eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Unni Joakime Kallset Gnr 45 Bnr 122 - Registrering av bygg i matrikkelen 04.10.2023 1029/2023
Utgående brev Kirsti Dahl Steinvoll Gnr 66 Bnr 12 - Endring av bygningstype fra "Våningshus" til "Våningshus benyttet som fritidsbolig". 04.10.2023 317/2023
Utgående brev Tor Anders Markussen Flesnes oppvekstsenter- informasjon fra Kvæfjord kommune etter vedtak om nedleggelse 22.09.2023 1910/2023
Utgående brev ***** Svar på søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.09.2023 1893/2023
Saksframlegg/innstilling Kjøp av kommunal rekrutterings-/gjennomgangsleilighet i Bonord sitt leilighetsprosjekt Heimenjorda 22.09.2023 1600/2023
Saksframlegg/innstilling Tømmerkai Lamhagan 22.09.2023 1278/2023
Saksframlegg/innstilling Oppfølging av budsjettvedtak - sak PS 67/22 - brannbil på Flesnes 22.09.2023 1230/2023
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Sykefravær kvartalsvis fra 2018 - 2022 22.09.2023 1224/2023
Saksframlegg/innstilling Valg av leder og nestleder 2023 22.09.2023 1223/2023
Saksframlegg/innstilling Oppfølging av politiske vedtak 2022 22.09.2023 1054/2023
Saksframlegg/innstilling Forslag til organisering og samfinansiering av interkommunal stilling i arbeidet med vannforskriften for Sør- og Midt-Troms 22.09.2023 1053/2023
Saksframlegg/innstilling Evaluering av sammenslåing til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 22.09.2023 917/2023
Saksframlegg/innstilling Eldredagen 2023 i Kvæfjord 22.09.2023 859/2023
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 2022 22.09.2023 858/2023
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 22.11.2022 22.09.2023 816/2023
Saksframlegg/innstilling Spørretime 22.09.2023 561/2023
Saksframlegg/innstilling Vurdering av videre drift ved Flesnes oppvekstsenter 22.09.2023 412/2023
Utgående brev ***** Svar på søknad om skolebytte 22.09.2023 9519/2022
Utgående brev ***** Svar på søknad om skolebytte 22.09.2023 9513/2022
Utgående brev ***** Elevmappe: ***** ***** ***** ***** 22.09.2023 9476/2022
Saksframlegg/innstilling Orientering om arbeid med ny arealplan og områdeplan for Kvæfjord 22.09.2023 8891/2022
Saksframlegg/innstilling Fremtidig organisering av 110-sentralen for Troms 22.09.2023 8881/2022
Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetsplan for Kvæfjord - 2022 - 2025 22.09.2023 8726/2022
Saksframlegg/innstilling Ny samarbeidsavtale om beredskap mot akutt forurensning i Sør-Troms IUA i henhold til ny kommunelov 22.09.2023 8611/2022
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes miljøpris 2022 22.09.2023 8349/2022
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes kulturpris 2022 22.09.2023 8348/2022
Saksframlegg/innstilling Status barneverntjenesten - oppfølgingssak 22.09.2023 8218/2022
Saksframlegg/innstilling Gnr 58 Bnr 45 Bergsveien 75, søknad om fritak fra eiendomsskatt §7A 22.09.2023 8203/2022
Saksframlegg/innstilling Gnr 57 Bnr 262 Bergsveien 23, Søknad om fritak fra eiendomsskatt §7b 22.09.2023 8193/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Aksjekjøpavtale Dyrøy 22.09.2023 8178/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vertskommuneavtale om Digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark 22.09.2023 8176/2022
Saksframlegg/innstilling Alternativer for videre drift ved Flesnes oppvekstsenter 22.09.2023 8079/2022
Saksframlegg/innstilling Omvisning Borkenes skole nybygg 22.09.2023 8078/2022
Saksframlegg/innstilling Medlemskap i Digi Troms og Finnmark 22.09.2023 7741/2022
Utgående brev EVENSEN BUSSREISER AS m.fl. Kvæfjord kommunes trafikksikkerhetsplan 2022 - 25 på høring 22.09.2023 7581/2022
Utgående brev Inger Holand Flesnes Vannverk. 22.09.2023 7565/2022
Utgående brev Språkrådet Uttalelse til navnesak 22.09.2023 7493/2022
Internt notat uten oppfølging Håkon Rekkedal SEFRAK-registrering i Kvæfjord - historikk 22.09.2023 7334/2022
Internt notat uten oppfølging Håkon Rekkedal Gnr 57 Bnr 262 Bergsveien 23 Spørsmål fritak fra hjemmelshaver 22.09.2023 7321/2022
Saksframlegg/innstilling Kjøp av kommunal rekrutterings-/gjennomgangsleilighet i Bonord sitt leilighetsprosjekt Heimenjorda 22.09.2023 7227/2022
Saksframlegg/innstilling Kjøp av aksjer som vil bli til salgs i Inko Holding AS 22.09.2023 7009/2022
Saksframlegg/innstilling Søknad fra Borkenes skolekorps om redusert halleie ved 70 års- arrangement 22.09.2023 6969/2022
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Anmodning om utbetaling av statlige spillemidler Borkenes skoles kultursal - del 2 22.09.2023 6858/2022
Utgående brev KOMREV NORD Anmodning om revisjon for utbetaling av statlige spillemidler - Borkenes skole kultursal 22.09.2023 6587/2022
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise Olsen Årlig tilstandsrapport for barneverntjenesten 2022 22.09.2023 6498/2022
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise Olsen Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 22.09.2023 6497/2022
Saksframlegg/innstilling Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 22.09.2023 6394/2022
Saksframlegg/innstilling Planlegge eldredagen 2022 22.09.2023 6200/2022
Utgående brev Liv Karin Klemetsen Svar på søknad om bytte til skoleplass i Sortland kommune 22.09.2023 5886/2022
Saksframlegg/innstilling Navnesak 2022/71 - Sjurfjellet eller Trøytthågen i Harstad og Kvæfjord kommuner 22.09.2023 5161/2022
Utgående brev Harstad kommune Vertskommuneavtale kommunalteknikk - TILLEGG 22.09.2023 4954/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Berg/Engen - Invitasjon til mulige utbyggere 22.09.2023 4625/2022
Saksframlegg/innstilling Taksering av nye og endrede bygninger/ eiendommer 22.09.2023 4159/2022
Saksframlegg/innstilling Gnr 56 Bnr 153 Fochsenveien 1 Klage på skattegrunnlag 22.09.2023 4099/2022
Saksframlegg/innstilling Årlig tilstandsrapport for barneverntjenesten 2022 22.09.2023 4013/2022
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Vedrørende regresskrav i Bergsvegen 22.09.2023 3778/2022
Utgående brev Astrid Berg Veivedlikehold i Åsveien 22.09.2023 3727/2022
Utgående brev Autoplan - Frank Robert Grytten 22/91-54/Kvæfjord kommune: 47466-47472 - 7 VW ID.4 GTX Budsjettaksepter SIGNERT 22.09.2023 3680/2022
Utgående brev Hanssen, Sverre Kommunens kommentar til Statsforvalterens foreløpige rapport etter tilsyn med Kvæfjord kommunes etterlevelse av kommunal beredskapsplikt 2022 22.09.2023 3658/2022
Utgående brev Statsforvalteren Svar - Oppfølging etter halvårsrapportering - andre halvår 2021 22.09.2023 3636/2022
Utgående brev ADVOKATFIRMAET FINN AS VEDR. SKADE PÅ HUS - GRUVEVEIEN 4 I KVÆFJORD 22.09.2023 3621/2022
Utgående brev Stine Sannes 47096 47175 47177 Signerte Finansdokumenter 22.09.2023 3297/2022
Saksframlegg/innstilling Sandvikveien med videre - brøyting og vintervedlikehold 22.09.2023 2848/2022
Saksframlegg/innstilling Barnehagetilbud ved Flesnes oppvekstsenter barnehageåret 2022-2023 22.09.2023 2680/2022
Saksframlegg/innstilling Orientering om status for bosetting og kommunens tjenestetilbud til asylsøkere 22.09.2023 2504/2022
Saksframlegg/innstilling Orientering om drift og investering gatelys i Kvæfjord kommune 22.09.2023 1837/2022
Saksframlegg/innstilling Trafikksikkerhetsplan for Kvæfjord kommune 2022 - 2025 - orientering og gjennomgang av innspill 22.09.2023 1485/2022
Utgående brev Veronika Sommerbakk Innspill til ny sikkerhetsplan Kvæfjord 22.09.2023 1237/2022
Internt notat uten oppfølging Postmottak Innspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022-25 22.09.2023 1165/2022
Utgående brev Svein Arne Johansen Vedtatt budsjett 2022 - kommunaltekniske tjenester 22.09.2023 789/2022
Utgående brev Ove Martin Frantzen Budsjett 2022 - Brann- og feietjenesten 22.09.2023 788/2022
