Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Tilbud endring fasadekledning <text> - </text> Avs/Mot: Indbjør Rita http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Indbjør Rita | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 6768/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: til EIENDOMSARKIV overdragelse gbnr 47/188 fra KK til Tanya og Finn-Henning Johannessen <text> - </text> Avs/Mot: Jan-Otto Øynes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131551 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 6765/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: andeler i Kvæfjord Vannverk A/L <text> - </text> Avs/Mot: Siv-Len Strandskog http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv-Len Strandskog | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 6763/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Overdragelse av Kvæfjord vannverk A/L til Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommunestyre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommunestyre | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 6762/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Ønske om innsyn i eiendomsskattelisten til Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kristine Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Johansen | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 6666/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Lagrettsmedlem <text> - </text> Avs/Mot: Torbjørn Eilertsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Eilertsen | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 6764/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 2017/531: måseklekkinga - mating av måser <text> - </text> Avs/Mot: Ågot Hammari http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ågot Hammari | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 6756/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kveøybrua <text> - </text> Avs/Mot: Trond Almbakk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Almbakk | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 6755/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kai Kveøya <text> - </text> Avs/Mot: Harstad Terje Indregaard http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad Terje Indregaard | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 6752/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gratangen kommunestyres vedtak om opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet. Til orientering. <text> - </text> Avs/Mot: Gratangen kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gratangen kommune | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 6754/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Fylkestingets vedtak i sak 62/19 "Troms Kraft AS - Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner" - Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS <text> - </text> Avs/Mot: Troms fylkeskommune Advokatkontoret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune Advokatkontoret | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 6753/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: sentrumsopprustning kollektivknutepunkt Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Hans-Arne Haugland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans-Arne Haugland | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6743/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Foreløpig svar - tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS <text> - </text> Avs/Mot: Tromsfylke - Kristin Wangsbro http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Kristin Wangsbro | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6741/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 19/192405-1 - Vedrørende uønsket aktivitet på Kvæøy bru - Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Vegvesen - Utnes Inger Moen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Utnes Inger Moen | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6733/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Pontini AS- Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond <text> - </text> Avs/Mot: Krumtapp - Janniken Høybakk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Krumtapp - Janniken Høybakk | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6742/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Ad saksdokumenter TU-sak 12/19 Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester <text> - </text> Avs/Mot: John Georg Berg-Jensen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Georg Berg-Jensen | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6739/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Branngarasje Borkenes - ny vurdering <text> - </text> Avs/Mot: Leikvika Næringseiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leikvika Næringseiendom | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6740/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Svar på forespørsel ang korrekt refusjonskrav <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6727/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Varsel om oppmålingsforretning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6726/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 32 Bnr 6- Svar på: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 51/7 i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Niklas Enoksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niklas Enoksen | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6737/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Foreløpig svar - tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS <text> - </text> Avs/Mot: Troms fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6735/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Fylkestingets vedtak i sak 62/19 <text> - </text> Avs/Mot: Troms Fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6719/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Egenerklæring av eierskap til offentlig veg <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6722/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Viggo Hokland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viggo Hokland | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6723/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Tom Hokland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Hokland | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6724/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Torstein Rubach http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Rubach | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6725/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Krav om martikkelføring etter oppmålingsforretning <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen Region nord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region nord | Journaldato: 19.07.2019 | Journalnr: 6721/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: til EIENDOMSARKIV overdragelse 47/187 fra Kvæfjord kommune til Hans Johansen <text> - </text> Avs/Mot: Jan-Otto Øynes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131500 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 6714/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Ny leiavtale 01801950708 Konica. Ønsker EHF-faktura (KSB#RRÅL-BE4CUW.H) <text> - </text> Avs/Mot: DNB Bank ASA http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA | Journaldato: 18.07.2019 | Journalnr: 6692/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen |