Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Avslag på søknad om tilskudd til "Forebyggende helsearbeid blant migranter med fokus på SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)" over statsbudsjettet 2023 kap. 762, post 73 <text> - </text> Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.05.2023 | Journalnr: 2441/2023 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Avslutning av sak fra 1973 <text> - </text> Avs/Mot: Ole Øystein Lindebø http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Øystein Lindebø | Journaldato: 02.05.2023 | Journalnr: 2383/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 47/144 og 47/104 - Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkel gjennomført <text> - </text> Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169277 Type: Internt notat | Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann | Journaldato: 02.05.2023 | Journalnr: 2389/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: test <text> - </text> Avs/Mot: sigrid http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sigrid | Journaldato: 27.04.2023 | Journalnr: 2434/2023 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Bestilling innsyn: Sak:2013/979 - Journalnr: 6483/2014 - Dokument tittel: Innføring av eiendomsskatt - Samfunnshus/Grendehus <text> - </text> Avs/Mot: Egil Kallset http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Kallset | Journaldato: 26.04.2023 | Journalnr: 2427/2023 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Vurdering av generell søknad for anleggsperiode- Kvæfjord - Tverrelva kraftverk <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.04.2023 | Journalnr: 2425/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - plassering av vedfyrt badestamp i tilknytning til fritidsbolig - gbnr. 60/26 - Kvæfjord kommune Troms og <text> - </text> Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 26.04.2023 | Journalnr: 2426/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Revidert tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag - Langvatnvassdraget <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 25.04.2023 | Journalnr: 2405/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Fra postlista <text> - </text> Avs/Mot: Bladet Vesterålen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bladet Vesterålen | Journaldato: 25.04.2023 | Journalnr: 2409/2023 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: 23/2187-1 Høring NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet <text> - </text> Avs/Mot: Postmottak KDD http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KDD | Journaldato: 24.04.2023 | Journalnr: 2391/2023 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Vår ref. 2023/264 KRN - Oversender 2 stk. dispensasjonsvedtak plassering av nettstasjoner Gnr 18 Bnr 1 Bømark og Gnr 18 Bnr 6 Grasneset <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 24.04.2023 | Journalnr: 2390/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Innsyn <text> - </text> Avs/Mot: Vårin Forøysund http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vårin Forøysund | Journaldato: 24.04.2023 | Journalnr: 2395/2023 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Vår ref. 2023/311 KRN - Om platting på bakkeplan og endring av garasjeport på eiendommen Gnr 52 Bnr 12. Fritak fra søknadsplikt <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2386/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Melde- eller søknadspliktig å bygge terrasse på bakkeplan <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2385/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Søknad om dispensasjon for byggegrense fra RV 85 på Grasneset og Bømark <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2382/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2023/213 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for riving av naust og oppføring av nytt <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2377/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: 2023/213 Naust Gnr 14 Bnr 6 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2376/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 52 Bnr 1 - Om mottatt redegjørelse 20.03.2023 (søknad om endringer og riving av deler av fjøs) - Søknaden må suppleres før søknaden kan behandles <text> - </text> Avs/Mot: Astrid Markussen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Markussen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2346/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Høring - ny forskrift om midlertidig godkjenning og tilskudd <text> - </text> Avs/Mot: Udir - Utdanningsdirektoratet (ikke svar) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udir - Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2375/2023 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: Gnr 60 Bnr 3 - Deling av eiendommen. - Varsel om oppmålingsforretning. -Formål: Tilleggsareal til Gnr 60 Bnr 39 <text> - </text> Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Nord m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Nord m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 6254/2018 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 66 Bnr 68 - Tillatelse til bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig, samt tilbygg <text> - </text> Avs/Mot: Norconsult AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2240/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Ønsket innsyn i postlista <text> - </text> Avs/Mot: Hilde http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2369/2023 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Gnr 14 Bnr 6 - Dispensasjon for riving av naust og oppføring av nytt naust <text> - </text> Avs/Mot: Ove Paulsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Paulsen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2340/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Tilbakemelding på henvendelse om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs rv. 85 for plassering av ny nettstasjon på eiendommen gnr. 18 bnr. 1 i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Dragefossen AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dragefossen AS | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2374/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 26 bnr 1 - Nausttomt matrikkeført(lagt inn i Norges eiendomskart) <text> - </text> Avs/Mot: Britt Anny Wiik m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Anny Wiik m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2372/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 <text> - </text> Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2367/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 <text> - </text> Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2366/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Matrikkelendring gnr 26 bnr 1 <text> - </text> Avs/Mot: Arnulf Oleif Prestbakmo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Oleif Prestbakmo | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2370/2023 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 <text> - </text> Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2365/2023 | Avdeling: Teknisk sjef |