Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Bestillingsskjema stemmesedler - 5411 Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Andvord - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andvord - | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2799/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad <text> - </text> Avs/Mot: Innovasjon Norge http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2796/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet <text> - </text> Avs/Mot: Kristian Holst http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Holst | Journaldato: 22.03.2019 | Journalnr: 2790/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: 15/926/Kvæfjord kommune: søknad om midler fra næringsfond <text> - </text> Avs/Mot: Arctic-Regnskap - Robert Waade http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic-Regnskap - Robert Waade | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2760/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Klage over tildeling av adressenavn <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket - Nils-Arne Larsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Nils-Arne Larsen | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2748/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Formannskapet PS 18/19 Politisk møteplan 2019 - vedtatt av formannskapet 12.11.2018 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2727/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 8/19 Forvaltningsrevisjonsrapporten kvalitet i grunnskolen - tilpasset opplæring og spesialundervisning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2770/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 9/19 Om tilrettelegging for leilighetsbygg for godt voksne <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2771/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: sak om adressenavn. Vurdering høringsuttalelser <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2778/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 13/19 Tilsynsavgift for salg av tobakk med videre <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2776/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Vedlegg: Kartskisser <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2744/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 12/19 Boligområde Berg/Engen - kjøp av grunn fra Kvæfjord Eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2774/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kommunestyret PS 10/19 Om oppfølging av budsjettvedtaket <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2772/2019 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Kommunestyret PS 5/19 Avtale om interkommunalt samarbeid - beredskapsvakt barne- og ungdomsverntjenesten <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2765/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Formannskapet PS 10/19 Kvæfjord Matkultur - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2732/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 6/19 Avtale om interkommunalt samarbeid - innkjøpsområdet <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2767/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 11/19 HLK - søknad om fornyelse av ansvarlig lån <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2773/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 7/19 Kommunal overtakelse av krisesenter - videreføring interkommunalt samarbeid <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2768/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Formannskapet PS 17/19 Orientering om boligbyggingsprosjekt på Flesnes <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2725/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: NVEs svar på henvendelse <text> - </text> Avs/Mot: NVE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2741/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kommunestyret PS 1/19 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 13.12.2018 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2761/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 2/19 Orienteringssak: Kriminalitetsbildet i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2762/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Formannskapet PS 19/19 Angående prioritering av veilys på særlig farlige veistrekninger i Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2726/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 14/19 Interpellasjon fra Kåre Bakken (SP): Tilrettelegging av kai og landplass for yrkesfiskere <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2777/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Formannskapet PS 16/19 Avvikling av 17.-mai -arrangement 2019 på Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2724/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Kommunestyret PS 3/19 Spørretime <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2763/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kommunestyret PS 4/19 Oppfølging av politiske vedtak 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2764/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Arbeidsmiljøutvalget PS 1/19 Godkjenning av møtebok 23.11.2018 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2677/2019 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Arbeidsmiljøutvalget PS 2/19 Valg av ny leder og nestleder i Amu 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2676/2019 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Arbeidsmiljøutvalget PS 3/19 Søknad om utgiftsdekning i forb. med kurs i førstehjelp 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2675/2019 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Arbeidsutvalget PS 4/19 Søknad om øk. støtte i forbindelse med intern seminar vår/høst 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2674/2019 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Råd for funksjonshemmede PS 1/19 Godkjenning av møtebok <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2682/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Råd for funksjonshemmede PS 3/19 Høring: Forslag til felles forskrift for kommunale/fylkeskommunale råd <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2679/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Ungdomsrådet PS 1/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2690/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Råd for funksjonshemmede PS 2/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2681/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Levekårsutvalget PS 7/19 Orienteringssak vedr. søknader på statlige midler til Austerfjordbotn statlig sikra friluftsområdet <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2694/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Formannskapet PS 3/19 Om tilrettelegging for leilighetsbygg for godt voksne <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2707/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Formannskapet PS 2/19 Nedklassifisering - (del av) Hoklandsveien og vei til tidligere fergeleie på Kveøya <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2706/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 19/64 Nedklassifisering - (del av) Hoklandsveien og vei til tidligere fergeleie på Kveøya <text> - </text> Avs/Mot: Wilhelmsen Kristine http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wilhelmsen Kristine | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2662/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Klage over tildeling av adressenavn - Kvæfjord kommune vil vurdere ny behandling av saken i kommunen <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket Troms og Finnmark m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2663/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen |