eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvæfjord Senterparti v/Kåre Bakken Valgliste for Senterpartiet ved kommunestyrevalget 2019 18.02.2019 1592/2019
Inngående brev Eirik Pettersen Grillhytte Gnr 29 Bnr 4 18.02.2019 1586/2019
Inngående brev Dagfinn Ribe Søknad om ferdigattest for bygninger godkjent i 2013 og 1995 Gnr 19 Bnr 47 18.02.2019 1581/2019
Inngående brev Kartverket Retting av avvik mellom grunnbok og matrikkel for eiendommen Gnr 51 Bnr 68(tidligere Gnr 51 bnr 12 fnr1) 18.02.2019 1580/2019
Inngående brev Asbjørn Selseth Søknad om ferdigattest Gnr 43 Bnr 2 18.02.2019 1578/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune v/Teknisk avd. Godkjenning av søknad - Oppføring av hytte Gnr 14 Bnr 5 18.02.2019 1574/2019
Inngående brev Tor J. M. Breines Søknad om ansvarsrett Gnr 5 Bnr 14 18.02.2019 1572/2019
Inngående brev Rusånes Fabrikker AS Søknad om tillatelse til tiltak Gnr 14 Bnr 5 (Gammel saksnr 05/669) 18.02.2019 1571/2019
Inngående brev Gunnar Stensen Forslag veinavn i Straumen 18.02.2019 1555/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Samferdselsetaten Kveøyforbindelsen 18.02.2019 1552/2019
Inngående brev KMD 17/4295-58 Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen 18.02.2019 1551/2019
Inngående brev Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport Kommunal Rapport ber om regnskap avlagt til revisjon i Excel-format 15.02.2019 1544/2019
Inngående brev Fylkesmannen - Larsen, Kjetil Trygve Evalueringsrapport Opptrappingsplanen for rusfeltet 15.02.2019 1543/2019
Inngående brev Kmd Dep - Sørlie Cathrine 18/4073-96 Endringer i valgforskriften 15.02.2019 1540/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune 00012H.pdf 15.02.2019 1515/2019
Inngående brev Arne Heggelund Gnr 56 Bnr 69 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 15.02.2019 1514/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 14 Bnr 5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 15.02.2019 1513/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 14 Bnr 5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 15.02.2019 1512/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Gnr 41 Bnr 13 - Oversender dispensasjon/byggetillatelse for allerede oppført grillbu og terrasse 15.02.2019 1511/2019
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Vedr. planer om oppføring av mast i Langvassbukt - Søknaden er mangelfull og må suppleres 15.02.2019 1499/2019
Inngående brev Hålogaland Kraft Bredbånd As Vedr. planer om oppføring av mast i Langvassbukt - Ferdigmelding 15.02.2019 1498/2019
Inngående brev Kommunesektorens Organisasjon Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler 15.02.2019 1497/2019
Inngående brev Elde Moloanlegg SA v/Ernst Elde Søknad om fritak fra eiendomsskatt 2019 for Elde Moloanlegg SA 15.02.2019 1494/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 13/Bnr 51 Melding om tiltak - Fakturagrunnlag for faktura nr.1 15.02.2019 1491/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune v/Avdelingsingeniør Gnr 13 Bnr 51 Godkjenning av melding om vedtak 15.02.2019 1488/2019
Inngående brev Hans Holand Gnr 13/Bnr 51 Melding om tiltak 15.02.2019 1486/2019
Inngående brev Jonny Scanche Eivik Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr 51 Bnr 88 15.02.2019 1481/2019
Inngående brev Jonny Scanche Eivik Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ettersendt dokumentasjon 15.02.2019 1474/2019
Inngående brev ***** Ansettelsessak Helsefaglig rådgiver 14.02.2019 1460/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Ledig vikariat på Servicekontoret 14.02.2019 1456/2019
Inngående brev A/L Kopperveien Borettslag v/Arne Peder Berg Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 14.02.2019 1432/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 Bnr 117 Melding om tinglysing - Oppfølging av innrapportert avvik 13.02.2019 1389/2019
Inngående brev Teknisk kontor Gnr 57 Bnr 79 Melding til tinglysing Oppfølging av innrapporterte avvik 13.02.2019 1382/2019
Inngående brev Snekker Pedersen AS Gnr 53 Bnr 34 Søknad om allerede utførte byggearbeider på hytte 13.02.2019 1372/2019
Inngående brev Kvæfjord Eiendom Leieavtale for servicebygget med garasje 13.02.2019 1371/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Utdrag Kvæfjord kommune`s forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 1019-2022 12.02.2019 1349/2019
Inngående brev Tromsfylke - Randi Jaros Porteføljeforvaltning på kjøp av elektrisk kraft - prolongering av avtale 08.02.2019 1287/2019
Inngående brev Valg - Valgmateriell fra Valgdirektoratet 08.02.2019 1279/2019
Inngående brev Valg - Valgmateriell fra Valgdirektoratet 08.02.2019 1278/2019
Inngående brev Innkjøpssirkelen Tilbud om deltagelse i El- kraft anbud 08.02.2019 1288/2019
Internt notat uten oppfølging Kjell Rune Nymoen 2017/1106 KRN - Vedr. tidligere oversendt nabovarsel (tiltak på eiendom 54/20) 08.02.2019 1284/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark blir slått sammen 08.02.2019 1282/2019
Inngående brev Janne Bergersen Gnr 56 Bnr 135 Søknad om tillatelse til allerede oppført veranda 08.02.2019 1281/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Samarbeid om krisesenter 08.02.2019 1274/2019
Inngående brev Eurojuris - Sicilie Kristin Kanebog Kato Steinhaug mfl - Kvæfjord kommune 07.02.2019 1255/2019
Inngående brev Nlm - Fanney Ingadóttir Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn. 07.02.2019 1241/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen 07.02.2019 1249/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad 2018/660/Kvæfjord kommune: Inhabilitet 07.02.2019 1240/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Flere kommuner kan tildeles stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester i 2019 07.02.2019 1235/2019
Inngående brev ***** Ansettelsessak: Still.nr. 2-2019 Sekretær annonsetekst 07.02.2019 1233/2019
Inngående brev Luftambualsetjenesten Høring- Samarbeidsrutiner ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose 07.02.2019 1219/2019
Inngående brev Ola Jacobsen Gnr 47 Bnr 117 Avstandserklæring 07.02.2019 1217/2019
Inngående brev Stein Gustav Dybvik Gnr 25 Bnr 1,2 egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv 07.02.2019 1216/2019
Inngående brev Stein Gustav Dybvik Gnr 30 bnr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv 07.02.2019 1215/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Sykefravær 4.kvartal 2018 07.02.2019 1204/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Sykefravær Totalt 2018 07.02.2019 1203/2019
Inngående brev Omsorgsgruppe Berg Søknad om støtte i forbindelse med internt seminar vår/høsten 2019 07.02.2019 1202/2019
Inngående brev Omsorgsgruppe Berg Søknad om utgiftsdekning ifb med førstehjelpskurs i 2019 07.02.2019 1201/2019
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** 07.02.2019 1097/2019
Inngående brev Fylkesmannen - Nielsen, Kjersti Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn. 06.02.2019 1172/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Henvendelse fra Berg-Vikeland grunneierlag: Avtale om rydding av løypetraseen til Kvæfjordløyper AS 06.02.2019 1158/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Avtale om løypetrase Kvæfjordeidet 06.02.2019 1157/2019
Utgående brev Norsk Luthersk Misjonssamband Utbetaling av kommunalt tilskudd til NLM trossamfunn 06.02.2019 1173/2019
Utgående brev Javier Romero 2019/48: Skilting - Bobilparkering i Leikvika 06.02.2019 1171/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Oslo og Akershus Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn. 06.02.2019 1170/2019
Utgående brev Kvæfjordløyper AL avtale om løypetrase Kvæfjordeidet - rydding etter skisesongen 06.02.2019 1165/2019
Inngående brev Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Høring av utkast til forskrift om medisinsk kvalitetsregistre 06.02.2019 1132/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Hugo Thode Hansen saksframlegg_6.docx 05.02.2019 1082/2019
Inngående brev Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 05.02.2019 1114/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad barnevernsvakt Kommunesamarbeid 05.02.2019 1112/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Frister for Arkeologisk feltarbeid 2019 05.02.2019 1109/2019
Inngående brev Sametinget Gnr 41 Bnr 13 - Uttalelse vedr søknad om dispensasjon/byggetillatelse for allerede oppført grillbu og terrasse 05.02.2019 1108/2019
Utgående brev UL Vårglimt m.fl. forespørsel fra Andre Johansen om kjøp av gnr 30 bnr 42 fra Kvæfjord kommune 05.02.2019 1105/2019
Inngående brev Michael Pettersen Gnr 60 Bnr 39 Erklæring om rettighet i fast eiendom 05.02.2019 1103/2019
Inngående brev Kommunepsykologen Årsmelding 2018 Kommunepsykolog 05.02.2019 1101/2019
Inngående brev Karl Emil Mikalsen Gnr 57 Bnr 79 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 05.02.2019 1098/2019
Utgående brev SP Frank Jensen Kontonummer 05.02.2019 1081/2019
Inngående brev Harstad kommune Kommunal overtakelse av Harstad krisesenter - ønske om tilslutning fra de samarbeidende kommuner 04.02.2019 1075/2019
Inngående brev Andrè Hugo Johansen Ang søknad om kjøp av Gnr 30 bnr 42 - frafall av søknad 04.02.2019 1055/2019
Inngående brev Leif Skoglund ADRESSENAVN 04.02.2019 1046/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen Sammenslåing 57/326 - Kvæfjord kommune Berg Engen 04.02.2019 11412/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Det er åpnet for at ordfører/varaordfører også kan foreta vigsler utenfor kommunens grenser, så lenge det skjer innenfor landets grenser 01.02.2019 1041/2019
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen forsikringsdokumenter personal - politikere og medlemmer ettersøksringen ( epost 2 av 2 ) 01.02.2019 1040/2019
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen oppdaterte forsikringsdokumenter 2019 ( epost 1 av 2 ) 01.02.2019 1039/2019
Inngående brev Eurojuris - Sicilie Kristin Kanebog Oppløsning av sameie gnr/bnr 60/123 i Kvæfjord. 01.02.2019 1024/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Javier Romero Skilting - Bobilparkering i Leikvika 01.02.2019 1011/2019
Inngående brev Eurojuris - Sicilie Kristin Kanebog Oppløsning av sameie gnr/bnr 60/123 i Kvæfjord. 01.02.2019 1010/2019
Inngående brev Eurojuris - Sicilie Kristin Kanebog 16/674 Trondenes tingrett sak 18/111198TVA-TRES; tvangsoppløsning sameie - fordeling kjøpesum 01.02.2019 1009/2019
Inngående brev Stmu - Sabrina Van Der Ley tusen takk fra Sør-Troms Museum 01.02.2019 1042/2019
Inngående brev Nordmegling - Ørjan Straume Kvæfjord kommune- ansvar barnevern 8.2.18 ref. 87575549,2 ref. kommunen 18/426 CRM:0150001777 01.02.2019 1038/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad Oppfølging av møte 21.09.2018 om samferdselstiltak i Kvæfjord. 01.02.2019 1025/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Rita Johnsen Samarbeid om krisesenter 01.02.2019 1017/2019
Utgående brev Javier Romero Skilting - Bobilparkering i Leikvika 01.02.2019 1012/2019
Inngående brev NLM Norsk Luthersk Misjonssamband Vedrørende: Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn 01.02.2019 1005/2019
Utgående brev Sicilie Kristin Kanebog 16/674 Trondenes tingrett sak 18/111198TVA-TRES; tvangsoppløsning sameie - fordeling kjøpesum 01.02.2019 999/2019
Utgående brev Lene Merethe Sandbakk Saue Ny konkurranse på advokattjenester (2) 01.02.2019 993/2019
Utgående brev Lene Merethe Sandbakk Saue Ny konkurranse på advokattjenester 01.02.2019 992/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 31.01.2019 917/2019
Utgående brev Gerhard Berg Berg/Engen - bekkeløp. Mulig eiendomsoverdragelse 31.01.2019 986/2019
Utgående brev Harstad Svein-Arne Johansen m.fl. Berg/Engen - (mindre) reguleringsendring mv 31.01.2019 979/2019
Inngående brev Per Mikal Eriksen Gnr 55 Bnr 92 Søknad om deling/rekvisisjon av ooppmålingsforretning 31.01.2019 978/2019
Inngående brev Ergoterapitjenesten Årsmelding Ergoterapitjenesten 2018 31.01.2019 973/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Fordeling av midler til den Kulturelle spaserstokken 2019 31.01.2019 971/2019
Inngående brev For Venstre v/ Jan Meyer Angående prioritering av veilys på særlig farlige veistrekninger i Kvæfjord 31.01.2019 915/2019
Inngående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Branntilsyn ved Husby og Kvæfjordheimen sykehjem 2019 31.01.2019 914/2019
Utgående brev Lene Merethe Sandbakk Saue Innkjøpssamarbeid 30.01.2019 900/2019
Inngående brev Peter Steven Midtbøe Gnr 61 Bnr 105 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 30.01.2019 898/2019
Inngående brev Inger Johanne Midtbøe Gnr 61 bnr 105 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 30.01.2019 897/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune v/ Ordføreren Møte Rådet for funksjonshemmede 30.01.2019 874/2019
Inngående brev NVE Gnr 41 Bnr 13 NVEs uttalelse søknad om dispensasjon for godkjenning av eksisterende oppført grillhytte og platting 29.01.2019 866/2019
Inngående brev Per Mikal Eriksen Gnr 55 Bnr 76 Søknad om ferdigattest 29.01.2019 865/2019
Inngående brev Mona Kristiansen Gnr 29 bnr 4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv 29.01.2019 864/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ellen Eliseussen 2018 RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0006 Administrasjon 29.01.2019 858/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ellen Eliseussen 2018 RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0004 TI Vebostad 29.01.2019 857/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 28.01.2019 848/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 28.01.2019 845/2019
Inngående brev Kirkevergen Valg 2019 28.01.2019 842/2019
Inngående brev Nordmegling - Ørjan Straume 18/426 u off jf ofl § 13, jf fvl § 13, 1.ledd: forsikringssak - ansvar for skade, søksmålsvarsel 28.01.2019 797/2019
Inngående brev Harstad kommune Branntilsyn ved Flesnes skole 2019 28.01.2019 802/2019
Inngående brev Valg - Avrop på skanningtjenester og trykking av stemmesedler 25.01.2019 773/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid 25.01.2019 772/2019
Inngående brev CompuGroup Medical Norway AS Tilbud lisensøkning 2 stk 25.01.2019 763/2019
Inngående brev Kjell-Arne Ingebrigtsen Gnr 56 Bnr 135 Ettersendt dokumentasjon 25.01.2019 762/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Næringsarena Troms 2019 04.-05.04.2019 25.01.2019 761/2019
Inngående brev Ibestad kommune Roe Jenset Innkjøpssamarbeid 25.01.2019 757/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger - via EVRY - for kommunale myndigheter og virksomheter 25.01.2019 756/2019
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen Kvæfjord kommune - Tilbud Byggherreansvar nybygg Helsehus 24.01.2019 721/2019
Inngående brev Norconsult - Indbjør Rita byggherreforsikring oppføring helsehus 24.01.2019 718/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Ny konkurranse på advokattjenester 24.01.2019 717/2019
Inngående brev Per-Mikal Eriksen Gnr 55 Bnr 76 Ettersendt dokumentasjon 24.01.2019 734/2019
Inngående brev Kulturdepartementet Kvittering på innsendt søknad om spillemidler 24.01.2019 728/2019
Utgående brev Yngvar Bendiksen Byggherreansvar nybygg Helsehus 24.01.2019 722/2019
Inngående brev Per Mikal Eriksen Gnr 55 Bnr 76 Søknad om veranda 23.01.2019 692/2019
Inngående brev HRS IKS Vedtaksprotokoll Representantskapsmøte nr. 2/18 28.11.18 23.01.2019 682/2019
