Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Reguleringsplaner Kvæfjord - Spørsmål <text> - </text> Avs/Mot: Statsarkivet i Tromsø http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsarkivet i Tromsø | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5249/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedrørende digitaliseringa av vegvesengrenser <text> - </text> Avs/Mot: Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5240/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Byggesak drivstoffanlegg Gullesfjordbotn. <text> - </text> Avs/Mot: Harmas - Geir Sætre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harmas - Geir Sætre | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5237/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tak over deler av veranda <text> - </text> Avs/Mot: Jostein Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jostein Johansen | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5235/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Godkjenning av møtebok 16.03.2018 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5262/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Årsmelding 2017 Ungdomsrådet <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118209 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5188/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116234 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 3212/2018 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Uttalelse- Kvæfjord kommune- Høring-Endring reguleringsplan- Nedre Elda boligfelt -Gnr 60 bnr 95 <text> - </text> Avs/Mot: Troms fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5242/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Fylkesmannens svar til reguleringsendring av Elda barnehage til boligformål i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5241/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Reguleringsplaner Kvæfjord - Spørsmål <text> - </text> Avs/Mot: Statsarkivet i Tromsø http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsarkivet i Tromsø | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5250/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedrørende digitaliseringa av vegvesengrenser <text> - </text> Avs/Mot: Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5245/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Reguleringlaner <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Bjørnstad m.fl. | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5248/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 45 bnr 102 - Retting av feilregistrert målebrev. <text> - </text> Avs/Mot: Normann Aronsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Normann Aronsen m.fl. | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5260/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 45 Bnr 39 - Varsel om oppmålingsforretning - Deling av eiendommen. Formål: Tomt rundt eksisterende hytte Gnr 45 Bnr 102 - Kvalitetsheving av eksisterende grenser. <text> - </text> Avs/Mot: Børre Henning Skoglund m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre Henning Skoglund m.fl. | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5244/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Befaring i Industriveien 31 i forbindelse med søknad om avkjørsel <text> - </text> Avs/Mot: Erik Meistad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5238/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedrørende digitaliseringa av vegvesengrenser <text> - </text> Avs/Mot: Hanssen Jan-Hugo m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanssen Jan-Hugo m.fl. | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5232/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2018/583 KRN - Fritak fra søknadsplikt for tak over deler av veranda Gnr 52 Bnr 9 <text> - </text> Avs/Mot: Jostein Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Johansen | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5236/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kunngjøring nytt offentlig ettersyn: Områdereguleringsplan for sørlimarka skyte- og øvingsfelt <text> - </text> Avs/Mot: Harstad kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5247/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: .Eiendomsskatt <text> - </text> Avs/Mot: Erling Haugen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Haugen | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5038/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 24.04.2018 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118202 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5181/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Gnr 52 Bnr 9 - Takoverbygg over deler av veranda - Tiltaket fritas fra søknadsplikt <text> - </text> Avs/Mot: Jostein Iver Johnsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Iver Johnsen | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5234/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Samarbeid Kvæfjord Frivilligsentral og ungdomsrådet - orientering <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/114149 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 1127/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Reguleringsbestemmelser <text> - </text> Avs/Mot: Harstad kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 25.05.2018 | Journalnr: 5246/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedrørende digitaliseringa av vegvesengrenser <text> - </text> Avs/Mot: Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 5231/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedrørende digitaliseringa av vegvesengrenser <text> - </text> Avs/Mot: Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Hanssen Jan-Hugo | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 5230/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedrørende digitaliseringa av vegvesengrenser <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket - Nils-Arne Larsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Nils-Arne Larsen | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 5229/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2017/1095 KRN - Ettersendt dokumentasjon <text> - </text> Avs/Mot: Byggsoker - Sara Cabral http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggsoker - Sara Cabral | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 5185/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Informasjon til kommunale vigslere <text> - </text> Avs/Mot: Skatteetaten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 5155/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Godkjenning av møtebok 01.12.2017 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115043 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 2021/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Valg av leder og nestleder i Arbeidsmiljøutvalget 2018 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115040 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 2018/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Prolongering av Rammeavtale på kontor- og datarekvisita, samt skolemateriell <text> - </text> Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 5201/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref. 2017/1095 KRN - Vedr. mottatt supplerende dokumentasjon <text> - </text> Avs/Mot: Sara Cabral http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Cabral | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 5186/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Hørseltap - et samfunnsproblem <text> - </text> Avs/Mot: Lillian Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Hessen | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 5198/2018 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Personalmappe: ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2018 | Journalnr: 2848/2018 | Avdeling: Personalsjefen |