Utgående brev Maja-Lisa P. Sandlien Halseth Referat møte arbeidsgruppe Borkens skolekultursal 22.09.2023 771/2022
Utgående brev TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL m.fl. Kvæfjord kommunes trafikksikkerhetsplan 2022-2025 - oppstart og innspill 22.09.2023 423/2022
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Anmodning om utdeltaling av statlige spillemidler Borkenes skoles kultursal - del 1 22.09.2023 10151/2021
Saksframlegg/innstilling Organisering og drift av brann og redningstjenesten for Kvæfjord kommune - Arbeidsutvalgets oppsummering 22.09.2023 9931/2021
Saksframlegg/innstilling Omvisning på Helsehuset 22.09.2023 9486/2021
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes miljøpris 2021 22.09.2023 9425/2021
Saksframlegg/innstilling Kjøp av aksjer i INKO AS 22.09.2023 8181/2021
Saksframlegg/innstilling Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift 22.09.2023 8153/2021
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen test referatsak 22.09.2023 8058/2021
Saksframlegg/innstilling Psykomotorisk fysioterapi 22.09.2023 7984/2021
Saksframlegg/innstilling Organisering og drift av brann og redningstjenesten for Kvæfjord kommune - Orientering og befaring 22.09.2023 5630/2021
Saksframlegg/innstilling Orientering om Helsehuset 22.09.2023 4579/2021
Internt notat uten oppfølging Notat: Fremtidig bruk av 1. etasje i Servicebygget - planer for Mylderhus 22.09.2023 3851/2021
Utgående brev Staples Solutions Norway AS Rammeavtale med Staples Solutions om papirartikler, plastartikler, rengjøringsartikler og rengjøringsrekvisita 22.09.2023 3289/2021
Saksframlegg/innstilling Årsrapport 2019/2020 for Elev-, lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark 22.09.2023 1827/2021
Saksframlegg/innstilling Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap 22.09.2023 1722/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjente skoleruter for skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 – for Troms og Finnmark fylkeskommune 22.09.2023 9291/2020
Saksframlegg/innstilling Tørkeskap klestørk uteklær Flesnes Oppvekstsenter 22.09.2023 4407/2020
Utgående brev Statsforvalteren - Aspaker, Elisabeth Vik Høyesteretts kollegium på fylkestur til Troms 18.-20.september - program i Kvæfjord 21.09.2023 2373/2023
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Politiets orientering om forebygging barn og unge samt samarbeid med enslig unge mottak 21.09.2023 2068/2023
Utgående brev Bengt Bjørgan Nytt regnskap for 2022 21.09.2023 1854/2023
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Kriminalitetsbildet i Kvæfjord kommune 21.09.2023 1602/2023
Saksframlegg/innstilling KS Debatthefte II 2023 - Mellomoppgjøret 2023 21.09.2023 1195/2023
Saksframlegg/innstilling KS Debatthefte I 2023 - Evne og kraft til å bære 21.09.2023 1194/2023
Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgssak 21/22; Rapport fra eierkontroll - Kvæfjord Eiendom AS 21.09.2023 987/2023
Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 21.09.2023 986/2023
Saksframlegg/innstilling Fordeling av kommunale kulturmidler 2023 - Første tildelingsrunde 21.09.2023 922/2023
Saksframlegg/innstilling Orientering om arbeidet med "Plan for friluftslivets ferdselsårer" 21.09.2023 649/2023
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Underskrevet tilsagn 21.09.2023 610/2023
Internt notat uten oppfølging Ellen Eliseussen Underskrevet tilsagn 21.09.2023 607/2023
Saksframlegg/innstilling Orientering om arbeidet med "Plan for friluftslivets ferdselsårer" 21.09.2023 555/2023
Internt notat uten oppfølging Postmottak 22/709-71 Oppfølging av notatet "Om tillitsreformen" 21.09.2023 173/2023
Saksframlegg/innstilling Presentasjon av Midtre Hålogaland friluftsråd ved daglig leder Emil Agersborg Bjørnå 21.09.2023 165/2023
Utgående brev Harstad Tidende Fra postlista 21.09.2023 163/2023
Utgående brev Hilde Ønskes fra postlista 21.09.2023 49/2023
Internt notat uten oppfølging Hanne Romarheim Vedtak i sakkyndig nemnd eiendomsskatt 21.09.2023 9173/2022
Internt notat uten oppfølging Postmottak Innspill til budsjett fra SU 21.09.2023 9159/2022
Internt notat Hanne Romarheim Overføringer kirkelig fellesråd og kirkegårder 2014-2023 21.09.2023 9085/2022
Internt notat Hanne Romarheim Notat vedrørende likviditet i kommunen 2023 21.09.2023 9083/2022
Utgående brev Riise, Marianne Winther Kartlegging korona 1. halvår 2022 21.09.2023 8779/2022
Internt notat uten oppfølging Hanne Romarheim Budsjett 2023 Kvæfjord kirkelige fellesråd 21.09.2023 8702/2022
Saksframlegg/innstilling Endring av samarbeidsavtale Hålogalandsrådet 21.09.2023 8652/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Sak til budsjettbehandling for 2023. 21.09.2023 8624/2022
Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering - tidsforskyvning av investeringer 21.09.2023 8609/2022
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes næringslivspris for 2022 21.09.2023 8608/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 21.09.2023 8384/2022
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 21.09.2023 8366/2022
Saksframlegg/innstilling Høring: Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 21.09.2023 8258/2022
Saksframlegg/innstilling Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 21.09.2023 8163/2022
Saksframlegg/innstilling Orientering om arbeid med ferdselsåreplan for Kvæfjord kommune 21.09.2023 7866/2022
Utgående brev Epost Strategisk ledergruppe Frie inntekter 2023.xlsx 21.09.2023 7250/2022
Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgssak 23/22: Rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø innenfor helse- og omsorgssektoren" 21.09.2023 7224/2022
Utgående brev K-sekretariatet Tilbakemelding til kontrollutvalget om administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i pleie- og omsorgssektoren" 21.09.2023 6972/2022
Utgående brev Bygdelaget Gullhornet v/Knut Emil Stenhaug Driftsstøtte til lysløypeanlegg 2022 - Bygdelaget Gullhornet 21.09.2023 6900/2022
Utgående brev Bremnes Aspenes velforening v/Viggo Elde Skjøtsel 2022 - Bremnes Aspenes velforening for Nupen utfartssted 21.09.2023 6896/2022
Utgående brev Kvæfjord speidergruppe v/Brynjar Wikeland Driftsstøtte 2022 - Kvæfjord speidergruppe for vedlikeholdsoppdrag skinetteverk 21.09.2023 6893/2022
Utgående brev UL Vårglimt v/Marius Indregaard Driftstøtte 2022 - UL Vårglimt for Austerfjordbotn statlige friluftsområde 21.09.2023 6891/2022
Saksframlegg/innstilling Tolewhtoo Waw - søknad om fritak fra verv i Kvæfjord ungdomsråd - suppleringsvalg 21.09.2023 6890/2022
Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen NRK 2022 21.09.2023 6631/2022
Saksframlegg/innstilling Fordeling av kommunale kulturmidler til lag og foreninger - 2. gangs tildeling 2022 21.09.2023 6553/2022
Saksframlegg/innstilling Tertialrapport 2 2022 21.09.2023 6550/2022
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 21.09.2023 5187/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Høringsbrev - Endringer i kommuneloven 21.09.2023 5139/2022
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak - Presentasjon av Midtre Hålogaland friluftsråd ved daglig leder Emil Agersborg Bjørnå 21.09.2023 4788/2022
Utgående brev Foreldregruppa ved Vik oppvekstsenter v/Cecilie Edvardsen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Foreldregruppa ved Vik oppvekstsenter 21.09.2023 4706/2022
Utgående brev Austerfjord bygdeutvikling v/ Cecilie Norskott Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Austerfjord bygdeutvikling 21.09.2023 4704/2022
Utgående brev Kvæfjordløyper v/Roar Røkenes Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Kvæfjordløyper 21.09.2023 4703/2022
Utgående brev Kvæfjord kystlag v/Willy Johansen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Kvæfjord kystlag 21.09.2023 4702/2022
