eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Hålogaland Plankontor A/S Kvæfjord kommune - Elda hyttefelt - gnr 61 bnr 91 - Innsigelse - Svar fra Fylkesmannen i Troms 04.06.2020 4498/2020
Utgående brev Jan Martin Pettersen m.fl. Gnr 48 Bnr 8 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 48 Bnr 54 04.06.2020 4492/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2018/313 KRN - Oversender høringsbrev deling Gnr 30 Bnr 21 - Ny delingssøknad 04.06.2020 4484/2020
Utgående brev Tommy Hansen Byggesak 2019/781 - om endring av foretak 04.06.2020 4483/2020
Utgående brev Renathe Jakobsen Vår ref. 2020/522 KRN - Om planlagt tilbygg Gnr 58 Bnr 1 og behov for avklaringer fra andre myndigheter - Om midlertidig svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune 04.06.2020 4482/2020
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. Vår ref. 2020/633 KN - Om riving av fjøs Gnr 23 Bnr 1 (Gullholm) 04.06.2020 4466/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 30 Bnr 21 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: Selvstendig tomt for ysteri 04.06.2020 4415/2020
Utgående brev Vardobaiki Samisk språksenter 2020/46/Kvæfjord kommune: samiske stedsnavn Kvæfjord 04.06.2020 4302/2020
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen Sender e-post: Prosjekt drivhus notat 15.5.20 04.06.2020 4286/2020
Inngående brev Vestnes Kommune - Myklebust, Siri Saksnummer 20/172- Rapportering av antall personar med utviklingshemming i kommunen som kjem inn under vertskommuneordninga 03.06.2020 4467/2020
Inngående brev Privatmegleren via/Ambita Meglerpakke 03.06.2020 4463/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Gjennomgang av Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 for Kvæfjord kommune 03.06.2020 4476/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Forebyggende tiltak og tiltak dersom det oppstår koronasmitte i de store driftsenhetene i helse- og omsorgsavdelingen 03.06.2020 4475/2020
Inngående brev Kartverket Troms og Finnmark Dokument 19/27271-3 Melding om vedtak i sak 2019/350, bruer og tunneler langs Hålogalandsvegen sendt fra STATENS KARTVERK 03.06.2020 4471/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 52 Bnr 1 Verneverdi fjøs 03.06.2020 4470/2020
Inngående brev Irne Haug Lysvik Gnr 57 Bnr 249 Søknad om dispensasjon 03.06.2020 4469/2020
Utgående brev Cecilia Sundberg m.fl. Vår ref. 2019/454 KRN - Om mulige endringer riving deler av fjøs Gnr 52 Bnr 1 - Ber om eventuelle uttalelser 03.06.2020 4454/2020
Inngående brev Fysioterapien Årsmelding Fysioterapitjenesten 03.06.2020 4453/2020
Inngående brev Husby Bosenter Årsmelding Husby Bosenter 03.06.2020 4452/2020
Inngående brev Helsestasjonen Årsmelding Helsestasjonen 03.06.2020 4450/2020
Inngående brev Ergoterapitjenesten Årsmelding Ergoterapitjenesten 03.06.2020 4449/2020
Inngående brev Kveldro Bosenter Årsmelding Kveldro Bosenter 03.06.2020 4447/2020
Inngående brev Omsorgsgruppe Berg Årsmelding Omsorgsgruppe Berg 03.06.2020 4446/2020
Inngående brev Omsorgsgruppe Borkenes Årsmelding Omsorgsgruppe Borkenes 03.06.2020 4445/2020
Inngående brev Omsorgsgruppe Trastad Årsmelding Omsorgsgruppe Trastad 03.06.2020 4444/2020
Inngående brev VAF Årsmelding VAF-enheten 03.06.2020 4443/2020
Inngående brev Kreftkoordinator Årsmelding Kreftkoordinator/Palliativt team 03.06.2020 4441/2020
Inngående brev Demenskoordinator Årsmelding Demensteam 03.06.2020 4439/2020
Inngående brev Fagutvikler i Profil Årsmelding Fagutvikling i Profil 03.06.2020 4438/2020
Inngående brev Frikslivskoordinator Årsmelding Frisklivsentralen 03.06.2020 4437/2020
Utgående brev Kjell-Arne Sommerseth Vår ref. 2020/625 KRN - Om søknad om riving av eksisterende naust og oppføring av nytt på samme plass samt flytebrygge - Midlertidig svar 03.06.2020 4434/2020
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Vår ref. 2020/625 KRN - Om riving av eksisterende naust og oppføring av nytt på samme plass (Gnr 20 Bnr 4) - samt flytebrygge 03.06.2020 4432/2020
Inngående brev Helse og omsorg Årsmelding 2019 for RO3 - Helse/omsorgsavdelingen 03.06.2020 4431/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding rådgiver forebygging og utvikling 2019 03.06.2020 4430/2020
Inngående brev Nattjesten Årsmelding for Nattjesten 2019 03.06.2020 4429/2020
Inngående brev Rus og psykiatritjenesten Årsmelding 2019 for Rus og Psykiatritjenesten - 37173 03.06.2020 4428/2020
Saksframlegg/innstilling Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift 03.06.2020 4399/2020
Utgående brev Kjell Arne Sommerseth Vedlikehold naust Gnr 20 Bnr 4 03.06.2020 4395/2020
Utgående brev Kjell Arne Sommerseth Vedlikehold naust Gnr 20 Bnr 4 - om byggeregler 03.06.2020 4394/2020
Utgående brev Hinnstein - Stian André Johansen Saksnr 2018/1078, Fullstendige plandokumenter til kommunal behandling, Kvæfjord Miljøjord 03.06.2020 4370/2020
Utgående brev Karl Børre Karlsen m.fl. Vår ref. 2020/477 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 14 Bnr 2 03.06.2020 4369/2020
Utgående brev Ingelin Karlsen Gnr 14 Bnr 2 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Inntil 200 m2 tilleggsareal til Gnr 14 Bnr 46 03.06.2020 4349/2020
Utgående brev Gyrd Harstad Gnr 61 Bnr 4 Svar på: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i Kvæfjord Kommune 03.06.2020 4297/2020
Internt notat Kjell Rune Nymoen Gnr 25 Bnr 4 - Svar på: Høringsbrev - Oppføring av ny fritidsbolig 03.06.2020 4295/2020
Utgående brev RC Bygg AS Vår ref. 2020/400 KRN - Bekrefter mottak av byggesøknad. Om nabovarsling 03.06.2020 4251/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak Om nabovarsel 03.06.2020 4250/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Planstrategi for Kvæfjord kommune 2020-2023 02.06.2020 4364/2020
Inngående brev Riar Kristian Hanssen Gnr 12 Bnr 50 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 02.06.2020 4350/2020
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementetn Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften 29.05.2020 4330/2020
Inngående brev Det kongelige kommunal og moderniseringsdep 20/2929-4 Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven (elektroniske underskrifter på listeforslag) 29.05.2020 4327/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Koronatelefonen Ad møte i kriseledelsen 27.05 29.05.2020 4309/2020
Inngående brev Edgar Johansen Gnr 66 Bnr 23 - Varsel om oppmålingsforretning 29.05.2020 4340/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 67 Bnr 59 Vedrørende oppmålingsforretning 29.05.2020 4339/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Gnr 51 bnr 8 Innspill til varsel om oppstart av områderegulering - Kvæfjord Miljøjord 29.05.2020 4337/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune 10-timers vakter Nattjenesten 29.05.2020 4336/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Enhetsledere - Evaluering av Nattjenesten 29.05.2020 4335/2020
Inngående brev Vardobaiki Samisk språksenter samiske stedsnavn Kvæfjord. 28.05.2020 4301/2020
Inngående brev Kvæfjrod kommune Retningslinjer for felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.05.2020 4296/2020
Inngående brev Roger Albrigtsen Søknad om støtte til bokprosjekt om krigsseilere 28.05.2020 4280/2020
Inngående brev RC bygg Byggesøknad ref nr : 2020/400 mail 1 27.05.2020 4268/2020
Inngående brev Øyvind Lyså Søknad motorferdsel i utmark 27.05.2020 4263/2020
Inngående brev Gyrd Harstad Gnr 61 Bnr 4 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 27.05.2020 4260/2020
Inngående brev Cet kongelige helse- og omsorgsdepartement Forlenget høringsfrist for NOU 2019:26 27.05.2020 4259/2020
Inngående brev Børge Olsen Klage på forskjell i grunnlag for eiendomsskatt i kommunen. 26.05.2020 4220/2020
Inngående brev Bufdir Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 26.05.2020 4208/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Lokal avtale 26.05.2020 4191/2020
Inngående brev Det kogelige kommunal og moderniseringsdep 19/5279-7 Veileder til KOSTRA-forskriften 26.05.2020 4150/2020
Inngående brev Det kongelige kommunal og moderniseringsdep 19/5687-2 Veileder til garanti- og finansforskriften 26.05.2020 4149/2020
Utgående brev Kvæfjord Idrettslag v/ Jan Meyer VS: Kvæfjord idrettslag 26.05.2020 4147/2020
Utgående brev NVE Kvæfjord kommune - Søknad om mindre reguleringsendring - Del av Borkenes skoleområde - Høring 26.05.2020 4114/2020
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Kvæfjord kommune - Søknad om mindre reguleringsendring - Del av Borkenes skoleområde - Høring 26.05.2020 4113/2020
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Kvæfjord kommune - Søknad om mindre reguleringsendring - Del av Borkenes skoleområde - Høring 26.05.2020 4112/2020
Utgående brev Harstad kommune Kvæfjord kommune - Søknad om mindre reguleringsendring - Del av Borkenes skoleområde - Høring 26.05.2020 4111/2020
Utgående brev Wilhelm Gjevestad Vår ref. 2018/767 KRN - Om søknad om allerede utførte endringer på hytte, badstue, grillhytte mm Gnr 32 Bnr 16 - Om høring og behov for supplerende dokumentasjon 26.05.2020 4072/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2019/746 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om allerede oppførte bygninger og veranda i tilknytning til fritidseiendom Gnr 18 Bnr 17 26.05.2020 4071/2020
Utgående brev Elin Charlotte Helsingeng Vår ref. 2019/746 KRN -Om mottatt begrunnelse for allerede oppført veranda, utedo, anneks og gapahuk på eiendommen GNr 18 Bnr 17 - Saken sendes på høring i påvente av supplerende byggesøknad 26.05.2020 4070/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2020/341 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for plassering av planlagt driftsbygning på Gnr 47 Bnr 23 nærmere vassdrag enn 100 meter 26.05.2020 4069/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2018/767 KRN - Oversender høringsbrev div. tiltak på Gnr 32 Bnr 16 Kvæfjord kommune 26.05.2020 4068/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 32 Bnr 16 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om diverse tiltak utført av tidligere eier, samt nytt tilbygg til fritidsbolig, grillhytte, tilbygg til badstue og nytt naust 26.05.2020 4067/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 18 Bnr 17 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERE AVVIK - Høringsbrev i forbindelse med allerede oppførte bygninger, samt veranda til fritidsbolig 26.05.2020 4066/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak m.fl. Vår ref. 2020/583 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelsemed mottatt søknad om dispensasjon for ny fritidsbolig på eiendommen Gnr 25 Bnr 4 26.05.2020 4065/2020
Utgående brev Renathe Jakobsen Vår ref. 2020/522 KRN - Om planlagt tilbygg Gnr 58 Bnr 1 og behov for avklaringer fra andre myndigheter 26.05.2020 4062/2020
Utgående brev Bjørnar Andreassen Vår ref. 2020/582 KRN - Oversender vedtak om fritak fra søknadsplikt nytt tilbygg til bolig Gnr 30 Bnr 58 26.05.2020 4060/2020
Utgående brev Bjørnar Andreassen Gnr 30 Bnr 58 - Tilbygg til bolig. Fritak fra søknadsplikt 26.05.2020 4059/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 25 Bnr 4 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig 26.05.2020 4057/2020
Utgående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Søknad om mindre reguleringsendring for Borkenes skoleområde - ny Borkenes skole 26.05.2020 4051/2020
Utgående brev Glenn Lind Vår ref. 2020/583 KRN - Dispensasjonsskjema i forbindelse med planlagt fritidsbolig Gnr 25 Bnr 4 26.05.2020 4050/2020
Utgående brev Lena Marita Knutsen Moe 2020/459 KRN - Om tilbakemeldign Mattilsynet 26.05.2020 4049/2020
Utgående brev Johnny Andreas Hansen Vår ref. 2020/579 KRN - Gnr 56 Bnr 152 - Dispensasjon og tillatelse for oppføring av levegg i nabogrense 26.05.2020 4047/2020
Utgående brev Renathe Jakobsen Vår ref. 2020/522 KRN - Om planer/ønsker om endringer på eldre bolig Gnr 58 Bnr 1 - Om mottatt redegjørelse 26.05.2020 4046/2020
Utgående brev Johnny Andreas Hansen og Wenche Netland Gnr 56 Bnr 152 - Dispensasjon / tillatelse til oppsett av levegg / tett gjerde i nabogrensen 26.05.2020 4045/2020
Utgående brev Svein Kristoffersen Vår ref. 2020/428 KRN - Om planer om oppføring av frittliggende garasje på Gnr 13 Bnr 40 og innsending av søknad 26.05.2020 4043/2020
Utgående brev Knut Norvald Haugstad Vår ref. 2019/950 KRN - Orientering søknadsprosess fritidsbolig med innlagt vann/avløp - Om innsending av søknad 26.05.2020 4042/2020
Utgående brev Vidar Trudvang Vår ref. 2020/341 KRN - Vedr. planer om ny driftsbygning Gnr 47 Bnr 23 - Om innsendring søknad 26.05.2020 4041/2020
Utgående brev Frode Opheim Vår ref. 2017/496 KRN - Om innsending av søknad om dispensasjon / byggetillatelse Gnr 47 Bnr 73 26.05.2020 4040/2020
Utgående brev Åshild Høyden m.fl. Vår ref. 2020/553 KRN - Om planer om tilbygg til stabbur Gnr 53 Bnr 37 (ca 12 m2 bod/uthus) 26.05.2020 4039/2020
Utgående brev Åshild Høyden m.fl. Vår ref. 2020/553 KRN - Om planer om tilbygg til stabbur Gnr 53 Bnr 37 (ca 12 m2 bod/uthus) 26.05.2020 4038/2020
Utgående brev Murbygg AS Vår ref 2020/578 KRN - Oversender tillatelse til rehabilitering av skorstein i fritidsbolig Gnr 43 Bnr 26 26.05.2020 4037/2020
Utgående brev Johnny Andreas Hansen Vår ref. 2020/579 KRN - Om søknadsplikt levegg og tett gjerde Gnr 56 Bnr 152, Nyveien 7. Om innsendring søknad 26.05.2020 4036/2020
Utgående brev Norsk Institutt for naturforskning v/Cathrine Henaug Sak 2020/581 Svar på: Søknad om dispensasjon for bruk av båt med motor, Steinvatnet 26.05.2020 4035/2020
Utgående brev Murbygg AS Gnr 43 Bnr 26 - Tillatelse til rehabilitering av skorstein i fritidsbolig 26.05.2020 4033/2020
Utgående brev Johnny Andreas Hansen Vår ref. 2020/579 KRN - Om søknadsplikt levegg og tett gjerde Gnr 56 Bnr 152, Nyveien 7. 26.05.2020 4031/2020
Utgående brev Johnny Andreas Hansen Vår ref. 2020/579 KRN - Om søknadsplikt levegg og tett gjerde Gnr 56 Bnr 152, Nyveien 7. 26.05.2020 4024/2020
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Søknad om opphenging av banner i lyktestolper 26.05.2020 4021/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Kvæfjord kommune - Branntilsyn - BOAS - 2020 - Tilbakemelding 26.05.2020 3996/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 47 Bnr 23 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for plassering av ny driftsbygning nærmere vassdrag enn 100 meter 26.05.2020 3984/2020
Utgående brev Rakel Fredriksen Oppgradering Nupen - tilbud prosjektering 26.05.2020 3957/2020
Utgående brev Hans Julius Edvardsen Nupen - Skisseprosjekt oppgradering 26.05.2020 3956/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Henstilling om ny vurdering av arbeidstid natt 17.04.20 25.05.2020 4103/2020
Inngående brev Kvæfjord komune/Fagforbudene Drøftingsmøte 08.05.20 25.05.2020 4102/2020
Inngående brev Fyølkesmannen i Troms og Finnmark Anmodning om oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2019 25.05.2020 4080/2020
Inngående brev Bjørnar Andreassen Gnr 30 Bnr 58 Søknad om byggetillatelse 25.05.2020 4079/2020
Inngående brev Vidar Trudvang Gnr 47 Bnr 23 -Søknad om dispensasjon for bygging av nu driftsbygning 25.05.2020 4078/2020
Inngående brev Robert Karlsen Vår ref. 2020/194 KRN - Om mottatt søknad naust og tilbygg til bolig. Om mangler som hindrer vår saksbehandling av søknaden og forventet saksbehandlingstid 25.05.2020 4073/2020
Inngående brev Tromsog finnmark fylkeskommune Gnr 48 Bnr 8 - Vedrørende oppmålingsforretning 20.05.2020 4017/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fulkeskommune Gnr 53 Bnr 37 Svar - om tilbygg til stabbur - gjennoppbygging av tidligere uthus 20.05.2020 4016/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 27 Bnr 2 Uttalelse vedrørende søknad om midlertidig dispensasjon for bruksendring av stabbur til sommerkafè og oppføring av platting 20.05.2020 4015/2020
Inngående brev Gard leirvik Gnr 30 Bnr 22 Kopi av søknad om dispensasjon vegloven 20.05.2020 4014/2020
Inngående brev Elin C Helsingeng Gnr 18 Bnr 17 Søknad om tillatelse til tiltak 20.05.2020 4013/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til NTP 2022-33 (Høringsfrist 14.mai) 19.05.2020 3949/2020
Inngående brev VAF Gjennåpning av VAF 25.05.20 19.05.2020 3995/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Smittevern rutiner VAF-Enheten 19.05.2020 3994/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 45/20 Forslag fra arbeidsgruppe næringsliv i Kvæfjord 19.05.2020 3976/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 43/20 Boliggruppe Flesnes - om kommunal garanti for leie 19.05.2020 3975/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 42/20 Gnr 900/13 Kveøy Marina - søknad om fritak for eiendomsskatt 19.05.2020 3974/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 41/20 Søknad om kommunalt næringsfond fra Eldevik Industridesign AS 19.05.2020 3973/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 4/20 Strategisk næringsplan for Kvæfjord 19.05.2020 3972/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 37/20 Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 30.3.20,02.04.20,08.04.20 og 24.4.20 19.05.2020 3971/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 38/20 Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021-2024 19.05.2020 3970/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 39/20 Valg til forliksråd 2021-2024 19.05.2020 3968/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune- kommuneoverlegen Årsmelding for Legetjenesten 2019 19.05.2020 3948/2020
Utgående brev Kim Håkenstad Vår ref. 2020/567 KRN - Oversender byggetillatelse for tilbygg (veranda) til bolig Gnr 57 Bnr 238 19.05.2020 3946/2020
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref. 2020/557 KRN - Oversender rammetillatelse for tilbygg til bolig Gnr 30 Bnr 22 19.05.2020 3945/2020
Utgående brev Viggo Andreassen Vår ref. 2019/596 KRN - Vedr. fjerning av 4 hytter på Gnr 19 Bnr 32, samt tidsbegrenset plassering av brakkerigg - Om innsending av søknad 19.05.2020 3933/2020
Utgående brev Kim Håkenstad Vår ref. 2020/567 KRN - Om planer om tilbygg til bolig (veranda < 50 m2) på Gnr 57 Bnr 238 - Bilder iht. vårt arkiv 19.05.2020 3932/2020
Utgående brev Kim Håkenstad Vår ref. 2020/567 KRN - Om planer om tilbygg til bolig (veranda < 50 m2) på Gnr 57 Bnr 238 - Tegninger iht. vårt arkiv 19.05.2020 3930/2020
Utgående brev Kim Are Røch Håkenstad Gnr 57 Bnr 238 - Byggetillatelse for tilbygg til bolig (veranda < 50 m2) 19.05.2020 3924/2020
Utgående brev Frode Eldevik Vedrørende søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond 19.05.2020 3920/2020
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref. 2020/557 KRN - Om feil i nabovarsling 19.05.2020 3915/2020
Utgående brev Kim Håkenstad Vår ref. 2020/567 KRN - Om planer om tilbygg til bolig (veranda < 50 m2) på Gnr 57 Bnr 238 - Blanketter og veiledning 19.05.2020 3911/2020
Utgående brev Ellinore Haverl Vår ref. 2020/427 KRN - Om solceller på fjøstak Gnr 51 Bnr 14 - Fritak fra søknadsplikt 19.05.2020 3908/2020
Utgående brev Gard Leirvik og Anette Mari Norskott Gnr 30 Bnr 22 - Rammetillatelse til tilbygg til bolig (veranda inntil 50 m2) 19.05.2020 3906/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3898/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte NNDs legat 19.05.2020 3897/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte NNDs legat 19.05.2020 3896/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3895/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3894/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3893/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3892/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte NNDs legat 19.05.2020 3891/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte NNDs legat 19.05.2020 3890/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3889/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3888/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3885/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3884/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3883/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3882/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3881/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3880/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte NNDs legat 19.05.2020 3879/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3878/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte NNDs legat 19.05.2020 3877/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte NNDs legat 19.05.2020 3875/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3874/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3873/2020
