Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: TT-beløp 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Tromsfylke - Claudia Pedersen-Ibarra http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Claudia Pedersen-Ibarra | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11447/2018 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: HMS-arbeid 2016 - 2018 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd <text> - </text> Avs/Mot: NAV arbeidslivssenter Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV arbeidslivssenter Troms | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11454/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Personalmappe: ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11450/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: 2018/1094 - Gnr 57 bnr 326 - Søknad om deling av grunneiendommer Berg/Engen - oversiden av Bergsv <text> - </text> Avs/Mot: Statens nygningstekniske etat http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens nygningstekniske etat | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11431/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Det kongelige kulturdepartement http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kulturdepartement | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11437/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: 2018/1032 - Tilbud Øvre Husby- Tortenbakkveien <text> - </text> Avs/Mot: Solnes Maskin AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solnes Maskin AS | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11432/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Innspill til kommunestyremøtet 13.12.18 <text> - </text> Avs/Mot: Ivar-Martin Pettersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Martin Pettersen | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11394/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - Medarbeiderpris <text> - </text> Avs/Mot: Abeidsmiljøutvalget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Abeidsmiljøutvalget | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11415/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Budsjett 209 og økonomiplan 2019 - 2022 <text> - </text> Avs/Mot: Teknisk utvalg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11408/2018 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Fwd: Referat fra møte i SU Husby barnehage <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124416 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11393/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 02.10.18 <text> - </text> Avs/Mot: Teknisk utvalg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11409/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kvæfjord kommunestyre 13.12.18 Tilleggsdokumenter <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11391/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gbnr 60/111 Søknad om dispensasjon for naust <text> - </text> Avs/Mot: Teknisk utvalg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11405/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gbnr 53/34 Ulovlig igangsatt byggeaktivitet på seterbu/hytte <text> - </text> Avs/Mot: Teknisk utvalg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11407/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gateadresser i boligfelt - Sandvika <text> - </text> Avs/Mot: Dag Sandvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Sandvik | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11389/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Etterlysing av tilråding i navnesak 03/2014 <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket - Aud Kirsti Pedersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Aud Kirsti Pedersen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11371/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Etterlysing av tilråding i navnesak 03/2014 <text> - </text> Avs/Mot: Aud Kirsti Pedersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Kirsti Pedersen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11387/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: oppslag på internett: Veiadresser i Kvæfjord - nye adressenavn <text> - </text> Avs/Mot: Bjørn Bloch http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Bloch | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11365/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: bestilling logo - kommunevåpen <text> - </text> Avs/Mot: Rolf Utnes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Utnes | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11386/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kvæfjord kommune: Lamhagan, byggesøknad <text> - </text> Avs/Mot: Stian André Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian André Johansen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11375/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Melding fra Fylkesmannen <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11380/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Utgår samme i doknr 16 <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124364 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11341/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kart/profil <text> - </text> Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11367/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om deling av Gnr 47 Bnr 104 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 21 <text> - </text> Avs/Mot: Torbjørn Larsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Larsen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11377/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om deling av Gnr 47 Bnr 21 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 104 <text> - </text> Avs/Mot: Frantz Aronsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frantz Aronsen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11378/2018 | Avdeling: Teknisk kontor |