eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Postmottak KMD Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag 07.08.2020 6365/2020
Inngående brev Kommunelege og smittevernteam Oppdatering i forhold til covid 19 05.08.2020 6354/2020
Inngående brev Industrienergi - Charlotte Dyrkorn Krav om innsyn 04.08.2020 6350/2020
Utgående brev Maarten Emilsen Gnr 57 bnr 29 - opplysninger om utleiedel i enebolig 04.08.2020 6352/2020
Inngående brev Kvæfjord idrettslag Fordeling av kulturmidler for Kvæfjord kommune 2020 03.08.2020 6349/2020
Inngående brev Jarle Strand Gnr 13 bnr 17 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 03.08.2020 6345/2020
Utgående brev Mindaugas Bukauskas Vår ref. 2019/1184 KRN - Oversender ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolig Gnr 60 Bnr 4 31.07.2020 6344/2020
Utgående brev Mindaugas Bukauskas Gnr 60 Bnr 4 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolig 31.07.2020 5987/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Referat fra møte i smittevernteamet 28.7. 30.07.2020 6341/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Referat fra møte, tirsdag 14. juli med vedlegg, og informasjon om rapportering sendt 26. juni 30.07.2020 6340/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Saksliste til møte i smittevernteamet 28.7.20 30.07.2020 6339/2020
Inngående brev Nrk - Mari Malm Innsynskrav 30.07.2020 6335/2020
Inngående brev Hendrikje Wilma de Jong Paulusma Gnr 60 Bnr 4 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 29.07.2020 6334/2020
Inngående brev Cathrine Berg Gnr 47 bnr 194 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 29.07.2020 6333/2020
Inngående brev Børre Nøklebye Nilsen Gnr 47 bnr 194 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 29.07.2020 6330/2020
Utgående brev Kvæfjord Speidergruppe v/Brynjar Wikeland Tilskudd for vedlikeholdsoppdrag 2020 - Kvæfjord speidergruppe 29.07.2020 6323/2020
Utgående brev UL Vårglimt v/Lisbeth Midttun Skjøtselsavtale Austerfjordbotn friluftsområde - utbetaling av godtgjørelse UL Vårglimt for 2020 29.07.2020 6321/2020
Utgående brev Ågot Hammari Anmodning om innlevering av søknad om overføring av ubrukte midler _ Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker (kap.0762, post 63) 29.07.2020 6212/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Rapportering på smittevernutstyr 28.7.2020 28.07.2020 6325/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Rapportering på smittevernutstyr 14.7.2020 28.07.2020 6322/2020
Inngående brev Nrk - Victoria Wilden Innsynsbegjæring 27.07.2020 6255/2020
Utgående brev UL Fram v/ anne Birgit Nilsen Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - UL Fram 27.07.2020 6254/2020
Utgående brev Sivilforsvaret Kvæfjord kommune - Tilfluktsromkontroll - Kvæfjordheimen - Kvæfjord kommune - Tilbakemelding - 23.07.20 27.07.2020 6210/2020
Utgående brev Kvæfjord Røde Kors v/Magne Kvam Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjord Røde Kors 27.07.2020 6181/2020
Utgående brev Kvæfjord speidergruppe v/Frode Wikeland Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjord speidergruppe 27.07.2020 6180/2020
Utgående brev Kvæfjordmarkas venner v/Åge Hansen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjordmarkas venner 27.07.2020 6179/2020
Utgående brev Ruth Karin Nygård Svar på søknad om kommunale kulturmidler - Ruth Karin Nygård 27.07.2020 6178/2020
Utgående brev Kvæfjord idrettslag v/Jan Meyer Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjord idrettslag 27.07.2020 6177/2020
Utgående brev Kvæfjordløyper v/Svein S. Torgersen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjordløyper 27.07.2020 6176/2020
Utgående brev Kvæfjord Perc & Blås v/ Arne Håkonseth Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjord Perc & Blås 27.07.2020 6175/2020
Utgående brev Borkenes skolekorps v/ Frank Halvar Solvang Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Borkenes skoleskorps 27.07.2020 6174/2020
Utgående brev UL Fram v/ Anne Birgit Nilsen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - UL Fram 27.07.2020 6173/2020
Utgående brev UL Samhold v/Otto Lanes Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - UL Samhold 27.07.2020 6171/2020
Utgående brev Kveøy Grendehus v/Lise Jeanette Kokkim Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kveøy Grendehus 27.07.2020 6170/2020
Utgående brev Kvæfjord skytterlag v/Vebjørn Skreddernes Svar på søknad om kommunal kulturmidler 2020 - Kvæfjord skytterlag 27.07.2020 6169/2020
Utgående brev Bygdelaget Gullhornet v/ Bernt Halvard Eide Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Bygdelaget Gullhornet Moelv 27.07.2020 6168/2020
Utgående brev UL Vårglimt v/Lisbeth Midtun Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - UL Vårglimt 27.07.2020 6167/2020
Utgående brev Hemmestad Grendelag v/ Connie Straum Jakobsen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Hemmestad grendelag 27.07.2020 6164/2020
Utgående brev Bremnes Aspenes Velforening v/Nina Kjærvik Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Bremnes Aspenes Velforening 27.07.2020 6158/2020
Utgående brev UL Varden v/Ole Stig Eidissen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - UL Varden 27.07.2020 6156/2020
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** 24.07.2020 6253/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Uttalelse til høring av kommunal planstrategi 2020-2023 24.07.2020 6247/2020
Inngående brev Ellen Eliseussen Avslag på søknad om spillemidler 2020 gjeldende Mylderhuset 24.07.2020 6244/2020
Inngående brev ***** Ansettelsessak: Fastlegevikar Annonse 24.07.2020 6242/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Legetjenester i Kvæfjord - ALIS Anmodning om innlevering av søknad om overføring av ubrukte midler - Rekruttering av fastleger 23.07.2020 6218/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Innspill til høring ettersyn av planprogram "kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024- Kvæfjord kommune" 23.07.2020 6208/2020
Inngående brev Sivilforsvaret Tilfluktsromskontroll med trykktest Kvæfjordheimen sykehjem 23.07.2020 6207/2020
Inngående brev Sivilforsvaret Tilfluktsromkontroll med trykktest - Vik skole 23.07.2020 6206/2020
Inngående brev Karl Kr.Elde Grn 61 Bnr 5 Søknad om deling av grunneiendom 23.07.2020 6205/2020
Inngående brev Ivar-Martin Pettersen Gnr 30 bnr 28 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 23.07.2020 6204/2020
Inngående brev Lise Bjørnlien Pettersen Gnr 30 bnr 28 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 23.07.2020 6202/2020
Inngående brev Jenny Rolness Konfliktdempende tiltak overfor måker 23.07.2020 6198/2020
Inngående brev Bladet Vesterålen Svar på innsyn fra postjournal 22.07.2020 6194/2020
Inngående brev Bladet Vesterålen Spørsmål om innsyn fra postjournalen 22.07.2020 6193/2020
Inngående brev Kystverket Troms og Finnmark Uttalelse fra Kystverket - Høring av planstrategi 2020-2023 22.07.2020 6190/2020
Inngående brev Bjarne Niclaisen Gnr 45 Bnr 7 Søknad om Produksjonstilskudd 21.07.2020 6182/2020
Inngående brev Fiskeridirektoratet Høringsuttalelse - forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 20.07.2020 6133/2020
Inngående brev Statens Vegvesen Innspill til kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 20.07.2020 6132/2020
Inngående brev Lodingen Kommune - Kristina Husjord Forslag til Kommunal planstrategi 2020-2023 Lødingen kommune 16.07.2020 6129/2020
Inngående brev Vegvesen - Innspill til kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i Kvæfjord kommunel sendt fra Statens vegvesen 16.07.2020 6128/2020
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. Gnr 45 Bnr 5 Høringsbrev i forbindelse med søknad om bygging av nytt sauefjøs på Storjord i Kvæfjord kommune 16.07.2020 6125/2020
Utgående brev NRK Troms og Finnmark Innsynsbegjæring 16.07.2020 6108/2020
Inngående brev Norges vassdrags- og energidirektorat Gnr 51 bnr 8 - NVEs generelle tilbakemelding - offentlig ettersyn - Kvæfjord miljøjord 15.07.2020 6127/2020
Inngående brev Bbft - Dag-Kjetil Hansen Protokoll fra generalforsamling i Bredbåndsfylket AS 14.07.2020 6106/2020
Inngående brev Postmottak 19/4073-12 Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke 14.07.2020 6104/2020
Inngående brev KS/ Kvæfjord kommune Bilag til avtale om løpende tjenestekjøp over internett 14.07.2020 6117/2020
Inngående brev KS/ Kvæfjord kommune Bilag 10.7 til avtale - tjenestevedlegg for smittesporing 14.07.2020 6116/2020
Inngående brev KS/ Kvæfjord kommune Avtale om løpende tjenestekjøp over internett - KS Fiks 14.07.2020 6115/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/20 Konstituering av felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - Eldrerådet 14.07.2020 6113/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Ps 9/20 Orientering om handtering av koronapandemien i Kvæfjord - Eldrerådet 14.07.2020 6110/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 2/20 Retningslinjer for felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.07.2020 6109/2020
Inngående brev NRK Troms og Finnmark Innsynsbegjæring 14.07.2020 6105/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 3/20 Godkjenning av møtebok fra møte i råd for funksjonshemmede 21.11.19 13.07.2020 6103/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/20 Godkjenning av møtebok fra møte i eldrerådet 21.11.2019 13.07.2020 6102/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/20 Årsmelding for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord 2019 - Kvæfjor eldreråd 13.07.2020 6101/2020
Inngående brev Kvæfjord komune PS 7/20 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2019 - Kvæfjord eldreråd 13.07.2020 6100/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 42/20 Interpellasjon fra Jan Meyer (V): Forlengelse av jernbane fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad 13.07.2020 6099/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/20 Husbanken - Startlån 2020 - Formannskapet 13.07.2020 6092/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/20 Husbanken - Startlån 2020 - Formannskapet 13.07.2020 6091/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 32/20 Spørsmål om forlenget karantene for reisende fra sør i landet - Formannskapet 13.07.2020 6090/2020
Utgående brev Murbygg AS Mette Eide Vår ref. 2020/578 KRN - Oversender ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein Gnr 43 Bnr 26 13.07.2020 6084/2020
Utgående brev Murbygg AS Gnr 43 Bnr 26 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av skorstein i fritidsbolig 13.07.2020 6073/2020
Utgående brev RC Bygg AS Vår ref. 2020/400 KRN - Om mottatt byggesøknad og mangler som hindrer saksbehandling 13.07.2020 6063/2020
Utgående brev Austerfjord Bygdeutvikling - Cecilie Norskott Vår ref. 2020/156 KRN - Om videre saksbehandling av søknad om dispensasjon for planlagt nærmiljøanlegg "Austerfjord lekeplass" Gnr 30 Bnr 42 13.07.2020 6046/2020
Utgående brev Ole Øystein Lindebø Vår ref. 2020/638 KRN - Oversender vedtak om dispensajson og delingstillatelse Gnr 41 Bnr 7 (tilleggsareal til veigrunn) 13.07.2020 6042/2020
Internt notat Kjell Rune Nymoen Gnr 30 Bnr 42 -Landbruksfaglig vurdering - Etablering av ballbinge/nærmiljøanlegg, parkering og mindre bygninger 13.07.2020 6041/2020
Utgående brev Arnt Edvardsen Vår ref. 2020/736-KRN - Fritak fra søknadsplikt for montering av vegg under eksisterende låvebru på fjøs Gnr 59 Bnr 9 13.07.2020 6039/2020
Utgående brev Per Vik Gnr 41 Bnr 7 -Jordlovsbehandling: Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til veigrunn (se også sak 2020/372) 13.07.2020 6038/2020
Utgående brev Kvæfjord kommune - Ole Øystein Lindebø Gnr 41 Bnr 7 - Dispensasjon og delingstillatelse i forbindelse med søknad om deling med formål tilleggsareal til veigrunn / ny snuplass på kommunal vei på Hokland 13.07.2020 6015/2020
