Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: protokoller fra møter i fylkesrådet for funksjonshemmde <text> - </text> Avs/Mot: Ågot Hammari http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120250 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ågot Hammari | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7229/2018 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Ang. faktura 10000183 fra Kvæfjord kommune til Nordix Data AS - døgnmulkt. <text> - </text> Avs/Mot: Nordix - Stein Tore Gustavsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordix - Stein Tore Gustavsen | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7422/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Ang. faktura 10000183 fra Kvæfjord kommune til Nordix Data AS - døgnmulkt. <text> - </text> Avs/Mot: Nordix - Stein Tore Gustavsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordix - Stein Tore Gustavsen | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7405/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om 50.000 kr støtte til gjennomføringen av 100—års jubileet i 2019 - Foreløpig tilbakemelding <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord idrettslag Allianse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord idrettslag Allianse | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7544/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Mylderhuset Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Aat Vos http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aat Vos | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7631/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 2018/18 Underretning om vedtak: Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7458/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS 11.06.2018 <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120475 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7454/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Utsatt høringsfrist - 18/1600 Forslag om endring i lov om offentlig støtte som ledd i gjennomføringen av prosedyreforordningen <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120471 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7450/2018 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Opprettelse av interkommunalt politisk råd iht ny kommunelov kap 18 <text> - </text> Avs/Mot: Sturla Bangstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Bangstad | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7472/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: (2018/17) Underretning om Kvæfjord kommunes vedtak om opptak av Tjeldsund kommune i Sør-Troms regionråd <text> - </text> Avs/Mot: Gratangen kommune m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gratangen kommune m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7459/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Høring – Tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret <text> - </text> Avs/Mot: Chris Tandy m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120456 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Chris Tandy m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7435/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118433 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 5412/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 18/2390 Høring - Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten <text> - </text> Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120356 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7335/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Presentasjon i levekårsutvalget 13.06.2018 <text> - </text> Avs/Mot: Karin Eriksen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Eriksen m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7528/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Invitasjon: Høring regional utviklingsplan2035 Helse Nord <text> - </text> Avs/Mot: Ågot Hammari m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120252 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ågot Hammari m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7231/2018 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - "Del av gnr 43 bnr 1, ved Vednesset i Straumsbotn, Kvæfjord kommune" - Opparbeidelse av vei frem til fritidseiendom gnr 43 bnr 30 <text> - </text> Avs/Mot: Iht adresseliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iht adresseliste | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7001/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Til ordfører, rådmann og ansvarlig for voksenopplæringen <text> - </text> Avs/Mot: Torbjørn Larsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120468 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torbjørn Larsen m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7447/2018 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Orientering om utredning lagt på høring - del 1 <text> - </text> Avs/Mot: Epost-kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Epost-kommunestyret | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7683/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Orientering om utredning lagt på høring <text> - </text> Avs/Mot: Epost-kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Epost-kommunestyret | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7682/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Nytt til årets skolestart <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120467 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7446/2018 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Brev fra kunnskapsministeren <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120465 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7444/2018 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Orientering om utredning lagt på høring - del 1 <text> - </text> Avs/Mot: Epost-kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Epost-kommunestyret | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7681/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Orientering om utredning lagt på høring <text> - </text> Avs/Mot: Epost-kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Epost-kommunestyret | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7680/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Personalmappe: ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 4921/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Høringsbrev av 15.08.2018 Utredning barnehage- og skolestruktur Vik og Flesnes <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120700 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7679/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Forespørsel om advokatbistand iht rammeavtale for Fast eiendoms rettsforhold <text> - </text> Avs/Mot: Eurojuris ved advokat Ottar Nilsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eurojuris ved advokat Ottar Nilsen | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7576/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Mottakskvittering for postforkynning <text> - </text> Avs/Mot: Trondens tingrett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trondens tingrett | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7460/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 18/2538-1 Endring av stemmekretser i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Torbjørn Larsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120466 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torbjørn Larsen m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7445/2018 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Angående oppmåling i dag <text> - </text> Avs/Mot: 'rune.johansen1@hlkbb.no' m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'rune.johansen1@hlkbb.no' m.fl. | Journaldato: 17.08.2018 | Journalnr: 7332/2018 | Avdeling: Teknisk kontor |