eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Postmottak KUD 22/4619 NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale - høring 30.09.2022 7111/2022
Utgående brev Innsyn.no Forespørsel om innsyn i 2022/49-80 29.09.2022 7105/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 20.12.21 29.09.2022 7102/2022
Inngående brev FHI Informasjonsbrev nr. 38 om Koronavaksinasjonsprogrammet 29.09.2022 7101/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 06.12.21 29.09.2022 7100/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hanne-Merete R. Evensen Henvendelse fra Snaitetsforeningen vedr. møte BOAS 7.12.21 29.09.2022 7099/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 22.11.21 29.09.2022 7098/2022
Inngående brev Kvæfjord Frivilligsentral Ang smittevern 29.09.2022 7097/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 08.11.21 29.09.2022 7094/2022
Inngående brev FHI Informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell 29.09.2022 7093/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 25.10.21 29.09.2022 7092/2022
Inngående brev Stasforvalteren i Troms og Finnmark Brev til landets kommuner om videreføring av nedjustert TISK 29.09.2022 7090/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark SFTF: Referat kommunemøte 19.10.21 29.09.2022 7089/2022
Inngående brev Tffk - Tina Laurila Henvendelse fra hånballgruppa vedrørende ulike arrangementer 29.09.2022 7088/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat smittevernmøte 11.10.21 29.09.2022 7087/2022
Utgående brev e-post Smittevernmøte Referat Smittevernmøte 27.09.21 29.09.2022 7086/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 13.09.21 29.09.2022 7085/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 06.09.21 29.09.2022 7084/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 30.08.21 29.09.2022 7083/2022
Utgående brev Smittevernteam Referat Smittevernmøte 23.08.21 29.09.2022 7081/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 16.08.21 29.09.2022 7077/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 09.08.21 29.09.2022 7076/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 02.08.21 29.09.2022 7075/2022
Utgående brev e-post Smittevernteam Referat Smittevernmøte 26.0721 29.09.2022 7074/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 13/22 Invitasjon til Ungdomsråd i nord 28.09.2022 7070/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 12/22 Invitasjon til Ungdommens fylkesting 28.09.2022 7069/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 11/22 Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 28.09.2022 7068/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 10/22 Utredning av framtidig drift ved FLesnes oppvekstsenter - Faktagrunnlag 28.09.2022 7067/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 9/22 Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 13.07.2022 28.09.2022 7066/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 8/22 Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 30.05.2022 28.09.2022 7065/2022
Inngående brev Vidar Nilsen Gehlmann Varsel ***** ***** 28.09.2022 7064/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganiseringen innenfor brann og redning Kvæfjord 28.09.2022 7047/2022
Inngående brev Sigurd Johnsen Nytt vedtak – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 28.09.2022 7043/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tillatelse - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel fylkesveg 7740 - gbnr. 60/42 - Kvæfjord kommune 28.09.2022 7042/2022
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon for deling av gnr. 64 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 64 bnr. 7 - Kvæfjord kommune 28.09.2022 7041/2022
Internt notat uten oppfølging Alf-Børre Knudsen Prosjektplan for oppstart av ACOS 27.09.2022 7037/2022
Inngående brev Statforvalteren i Troms og Finnmark HDIR: Brev til landets statsforvaltere og kommuner om forventningen til beredskap av smittevernutstyr 27.09.2022 7028/2022
Inngående brev FHI Informasjonsbrev nr. 30 fra Koronavaksinasjonsprogrammet 27.09.2022 7027/2022
Inngående brev Arild Nielsen Melding fra Statsforvalteren 27.09.2022 7026/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Ps 2/22 Organisering og drift av brann og redningstjenesten for Kvæfjord kommune - Arbeidsutvalgets oppsummering 27.09.2022 7024/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/22 Godkjenning av møtebok fra møte 26.09.22 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning 27.09.2022 7023/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/22 Godkjenning av møtebok fra møte 24.06.21 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning 27.09.2022 7022/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 8/22 Godkjenning av møtebok 03.06.22 27.09.2022 7020/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 6/22 Sykefravær i Kvæfjord kommune - temasak 27.09.2022 7019/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/22 Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 03.06.22 27.09.2022 7018/2022
Inngående brev Matthias Zielke Forslag til organisering og samfinansiering av interkommunal stilling som vannområdekoordinator 26.09.2022 6981/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/651 KRN - Om planer om driftsbygninger på Gnr 19 Bnr 67 - Veiledning og blanketter 23.09.2022 6971/2022
Inngående brev Sigurd Johnsen Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. nov. 2003 nr. 89 23.09.2022 6968/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymioen Om planlagt ridehall og skjul for hest på eiendommen Gnr 19 Bnr 17 23.09.2022 6967/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/869 KRN - Om planer om ny fritidsbolig/riving av eksisterende - Veiledning og blanketter 23.09.2022 6963/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2018/633 KRN - Om ny avkjørsel og ny intern vei for eiendommene Gnr 23 Bnr 8 og 17 - Manglende tilbakemelding fra deg. Er ny avkjørsel aktuell? 23.09.2022 6949/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/532 KRN - Grillhytte fritas fra søknadsplikt (på vilkår) 23.09.2022 6946/2022
Inngående brev Ehelse - Mildrid Ræstad Høring - Plan for digitalisering på legemiddelområdet 23.09.2022 6945/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Møteinnkalling og sakspapirer - Kontrollutvalg Kvæfjord 30.9.22 22.09.2022 6921/2022
Inngående brev Postmottak BFD 22/3040 Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven 22.09.2022 6940/2022
Inngående brev Vidar Nilsen Gehlmann Varsel om oppmålingsforretning 22.09.2022 6936/2022
Inngående brev Vidar Nilsen Gehlmann Varsel om oppmålingsforretning 22.09.2022 6935/2022
Inngående brev Vidar Nilsen Gehlmann Varsel om oppmålingsforretning 22.09.2022 6934/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/590 KRN - Om mottatt søknad og behov for supplerende opplysninger - Om mangelfulle tegninger 22.09.2022 6933/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 47 bnr 76 - Protokoll - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 22.09.2022 6932/2022
Utgående brev Børre Nilsen Kostra rapportering Matrikkelen. Kvæfjord eiendom 22.09.2022 6931/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2016/610 KRN - Oversender ferdigattest for avløpsanlegg Gnr 23 Bnr 17 22.09.2022 6930/2022
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Oppdateringer Matrikkelen eiet av Troms og Finnmark Fylkeskommune. Deres saksnummer 22/11734-1 22.09.2022 6929/2022
Utgående brev Svein Dankert Johansen Gnr 23 Bnr 17 - Ferdigattest for avløpsanlegg 22.09.2022 6928/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/650 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om mindre endringer av detaljreguleringsplaner Berg-Engen med formål tilrettelegging for 2-mannsboliger på eiendommene Gnr 57 Bnr 364 og 365 i Bergsveien 22.09.2022 6920/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Søknad om ferdigattest avløpsanlegg Gnr 23 Bnr 17 22.09.2022 6919/2022
Utgående brev Bjarne Nicolaisen m.fl. Gnr 47 bnr 76 - Protokoll - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 22.09.2022 6918/2022
Utgående brev Adresseliste Gnr 57 Bnr 364 og 365 - Høringsbrev vedr mottatt søknad om endring av detaljreguleringsplaner Berg-Engen i forbindelse med planlagte 2-mannsboliger 22.09.2022 6917/2022