Utgående brev Kvæfjordmarkas venner v/Tormod Johansen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Kvæfjordmarkas venner 21.09.2023 4699/2022
Utgående brev Kvæfjord idrettslag v/Jan Meyer Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Kvæfjord idrettslag 21.09.2023 4696/2022
Utgående brev Kvæfjord mannskor v/Jan Meyer Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Kvæfjord mannskor 21.09.2023 4685/2022
Utgående brev Kvæfjord Perc & Blås v Arne Håkonseth Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Kvæfjord Perc & Blås 21.09.2023 4684/2022
Utgående brev Borkenes skolekorps v/ Anita Solvang Jenssen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Borkenes skolekorps 21.09.2023 4682/2022
Utgående brev Hemmestad grendelag Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - Hemmestad grendelag 21.09.2023 4679/2022
Utgående brev UL Fram v/ Anne Birgit Nilsen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - UL Fram 21.09.2023 4675/2022
Utgående brev UL Samhold v/Otto Lanes Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - UL Samhold 21.09.2023 4661/2022
Utgående brev UL Vårglimt v/Marius Indregaard Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - UL Vårglimt 21.09.2023 4655/2022
Utgående brev UL Varden v/Ole Stig Eidissen Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2022 - UL Varden 21.09.2023 4652/2022
Saksframlegg/innstilling Ny organisering av Midtre Hålogaland friluftsråd - ny korrigert samarbeidsavtale med kommunene 21.09.2023 4282/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Møteinnkalling og sakspapirer - Kontrollutvalg Kvæfjord 9.5.2022 21.09.2023 3833/2022
Utgående brev postmottak@lmd.dep.no m.fl. Uttalelse fra Kvæfjord formannskap i forbindelse med jordbruksforhandlingene 21.09.2023 3626/2022
Saksframlegg/innstilling Fordeling av kommunale kulturmidler til lag og foreninger - 2022 21.09.2023 3022/2022
Saksframlegg/innstilling Kulde 24- søknad kommunalt næringsfond 21.09.2023 2924/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Estimert faktura 2022 for Kvæfjord kommune 21.09.2023 2813/2022
Saksframlegg/innstilling Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS 21.09.2023 2809/2022
Saksframlegg/innstilling Eierskapskontroll i Kvæfjord Eiendom AS 21.09.2023 2804/2022
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune v/Kurt Arild Bones Fergepakke Sør-Troms 2025-2035 - Konkurransegrunnlag - høring 21.09.2023 2724/2022
Saksframlegg/innstilling Forvaltningsrevisjonsrapport: Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i pleie- og omsorgssektoren 21.09.2023 2018/2022
Saksframlegg/innstilling Tilskuddsportalen - Ressursportal for frivillige lag og foreninger 21.09.2023 776/2022
Utgående brev Lag og foreninger i Kvæfjord Informasjon fra Midtre Hålogaland friluftsråd - videreformidling 21.09.2023 395/2022
Utgående brev KomRev NORD melding om vedtak: KomRev NORD IKS - ny selskapsavtale 1.1.2021r -ny selskapsavtale KomRev NORD 21.09.2023 8631/2021
Utgående brev Sofie Rødland Svar på søknad om kommunale kulturmidler - Sofie Rødland 21.09.2023 8341/2021
Saksframlegg/innstilling Kulturmidler - 2. tildelingsrunde 21.09.2023 7784/2021
Saksframlegg/innstilling Forlengelse av lokale smittevernregler 21.09.2023 7054/2021
Saksframlegg/innstilling foreløpig LEV-sak 21.09.2023 5462/2021
Utgående brev Bremnes & Aspenes velforening v/Nina Kjærvik Samarbeidsavtale mellom Kvæfjord kommune og Bremnes & Aspenes velforening vedrørende Nupen friområde 21.09.2023 4630/2021
Saksframlegg/innstilling Fordeling av Kvæfjord kommunes kulturmidler - 2021 21.09.2023 4437/2021
Saksframlegg/innstilling Svar på høring av tjenestekatalogene 21.09.2023 1829/2021
Saksframlegg/innstilling Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov 21.09.2023 1828/2021
Saksframlegg/innstilling Høring: Nasjonal rammeplan for SFO 21.09.2023 1826/2021
