Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Utbyggingsområder for boliger Berg/Engen <text> - </text> Avs/Mot: Komrevnord - Bengt Bjørgan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Komrevnord - Bengt Bjørgan | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 8652/2021 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Rutiner og systemer [Logget i SharePoint] <text> - </text> Avs/Mot: Komrevnord - Bengt Bjørgan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Komrevnord - Bengt Bjørgan | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 8651/2021 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Høring- utredning om foretaksstraff og korrupsjon <text> - </text> Avs/Mot: Jd Dep - Stephanie Sueoka Larsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jd Dep - Stephanie Sueoka Larsen | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 8643/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Vår ref. 2021/716 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for tilbygg til uthus og tilbygg til fritidsbolig på Gnr 39 Bnr 30, Vebostadsætran i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 8637/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2021/716 KRN - Oversender søknad om dispensajon fra veglovens byggegrense - På vegne av tiltakshaver (tilbygg til uthus og tilbygg til fritidsbolig Gnr 39 Bnr 30) <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 15.10.2021 | Journalnr: 8636/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: tre utløpende leasingavtaler <text> - </text> Avs/Mot: Moller - Lukas Klæboe Gjertsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moller - Lukas Klæboe Gjertsen | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 8633/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: 2021/43-50/Kvæfjord kommune/foreløpig svar nr. 3: Eiendomsskatt gnr 57 bnr 336 Bergsveien 35 <text> - </text> Avs/Mot: Arnulf Meyer jr http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Meyer jr | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 8630/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Gnr 61 Bnr 57 Klage på vedtak <text> - </text> Avs/Mot: Unn Bådsvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn Bådsvik | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 8612/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 51 Bnr 5 Protokoll- Fordeling av eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 8620/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Kvæfjord kommune må bidra til å sikre kafèdriften på Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord Arbeiderparti/Kvæfjord Senterparti http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Arbeiderparti/Kvæfjord Senterparti | Journaldato: 14.10.2021 | Journalnr: 8627/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: 255279419 <text> - </text> Avs/Mot: Advokatfirmaethalland - Snorre K. Halland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaethalland - Snorre K. Halland | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8583/2021 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: 255279419 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Anita Solvang Jenssen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Anita Solvang Jenssen | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8582/2021 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: 255279419 <text> - </text> Avs/Mot: Kredinor - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kredinor - | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8581/2021 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Vår ref. 2021/715 KRN - Midlertidig svar i forbindelse med plassering av hurtigladestasjon elbiler og nynettstasjon på Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8579/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2021/715 KRN - Oversender søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense i forbindelse med plassering av hurtigladestasjon elbiler og nynettstasjon på Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8578/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2021/715 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om hurtigladestasjon elbiler og nynettstasjon på Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8577/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Heimenjorda - vilkår og forslag for å løse innsigelse fra TFFK <text> - </text> Avs/Mot: Kenneth Ronald Fox http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Ronald Fox | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8056/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: skade ZA19034 - motparten påtar seg ansvar <text> - </text> Avs/Mot: Lukas Klæboe Gjertsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lukas Klæboe Gjertsen | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8576/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Sametingsvalg Møtebok for stemmestyret Krets: Flesnes <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8601/2021 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Sametingsvalg Møtebok for stemmestyret Krets: Vik <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8600/2021 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Sametingsvalg Møtebok for stemmestyret Krets: Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8599/2021 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Sametingsvalg Møtebok for stemmestyret Krets: Moelv <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8598/2021 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: statsbudsjettet 2022 - vertskommunetilskudd <text> - </text> Avs/Mot: Magne Værholm m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Værholm m.fl. | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8589/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Vår ref. 2021/197 KRN - Om mottatt klage på vedtak i tu-sak PS 28/21 (allerede oppført terrasse Gnr 61 Bnr 57) <text> - </text> Avs/Mot: Unn Bådsvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unn Bådsvik | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8571/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Teknisk kontor v/ Ole Øystein Lindebø <text> - </text> Avs/Mot: Brattveien veilag v/ Lars Øyvind Henningsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brattveien veilag v/ Lars Øyvind Henningsen | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8575/2021 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Søknad om garanti for tippemidler til Surnåsen allbruksbygg - idrett <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord Idrettslag v/Jan Meyer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Idrettslag v/Jan Meyer | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8590/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: info om statsbudsjettet 2022 <text> - </text> Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8594/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: statsbudsjettet 2022 - anslag på frie inntekter og vertskommunetilskudd <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 13.10.2021 | Journalnr: 8587/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren |