eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Geir Hagen VS: Sletting av heftelse 54/92 19.01.2018 684/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 54 bnr 92 - Sletting av tinglyst heftelse 19.01.2018 683/2018
Utgående brev Kari Tverå Vår ref 2016/260 KRN - Oversender ferdigattest for fritidsbolig Gnr 12 Bnr 26 19.01.2018 682/2018
Utgående brev Bernhard Olsen AS Gnr 12 Bnr 26 - Ferdigattest i forbindelse med oppføring av fritidsbolig 19.01.2018 664/2018
Utgående brev Jonny Schanche Eivik Kvæfjord kommune -Reguleringsplan - Bygdevegen 39 og 41 - Varsel om Planvedtak - Klagefrist i forbindelse med kunngjøring 19.01.2018 657/2018
Utgående brev Jonny Schanche Eivik Kvæfjord kommune - Angående søknad om mindre reguleringsendring - 19.01.2018 656/2018
Inngående brev Heir Hagen Ønske om bekreftelse for sletting av heftelse 19.01.2018 652/2018
Inngående brev Trond Vegar Jenssen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 19.01.2018 651/2018
Utgående brev Gunnar Jacobsen m.fl. Protokoll - Berg-Engen - "Omramming" av boligfeltet. Del av østsiden 19.01.2018 650/2018
Utgående brev Reppen Silje Vår ref 2017/1377 KRN - Vedr. deling til uendret bruk (tomt rundt eksisterende hytte) Gnr 50 Bnr 3 19.01.2018 645/2018
Utgående brev Geihag3 Sletting av heftelse 54/92 19.01.2018 644/2018
Utgående brev Jacobsen, Jan Melding om rettskraftig og tinglyst sak, 1910-2014-0034 Voktor gnr. 47 19.01.2018 636/2018
Utgående brev Høgda, Lone Alien Reguleringsplan for Elda hyttefelt i Kvæfjord kommune 19.01.2018 542/2018
Utgående brev Nordix - Stein Tore Gustavsen Graving i Kvæfjord - Status fra Br. Killie 19.01.2018 494/2018
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Branntilsyn ved Kvæfjordheimen og Husby sykehjem 2017 - Tilbakemelding i forhold til avvik 19.01.2018 11148/2017
Utgående brev Ann-Elise Hansen m.fl. vedtatt budsjett 2018 18.01.2018 637/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Dobbelt beregning av oppmåling før matrikkelføring 18.01.2018 632/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Kart for utsetting ved oppmålingsforretning 18.01.2018 631/2018
Inngående brev Gemini Oppmmåling Beregning av alle nedsatte grensemerker 18.01.2018 630/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Kostnader oppmåling 18.01.2018 628/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Matrikkelføringskart 18.01.2018 627/2018
Inngående brev Gemini Oppmåling Fastmerke i stein. Bolt i hav beregning 18.01.2018 626/2018
Utgående brev Kathrine Buene Gangenes Kvæfjord kommune - Angående gravesøknad - Berg Engen området på Borkenes 18.01.2018 624/2018
Inngående brev Gemini Oppmåling Beregning garasje på 54/18 samt gjerdestolpe mellom 54/18 og 54/17 18.01.2018 621/2018
Inngående brev Gemini Oppmåling Foreløpig beregning etter befaring 18.01.2018 620/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Oversiktskart før oppmåling 2017 18.01.2018 619/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Nausttomt oversikt ukjent dato 18.01.2018 618/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gammel målebrevkart av ukjent dato, hentet fra 54/28 18.01.2018 617/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Matrikklebrev av eiendommene før denne oppmålingen 18.01.2018 616/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gamle målebrev/skylddelinger for de berørte eiendommene 18.01.2018 615/2018
Inngående brev Julian Markus Solnes Ettersendt dokumentasjon 18.01.2018 612/2018
Inngående brev Georg - og Tove Winsjansen Avtale vedr. plassering 18.01.2018 611/2018
Inngående brev Sametinget Disp. og rammetillatelse for oppføring av garasje og allerede utført endringer på eldre våningshus/fritidsbolig- ingen merknader 18.01.2018 610/2018
Inngående brev Sametinget Disp. og byggetillatelse for anneks - uttalelse 18.01.2018 609/2018
Inngående brev Øyvind Lind Rekvisisjon av oppmålingsforretning 18.01.2018 608/2018
Inngående brev Julian Solnes og Linn S. Sivertsen Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 18.01.2018 607/2018
Utgående brev Birger Bjørnstad Vår ref 2017/1256 KRN - Vedr. nabovarsling av tilbygg og påbygg bolig Gnr 57 Bnr 333 18.01.2018 602/2018
Utgående brev Øyvind Lind Oppmåling på Heimen 54/20 m. flere. 18.01.2018 601/2018
Utgående brev Øyvind Lind m.fl. Oppmåling på Heimen 54/20 m. flere. 18.01.2018 600/2018
Utgående brev Nilsen Roy Midtbø Oppmåling naustttomt 18.01.2018 599/2018
Utgående brev Even Storeng Oppmåling naustttomt 18.01.2018 597/2018
Utgående brev Even Storeng Oppmåling naustttomt 18.01.2018 596/2018
Utgående brev Øyvind Lind Oppmåling 18.01.2018 595/2018
Utgående brev Øyvind Lind skjøte, grunnbok og skylddeling 54/20 18.01.2018 594/2018
Utgående brev Øyvind Lind Vår ref 2017/1106 KRN - Vedr planer om riving av naust på Gnr 54 Bnr 20 og oppføring av nytt 18.01.2018 593/2018
Utgående brev Raymond Lauritsen Vår ref 2017/329 KRN - Vedr. ansvarsrett 18.01.2018 591/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 48 Bnr 9- Søknad om deling av driftsenhet 18.01.2018 590/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Vår ref. 2018/127 KRN - Mottatt søknad om deling av Gnr 47 Bnr 104 med formål 2 boligtomter iht. Reguleringsplan for Lamhagan II 18.01.2018 587/2018
Inngående brev Torbjørn Larsen Søknad om 2 boligtomter iht. reguleringsplan 18.01.2018 586/2018
Utgående brev Anniken Winther m.fl. leiebiler med for mange småskader 18.01.2018 582/2018
Utgående brev Stein Johnsen skade på tilbakelevert ZA15199 leasingbil 18.01.2018 580/2018
Utgående brev Øyvind Lind m.fl. Gnr 54 bnr 20, bnr 18, bnr 19, bnr 26 og bnr 17 - Protokoll og matrikkelbrev etter oppmålingsforretning 21.12.2017 18.01.2018 579/2018
Utgående brev Gerhard Edvind Berg m.fl. Protokoll - Berg - Engen - "Omramming" av boligfeltet. Mange Gnr/Bnr mot utmark 18.01.2018 551/2018
Utgående brev Anton Pettersen m.fl. Vår ref 2017/792 KRN - Forslag til ny plassering tomt - Vedr. plassering av bolig 18.01.2018 549/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Gravemelding - Rambøll i Norge AS 18.01.2018 480/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 18.01.2018 449/2018
Utgående brev Sàmediggi/Sametinget Søknad KU reindrift 18.01.2018 246/2018
Inngående brev Johan Engen Videre fritak renovasjon Gnr 57 Bnr 7 17.01.2018 568/2018
Inngående brev Kvæfjord IL Forball Søknad om festegrunn/punktfeste 17.01.2018 573/2018
Utgående brev Trond Dischington m.fl. Vann- og kloakkutløpene i Leikvika 17.01.2018 570/2018
Utgående brev Stein Gunnar Moksness Vann- og kloakkutløpene i Leikvika 17.01.2018 569/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen Vår ref 2016/1389 KRN - Gnr 55 Bnr 8 - Tillatelse til oppretting av punktfeste 17.01.2018 563/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Feilretting 58/73 17.01.2018 557/2018
Utgående brev Kvæfjord kommune v/ Torbjørn Larsen Gnr 55 Bnr 8 - Tillatelse til oppretting av punktfeste 17.01.2018 553/2018
Utgående brev Anton Pettersen m.fl. Vår ref 2017/792 KRN - Forslag til ny plassering tomt - Ber om tilbakemelding fra søker 17.01.2018 548/2018
Utgående brev Erik Meistad m.fl. Vår ref 2018/96 KRN - Vedr planer om deling av Gnr 54 Bnr 9 med formål ny boligtomt 17.01.2018 547/2018
Utgående brev Tine Kristiansen dekning av sakskostnader - Gbnr 42/1 Storhågen - klagesak: plan for nydyrking 17.01.2018 546/2018
Utgående brev Erik Meistad m.fl. Vår ref 2018/97 KRN - Vedr. planlagt deling av Gnr 57 Bnr 319 med formål tilleggsareal til Gnr 57 Bnr 302 17.01.2018 545/2018
Utgående brev Erik Meistad m.fl. Vå ref 2018/98 KRN - Vedr planer om deling av Gnr 57 Bnr 319 med formål ny boligtomt 17.01.2018 540/2018
Utgående brev Lennard Andreassen m.fl. Vår ref. 2018/124 KRN - Ombygging av enebolig til horisontaldelt tomannsbolig, Gnr 57 Bnr 112 - Sjøvegen 1 - Vedr. søknadsplikt 17.01.2018 539/2018
Utgående brev Lennard Andreassen Vår ref. 2018/124 KRN - Ombygging av enebolig til horisontaldelt tomannsbolig, Gnr 57 Bnr 112 - Sjøvegen 1 - Vedr. innsending av søknad 17.01.2018 538/2018
Utgående brev Espen Norskott Vår ref. 2018/122 KRN - Vedr. nabovarsling av veranda og fasadeendring bolig Gnr 30 Bnr 37 17.01.2018 537/2018
Utgående brev Lennard Andreassen Vår ref. 2018/124 KRN - Ombygging av enebolig til horisontaldelt tomannsbolig, Gnr 57 Bnr 112 - Sjøvegen 1 17.01.2018 532/2018
Utgående brev Espen Norskott Vår ref. 2018/122 KRN - Orienteringsbrev byggeregler veranda og fasadeendring bolig Gnr 30 Bnr 37 17.01.2018 530/2018
Utgående brev Espen Andre Norskott Gnr 30 Bnr 37 - Tilbygg (veranda) og fasadeendring (bolig) - Veiledning byggeregler / krav til innhold byggesøknad 17.01.2018 528/2018
Utgående brev Birger Bjørnstad Mulig deling 47/91 - Kvæfjord kommune 17.01.2018 514/2018
Utgående brev Harald S Larsen Utslippssøknad 27/1 17.01.2018 511/2018
Utgående brev Øyvind Lind SV: Oppmåling på Heimen 54/20 m. flere. 17.01.2018 429/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 26.09.2017 17.01.2018 10121/2017
Inngående brev Helsedir - Tomi Spehar Overføring av rekrutteringsmidler 2017 - Psykolog i kommunal helse- og omsorgstjeneste 16.01.2018 526/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes VA kart Lamhagan 16.01.2018 520/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Svein Arne Johansen Tomt i Lamhagan 16.01.2018 519/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Tomt i Lamhagan 16.01.2018 518/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Vann Avløp Lamhagan 2 16.01.2018 516/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Tomtepriser i Lamhagan 2. 16.01.2018 515/2018
Inngående brev Leif-B. Pedersen Leikvika Diesel 16.01.2018 513/2018
Utgående brev Harstad Are Stenkjær to mørklagte gatelys langsetter FV104 i Austerfjorden, Kvæfjord 16.01.2018 525/2018
Utgående brev Chris Tandy m.fl. foreløpig melding om budsjett og økonomiplan 2018-2021 16.01.2018 524/2018
Utgående brev Frank Kåre Nilsen Vår ref 2018/125 KRN - Vedr. planer om installasjon av stålpipe/ildsted i lysthus Gnr 56 Bnr 29. Midlertidig svar 16.01.2018 522/2018
Utgående brev Christian Pettersen møte Lamhagan 16.01.2018 521/2018
Utgående brev Harstad Svein-Arne Johansen m.fl. Lamhagan > kart nr 1 av 2 16.01.2018 517/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. Leikvika Diesel 16.01.2018 512/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Utbetaling av sakskostnader- klagesak-Kvæfjord kommune- vedtak av 13.06.2017 MV.-Delvis omgjøring etter klage 16.01.2018 509/2018
Inngående brev Else- Marie Husby Grunneiererklæring 16.01.2018 508/2018
Inngående brev ASVO Bokbinderiet på Tromsø ASVO avvikles våren 2018 16.01.2018 507/2018
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref 2017/792 KRN - Forslag til ny plassering tomt - Supplerende opplysninger 16.01.2018 506/2018
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref 2017/792 KRN - Forslag til ny plassering tomt - Supplerende opplysninger 16.01.2018 505/2018
Inngående brev Udi - Utlendingsdirektoratet Dokument 17/05261-6 Kvæfjord Kommune - Vertskommunetilskudd 1. kvartal 2018 sendt fra Utlendingsdirektoratet 16.01.2018 498/2018
Inngående brev Kopinor Ny mønsteravtale om kopiering for 2018-2021 16.01.2018 497/2018
Inngående brev Gerhard Berg Vedrørende mulig eiendomsoverdragelse 16.01.2018 496/2018
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref 2017/792 KRN - Forslag til ny plassering tomt 16.01.2018 493/2018
Utgående brev Ole Stig Eidissen Gnr 48 Bnr 9 Svar på: Søknad om deling av driftsenhet etter jordloven 16.01.2018 479/2018
Inngående brev Nordenfjeldske Kontroll AS Tobakkskadeloven og Tobakkssalgsregisteret 15.01.2018 492/2018
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Kvæfjord kommune: adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 15.01.2018 490/2018
