eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 23.10.2017 9494/2017
Inngående brev Kartverket, Tinglysning Melding til tinglysing Gnr 55 Bnr 54- Deling med formål overføring av vei til Gnr 55 Bnr 60 23.10.2017 9520/2017
Utgående brev Reppen Silje Vår ref 2017/263 KRN - Vedr plassering av påbygg Gnr 30 Bnr 26 plassert ca. i nabogrense mot gnr 67 bnr 35 ("Riksveggrunn") 23.10.2017 9514/2017
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2017/263 - Vedr. mottatt dokumentasjon 23.10.2017 23.10.2017 9518/2017
Inngående brev Thomas Weickert Ettersendt dokumentasjon 23.10.2017 9523/2017
Inngående brev Mattilsynet Avslutning av sak vedr. brannvarsling i sauefjøs 23.10.2017 9517/2017
Inngående brev Snekker Pedersen AS Søknad om tilbygg til våningshus 23.10.2017 9499/2017
Utgående brev Julian Markus Solnes og Line Skavhaug Sivertsen Gnr 57 Bnr 333 - Vedr. planer om tilbygg til bolig (garasje) - Orientering om søknadsprosessen 23.10.2017 9490/2017
Inngående brev Tommy og Sølvi Pedersen Søknad om å få sette opp ett servicebygg 23.10.2017 9498/2017
Inngående brev Walter Mortensen Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 23.10.2017 9497/2017
Inngående brev Kartverket,Tinglysing Melding til tinglysning 23.10.2017 9521/2017
Inngående brev Snekker Pedersen AS Nabovarsel til Kvæfjord kommune 23.10.2017 9500/2017
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle Styremøte LVSH 20 oktober 10.15 22.10.2017 9493/2017
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle LVSH - Regnskapsrapporter pr 30.6.17 22.10.2017 9492/2017
Utgående brev Holm, Inger Sørstrøm Gbnr 54/19 - tinglyst urådighet er nå slettet 21.10.2017 9491/2017
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2017/304 KRN - Vedr mottatt søknad om tilbygg til våningshus Gnr 47 Bnr 41 - Midlertidig svar / behov for supplerende dokumentasjon 20.10.2017 9468/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref 2017/304 KRN - Vedr. tilbygg og kulturminne på eiendommen 20.10.2017 9465/2017
Utgående brev Øyvind Andre Markussen m.fl. Vår ref 2017/304 KRN - Vedr. tilbygg nærmere veimidte enn 15 meter og nær kulturminne 20.10.2017 9457/2017
Utgående brev Bendiks Hundstad Vår ref 2017/1236 KRN - Vedr innvilget dispensasjon fra byggegrense for oppføring av takoverbygg ved fv. 83 - gnr 50 bnr 18 20.10.2017 9460/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2017/1256 - KRN - Tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) - Vedr kulturminner/sikringssoner 20.10.2017 9469/2017
Utgående brev Stein Skaftnes m.fl. Vedr deling / tilleggsareal 20.10.2017 9461/2017
Utgående brev Julian Markus Solnes Vår ref. 2017/1256 KRN - Oversender reguleringsbestemmelser for felt 17 B, Berg-Engen (samt litt info) 20.10.2017 9455/2017
Inngående brev Steve A. Ulriksen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 20.10.2017 9467/2017
Utgående brev Tommy Pedersen m.fl. Vår ref. 2017/1267 KRN - Vedr mottatt søknad om "forhåndsgodkjenning" 100 m2 servicebygg 20.10.2017 9478/2017
Utgående brev Lennard Andreassen m.fl. Ref. 2017/1091 KRN - Søknad om rammetillatelse stilles i bero pga. reguleringsmessige forhold (parkering må avklares) 20.10.2017 9454/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2017/1256 - KRN - Planer om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) - Vedr kulturetatens tilbakemelding 20.10.2017 9462/2017
Inngående brev Inger Holand (ekstern) nye adressenavn i Kvæfjord - Holandsveien 19.10.2017 9432/2017
Utgående brev Stein Skaftnes Ref 2017/1072 KRN - Vedr deling av Gnr 16 Bnr 7 19.10.2017 9436/2017
Utgående brev Nav - Johansen, Oddrun K Organisering og mandat for forprosjekt - utvikling av NAV-kontor - ny kontorstruktur i Troms 19.10.2017 8385/2017
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vedr planer om garasje og utebod Bygdevegen 62, Gnr 57 Bnr 240 19.10.2017 9426/2017
Utgående brev Reppen Silje m.fl. Vedr planer om garasje og utebod Bygdevegen 62, Gnr 57 Bnr 240 19.10.2017 9424/2017
Utgående brev Nils Koppang Fochsen Gnr 56 Bnr 2 - Delingstillatelse (fradeling av 2 parseller) 19.10.2017 9438/2017
Utgående brev Fochsen Vår ref. 2017/1092 KRN - Vedr mottatt søknad om deling av Gnr 56 Bnr 2 - Vedr. formål med delingen og nabovarsling 19.10.2017 9435/2017
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref. 2017/1092 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 56 Bnr 2 19.10.2017 9439/2017
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref. 2017/1092 KRN - Vedr mottatt søknad om deling av Gnr 56 Bnr 2 19.10.2017 9420/2017
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Berg/Engen - grensedragning mot 58/8 og 58/10 19.10.2017 9458/2017
Utgående brev K-Sek - Martin S Krane Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune - utskrift av sak 22/17 - budsjettramme 2018 - kontroll og tilsyn 19.10.2017 8581/2017
Utgående brev Helene Irene Lockertsen 15/252 Innkjøpsavtaler mellom fylkeskommunen og Troms kommuner 19.10.2017 9459/2017
Utgående brev Bjørn Gunnar Holand Vedr mulig kai på Gnr 14 Bnr 5, samt lagerbygning (ca. 200 m2) 19.10.2017 9314/2017
Utgående brev Bjørn Gunnar Holand Vår ref. 2017/1254 KRN - Orientering vedr planlagt kai og lagerbygning 19.10.2017 9450/2017
Utgående brev Bjørn Gunnar Holand Gnr 14 Bnr 5 - Vedr planer om bygging av kai og lagerbygning - Orientering 19.10.2017 9443/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2017/1256 - KRN. vedr planer om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) 19.10.2017 9425/2017
Utgående brev Aud Eva Valle Vår ref. 2017/1263 - KRN - Vedrørende carport Gnr 54 Bnr 38 19.10.2017 9423/2017
Utgående brev Helge Stoltenberg Ved mulig omregulering av Bygdevegen 39/41 og 43 19.10.2017 9418/2017
Utgående brev Stephan Winsjansen m.fl. Grensejusteringen.... 19.10.2017 9275/2017
Utgående brev Sølvi Hennie Skaftnes m.fl. Vår ref 2017/1072 KRN - Vedr planer om deling av Gnr 16 Bnr 7 (tilleggsareal til Gnr 16 Bnr 20) - Orienteringsbrev mm. 19.10.2017 9437/2017
Utgående brev Stein Skaftnes Vår ref. 2017/1072 KRN - Vedr. planlagt deling av eiendommen 19.10.2017 9429/2017
Utgående brev Sølvi Hennie Skaftnes Gnr 16 Bnr 7 - Vedr planer om deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 16 Bnr 20 19.10.2017 9428/2017
Utgående brev Terje Sundberg Nedlasting til Naturbase - Miljødirektoratet 19.10.2017 9410/2017
Utgående brev June Helen Gjertsen m.fl. NY: Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt - 117303 19.10.2017 9037/2017
Inngående brev Julian Markus Solnes Ref. 2017/1256 - KRN. vedr planer om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) - Redegjørelse og kart 18.10.2017 9416/2017
Inngående brev Nils Fochsen Vår ref 2017/1093 KRN - Vedr mottatt søknad om deling av Gnr 56 Bnr 10 18.10.2017 9396/2017
Inngående brev Tromsfylke - Helene Irene Lockertsen 15/252Innkjøpsavtaler mellom fylkeskommunen og Troms kommuner 18.10.2017 9365/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Miljøavdelingen Forvaltningsplan for Austerfjordbotn statlige friluftsområde 18.10.2017 9348/2017
Utgående brev Kjell E. Gustavsen SØKNAD OM IGT3. (SV: Vår ref 2016/599) - Vedr uavhengig kontroll 18.10.2017 9319/2017
Utgående brev Kjell E. Gustavsen SØKNAD OM IGT3. (SV: Vår ref 2016/599 - Nytt høydebasseng, Gnr 55 Bnr 37) - Vedr uavhengig kontroll 18.10.2017 9318/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. SØKNAD OM IGT3. (SV: Vår ref 2016/599) - Vedr uavhengig kontroll 18.10.2017 9320/2017
Utgående brev Randi Ness Pedersen m.fl. Saksbehandlingskurs, deltakerliste. 18.10.2017 7642/2017
Utgående brev Kvedfjord Fabrikker AS Gnr 56 Bnr 10 - Delingstillatelse (deling av industritomt) 18.10.2017 9398/2017
Utgående brev Birger Holand Gnr 12 Bnr 3 - Vedr planer om deling av eiendommen 18.10.2017 9358/2017
Utgående brev Birger Holand Gnr 12 Bnr 3 - Vedr. planer om deling av eiendommen (tomt rundt våningshus /kårbolig) - Orientering søknadsprosess 18.10.2017 9354/2017
Utgående brev Bendiks Hundstad Vår ref 2017/1238 KRN - Vedr deling av Gnr 50 Bnr 1 (tilleggsareal til Gnr 50 Bnr 18) 18.10.2017 9357/2017
Utgående brev Bendiks og Elsa Marie Hundstad Gnr 50 Bnr 1 - Vedr planer om deling av eiendommen (formål: Tilleggsareal til Gnr 50 Bnr 18) - Orientering søknadsprosess 18.10.2017 9355/2017
Utgående brev Håvard Eide Riving av pølse/vaffelbu ved Eidevannet 18.10.2017 9374/2017
Utgående brev Wilhelmsen Per Vilhelm m.fl. Gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren. 18.10.2017 7759/2017
Utgående brev Rita M. Vogter Eliassen Vedr planer om garasje og utebod Bygdevegen 62, Gnr 57 Bnr 240 18.10.2017 9415/2017
Utgående brev Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Vår ref. 2017/291 KRN - Vedr mottatt søknad om ferdigattest 18.10.2017 9352/2017
Utgående brev Vegvesen - Wilhelmsen Kristine 2017/1187: Gbnr 67/56 Omklassifisering veigrunn Borkenes 18.10.2017 9002/2017
Utgående brev Harstad Serit - John Inge Hyllestad 2017/1196/Rammeavtale AV-utstyr - kontraktsforside Kvæfjord kommune 18.10.2017 9186/2017
Utgående brev Kvæfjord sanitetsforening Vår ref. 2017/1250 KRN - Fritak fra søknadsplikt i forbindelse med vindu Gnr 57 Bnr 251 18.10.2017 9313/2017
Utgående brev Nils Fochsen Vår ref 2017/1093 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 56 Bnr 10 18.10.2017 9408/2017
Utgående brev Hans Arne Myreng faktura 23144 Langvassbukt 18.10.2017 9431/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysing Melding til tinglysing - Gnr 55 Bnr 54 - Deling med formål overføring av vei til Gnr 55 Bnr 54 18.10.2017 9391/2017
Saksframlegg/innstilling Evaluering av eldredagen 2017 i Kvæfjord 18.10.2017 8561/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 08.06.2017 18.10.2017 8554/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 25.4.2017 18.10.2017 5080/2017
Utgående brev Janniken Høybakk Vår ref 2017/1245 KRN - Vedr ansvarsrett 18.10.2017 9336/2017
Utgående brev Helga Agnete Arntsdatter 17/329: Taro Hundesenter - delutbetaling fra kommunalt næringsfond med 59 050 kr 18.10.2017 8934/2017
Inngående brev Esten Estensen Tilsvar i sak 2017/7 18.10.2017 9372/2017
Inngående brev Den Norske kirke Budsjettforslag 2018 18.10.2017 9373/2017
Utgående brev Tromsfylke - Helene Irene Lockertsen 15/252: Innkjøpsavtaler mellom fylkeskommunen og Troms kommuner 18.10.2017 9345/2017
Inngående brev Statens vegvesen Midlertidig vognkort 18.10.2017 9369/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysingen Gbnr 54/19 - Anmodning om sletting av tinglyst urådighet 18.10.2017 9337/2017
Utgående brev Julian Markus Solnes m.fl. Vår ref. 2017/1256 - KRN. vedr planer om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) 18.10.2017 9312/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad m.fl. Vår ref. 2017/1258 KRN - Tillatelse til bruksendring (2 stk. soverom) og fasadeendring på eldre våningshus på Gnr 13 Bnr 5 18.10.2017 9346/2017
Inngående brev Jostein Nicolaisen Søknad om bruksendring og fasadeendring 18.10.2017 9370/2017
Utgående brev Jack Opdal Vår ref 2017/1148 KRN - Vedr. planer om riving uthus og oppføring anneks/fritidsbolig Gnr 19 Bnr 17. Etterlyser tilbakemelding på vårt midlertidige svar 14.09.2017 18.10.2017 9412/2017
Utgående brev Jack Opdal Vår ref 2017/1148 KRN - Riving uthus og oppføring anneks/fritidsbolig Gnr 19 Bnr 17. Midlertidig svar / orientering 18.10.2017 9411/2017
Utgående brev Alf Børrre Knutsen m.fl. Protokoll - Gnr 60 bnr 119 - Grensejustering 18.10.2017 9317/2017
Inngående brev Helga Evensen Søknad om ferdigattest 18.10.2017 9371/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Søknad om midlertidig brukstillatelse for fritidsbygg på Gnr 51 Bnr 5 18.10.2017 9359/2017
Utgående brev kjell-rune nymoen (2014/1071) Gnr 51 bnr 5 Midlertidig brukstillatelse 18.10.2017 9360/2017
Utgående brev Karlot Bømark vei til Bømark 18.10.2017 9430/2017
Utgående brev Arnt Evensen Gnr 15 Bnr 10 og 15 - vedr. mottatt orientering 18.10.2017 9328/2017
Utgående brev Fylkesmannen - Kolflaath, Karina Kompetansehevingsmidlene 18.10.2017 8973/2017
Utgående brev Kvæfjord Eiendom AS m.fl. Varsel om oppmålingsforretning - Gnr 58 Bnr 50 - Søknad om fradeling av tomt iht. reguleringsplan 18.10.2017 9349/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Tilsagn om UKL-midler kr. 100 000kr til tilrettelegging og oppgradering av kulturstien-Skallan- Rå utvalgte kulturlandskap 2017 18.10.2017 9368/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Tilsagn om UKL-midler kr.33 000kr til etablering av prosjektgruppe i tilknytning til det utvalgte kulturlandskapet Skallan -Rå-2017 18.10.2017 9367/2017
Inngående brev Viggo Elde tildeling av adressenummer 17.10.2017 9347/2017
Inngående brev Tromsfylke - Helene Irene Lockertsen Innkjøpsavtaler mellom fylkeskommunen og Troms kommuner 17.10.2017 9342/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Turid Norlunn Hanssen faktura 23144 Langvassbukt 17.10.2017 9325/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Langvassbukt bosenter leilighet nr 2 17.10.2017 9326/2017
Utgående brev Hans Arne Myreng faktura 23144 Langvassbukt 17.10.2017 9327/2017
Utgående brev Hinnstein AS Gnr 55 Bnr 37 - Igangsettingstillatelse del 3 i forbindelse med Borkenes høydebasseng 17.10.2017 9316/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. budreg nr K-3/17 startlån Husbanken 17.10.2017 9332/2017
Inngående brev Brønnøysundregistrene Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Kvæfjord kommune 17.10.2017 9340/2017
Utgående brev Holm, Inger Sørstrøm Gbnr 54/19 - Anmodning om sletting av tinglyst urådighet 17.10.2017 9339/2017
Utgående brev Jostein Preben Nicolaisen Gnr 13 Bnr 5 - Tillatelse til bruksendring (2 stk. soverom) og fasadeendring 17.10.2017 9338/2017
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. budreg nr K-4/17 tertialrapport 2/2017 17.10.2017 9333/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/4552-4 Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven - høring 17.10.2017 9329/2017
Utgående brev Helga A. Evensen Gnr 15 bnr 6 - Ferdigattest i forbindelse med riving av driftsbygning/fjøs over grunnmur 17.10.2017 9323/2017
Inngående brev Tromsfylke - Kenneth Dahle Johansen Søknadsperioder TT-kort 16.10.2017 9311/2017
Inngående brev Tromsfylke - Kenneth Dahle Johansen Nye TT-brukere fra 1/1-18 16.10.2017 9310/2017
Inngående brev Tromsfylke - Kenneth Dahle Johansen Nye TT-brukere fra 1/1-18 16.10.2017 9309/2017
Inngående brev Tromsfylke - Kenneth Dahle Johansen Søknadsskjema 16.10.2017 9308/2017
Inngående brev Tromsfylke - Kenneth Dahle Johansen Revidert søknadsskjema og retningslinjer TT-Ordningen 16.10.2017 9307/2017
Inngående brev Tromsfylke - Kenneth Dahle Johansen Blinde/svaksynt og utvidet TT midler 16.10.2017 9306/2017
Inngående brev Tromsfylke - Kenneth Dahle Johansen Blinde/svaksynt og utvidet TT midler 16.10.2017 9305/2017
Inngående brev Mona Bente Pettersen Gnr 66/42 Fritak feieavgift. 16.10.2017 9302/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marianne Veland Påmelding Velferdsteknologiens ABC- lokale deltagere 16.10.2017 9279/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Presentasjoner fra helseledermøtet i Harstad 16.10.2017 9262/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord deltakerliste og program helseledermøtet i Harstad 26-27.9.17 16.10.2017 9261/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Bidrag fra kvæfjord -helseledersamlinga i Harstad 16.10.2017 9260/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Invitasjon til samling i helseledernettverket Troms 26. - 27.9. i Harstad 16.10.2017 9259/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord forløpig program Helseledernettverket Troms og møtet i sept. i Harstad 16.10.2017 9258/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Helseledersamling høsten 2017-fylkesmannen bidrar 16.10.2017 9257/2017
Inngående brev Fylkesmannen - Thyrhaug, Anette Moltu Presentasjoner fra helseledersamlinga i Tromsø 16.10.2017 9256/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Oppdatert program helseledersamlingen 7. - 8. februar 2017 16.10.2017 9255/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Innspill tema fra Kvæfjord: Helseledersamlingen 7. - 8. februar 2017 16.10.2017 9254/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Helseledersamlingen 7. - 8. februar 2017 16.10.2017 9253/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Påmelding ledernettverk helse- og omsorg 7-8.februar 2017 16.10.2017 9252/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Invitasjon til deltakelse i ledernettverk helse- og omsorg 16.10.2017 9251/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Resultat interessekartlegging ledernettverk 16.10.2017 9250/2017
Inngående brev Ks - Guri Moen Lajord Interessekartlegging ledernettverk 16.10.2017 9249/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 38/17 Orientering om Kvæfjord ungdomssenter 16.10.2017 9286/2017
Utgående brev Magne Johansen Fritak fra verv i Moelv stemmestyre 16.10.2017 9238/2017
Inngående brev Valgstyret PS 5/17 Magne Johansen - fritak fra valgstyre. Suppleringsvalg 16.10.2017 9298/2017
Inngående brev Sivilingeniør Torleif Jørgensen Vedr. Ny drivstoffstasjon på Borkenes. Leikvika Fuel AS. Ferdigattest. 16.10.2017 9301/2017
Utgående brev Berit Sandvik Viktig ang bruk av Kulturhuset 16.10.2017 9244/2017
Utgående brev Roald Skoglund Gnr 48 bnr 6 og 10. Behandling av utslippstillatelse for avløpsanlegg 16.10.2017 8795/2017
Utgående brev Marianne Veland Adm: Heidi Mørk, Velferdsteknologi, ABC-kontakt marianne veland 16.10.2017 9281/2017
Utgående brev Marie J. Markussen Midlertidig svar 16.10.2017 9300/2017
Utgående brev Kvæfjord Sanitetsforening v/ Marie Julianne Markusseen Gnr 57 Bnr 251 - Vedr. planlagt fasadeendring / vindu - Fritak fra søknadsplikt 16.10.2017 9264/2017
Inngående brev Kvæfjord Sanitetsforeningen Fasadeendring 16.10.2017 9299/2017
Utgående brev Kultur i Troms Anmodning om utbetaling av midler - Den kulturelle skolesekken 16.10.2017 9267/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 47/17 Tertialrapport 2/2017 16.10.2017 9296/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 43/17 Om båndtvang for hund etter hundeloven. Tillegg til delegeringsreglene 16.10.2017 9291/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 44/17 Delegeringsreglene - fritak fra stemmestyrer 16.10.2017 9292/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 42/17 Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler. Tillegg til delegeringsreglene 16.10.2017 9290/2017
Utgående brev Berit Sandvik Viktig ang bruk av Kulturhuset 16.10.2017 9245/2017
Utgående brev Anne Britt Kristensen FACT – Styringsgruppemedlem Marit Blekastad 16.10.2017 8921/2017
Utgående brev Janniken Høybakk Midlertidig svar 16.10.2017 9230/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 35/17 Spørretime 16.10.2017 9283/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 34/17 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 22.06.2017 16.10.2017 9280/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 40/17 K-Sekretariatet IKS - endring i selskapsavtale pr 1.6.2017 16.10.2017 9288/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 41/17 (Interkommunalt) Arkiv Troms - endring i selskapsavtalen § 5 16.10.2017 9289/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 46/17 Kvæfjord menighet - søknad om utvidelse av kommunal garanti til 4 mill. kr. Påkostninger Kvæfjord kirke 16.10.2017 9295/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 45/17 Seriøsitetskrav i anskaffelser - bygg- og anleggskontrakter 16.10.2017 9294/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 39/17 Orientering om utvikling av NAV-kontorene 16.10.2017 9287/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 37/17 Rammeplan for Kvæfjord kulturskole 16.10.2017 9285/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 48/17 Kommunal forskrift - retningslinjer for graving 16.10.2017 9297/2017
Utgående brev Murbygg AS Gnr 54 Bnr 20 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering pipe 16.10.2017 9265/2017
Utgående brev Reidar Grønbeck Kvæfjord kommune - Leddheisporter - serviceavtale - 16.10.2017 9189/2017
Utgående brev Alf-Børre Knudsen m.fl. Justering av grenser. Sak 2014/191 Flytting av oppmålingsforretning. 16.10.2017 7793/2017
Utgående brev Jorskifteretten Sletting av jordskifte krevd på sak 15-203247REN-JHar 16.10.2017 9246/2017
Utgående brev Arnold Elde m.fl. Protokoll - Gnr 61 bnr 80 - Klarlegging av grenser 16.10.2017 9247/2017
Inngående brev Kommunestyret PS 36/17 Tilstandsrapport 2017 for grunnskolen i Kvæfjord kommune 16.10.2017 9284/2017
Inngående brev Nve - Høegh Bente Ågren TU-sak 34/17 klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 13.10.2017 9241/2017