Utgående brev Kurt Myhre & Grethe Nicolaysen m.fl. Gnr 54 bnr 37 - Varsel om oppmålingsforretning 22.09.2022 6911/2022
Utgående brev Ole Øystein Lindebø Kostra rapportering Matrikkelen 22.09.2022 6892/2022
Utgående brev Helge Pedersen Gnr 22 Bnr 18 - Om planer om carport/uthus. Orientering om søknadsplikt 22.09.2022 6886/2022
Utgående brev Åge Levin Volden m.fl. Gnr 51 Bnr 51 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 51 Bnr 38 22.09.2022 6867/2022
Utgående brev Kurt Myhre og Grethe Nicolaysen Gnr 54 Bnr 37 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: fradeling av veigrunn kommunal vei (iht. reguleringsplaner) 22.09.2022 6860/2022
Utgående brev Johan Andreas Engen Gnr 57 Bnr 7 - Om planer om riving av fjøs og orientering om søknadsplikt 22.09.2022 6838/2022
Utgående brev Torbjørn Evald Larsen m.fl. Gnr 67 Bnr 64 - Protokoll - Veigrunn Melå- Aspenes- Kjengsnes. 22.09.2022 6832/2022
Utgående brev Walberg Maskin Gnr 14 Bnr 29 - Tillatelse til montering av ny slamavskiller / oppgradering av eksisterende avløpsanlegg 22.09.2022 6831/2022
Utgående brev Karina Magdalene Svendsen Gnr 43 Bnr 56 - Om planer om tak/tilbygg mellom anneks og fritidsbolig - Orientering om søknadsplikt 22.09.2022 6821/2022
Utgående brev Adresseliste Gnr 64 Bnr 2 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling (tilleggsareal til Gnr 64 Bnr 7) 22.09.2022 6820/2022
Utgående brev Kirsti Jensen m.fl. Søknad om tilskudd kommunal rusarbeid - Helsestasjon 22.09.2022 6773/2022
Utgående brev Niklas Enoksen`s dødsbo Gnr 32 Bnr 6 - Dispensasjon for utbetaling av avløsertilskudd til avløsning ved gårdbrukers bortgang 22.09.2022 6667/2022
Utgående brev Olav Sverre Pedersen Gnr 60 Bnr 7 - Ferdigattest for garasje godkjent 21.05.2021 22.09.2022 6656/2022
Utgående brev Gunnar Mats-Ola Finn Gnr 12 Bnr 13 og 14 Svar på: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven. 22.09.2022 6645/2022
Utgående brev Trude Cecilie Heggelund Gnr 56 Bnr 2 Fnr 1 - Dispensasjon og byggetillatelse for pergola og terrasse/platting 22.09.2022 6618/2022
Utgående brev Kvæfjord kommune Gnr 57 Bnr 326 - Tillatelse til deling av eiendommen med formål 3 boligtomter iht. Detaljregulering for Berg-Engen 22.09.2022 6598/2022
Utgående brev Kjell-Rune Nymoen m.fl. Eiendomsgrense mot 51/39 22.09.2022 6593/2022
Internt notat uten oppfølging Heidi Mørk Vedrørende tilskudd mottatt overgangsordning Kommunalt rusarbeid 22.09.2022 6574/2022
Utgående brev Ola Martin Bremnes Gnr 66 Bnr 56 - Tillatelse til deling av eiendommene med formål tilleggsareal til Gnr 66 Bnr 50 22.09.2022 6570/2022
Utgående brev Mona Rinaldo Deltakeroversikt VFT ABC alle år 50 stk (2017-2022) 22.09.2022 6552/2022
Utgående brev Gerhard Edvind Berg Gnr 57 Bnr 50 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Boligtomt 22.09.2022 6525/2022
Utgående brev Multiservice Nord AS Gnr 30 Bnr 40 - Bygge- og utslippstillatelse i forbindelse med etablering av ny slamavskiller (reparasjon av eksisterende avløp fra bygning Gnr 30 Bnr 46) 22.09.2022 6523/2022
Utgående brev Adresseliste Gnr 60 Bnr 42 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om oppdeling av bolig / etablering av ekstra boenhet i eksisterende enebolig 22.09.2022 6503/2022
Utgående brev HRS Husholdning AS Gnr 56 Bnr 98 - Byggetillatelse for nedgravd avfallsløsning for hytterenovasjon 22.09.2022 6369/2022
Utgående brev Valle VVS & Bygg AS Gnr 40 Bnr 19 - Tillatelse til rehabilitering skorstein i fritidsbolig 22.09.2022 6319/2022
Utgående brev Besikt AS v/ Knut Bjørklund Gnr 51 Bnr 39 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolig 22.09.2022 6314/2022
Utgående brev Heine Alrek Misje Demonstrasjon ACOS WebSak og Møte+ for Kvæfjord kommune 22.09.2022 6266/2022
Utgående brev Bente Helstrøm Gnr 51 Bnr 92 - Dispensasjon og tillatelse til bruksendring av tidligere bedehus til kombinert atelier / fritidsbolig, renovering av tilbygg, parkeringsplass og ny drenering 22.09.2022 6253/2022
Utgående brev Trond Berg-Jensen Gnr 56 Bnr 70 - Byggetillatelse til tilbygg til bolig (veranda med bod) 22.09.2022 6252/2022
Utgående brev Knut Roger Andreassen Gnr 54 Bnr 35 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolig 22.09.2022 6236/2022
Utgående brev Robert John Sandvik Gnr 34 Bnr 1 - Tillatelse til riving av eldre lagerbygg (tidligere våningshu)s på eiendommen 22.09.2022 6111/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Møteinnkalling og sakspapirer - Kontrollutvalg Kvæfjord 30.9.22 21.09.2022 6905/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune v/ Ole Øystein Lindebø Søknad om endring av detaljreguleringsplan for Berg-Engen (Plan ID 20110003) og Detaljreguleringsplan for Berg-Engen, Reguleringsendring (Plan ID 20190003) etter PBL §12-14 (formål endring av tomter Gnr 57 Bnr 364 og 365) 21.09.2022 6915/2022
Inngående brev Hemmestad grendelag - søknad om skjenkebevilgning 21.09.2022 6906/2022
Inngående brev Kurt Myhre Søknad egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 21.09.2022 6901/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/588 KRN - Orientering om søknadsplikt for planlagt uthus/carport Gnr 22 Bnr 18. Veiledning og blanketter 21.09.2022 6888/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 51 Bnr 51 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 51 Bnr 38 21.09.2022 6885/2022
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Oppdateringer Matrikkelen for eiendommer eiet av Troms og Finnmark Fylkeskommune 21.09.2022 6884/2022
Inngående brev Ellinore Bjørk Haverl Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Tiltaksbeskrivelse for stablet mur og dør til fraukjeller 21.09.2022 6883/2022
Inngående brev Kjell Roger Albrigtsen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet restaurering skifertak på fjøs fra 1927 21.09.2022 6882/2022
Inngående brev Olav Halvard Vestrheim Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Restaurering låvemur 21.09.2022 6881/2022
Inngående brev Stein Gunnar Moksness Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Istandsetting Sjå/Uthus 21.09.2022 6880/2022
Inngående brev Johan Petter Pedersen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Renovering yttertak gammelfjøset 21.09.2022 6879/2022
Inngående brev Indre Strand Gårdslag SA Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Reparasjon Indre og Ytre Strandvei 21.09.2022 6878/2022
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Rydding av innmark 21.09.2022 6877/2022
Inngående brev Bård Andrè Heggelund Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Resturering av Sommerfjøs med grunnmur på Kanan, omfattende restaurering hvor alle deler av bygget trenger arbeid 21.09.2022 6876/2022
Inngående brev Johan Petter Pedersen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Utskifting vinduer gammelfjøs 21.09.2022 6875/2022
Inngående brev Ellinore Bjørk Haverl Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet RYDDING AV KRATT OG BUSKER LANGS/PÅ STEINGJERDER 21.09.2022 6874/2022
Inngående brev Indre Strand Gårdslag SA Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet RYDDING AV KRATT OG BUSKER LANGS/PÅ STEINGJERDER 21.09.2022 6872/2022
Inngående brev Harald Bjørn Gideonsen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Rydding av kalvehage Altona 21.09.2022 6871/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/438 KRN - Om henvendelse om mulig kjøp av deler av Gnr 47 Bnr 104 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 160 21.09.2022 6870/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/578 KRN - Oversender veiledning riving fjøs Gnr 57 Bnr 7 21.09.2022 6869/2022
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høring fra Kommunal- og distriktsdepartementet 21.09.2022 6868/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/646 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 54 Bnr 37 (fradeling av veigrunn iht. gjeldende reguleringsplaner) 20.09.2022 6865/2022
Inngående brev Grethe Nicolaysen Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 20.09.2022 6861/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/545 KRN - Oversender høringsbrev deling Gnr 64 Bnr 2 20.09.2022 6857/2022
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Utbetalingsanmodning – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – 148868 20.09.2022 6856/2022
