eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Murer Terje Schjelderup Søknad om ferdigattest piperehabilitering 17.04.2019 3868/2019
Inngående brev Trygve Johansen Ferdigmelding hytte 17.04.2019 3867/2019
Inngående brev Trygve Johansen Søknad om ferdigattest takoverbygg hytte 17.04.2019 3866/2019
Inngående brev Trygve Johansen Søknad om ferdigattest uthus 17.04.2019 3865/2019
Inngående brev Odd-Jørn Wogtor Søknad om pt 2019 17.04.2019 3864/2019
Inngående brev Arvid Norskott Søknad om pt 2019 17.04.2019 3863/2019
Inngående brev Birger Holand Søknad om pt 2019 17.04.2019 3862/2019
Inngående brev John Kristian Elvenes Stoltz Søknad om pt 2019 17.04.2019 3861/2019
Inngående brev Johan Petter Pedersen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3860/2019
Inngående brev Johan Petter Pedersen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3859/2019
Inngående brev Vidar Gangsaas Trudvang Søknad om pt 2019 17.04.2019 3858/2019
Inngående brev Magnus Waldemar Andersen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3857/2019
Inngående brev Anne Heidi Vogter Søknad om pt 2019 17.04.2019 3856/2019
Inngående brev Kjetil Wold Søknad om pt 2019 17.04.2019 3855/2019
Inngående brev Georg-Erling Winsjansen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3854/2019
Inngående brev Andre-Hugo Johansen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3853/2019
Inngående brev Bernt Martin Mikalsen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3852/2019
Inngående brev Svein Robert Guttormsen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3851/2019
Inngående brev Svein Mikal Gregussen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3847/2019
Inngående brev Tormod Peder Stafne Søknad om pt 2019 17.04.2019 3846/2019
Inngående brev Terje Johnsen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3844/2019
Inngående brev Arvid Ole Johan Fagerås Søknad om pt 2019 17.04.2019 3843/2019
Inngående brev Waling Paulusma Søknad om pt 2019 17.04.2019 3839/2019
Inngående brev Kai-Robin Johansen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3838/2019
Inngående brev Birgit Olsen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3837/2019
Inngående brev Inger-Ann Bendiksen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3836/2019
Inngående brev Aksel Iffland Søknad om pt 2019 17.04.2019 3835/2019
Inngående brev Otto Lokkert Lanes Søknad om pt 2019 17.04.2019 3834/2019
Inngående brev Kjell Ivar Lynghaug Søknad om pt 2019 17.04.2019 3833/2019
Inngående brev Edgar Johansen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3832/2019
Inngående brev Sigurd Johnsen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3831/2019
Inngående brev Britt Marthinussen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3830/2019
Inngående brev Randi Hokland Søknad om pt 2019 17.04.2019 3829/2019
Inngående brev Anton Pettersen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3828/2019
Inngående brev Niklas Enoksen Søknad om pt 2019 17.04.2019 3827/2019
Inngående brev Alfred Harald Brodestad Søknad om pt 17.04.2019 3826/2019
Inngående brev Birgit Janne Johansen Olsen Søknad om pt 17.04.2019 3825/2019
Inngående brev Odd Arne Øynes Søknad om pt 17.04.2019 3824/2019
Inngående brev Bjarne Norvald Arne Myreng Søknad om pt 17.04.2019 3823/2019
Inngående brev Endre Tobiassen Søknad om pt 17.04.2019 3822/2019
Inngående brev Endre Tobiassen Søknad om pt 17.04.2019 3821/2019
Inngående brev Børre Henning Skoglund Søknad om pt 17.04.2019 3820/2019
Inngående brev Liss-Karin Sandvik Søknad om pt 17.04.2019 3819/2019
Inngående brev Thomas Røvik Steiro Søknad om pt 17.04.2019 3818/2019
Inngående brev Bjarne Nicolai Nicolaisen Søknad om pt 17.04.2019 3817/2019
Inngående brev Jan Erik Ottestad Søknad om pt 17.04.2019 3816/2019
Inngående brev Hans Petter Dahle Søknad om pt 17.04.2019 3815/2019
Inngående brev Kjetil Birger Arnesen Søknad om pt 17.04.2019 3814/2019
Inngående brev Anne Guro Dahle Søknad om pt 17.04.2019 3813/2019
Inngående brev Kristine Pedersen Søknad om pt 17.04.2019 3812/2019
Inngående brev Frode Vik Søknad om pt. Vik Gård 17.04.2019 3811/2019
Inngående brev Mathisen Bjørn Eirik Søknad om pt. Mathisen Bjørn Eirik 17.04.2019 3810/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Anmodning om uttalelse til søknad fra Statens vegvesen om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider ved bygging av Hålogalandsvegen E10/Rv85 17.04.2019 3809/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region nord E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. 17.04.2019 3808/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Ansvarsforhold ved stengt fylkesveg 17.04.2019 3807/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 29/19 Om tilrettelegging for leilighetsbygg godt voksne - videre prosess 16.04.2019 3801/2019
Inngående brev Norconsult Ordrebekreftelse 16.04.2019 3800/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Program for folkehelsearbeid i kommunene - utlysning av midler 2019 16.04.2019 3799/2019
Inngående brev Det Kongelige samferdselsdepartement Bredbåndstøtte 2019 16.04.2019 3792/2019
Inngående brev Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Tilskudd til bredbåndsutbygging 2019 - Oppfølging av tidligere tildelinger 16.04.2019 3791/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Bredbåndsutbygging 16.04.2019 3790/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Høring av Planprogram og Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027 16.04.2019 3786/2019
Inngående brev Jon Arne Eriksen Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til fjøs godkjent 16.04.2019 3785/2019
Inngående brev Ringsaker Kommune - Hidemstrædet, Rita 19/1097-5 Telling av vertskommunebeboere pr 1.1.2019 for Ringsaker kommune 15.04.2019 3718/2019
Inngående brev Sortland Kommune - Gerd Steinsund telling Sortland 15.04.2019 3717/2019
Inngående brev Gloppen Kommune - Anita Eide Lothe 17/713-23 Svar på brev - telling av vertskommunebebuarar pr 1.1.2019 15.04.2019 3716/2019
Inngående brev Vestnes Kommune - Værholm, Magne LVSH - rekneskap 2018 15.04.2019 3707/2019
Inngående brev Sondre-Land Kommune - Randi Marta Berg rapportering alder 15.04.2019 3705/2019
Inngående brev ***** Annonser 15.04.2019 3761/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 24/19 Interkommunal beredskapsvakt barne- og ungdomsverntjenesten - fullmakter 15.04.2019 3759/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 23/19 Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing 15.04.2019 3758/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/19 Elde Moloanlegg SA - søknad om fritak for eiendomsskatt 2019 15.04.2019 3757/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 21/19 Fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord - søknad om fritak for eiendomsskatt 2019 15.04.2019 3756/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/19 Renovasjonsordningen - begrenset levering av grovavfall innenfor ordinært gebyr 15.04.2019 3755/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 19/19 Husbanken - startlån 2019 15.04.2019 3753/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 18/19 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 15.04.2019 3752/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 17/19 Orienteringssak: Boligbygging på Flesnes 15.04.2019 3751/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 16/19 Spørretime 15.04.2019 3750/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/19 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 28.02.2019 15.04.2019 3749/2019
Inngående brev Arne Peder Berg Søknad om bruksendring/fasadeendring 15.04.2019 3748/2019
Inngående brev Jon Arne Eriksen Søknad om ferdigattest tilbygg fjøs (tidligere sak 2009/550) 15.04.2019 3747/2019
Utgående brev Myhre Svein Inge Ang lysstolpe på Revsnes i Kvæfjord kommune. 15.04.2019 3743/2019
Utgående brev Helsedirektoratet Antall vertskommunebeboere pr 1.1.2019. Særskilt kompensasjon i vertskommunetilskudd 2019 15.04.2019 3741/2019
Utgående brev Christian Pettersen salg av to boligtomter Lamhagan 15.04.2019 3740/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 10/19 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 13.02.2019 15.04.2019 3738/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 11/19 Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing 15.04.2019 3737/2019
Utgående brev Frank Aspelund 19/68: Finansieringsbidrag - endret avløpssystem for gbnr 47/173/Hågven 17 15.04.2019 3736/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 12/19 Orienteringssak: Kjøp av skoleplasser/skoleskyss/barnehageplasser i andre kommuner 15.04.2019 3735/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 13/19 Orienteringssak: Statustilbakemelding inneklima mellomtrinns bygget og spesialroms fløya Borkenes skole 15.04.2019 3734/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 14/19 Nybygg Borkenes skole - status fremdrift 15.04.2019 3733/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/19 Orienteringssak: Framdrift bygging av helsehus 15.04.2019 3732/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 16/19 Orientering om oppstart av helsestasjon for eldre i Kvæfjord 15.04.2019 3731/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 17/19 Orientering om interkommunal legevakt og prosjekt med tilsynslege på institusjonene. 15.04.2019 3730/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 18/19 Orientering om endringer i helse- og omsorgsadministrasjon 2019 15.04.2019 3729/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 20/19 Avvikling av 17.mai-arrangement 2019 på Borkenes 15.04.2019 3728/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/19 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 22.11.2018 15.04.2019 3727/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 3/19 Budsjettinnspill - trafikksikkerhet Husby barnehage 15.04.2019 3726/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/19 Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer 15.04.2019 3725/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 6/19 Renovasjonsordningen - begrenset levering av grovavfall innenfor ordinært gebyr 15.04.2019 3724/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 7/19 Parkeringsplasser i Borkenes sentrum 15.04.2019 3722/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 8/19 Asbjørn Eriksen - søknad om dispensasjon og byggetillatelse for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte. Gnr 34, Lysvatnet 15.04.2019 3721/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Dokument 18/257712-5 Stedsnavnskilt - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 15.04.2019 3720/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 9/19 Knut Erik Hansen - Garasje plassert delvis innpå veigrunn. Gnr 32 Bnr 27, Hemmestad 15.04.2019 3714/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/19 Forskrift om gebyr gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune 15.04.2019 3711/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 2/19 Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester 15.04.2019 3710/2019
Inngående brev Janniken Høybakk Prosjektregnskap - Dalheim Gårdsysteri AS 15.04.2019 3708/2019
Utgående brev Rolf Ingar Eggum m.fl. avtale prosjektledelse nydyrking - avsluttet pr 28.2.2019 15.04.2019 3706/2019
Utgående brev Åge Eilertsen m.fl. (18/660) Referat fra møte på Borkenes om mulig leilighetsbygg 15.04.2019 3693/2019
Saksframlegg/innstilling Spørretime 15.04.2019 3019/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 28.02.2019 15.04.2019 3017/2019
Inngående brev Kvæfjord Frivilligsentral K-sak 26/19 IKKE BYGG NED FRIVILLIGSENTRALENE I SMÅ OG MELLOMSTORE KOMMUNER 12.04.2019 3688/2019
Inngående brev Baerum Kommune - Tone H Frøshaug vertskommunebeboere i Bærum kommune per 01.01.2019 12.04.2019 3678/2019
Inngående brev As Kommune - Gry Mathisen rapportering vertskommunebrukere 12.04.2019 3677/2019
Inngående brev Orskog Kommune - Jan Einar Klungreseth Telling vertskommunebeboere pr. 01.01.2019 12.04.2019 3676/2019
Inngående brev Hrs - Line Dalhaug melding om vedtak K-sak 20/19 Renovasjonsordningen - begrenset levering av grovavfall innenfor ordinært gebyr 12.04.2019 3670/2019
Inngående brev Vestnes Kommune - Balstad, Anna S Vollen Telling vertskommunebeboere pr. 1.1.2019 12.04.2019 3655/2019
Inngående brev Askoy Kommune - Kjersti Andersen Telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 12.04.2019 3654/2019
Inngående brev Ringerike Kommune - Monica Juverud Sørstrøm Telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 12.04.2019 3653/2019
Inngående brev Altinn Kvittering ifl rapportenne ress. krevende 12.04.2019 3691/2019
Inngående brev Gard Leirvik bilag prosjektregnskap 12.04.2019 3690/2019
Inngående brev Gard Leirvik bilagsliste prosjektregnskap 12.04.2019 3689/2019
Utgående brev Harstad kommune melding om vedtak K-sak 24/19 Interkommunal beredskapsvakt barne- og ungdomsverntjenesten - fullmakter 12.04.2019 3687/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Revisoruttalelse ress.krevende 12.04.2019 3685/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd ress.krevende - oppdatert skjema datert 01.04.19 12.04.2019 3684/2019