Inngående brev Torfinn Gamst Gnr 56 Bnr 66 Søknad om endring av tillatelse 23.01.2019 679/2019
Inngående brev Hlk - Remi Brenne Grunneieravtale nettstasjon ved gnr. 55 bnr.40, Kvæfjord 22.01.2019 647/2019
Inngående brev Kommunal-Rapport - Wencke Røise 14/378 endring helårsabonnement 1517279 22.01.2019 646/2019
Inngående brev Norconsult - Indbjør Rita 2019/27... byggherreansvar 22.01.2019 643/2019
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen 2019/27... byggherreansvar 22.01.2019 642/2019
Inngående brev Norconsult - Indbjør Rita 2019/27... byggherreansvar 22.01.2019 641/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Alkolås i kommunen 22.01.2019 651/2019
Utgående brev Inko Kvæfjord kommune: bestilling logo - kommunevåpen 22.01.2019 650/2019
Inngående brev Kartverket 12/00910-20 - Melding om vedtak i sak 2012/12, nordsamiske stedsnavn i Lødingen kommune 22.01.2019 648/2019
Utgående brev Indbjør Rita 2019/27... byggherreansvar 22.01.2019 645/2019
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad 2019/27... byggherreansvar 22.01.2019 644/2019
Utgående brev Patricia Bendiksen Bogen og Flesnes Sanitetsforening - lagring av utstyr i (brann)garasje 22.01.2019 640/2019
Utgående brev Helge Stoltenberg E Markussen på vegne av datter J-A Markussen. (mulig) kjøp av kommunal eiendom som tillegg til 47/48/Lamhaganveien 3. Reguleringsendring 22.01.2019 639/2019
Utgående brev Jan Meyer m.fl. 19/1 lokalpartistøtte 2019 22.01.2019 636/2019
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. Eilif Markussen på vegne av datter Jenny-Ann Markussen: (mulig) kjøp av kommunal eiendom som tillegg til 47/48/Lamhaganveien 3. Reguleringsendring 22.01.2019 634/2019
Inngående brev UNN Kvinneklinikken Harstad Samarbeidsavtale mellom UNN Harstad - Kvinneklinikken og Kvæfjord kommune om kjøp av jordmortjeneste 22.01.2019 631/2019
Inngående brev Fysioterapeut Parveen Lumb Årsmelding Fysioterapeut Parveen Lumb 22.01.2019 630/2019
Internt notat uten oppfølging Andre Henriksen festeavgifter 2019 22.01.2019 621/2019
Inngående brev Birgitte Munkebye Gnr 61 bnr 61 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv 22.01.2019 617/2019
Utgående brev Wencke Røise 14/378 Kvæfjord kommune - endring helårsabonnement 1517279 22.01.2019 614/2019
Inngående brev Harstad kommune Branntilsyn Vik oppvekstsenter 2019 22.01.2019 609/2019
Utgående brev Ørjan Straume 18/426 unntatt offentlighet jf ofl § 13, jf fvl § 13, 1.ledd: forsikringssak - ansvar for skade, søksmålsvarsel 22.01.2019 607/2019
Utgående brev Ynvar Bendiksen Nordmegling forsikringdekning ved innkjøp av hvitevarer 22.01.2019 605/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Innkjøpssamarbeid 21.01.2019 598/2019
Inngående brev Jorunn Torbergsen Gnr 41 Bnr 1 Begrunnelse for bygging 21.01.2019 594/2019
Inngående brev Egil Nicolaisen Gnr 13 bnr 74 og 75 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv 21.01.2019 593/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven - orientering om rutiner til kommunene i Troms og Finnmark samt regionale statsetater 21.01.2019 592/2019
Inngående brev Mattilsynet Innrapportering vannverksdata for året 2018 21.01.2019 591/2019
Inngående brev Hrs - Rune Rasmussen 18/34/Kvæfjord kommune: forespørsel fra Andre Johansen om kjøp av gnr 30 bnr 42 fra Kvæfjord kommune 21.01.2019 587/2019
Utgående brev HLK Grunneieravtale nettstasjon ved gnr. 55 bnr.40, Kvæfjord 21.01.2019 564/2019
Inngående brev Austerfjord Bygdeutvikling UL Vårglimt Rune Rasmussen Uttalelse angående salg av gbnr 30/42 21.01.2019 563/2019
Internt notat uten oppfølging Judith Jacobsen Rømningsveier omsorgsbolig Langvassbukt 21.01.2019 414/2019
Utgående brev Vårin Forøysund Rømningsveier omsorgsbolig Langvassbukt 21.01.2019 413/2019
Inngående brev Gjensidige - (18/28): Økonomioppsett SKADE VANN avtale 87575549 - 87575549,1 CRM:0125201739 18.01.2019 528/2019
