Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Gnr 59/1 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Bernt Otto Berg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Otto Berg | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6564/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 30/11 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Andre-Hugo Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre-Hugo Johansen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6562/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 61/8 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Elde Gartneri- Kristine Pedersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elde Gartneri- Kristine Pedersen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6560/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 51/3 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Maj-Rita B. Paulusma http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj-Rita B. Paulusma | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6558/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 51/34 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Olaåsen Gård http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaåsen Gård | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6555/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 61/2 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Inger -Ann Bendiksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger -Ann Bendiksen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6553/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 12/3 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Birger Holand http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Holand | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6552/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 19/2 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Fagerås Hjortefarm http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagerås Hjortefarm | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6551/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 41/3 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Terje Johnsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Johnsen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6550/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 34/1 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Liss-Karin Sandvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liss-Karin Sandvik | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6549/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 53/3 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Svein Robert Guttormsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Robert Guttormsen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6548/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 41/4 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Randi Hokland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Hokland | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6547/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 50/2 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Mari Hanne Wikeland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Hanne Wikeland | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6546/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48/7 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Bernt Mikalsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikalsen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6544/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 17/4 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Kai-Robin Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai-Robin Johansen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6543/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 45/5 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Aksel Iffland http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aksel Iffland | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6542/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 61/3 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Jan Erik Ottestad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Ottestad | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6541/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 47/1 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Odd-Jørn Wogtor http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd-Jørn Wogtor | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6534/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 52/7 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Anne Heidi Vogter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Heidi Vogter | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6529/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 45/7 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Bjarne Nicolaisen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Nicolaisen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6528/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 22/1 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Tormod Stafne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Stafne | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6525/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 47/11 PT-2017 telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Kjetil Pettersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Pettersen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6523/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 58/1 PT-2017, telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Magnus Andersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Andersen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6521/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48/1 PT-2017, telledato 1.mai <text> - </text> Avs/Mot: Frode Vik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Vik | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6520/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: PS 33/17 Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6567/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Spørsmål om gjeninntreden <text> - </text> Avs/Mot: Ågot Hammari http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108026 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ågot Hammari | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6455/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: PS 32/17 Planforslag - Gnr 56 Bnr 105 og Gnr 56 Bnr 19. Omregulering fra forretningsformål til boformål (Bygdevegen 39/41) <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6566/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: PS 17/17 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 04.05.2017 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6532/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 23/17 Kommunal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6545/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: PS 25/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6556/2017 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: PS 21/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6537/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 19/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvæfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale arbeidsmiljø <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6535/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: (ingen tittel) <text> - </text> Avs/Mot: Ann-Elise Hansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Elise Hansen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6469/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: PS 24/17 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2016 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6554/2017 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: (ingen tittel) <text> - </text> Avs/Mot: Ann-Elise Hansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Elise Hansen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6469/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: PS 24/17 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2016 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6554/2017 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: PS 31/17 Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6565/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: PS 22/17 Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2016 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6538/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 20/17 Årsmeldinger for 2016 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6536/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 30/17 Delegeringsreglement 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6563/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om ferie <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6083/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: PS 18/17 Spørretime <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6533/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 29/17 Eierskapsstrategi Hålogaland Kraft AS <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6561/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 28/17 Valg til ungdomsråd 2017-2018 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6559/2017 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6403/2017 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Gnr 13 Bnr 6 PT Vinter 2017 - produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2016 - Manuell utbetaling etter søknadsomgang med søknadsfrist 20. januar 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Jermunn Lanes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jermunn Lanes | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6468/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2016/1052 - Planlagt søknad om utslipps-/byggetillatelse avløpsanlegg Gnr 47 Bnr 155 <text> - </text> Avs/Mot: Helge Stoltenberg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107632 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Helge Stoltenberg | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6061/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 13 Bnr 6 PT Vinter 2017 - produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2016 - Manuell utbetaling etter søknadsomgang med søknadsfrist 20. januar 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Jermunn Lanes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jermunn Lanes | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6468/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6403/2017 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Rapportering på midler til økt lærerinnsats – kort svarfrist <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108008 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6437/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: PS 27/17 Tertialrapport 1/2017 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6568/2017 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: PS 27/17 Tertialrapport 1/2017 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6557/2017 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: PS 27/17 Tertialrapport 1/2017 <text> - </text> Avs/Mot: Kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6568/2017 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Kvæfjord kommune - Gnr 55 Bnr 37 - Høydebassen - Riving og nybygg - Borkenes - 17/837 <text> - </text> Avs/Mot: Tore Killi http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Killi | Journaldato: 29.06.2017 | Journalnr: 6135/2017 | Avdeling: Teknisk kontor |