Utgående brev ***** Svar på øknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3872/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3871/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3869/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3868/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Kvæfjord kommune - Tematilsyn - Egenmelding og oppfølging av avvik fra 2019 - Kvæfjordheimen og Husby sykehjem - 2020 19.05.2020 3866/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte NNDs legat 19.05.2020 3865/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3864/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3863/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3862/2020
Utgående brev ***** Søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3861/2020
Utgående brev ***** Svar på søknad om støtte fra NNDs legat 19.05.2020 3852/2020
Utgående brev Tor Ivar Thomassen Gnr 53 Bnr 13 - Tillatelse til tilbygg til bolig/våningshus (veranda < 50 m2) 19.05.2020 3747/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunen inviterer til informasjonsmøte om støtteordning til bredbåndsutbyging 26. eller 27. mai 2020. 18.05.2020 3913/2020
Inngående brev Gard Leirvik 2020/557 KRN - Søknad om tilbygg til bolig Gnr 30 Bnr 22 18.05.2020 3909/2020
Inngående brev Bredbåndsfylket Troms AS Innkalling og saksliste til generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms AS fredag 29.mai 18.05.2020 3912/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune v/Kjetil Helstad Fylkeskommunen inviterer til informasjonsmøte om støtteordning til bredbåndsutbyging 26. eller 27. mai 2020. 18.05.2020 3910/2020
Inngående brev Pensjonistforbundet til sekretær for eldrerådet - oversikt over medlemmer 15.05.2020 3902/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2014/241 KRN - Oversender vedtak om byggetillatelse til tilbygg til fritidsbolig på Gnr 43 Bnr 26 15.05.2020 3849/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2020/484 KRN - Om din henvendelse om ny avkjørsel fra kommunal vei (Bergsveien) og opparbeidelse av parkeringsplass på egen eiendom - Søknaden arkiveres som uaktuell på nåværende tidspunkt 15.05.2020 3848/2020
Inngående brev Ytterbygda Beitelag SA v/kåre Bakken Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 15.05.2020 3859/2020
Inngående brev Mona Stokke Gnr 19 bnr 23 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 15.05.2020 3858/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 67 Bnr 59 - Varsel om oppmålingsforretning 15.05.2020 3857/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Orientering om RNB 2020 og kommuneproposisjonen 2021 15.05.2020 3856/2020
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding ved egenmelding - Branntilsyn ved Borkenes småskole - 2020 15.05.2020 3855/2020
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding fra Flesnes skole - Branntilsyn 2020 15.05.2020 3854/2020
Inngående brev Helsedir - Darya Shut Antall vertskommunebeboere pr 1.1.2020 15.05.2020 3851/2020
Utgående brev Arvid Norskott Vår ref. 2020/230 KRN - Vedr. planer om tilbygg til driftsbygning Gnr 30 Bnr 21 - Saken arkiveres som uaktuell 15.05.2020 3834/2020
Utgående brev Svein Johansen Vår ref. 2020/526 KRN - Om dine ønsker om utlegging av flytebrygge på eiendommen Gnr 20 Bnr 11 - Søknad er uaktuell inntil videre 15.05.2020 3828/2020
Utgående brev Hanne Lene Bergersen Vår ref. 2020/447 KRN - Om byggeregler terrasse - Søknad uaktuell inntil videre 15.05.2020 3826/2020
Utgående brev Maria Lorentzen Vår ref. 2018/827 KRN - Om mulig behov for dispensasjon pga. plassering i strid med regulert byggegrense 15.05.2020 3816/2020
Utgående brev Maria Lorentzen Vår ref. 2018/827 KRN - Om behov for dispensasjon pga. plassering i strid med regulert byggegrense 15.05.2020 3813/2020
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref. 2020/557 KRN - Om planer om tilbygg til våningshus/bolig (veranda < 50 m2) på Gnr 30 Bnr 22 - Blanketter og veiledning 15.05.2020 3804/2020
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref. 2020/557 KRN - Om planer om inntil 50 m2 tilbygg til bolig Gnr 30 Bnr 22 - Om plassering og veglovens byggegrense 15.05.2020 3803/2020
Utgående brev Gard Leirvik Vår ref. 2020/557 KRN - Om planer om inntil 50 m2 tilbygg til bolig Gnr 30 Bnr 22 - Tegninger 15.05.2020 3802/2020
Internt notat Kjell Rune Nymoen Gnr 12 Bnr 47 - Garasje- Landbruksfaglig uttalelse 15.05.2020 3794/2020
Versjon:5.0.7