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen forsikringer - justert dekning 18.01.2019 515/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Samarbeidsavtale Nordmegling 18.01.2019 504/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 56 Bnr 2 - Matrikkelbrev - Deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 16 og Fnr 21 18.01.2019 537/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 56 Bnr 2 - Matrikkelbrev - Deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2, Fnr 16 og Fnr 21 18.01.2019 536/2019
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Gnr 56 bnr 55 - Eiendom som mangler i matrikkelen. Krever oppfølging pga fylkessammenslåing som må være ferdig 1.9.2019 18.01.2019 532/2019
Utgående brev Patricia Bendiksen Bogen og Flesnes Sanitetsforening - lagring av utstyr i (brann)garasje 18.01.2019 527/2019
Utgående brev Rolf Ingar Eggum forsikringer - justert dekning/VILTNEMND/ETTERSØKSRING 18.01.2019 526/2019
Inngående brev Statens vegvesen Dispensasjon fra byggegrense for oppføring av platting og grillbu 18.01.2019 520/2019
Inngående brev Statens vegvesen Dispensasjon fra byggegrense for oppføring av tilbygg og veranda 18.01.2019 519/2019
Utgående brev Else Marie Husby Vedr parkeringsplass ved Skytterbane 18.01.2019 514/2019
Inngående brev Jorunn Torbergsen Søknad om dispensasjon i forbindelse med bygging 18.01.2019 509/2019
Utgående brev Yngvar Bendiksen forsikringer - justert dekning 18.01.2019 505/2019
Inngående brev teknisk etat Gnr 58 Bnr 29 - Melding til tinglysning - terasse /platting og utvidelse veranda 17.01.2019 501/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Sluttutbetaling av utredning- og tilretteleggingsmidler til fagdag for landbruket i Troms 17.01.2019 495/2019
Utgående brev Sicilie Kristin Kanebog 2016/674-64/Kvæfjord kommune: Trondenes tingrett sak 18/111198TVA-TRES, tvangsoppløsning sameie gbnr 60/123 i Kvæfjord - ankefrafall 17.01.2019 493/2019
Inngående brev Unni Kallset Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 17.01.2019 492/2019
Utgående brev V Lillian Hessen Kvæfjord kommune - notat fra møte 16.1.2019 17.01.2019 486/2019
Inngående brev Moller - Marius Langseth Bakke melding om skade på ZA18409 VW Caddy VARE 16.01.2019 482/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen 2018/730: Bevilgninger 2019 16.01.2019 462/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Renter og avdrag lån 16.01.2019 461/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Renter og omkostninger lån til kirka 2019 16.01.2019 460/2019
Utgående brev Kvæfjord Frivilligsentral 16/294/bevilgninger til frivilligsentralen 16.01.2019 484/2019
Inngående brev Tjeldsund kommune Avtaler interkommunale samarbeid 16.01.2019 480/2019
Inngående brev Krumtapp - Janniken Høybakk Dalheim Gård - tilskudd fra kommunalt næringsfond 16.01.2019 475/2019
Utgående brev Merete Hessen utkast SAK: Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg 16.01.2019 474/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Frank Aabø utkast SAK: Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg 16.01.2019 473/2019
Inngående brev Statens vegvesen Forslag til navn på bruer og konstruksjoner_Hålogalandsveien sendt fra Statens vegvesen 16.01.2019 472/2019
Inngående brev Frank Myre Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 16.01.2019 471/2019
Utgående brev Kulturdepartementet 19/134 Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1.juni 2018 til 1.juni 2019 16.01.2019 469/2019
Utgående brev Roy Søberg bevilgninger for 2019. Nye satser for festeavgifter 16.01.2019 467/2019
Inngående brev Kulturdepartementet 19/134 Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 16.01.2019 454/2019
Inngående brev Br. Killi Kommuneopprustning Øvre Husby - Tortenbakkveien 16.01.2019 453/2019
Versjon:5.0.7