eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 17/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 20.06.2019 5874/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 16/19 Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg 20.06.2019 5873/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/19 Godkjenning av møtebok fra møte 30.04.2019- møte med medlemmer fra fylkesområdet i Troms 20.06.2019 5872/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 6/19 Godkjenning av møtebok 20.06.2019 5871/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 9/19 Årsmelding 2018: Råd for funksjonshemmede 20.06.2019 5869/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 8/19 Endringer i kommunens legetilbud 20.06.2019 5868/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 7/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 20.06.2019 5866/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 6/19 Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg 20.06.2019 5865/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/19 Godkjenning av møtebok 20.06.2019 5864/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 19/19 Hans Johansen - søknad om dispensasjon for oppføring av 70 m2 garasje, Gnr 47 Bnr 137, Hågveen 9 20.06.2019 5859/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 18/19 Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet 20.06.2019 5857/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/19 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak 20.06.2019 5855/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 17/19 Årsmelding 2018 - R04/R06 Teknisk 20.06.2019 5854/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 16/19 Befaring Leikvika renseanlegg med videre 20.06.2019 5853/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/19 Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet, Kvæfjord kommune 20.06.2019 5852/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 14/19 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune 20.06.2019 5851/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 13/19 Teknisk utvalg. Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer 20.06.2019 5850/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 12/19 Teknisk utvalg Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester 20.06.2019 5849/2019
Inngående brev Snekker Pedersen AS Søknad om ferdigattest 20.06.2019 5846/2019
Utgående brev Terje Svartsund m.fl. Vår ref. 2019/763 KRN - Vedr. planer om nytt avløpsanlegg fra fritdsbolig Gnr 40 Bnr 27 / innlegging vann 20.06.2019 5843/2019
Inngående brev ***** Ang. ***** ***** ***** ***** 20.06.2019 5840/2019
Utgående brev Reppen Silje Vår ref. 2019/708 KRN - Vedr. muligheter for ny avkjørsel Gnr 51 Bnr 54 20.06.2019 5839/2019
Utgående brev Sveinung Kristiansen Vår ref. 2019/764 KRN - Vedr. planer om nytt avløpsanlegg fra våningshus Gnr 40 Bnr 13 / innlegging vann 20.06.2019 5838/2019
Internt notat uten oppfølging Vidar Nilsen Gehlmann Nye rutiner for føring av adressenavn og bruksnavn 20.06.2019 5836/2019
Inngående brev DNB Eiendom AS Vedr. opplysninger om kommunale forhold på eiendommen Refsnesveien 758 - gnr. 34, bnr. 20 i Kvæfjord kommune 20.06.2019 5835/2019
Utgående brev Svein Arne Skoglund Vår ref. 2019/766 KRN - Gnr 20 Bnr 6 - Fasadeendring fritidsbolig/ innsetting av vinduer - Fritak fra søknadsplikt. Nytt naust er søknadspliktig 20.06.2019 5833/2019
Inngående brev Eurojuris Harstad AS Meglerpakke - bestilling 20.06.2019 5832/2019
Utgående brev Svein Arne Skoglund Gnr 20 Bnr 6 - Skifting av vinduer hytte - Fritak fra søknadsplikt 20.06.2019 5831/2019
Inngående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** 20.06.2019 5828/2019
Utgående brev Sametinget m.fl. Vår ref. 2019/264 KRN - Gnr 32 Bnr 23 - Vedr. høringsbrev i forbindelse med søknad om oppføring av nytt åttringsnaust (området rundt Hemmestad Brygge) - Søknaden trekkes 20.06.2019 5826/2019
Utgående brev support.winmap Eldre arealplaner digitalisering 20.06.2019 5822/2019
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Vår ref. 2018/492 - Planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 20.06.2019 5820/2019
Utgående brev Børge Jentoftsen Vår ref. 2019/765 KRN - Fritak fra søknadsplikt for vinduer/fasadeendring bolig Gnr 27 Bnr 2 20.06.2019 5805/2019
Utgående brev Jermund Ingolf Jentoftsen Gnr 27 Bnr 2 - Fritak fra søknadsplikt for fasadeendring bolig / innsetting av vinduer 20.06.2019 5803/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region nord E10/rv.85 - Forespørsel til berørte kommuner vedrørende oversikt over landbruksområder lang Hålogalandsvegen 20.06.2019 5802/2019
Utgående brev Bjørn Anders Olufsen Vår ref. 2019/337 KRN - Oversender tillatelse til deling av Gnr 22 Bnr 2 20.06.2019 5800/2019
Utgående brev Borkenes skolekorps v/Sven Erik Haugen Fordeling av kulturmidler 2019 - Borkenes skolekorps 20.06.2019 5765/2019
Utgående brev Brith Renee Stafne Vår ref. 2019/458 KRN - Oversender tillatelse til deling av Gnr 22 Bnr 5 20.06.2019 5763/2019
Utgående brev Jan Edmund Håkonsen / Gåra NæringsparklAS Vår ref. 2019/731 KRN - Tillatelse til reparasjon / plastring fylling Gnr 51 Bnr 42 og 69 20.06.2019 5760/2019
Utgående brev Imdi - Dulo Dizdarevic Underretning om vedtak 17-10149-3 17-10149-3 Svar på deres brev til IMDi av 09 485363_1_1 (1).PDF 20.06.2019 5755/2019
Utgående brev Gåra Næringspark AS Gnr 51 Bnr 42 og 69 - Tillatelse til reparasjon av fylling / plastring av fyllingsfront 20.06.2019 5754/2019
Utgående brev Bjørn Anders Olufssen Gnr 22 Bnr 2 - Jordlovsbehandling av søkna om deling av grunneiendom. Formål: Fritidstomt rundt eksisterende våningshus/fjøs og naust 20.06.2019 5753/2019
Utgående brev Birger Holand Vår ref. 2019/760 KRN - Vedr. planer om flytebrygge Gnr 24 Bnr 7 20.06.2019 5752/2019
Utgående brev Ole-Ivar Norman Vår ref. 2019/759 KRN - Vedr. mottatt brev om muligheter for kjøp av grillhytte ved Salvannet / endret bruk, tilrettelegging for allmennheten. 20.06.2019 5750/2019
Utgående brev Brith Reneè Stafne Gnr 22 Bnr 5 - Jordlovsbehandling av søknad om deling av eiendommen. Formål: Selvstendig tomt rundt eksisterende bolig, garasje og eldre drifstbygning 20.06.2019 5748/2019
Utgående brev Brith Renee Stafne Gnr 22 Bnr 5 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Inntil 3500 m2 selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus, garasje og lagerbygning 20.06.2019 5468/2019
Utgående brev Bjørn Anders Olufsen Gnr 22 Bnr 2 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Fritidstomt rundt eksisterende våningshus/fjøs og naust 20.06.2019 5466/2019
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 56 Bnr 75 - Ferdigattest i forbindelse med påbygg 20.06.2019 5145/2019
Inngående brev Yx - (YX-ID:236147) 2019/51/Kvæfjord kommune: bestilling av to nye drivstoffkort 19.06.2019 5764/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark 17/398 Overdragelse av 1911/28/18/Austerfjord friluftsområde fra Kvæfjord kommune til Miljødirektoratet 19.06.2019 5792/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark 19/36: Overdragelse av 1911/28/18/Austerfjord friluftsområde fra Kvæfjord kommune til Miljødirektoratet 19.06.2019 5791/2019
Utgående brev Roar Røkenes Kvæfjordhallen styrkerom 19.06.2019 5772/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Rammeavtale farmasøytisk 19.06.2019 5771/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Dokument 19/130826-2 Informasjonstavler på 3 steder langs E10 og rv 85 – foreløpig svar sendt fra Statens vegvesen 19.06.2019 5766/2019
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen Wold tilskudd fra næringsfond 37 500 kr nydyrking 19.06.2019 5756/2019
Utgående brev Valgdirektoratet Svar - åpningstider for forhåndsstemmelokaler, 5411 Kvæfjord 19.06.2019 5636/2019
Utgående brev Andvord Stemmesedler - Korrektur for Kvæfjord (5411), version 1 19.06.2019 5634/2019
Utgående brev Inger Holand Valg 2019 19.06.2019 4591/2019
Utgående brev Gunn-Mari Eliseussen Valglister Kvæfjord kommune 19.06.2019 3358/2019
Utgående brev Listekandidater Kommunestyrevalg 2019 - melding om oppføring på partiliste 19.06.2019 3291/2019
Utgående brev Jan Meyer m.fl. Kommunestyrevalget 2019 - Informasjon om listeforslag/valglister 19.06.2019 984/2019
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 19.06.2019 918/2019
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen Valg 2019 19.06.2019 916/2019
Utgående brev Kirkeverge Valg 2019 19.06.2019 843/2019
Inngående brev Det kongelige Kulturdepartement Endringer i vilkår for behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene 18.06.2019 5743/2019
Inngående brev Frode Vik Søknad om tilbygg til seterhus og reparasjon skorstein - samt utslipp gråvann 18.06.2019 5738/2019
Utgående brev Tone Strand Vår ref. 2019/758 KRN - Vedr. planer om anneks eller tilbygg til hytte på gnr 45 bnr 60 18.06.2019 5732/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ellen Eliseussen utbetalingsanmodning fra Kvæfjord Matkultur 18.06.2019 5730/2019
Utgående brev Lisbeth Haugland brikke gjenåpnet på ZA20241 18.06.2019 5729/2019
Inngående brev Regionalforvaltning - RF13.50 RF13.50 - Varsel om tildeling av sak 2019-0017 Wold Samdrift 18.06.2019 5728/2019
Utgående brev BONORD Bjørn Mathisen leilighetsbygg Borkenes 18.06.2019 5727/2019
Utgående brev Nils Kristian Johansen Vår ref. 2019/624 KRN - Tillatelse til montering av ny stålpipe i bolig / våningshus, Gnr 23 Bnr 13 18.06.2019 5715/2019
Utgående brev Arvid Nilsen Vår ref. 2018/701 KRN - Vedr mottatt søknad om bygging av veranda 18.06.2019 5713/2019
Utgående brev Nils Kristian Johansen Gnr 23 Bnr 13 - Tillatelse til ny skorstein (stålpipe) i bolig/våningshus 18.06.2019 5712/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. Vår ref. 2019/745 KRN - Søknad om dispensasjon for plassering av bygning i strid med veilovens generelle byggegrense på 15 meter, Gnr 48 Bnr 1 - Bilder fra befaring 17. juni 18.06.2019 5708/2019
Utgående brev Marit Johanne Bjerkaas Vår ref. 2014/1062 KRN - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til fritidsbolig Gnr 28 Bnr 14 18.06.2019 5702/2019
Utgående brev Kristoffersen, Anniken Vår ref. 2019/453 KRN - Vedr. deres planer om oppføring av inntil 50 m2 tilbygg til bolig (utvidelse veranda), etablering av soverom i underetasje og fasadeendring, Gnr 60 Bnr 41 - Eldeskogveien 30 18.06.2019 5688/2019
Utgående brev Anniken Kristoffersen Vår ref. 2019/453 KRN - Vedr. deres planer om oppføring av inntil 50 m2 tilbygg til bolig (utvidelse veranda), etablering av soverom i underetasje og fasadeendring, Gnr 60 Bnr 41 - Eldeskogveien 30 18.06.2019 5680/2019
Utgående brev Trude Heggelund Gnr 56 Bnr 2 Fnr 1 - Vedr. veranda og bruksendring 18.06.2019 5679/2019
Utgående brev Hans Jørgen Riddervold Vedr. planer om platting på Gnr 57 Bnr 184 - Om innsending av søknad/dokumentasjon 18.06.2019 5678/2019
Utgående brev Ann Margrete Evensen Vår ref. 2019/678 KRN - Vedr. deres planer om > 50 m2 tilbygg til bolig Gnr 57 Bnr 85, Idrettsveien 27. Om innsending av søknad 18.06.2019 5677/2019
Utgående brev Marit Johanne Bjerkaas Gnr 28 Bnr 14 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til hytte 18.06.2019 5676/2019
Utgående brev Harstad kommune Kvæfjord kommune - Kvæfjord kulturhus - Oppfølging etter branntilsyn 2019 - Deres ref: 2019/3287/M71 - Dato: 20.05.19 18.06.2019 5670/2019
Utgående brev Bjørn Einan m.fl. Vår ref. 2019/748 KRN - Vedr. endringer på naust Gnr 27 Bnr 7 (heving av hovedetasjen) 18.06.2019 5669/2019
Utgående brev Lanes Helge Oskar Johan Langvassbukt bosenter - Brannvarslingsanlegg 18.06.2019 5659/2019
Utgående brev Lanes Helge Oskar Johan Langvassbukt bosenter - Brannalarmanlegg - Tilbud - Resultat 18.06.2019 5658/2019
Utgående brev Espen Gundersen Langvassbukt bosenter - Brannalarmanlegg - Tilbud - Resultat 18.06.2019 5657/2019
Utgående brev Bård-Thore Mikalsen Langvassbukt bosenter - Brannalarmanlegg - Tilbud - Resultat 18.06.2019 5656/2019
Utgående brev Bjørn Willy Nessø Vår ref. 2019/747 KRN - Gnr 19 Bnr 60 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolg og garasje (avslutning av tidligere byggesak 2008/808) 18.06.2019 5654/2019
Utgående brev JHL - Norge Vedrørende utvikling av mobilt anlegg for separering av husdyrgjødsel. 18.06.2019 5653/2019
Utgående brev Bjørn Willy Nessø Gnr 19 Bnr 60 - Avslutning av tidligere byggesak (2008/808) - Ferdigattest i forbindelse med garasje og utvidelse veranda bolig 18.06.2019 5652/2019
Utgående brev Rolf Thorbergsen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 18.06.2019 5650/2019
Saksframlegg/innstilling Innsatspris - forslag fra eldrerådet 18.06.2019 5647/2019
Utgående brev Bjørn Einan m.fl. Ber om forhåndsvurdering/uttalelse i forbindelse med oppført bygning på Gnr 18 Bnr 17 i LNF-område og i drivingsleia for reindrifta - Vedr mottatt brev 18.06.2019 5646/2019
Utgående brev snekkerp Vår ref. 2019/215 KRN - Oversender byggetillatelse for tilbygg til bolig Gnr 41 Bnr 1 18.06.2019 5645/2019
Utgående brev Plan Tromsø Berg-Engen Reguleringsendring forslag 2019 18.06.2019 5641/2019
Utgående brev Kartverket Tinglysing GBnr 35/5 og 35/20 - Tinglysing av avtale tilknyttet vei og VA. 18.06.2019 5638/2019
Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg til stemmestyrene 18.06.2019 5637/2019
Saksframlegg/innstilling Utpeking av forhåndsstemmemottakere 18.06.2019 5633/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. Vår ref. 2019/745 KRN - Søknad om dispensasjon for plassering av bygning i strid med veilovens generelle byggegrense på 15 meter, Gnr 48 Bnr 1 - Ber om uttalelser/vurderinger plassering 18.06.2019 5632/2019
Utgående brev Ågot HAmmari 19/2813-2 Varsel om befaring - Endringer på fritidsbolig og nytt uthus - Gbnr 45/40, Kvæfjord kommune 18.06.2019 5617/2019
Utgående brev Jenny Ann Markussen Vår ref. 2019/684 KRN - Oversender tillatelse til deling av Gnr 47 Bnr 48 (tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 45) 18.06.2019 5613/2019
Utgående brev Bjørn Sandbakk Vår ref. 2018/657 KRN - Oversender tillatelse til oppføring av anneks på Gnr 12 Bnr 26 (delvis innpå godkjent fradelt tilleggsareal til Gnr 12 Bnr 26) 18.06.2019 5603/2019
Utgående brev Tommy Lyså Vår ref. 2018/683 KRN - Oversender tillatelse til deling av Gnr 12 Bnr (tilleggsareal til Gnr 12 Bnr 26) 18.06.2019 5602/2019
Utgående brev Indbjør Rita Kvæfjord helsehus – snuhammer m/ny trafoplassering - tilleggskostnader 18.06.2019 5595/2019
Utgående brev Indbjør Rita Selvrensende vinduer helsehuset 18.06.2019 5594/2019
Utgående brev Berg Inge m.fl. Helsehuset: Mindre utgift som belastes prosjektet - IGT3 gebyr 18.06.2019 5593/2019
Utgående brev Håvard Nilsen m.fl. Oppfordring: Parker så få biler som mulig i helsehus-området 18.06.2019 5592/2019
Utgående brev Merete Hessen m.fl. Helsehuset: Dokument om støydempende tiltak sendt de berørte naboer 15.5.19 18.06.2019 5591/2019
Utgående brev Indbjør Rita (19/65) Helsehus: KK - Norconsult, signert endringavtale nr 5 18.06.2019 5589/2019
Utgående brev Lene Saue Helsehus og anskaffelse iinventar 18.06.2019 5588/2019
Utgående brev Snekker Pedersen AS m.fl. Kvittering nabovarsel 18.06.2019 5577/2019
Utgående brev Halldis Kristensen Nabovarsel - vedr. tilbakemelding fra Gnr 47 Bnr 114 18.06.2019 5576/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2019/693 KRN - Vedr. planer om veranda i konflikt med offentlig vannledning - Tiltaket vil ikke kunne godkjennes med bakgrunn i ulemper for kommunen. 18.06.2019 5575/2019
Utgående brev Bjørn Holand Fjellheim Vår ref. 2019/693 KRN - Vedr. planer om veranda i konflikt med offentlig vannledning - Tiltaket vil ikke kunne godkjennes med bakgrunn i ulemper for kommunen. 18.06.2019 5571/2019
Utgående brev DNB Eiendom AS v/Odd Sverre Holte Gnr 57 Bnr 246 Bestilling meglerpakke 18.06.2019 5570/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Anmodning om sluttutbetaling, vedlagt sluttrapport av mai 2019 Nydyrkingsprosjektet i Kvæfjord kommune 18.06.2019 5569/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Anmodning om sluttutbetaling, vedlagt sluttrapport av mai 2019 Overføring av kunnskap om nydyrkingsprosjektet 18.06.2019 5568/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Innkalling til ordinær generalforsamling 2018 i Kvæfjord Eiendom AS 18.06.2019 5567/2019
Saksframlegg/innstilling Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS 18.06.2019 5566/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 11.06.2019 18.06.2019 5565/2019
Utgående brev Ida Jakobsen Vår ref. 2019/584 KRN - Vedr. planer om tilbygg til våningshus (veranda) Gnr 41 Bnr 3 18.06.2019 5563/2019
Utgående brev Jan Fredriksen Vår ref. 2019/742 KRN - Vedr. planer om forstøtningsmur på Gnr 30 Bnr 70. Muren krever byggesøknad etter plan- og bygningslovens §§ 20-1/20-3 18.06.2019 5562/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad Reguleringsendring Rå-Dalsnes - utvidelse Bergsvegen 1978 18.06.2019 5561/2019
Utgående brev Svein Robert Guttormsen Vår ref. 2019/614 KRN - Gnr 53 Bnr 3 - Vedr planer om gjenoppbygging av naust etter naturskade 18.06.2019 5560/2019
Saksframlegg/innstilling Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2019 18.06.2019 5556/2019
Utgående brev Tommy Ernst Lyså Gnr 12 Bnr 10 - Jordlovsbehandling av søknad om deling av grunneiendom. Formål: Tilleggsareal til Gnr 12 Bnr 26 til tomt rundt fritidseiendom. 18.06.2019 5553/2019
Saksframlegg/innstilling Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2019 18.06.2019 5551/2019
Utgående brev Jan Fredriksen Vår ref. 2019/740 KRN - Vedr. lysthus og tilbygg til bolig Gnr 30 Bnr 70 18.06.2019 5543/2019
Utgående brev Jan Fredriksen Vår ref. 2019/741 KRN - Vedr. planer om garasje Gnr 30 Bnr 61 18.06.2019 5541/2019
Utgående brev Jan Fredriksen Gnr 30 Bnr 61 - Garasje inntil 50 m2 - Fritak fra søknadsplikt (på vilkår) 18.06.2019 5535/2019
Utgående brev Jan Fredriksen Gnr 30 Bnr 70 - Lysthus og tilbygg til bolig < 15 m2 - Fritak fra søknadsplikt (på vilkår) 18.06.2019 5533/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for kommunestyret 11.4.2019 18.06.2019 5525/2019
Utgående brev Erwin Jacobsen Vår ref. 2019/641 KRN - Vedr. planer om plassering av grillhytte på Gnr 13 Bnr 3 - Ber om landbruksfaglig vurdering 18.06.2019 5520/2019
Utgående brev Olav Sverre Pedersen m.fl. Gnr 60 Bnr 119 - Protokoll - Grensejustering, tilleggsareal til Gnr 60 Bnr 7 18.06.2019 5508/2019
Utgående brev Jan-Are Gudbrandsen Vedtak om stoppordre 18.06.2019 5507/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Detaljplaner Borkenes - Bremnes 18.06.2019 5506/2019
Utgående brev Ann-Marit Kristensen Gnr 19 Bnr 14 Svar vedrørende søknad om fornyelse av fritak for renovasjonsavgift. 18.06.2019 5496/2019
Utgående brev Nicolaisen Magne Høring - revidert Ledsageravtale og nye retningslinjer for kommunal ledsagelse ved poliklinikk og innleggelse i UNN 18.06.2019 5492/2019
Utgående brev ***** Tilsvar ***** ***** ***** ***** ***** 18.06.2019 5479/2019
Utgående brev Bjørn Edgar H Sandbakk og Lisa Henriette Schmidt Gnr 12 Bnr 26 - Byggetillatelse for anneks 18.06.2019 5471/2019
Utgående brev Tommy Ernst Lyså Gnr 12 Bnr 10 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: tilleggsareal til Gnr 12 Bnr 26 18.06.2019 5470/2019
Utgående brev Grendelaget Godt Håp (19/733) Gnr 18 bnr 5 vedr slamtømming forsamlingshus Våtvoll 18.06.2019 5463/2019
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad SLAMTØMMING / TEKNISK ETAT. 18.06.2019 5462/2019
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 41 Bnr 1 - Tillatelse til riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg til våningshus 18.06.2019 5457/2019
Utgående brev Anita Andreassen m.fl. Vår ref. 2019/732 KRN - Vedr. planer om 20 m2 frittliggende badstue/uthus på Gnr 39 Bnr 24 18.06.2019 5452/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 60 Bnr 111 - Matrikkelføring av sammenslåingen - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. 18.06.2019 5450/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 60 Bnr 76 - Føring av sammenslåing i matrikkelen - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter ( 60/119 og 60/76) 18.06.2019 5448/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 57 Bnr 150. Føring av sammenslåing i matrikkelen -Sammenslåing av matrikkelenhetene 57/150 og 57/133 18.06.2019 5447/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Kvæfjord kommune - Oversender klagesak i forbindelse med klage på avslag dispensasjonssøknad (allerede utførte byggearbeider på hytte/seterbu Gnr 53 Bnr 34) 18.06.2019 5446/2019
Utgående brev Marit Johanne Bjerkaas Vår ref. 2014/1062 KRN - Oversender byggetillatelse for allerede oppført tilbygg til fritidsbolig Gnr 28 Bnr 14 18.06.2019 5445/2019
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad Arbeid med planer eksempel Rå-Dalsnes 18.06.2019 5444/2019
Utgående brev Jenny Ann Markussen Gnr 47 Bnr 48 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 45 18.06.2019 5442/2019
Utgående brev Jenny Ann Markussen Vår ref. 2019/684 KRN - Bekrefter mottak av søknad om deling av Gnr 47 Bnr 48 18.06.2019 5440/2019
Utgående brev Marit Johanne Bjerkås Gnr 28 Bnr 14 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Byggetillatelse for allerede oppført tilbygg til hytte 18.06.2019 5439/2019
Utgående brev GM Enterprenør AS Vår ref. 2019/391 KRN - Planlagt veranda i strid med byggegrense - Saken arkiveres som uaktuell 18.06.2019 5438/2019
Utgående brev Torsten Kessler Vår ref. 2019/721 KRN - Mottatt avstandserklæring i forbindelse med plassering av forstøtningsmur 18.06.2019 5437/2019
Utgående brev Snekker Pedersen AS Vår ref. 2018/849 KRN - Oversender byggetillatelse for tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 45 18.06.2019 5436/2019
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Mulig farlig berg/fjell parti i ved Målneset i Kvæfjord 18.06.2019 5433/2019
Utgående brev Rolf Ågesen Vår ref. 2019/707 KRN - Gnr 57 Bnr 80 (Bygdeveien 75). Vedr. planer om nytt tilbygg i strid med regulert byggegrense Bygdeveien - Tilbakemelding fra søker 18.06.2019 5432/2019
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Mulig farlig berg/fjell parti i ved Målneset i Kvæfjord 18.06.2019 5431/2019
Utgående brev Kato Steinhaug Vår ref. 2018/876 KRN - Byggetillatelse for oppføring av 49 m2 naust på Gnr 60 Bnr 111 (godkjenning ny plassering) 18.06.2019 5430/2019
Utgående brev Jenny Ann Markussen Vår ref. 2019/684 KRN - Vedr. planer om deling av Gnr 47 Bnr 48 (tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 45) 18.06.2019 5428/2019
Utgående brev NVE Mulig farlig berg/fjell parti i ved Målneset i Kvæfjord 18.06.2019 5427/2019
Utgående brev Arvid Nilsen Vår ref. 2018/701 KRN - Oversender blanketter i forbindelse med planer om søknad om bygging av veranda Gnr 54 Bnr 34 18.06.2019 5424/2019
Utgående brev Statens Vegvesen m.fl. Vår ref. 2018/701 KRN - Vedr søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense i forbindelse med veranda Gnr 54 Bnr 34 18.06.2019 5420/2019
Utgående brev GM Entreprenør AS Vår ref. 2019/391 KRN - Planlagt veranda i strid med byggegrense - Vedr. innsending av byggesøknad 18.06.2019 5412/2019
Utgående brev Jenny Ann Markussen Vår ref. 2018/849 KRN - Vedr. mottatt søknad om tilbygg til bolig på Gnr 47 Bnr 45 og plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter 18.06.2019 5401/2019
Utgående brev Steinar Olsen Vår ref. 2018/849 KRN - Vedr. mottatt avstandserklæring 18.06.2019 5400/2019
Utgående brev Austerfjordtreffet v/Janniken Høybakk Vedtak skjenkebevilling enkeltanledning - Austerfjordtreffet 2019 18.06.2019 5395/2019
Utgående brev Troms Fylkeskommune Kulturetaten m.fl. Vår ref. 2019/722 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med planlagte tiltak på fritidseiendommen Gnr 45 Bnr 40 i Kvæfjord kommune 18.06.2019 5389/2019
Utgående brev Andvord Uttak korrektur 5411 Kvæfjord 18.06.2019 5384/2019
Utgående brev UiT campus Harstad Konferanse om plast på avveie, Borkenes 10.okt 18.06.2019 5382/2019
Utgående brev Jørgensen, Evy (19/105) Konferanse om plast på avveie 18.06.2019 5381/2019