Inngående brev Fylkesmannen - fmtrpostmottak TILLEGG Oversendelse klagesak - TU-sak 34/17 Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 13.10.2017 9208/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms TILLEGG Oversendelse klagesak - TU-sak 34/17 Klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 13.10.2017 9204/2017
Utgående brev ***** Redusert ***** ***** ***** ***** ***** ***** 13.10.2017 9198/2017
Inngående brev Installasjonsservice og Bård Brekke Haugen NVEs tilbakemld.- aktsomhetsområde for flom ifb. søknad om utslippstillatelse for avløpsanlegg 13.10.2017 9222/2017
Utgående brev Bendiks Hundstad Mulig deling (tilleggsareal) 13.10.2017 9169/2017
Inngående brev Liv Heidi Bustadmo Vedr muligheter for oppføring av ca. 20 m2 uthus i Attevegen 8 A, 13.10.2017 9223/2017
Inngående brev Jermund Ingolf Jentoftsen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 13.10.2017 9221/2017
Utgående brev Eiendomsmegler1 v/Hilde L Bakke Gnr 31/20 Oversendelse Meglerpakke 13.10.2017 9193/2017
Inngående brev Janniken Høybakk Midlertidig svar utslippssøknad 13.10.2017 9232/2017
Inngående brev Janniken Høybakk Søknad om tillatelse til tiltak 13.10.2017 9229/2017
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Søknad om utslipp av avløpsvann 13.10.2017 9231/2017
Utgående brev Silje Reppen Oversender søknad om disp. fra veglovens byggegrense (på vegne av søker) 13.10.2017 9171/2017
Inngående brev Kvæfjord kystlag Søknad om fritak fra eiendomsskatt 13.10.2017 9220/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune, Næringsetaten Invitasjon til næringsarena Troms 2017 13.10.2017 9227/2017
Inngående brev Eva Annie Frantzen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 13.10.2017 9228/2017
Utgående brev Arne Nygård Vedr. manglende ferdigattest for avløpsanlegg 13.10.2017 9174/2017
Utgående brev Hans Bjørnar Normann Forlengelse av tidsbegrenset bruksendring og søknad om ferdigattest for utslipp 13.10.2017 9173/2017
Utgående brev UL Vårglimt Skjenkebevilling enkeltanledning - UL Vårglimt 13.10.2017 9226/2017
Utgående brev NVE TU-sak 34/17 klage - kommunens vedtak i sak: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 13.10.2017 9240/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena Gbnr 54/19: Tinglyst urådighet 12.10.2017 9182/2017
Utgående brev Sjøfartsdirektoratet (2017/1134) Mht utslipp fra skip 12.10.2017 9176/2017
Utgående brev HArstad Brann og redning (2017/843) Om avvik i Kvæfjord kulturhus 12.10.2017 8960/2017
Utgående brev Frank Pettersen vedr. montering av stålpipe i hytte 12.10.2017 9159/2017
Utgående brev HRS (2017/1073): Spørsmål om renovasjon rekreasjonssted (Kveøybrua) 12.10.2017 9128/2017
Utgående brev Lise Salen Helland (2017/1073) VS: Spm. om renovasjon og toalett ved Kveøybrua 12.10.2017 8685/2017
Utgående brev Installasjonsservice (17/1162) Gnr 41 bnr 12 Gravesøknad ifbm planer om nedsetting av septiktank - mottatt 12.10.2017 8501/2017
Inngående brev Serit IT-Partner Harstad AS Rammeavtale på audiovisuelt utstyr (AV- utstyr) 12.10.2017 9185/2017
Utgående brev Lind Øyvind Borkenes skole - utredning. Forslag til justering av budsjett 12.10.2017 8724/2017
Utgående brev Stein Olav Utmo Signert kontrakt fra Kvæfjord, prosjektering/utredning Borkenes skole: For din signatur og retur til oss 12.10.2017 8917/2017
Utgående brev Merete Hessen Status fra teknisk mht inneklima Borkenes skole 12.10.2017 8915/2017
Inngående brev Utdanningsforbundet Borkenes skole angående mellomtrinnsbygg og spesialromsfløy 12.10.2017 9187/2017
Inngående brev Eiendomsmegler1 v/Hilde L Bakke Gnr 31/20 Meglerpakke 12.10.2017 9192/2017
Versjon:5.0.7