eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Geir Helge Nygård - Gnr 57 Bnr 74 Vedr. innrapportert avvik 17.01.2020 517/2020
Inngående brev Sametinget Uttalelse til søknad om endring av akvakultur tillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 17176 Holandselva 17.01.2020 516/2020
Inngående brev NVE Gnr 27 Bnr 23 NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for oppført bod 17.01.2020 515/2020
Utgående brev Jørn Arild Thorvaldsen m.fl. Vår ref. 2019/1034 KRN - Oversender dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til gamle Haakonsbu, Gnr 68 Bnr 3 Kvæfjord kommune 17.01.2020 509/2020
Utgående brev Sigmund Høybakk m.fl. Vår ref. 2013/927 KRN - Oversender dispensasjon/tillatelse til ombygging av eksisterende anneks til bod/uthus, Gnr 27 Bnr 23 17.01.2020 504/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Svar på forespørsel om dokumenter fra postlista 2020/60 og 2020728 17.01.2020 499/2020
Inngående brev Bladet Vesterålen Forespørsel Saker fra postlista 2020/69 og 2020/28 17.01.2020 498/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Svar på bestilling av innsyn av sak 2019/1034 17.01.2020 497/2020
Inngående brev Bladet Vesterålen Bestilling av innsyn Sak 2019/1034 17.01.2020 496/2020
Utgående brev Geir Helge Nygård Vår ref. 2018/1109 KRN - Om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 74 - Tilbygget er fjernet og kommunen avslutter saken 17.01.2020 495/2020
Utgående brev Hege Beate Larsen Gnr 55 Bnr 80 - Manglende tilbakemelding på brev om plassering av søppelskur innpå regulert veimål - Ny endelig frist for eventuell søknad om flytting 17.01.2020 492/2020
Utgående brev Ferra Consult AS Gnr 27 Bnr 23 - Dispensasjon / tillatelse for endring av eksisterende anneks til bod/uthus 17.01.2020 491/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Palliativt team og ressurspersoner Palliasjon 2019 17.01.2020 490/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Stillingsbeskrivelse for kreftkoordinator 17.01.2020 489/2020
Inngående brev Questback Questback kvittering - Ventelistetall 3.termin 2019 17.01.2020 488/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Samarbeidsmøte Kvæfjord eiendom 15.01.2020 17.01.2020 487/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Palliativt team 05.07.2019 17.01.2020 486/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunenummer - Kvæfjord kommune 17.01.2020 483/2020
Inngående brev Harstdad kommune Medlemmer til arbeidsgruppe KAD fra Kvæfjord kommune 17.01.2020 482/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Bruk av KAD døgn for Kvæfjord tom juli 2019 17.01.2020 481/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Styringsgruppa for KAD - referat 17.01.2020 480/2020
Inngående brev Harstad kommune Innkalling Styringsgruppe KAD 26.11.19 17.01.2020 479/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Helge: KAD - øyeblikkelig hjelp døgntilbud - spørsmål 17.01.2020 478/2020
Inngående brev Harstad kommune KAD-Avregning 2018 17.01.2020 477/2020
Inngående brev Kvæfjord kommun Utkast -Avtale mellom Kvæfjord kommune og Harstad kommune om (kommunale akutte døgnopphold) KAD 2017-2019 17.01.2020 476/2020
Utgående brev Valgt representant og vararepresentant Orientering om valg - Barnehage Husby, samarbeidsutvalg 17.01.2020 475/2020
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Orientering om valg - Administrasjonsutvalg 17.01.2020 473/2020
Utgående brev Eike Rittelmeyer 2019/782 KRN - Vedr planer om naust på Gnr 47 Bnr 80 og nabovarsling - tilbakemelding 17.01.2020 453/2020
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref. 2013/927 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for allerede oppført bygning på Gnr 27 Bnr 23 - Ingen merknader fra Fylkesmannen 17.01.2020 447/2020
Utgående brev Eike Rittelmeyer Vår ref 2019/782 KRN - Vedr planer om naust på Gnr 47 Bnr 80 og nabovarsling 17.01.2020 445/2020
Utgående brev Tjitske Annet De Haan Gnr 51 Bnr 62 - Tilbygg til bolig oppført uten byggetillatelse 17.01.2020 433/2020
Utgående brev Harstad Turlag Gnr 68 Bnr 3 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til turistforeningshytte, "Haakonsbu" 17.01.2020 266/2020
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen Oversiktsdokumenter forsikringer 2020 - møtet onsdag 08. januar i Harstad [Logget i SharePoint] 16.01.2020 472/2020
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen Kvæfjord kommune - NY forsikringsoversikt auto 16.01.2020 471/2020
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen Kvæfjord kommune - NY forsikringsoversikt auto 16.01.2020 466/2020
Utgående brev Bengt Nymoen Faktura dagleie flasker 16.01.2020 469/2020
Inngående brev Erwin Jacobsen Innsyn 16.01.2020 468/2020
Inngående brev Erwin Jacobsen 20/26/Kvæfjord kommune: klage innsynsbegjæring 16.01.2020 467/2020
Utgående brev V Lillian Hessen 2018/660: Intensjonsavtale med Bonord - leilighetsbygg 16.01.2020 465/2020
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. budreg nr ADM-1/20: Korrigering feilkonto budsjetterte avdrag startlån Husbanken 16.01.2020 464/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Om KAD-samarbeid 16.01.2020 463/2020
Utgående brev Larsen, Espen Gjennomgang av budsjett 2020 for Kvæfjord kommune - obligatoriske oversikter 16.01.2020 462/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Signert avtale mellom Harstad kommune og Kvæfjord kommune om KAD-2014 16.01.2020 460/2020
Inngående brev Sortland kommune Sluttfaktura for 2019 - Interkommunalt samarbeid på landbruksområdet 16.01.2020 455/2020
Inngående brev DNB Endring av leieavtalte 16.01.2020 452/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Gnr 54 Bnr 35 Foreløpig melding i forvaltningssak 16.01.2020 451/2020
Inngående brev Fylkesmannen i roms og Finnmark Gnr 66 Bnr 36 Foreløpig melding i forvaltningssak 16.01.2020 450/2020
Inngående brev Erwin Jacobsen Krav på Innsynsbegjæring doknr270/2020 og 8196/2019 (Saksnr 2019/974) 16.01.2020 435/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Svar på Krav om Innsynsbegjæring doknr270/2020 og 8196/2019 (Saksnr 2019/974) 16.01.2020 434/2020
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Nupen servituttavtale 16.01.2020 432/2020
Utgående brev Edgar Johansen Servituttavtale - bedre tilrettelegging i Nupenområdet 16.01.2020 431/2020
Utgående brev Erwin Jacobsen 20/26: klage innsynsbegjæring 16.01.2020 429/2020
Utgående brev Sveinung Næss Meyer Gnr 57 Bnr 101 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Utvidelse veranda 16.01.2020 421/2020
Utgående brev Troms fylkeskommune Bekreftelse av tilsagn om tilskudd regionale utviklingsmidler til bærekraftig besøksforvaltning i Kvæfjord 16.01.2020 10635/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Databehandleravtale Evry Norge AS 16.01.2020 10632/2019
Internt notat Ole Øystein Lindebø REFERAT - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS VED SKYTEBANEN 16.01.2020 10493/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Rapport om befolkningsutvikling pr. 3. kvartal 2019 16.01.2020 9986/2019
Utgående brev Iht adresseliste Offentlig høring - Søknad om utvidelse av oppdrettsanlegg - Lokalitet 17176 Holandselv 16.01.2020 9941/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Pilotprosjekt næringsutvikling - sluttrapport og utbetalingsanmodning av 30.10.2019 16.01.2020 9335/2019
Utgående brev Iht adresseliste Mindre reguleringsendring Berg-Engen feltet, Borkenes, jfr Pbl § 12-14 16.01.2020 9283/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen HRS Vedtaksprotokoll Representantskapsmøte nr 1/19 16.01.2020 8529/2019
Inngående brev Ernst Elde Søknad om fritak fra eiendomsskatt 2020 15.01.2020 422/2020
Inngående brev HelselArbeid Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 15.01.2020 428/2020
Inngående brev UNN Veiledning til ledere 15.01.2020 427/2020
Inngående brev NAV Arbeidslivssener Troms og Finnmark/ Tromsø Informasjon og samtykkeskjema Veiledning til ledere ved HelselArbeid 15.01.2020 426/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 88/19 Om tilrettelegging for leilighetsbygg - Intensjonsavtale med Bonord 15.01.2020 417/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 64/19 Frikjøp av varaordfører 15.01.2020 413/2020
Utgående brev Espen Teigen Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn 15.01.2020 409/2020
Utgående brev Gilberto Mendoza Vår ref. 2019/1012 KRN - Om veranda 15.01.2020 408/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 65/19 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 03.10.19 15.01.2020 407/2020
Utgående brev Lisa S Stensland Gil og Gilberto Gil Mendoza Gnr 54 Bnr 6 - Veranda oppført uten byggetillatelse 15.01.2020 406/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 66/19 Fritak fra folkevalgte verv - Karin Eriksen 15.01.2020 405/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 67/19 Suppleringsvalg til folkevalgte organer, vervet som varaordfører og KS fylkesmøte-Fritak Karin Eriksen 15.01.2020 404/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 68/19 Budsjettregulering R00 Styringsorganer - frikjøp varaordfører med videre 15.01.2020 403/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 69/19 Investeringsbudsjett 2019 - budsjettregulering 15.01.2020 402/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 70/19 Kvæfjord kommunes budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 15.01.2020 401/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 71/19 Stillingstittel for kommunens administrative leder 15.01.2020 400/2020
Utgående brev Magne Ditlefsen tomt nr 9 i Lamhagan boligfelt 15.01.2020 399/2020
Inngående brev Harstad Kommune - Are Edgar Stenkjær 19/68/egenerklæring om konsesjonsfrihet 15.01.2020 397/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 72/19 Arkiv Troms IKS - endret selskapsavtale 15.01.2020 396/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 73/19 Valg til folkevalgte organer, andre kommunale organer, råd, utvalg med videre 15.01.2020 395/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 74/19 Suppleringsvalg - møtefullmektig i forliksrådssaker 15.01.2020 394/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 75/19 Spørretime 15.01.2020 393/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 77/19 Interpellasjon fra J.K.Ludvigsen(H/FRP) 15.01.2020 392/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Enkel kartlegging av planstatus innen helse- og omsorgssektoren i kommunene 15.01.2020 390/2020
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikken 15.01.2020 388/2020
Inngående brev John Kristian Elvenes Stoltz Gnr 51 bnr 10 Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord 15.01.2020 387/2020
Inngående brev John Kristian Elvenes Stoltz Gnr 59 bnr 10 Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord 15.01.2020 386/2020
Inngående brev John Kristian ELvenes Stolz Gnr 60 bnr 3 Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord 15.01.2020 385/2020
Inngående brev John Kristian Elvenes Stoltz Gnr 59 bnr 10 Søknad - Tilskudd til drenering av jordbruksjord 15.01.2020 384/2020
Inngående brev UIT Etablering av Regionalt kompetanseverksted Hålogaland 15.01.2020 382/2020
Inngående brev Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Innføring av en felles nasjonal tilsynskalender fra 2020 15.01.2020 381/2020
Utgående brev IMDi Bekreftelse av kommunenummer 15.01.2020 372/2020
Utgående brev Bogstrand AS Vår ref. 2020/107 KRN - Oversender tillatelse til rehabilitering skorstein, samt ferdigattest 15.01.2020 364/2020
Utgående brev Bogstrand AS Gnr 57 Bnr 320 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein i bolig 15.01.2020 358/2020
Utgående brev Li Tong Gnr 57 Bnr 20 - Oppfølging av innrapporterte avvik - Tilbygg og veranda med bod under 15.01.2020 353/2020
Utgående brev Bogstrand AS Vår ref. 2020/107 KRN - Vedr rehabilitering av skorstein Gnr 57 Bnr 320, Bergsveien 27 - Om gjennomføringsplan 15.01.2020 352/2020
Utgående brev Olav A. Nicolaisen Søknad om hjelp til håndtering av avfallsdunk 15.01.2020 348/2020
Utgående brev Jordskifteretten Jordskifte krevd matrikkelført, sak: 19-184691SKJ-JHAR Gåre Indre gnr. 51 15.01.2020 342/2020
Utgående brev Ingrid Rølvåg Vår ref. 2019/962 - Mulig deling av Gnr 16 Bnr 36 (selvstendig fritidstomt rundt eldre hytte på eiendommen) - Veiledning til søknadsprosessen 15.01.2020 341/2020
Utgående brev Alf-Børre Knudsen Fritak renovasjonsavgift 57/246 15.01.2020 338/2020
Utgående brev Anne B. Lødding Fritak renovasjon for 2020. 15.01.2020 337/2020
Utgående brev John Ivar Johansen Vår ref. 2016/579 - Oversender ferdigattest for tilbygg til bolig Gnr 55 Bnr 69 (godkjent 17.06.2016) 15.01.2020 325/2020
Utgående brev John-Ivar Johansen Gnr 55 Bnr 69 - Ferdigattest for tilbygg godkjent 17.06.2016 15.01.2020 323/2020
Utgående brev Ole Martin Kristiansen Vår ref. 2009/727 KRN - Oversender ferdigattest for tilbygg til bolig og bod, Gnr 54 Bnr 85 15.01.2020 321/2020
Utgående brev Ole Martin Kristiansen Gnr 54 Bnr 85 - Ferdigattest for bod og garasje (godkjent 04.08.2010) 15.01.2020 315/2020
Utgående brev Bernt Halvard Eide Vår ref. 2007/598 KRN Oversender ferdigattest for tilbygg til garasje Gnr 21 Bnr 7 15.01.2020 313/2020
Utgående brev Bernt Halvard Eide Gnr 21 Bnr 7 - Ferdigattest for 2 stk. tilbygg til garasje 15.01.2020 312/2020
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref. 2019/1034 KRN - Om mottatt byggesøknad (tilbygg gamle Haakonsbu) - Avventer videre saksbehandling inntil det foreligger uttalelse fra Statskog 15.01.2020 306/2020
Utgående brev Stenset Nina Emilie / Statskog Vår ref. 2019/1040 KRN - Oppretting av punktfeste i forbindelse med turistforeningshyttene Haakonsbu/nye Haakonsbu, Gnr 68 Bnr 3 Kvæfjord kommune - Saken stilles i bero inntil videre 15.01.2020 305/2020
Utgående brev Knut Fredheim / Statskog Vår ref. 2019/1034 KRN - Om byggesaksbehandling av tilbygg til gamle Haakonsbu Gnr 68 Bnr 3 og behov for uttalelse fra grunneier 15.01.2020 304/2020
Utgående brev Stenset Nina Emilie Vår ref. 2019/1034 KRN - Mottatt byggesøknad tilbygg til gamle Haakonsbu, Gnr 68 Bnr 3 Kvæfjord kommune - Ber om uttalelse fra grunneier Statskog 15.01.2020 303/2020
Utgående brev Stenset Nina Emilie Vår ref. 2019/1034 KRN - Om byggesaksbehandling av tilbygg til gamle Haakonsbu Gnr 68 Bnr 3 15.01.2020 302/2020
Utgående brev Egil Fonn Vår ref. 2018/1083 KRN - Ferdigattest for tilbygg (veranda) bolig Gnr 32 Bnr 25, Hemmestad 15.01.2020 300/2020
Utgående brev Troms fylkeskommune Kvæfjord kommune - Søknad om endring av akvakulturanlegg - Holandselv - Uttalelse etter offentlig høring 15.01.2020 299/2020
Utgående brev Egil Fonn Gnr 32 Bnr 25 - Ferdigattest for veranda godkjent 19.02.2019 15.01.2020 298/2020
Utgående brev Julian Markus Solnes Vår ref. 2019/764 KRN - Gnr 40 Bnr 13 - Ferdigattest for avløpsanlegg (privat avløp med slamavskiller og avløp til sjø) 15.01.2020 296/2020
Internt notat uten oppfølging Vidar Nilsen Gehlmann Nordlaks oppdrett as - Holandselv A10 15.01.2020 294/2020
Utgående brev Birger Holand m.fl. Nordlaks oppdrett as - Holandselv A10 - Søknad om utvidelse av anlegg 15.01.2020 293/2020
Utgående brev Solnes Maskin AS Gnr 40 Bnr 13 - Ferdigattest i forbindelse med nytt avløpsanlegg 15.01.2020 292/2020
Utgående brev Wenche Heggelund Vår ref. 2015/455 KRN - Ferdigattest i forbindelse med godkjent bruksendring av garasje til boligareal Gnr 56 Bnr 54 15.01.2020 291/2020
Utgående brev Wenche Heggelund Vår ref. 2011/1051 KRN - Ferdigattest for garasje og utvidelse veranda godkjent 01.06.2011 15.01.2020 290/2020
Utgående brev Wenche og John Heggelund Gnr 56 Bnr 54 - Ferdigattest i forbindelse med bruksendring av garasje til boligareal /fasadeendring (byggetillatelse 24.11.2015) 15.01.2020 289/2020
Utgående brev Wenche og John Heggelund Gnr 56 Bnr 54 - Ferdigattest for nybygg garasje og utvidelse av eksisterende veranda til bolig (byggetillatelse 01.06.2011) 15.01.2020 288/2020
Utgående brev Tormod Peder Stafne Gnr 22 Bnr 1 - Ferdigattest for garasje godkjent 25.06.2013 15.01.2020 287/2020
Utgående brev Kristina Bratrein m.fl. Vår ref. 2018/710 KRN - Oversender ferdigattest for tilbygg / rullestolrampe Gnr 54 Bnr 1 15.01.2020 281/2020
Utgående brev Kristine Pedersen m.fl. Vår ref. 2019/1129 KRN - Om naust på Gnr 61 Bnr 8 (delvis innpå Bnr 78) og mulig deling av eiendommen 15.01.2020 280/2020
Utgående brev Ove Martin Frantzen m.fl. 2020/1 2020/26/Kvæfjord kommune: Oppfølging av budsjett 2020 Brann- og feietjenester 15.01.2020 270/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Gnr 54 Bnr 1 - Ferdigattest for tilbygg (toaletter) 15.01.2020 269/2020
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Gnr 54 Bnr 1 - Ferdigattest for tilbygg til undervisningsbygning (utvendig rullestolrampe) 15.01.2020 268/2020
Utgående brev Bogstrand AS Gnr 57 Bnr 320 - Tillatelse til rehabilitering skorstein i bolig 15.01.2020 251/2020
Saksframlegg/innstilling Stillingstittel for kommunens administrative leder 15.01.2020 9753/2019
Saksframlegg/innstilling Spørretime 15.01.2020 5526/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes Flesnes tomtekjøp 14.01.2020 380/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Akutthjelperne og forikringsordning 14.01.2020 379/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Helge Stoltenberg Flesnes skole - Skade som ikke dekkes av forsikringen 87575549,5 [87575549,5] 14.01.2020 377/2020
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Budsjett/ økonomiplan Kvæfjord menighet 14.01.2020 376/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Helge Stoltenberg 1.MELDING SKADE Flesnes oppvekstsenter 2 - avtale 87575549,5 i Gjensidige CRM:0124703168 14.01.2020 375/2020
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen Kvæfjord kommune - 1.MELDING SKADE Flesnes oppvekstsenter 2 - avtale 87575549 i Gjensidige 14.01.2020 374/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Vannlekkasje Flesnes oppvekstsenter 2 - vurdering av skade opp mot forsikring 14.01.2020 373/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen 2014/101/Kvæfjord kommune: Gbnr 51/51 Søknad om ferdigattest 14.01.2020 346/2020