Inngående brev Vik gård Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Restaurering av brygge/naust 20.09.2022 6854/2022
Inngående brev Harstad brann- og redningstjeneste RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 2022 - BORKENES SMÅSKOLE 20.09.2022 6853/2022
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister 20.09.2022 6852/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 67 Bnr 64 - Protokoll - Veigrunn Melå - Aspenes - Kjengsnes 20.09.2022 6845/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2010/1058 KRN - Oversender tillatelse til ny slamavskiller Gnr 14 Bnr 29 20.09.2022 6844/2022
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Endringer i blåreseptforskriften 20.09.2022 6843/2022
Inngående brev Postmottak KDD 22/6260-1 NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høring 19.09.2022 6833/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Plassering slamavskiller 19.09.2022 6841/2022
Inngående brev Einar Johansen Eirin Anita Stenmark Søknad om deling av grunneiendom - Salg av tilleggsareal til Gnr 64 Bnr 7 19.09.2022 6836/2022
Inngående brev Knut Børre Karlsen Søknad om utskifting av slamavskiller 19.09.2022 6835/2022
Inngående brev Åse Bang VS: Austerfjordveien 42 19.09.2022 6834/2022
Inngående brev Grethe Nicolaysen og Kurt Myhre Rekvisisjon av oppmåling og forretningsmatrikkel 19.09.2022 6830/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/583 KRN - Om planer om inntil 15 m2 tilbygg til fritidsbolig Gnr 43 Bnr 56 19.09.2022 6829/2022
Inngående brev Sigurd Johnsen Tilskudd til drenering av jordbruksjord – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Drenering på eiendom 5411-31/7 19.09.2022 6827/2022
Inngående brev Sigurd Johnsen Tilskudd til drenering av jordbruksjord – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Drenering på eiendom 5411-34/3 19.09.2022 6826/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 18/22 Planlegge eldredagen 2022 19.09.2022 6825/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 17/22 Innsatsprisen 2022 19.09.2022 6824/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 16/22 Innspill til utarbeidelse av kommunedelplan for oppvekst 19.09.2022 6823/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/22 Godkjenning av møtebok fra møte i felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 31.05.22 19.09.2022 6822/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/642 KRN - Om ny oppstillingsplass og internvei på eiendommen Gnr 13 Bnr 31 19.09.2022 6818/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 46/22 Utredning av fremtidig drift ved Flesnes oppvekstsenter - Faktagrunnlag 19.09.2022 6817/2022
Inngående brev ***** PS 48/22 Status for flyktningsituasjonen og kommunens tjenestetilbud 19.09.2022 6816/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 47/22 Avvikling av 17. mai 2022 på Borkenes 19.09.2022 6815/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 45/22 Orientering om sykehjemskapasiteten i Kvæfjord kommune 19.09.2022 6814/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 44/22 Status antall sykehjemsplasser i Kvæfjord kommune 19.09.2022 6813/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 43/22 Kapasitet i barnehagen i Kvæfjord 19.09.2022 6812/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 42/22 Årlig tilstandsrapport for barneverntjenesten 2022 19.09.2022 6811/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 41/22 Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 19.09.2022 6810/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 40/22 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 08.06.22 19.09.2022 6809/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/593 KRN - Oversender tillatelse til reparasjon/oppgradering av avløpsanlegg Gnr 13 Bnr 22 (ny slamavskiller) 19.09.2022 6807/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/593 KRN - Om søknad om bygge-/utslippstillatelse reparasjon avløpsanlegg Gnr 13 Bnr 22 19.09.2022 6806/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Søknad om innstallering av slamavskiller 16.09.2022 6799/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/338 KRN - Om deling av Gnr 23 Bnr 1 16.09.2022 6798/2022
Utgående brev Hilde Jørgensen Innsyn 16.09.2022 6793/2022
Inngående brev Inger Valg 2023 - Brev 16.09.2022 6784/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/634 KRN - Om planer om ca. 8 m2 takoverbygg (tilbygg til bolig) Gnr 57 Bnr 186. Tiltaket er unntatt søknadsplikt (på vilkår) 16.09.2022 6781/2022
Inngående brev Vik Gård Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Restaurering av brygge/naust 15.09.2022 6759/2022
Inngående brev Johan Petter Pedersen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6758/2022
Inngående brev Tormod Stafne Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6757/2022
Inngående brev Trond Inge Vebostad Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6756/2022
Inngående brev Wold Samdrift DA Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6755/2022
Inngående brev Hans Anton Salen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6754/2022
Inngående brev Vik Gård Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6753/2022
Inngående brev Odd-Jørn Wogtor Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6752/2022
Inngående brev Damian Szmelter Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6751/2022
Inngående brev Johan Petter Pedersen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6750/2022
Inngående brev Fjordull Russell Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6749/2022
Inngående brev Inger-Ann Bendiksen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6748/2022
Inngående brev Tormod Stafne Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6747/2022
Inngående brev Andrè Hugo Johansen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6746/2022
Inngående brev Sandvik Gård Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6742/2022
Inngående brev Terje Johnsen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6741/2022
Inngående brev Otto Lanes Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6740/2022
Inngående brev Fagernes innramming og hjortefarm Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6739/2022
Inngående brev Olaåsen Gård DA Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6738/2022
Inngående brev Niklas Enoksen dødsbo Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6737/2022
Inngående brev John Kristian Stoltz Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6736/2022
Inngående brev Otto Lanes Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6735/2022
Inngående brev Niklas Enoksen dødsbo Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6734/2022
Inngående brev Olaåsen Gård DA Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6733/2022
Inngående brev Pontini AS Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6732/2022
Inngående brev Kristine Pedersen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6730/2022
Inngående brev Jan Erik Ottestad Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6729/2022
Inngående brev Jan Erik Ottestad Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6728/2022
Inngående brev Widar Andersen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6727/2022
Inngående brev Fjordull Russell Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6726/2022
Inngående brev Anne Vogter Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6725/2022
Inngående brev Børre Skoglund Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6724/2022
Inngående brev Sigve Ranheim Andersen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 15.09.2022 6723/2022
Inngående brev Andrè Hugo Johansen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6722/2022
Inngående brev Wold Samdrift DA Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6721/2022
Inngående brev Odd Arne Øynes Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6720/2022
Inngående brev John Kristian Stoltz Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6719/2022
Inngående brev Birgit Olsen Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6718/2022
Inngående brev Arvid Norskott Tilskuddsbrev for tilleggsutbetaling - 2022 15.09.2022 6717/2022
Versjon:5.0.7