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Oppfordring om å fatte vedtak i navnesak 3/2014, Kvæfjord kommune 15.01.2018 489/2018
Inngående brev Kartverket - Dokument 10/04538-32 Melding om vedtak i sak 2015/10, Kvæfjord kommune om skrivemåten Kveøya sendt fra Statens kartverk 15.01.2018 488/2018
Inngående brev Ramboll - Kathrine Buene Gangenes Kvæfjord kommune - Angående gravesøknad - Berg Engen området på Borkenes 15.01.2018 481/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ann-Lissbeth Vinje avtaler i forhold til førstehjelpskurs 15.01.2018 477/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Eli-Annie Marthinussen Oppdatert liste over Kriseteamet med medhjelpere 15.01.2018 473/2018
Utgående brev Børge Olsen (del)utbetaling av tilskudd fra kommunalt næringsfond 15.01.2018 491/2018
Utgående brev Agnar Nilsen Gnr 37 Bnr 7 vedrørende oppsigelse av renovasjon. 15.01.2018 487/2018
Utgående brev Judith Larsen Svar vedrørende fritak renovasjon Gnr 45 Bnr 38. 15.01.2018 486/2018
Inngående brev Agnar Nilsen Oppsigelse av renovasjon 15.01.2018 485/2018
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum klage - jordloven - nydyrking på gbnr 42/1 15.01.2018 478/2018
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Delingssaker der kommunen er søker - Gebyrer 15.01.2018 476/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Fakturering oppmåling 2017 15.01.2018 475/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 15.01.2018 472/2018
Inngående brev Kystverket, Troms og Finnmark Orientering om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak- Statsbudsjettet 2019- Kap. 1360 post 60 15.01.2018 471/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Distribusjon av jod tabletter til landets kommuner 15.01.2018 470/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Informasjon om distribusjon av job tabletter til kommunene 15.01.2018 469/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Bærekraftig Besøksforvaltning- bakgrunn 15.01.2018 468/2018
Inngående brev Pensjonistforeningene i Sør-Troms Søknad om støtte til arrangement for pensjonister 15.01.2018 466/2018
Inngående brev Georg Winsjansen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 15.01.2018 465/2018
Utgående brev Else-Marie Husby Else-Marie Husby - gbnr 55/2 - samtykke til søknad om tiltak 15.01.2018 463/2018
Utgående brev Are Edgar Stenkjær m.fl. Vår ref 2017/1330 KRN - Tilbygg til driftsbygning Gnr 59 Bnr 2 og plassering nær vannledning - Vedr fundamentering 15.01.2018 461/2018
Utgående brev Ove Andrè Paulsen og Laila Haagensen Gnr 24 Bnr 14 Svar på: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 15.01.2018 459/2018
Utgående brev Are Edgar Stenkjær m.fl. Vår ref 2017/1330 KRN - Tilbygg til driftsbygning Gnr 59 Bnr 2 og plassering nær vannledning 15.01.2018 458/2018
Utgående brev Lennart Vebostad Vår ref 2018/114 KRN - Vedr. planer om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på Gnr 39 Bnr 34 15.01.2018 441/2018
Inngående brev Ottar Markussen Kveldro bosenter - Leilghet 212 - Innflytting - Vedlikeholdsstatus 12.01.2018 432/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Høring- Endring av retningslinjene til transporttjenesten for funksjonshemmede 12.01.2018 450/2018
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 12.01.2018 447/2018
Inngående brev Ove Andrè Paulsen og Laila Haagensen Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 12.01.2018 445/2018
Utgående brev Gunn Asrunn H Evensen Gnr 16 Bnr 4 - Vedr. ønske om deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 16 Bnr 28 - Orientering søknadsprosess 12.01.2018 442/2018
Utgående brev Gunnar og Ann Kristin Stormo Gnr 45 Bnr 83 - Vedr planer om 30 m2 uthus/badstue - Orientering byggeregler / krav til innhold byggesøknad 12.01.2018 433/2018