Inngående brev Domstoladministrasjonen RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer 14.01.2020 378/2020
Inngående brev KS Invitasjon til God samhandling for barn og unge i 2020-2021 14.01.2020 371/2020
Inngående brev Ole-Martn Kristiansen Gnr 54 Bnr 85 Søknad om ferdigattest 14.01.2020 370/2020
Utgående brev Åge Volden Gbnr 51/51 Ferdigattest - leilighet og tilbygg garasje 14.01.2020 354/2020
Utgående brev Åge Volden m.fl. 2014/101/Kvæfjord kommune: Gbnr 51/51 Søknad om ferdigattest 14.01.2020 345/2020
Inngående brev Tormod Stafne Gnr 22 Bnr 1 Søknad om ferdigattest 14.01.2020 334/2020
Inngående brev K-Sekretariatet K-Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale pr. 1.1.2020 14.01.2020 333/2020
Inngående brev Wenche og John Heggelund Gnr 56 Bnr 54 Søknad om ferdigattest 14.01.2020 330/2020
Inngående brev Wenche og John Heggelund Gnr 56 Bnr 54 Søknad om ferdigattest 14.01.2020 329/2020
Inngående brev Kristina Bratrein Gnr 54 Bnr 1 -Søknad om ferdigattest 14.01.2020 328/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm (Forslag til) selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS 14.01.2020 327/2020
Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 14.01.2020 9303/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Oppfølgingsliste politiske vedtak 2018 - Kommunestyret 14.01.2020 1280/2019
Saksframlegg/innstilling Oppfølging av politiske vedtak 2018 14.01.2020 1253/2019
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Søknad om ferdigattest 13.01.2020 320/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Søknad om ferdigattest 13.01.2020 319/2020
Utgående brev Larsen, Espen Gjennomgang av budsjett 2020 for Kvæfjord kommune 13.01.2020 318/2020
Inngående brev Fylkesmannen - Larsen, Espen Gjennomgang av budsjett 2020 for Kvæfjord kommune 13.01.2020 317/2020
Inngående brev Magne Ditlefsen egenerklæring om konsesjonsfrihet 13.01.2020 316/2020
Inngående brev Helsedirektoratet 20/172-1 - Tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 - 2020 13.01.2020 314/2020
Utgående brev Larsen, Espen Gjennomgang av budsjett 2020 for Kvæfjord kommune 13.01.2020 309/2020
Inngående brev Fylkesmannen - Larsen, Espen Gjennomgang av budsjett 2020 for Kvæfjord kommune 13.01.2020 308/2020
Utgående brev Siri Løvlund Opplysninger om problem med fiber i Kvæfjord 13.01.2020 6142/2019
Utgående brev Nordix Data AS Ad anmodning om utbetaling av avtalt sluttbeløp 13.01.2020 4012/2019
Utgående brev Nordix Data AS Ad anmodning om utbetaling av avtalt tilskuddsbeløp 13.01.2020 4006/2019
Utgående brev Troms fylkeskommune Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd til bredbåndsutbygging Borkenes til Bremnes i Kvæfjord kommune 13.01.2020 2939/2019
Utgående brev Troms fylkeskommune Anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd til bredbåndsutbygging Borkenes til Bremnes i Kvæfjord kommune 13.01.2020 2938/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Protokoll av 05.02.2019 for godkjenning av bredbåndsnett i Kvæfjord kommune 13.01.2020 1259/2019
Inngående brev Harstad Turlag Byggesøknad Haakonsbu - vedlegg 10.01.2020 286/2020
Inngående brev Frisurf - Åge Volden 2014/101/Kvæfjord kommune: Gbnr 51/51 Søknad om ferdigattest, epost 2 09.01.2020 259/2020
Inngående brev Frisurf - Åge Volden 2014/101/Kvæfjord kommune: Gbnr 51/51 Søknad om ferdigattest 09.01.2020 258/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2014/101 - Blankett i forbindelse med søknad om ferdigattest tilbygg til Garasje Gnr 51 Bnr 51 09.01.2020 257/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 47/19 Befaring og orientering: Bikuben - regionalt brukerstyrt senter Nord-Norge 09.01.2020 275/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 48/19 Høring: Forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp 09.01.2020 274/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 49/19 Nybygg Borkenes skole - fremdrift 09.01.2020 273/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 50/19 Søknad om kulturmidler 2019 til drift av skianlegg Moelv - Bygdelaget Guldhornet 09.01.2020 272/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 51/19 Statlige spillemidler 2020 - 09.01.2020 271/2020
Inngående brev Astor p Nystad Ang. vei- gatelys-lykter 09.01.2020 265/2020
Utgående brev Kvæfjord idrettslag v/Jan S. Meyer Borkenes ballbinge flytting i forbindelse med byggeprosjekt 09.01.2020 263/2020
Utgående brev Gøril Marie Berg Gnr 43 Bnr 33 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Gapahuk i strandsonen vil fjernes innen 31.08.2020 09.01.2020 262/2020
Utgående brev Eierseksjonssameiet Liavegen 6 Gnr 58 Bnr 29 - Avtale om passering Terrasse/platting 09.01.2020 256/2020
Utgående brev YX Norge AS bestilling av nytt YX-drivstoffkort 09.01.2020 255/2020
Utgående brev Elde Moloanlegg Ernst Elde Søknad om fritak fra eiendomsskatt 2020 09.01.2020 254/2020
Inngående brev Elde Moloanlegg Ernst Elde Søknad om fritak fra eiendomsskatt 2020 09.01.2020 253/2020
Utgående brev Difi Kvæfjord kommune søker om tilgang til kontakt og reservasjonsregisteret 09.01.2020 224/2020
Utgående brev Eva Berit Eiltertsen Vår ref. 2020/127 KRN - Restaurering av eksisterende vedsjå Gnr 45 Bnr 25 09.01.2020 223/2020
Utgående brev Eva Berit Eilertsen Gnr 45 Bnr 25 - Restaurering av eldre vedsjå / mindre fasadeendringer (heving tak) - Fritak fra søknadsplikt 09.01.2020 221/2020
Utgående brev Leif-B. Pedersen Vår ref. 2019/138 KRN - Om bod under veranda Gnr 57 Bnr 120 - Fritak fra søknadsplikt 09.01.2020 207/2020
Utgående brev Leif Bernt Pedersen Gnr 57 Bnr 120 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Eksisterende bod under veranda er unntatt søknadsplikt etter nye byggeregler 09.01.2020 205/2020
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen Oversiktsdokumenter forsikringer 2020 - møtet onsdag 08. januar i Harstad 08.01.2020 220/2020
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen 19/27/MØTE GJENNOMGANG FORSIKRINGER og fornyelsespriser estimat 2020 08.01.2020 219/2020
Inngående brev Kommunaldepartementet 19/561-7 Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner 08.01.2020 250/2020
Utgående brev Yngvar Bendiksen personalforsikring ordfører og øvrige tillitsvalgte, 9 pers 08.01.2020 249/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 32/19 gnr 51 bnr 8 - Kvæfjordeidet- Omregulering for etablering av næringsområde på gammel travbane på Kvæfjrodeidet 08.01.2020 248/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 33/19 Høring: Ny renovasjonsforskrift for HRS kommunene 08.01.2020 247/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 28/19 Trine Tobiassen - Klage på byggetillatelse veranda gnr 54 bnr 35 08.01.2020 246/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 27/19 Ottar Markussen- Klage på byggetillatelse forstøtningsmur og fylling gnr 66 bnr 26 08.01.2020 245/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 26/19 Høring: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 08.01.2020 244/2020
Inngående brev Kvæfjrod kommune Teknisk utvalg PS 25/19 Kommunal strategi - organisering og fremdrift av arbeidet 08.01.2020 243/2020
Versjon:5.0.7