Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Geovekst-avtale nr 10 av 14 - FKB-B Troms 2017 - prosjektnummer LACHTR72 <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket - Steinar Vaadal http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Steinar Vaadal | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3959/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om fritak renovasjon. <text> - </text> Avs/Mot: Lise S. Helland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise S. Helland | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3937/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3533/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Gnr 34 Bnr 3- Søknad om tilskudd til nydyrking fra Kvæfjord kommunens Næringsfond <text> - </text> Avs/Mot: Sigurd Johnsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Johnsen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3974/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: budreg nr F-2/2017: Odd-Steven Walberg - tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering <text> - </text> Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105554 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3983/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 39 Bnr 2- Søknad om tilskudd til nydyrking fra Kvæfjord kommunens Næringsfond <text> - </text> Avs/Mot: Trond Inge Vebostad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Inge Vebostad | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3973/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: budreg nr F-2/2017: Odd-Steven Walberg - tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering <text> - </text> Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105554 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3983/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 39 Bnr 2- Søknad om tilskudd til nydyrking fra Kvæfjord kommunens Næringsfond <text> - </text> Avs/Mot: Trond Inge Vebostad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Inge Vebostad | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3973/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: budreg nr F-2/2017: Odd-Steven Walberg - tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering <text> - </text> Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105554 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3983/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: melding om vedtak: Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i forbindelse med markedshelg 2017 samt julegrantenning <text> - </text> Avs/Mot: Frank Jensen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Jensen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3971/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: melding om vedtak: Odd-Steven Walberg - søknad om tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering <text> - </text> Avs/Mot: Odd-Steven Walberg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Steven Walberg | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3979/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: melding om vedtak: Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i forbindelse med markedshelg 2017 samt julegrantenning <text> - </text> Avs/Mot: Frank Jensen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Jensen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3971/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: melding om vedtak: Bjørn Gunnar Holand - søknad om tilskudd fra næringsfond til oppstart og drift av servicevirksomhet i havbruksnæring <text> - </text> Avs/Mot: Rolf-Rikard Bjørkvoll Holand m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf-Rikard Bjørkvoll Holand m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3966/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 26/17 Odd-Steven Walberg - søknad om tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering <text> - </text> Avs/Mot: Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3954/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 32 Bnr 6 Notat vedr. Søknad om tilskudd til nydyrking fra Næringsfond Karstein B. Eriksen, Hemmestad, 9475 Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105531 Type: Internt notat | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3960/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: PS 21/17 Næringsfond - budsjettramme 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3961/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 22/17 Bjørn Gunnar Holand - søknad om tilskudd fra næringsfond til oppstart og tidlig drift av servicevirksomhet i havbruksnæring <text> - </text> Avs/Mot: Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3958/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 23/17 Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i forbindeise med markedshelg 2017 samt julegrantenning <text> - </text> Avs/Mot: Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3957/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om tilskudd nydyrkning <text> - </text> Avs/Mot: Karstein Eriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Eriksen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3947/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: PS 17/17 Godkjenning av møtebøker for Kvæfjord formannskap 20.2.2017 og 9.3.2017 <text> - </text> Avs/Mot: Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3965/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Godkjenning av møtebøker for Kvæfjord formannskap 20.2.2017 og 9.3.2017 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104853 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3282/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: møte i Kvæfjord valgstyre 4.mai <text> - </text> Avs/Mot: Jan Meyer m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Meyer m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3929/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref 2015/258 KRN - Byggetillatelse til tilbygg våningshus Gnr 31 Bnr 4 <text> - </text> Avs/Mot: Werner Andersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Werner Andersen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3968/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: PS 28/17 Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3952/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref 2015/258 KRN - Byggetillatelse til tilbygg våningshus Gnr 31 Bnr 4 <text> - </text> Avs/Mot: Werner Andersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Werner Andersen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3968/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: PS 28/17 Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3952/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref 2015/258 KRN - Byggetillatelse til tilbygg våningshus Gnr 31 Bnr 4 <text> - </text> Avs/Mot: Werner Andersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Werner Andersen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3968/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 31 Bnr 4 - Byggetillatelse til tilbygg til våningshus <text> - </text> Avs/Mot: Werner Andersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Werner Andersen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3803/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om rivning av bygninger på Gnr25/1,2 Lyså i Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Sverre Henriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Henriksen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3967/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 51 Bnr 90 - Protokoll og matrikkelbrev for oppmåling på Kvæfjord eidet <text> - </text> Avs/Mot: Bjørn Welde m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Welde m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3976/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Arbeidsmøte, veien videre <text> - </text> Avs/Mot: Ågot Hammari http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ågot Hammari | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3894/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: PS 19/17 Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon 2017 fra folkevalgte verv <text> - </text> Avs/Mot: Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3963/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen |