Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Oppdatert gjennomføringsplan <text> - </text> Avs/Mot: Ingve Kanstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingve Kanstad | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4380/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Dokument 20/53200-14 Tilbakemelding på høring - oppstillingsplass for bobiler gnr. 30 bnr. 21 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen <text> - </text> Avs/Mot: Vegvesen - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4379/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 1-8 for deling av eiendommene gnr. 30 bnr. 21 og gnr. 30 bnr. 22 med formål selvstendig tomt for planlagt ysteri i Kvæfjord kommune se... <text> - </text> Avs/Mot: Vegvesen - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4378/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Om manglende samsvarserklæringer <text> - </text> Avs/Mot: 'Ingve Kanstad' http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ingve Kanstad' | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4381/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Ber om oppdatert gjennomføringsplan <text> - </text> Avs/Mot: 'Ingve Kanstad' http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ingve Kanstad' | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4364/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2021/122 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av ny 4-mannsbolig med tilhørende garasjeanlegg, Gnr 13 Bnr 68 og 69 FLESNES <text> - </text> Avs/Mot: 'Sissel Kristensen' m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Sissel Kristensen' m.fl. | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4382/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 13 Bnr 68 og 69 - Dispensasjon og byggetillatelse for nybygg 4-mannsbolig med tilhørende frittliggende garasje <text> - </text> Avs/Mot: KA Karlsen Bygg AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/150803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KA Karlsen Bygg AS | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4091/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - bruksendring sammenføying og bruksendring av eiendom, med flere planlagte tiltak - gbnr 26/15 og 26/3 - Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4384/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2021/197 KRN - Om klarlegging av grenser og mottatt merknad i forbindelse med høringen <text> - </text> Avs/Mot: 'Dag-Ivar Bådsvik' m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Dag-Ivar Bådsvik' m.fl. | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4414/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring <text> - </text> Avs/Mot: Unn Bådsvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn Bådsvik | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4396/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: 2021/294 KRN Mangler som hindrer vår saksbehandling søknad om tilbygg fritidsbolig <text> - </text> Avs/Mot: 'Anne Lena Refsnes Hansen Lauren' http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Anne Lena Refsnes Hansen Lauren' | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4398/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 28/31 - Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4383/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Planprogram for helse- og omsorgsplan 2022-2030 - høringssvar <text> - </text> Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4399/2021 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Rapport vedr. kommunal salgsbevilling og iht. tobakkssalgsregisteret <text> - </text> Avs/Mot: Hege Arnesen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Arnesen | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4406/2021 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Gnr 59 Bnr 34, Svar vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** ***** . <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4408/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord Eiendom AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Eiendom AS | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4415/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2021/422 KRN - Om planer om reparasjon av 2 mindre steinvorrer på Gnr 41 Bnr 11 og orientering om kulturminner på eiendommen <text> - </text> Avs/Mot: 'john@saeteraasen.no' http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'john@saeteraasen.no' | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4407/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendom gnr. 47 bnr. 183 saksnr: 2018/827 <text> - </text> Avs/Mot: Ingve Kanstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingve Kanstad | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4363/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: REF 2021/122 KRN - Oppdatert gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett <text> - </text> Avs/Mot: Sissel Kristensen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Kristensen | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4317/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: REF 2021/122 KRN Supplerende dokumentasjon <text> - </text> Avs/Mot: Trond Fenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Fenes | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4315/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Referat styringsgruppemøte Helsehus 04.05.21 <text> - </text> Avs/Mot: Ole Øystein Lindebø m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Øystein Lindebø m.fl. | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4296/2021 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: REF 2021/122 KRN - Om gjennomføringsplan/ansvarsrett <text> - </text> Avs/Mot: Trond Fenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Fenes | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4316/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Uttalelse vedrørende søknad om endret plassering av tidligere omsøkt ysteri på Gnr 30 Bnr 21 og 22, Kvæfjord kommun <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4325/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Uttalelse vedrørende div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4318/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Uttalelse - søknad om dispensasjon for plassering nytt toalettbygg og skjermvegger søppelcontainer på eiendommen Gnr 28/17 Austerfjord statlige friluftsområde, Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4319/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2021/286 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for plassering/oppføring av nytt biologisk toalett og skjermvegger på statlig sikra friluftsområde i Austerfjorden, Gnr 28 Bnr 17 <text> - </text> Avs/Mot: Tor Anders Markussen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anders Markussen | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4301/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 47 Bnr 57 Uttalelse landbruk <text> - </text> Avs/Mot: Teknisk etat v/R.I.Eggum http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk etat v/R.I.Eggum | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4352/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 28 Bnr 17 - Dispensasjon for plassering av nytt biologisk toalett og søppelstasjon (skjermvegger rundt container) <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune v/ Oppvekstsjefen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune v/ Oppvekstsjefen | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4294/2021 | Avdeling: Teknisk sjef |