Utgående brev HRS Husholdning Konferanse om plast 18.06.2019 5380/2019
Utgående brev Adresseliste Gnr 45 Bnr 40 - Høringsbrev i forbindelse med planlagte endringer på fritidsbolig (heving tak og utvidelse veranda) og nytt uthus innenfor spesialområde (kulturlandskapsområde) 18.06.2019 5355/2019
Utgående brev Torstein Kessler Vår ref. 2019/721 KRN - Vedr. oppføring av ny mur (erstatning for eksisterende) mot Gnr 47 Bnr 140 18.06.2019 5352/2019
Utgående brev Ann Torill Stenhaug m.fl. Vår ref. 2019/640 KRN - Tillatelse til slamavskiller på Gnr 23 Bnr 7 (reparasjon/utbedring av eksisterende avløpsanlegg fra våningshus) 18.06.2019 5351/2019
Utgående brev Harstad Maskin AS Gnr 23 Bnr 7 - Tillatelse til ny slamavskiller og avløp til sjø (oppgradering av eksisterende avløpsanlegg) 18.06.2019 5346/2019
Utgående brev Kjell Helge Svendsen m.fl. Vår ref. 2018/492 - Planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 og utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 18.06.2019 5342/2019
Utgående brev Til mottaker Kvæfjord kommune - barnehagerute 2019/20 18.06.2019 5333/2019
Utgående brev Hans Johansen Vår ref. 2019/643 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon (tu-sak PS 19/19) 18.06.2019 5325/2019
Utgående brev Kveøy bygdeutvikling v/Lisa Kokkim Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Kveøy Grendehus 18.06.2019 5324/2019
Utgående brev Harald Marensius Hansen Vår ref. 2019/683 KRN - Byggetillatelse 13,5 m2 veranda Gnr 47 Bnr 112 18.06.2019 5320/2019
Utgående brev Harald Marensius Hansen Vedr. tilbygg til bolig / utvidelse veranda Gnr 47 Bnr 112 18.06.2019 5316/2019
Utgående brev Magnar Johansen Gnr 56 Bnr 177 Fritak renovasjon 18.06.2019 5313/2019
Utgående brev Tor Ivar Thomassen Gnr 53 Bnr 57 Søknad om fritak renovasjon 18.06.2019 5312/2019
Utgående brev DNB Eiendom v/Lars Nyborg Gnr 45 Bnr 97 Meglerpakke 18.06.2019 5311/2019
Utgående brev Harald Marensius Hansen Gnr 47 Bnr 112 - Tillatelse til utvidelse veranda 18.06.2019 5310/2019
Utgående brev Jan-Inge Laksaa m.fl. Søknad om prosjektskjønnsmidler for Harstad, Skånland og Kvæfjord er sendt 18.06.2019 5308/2019
Utgående brev Oddgeir Slettli Vår ref. 2018/872 KRN - Gnr 57 Bnr 22 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein 18.06.2019 5288/2019
Utgående brev Oddgeir Slettli Gnr 57 Bnr 22 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av skorstein 18.06.2019 5287/2019
Utgående brev Jorunn Torbergsen Svar på søknad om bygging av landbruksvei. Gnr/Bnr 41/1 18.06.2019 5286/2019
Utgående brev Erwin Jacobsen Vår ref. 2019/641 KRN - Vedr. planer om tilbygg til fjøs på Gnr 13 Bnr 3 18.06.2019 5281/2019
Utgående brev Rita Walberg Vår ref. 2019/378 KRN - Vedr. byggeregler uthus Gnr 12 Bnr 28 18.06.2019 5280/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 47 Bnr 74 - Gnr 47 Bnr 170. Føring i matrikkelen - Sammenslåing av matrikkelenheter 18.06.2019 5272/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg: 2017/694-64/Kvæfjord kommune/TU-sak 20/19: Merknader fra Håvard Haraldsønn Salen - kommunens e-post av 09.04.2019 - TU-SAK 29/17 mfl. 18.06.2019 5258/2019
Saksframlegg/innstilling Næringsutviklingsprosjekt - status 18.06.2019 5256/2019
Internt notat uten oppfølging Gnr 43 Bnr 2 - Korrigering av veiadresse 18.06.2019 5253/2019
Utgående brev Kartverket - Ole Kristian Furnes Planspørsmål Nedre Eldaskogen 18.06.2019 5245/2019
Versjon:5.0.7