Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: 2015/1049: innkjøp <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Ann-Lissbeth Vinje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Ann-Lissbeth Vinje | Journaldato: 15.12.2017 | Journalnr: 11169/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: leasingavtale 21055997 EK49711 VW e-UP! 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Trond Hansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Hansen | Journaldato: 15.12.2017 | Journalnr: 11174/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: leasingsavtaler 21048338 ZA18410 og 21050894 ZA18550 <text> - </text> Avs/Mot: Ronny Tollefsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Tollefsen m.fl. | Journaldato: 15.12.2017 | Journalnr: 11173/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: leasingavtale 21050928 ZA18409 VW Caddy VARE 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Ågot Hammari m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ågot Hammari m.fl. | Journaldato: 15.12.2017 | Journalnr: 11172/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: leasingavtale 21068746 ZA18761 VW Golf 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Ann-Elise Hansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Elise Hansen | Journaldato: 15.12.2017 | Journalnr: 11171/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2017 | Journalnr: 11183/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Gnr 20/11 PT-Høst 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Svein Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Johansen | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11162/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 61/1 PT-høst 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Johan Helge Elde http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Helge Elde | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11160/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48/10 PT-Høst 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Hans-Anton Salen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans-Anton Salen | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11158/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Seriøsitetskrav i anskaffelser <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108286 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 6715/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om tilskudd til vegbygging <text> - </text> Avs/Mot: Ivar Olufsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Olufsen | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11144/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: TILSAGNSBREV -”FRIE MIDLER” 2018 fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT Troms <text> - </text> Avs/Mot: USHT Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: USHT Troms | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11141/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Søknadsskjema "Frie midler" <text> - </text> Avs/Mot: USHT Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: USHT Troms | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11140/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Jordskiftesak 17-17283RFA-JHAR Forøy Gnr. 16 <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør Troms Jordskiferett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør Troms Jordskiferett | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11145/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Mld. om sak for jordskifteretten- registrering i matrikkelen <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11143/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om frie midler 2018 <text> - </text> Avs/Mot: USHT Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: USHT Troms | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11139/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: VS: Avvik i eiendomsgrense for eiendom i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Anne Stine Eger Mollestad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Stine Eger Mollestad | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 10943/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Avtale om betalings- log faktureningstjenester mellom Melin Medical og Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Melin Medical http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Melin Medical | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11137/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Søknadsskjema "Frie midler" <text> - </text> Avs/Mot: Utviklingssenter for sykehjem og hjememtjenester http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utviklingssenter for sykehjem og hjememtjenester | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11138/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Jordskiftesak 17-172873RFA-JHAR Forøy Gnr. 16 - Melding om matrikkelføring <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11142/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Naboliste til Gnr 43 Bnr 42 <text> - </text> Avs/Mot: Snekker Pedersen AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 14.12.2017 | Journalnr: 11122/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: PT 2017-mai og oktober Gnr 59/2 <text> - </text> Avs/Mot: Georg Winsjansen-Dalsnes Drift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georg Winsjansen-Dalsnes Drift | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11124/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Endring - ZA18550start- og sluttdato, Ieasingavtale 21050894 <text> - </text> Avs/Mot: Santander http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11112/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Endring start- og sluttdato, leasingavtale 21050928 - ZA18409 <text> - </text> Avs/Mot: Santander http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11111/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 12.10.2017 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112390 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 10820/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Endring - ZA 18410start- og sluttdato, leasingavtale 21048338 <text> - </text> Avs/Mot: Santander http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11110/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Endringer i leasingavtale nr. 21055997 - EK 49711 <text> - </text> Avs/Mot: Santander http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11109/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Endring - ZA18761start- og sluttdato, leasingavtale 21068746 <text> - </text> Avs/Mot: Santander http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11108/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om utsettelse på ferdigstillelsesdato fiberutbygging Borkenes - Bremnes <text> - </text> Avs/Mot: Stein Tore Gustavsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Tore Gustavsen | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11104/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Tilskudd/støtte ladepunkter elbil <text> - </text> Avs/Mot: Tor Lone Bjøru http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Lone Bjøru | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11126/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: ad suppleringsvalg i kommunestyret 14/12 <text> - </text> Avs/Mot: V Jan Meyer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: V Jan Meyer | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11097/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref 2017/1330 KRN - Vedr. planer om tilbygg til driftsbygning Gnr 59 Bnr 2 og mulig konflikt med vannledning <text> - </text> Avs/Mot: Georg Winsjansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georg Winsjansen | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11043/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Jan Meyer og friidrettsanlegget <text> - </text> Avs/Mot: Jan Meyer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Meyer | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11077/2017 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Protokoll - Gnr 47 Bnr 90 Kvalitetsheving av grenselinjer. <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Harald Aronsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Harald Aronsen m.fl. | Journaldato: 13.12.2017 | Journalnr: 11092/2017 | Avdeling: Teknisk kontor |