Internt notat uten oppfølging ***** Lederlønn ansvar 37124 og 37151 12.01.2018 338/2018
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari Kveldroveien 8-10 - Dødsfall og omflytting, klargjøring - Ny leieboer 12.01.2018 165/2018
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari Kveldro bosenter - Leilghet 212 - Innflytting - Vedlikeholdsstatus 12.01.2018 164/2018
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Navnesaker i Kvæfjord kommune 11.01.2018 412/2018
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 11.01.2018 411/2018
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 11.01.2018 410/2018
Inngående brev Kartverket adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014  - SAK-443435-F4Q8V3 - CRM:0001102464 11.01.2018 409/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Gbnr 47/104 Søknad om tillatelse til deling. Rekvisisjon av oppmålingsforretning 11.01.2018 408/2018
Inngående brev Sprakradet - Astrid Sann Evensen Adressenavnsaker 11.01.2018 402/2018
Inngående brev Sprakradet - Astrid Sann Evensen Adressenavnsaker 11.01.2018 401/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ann-Elise Hansen skade på tilbakelevert ZA15199 leasingbil 11.01.2018 397/2018
Inngående brev Anette Mari Norskott RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2018-0001 11.01.2018 428/2018
Inngående brev Stephan Winsjansen Søknad om ferdigattest 11.01.2018 425/2018
Utgående brev Janniken Høybakk strandrydding 2016 11.01.2018 416/2018
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2016/1371 KRN - Ferdigattest tilbygg/garasje Gnr 47 Bnr 67 11.01.2018 415/2018
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 47 Bnr 67 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg/garasje 11.01.2018 413/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Årsmelding for skogbruk i kommunene 11.01.2018 407/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen ber kommunen om å oversende kopi av disp.vedtak etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter f.o.m 2018 11.01.2018 406/2018
Inngående brev Steinar Asmund Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag 30.04.16-30.04.2025 11.01.2018 405/2018
Utgående brev Mikal Inge Nilsen Vår ref. 2018/110 KRN - Vedr ønske om tilleggsareal til Gnr 45 Bnr 46og 48 - Orientering om søknadsplikt og våre foreløpige vurderinger 11.01.2018 403/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tone Kristensen Oppdaterte tall etter nedlastning av formuesgrunnlaget for 2018 11.01.2018 400/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes Tomt i Lamhagan 11.01.2018 399/2018
Utgående brev Lisbeth Haugland m.fl. ZA14997 karosseriskader 50108,99 kr 11.01.2018 396/2018
Utgående brev Ann-Elise Hansen skade på tilbakelevert ZA15199 leasingbil 11.01.2018 394/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen Veinavn i kommunen - Refsnes/Revsnes 11.01.2018 393/2018
Utgående brev LVSH Anita Ihle Steen 2017/20: 08/1753-39 Utmelding 11.01.2018 391/2018
Utgående brev Santander 17/32/leasingavtaler. Egenandel på bilforsikring 11.01.2018 390/2018
Utgående brev Harstad Svein-Arne Johansen Lamhagan - prosjektering 11.01.2018 388/2018
Utgående brev Arkiv Troms Kvæfjord kommune: kopi av arkivmateriale 11.01.2018 386/2018
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad 2017/26: Brannvern og kommunesamarbeid: Opplæringsmidler tilfaller vertskommunen? 11.01.2018 381/2018
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. fylkesmannen godkjenner utvidelse av kommunal garanti - påkostninger Kvæfjord kirke 11.01.2018 378/2018
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen m.fl. Kvæfjord valgstyre Møtebok 12.10.2017 11.01.2018 377/2018
Utgående brev Viggo Elde tildeling av adressenummer 11.01.2018 376/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. 2017/45: 17/73 Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler 11.01.2018 375/2018
Utgående brev Mikal Nilsen Vår ref 2018/109 KRN - Vedr. utvidelse veranda, bod og uthus på eiendommen 11.01.2018 373/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen DOKUMENT 2 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 11.01.2018 370/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen DOKUMENT 1 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 11.01.2018 369/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 11.01.2018 368/2018
Utgående brev Eiendomsmegler1 - Tord Bergersen Klarlegging av grenser 11.01.2018 361/2018
Utgående brev Erik Meistad m.fl. Vår ref. 2017/718 KRN - Oppsummering møte 09.01.2018 (planer om oppføring av enebolig og deling av eiendom) Gnr 57 Bnr 319 11.01.2018 360/2018
Utgående brev Privatmegleren v/Sondre Jakobsen Gnr 60 Bnr 143 Oversendelse meglerpakke 11.01.2018 335/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 11.01.2018 11290/2017
Inngående brev Arkivverket - Eiendom - gnr/bnr 30/13 i Kvæfjord - tyding av dokument 10.01.2018 362/2018
Inngående brev Eiendomsmegler1 - Tord Bergersen Klarlegging av grenser 10.01.2018 359/2018
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Veinavn i kommunen - Refsnes/Revsnes 10.01.2018 348/2018
Inngående brev Ovf - Kitty Moss Sørensen Kvæfjord pg - vedr. henvendelse om grensen mellom 54/2, 54/7 og 54/1, vår sak 18/40 10.01.2018 330/2018
Inngående brev Fylkesmannen - Amundsen, Cathrine Oversender budsjettforslag for Skallan-Rå for 2018 10.01.2018 326/2018
Inngående brev Privatmegleren v/Sondre Jakobsen Gnr 60 Bnr 143 Meglerpakke 10.01.2018 324/2018
Inngående brev Kystverket - Berge, Anne-Mari Almås 1841/43/52 - kopi av brev til Kartverket - sletting 10.01.2018 307/2018
Inngående brev Kystverket - Berge, Anne-Mari Almås 1941/43/52 - frafall heftelse - kopi brev fra Kartverket 10.01.2018 306/2018
Inngående brev Aatvos - Aat Vos Suspicious URL: Re: Interior design/interior architect of the Mylderhus Borkenes. 10.01.2018 302/2018
Utgående brev Tord Bergersen Klarlegging av grenser 10.01.2018 347/2018
Utgående brev Erik Meistad m.fl. Vår ref. 2016/1233 KRN - Oppsummering møte 09.01.2018 (planer om oppføring av enebolig med sokkelleilighet og frittliggende garasje) Gnr 54 Bnr 9 10.01.2018 346/2018
Utgående brev Merete Hessen m.fl. 16/244: Berg/Engen-området - om refusjonsplikt og mulig eiendomsoverdragelse 10.01.2018 345/2018
Utgående brev Thomas Weickert m.fl. delutbetaling 23536 kr fra kommunalt næringsfond 10.01.2018 344/2018
Utgående brev Gunnar Stormo Vår ref. 2018/104 KRN - Vedr planer om oppføring av uthus/badstue. Orientering 10.01.2018 317/2018
Utgående brev Johan Engen Kvæfjord kommunes tilrettelegging for boligbygging i Berg/Engen-området - om refusjonsplikt og mulig eiendomsoverdragelse 10.01.2018 305/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSFORSLAG FOR HYTTEOMRÅDE, GBNR 61/91 - ELDA I KV/EFJORD KOMMUNE 10.01.2018 304/2018
Inngående brev Borkenes skole UTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET VED BORKENES SKOLE: FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 10.01.2018 303/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. Else-Marie Husby - gbnr 55/2 - samtykke til søknad om tiltak 10.01.2018 300/2018
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen Interior design/interior architect of the Mylderhus Borkenes. 10.01.2018 293/2018
Utgående brev Else-Marie Husby Gbnr 55/2 - samtykke til søknad om tiltak 10.01.2018 287/2018
Utgående brev Eivind Aronsen Skjøte - overdragelse av del av gbnr 48/4 til Kvæfjord kommune 10.01.2018 266/2018
Utgående brev Anne Semb Kvæfjord kommunes tilrettelegging for boligbygging innenfor Berg/Engen-området - om refusjonsplikt knyttet til utgifter til vei, vann og avløp mv. 10.01.2018 11442/2017
Inngående brev Ovf - Skjemaet er nå sendt inn 09.01.2018 296/2018
Inngående brev Tromsfylke - Anne-Karine Sandmo KULA-foredrag 09.01.2018 294/2018
Versjon:5.0.7