Utgående brev Politistasjonssjef ved Harstad politistasjon Svar på henvendelse om møtepunkt for politikontakt i nærkommunene 21.09.2023 551/2021
Utgående brev Sortland kommune Klage på Sortland kommunes vedtak i F-sak 121/20 om dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg ved Gapøya og Kinnholmen – Sortland kommune 21.09.2023 58/2021
Utgående brev Bjørn Bloch rammeavtale på levering av audiovisuelt utstyr 21.09.2023 9891/2020
Utgående brev Helse- og omsorgsdepartementet Underretning om Kvæfjord kommunestyres vedtak av 18.06.2020 i sak 32/20 Akson - Intensjonserklæring 21.09.2023 5474/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen KS Felles uttalelse - En innbygger - en journal 21.09.2023 4228/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Notat: Akson - hovedtrekk i sentralt styringsdokument 21.09.2023 4227/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen KS Presentasjon Akson Regionale møter 21.09.2023 4226/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Akson - Intensjonserklæring 21.09.2023 4225/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - sammendrag 21.09.2023 4224/2020
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Brev til kommunene om intensjonserklæing 21.09.2023 4223/2020
Saksframlegg/innstilling Akson - Intensjonserklæring 21.09.2023 4222/2020
Utgående brev Dragefossen AS Gnr 18 Bnr 6 - Dispensasjon for plassering av ny nettstasjon i strid med byggegrense vei 19.09.2023 2388/2023
Utgående brev Dragefossen AS Gnr 18 Bnr 1 - Dispensasjon for plassering av ny nettstasjon i strid med byggegrense vei 19.09.2023 2387/2023
Utgående brev Gratanglaks as Gebyr - Søknad om dispensasjon - Flytting av oppdrettslokalitet "Hilderkleiva" til "Skallneset" - Kvæfjord kommune 19.09.2023 2215/2023
Utgående brev Wonderinn as v/Erle Lima Bjølgerud Gebyr - Omregulering av Gnr 61 Bnr 91 - Elde - Kvæfjord kommune 19.09.2023 2185/2023
Utgående brev Christina Solhaug Joakimsen Saksframlegg og merknadsbehandling omregulering hytteområde Elda 19.09.2023 2150/2023
Saksframlegg/innstilling Troms og Finnmark Fylkeskommune - Klage på kommunens dispensasjonsvedtak (tu-sak PS 9/23) i forbindelse med dispensasjon deling av Gnr 33 Bnr 4 med formål tilleggsareal til Gnr 32 Bnr 25 19.09.2023 2079/2023
Utgående brev Asgeir Domaas Pedersen Gnr 40 Bnr 12 Svar angående søknad renovasjonsordning 19.09.2023 1894/2023
Utgående brev Iht adresseliste Varsel om planvedtak - Omregulering - hytteområde Gnr 61 Bnr 91 Elda - utleiehytter, fritids og turistformål "Solvika på Elde" 19.09.2023 1889/2023
Utgående brev Eurojuris Nord AS v/Sicilie Kanebog m.fl. Gnr 47 bnr 76 - Klagesak PS 3/23 er sendt til Statsforvalteren - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 19.09.2023 1743/2023
Utgående brev Asgeir Domaas Pedersen og Marte Dalen Johansen Gnr 40 Bnr 12 Søknad om fritak fra renovasjonsordning 19.09.2023 1721/2023
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark KVÆFJORD KOMMUNE - Oversender klagesak i forbindelse med klage på kommunens vedtak i TU-sak PS 3/23, angående oppmålingsforretning jf. reguleringsplan ID 20200001 - Heimenjorda 19.09.2023 1706/2023
Saksframlegg/innstilling Klage fra Nicolaisen (47/76) innsendt av Eurojuris AS 19.09.2023 8835/2022
Saksframlegg/innstilling Kjetil Pettersen - Klage på oppmålingsforretning gnr 47 bnr 76 19.09.2023 8807/2022
Utgående brev harstad kommune Kvæfjord kommune - Kveldroveien bosenter - Branntilsyn 2022 - Tilbakemelding 19.09.2023 8560/2022
Utgående brev Harstad kommune Branntilsyn 2022 - Kvæfjordhallen - TIlbakemelding 19.09.2023 7740/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Informasjon og vedlegg med spørsmål og svar for en atomhendelse 19.09.2023 7549/2022
Utgående brev Marlow arkitekter as Gebyr - Omregulering av Gnr 61 Bbnr 91 - Elde - Kvæfjord kommune 19.09.2023 7278/2022
Dokumentpost i saksmappe Rapporter 14.07.22 19.09.2023 0/2022
Versjon:5.0.7