eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. budsjett 2020 > lønnsreserver til kap X9990 21.10.2019 8884/2019
Inngående brev Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta 21.10.2019 8877/2019
Utgående brev ST-Budsjett Stange kommune - anslag vertskommunetilskudd 2020 21.10.2019 8876/2019
Inngående brev KS Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke – påminnelse 21.10.2019 8875/2019
Inngående brev Ram Lian Søknad om ny avkjørsel til eiendommen 21.10.2019 8874/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa 21.10.2019 8868/2019
Inngående brev Bufdir Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettside 21.10.2019 8867/2019
Utgående brev Inger Vik Johansen Vår ref. 2019/1051 KRN - Vedr. ny veranda under oppføring (eldre våningshus Gnr 50 Bnr 4) , samt endringer på skorstein - Oversender veiledning og blanketter 21.10.2019 8855/2019
Utgående brev Maria Lorentzen m.fl. Sammenslåing av tinglyste eiendommer gjennomført 21.10.2019 8854/2019
Utgående brev Øyvind Andre Markussen m.fl. Vår ref. 2019/602 KRN - Vedr. forstøtningsmur Gnr 57 Bnr 264 21.10.2019 8849/2019
Utgående brev Ram Lian Vår ref. 2019/1060 KRN - Tillatelse til ny avkjørsel fra kommunal vei (Nyveien), samt opparbeidelse av parkeringsplass på egen eiendom 21.10.2019 8847/2019
Utgående brev Ram Lian Gnr 56 Bnr 16 - Tillatelse til etablering av ny avkjørsel fra kommunal vei (Nyveien) og oppstillingsplass / parkering på egen eiendom 21.10.2019 8843/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2019/926 KRN - Tidsbegrenset dispensasjon for bruk av fritidsbolig som helårsbolig, Gnr 45 Bnr 22, Storjordveien 1070 21.10.2019 8842/2019
Utgående brev MAgne Ditlefsen m.fl. Vår ref 2019/1070 KRN - Oversender ferdigattest for veranda Gnr 48 Bnr 36 21.10.2019 8841/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 Bnr 36 - Ferdigattest for allerede oppført veranda 21.10.2019 8834/2019
Utgående brev Anne Aronsen Vår ref. 2019/926 KRN - Tidsbegrenset dispensasjon for bruk av fritidsbolig som helårsbolig, Gnr 45 Bnr 22, Storjordveien 1070 21.10.2019 8831/2019
Utgående brev Therese Gamst Erklæring for vei - forslag 21.10.2019 8825/2019
Utgående brev Anne Aronsen Gnr 45 Bnr 22 - Tidsbegrenset dispensasjon for bruk av fritidsbolig som helårsbolig t.o.m. 31.01.2020 21.10.2019 8734/2019
Inngående brev Vegvesen - Utnes Inger Moen Skilting av Vik og Voktor - Kvæfjord kommune. 18.10.2019 8851/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-7/19 18.10.2019 8828/2019
Utgående brev Utnes Inger Moen Skilting av Vik og Voktor - Kvæfjord kommune. 18.10.2019 8850/2019
Inngående brev Kvæfjord Idrettslag Overføring av bevilgning på 50.000 kr til Kvæfjord idrettslag i anledning 100 års jubileum 18.10.2019 8844/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 57 Bnr 89 - Gjennomført sammenslåing - Boligeiendom med tilleggsareal, Bnr 144 - Anbefaling om sammenslåing 18.10.2019 8836/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Søknad om deling. Formål: Tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 48 18.10.2019 8835/2019
Inngående brev Anita P. Mikalsen Søknad om allerede oppført veranda 18.10.2019 8833/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Uttalelse til søknad om mindre reguleringsendring 18.10.2019 8826/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Avklaring av ansvarsforhold ved stengt fylkesveg - høring 18.10.2019 8823/2019
Utgående brev Anita Miakalsen Vår ref. 2019/414 KRN - Oversender byggetillatelse for allerede oppført veranda til bolig på Gnr 47 Bnr 86, Nesseveien 1 B 18.10.2019 8821/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Søknad om utbetaling av 75% tilskudd - Gjerdeparsell (nr1) Nupen - Bremnes 18.10.2019 8820/2019
Utgående brev Anita Mikalsen Gnr 47 Bnr 86 - Byggetillatelse for allerede oppført veranda 18.10.2019 8818/2019
Utgående brev Arne Samuelsen Husby Gnr 57 Bnr 89 - Gjennomført sammenslåing - Boligeiendom med tilleggsareal, Bnr 144 - Anbefaling om sammenslåing 18.10.2019 8817/2019
Utgående brev Bente H. Frithjofsdatter Berg Gnr 36 Bnr 4 Svar på : Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - Kvæfjord kommune 18.10.2019 8816/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen m.fl. Vår ref. 2009/509 KRN - Oversender ferdigattest for tilbygg godkjent 14.07.2009, Gnr 48 Bnr 36 - Storjordveien 136 18.10.2019 8808/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 Bnr 36 - Ferdigattest for tilbygg til bolig (veranda og takoverbygg) godkjent 14.07.2009 18.10.2019 8805/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen m.fl. Vår ref. 2019/1070 KRN - Oversender byggetillatelse for allerede oppført veranda til bolig på Gnr 48 Bnr 36, Storjordveien 136 18.10.2019 8804/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 Bnr 36 - Byggetillatelse for allerede oppført veranda (tilbygg til bolig) 18.10.2019 8801/2019
Inngående brev Magne Ditlefsen Ferdimelding 17.10.2019 8814/2019
Inngående brev Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 17.10.2019 8812/2019
Utgående brev Vetle Larsen Vår ref. 2019/1073 KRN - Utskifting av vinduer i Fochsenveien 3 (Gnr 56 Bnr 2 Fnr 54) kan utføres uten søknad til Kvæfjord kommune 17.10.2019 8793/2019
Utgående brev EiendomsMegler1 Nord-Norge Gnr 56 Bnr 2 Fnr 54 - Bytte vinduer - Fritak fra søknadsplikt 17.10.2019 8789/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen Vår ref. 2019/1070 KRN - Vedr. allerede oppført veranda på Gnr 48 Bnr 36 17.10.2019 8784/2019
Utgående brev Eiendomsmegler 1 v/Krister Skallebø Nilsen Gnr 48 Bnr 36 Oversendelse meglerpakke. 17.10.2019 8783/2019
Utgående brev Håvard Eide Vår ref. 2019/1069 KRN - Fritak fra søknadsplikt for fasadeendring og utvidelse luftebalkong Gnr 21 Bnr 1 17.10.2019 8777/2019
Utgående brev Håvard Eide Gnr 21 Bnr 1 - Fasadeendring våningshus og utvidelse luftebalkong er unntatt søknadsplikt 17.10.2019 8771/2019
Utgående brev Magne Ditlefsen Vedr. veranda på Gnr 48 Bnr 36 17.10.2019 8768/2019
Inngående brev A3 Arkitektkontor AS Rammeavtale - Ansvarsområde: konsulenttjenester - reguleringsplan - Regulering av timesatser 16.10.2019 8794/2019
Utgående brev Harstad Ove Frantzen Arbeidsmiljøundesøkelse HBR sine mannskaper stasjonert i Kvæfjord-Oroentering 16.10.2019 8792/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 16.10.2019 8781/2019
Inngående brev Frank Eilertsen Søknad om ferdigattest 16.10.2019 8780/2019
Utgående brev LVSH Magne Værholm m.fl. årsberetning 2018/2019 16.10.2019 8773/2019
Utgående brev Anne Austveg m.fl. utkast protokoll styremøte 14.10.2019 16.10.2019 8772/2019
Utgående brev Caverion AS Vår ref. 2019/928 KRN - Vedr. uavhengig kontroll prosjektering brannalarmanlegg 16.10.2019 8765/2019
Utgående brev Frank Eilertsen Vår ref. 2019/903 KRN - Ferdigattest i forbindelse med veranda 16.10.2019 8762/2019
Utgående brev Anne Aronsen Vår ref. 2019/926 KRN - Vedr. nabovarsling 15.10.2019 8735/2019
Utgående brev Birger Jakobsen Begjæring om utskiftingssak vedrørende deling av eiendom - Kvæfjord kommune 15.10.2019 8732/2019
Utgående brev Solveig Skog Vår ref. 2019/773 KRN - Vedr. plassering av planlagt garasje Gnr 27 Bnr 24 14.10.2019 8721/2019
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2019/1020 KRN - Vedr. planer om deling av Gnr 60 Bnr 111 med formål tilleggsareal til Gnr 60 Bnr 37 14.10.2019 8717/2019
Utgående brev Per Harald Olsen Vår ref. 2019/963 KRN - Vedr. planer om deling av Gnr 57 Bnr 332 med formål salg av utmarksteig til Gnr 57 Bnr 19 14.10.2019 8716/2019
Utgående brev DNB Eiendom v/Odd Sverre Holte Gnr 58 Bnr 34 Oversendelse Meglerpakke 14.10.2019 8714/2019
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2018/876 KRN - Ferdigattest naust Gnr 60 Bnr 111 14.10.2019 8701/2019
Utgående brev Kato Steinhaug Gnr 60 Bnr 111 - Ferdigattest i forbindelse med naust 14.10.2019 8695/2019
Utgående brev Inge Paulsen Vår ref. 2018/876 KRN - Vedr. mottatt redegjørelse plassering naust 14.10.2019 8694/2019
Utgående brev Jacobsen, Jan Krav om matrikkelføring av avsluttet JSRsak 17-135048RFA-JHAR Utstrand gnr. 60 14.10.2019 8693/2019
Utgående brev Jacobsen, Jan Krav om matrikkelføring av avsluttet JSRsak 17-135048RFA-JHAR Utstrand gnr. 60 14.10.2019 8692/2019
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2018/876 KRN - Vedr. mottatt søknad om ferdigattest for naust og mulig plassering av deler av naustet innpå kommunal eiendom 14.10.2019 8690/2019
Utgående brev Berit Naustvoll Vår ref. 2018/154 KRN - Oversender igangsettingstillatelse del 4 nye Kvæfjord Helsehus 14.10.2019 8688/2019
Utgående brev Borkenes Sanitær & VArme AS Vår ref. 2016/767 - Gnr 43 Bnr 52 - Vedr. manglende ferdigattest avløpsanlegg 14.10.2019 8683/2019
Utgående brev Gnist Arkitekter AS Gnr 55 Bnr 3, 40 og 45 - Igangsettingstillatelse del 4 i forbindelse med nye Kvæfjord Helsehus 14.10.2019 7957/2019
Inngående brev Stmu - Sabrina Van Der Ley forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 11.10.2019 8642/2019
Utgående brev Borkenes Sanitær & Varme AS Vår ref. 2016/767 - Gnr 43 Bnr 52 - Vedr. manglende ferdigattest avløpsanlegg 11.10.2019 8680/2019
Utgående brev Cecilie Lykken Vår ref 2016/767 - Gnr 43 Bnr 52 - Vedr. avløpsanlegg / utslippstillatelse 11.10.2019 8677/2019
Utgående brev Snekker Pedersen Vår ref. 2018/295 KRN - Gnr 31 Bnr 7 – Vedr. manglende ferdigattest 11.10.2019 8673/2019
Utgående brev Kristian Jakobsen m.fl. Vår ref. 2019/1052 - Oversender veiledning og blanketter i forbindelse med planer om søknad for allerede oppført badstue og tilbygg til nye Haakonsbu, Gnr 68 Bnr 2 - Kvæfjord kommune 11.10.2019 8669/2019
Utgående brev Espen Gundersen Kvæfjord kommune - Kvæfjordhallen - Utskifting av belysning - Forespørsel - Tilbud 11.10.2019 8666/2019
Utgående brev Espen Gundersen Kvæfjord kommune - Svømmehall - Utskifting av belysning til led-belysning 11.10.2019 8665/2019
Utgående brev Eilertsen Morten Kvæfjord kommune - Svømmehall - Utskifting av belysning til led-belysning 11.10.2019 8664/2019
Utgående brev Bård-Thore Mikalsen Kvæfjord kommune - Svømmehall - Utskifting av belysning til led-belysning 11.10.2019 8663/2019
Utgående brev Per Harald Olsen Vår ref. 2017/1049 KRN - Orientering byggeregler takoverbygg seterbu/hytte + frittliggende vedfyrt badstue 11.10.2019 8661/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Informasjon og opplæring til de nye eldrerådene 11.10.2019 8660/2019
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2019/1019 KRN - Veiledning og blanketter i forbindelse med planer om garasje og lysthus/anneks Gnr 60 Bnr 111 11.10.2019 8658/2019
Inngående brev Kåre Bakken Søknad om utbetaling av 75% tilskudd - Gjerdeparsell (nr2) Bremnes - Molvik 11.10.2019 8656/2019
Inngående brev Kåre Bakken Søknad om utbetaling av 75% tilskudd - Gjerdeparsell (nr1) Nupen - Bremnes 11.10.2019 8655/2019
Inngående brev Bente Berg Søknad om konsesjon 11.10.2019 8654/2019
Utgående brev Ram Lian Vår ref. 2019/1060 KRN - Vedr. deres planer om ny avkjørsel fra kommunal vei (Nyveien), samt opparbeidelse av parkeringsplass på egen eiendom - e-post til nabo 11.10.2019 8652/2019
Inngående brev Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for restaurering av gapahuk på GBnr 16/1, flytting av gapahuk på GBnr 18/1 og ny gapahuk på GBnr 17/6 - Storvannet - Kvæfjord kommune 11.10.2019 8651/2019
Utgående brev Ram Lian Vå ref. 2019/1060 KRN - Vedr. deres planer om ny avkjørsel fra kommunal vei (Nyveien), samt opparbeidelse av parkeringsplass på egen eiendom 11.10.2019 8650/2019
Inngående brev Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig og oppføring av garasje/lager/verksted på GBnr 42/9 og 14 - Kvæfjord kommune 11.10.2019 8649/2019
Inngående brev Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på GBnr 27/24 - Kvæfjord kommune 11.10.2019 8648/2019
Utgående brev Inger Vik Johansen Vår ref. 2019/1051 KRN - Vedr. ny veranda under oppføring (eldre våningshus Gnr 50 Bnr 4) , samt endringer på skorstein - Om tilbakemelding 10.10.2019 11.10.2019 8644/2019
Utgående brev Knut Norvald Haugstad Vår ref. 2019/950 KRN - Orientering søknadsprosess fritidsbolig med innlagt vann/avløp 11.10.2019 8633/2019
Utgående brev Knut Norvald Haugstad Vår ref. 2019/950 KRN - Orientering søknadsprosess fritidsbolig med innlagt vann/avløp 11.10.2019 8632/2019
Utgående brev harstad kommune Kvæfjord kommune - Søknad om mindre reguleringendring - Gnr 58 bnr 55 - Busslomme ved Speiderbakken - Borkenes 11.10.2019 8631/2019
Utgående brev fylkesmannen i troms og finnmark Kvæfjord kommune - Søknad om mindre reguleringendring - Gnr 58 bnr 55 - Busslomme ved Speiderbakken - Borkenes 11.10.2019 8630/2019
Utgående brev Troms fylkeskommune Kvæfjord kommune - Søknad om mindre reguleringendring - Gnr 58 bnr 55 - Busslomme ved Speiderbakken - Borkenes 11.10.2019 8629/2019
Utgående brev DNB Eiendom v/Julie Andreassen Gnr 22 Bnr 21 Oversendelse Meglerpakke 11.10.2019 8624/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad Kvæfjord kommune - Vedtak - Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet - Sjøkart 79 - Borkenes 11.10.2019 8612/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad 2019/513 2019/883: Vedr Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune 11.10.2019 8610/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Miindre reguleringsendring - UL Fram - gnr 56 bnr 84 11.10.2019 8609/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Kvæfjord kommune - Søknad om mindre reguleringendring - Gnr 58 bnr 55 - Busslomme ved Speiderbakken 11.10.2019 8603/2019
Utgående brev Iht adresseliste Gnr 58 Bnr 55 -Søknad om mindre reguleringsendring - Busslomme - Trastad 11.10.2019 8502/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Budsjettinnspill Kvæfjord menighet 10.10.2019 8614/2019
Inngående brev Kvæfjord Frivilligsentral Forslag til Budsjett 2020- Begrunnelse og informasjon 10.10.2019 8613/2019
Inngående brev Kvæfjord Frivilligsentral Forslag til budsjett 2020 Kvæfjord Frivilligsentral 10.10.2019 8598/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Statistikker 10.10.2019 8628/2019
Inngående brev Sør-Troms Museum Tilbakelevering av offentlig arkivmateriale fra Kvæfjord kommune 10.10.2019 8627/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Søknad om deling med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 104 10.10.2019 8626/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Søknad om spillemidler 10.10.2019 8625/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedr. stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 10.10.2019 8611/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Deling av eiendommen 10.10.2019 8607/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 21/19 Godkjenning av møtebok fra møte 06.06.2019 10.10.2019 8604/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 23/19 Innsatsprisen 2019 10.10.2019 8602/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.10.2019 8601/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 25/19 Rapport: Ungdom under 18 år og jobb sommer 2019 10.10.2019 8600/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/19 Skrankeslynge for hørselshemmede 10.10.2019 8599/2019
Utgående brev ***** Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage 10.10.2019 8597/2019
Utgående brev Inger Vik Johansen Vår ref. 2019/1051 KRN - Vedr. ny veranda under oppføring (eldre våningshus Gnr 50 Bnr 4) , samt endringer på skorstein - Orientering om søknadsplikt 10.10.2019 8596/2019
Inngående brev Kommunal-Rapport - Abonnement Kommunal Rapport endring helårsabonnement Kommunal Rapport 1517279 09.10.2019 8532/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 64/19 Frikjøp av varaordfører 09.10.2019 8594/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 63/19 Interpellasjon fra Karin Eriksen (SP): Tilrettelegging for beredskapssamarbeid med Kvæfjord Røde Kors 09.10.2019 8593/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 62/19 Tilstandsrapport 2019 for grunnskolen i Kvæfjord kommune 09.10.2019 8592/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 61/19 Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing - høsten 2019 09.10.2019 8591/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 60/19 Tertialrapport 2/2019 09.10.2019 8590/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 59/19 Tilbud fra Troms fylkeskommune om aksje i Troms Holding AS 09.10.2019 8589/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 58/19 Spørretime 09.10.2019 8588/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 57/19 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 20.06.2019 09.10.2019 8587/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 56/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.10.2019 8586/2019
Utgående brev Julian Markus Solnes Vår ref. 2019/764 KRN - Gnr 40 Bnr 13 - Utslippstillatelse (privat avløp med slamavskiller og avløp til sjø) / tillatelse etter plan- og bygningsloven - Oversender vedtak 09.10.2019 8585/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 55/19 Valg av valgkomité til forberedelse av øvrige valg til råd og utvalg med videre 09.10.2019 8584/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 54/19 Valg til KS Fylkesmøte 09.10.2019 8582/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 53/19 Valg til Hålogaland interkommunalt politisk råd 09.10.2019 8581/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 52/19 Valg av teknisk utvalg 2019-2023 09.10.2019 8580/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 51/19 Valg av levekårsutvalg 2019-2023 09.10.2019 8578/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 50/19 Valg av kontrollutvalg 2019-2023 09.10.2019 8577/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 49/19 Valg av varaordfører 2019-2023 09.10.2019 8576/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 48/19 Valg av ordfører 2019-2023 09.10.2019 8575/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 47/19 Valg av formannskap 2019-2023 09.10.2019 8574/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 46/19 Prøving av kommunestyrevalgets gyldighet 09.10.2019 8572/2019
Utgående brev Frantz Aronsen m.fl. Gnr 47 Bnr 21 - Protokoll - Søknad om deling med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 104 09.10.2019 8571/2019
Utgående brev 'Geir R. Høve' m.fl. Ekstra grensemerke på eiendommen 09.10.2019 8568/2019
Utgående brev Geirhove - Geir R. Høve m.fl. Ekstra grensemerke på eiendommen 09.10.2019 8567/2019
