Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: 18/96 Ang vei ned til sjøttomten 2017/1407 - KK 54/2 med flere <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9407/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vertskommunetilskuddet <text> - </text> Avs/Mot: Eigersund Kommune - Tore L. Oliversen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eigersund Kommune - Tore L. Oliversen | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9382/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: statsbudsjettet 2019 > områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd <text> - </text> Avs/Mot: LVSH Thorbjørn Fylling m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LVSH Thorbjørn Fylling m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9384/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vei adresser Lamhagan 2 nye tomter <text> - </text> Avs/Mot: Jan-Otto Øynes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9436/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: delutbetaling fra kommunalt næringsfond <text> - </text> Avs/Mot: Gard Leirvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gard Leirvik | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9459/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Personalmappe: ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9238/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: 18/67/Kvæfjord kommune: Berg/Engen - (1) Refusjonsplikt (2) Mulige arealkjøp <text> - </text> Avs/Mot: post k-eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post k-eiendom | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9394/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Høring - Ny sonestruktur for buss i Troms <text> - </text> Avs/Mot: Troms fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9427/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 66 Bnr 6 Retur av tinglyst dokument <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9425/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: statsbudsjettet 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Birger Holand m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Holand m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9441/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Oppdatert prognosemodell og notat om statsbudsjettet. <text> - </text> Avs/Mot: Ks - Sigmund Engdal http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Sigmund Engdal | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9391/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: innkalling møte valgstyre: Supplering valgoppgjør kommunestyret <text> - </text> Avs/Mot: Karin Eriksen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Eriksen m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9461/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: KS-omtale av statsbudsjettet <text> - </text> Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122413 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9390/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Betalingsplan renter og avdrag 2019 - 2022 <text> - </text> Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122410 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9387/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Betalingsplan renter og avdrag 2019 - 2022.xlsx <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122409 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9386/2018 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: budsjettsammendrag 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122408 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9385/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kvæfjord kommune: Gbnr 51/51 Ny utsettelse på frist for ferdigstillelse <text> - </text> Avs/Mot: Åge Volden http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Volden | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9383/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Semantix - prisjustering tolketjenester <text> - </text> Avs/Mot: Elisabeth Cardoso da Silva http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Cardoso da Silva | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9451/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Brønnøysundregistrene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brønnøysundregistrene | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9430/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: anmodning om prisjustering <text> - </text> Avs/Mot: Elisabeth Cardoso da Silva http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Cardoso da Silva | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9417/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: anmodning om prisjustering <text> - </text> Avs/Mot: Semantix - Elisabeth Cardoso da Silva http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Semantix - Elisabeth Cardoso da Silva | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9416/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen |