Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Oppfølging etter Årsmøte i LVSH 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4162/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 61 bnr 91 Elda -reguleringsforslag for hytteområde <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116514 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 3492/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gullesfjordbotn Eiendom AS - Klage på vedtak om innvilget tidsbegrenset dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for plassering av 28 spikertelt, Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116190 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 3168/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ankebehandling - nye opplysninger <text> - </text> Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4198/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ankebehandling - nye opplysninger <text> - </text> Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym m.fl. | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4191/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gullesfjordbotn Eiendom AS - Klage på vedtak om innvilget tidsbegrenset dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for plassering av 28 spikertelt, Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn <text> - </text> Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4131/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kommentarer til sak som skal behandles i Teknisk Utvalg <text> - </text> Avs/Mot: Ruth-Lise H. Olsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth-Lise H. Olsen m.fl. | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4129/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gullesfjordbotn Eiendom AS - Klage på vedtak om innvilget tidsbegrenset dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for plassering av 28 spikertelt, Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn <text> - </text> Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4060/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tildeling av adressenavn - status. Framførte klager <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116699 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 3677/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Sak til teknisk utvalg <text> - </text> Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedersen Steinar Pleym | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 3885/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Del av Lamhagan I", gnr 47 bnr 176 og 178 - Industriområde <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116470 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 3448/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Faktagrunnlag barnehage- og skolestruktur versjon 2 <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116917 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 3895/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Vår ref. 20187/1330 KRN - Ferdigattest tilbygg til driftsbygning Gnr 59 Bnr 2 <text> - </text> Avs/Mot: Snekker Pedersen AS m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS m.fl. | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4012/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ettersendt dokumentasjon <text> - </text> Avs/Mot: Ole Ivar Norman http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Ivar Norman | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4186/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: TU-sak 9/18 Tone Drøpping og Erik Meistad - Søknad om dispensasjon i forbindelse med deling av gnr 54 Bnr 9 ... ETTERSENDES <text> - </text> Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4164/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref. 2017/431 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 40 Bnr 10 <text> - </text> Avs/Mot: Renè Langgaard Norman m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renè Langgaard Norman m.fl. | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 4123/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Faktagrunnlag barnehage- og skolestruktur versjon 2 <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116915 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 3893/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 21.11.2017 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/115731 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 2709/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref. 2016/1233 KRN - Vedr. dispensasjonssøknad for ny bolig i Industriveien, samt deling av Gnr 54 Bnr 9 <text> - </text> Avs/Mot: Erik Meistad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 25.04.2018 | Journalnr: 3873/2018 | Avdeling: Teknisk kontor |