Utgående brev Brith Renée Stafne m.fl. Gnr 22 Bnr 5 - Protokoll - Deling av eiendommen 09.10.2019 8566/2019
Utgående brev Harald Marensius Hansen Vår ref. 2019/1022 KRN - Gnr 47 Bnr 112 - Redegjørelse avløp fra bolig 09.10.2019 8565/2019
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2019/764 KRN - Vedr. planer om avløp fra våningshus Gnr 40 Bnr 13 - Uttalelser kulturminner 09.10.2019 8564/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. Vår ref. 2019/1041 KRN - Vedr. slamavskiller 09.10.2019 8558/2019
Utgående brev Kenneth Berg m.fl. Gnr 20 bnr 14 - Protokoll etter oppmålingsforretning 09.10.2019 8554/2019
Utgående brev Tronderenergi - Gro Klæboe Klarlegging av grenser, Gnr 20, brn 14 Kvæfjord kommune 09.10.2019 8553/2019
Utgående brev Harald Marensius Hansen m.fl. Vår ref. 2019/1022 KRN - Gnr 47 Bnr 112 - Dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av forstøtningsmur og ny slamavskiller / tillatelse etter plan- og bygningsloven (oversender vedtak) 09.10.2019 8551/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Avstandserklæring 09.10.2019 8547/2019
Inngående brev Ellinore Bjørk Haverl Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 09.10.2019 8546/2019
Inngående brev Sonja Annie Bendiksen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 09.10.2019 8544/2019
Inngående brev Marco Haverl Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 09.10.2019 8543/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Fradeling av boligtomter iht. Reguleringsplan for Lamhagan 2 09.10.2019 8542/2019
Inngående brev UiT Samarbeidsmidler til Kvæfjord kommune - fra Det helsevitenskapelige fakultet 2019-2020 09.10.2019 8541/2019
Inngående brev UNN Harstad Prosjektinnramming UNN Harstad - Arbeidsgruppe 09.10.2019 8540/2019
Utgående brev Harald Marensius Hansen m.fl. Vår ref. 2019/1022 KRN - Gnr 47 Bnr 112 - Dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av forstøtningsmur og ny slamavskiller / tillatelse etter plan- og bygningsloven (oversender vedtak) 09.10.2019 8536/2019
Utgående brev Skatteetaten Svar på rapport etter stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen for Kvæfjord kommune 09.10.2019 8535/2019
Utgående brev Solnes Maskin AS Gnr 40 Bnr 13 - Bygge- og utslippstillatelse i forbindelse med privat avløpsanlegg og tilkobling til kommunalt vann 09.10.2019 8509/2019
Utgående brev Solnes Maskin AS Gnr 47 Bnr 112 - Dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av ny slamavskiller og forlengelse forstøtningsmur, samt tillatelse etter plan- og bygningsloven 09.10.2019 8508/2019
Utgående brev PEAB Eiendomsutvikling Nord AS m.fl. Gnr 55 Bnr 77 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Fradeling av veigrunn iht. reguleringsplan 09.10.2019 8055/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 08.10.2019 8527/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll oppmåling - Tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 45 08.10.2019 8526/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Protokoll - Deling av eiendommen 08.10.2019 8525/2019
Utgående brev Harstad kommune Bjørn Samuelsen m.fl. ad dialogmøte 9.oktober TILLEGG 08.10.2019 8524/2019
Utgående brev Harstad Ove Frantzen ad dialogmøte 9.oktober 08.10.2019 8523/2019
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 08.10.2019 8505/2019
Inngående brev Julian Markus Solnes Søknad om ny slamskyller og støttemur 08.10.2019 8504/2019
Utgående brev Troms Fylkeskommune - Kulturetaten m.fl. Vår ref. 2019/764 KRN - Vedr. planer om avløp fra våningshus Gnr 40 Bnr 13 08.10.2019 8501/2019
Utgående brev Kommunal Rapport endring helårsabonnement Kommunal Rapport 1517279 08.10.2019 8499/2019
