Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Vår ref. 2022/190 KRN - Om søknad om fradeling av våningshuset på Gnr 66 Bnr 13 - Om mottatt utkast til søknad <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Servicekontoret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Servicekontoret | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4070/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 61 Bnr 111 - Tinglysning - Fradelt eiendom fra Gnr 61 Bnr. 6 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4065/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/331 KRN - Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 20 Bnr 5 med formål 2 hyttetomter er trukket. Orientering til mottakere av høringsbrevet <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4081/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/416 KRN - Høringsbrev bod Gnr 17 Bnr 6 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4077/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Tillatelse - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fylkesvei 849 - gbnr. - 51/19 - Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4064/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 17 Bnr 6 - Søknad om dispensasjon for frittliggende bod <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4076/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Henvendelse om mulig fradeling av våningshus Gnr 43 Bnr 5 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4069/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/204 KRN - Om søknadsplikt for lysthus med skorstein Gnr 48 Bnr 32 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4057/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Informasjon om ny vernestatus <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4063/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/416 KRN - Planer om bod på eiendommen Gnr 17 Bnr 6 - Veiledning til byggereglene <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4066/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/414 KRN - Planer om vedfyrt badstue på eiendommen Gnr 45 Bnr 1 - Veiledning til byggereglene <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4067/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/415 KRN - Om mulig fradeling av våningshuset på Gnr 43 Bnr 5 - Veiledning og blanketter <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.05.2022 | Journalnr: 4068/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Uttalelse - Gnr 51 bnr 32 - søknad om deling av eiendommen. Formål 8000 m2 industritomt for planlagt lagerbygning, Kvæfjord kommun <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4051/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/354 KRN - Merknder fra Statsforvalteren i forbindelse med høringsbrev dispensasjon for deling av Gnr 51 Bnr 32 med formål tomt for lagerhall <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4032/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/331 KRN - Om søknad om delign av Gnr 20 Bnr 5 og krav om sikker byggegrunn <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4039/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Statsforvalterens respons på søknad om dispensasjon til deling av eiendom 51/32, Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4028/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: PS 33/22 Orientering om mulig næringsetablering i Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4044/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Høringsuttalelse sak 2022/131 og 2022/132 <text> - </text> Avs/Mot: Vårin Forøysund http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vårin Forøysund | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4035/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Uttalelse - i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt, Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4052/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: PS 34/22 Valg av Ungdomsrådet 2022-23 - supplering av medlemmer <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4049/2022 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan i Kvæfjord kommune - Forøy Nord - Gullesfjord - Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: NVE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4050/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Høringsuttalelse sak 2022/131 og 2022/132 <text> - </text> Avs/Mot: Vårin Forøysund http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vårin Forøysund | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4034/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/411 KRN - Om byggeregler levegger og gjerde. Generell veieldning <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 19.05.2022 | Journalnr: 4015/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: 22/4264-1 Høring: «Bostøtten - opprydning og forankring» Rapport fra ekspertgruppe <text> - </text> Avs/Mot: Kommunal og distriktsdep. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og distriktsdep. | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3967/2022 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Gnr 61 Bnr 5 - Fullmakt for oppmåling og tinglysning <text> - </text> Avs/Mot: Roger Elde http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Elde | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3975/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 61 Bnr 5 - Varsel om oppmålingsforretning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3973/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2021/183 KRN - Om rammetillatelse for ysteri Gnr 30 Bnr 101 og 102 og oppstart internvei <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3957/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - avslutning av prosjekt "Ryddeprosjekt i Busjhågen" <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3992/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Invitasjon til kontaktkonferanse 2022 <text> - </text> Avs/Mot: Arkiv Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkiv Troms | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3983/2022 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Vår ref. 2022/263 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig Gnr 19 Bnr 34 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3965/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/331 KRN - Om varsel om befaring Sametinget i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 20 Bnr 5 med formål 2 hyttetomter. Om tidsfrister og videre saksbehandling <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3961/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/363 KRN - Bekrefter mottak av søknad om tilbygg til hytte Gnr 19 Bnr 34 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3963/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 19 Bnr 6 m fl. - Respons på søknad om dispensasjon for nye nettstasjoner og kabler, Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms of Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms of Finnmark | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3989/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: 2022/363 KRN - Søknad om tilbygg hytte Løbergsbukt gnr 19/34 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3962/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/364 KRN - Landbruksfaglig uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for nye nettstasjoner og kabler LITLE VÅTVOLL - KVALBUKTA <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3958/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Varsel om befaring - Forelegging av tiltak innenfor områdekonsesjon- Våtvoll-Skjellnes i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3974/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Ingen merknader til søknad om dispensasjon til kabeltrase i Gullesfjorden, Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3984/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2022/409 KRN - Gnr 56 Bnr 72 - Utvidelse veranda (inntil 15 m2) - Fritak fra søknadsplikt (på vilkår) <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3997/2022 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Orientering om RNB 2022 og Kommuneproposisjonen 2023 <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/161314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.05.2022 | Journalnr: 3988/2022 | Avdeling: Kommunedirektøren |