Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: 2018/46/Kvæfjord kommune: Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune (2) - SAK-495483-C9B1W2 - CRM:0001130215 <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7131/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune - SAK-495222-B5D1Y4 - CRM:0001130192 <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7126/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Reguleringsplankart Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Postmottak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7124/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om deling av Gnr 63 Bnr 2 (formål tilleggsareal til Gnr 63 Bnr 3) <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7120/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket - Aud Kirsti Pedersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Aud Kirsti Pedersen | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7118/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Døgnmulkt til Nordix Data AS <text> - </text> Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7127/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Navn som er feilskrevet og misvisende. Behov for korrigerigering. <text> - </text> Avs/Mot: Astrid Sann Evensen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Sann Evensen m.fl. | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7132/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Etterlysing av tilråding i navnesak 2014/3, Kvæfjord kommune (2) <text> - </text> Avs/Mot: Aud Kirsti Pedersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Kirsti Pedersen | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7130/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 10/04538-38 - Stedsnavn som skal på høring i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7122/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 10/04538-38 - Stedsnavn som skal på høring i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Statens Kartverk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7121/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: oppslag på HJEMMESIDEN - høring samiske stednavn <text> - </text> Avs/Mot: Bjørn Bloch http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120137 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Bjørn Bloch | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7116/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Reguleringsplankart Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Statsarkivet i Tromsø http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsarkivet i Tromsø | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7123/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7135/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Eiendommen 28/18 - Austerfjord friluftsområde <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 20.07.2018 | Journalnr: 7128/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedlegg til F-sak 63/18 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7111/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: retting av grense 42/12 <text> - </text> Avs/Mot: Bufetat - Elisabeth Salen Nyheim http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat - Elisabeth Salen Nyheim | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7110/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedlegg til F-sak 62/18 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7106/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref. 2016/1233 KRN - Vedr. ansvarsforhold i byggesak, samt mottatt dokumentasjon. <text> - </text> Avs/Mot: Erik Meistad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7103/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Personalmappe ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 6611/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 6965/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Personalmappe: ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7073/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 6959/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Vår ref. 2016/1233 KRN - Vedr. ansvarsforhold i byggesak, samt mottatt dokumentasjon. <text> - </text> Avs/Mot: Erik Meistad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7012/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2016/1233 KRN - Oversender igangsettingstillatelse del 1 i forbindelse med nybygg enebolig og garasje Gnr 54 Bnr 9, Industriveien 31. <text> - </text> Avs/Mot: Erik Meistad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7102/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 6332/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 6799/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Vår ref. 2018/295 KRN - Gnr 31 Bnr 7 – Oversender rammetillatelse til bruksendring av deler av driftsbygning med formål fritidsbolig, tilbygg (veranda mot sør) og avløpsanlegg / slamavskiller <text> - </text> Avs/Mot: Snekker Pedersen v/ Stefan Winsjansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen v/ Stefan Winsjansen | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7104/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2018/295 KRN - Vedr. søknad om bruksendring av deler av driftsbygning på eiendommen Gnr 31 Bnr 7 <text> - </text> Avs/Mot: Snekker Pedersen v/ Stefan Winsjansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen v/ Stefan Winsjansen | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7105/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Oppdatert prognosemodell og oppdatert demografimodell. <text> - </text> Avs/Mot: KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7107/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Personalmappe ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2018 | Journalnr: 7072/2018 | Avdeling: Personalsjefen |