN - Vedr planer om uthus og anneks på Gnr 12 Bnr 26 - kart 21.06.2018 6325/2018
Utgående brev Erik Meistad Vår ref. 2018/96 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 54 Bnr 9 21.06.2018 6323/2018
Utgående brev Erik Meistad og Tone Drøppping Gnr 54 Bnr 9 - Tillatelse til deling av eiendommen med formål boligtomt 21.06.2018 6317/2018
Utgående brev Tor Einar Mathisen Vår ref 2018/614 KRN - Vedr deling av Gnr 55 Bnr 4 (tilleggsareal til Gnr 55 Bnr 52) - Blanketter og veiledning 21.06.2018 6314/2018
Utgående brev Cecilie Straumen Gnr 43 Bnr 52 21.06.2018 6313/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2018/96 KRN - Søknad om ny avkjørsel fra Industriveien i forbindelse med deling av eiendommen Gnr 54 Bnr 9 21.06.2018 6312/2018
Utgående brev Harald Larsen Vår ref. 2017/1277 KRN Vedr. manglende dokumentasjon byggesak avløpsanlegg Gnr 27 Bnr 1 21.06.2018 6311/2018
Utgående brev Postmottak m.fl. Brev barnehage Flesnes Oppvekstssenter 21.06.2018 6309/2018
Utgående brev Postmottak m.fl. Brev barnehage Flesnes Oppvekstssenter 21.06.2018 6308/2018
Utgående brev Rambøll Norge Vår ref. 2014/72 KRN - Oversender ferdigattest Gnr 29 Bnr 6 (basestasjon/nytt teknisk rom) 21.06.2018 6304/2018
Utgående brev Bjørn Sandbakk Vår ref. 2018/657 KRN - Vedr planer om uthus på Gnr 12 Bnr 26 21.06.2018 6303/2018
Utgående brev Sølvi Helen Fagerdal Karlsen Askøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 (2) 21.06.2018 6302/2018
Utgående brev Torill Kristoffersen Budsjett 2019 - vertskommunetilskudd 21.06.2018 6301/2018
Utgående brev Marielle Doms Spørsmål om veinavn/adresseringsprosjekt 21.06.2018 6300/2018
Utgående brev Lostat - Anne Birgit Nilsen 2018/34 2018/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram 21.06.2018 6299/2018
Inngående brev Det kongelige samferdselsdepartement Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. 21.06.2018 6295/2018
Utgående brev Pasientombudet i Troms Anmodning om redegjørelse for kommunens informasjonsrutiner - Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten 21.06.2018 6284/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad SV: Kontakt Arne Johan Johansen 90600357 21.06.2018 6263/2018
Utgående brev Rambøll Norge Gnr 29 Bnr 6 - Ferdigattest i forbindelse med nytt teknisk rom 21.06.2018 6262/2018
Utgående brev Tor Einar Mathisen Vår ref 2018/614 KRN - Vedr deling av Gnr 55 Bnr 4 (tilleggsareal til Gnr 55 Bnr 52) - Blanketter 21.06.2018 6260/2018
Utgående brev Arne-Johan Johansen Gnr 40 bnr 7 - Grensejustering/deling tillegg til 40/33 21.06.2018 6259/2018
Utgående brev kjell-rune nymoen (2014/1071) Gnr 51 bnr 5: Vedtak om ikke søknadsplikt eller egen dispensasjonsbehandling 21.06.2018 6258/2018
Utgående brev Helge Lanes Vår ref. 2018/653 KRN - Skjemaer i forbindelse med søknad om dispensasjon terrasse Gnr 26 Bnr 8 - Tegninger eksisterende bolig 21.06.2018 6257/2018
Utgående brev Helge Lanes Vår ref. 2018/653 KRN - Skjemaer i forbindelse med søknad om dispensasjon terrasse Gnr 26 Bnr 8 21.06.2018 6256/2018
Utgående brev Helge Lanes Vår ref. 2018/653 KRN - Skjemaer i forbindelse med søknad om dispensasjon terrasse Gnr 26 Bnr 8 21.06.2018 6255/2018
Utgående brev Ruth Ursin Vår ref. 2018/633 KRN- Midlertidig svar på din henvendelse om muligheter for riving av fjøs og oppføring av ny, Gnr 23 Bnr 8 21.06.2018 6253/2018
Utgående brev Morten André Vikholt Veranda Gnr 40 Bnr 3 - Spørsmål om platting 21.06.2018 6252/2018
Utgående brev Morten Sørnes Vår ref. 2018/546 KRN - Vedr. planer om veranda Gnr 31 Bnr 19 - Dispensasjon fra vegloven innvilget 21.06.2018 6250/2018
Utgående brev Morten André Vikholt Veranda Gnr 40 Bnr 3 - Byggeregler 21.06.2018 6247/2018
Utgående brev Lars Bremnes m.fl. Vår ref 2018/242 KRN - Høringsbrev 21.06.2018 6245/2018
Utgående brev Lind Øyvind Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. Midlertidig svar 21.06.2018 6244/2018
Utgående brev Stein Nilsen / Eurojuris m.fl. Vår ref 2018/627 KRN- Vedr. seksjonering av Gnr 58 Bnr 29. Retur pga mangler 21.06.2018 6239/2018
Utgående brev JAn-Olaf Hanssen (2018/644) Pålegg om sikring av tak 21.06.2018 6189/2018
Utgående brev Transportkompetanse - Tore Karlsen melding om vedtak: Oppløsning av Elda Grendehus BA - innskutt kommunal andel 21.06.2018 6136/2018
Utgående brev Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge melding om vedtak: Norsk Landbruksrådgivning - søknad om tilskudd fra næringsfond til forsøksprosjekt innen jordbærdyrking 21.06.2018 6133/2018
Utgående brev ***** Helsehus - ***** ***** ***** 21.06.2018 6035/2018
Utgående brev Line Dalhaug (2018/38) (TU RS 33/18) Miljøstasjonen i Kvæfjord: Levegg 21.06.2018 6028/2018
Utgående brev Johnsen Tor Ivar (2017/1073) Henvendelse SVV ang renovasjon og toalett ved Kveøybrua 21.06.2018 6021/2018
Utgående brev Vegvesen - Johnsen Tor Ivar (2017/1073) Henvendelse SVV ang renovasjon og toalett ved Kveøybrua 21.06.2018 6020/2018
Inngående brev Kvæfjord Eiendom v/Børre Nilsen Kommunale avgifter 20.06.2018 6283/2018
Inngående brev Rambøll BYGGESAK 2014/72. ØSTREFJORD, GNR 29, BNR 6 – SØKNAD OM FERDIGATTEST 20.06.2018 6261/2018
Inngående brev Statens VEgvesen Dokument 18/129702-2 Dispensasjon fra byggegrense for bygging av veranda - gnr. 31 bnr. 19 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 20.06.2018 6249/2018
Inngående brev Telenor - Spørsmål til kommunen vedr. endring av mast på Kveøy Gnr 36 og Bnr 4- ref. SAK 2014/422 20.06.2018 6243/2018
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen (foreløpig) oppgjør for kjøp av tilleggsareal til Flesnes gravplass 20.06.2018 6234/2018
Inngående brev Troms Fylkeskommune Kulturetaten Kvæfjord kommune gbnr 47_182 - Vedr nybygg enebolig, uttalelse om kulturminner.pdf 20.06.2018 6232/2018
Inngående brev Sametinget Høringsuttalelse 20.06.2018 6231/2018
Inngående brev Terje Johnsen Søknad om tilskudd til nydyrking på 42/1 i Kvæfjord kommune 20.06.2018 6264/2018
Inngående brev NVE 201202921-46Høring av forslag til endring i energilovforskriften om internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kap.pdf 20.06.2018 6251/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune, næringsetaten Næringsrettet infrastruktur 20.06.2018 6246/2018
Utgående brev Roy Søberg oppgjør for kjøp av tilleggsareal Flesnes gravplass 20.06.2018 6240/2018
Utgående brev Kvæfjord kommune Mindre reguleringsendring - Berg Engen feltet - Gnr 57 bnr 326, gnr 58 bnr 67 og gnr 58 bnr 75 - Gebyr for plansaksbehandling 20.06.2018 6238/2018
Utgående brev Vegard Markussen Vår ref. 2017/1095 KRN - Vedr. søknad om utslippstillatelse ny bolig - Vedr. tilkobling vann 20.06.2018 6237/2018
Inngående brev Jenny Rolness Angående gjess og påstått smittefare 20.06.2018 6236/2018
Utgående brev Vegard Markussen m.fl. Vår ref. 2017/1095 KRN - Oversender bygge- og utslippstillatelse bolig Gnr 47 Bnr 182 20.06.2018 6235/2018
Inngående brev Ole- Martin Arntsen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 20.06.2018 6233/2018
Utgående brev Harstad Are Stenkjær Gbnr 56/38: mindre reguleringsendring. Nabovarsel uten tilbakemeldinger 20.06.2018 6230/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. Gbnr 56/38: mindre reguleringsendring. Nabovarsel uten tilbakemeldinger 20.06.2018 6229/2018
