Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Kirkeveien Borkenes - DWG tegninger <text> - </text> Avs/Mot: Hinnstein - Bertil Munkeby http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hinnstein - Bertil Munkeby | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 645/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Kirkeveien Borkenes - DWG tegninger <text> - </text> Avs/Mot: Hinnstein - Bertil Munkeby http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hinnstein - Bertil Munkeby | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 644/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: LVSH Brev om oppløsning januar 2023 <text> - </text> Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Anita Ihle Steen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Anita Ihle Steen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 642/2023 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Endelig program for Vintermøtet 2023 <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren - Ahonen, Marita http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Ahonen, Marita | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 640/2023 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: DSA: Informasjon 69 til Atomberedskapsorganisasjonen <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren - Mette Leonhardsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Mette Leonhardsen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 639/2023 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Personalmappe: ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/163243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 5916/2022 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Engasjement <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162790 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 5464/2022 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Svar til kontrollutvalget og internkontrollrutiner <text> - </text> Avs/Mot: Mona Rinaldo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164667 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Mona Rinaldo | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 7340/2022 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Vedr. skadenr.: HL06234 Koppervegen 5, Borkenes. <text> - </text> Avs/Mot: Gunnar Olsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Olsen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 603/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: NVEs uttalelse – Ny høring - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord kommun <text> - </text> Avs/Mot: NVE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 622/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Notat vedrørende feil i tekst om selvkostområder <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164712 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 7385/2022 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Invitasjon til å delta i prosjekt - styrke samfunnsdelen som politisk styringsdokumen <text> - </text> Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 625/2023 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Vi sjekker om det er DKSS-midler til overføring fra 2022 til 2023 <text> - </text> Avs/Mot: Marianne Lene Linløkken http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lene Linløkken | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 620/2023 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Vi sjekker om det er DKSS-midler til overføring fra 2022 til 2023 <text> - </text> Avs/Mot: Marianne Lene Linløkken http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lene Linløkken | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 612/2023 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Invitasjon til å søke tilskudd til kulturmiljøplaner i kommunene <text> - </text> Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 636/2023 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: NNDs legat - årsregnskap og årsberetning 2021 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/163481 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 6154/2022 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Låneforespørsel <text> - </text> Avs/Mot: Ellen Winge Ler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Winge Ler | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 5006/2022 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Kommunale bevilgninger til Kvæfjord menighet 2023 <text> - </text> Avs/Mot: Eli-Annie Marthinussen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli-Annie Marthinussen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 553/2023 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Aksept av vilkår tilsagn <text> - </text> Avs/Mot: Postmottak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 120/2023 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Vedtak skjenkebevilling Hemmestad grendehus - Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Dag Sandvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Sandvik | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 544/2023 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: Gnr 43 Bnr 5 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: 1500 m2 selvstendig boligtomt rundt det eldste våningshuset på eiendommen <text> - </text> Avs/Mot: Adresseliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 593/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: NVEs uttalelse – Ny høring - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord kommun <text> - </text> Avs/Mot: NVE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 623/2023 | Avdeling: Teknisk sjef |