Utgående brev Stortinget m.fl. melding om vedtak K-sak 26/19 Ikke bygg ned frivilligsentralene i små og mellomstore kommuner 12.04.2019 3683/2019
Utgående brev Øyvind Lind 17/1106: Atkomst til nausttomt på 54/20 i forbindelse med grunnarbeid 12.04.2019 3681/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Anmodning om utbetaling av UKL midler styre- og møtegodtgjørelse 12.04.2019 3680/2019
Inngående brev Kjetil Wold Søknad om bygging av landbruksvei 12.04.2019 3679/2019
Utgående brev Ernst Elde melding om vedtak K-sak 22/|9 Elde Moloanlegg - søknad om fritak for eiendomsskatt 2019 12.04.2019 3671/2019
Utgående brev Troms fylkeskommune melding om vedtak K-sak 21/19 Fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord - søknad om fritak for eiendomsskatt 2019 12.04.2019 3667/2019
Utgående brev HRS Line Dalhaug melding om vedtak K-sak 20/19 Renovasjonsordningen - begrenset levering av grovavfall innenfor ordinært gebyr 12.04.2019 3665/2019
Utgående brev K-Sekretariatet melding om vedtak K-sak 18/19 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 12.04.2019 3661/2019
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen 2019/10/FORSLAG SVAR interpellasjon fra Jan Meyer 12.04.2019 3656/2019
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Kjøp av skoleplasser/skoleskyss/barnehageplasser i andre kommuner 12.04.2019 2872/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 13.02.2019 12.04.2019 2868/2019
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Rapport om forebygging mot mobbing 12.04.2019 2829/2019
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Statustilbakemelding inneklima mellomtrinnsbygget og spesialromsfløya Borkenes skole 12.04.2019 2826/2019
Saksframlegg/innstilling Nybygg Borkenes skole - status fremdrift 12.04.2019 2824/2019
Saksframlegg/innstilling Orientering om interkommunal legevakt og prosjekt med tilsynslege på institusjonene. 12.04.2019 2720/2019
Saksframlegg/innstilling Orientering om endringer i helse- og omsorgsadministrasjon 2019 12.04.2019 2717/2019
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Framdrift bygging av helsehus 12.04.2019 2643/2019
Saksframlegg/innstilling Orientering om oppstart av helsestasjon for eldre i Kvæfjord 12.04.2019 2640/2019
Saksframlegg/innstilling Avvikling av 17.mai-arrangement 2019 på Borkenes 12.04.2019 1066/2019
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Rapport vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller 11.04.2019 3646/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Svar på søknad om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder 2019 11.04.2019 3644/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne 11.04.2019 3641/2019
Inngående brev Hinnstein Gnr 51 bnr 8 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 11.04.2019 3640/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Søknad om kulturmidler for lag og foreninger 11.04.2019 3622/2019
Inngående brev Nome Kommune - Grethe Fjågesund 19/5778 Svar på telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 - Nome kommune 10.04.2019 3590/2019
Inngående brev Ha Kommune - Kitty Marie Eikeland 19/13363 LVSH: Telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 10.04.2019 3589/2019
Inngående brev Klabu Kommune - Rita Yri Klæbu kommune vertskommunebrukere 10.04.2019 3585/2019
Inngående brev Krumtapp - Janniken Høybakk 2019/14/Kvæfjord kommune: søknad næringsfond 10.04.2019 3581/2019
Inngående brev Blv - Hilde Jørgensen 2019/14/Kvæfjord kommune: søknad næringsfond 10.04.2019 3580/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende dispensasjon/byggetillatelse for uthus 10.04.2019 3598/2019
Inngående brev KLP Nær 3 milliarder til kundenes premiefond for 2018 10.04.2019 3597/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Avtale om søppelrydding i løypetrase 10.04.2019 3596/2019
Inngående brev Tommy Andre Seljestuen Ettersendt dokumentasjon/tegninger 10.04.2019 3587/2019
Inngående brev Lars Oscar Longva Hellum Gnr 19 bnr 13 Søknad om konsesjon på erverv av faset eiendom 10.04.2019 3583/2019
Inngående brev Murer Terje Schjelderup AS Søknad om rehabilitering skorstein 10.04.2019 3582/2019