Utgående brev John Kristian Stoltz festekontrakt for punktfeste - gnr 55/8/1 i Kvæfjord kommune 20.06.2018 6228/2018
Utgående brev Øyvind Markussen Kvæfjord kommune - Berg Engen feltet - Mindre reguleringsendring 20.06.2018 6227/2018
Utgående brev Adresseliste Gnr 66 Bnr 14 - Riving av deler av stabbur samt tilbygg og ombygging med formål fritidsbolig 20.06.2018 6187/2018
Utgående brev iht adresseliste Melding om vedtak - Mindre reguleringsendring - Berg Engen feltet - Gnr 57 bnr 326, gnr 58 bnr 67 og gnr 58 bnr 75 20.06.2018 6082/2018
Utgående brev Øyvind Markussen Kvæfjord kommune - Berg Engen feltet -Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 20.06.2018 6076/2018
Utgående brev Harstad Kommune - Øyvind Andre Markussen Kvæfjord kommune - Berg Engen feltet -Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 20.06.2018 6075/2018
Utgående brev Arnstein Westnes Reguleringsplan for Elda hyttefelt, gnr 61 bnr 91 - gebyr for reguleringsplaner 20.06.2018 6008/2018
Utgående brev CK NOR BYGG AS Gnr 47 Bnr 182 - Dispensasjon og byggetillatelse, samt utslippstillatelse (på vilkår) for ny enebolig med sokkelleilighet 20.06.2018 4975/2018
Inngående brev Hans Anton Salen Gnr 48/10 Søknad om PT-jordbruk, vår-2018 19.06.2018 6223/2018
Inngående brev Lise Salen Helland Gnr 42 Bnr 2 Svar vedrørende søknad om fritak renovasjon. 19.06.2018 6194/2018
Inngående brev Vitalija Debesiunaite-Dapkiene Ref. 2017/612 KRN - Søknad om levegg og gjerde Gnr 56 Bnr 2 Fnr 49 19.06.2018 6185/2018
Inngående brev Norconsult - Lind Øyvind Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. 19.06.2018 6180/2018
Inngående brev Ella Stenkjær Vår ref. 2018/493 KRN - Orientering byggeregler bruksendring deler av underetasje Gnr 57 Bnr 54 - Tegning 19.06.2018 6178/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Helge Stoltenberg Sosialbygg - Sluttsøknad 19.06.2018 6174/2018
Inngående brev Elinstallatøren Holding AS Sosialbygg - Sluttsøknad 19.06.2018 6170/2018
Inngående brev Dnt - Kristian Jakobsen Søknad om dispensasjon for tilbygg til Haakonsbu 19.06.2018 6149/2018
Inngående brev Det kongelige Helse- og omsorgsdepartementet Høring -juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet 19.06.2018 6222/2018
Utgående brev Anne Birgit Nilsen 18/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram 19.06.2018 6221/2018
Inngående brev Kartverket Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 19.06.2018 6220/2018
Utgående brev Lillian Hessen den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 19.06.2018 6217/2018
Inngående brev Lillian Hessen den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 19.06.2018 6216/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 61 Bnr 56 - og Bnr 1 - Erklæring om veirett m.m. 19.06.2018 6214/2018
Inngående brev Else-Marie Husby og Tormod Johansen Rammetillatelse i forbindelse med Kvæfjord helsehus 19.06.2018 6197/2018
Inngående brev Nils Koppang Fochsen Deling av tomter 19.06.2018 6196/2018
Inngående brev Nils Koppang Fochsen Deling av tomter 19.06.2018 6195/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Kommunale veterinærtjenester - vedtak om stimuleringstilskudd 2018 -Sortland Veterinærdistrikt. 19.06.2018 6193/2018
Utgående brev Jan Olaf Hanssen Journalføres som utgående på 18/644 19.06.2018 6191/2018
Utgående brev espen@elinstallatøren.no<espen@xn--elinstallatren-0qb.no> Vår ref. 2018/306 KRN - Oversender ferdigattest Gnr 58 Bnr 12 (brannalarmanlegg Markveien 5) 19.06.2018 6190/2018
Utgående brev Elinstallatøren Holding AS Gnr 58 Bnr 12 - Ferdigattest for brannalarmanlegg 19.06.2018 6188/2018
Utgående brev Ivan Kristiansen Vår ref- 2018/638 KRN - Vedr. byggeregler fasadeendring og innkledning av overbygget veranda Gnr 51 Bnr 48, Gåra 87 19.06.2018 6184/2018
Utgående brev Vitalija Debesiunaite-Dapkiene Vår ref. 2017/612 KRN - Vedr. levegg og gjerde Gnr 56 Bnr 2 Fnr 49 19.06.2018 6183/2018
Utgående brev Lind Øyvind Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. Vedr plassering nær nabogrense 19.06.2018 6182/2018
Utgående brev Postmottak m.fl. Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. Midlertidig svar 19.06.2018 6181/2018
Utgående brev Ella Stenkjær Vår ref. 2018/493 KRN - Orientering byggeregler bruksendring deler av underetasje Gnr 57 Bnr 54 19.06.2018 6177/2018
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. budreg nr F-3/18 bidrag til TV-aksjonen NRK 2018 19.06.2018 6163/2018
Utgående brev Hålogaland Kraft 18/29: oppsigelse strømabonnement målepunktID 707057500018865395 19.06.2018 6162/2018
Utgående brev Stein G. Moksness Vår ref 2018/366 KRN - Oversender tillatelse etter PBL for drivstoffanlegg Gnr 56 Bnr 98 (Leikvika) 19.06.2018 6161/2018
Utgående brev Stein G. Moksness Dieseltanken i Leikvika 19.06.2018 6160/2018
Utgående brev Leikvika Diesel v/ Stein Gunnar Moksness Gnr 56 Bnr 98 - Tillatelse til etablering av drivstoffanlegg / dieseltank i Leikvika 19.06.2018 6158/2018
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref 2018/606 KRN - Oversender tillatelse til tilbygg Gnr 68 Bnr 3 (tilbygg til Haakonsbu) 19.06.2018 6148/2018
Utgående brev Johan Helge Elde m.fl. Gnr 61 Bnr 56 - Protokoll - Deling med formål selvstendig tomt rundt eksisterende våningshus 19.06.2018 6145/2018
Inngående brev Kvæfjord IL Organisasjonsplan for Kvæfjord idrettslag 2018 19.06.2018 6144/2018
Inngående brev STYRET l KV££JORD IDRETTSLAG ARSBERETNTNG 2m 7 KWEMQRD TDRETTSLAG 19.06.2018 6143/2018
Inngående brev Kvæfjord idrettslag Allianse Søknad om 50.000 kr støtte til gjennomføringen av 100—års jubileet i 2019. 19.06.2018 6142/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Kvæfjord kommune -Gbnr 23/13 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om redskapsbod 14 m2 nær sjø UTTALELSE OM KULTURMINNER 19.06.2018 6141/2018
Inngående brev Kartverket Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 19.06.2018 6140/2018
Inngående brev KLP FASTSETTELSE AV NY RENTE LÅN NR. 8317.53.94845 19.06.2018 6139/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Kvæfiord kommune- tilskudd for 2018 ti_l etablerigg og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 19.06.2018 6138/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Tilskudd fra fylkesmannen i Troms - Aksept av vilkår 19.06.2018 6137/2018
Inngående brev UL. Varden- Vik i Kvæfjord Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 19.06.2018 6134/2018
Inngående brev Ruth Ursin Rehabilitering av fjøs Gnr 23 bnr 8 i Gullesfjord 19.06.2018 6132/2018
Inngående brev Barbara H.E. Bartnæs Søknad om disp. fra reguleringsplan for del av eiendom 43/30 Strømsbotn vednesset 19.06.2018 6130/2018
Utgående brev Ivan Kristiansen Vår ref- 2018/638 KRN - Vedr. byggeregler fasadeendring og innkledning av overbygget veranda Gnr 51 Bnr 48, Gåra 87 19.06.2018 6097/2018
Utgående brev Bjørn Isaksen 2018/308 - Ang. vei til gnr 43/30 og stigningsforhold 19.06.2018 6094/2018
Utgående brev Sametinget m.fl. Vår ref. 2018/308 - Ettersender bedre kartgrunnlag i forbindelse med høring dispensasjon fra reguleringsplan 19.06.2018 6093/2018
Utgående brev lennart andreassen Kvæfjord kommune - Bygdevegen 39/41 og 43 - Vedtak i Teknisk utvalg - Utlegging til offentlig ettersyn 19.06.2018 6088/2018
Internt notat uten oppfølging Gnr 66 Bnr 37- Jordskifte krevd - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 19.06.2018 6079/2018
Utgående brev Bjørn Isaksen 2018/308 - Ang. vei til gnr 43/30 og stigningsforhold 19.06.2018 6078/2018
Utgående brev Arne Otto Isaksen Vedr.søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Strømsbotn. 19.06.2018 6072/2018
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref. 2017/244 KRN - Delingstillatelse Gnr 56 Bnr 2 (festetomt 16 skal utgå) 19.06.2018 6071/2018
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref. 2018/612 KRN - Delingstillatelse Gnr 56 Bnr 2 (festetomt 21 skal utgå) 19.06.2018 6070/2018
Utgående brev Harstad Turlag v/ Kristian Jakobsen Gnr 68 Bnr 3 - Dispensasjon for oppføring av 9,6 m² tilbygg (uisolert vedbod) i forbindelse med turistforeningshytte "Haakonsbu" 19.06.2018 5603/2018
Utgående brev Iht adresseliste Dispensasjon fra reguleringsplan - Del av gnr 43 bnr 1, ved Vednesset i Straumsbotn, Kvæfjord kommune - Opparbeidelse av vei frem til fritidseiendom gnr 43 bnr 30 19.06.2018 5497/2018
Inngående brev Tiangruppen - Bjørn Isaksen 2018/308 - Ang. vei til gnr 43/30 og stigningsforhold 18.06.2018 6095/2018
Inngående brev Dnt - Kristian Jakobsen 16/7233-16 Høringsutalelse vdr. bygging av vedbod på Haakonsbu 18.06.2018 6087/2018
Utgående brev Advokat Kjetil Krokeide 15/429/Kvæfjord kommune: Mottatt varsel om oppløsning av sameie 18.06.2018 6125/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. 18/46/foreløpig svar - klage på tildelte adressenavn 18.06.2018 6124/2018
Utgående brev Arne Dahle m.fl. Kvæfjord kommunestyre 21.6.2018: presiseringer og tillegg til innkallingsdokumentet 18.06.2018 6123/2018
Utgående brev Linda Karlsen m.fl. feil innkalling til møte i Kvæfjord kommunestyre 18.06.2018 6122/2018
Inngående brev Arkivverket i Tromsø Innføring av Bygnings- og Brannloven i Kvæfjord kommune 1942-1966 15.06.2018 6073/2018
Utgående brev Nils Koppang Fochsen Gnr 56 Bnr 2 - Deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 16 (festetomt skal utgå) 15.06.2018 6058/2018
Utgående brev Nils Koppang Fochsen Gnr 56 Bnr 2 - Tillatelse til deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 21 (festetomt skal utgå) 15.06.2018 6057/2018
Inngående brev Nils Fochsen Vår ref. 2017/244 KRN - Søknad om deling av Gnr 56 Bnr 2 (festenr 16 skal utgå) 14.06.2018 6067/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad (2018/308) Ang. vei til gnr 43/30 14.06.2018 6066/2018
Inngående brev Martin Nylund Vår ref. 2016/540 KRN - Vedr. søknad om tilbygg/garasje til bolig Gnr 47 Bnr 151 - Hågveien 15 14.06.2018 6043/2018
Utgående brev Lars-Jonny Pedersen Ang. returpunktene på Kveøya 14.06.2018 6069/2018
Inngående brev Nils Fochsen Vår ref. 2018/612 KRN - Søknad om deling av Gnr 56 Bnr 2 (festetomt 21 skal utgå) 14.06.2018 6068/2018
Inngående brev Sortland kommune, naturforvaltning Interkommunalt samarbeid på landbruk og viltforvaltning- 1. faktura for 2018 14.06.2018 6065/2018
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref. 2017/244 KRN - Blanketter i forbindelse med deling av Gnr 56 Bnr 2 (festetomt 16 skal utgå) 14.06.2018 6056/2018
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref. 2018/612 KRN - Blanketter i forbindelse med deling av Gnr 56 Bnr 2 (festetomt 21 skal utgå) 14.06.2018 6055/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Vedtak fra felles eldreråd- råd for funksjonshemmede om svømmebassenget på Trastad 14.06.2018 6054/2018
Utgående brev Morten Sørgård Kontaktdata politikere i Kvæfjord kommune 14.06.2018 6051/2018
Utgående brev Tine Kristiansen m.fl. 16/801 oppfølging av TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 14.06.2018 6049/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2017/1095 KRN - Vedr. søknad om utslippstillatelse ny bolig - mulig trase for infiltrasjonsanlegg bes vurderes når kulturetaten skal vurdere saken - Uttalelse kulturminner 14.06.2018 6046/2018
Utgående brev Martin Nylund Vår ref. 2016/540 KRN - Oversender byggetillatelse Gnr 47 Bnr 151, samt dispensasjonsvedtak tu-sak PS 18/18 14.06.2018 6044/2018
Utgående brev Martin Nylund Vår ref. 2016/540 KRN - Vedr. søknad om tilbygg/garasje til bolig Gnr 47 Bnr 151 - Hågveien 15 - Oversender dispensasjonsvedtak 14.06.2018 6042/2018
Utgående brev Lise Kokkim Skjenkebevilling enkeltanledning - Kveøy Grendehus 14.06.2018 6041/2018
Utgående brev UL Vårglimt v/ Hilde Larsen Skjenkebevilling enkeltanledning - Austerfjordtreffet 2018 14.06.2018 6037/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Om tilrettelegging for nytt branngarasjeanlegg 14.06.2018 6036/2018
Utgående brev Geir Hagen m.fl. Gnr 54 Bnr 11 - Protokoll oppmålingsforretning - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 54 bnr 92 (fradeling av tomt rundt eksisterende garasje) 14.06.2018 6012/2018
Utgående brev Martin Nylund og Berit Ditlefsen Gnr 47 Bnr 151 - Byggetillatelse for tilbygg til bolig / garasje på eiendommen 14.06.2018 5993/2018
Utgående brev Ole Ivar Norman m.fl. Gnr 40 bnr 10 - Protokoll oppmålingsforretning - Søknad om deling. Formål: Tomt rundt eldre våningshus på eiendommen 14.06.2018 5973/2018
Inngående brev Norconsult - Indbjør Rita Helsehus - Rollekonflikt KP/KU SHA 13.06.2018 6030/2018
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/221181-11 Tillatelse til plassering av ID- mast rettet mot vegtrafikken på fv. 103 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 13.06.2018 5996/2018
Inngående brev Harmas - Nils Kristian Johansen Sak 2018/ 368 KRN. Søknad om tankanlegg Gullesfjordbotn. Målsatt situasjonkart 13.06.2018 5995/2018
Inngående brev Klp - Post KKSalgsstøtte 180611 Kvæfjord kommune lån 8317.50.26390 Aksept- og gjeldsbrev ifm 3 års fastrente 13.06.2018 5966/2018
Inngående brev June Helene Meum-Larsen Vår ref. 2018/608 KRN - Vedr. planer om påbygg på eksisterende garasjedel til bolig på Gnr 30 Bnr 60 (isolert vinterhage) - Vedr utfylling av søknad 13.06.2018 5964/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Kvæfjord Eiendom - tilbakekjøp Kveldrovn 2B-F ut fra helsehusprosjektet 13.06.2018 6026/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes 13.06.2018 6025/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Felles vannområdeutvalg i Sør- og Midt-Troms 13.06.2018 6024/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Lokale forskrift - justerte priser for gravemeldinger 13.06.2018 6022/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmeldinger for 2017 13.06.2018 6018/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2017: Råd for funksjonhemmede 13.06.2018 6017/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 13.06.2018 6015/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2017 ungdomsrådet 13.06.2018 6014/2018
Utgående brev ***** Refusjonskrav grunnskoleopplæring for gjesteelever ved statlig institusjon - våren 2018 13.06.2018 6005/2018
Utgående brev Ella Stenkjær Vår ref. 2018/493 KRN - Orientering byggeregler bruksendring deler av underetasje Gnr 57 Bnr 54 13.06.2018 6004/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 17/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 24.04.2018 13.06.2018 6002/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 18/18 Orienteringssak: Om sammenheng mellom riktig legemiddelbruk, søvn og ernæring 13.06.2018 6001/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 19/18 Svømmebassenget på Trastad 13.06.2018 6000/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 20/ 18 Hørsels- og synshemning 13.06.2018 5999/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 21/18 Planlegging av eldredagen 2018 13.06.2018 5998/2018
Utgående brev Marit Tønder Rødland Vår ref. 2018/618 KRN - Vedr mulig deling av Gnr 57 Bnr 65 med formål tilleggsareal og ny avkjørsel til eiendommen Gnr 57 Bnr 56 (Karl Johan Evensen) - Presisering fra hjemmelshaver 13.06.2018 5997/2018
Utgående brev Jonny Schanche Eivik m.fl. Vår ref. 2018/627 KRN - Vedr. mottatt begjæring om seksjonering av Gnr 58 nr 29 - Liaveien 6 - Seksjonering godkjent og oversendt Kartverket Tinglysing 13.06.2018 5994/2018
Inngående brev Formannskapet PS 49/18 Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes 13.06.2018 5992/2018
Inngående brev Formannskapet PS 50/ 18 Kvæfjord Eiendom - tilbakekjøp Kveldrovn ZB-F ut fra helsehusprosjektet 13.06.2018 5991/2018
Inngående brev Formannskapet PS 35/18 Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 23.04.2018 og 28.05.2018 13.06.2018 5990/2018
Inngående brev Formannskapet P5 34/ 18 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS 13.06.2018 5989/2018
Inngående brev Formannskapet PS 36/ 18 Årsmeldinger for 2017 13.06.2018 5988/2018
Inngående brev Formannskapet PS 37/18 Regnskap 2017 og finansiell rapportering pr 31.12.2017 13.06.2018 5987/2018
Inngående brev Formannskapet PS 38/18 NND's legat -årsregnskap og årsberetning 2017 13.06.2018 5986/2018
Inngående brev Formannskapet PS 39/18 Tertialrapport 1/2018 13.06.2018 5985/2018
Inngående brev Formannskapet PS 40/ 18 Rammedebatt 13.06.2018 5984/2018
Inngående brev Formannskapet PS 41/ 18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 -fastsetting av valgdag 13.06.2018 5983/2018
Inngående brev Formannskapet PS 42/ 18 Kveøyforbindelsen — forslag om awiklingsordning for medfinansieringsandel fra Kveøysamfunnet 13.06.2018 5982/2018
Inngående brev Formannskapet PS 43/18 Norsk Landbruksrådgivning - søknad om tilskudd fra næringsfond til forsøksprosjekt innenfor jordbærdyrking 13.06.2018 5981/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 58 Bnr 29 - Begjæring om seksjonering - Oversendelse 13.06.2018 5980/2018
Inngående brev Formannskapet PS 44/ 18 Oppløsning av Elda Grendehus BA - innskutt kommunal andel 13.06.2018 5979/2018
Inngående brev Formannskapet PS 45/18 Helsehus i Kvæfjord - realiseringsfase 13.06.2018 5978/2018
Inngående brev Formannskapet PS 46/18 Samisk uke - kommunekomite 13.06.2018 5977/2018
Inngående brev Formannskapet PS 47/ 18 TV-aksjonen NRK 2018 - kommunekomite og bidrag fra Kvæfjord kommune 13.06.2018 5976/2018
Inngående brev Samferdsels- og miljøetaten Ny utlysning av trafikksikkerhetsmidler for krattrydding i 2018 - Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg - TFTU 13.06.2018 5972/2018
Utgående brev Per Gunnar Bastiansen Vår ref. 2018/624 KRN - Planer om garasje på eiendommen Gnr 13 Bnr 44 - Oversender søknadsblanketter og veiledning til byggereglene 13.06.2018 5971/2018
Utgående brev kjell.hanssen Parkering campingvogn. 13.06.2018 5970/2018
Versjon:5.0.7