Utgående brev Harstad Turlag m.fl. Vår ref 2019/1052 KRN - Frittliggende badstue og tilbygg til "nye Haakonsbu" 08.10.2019 8498/2019
Utgående brev Jarle Pedersen Vår ref 2017/937 KRN - Om mottatt søknad om ferdigattest for nye Haakonsbu 08.10.2019 8497/2019
Utgående brev Inger Vik Johansen Vår ref. 2019/1051 KRN - Vedr. veranda eldre våningshus Gnr 50 Bnr 4 - Orientering om søknadsplikt 08.10.2019 8496/2019
Utgående brev Jarle Pedersen Vår ref 2017/937 KRN - Mottatt søknad om ferdigattest for nye Haakonsbu 08.10.2019 8495/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 08.10.2019 8494/2019
Utgående brev V Jan Meyer m.fl. valg av valgkomite til forberedelse av øvrige valg til råd og utvalg med videre (2) 08.10.2019 8491/2019
Utgående brev Merete Hessen m.fl. valg til kontrollutvalg 2019-2023 08.10.2019 8490/2019
Utgående brev Troms fylkeskommune melding om vedtak - tilbud fra Troms fylkeskommune om aksje i Troms Holding AS 08.10.2019 8489/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Varsel om oppmålingsforretning 08.10.2019 8488/2019
Utgående brev Maria Lorentzen m.fl. Sammenslåing 47/183 og 47/184 08.10.2019 8486/2019
Utgående brev Maria Lorentzen m.fl. Sammenslåing 47/183 og 47/184 08.10.2019 8485/2019
Utgående brev Maria Lorentzen Sammenslåing 08.10.2019 8484/2019
Utgående brev Maria Lorentzen Sammenslåing Lamhagan Åsryggen 15 08.10.2019 8471/2019
Utgående brev Kristin Wangsbro m.fl. melding om vedtak - tilbud fra Troms fylkeskommune om aksje i Troms Holding AS 08.10.2019 8470/2019
Utgående brev KS Nord-Norge valg til KS Fylkesmøte 08.10.2019 8469/2019
Utgående brev Evenes kommune m.fl. valg til Hålogaland interkommunalt politisk råd 08.10.2019 8468/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. valg av valgkomite til forberedelse av øvrige valg til råd og utvalg med videre 08.10.2019 8467/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. valg til teknisk utvalg 2019-2023 08.10.2019 8466/2019
Utgående brev Audun Haugan valg til kontrollutvalg 2019-2023 08.10.2019 8465/2019
Utgående brev Inger Holand</o=Kvaefjord Kommune/ou=External (FYDIBOHF25SPDLT)/cn=Recipients/cn=e0ffdd9a5ae842e8ac4b30ca9824bf36> valg til levekårsutvalg 2019-2023 (3) 08.10.2019 8464/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. valg til Kvæfjord formannskap 2019-2023 08.10.2019 8463/2019
Utgående brev Geir Alse Granås m.fl. Gnr 47 Bnr 104 - Protokoll - Fradeling av boligtomter iht. Reguleringsplan for Lamhagan 2 08.10.2019 8454/2019
Utgående brev DNB Eiendom AS v/Odd S. Holte Oversendelse Megleropplysninger Gnr 60 Bnr 103 08.10.2019 8447/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Innkjøpssamarbeid el.kraft 07.10.2019 8431/2019
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. statsbudsjettet > inntektsanslag 2020 = svikt 3 mill kr 07.10.2019 8461/2019
Utgående brev Magne Værholm m.fl. 19/974: statsbudsjettet 2020 - vertskommunefinansiering 07.10.2019 8460/2019
Inngående brev Karlot Bømark Eiendomsskatt gnr18 bnr15 07.10.2019 8449/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Integreringstilskudd 2020 07.10.2019 8428/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Torbjørn Larsen Søknad om dekning av strømutgifter lysløype - Bygdelaget Gullhornet 07.10.2019 8425/2019
Utgående brev Einar Johansen Vår ref. 2019/1009 KRN - Vedr. deres ønsker om heving av loft garasje Gnr 64 Bnr 7 07.10.2019 8424/2019
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref. 2019/1034 KRN - Vedr. mindre bygning i tilknytning til Haakonsbu - Om søknadsplikt 07.10.2019 8423/2019
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref. 2019/1034 KRN - Vedr. mindre bygning i tilknytning til Haakonsbu 07.10.2019 8422/2019
Versjon:5.0.7