Utgående brev Meldal kommune m.fl. LVSH: Telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 (2) 10.04.2019 3579/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad samiske stedsnavn i Kvæfjord kommune 10.04.2019 3578/2019
Internt notat uten oppfølging Vidar Nilsen Gehlmann Sonja Bendiksen - om ny adressering 10.04.2019 3574/2019
Utgående brev Janniken Høybakk søknad næringsfond 10.04.2019 3570/2019
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark Svar på kommunens henvendelse 10.04.2019 3567/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Melding om politisk vedtak 10.04.2019 3566/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og FInnmark Svar på kommunenes henvendelse 10.04.2019 3565/2019
Utgående brev Moss kommune m.fl. LVSH: Telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 10.04.2019 3563/2019
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen 2019/46/Kvæfjord kommune: Adressenavnsaker 09.04.2019 3512/2019
Inngående brev Vegvesen - Utnes Inger Moen 2019/46/Kvæfjord kommune: Adressenavnsaker 09.04.2019 3503/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Utdrag av innleverte valglister for Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti samt Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet 09.04.2019 3493/2019
Inngående brev Sivilombudsmannen Svar på krav om innsyn - sak 2018/4861 dokument nr. 6 09.04.2019 3492/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Lister over partienes ordførerkandidater i kommuner og fylkesting 09.04.2019 3487/2019
Inngående brev Ola Paulsen Motorferdsel i utmark og vassdrag 09.04.2019 3543/2019
Utgående brev Advokathuset Harstad AS TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 09.04.2019 3542/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Veterinærtjenesten 2019 09.04.2019 3535/2019
Inngående brev Torgeir Jensen Søknad om endring av tillatelse og ferdigattest 09.04.2019 3533/2019
Inngående brev Torgeir Jensen Søknad om ferdigattest for veranda 09.04.2019 3531/2019
Inngående brev Torgeir Jensen Søknad om ferdigattest 09.04.2019 3529/2019
Inngående brev Kristian Holst Motorferdsel i utmark og vassdrag 09.04.2019 3522/2019
Inngående brev Kristian Holst Motorferdsel i utmark og vassdrag 09.04.2019 3517/2019
Inngående brev Skatteetaten Vedr. søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger 09.04.2019 3516/2019
Inngående brev Skatt nord Søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger 09.04.2019 3513/2019
Utgående brev Hålogaland plankontor Kvæfjord kommune - Gnr 57 bnr 232 - Bygdevegen 48 - Tidligere frelsesarmeen - 05.11.14 09.04.2019 3509/2019
Utgående brev hålogaland plankontor a/s - Geir Hanssen m.fl. Kvæfjord kommune Gnr 57 Bnr 232 - Bygdevegen 48 - Tidligere Frelsesarmeen - Møtereferat - Oppstartmøte - 10.09.13 09.04.2019 3508/2019
Utgående brev 'Arne Aronsen' Frelsesarmeen - omregulering - Forhåndskonferanse 09.04.2019 3507/2019
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen Adressenavnsaker 09.04.2019 3502/2019
Inngående brev Kvæfjord Venstre Veilys Våtvoll i Gullesfjord 09.04.2019 3497/2019
Utgående brev Bente Olafsens Finans AS ad virksomhet på Straumsnes i Kvæfjord 09.04.2019 3496/2019
Utgående brev Inger Utnes Adressenavnsaker 09.04.2019 3473/2019
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen driftstilskudd dagligvarebutikker 09.04.2019 3471/2019
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 22.11.2018 09.04.2019 2936/2019
Inngående brev Torstein Hanssen Kommunestyrevalget 2019. 08.04.2019 3445/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Krumtapp AS 16.03.2019 Søknad kommunalt næringsfond 08.04.2019 3465/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Melding om sak for jordskifteretten - Registrering i matrikkelen. 08.04.2019 3464/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Melding om tinglysning 08.04.2019 3458/2019
Inngående brev Stein Gunnar Moksness Vedr. forslag om nye veinavn - merknad Gåraveien 08.04.2019 3456/2019
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. 17/1426: Vedr planer om etablering av lysgraver Koppervn 4 08.04.2019 3449/2019
Inngående brev Bjørn Mathisen Svar på: Søknad om fellingstillatelse av grågås våren 2019 08.04.2019 3442/2019
Inngående brev Bjørn Mathisen Søknad om skadefellingstillatelse på grågås 08.04.2019 3441/2019
Utgående brev Frank Aabø m.fl. evaluering - samarbeid brannvern og feiertjenester 08.04.2019 3432/2019
Versjon:5.0.7