Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Vedlegg 1: Situasjonskart Lamhagan <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 3015/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 34/1 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Liss-Karin Sandvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liss-Karin Sandvik | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2997/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Innmålt vannledning Holand <text> - </text> Avs/Mot: Bulldozer - Joar Baartvedt Olsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bulldozer - Joar Baartvedt Olsen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2990/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 53/3 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Skarpsno Gård v/Svein R. Guttormsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skarpsno Gård v/Svein R. Guttormsen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2989/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 41/4 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Randi Hokland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Hokland | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2988/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48/7 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjordpoteten v/Bernt Mikalsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjordpoteten v/Bernt Mikalsen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2987/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 17/4 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Kai-Robin Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai-Robin Johansen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2986/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 45/5 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Aksel Iffland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aksel Iffland | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2985/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 61/3 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Jan Erik Ottestad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Ottestad | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2984/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 52/7 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Anne H.Vogter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne H.Vogter | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2981/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: 18/1171-2 Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren - svar på henvendelse fra LVSH <text> - </text> Avs/Mot: Kmd Dep - Melgalvis Sandro Moe http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Melgalvis Sandro Moe | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2976/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 18/1171-2 Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren - svar på henvendelse fra LVSH <text> - </text> Avs/Mot: Kmd Dep - Melgalvis Sandro Moe http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Melgalvis Sandro Moe | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2975/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 45/7 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Bjarne Nicolaisen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Nicolaisen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2974/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 22/1 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Tormod Stafne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Stafne | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2972/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 47/11 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Kjetil Pettersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Pettersen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2971/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48/1 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Magnus Andersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Andersen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2970/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48/1 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Frode Vik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Vik | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2969/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 66/1 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Anton Pettersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anton Pettersen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2968/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 51/17 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Alfred Broderstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alfred Broderstad | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2965/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 32/8 Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Wold Samdrift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wold Samdrift | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2961/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om PT i jordbruket med frist 15/3-18 <text> - </text> Avs/Mot: Bjarne Myreng http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Myreng | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2953/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2012/391 KRN - Oversender ferdigattest Gnr 59 Bnr 8 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Ivar Lynghaug http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Lynghaug | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 3003/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Supplert gjennomføringsplan <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Ivar Lynghaug http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Lynghaug | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 3002/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 59 Bnr 8 - Ferdigattest i forbindelse med riving av eksisterende våningshus og oppføring av nytt våningshus på eiendommen <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Ivar Lynghaug http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Lynghaug | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2998/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Hågveien i Lamhagan, mulig makebytte mot 47/46/Gammelvn 12 <text> - </text> Avs/Mot: Jan-Otto Øynes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116033 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 3011/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: makebytte eiendommer i Lamhagan <text> - </text> Avs/Mot: Frantz Aronsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frantz Aronsen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 3009/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kvæfjord kommune: mulig tomtesalg del av Heimenbakken, Borkenes (2) <text> - </text> Avs/Mot: Michael Lorentzen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michael Lorentzen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2996/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kvæfjord kommune: søknad - mindre reguleringsendring for del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad m.fl. | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2980/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Personalmappe ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2951/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Vår ref. 2017/1061 KRN - Oversender veiledning og relevante søknadsblanketter i forbindelse med vedfyrt uthus / badstue Gnr 53 Bnr 15 <text> - </text> Avs/Mot: Stein Gunnar Moksness http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Gunnar Moksness | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2977/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ny og bedre forsikring ved yrkesskade/yrkessykdom - utvidet til også å omfatte fritidsdekning <text> - </text> Avs/Mot: Ørjan Straume, Nordmegling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Straume, Nordmegling | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 3000/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vedr. høringsfrist byggesak 2018/242 - ingen merknader fra Fylkesmannen i Troms <text> - </text> Avs/Mot: Einan, Bjørn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einan, Bjørn | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2964/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Årsrapport 2017 - Skatteoppkreveren i Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Turid Norlunn Hanssen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Turid Norlunn Hanssen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2995/2018 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Vedr. høringsfrist byggesak 2018/242 <text> - </text> Avs/Mot: Einan, Bjørn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einan, Bjørn | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2960/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedr høringsfrist delingssak 2017/1164 - ingen merknader fra Fylkesmannen i Troms <text> - </text> Avs/Mot: Einan, Bjørn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einan, Bjørn | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2963/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedr høringsfrist delingssak 2017/1164 <text> - </text> Avs/Mot: Einan, Bjørn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einan, Bjørn | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2959/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Espen Nordby http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Nordby | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2993/2018 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: 2018/24: Fra Kommunal Rapport: Enkel innkjøpsanalyse for 2016 for Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115965 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2943/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Innvilga søknad om tilskott til skogvegbygging- "Olavatnveg"- Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 2944/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2018/154KRN - Bekrefter mottatt søknad om rammetillatelse for Kvæfjord Helsehus <text> - </text> Avs/Mot: Hans Julius Edvardsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Julius Edvardsen | Journaldato: 22.03.2018 | Journalnr: 3005/2018 | Avdeling: Teknisk kontor |