Inngående brev Forsvarsbygg - Tor-Erik Jule Lian Tilbakemelding - Høring av planstrategi 2020-2023 og planprogram 10.07.2020 6043/2020
Inngående brev Kvæfjord Eiendom Tomter Flesnes 10.07.2020 6085/2020
Inngående brev ***** Ansettelsessak: Stillnr. 23-20 Sykepleier 100 % Helsehuset Annonse 10.07.2020 6077/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Aksept av vilkår 10.07.2020 6062/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Svar på søknad om tilskudd tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging 10.07.2020 6061/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tilbakemelding på spørsmål om tilleggsbevilgning -Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020 10.07.2020 6057/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2020/372 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og delingstillatelse for deling av Gnr 41 Bnr 3 og 5 - Tilleggsareal til offentlig veigrunn 09.07.2020 6037/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 13 Bnr 14 - Uttalelse - Oppføring av redskapsbod 09.07.2020 6036/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 22 Bnr 15 - Uttalelse - Bygge og utslippstillatelse i forbindelse med ny slamavskiller til fritidsbolig 09.07.2020 6035/2020
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding etter branntilsyn 2020 - Husby barnehage 09.07.2020 6034/2020
Inngående brev Bjørn Eirkk Mathisen Gnr 40 Bnr 32 - Søknad om deling 09.07.2020 6031/2020
Inngående brev Per Martin Grenlund Gnr 52 Bnr 26 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 09.07.2020 6030/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 27 Bnr 11 - Uttalelse - Bruksendring av turisthytte til fritidsbolig - Gbnr 27/11 og 12 09.07.2020 6029/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 20 Bnr 3 - Skader på gammetuft i kvalbukta, Gullesfjord 09.07.2020 6026/2020
Utgående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Gnr 41 Bnr 3 og 5 - Dispensasjon og delingstillatelse i forbindelse med søknad om deling med formål tilleggsareal til veigrunn / ny snuplass på kommunal vei på Hokland 09.07.2020 6012/2020
Inngående brev Terje Johnsen Gnr 41 Bnr 3 og 5 Jordlovsbehandling- Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til veigrunn 09.07.2020 6011/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Informasjon om ny drosjeregulering og bruk av eneretter i Troms og Finnmark 09.07.2020 6008/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 61 bnr 17,83 og 97 - Melding om befaring, Kvæfjord kommune gbnr. 61/17, 83 og 97, Elde - Høringsbrev - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 09.07.2020 6007/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Gnr 61 bnr 17,83 og 97 - Merknader til plan for nydyrking på gnr. 61 bnr. 17, 83, 97 i Kvæfjord kommune 09.07.2020 6006/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 61 bnr 17,83 og 97 - Uttalelse - søknad om godkjenning av plan for nydryking - Elde i Kvæfjord kommune 09.07.2020 6005/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/672 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling av Gnr 40 Bnr 32 09.07.2020 6001/2020
Utgående brev Arvid Norskott m.fl. Vår ref. 2018/313 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og delingstillatelse Gnr 30 Bnr 21 ysteritomt 09.07.2020 5999/2020
Utgående brev Merete Pedersen KLP-skadenr 382513 KLPREF382513-MO325 09.07.2020 5817/2020
Internt notat uten oppfølging Elise Hammari Kunngjøring planstart - Harstad Tidene og Bladet Vesterålen 09.07.2020 5772/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 40 Bnr 32 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: Selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus, fjøs og stabbur 09.07.2020 5565/2020
Utgående brev Rune Johansen bilskade rus- og psykiatritjenesten 09.07.2020 5464/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2020/457 KRN - Oversender vedtak om midlertidig dispensasjon og delingstillatelse for deling av Gnr 47 Bnr 139 (tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 104) 08.07.2020 5995/2020
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler – forholdet til plan- og bygningsloven mv. 08.07.2020 5978/2020
Inngående brev Jd Dep - Lovavdelingen Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen 08.07.2020 5976/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. Vår ref. 2020/725 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om tilretteleggingstiltak - gangbro ved Storvannet i Jonsheimen, Gnr 68 Bnr 3 i Kvæfjord kommune 08.07.2020 5993/2020
Inngående brev Nordfjeldske kontroll AS Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røyekontroller 08.07.2020 5992/2020
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding etter branntilsyn 2020 - Kveldro bosenter 08.07.2020 5991/2020
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding etter branntilsyn 2020 - Husby Barnehage avd. oransje 08.07.2020 5990/2020
Utgående brev Arvid Norskott Gnr 30 Bnr 21 - Dispensasjon og tillatelse til deling av eiendommen med formål selvstendig tomt for ysteri 08.07.2020 5985/2020
Utgående brev Anne Øvrejorde Rødven Vedr. høringsbrev bruksendring Fossestua Gnr 27 Bnr 11 og 12 - Utsatt høringsfrist aksepteres 08.07.2020 5984/2020
Utgående brev Mindaugas Bukauskas Om ferdigattest og utbedring takkonstruksjon tilbygg til bolig Gnr 60 Bnr 4 08.07.2020 5982/2020
Inngående brev Sametinget Høringsinnspill til planstrategi og planprogram 08.07.2020 5980/2020
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 08.07.2020 5979/2020
Utgående brev Niclas Jonsson Vår ref. 2019/732 KRN - Oversender dispensasjonsvedtak uthus Gnr 39 Bnr 24 08.07.2020 5975/2020
Utgående brev Niclas Jonsson Gnr 39 Bnr 24 - Dispensasjon og byggetillatelse for kombinert uthus/badstue (25 m2) 08.07.2020 5971/2020
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Vår ref. 2018/492 KRN - Oversender vedtak om midlertidig brukstillatelse for ny enebolig/våningshus Gnr 43 Bnr 7, Refsnesveien 14 08.07.2020 5970/2020
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Gnr 43 Bnr 7 - Midlertidig brukstillatelse for våningshus på eiendommen 08.07.2020 5739/2020
Utgående brev Kvæfjord kommune v/ Ole Øystein Lindebø Gnr 47 Bnr 139 - Midlertidig dispensasjon og tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 104 for plassering av ny trafo 08.07.2020 5720/2020
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i eldrerådet 21.11.2019 08.07.2020 4254/2020
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i råd for funksjonshemmede 21.11.2019 08.07.2020 4249/2020
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord 2019 08.07.2020 3867/2020
Inngående brev Vkbb - Leif Reinholdtsen Ref. 2020/715 KRN - Om oppdatering uthus i Langvassdalen, Gnr 16 Bnr 19. 07.07.2020 5946/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune - VAF Smittevernrutiner VAF-enheten 07.07.2020 5968/2020
Inngående brev Harstad kommune Avtale på videreleie av medisindispenser levert av Evondos 07.07.2020 5967/2020
Inngående brev Bufdir Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd 07.07.2020 5961/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 68 Bnr 3 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om etablering av gangbro over Storvannet (Jonsheimen) 07.07.2020 5955/2020
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2020/621 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og delingstillatelse etter plan- og bygningsloven i forbindelse med medling av Gnr 30 Bnr 28 med formål tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 50 07.07.2020 5950/2020
Utgående brev Robert Karlsen Vår ref. 2020/194 KRN - Oversender vedtak om dispensajson og byggetillatelse for nytt naust og tilbygg til bolig Gnr 54 Bnr 31, Industriveien 29 07.07.2020 5949/2020
Utgående brev Harstad Turlag Vår ref. 2020/725 KRN - Bekrefter mottak av søknad om bygging av gangbro ved Storvannet (Gnr 68 Bnr 3, Jonsheimen) 07.07.2020 5945/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2020/715 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om utvidelse uthus Gnr 16 Bnr 19 07.07.2020 5940/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Invitasjon Pilotsprosjekt CRPD 07.07.2020 5938/2020
Utgående brev Adresseliste Gnr 16 Bnr 19 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om vesentlig reparasjon av uthus og utvidelse /tilbygg 07.07.2020 5934/2020
Utgående brev Robert Karlsen Gnr 54 Bnr 31 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til bolig (carport) og bygging av nytt naust på eiendommen 07.07.2020 5928/2020
Inngående brev Kmd Dep - Berg Berit 20/3819-1 Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger 06.07.2020 5910/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tilsagnsbrev; Grønn framtid i Kvæfjord 06.07.2020 5926/2020
Utgående brev Lisbeth Haugland m.fl. Vår ref. 2020/713 KRN - Oversender tillatelse til rehabilitering av skorstein i bolig Gnr 56 Bnr 156 06.07.2020 5925/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 51 Bnr 34 - Uttalelse til hæring av søknad om tilbygg til lagerhall, Gbnr 51/34 Olaåsen Gård 06.07.2020 5917/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 30 Bnr 28 - Uttalelse til søknad om deling av Gnr 30 Bnr 30 (tilleggsareal ti Gnr 30 Bnr 50) 06.07.2020 5916/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 51 Bnr 34 - Uttalelse - Tilbygg Gnr 51 Bnr 34 Olaåsen Gård - Overnatting og konferanselokale 06.07.2020 5915/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 41 Bnr 3 og 5 - Uttalelse i forbindelse med planer om deling av Gnr 41 Bnr 3,5 og 7 og utvidelse snuplass kommunal vei 06.07.2020 5914/2020
Inngående brev Sametinget Gnr 54 Bnr 31- Uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig (carport) og bygging av nytt naust 06.07.2020 5913/2020
Utgående brev Bjørn Harry Rasmussen Gnr 30 Bnr 28 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Inntil 120 m2 tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 50 06.07.2020 5908/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet 06.07.2020 5907/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Oppfordring fra Regjeringen om veteranplaner i kommunene 06.07.2020 5906/2020
Utgående brev Solveig Løkse Iversen Vår ref. 2019/1019 KRN - Om tidligere oversendt vedtak i klagesak Gnr 60 Bnr 111 - Vedtaket påklages ikke 06.07.2020 5904/2020
Utgående brev Harstad kommune Kvæfjord kommune - Kveldro bosenter - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5902/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Kvæfjord kommune - Husby barnehage - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5901/2020
Utgående brev Karl Johan Evensen m.fl. Vår ref. 2020/705 KRN - Oversender dispensasjonsvedtak for ny forstøtningsmur Gnr 57 Bnr 56, Idrettsveien 25 A 06.07.2020 5900/2020
Utgående brev harstad kommune kvæfjord kommune - branntilsyn - Borkenes skole - Tilbakemelding - 2020 06.07.2020 5898/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Borkenes skole - Rapport Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5892/2020
Utgående brev harstade kommune Kvæfjrod kommune - Borkenes barnehage - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5889/2020
Utgående brev harstad kommune Kvæfjord kommune - Husby barnehage - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5879/2020
Utgående brev harstad kommune Kvæfjord kommune - Kveldro bosenter - Branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5878/2020
Utgående brev Nils Eric Johann Eisemann Vår ref. 2020/633 KN - Om riving av fjøs Gnr 23 Bnr 1 (Gullholm) - Om innsending søknad 06.07.2020 5876/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Husby barnehage - Rapport etter branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 5875/2020
Utgående brev Ellen Haakonsen m.fl. Vår ref. 2019/1019 KRN - Om vedtak i teknisk utvalg 9. juni - Vedtaket er ikke påklaget av parter i saken 06.07.2020 5874/2020
Utgående brev Kanstad Trelast AS, Sven Johansen Vår ref. 2018/827 KRN - Oversender vedtak om byggetillatelse for ny enebolig Gnr 47 Bnr 183, Åsryggen 15. 06.07.2020 5873/2020
Utgående brev Lisbeth Haugland Gnr 56 Bnr 156 - Tillatelse til rehabilitering av skorstein i bolig 06.07.2020 5823/2020
Utgående brev Harstad kommune brann- og redningstjenesten Rapport etter branntilsyn 2020 - Borkenes barnehage 06.07.2020 5783/2020
Utgående brev Kanstad-Trelast - Sven Johansen Gnr 47 Bnr 183 - Byggetillatelse for enebolig 06.07.2020 5764/2020
Utgående brev Solnes Maskin AS Gnr 57 Bnr 56 - Dispensasjon for oppføring av forstøtningsmur 06.07.2020 5727/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Branntilsyn ved Vik skole - Supplerende opplysninger 06.07.2020 5315/2020
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Kveldro bosenter - Rapport etter branntilsyn 2020 - Tilbakemelding 06.07.2020 4870/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Gyrd Harstad NMSK - Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - Tiltaksstrategier i Kvæfjord kommune 2020-2021 03.07.2020 5857/2020
Inngående brev Kartverket - Dokument 10/04538-76 Melding om vedtak i sak 2019/89 – nordsamiske stedsnavn i Kvæfjord kommune sendt fra STATENS KARTVERK 03.07.2020 5855/2020
Inngående brev Harstad Kommune - John Gabrielsen Rørnes Bistand til hovedbankavtale 03.07.2020 5831/2020
Inngående brev Kartverket - Aud-Kirsti Pedersen Navnesak 03/2014 03.07.2020 5818/2020
Inngående brev Bjørn Lotternes Erklæring - Grunneier til gbnr 61/72 03.07.2020 5872/2020
Inngående brev Mindaugas Bukauskas Gnr 60 Bnr 4 - Søknad om ferdigattest 03.07.2020 5868/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet 03.07.2020 5867/2020
Inngående brev Helsedirektoratet Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet 03.07.2020 5866/2020
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Vår ref 2018/492 KRN - Oversender tillatelse til endring av foretak i byggesak ny bolig Gnr 43 Bnr 7 03.07.2020 5863/2020
Utgående brev Magnar Nicolaisen Vår ref. 2020/719 KRN - Veiledning og blanketter i forbindelse med planer om takoverbygg/påbygg til bolig Gnr 57 Bnr 78 03.07.2020 5862/2020
Inngående brev Kvæfjord eiendom Behov for felles strategimøte Kvæfjord kommune - Kvæfjord Eiendom AS 03.07.2020 5847/2020
Utgående brev Niklas Jonsson Vår ref. 2019/732 KRN - Vedr. planer om 24 m2 frittliggende badstue/uthus på Gnr 39 Bnr 24 - Krav om dispensasjon 03.07.2020 5844/2020
Utgående brev Leif Reinholdtsen Vår ref. 2020/715 KRN - Om oppdatering uthus i Langvassdalen, Gnr 16 Bnr 19 - Veiledning og blanketter 03.07.2020 5843/2020
Utgående brev kjell-Helge Svendsen m.fl. Gjennomføringsplan - signert versjon 03.07.2020 5839/2020
Utgående brev Bergen Capital Management Avtale om bistand til hovedbankavtale 03.07.2020 5835/2020
Utgående brev TFFK - Postmottak Vår ref. 2020/633 KN - Om riving av fjøs Gnr 23 Bnr 1 (Gullholm) og manglende tilbakemelding på kommunens høringsbrev 3. juni. 03.07.2020 5834/2020
Utgående brev Mindaugas Bukauskas Vår ref 2019/1184 KRN - Oversender midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig Gnr 60 Bnr 4 03.07.2020 5830/2020
Inngående brev Lisbeth Haugland Gnr 56 Bnr 156 - Søknad om rehabilitering av skorstein 03.07.2020 5821/2020
Inngående brev Uloba Vedrørende kartlegging av behov for smittevernutstyr 03.07.2020 5820/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Nabovarsel 03.07.2020 5815/2020
Utgående brev Rambøll Norge AS Kvittering for mottatt nabovarsel 03.07.2020 5814/2020
Utgående brev Mindaugas Bukauskas Gnr 60 Bnr 4 - Midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig (godkjent 03.12.2019) 03.07.2020 5752/2020
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** 03.07.2020 5750/2020
Versjon:5.0.7