Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: 22/4619 NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale - høring <text> - </text> Avs/Mot: Postmottak KUD http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KUD | Journaldato: 30.09.2022 | Journalnr: 7111/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Referat Smittevernmøte 20.12.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7102/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Informasjonsbrev nr. 38 om Koronavaksinasjonsprogrammet <text> - </text> Avs/Mot: FHI http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7101/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 06.12.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7100/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Henvendelse fra Snaitetsforeningen vedr. møte BOAS 7.12.21 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Hanne-Merete R. Evensen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Hanne-Merete R. Evensen | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7099/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 22.11.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7098/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Ang smittevern <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord Frivilligsentral http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Frivilligsentral | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7097/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 08.11.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7094/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell <text> - </text> Avs/Mot: FHI http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7093/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 25.10.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7092/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Brev til landets kommuner om videreføring av nedjustert TISK <text> - </text> Avs/Mot: Stasforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stasforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7090/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: SFTF: Referat kommunemøte 19.10.21 <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7089/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Henvendelse fra hånballgruppa vedrørende ulike arrangementer <text> - </text> Avs/Mot: Tffk - Tina Laurila http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Tina Laurila | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7088/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat smittevernmøte 11.10.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7087/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 27.09.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernmøte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernmøte | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7086/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 13.09.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7085/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 06.09.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7084/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 30.08.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7083/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 23.08.21 <text> - </text> Avs/Mot: Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7081/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 16.08.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7077/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 09.08.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7076/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 02.08.21 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7075/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Referat Smittevernmøte 26.0721 <text> - </text> Avs/Mot: e-post Smittevernteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7074/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Forespørsel om innsyn i 2022/49-80 <text> - </text> Avs/Mot: Innsyn.no http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsyn.no | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7105/2022 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: PS 9/22 Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 13.07.2022 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7066/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: PS 8/22 Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 30.05.2022 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7065/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: PS 11/22 Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7068/2022 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: Varsel ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7064/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganiseringen innenfor brann og redning Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7047/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Nytt vedtak – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) <text> - </text> Avs/Mot: Sigurd Johnsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Johnsen | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7043/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Tillatelse - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel fylkesveg 7740 - gbnr. 60/42 - Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7042/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon for deling av gnr. 64 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 64 bnr. 7 - Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: NVE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7041/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: PS 10/22 Utredning av framtidig drift ved FLesnes oppvekstsenter - Faktagrunnlag <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7067/2022 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: PS 12/22 Invitasjon til Ungdommens fylkesting <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7069/2022 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: PS 13/22 Invitasjon til Ungdomsråd i nord <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7070/2022 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: HDIR: Brev til landets statsforvaltere og kommuner om forventningen til beredskap av smittevernutstyr <text> - </text> Avs/Mot: Statforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7028/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Informasjonsbrev nr. 30 fra Koronavaksinasjonsprogrammet <text> - </text> Avs/Mot: FHI http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7027/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: PS 4/22 Godkjenning av møtebok fra møte 26.09.22 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7023/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: PS 1/22 Godkjenning av møtebok fra møte 24.06.21 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7022/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: PS 8/22 Godkjenning av møtebok 03.06.22 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7020/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: PS 5/22 Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 03.06.22 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7018/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Prosjektplan for oppstart av ACOS <text> - </text> Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164364 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7037/2022 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: PS 6/22 Sykefravær i Kvæfjord kommune - temasak <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7019/2022 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Ps 2/22 Organisering og drift av brann og redningstjenesten for Kvæfjord kommune - Arbeidsutvalgets oppsummering <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7024/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Melding fra Statsforvalteren <text> - </text> Avs/Mot: Arild Nielsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Nielsen | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7026/2022 | Avdeling: Teknisk sjef |