Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Retur av tinglyst dokument <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9494/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Melding til tinglysning <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket,Tinglysing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket,Tinglysing | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9521/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ettersendt dokumentasjon <text> - </text> Avs/Mot: Thomas Weickert http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Weickert | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9523/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/263 - Vedr. mottatt dokumentasjon 23.10.2017 <text> - </text> Avs/Mot: SNEKKER PEDERSEN AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNEKKER PEDERSEN AS | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9518/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/263 KRN - Vedr plassering av påbygg Gnr 30 Bnr 26 plassert ca. i nabogrense mot gnr 67 bnr 35 ("Riksveggrunn") <text> - </text> Avs/Mot: Reppen Silje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reppen Silje | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9514/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Melding til tinglysing Gnr 55 Bnr 54- Deling med formål overføring av vei til Gnr 55 Bnr 60 <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket, Tinglysning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysning | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9520/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 57 Bnr 333 - Vedr. planer om tilbygg til bolig (garasje) - Orientering om søknadsprosessen <text> - </text> Avs/Mot: Julian Markus Solnes og Line Skavhaug Sivertsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julian Markus Solnes og Line Skavhaug Sivertsen | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9490/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Nabovarsel til Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Snekker Pedersen AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9500/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om tilbygg til våningshus <text> - </text> Avs/Mot: Snekker Pedersen AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9499/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om å få sette opp ett servicebygg <text> - </text> Avs/Mot: Tommy og Sølvi Pedersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy og Sølvi Pedersen | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9498/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Avslutning av sak vedr. brannvarsling i sauefjøs <text> - </text> Avs/Mot: Mattilsynet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9517/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter <text> - </text> Avs/Mot: Walter Mortensen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Walter Mortensen | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9497/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Styremøte LVSH 20 oktober 10.15 <text> - </text> Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle | Journaldato: 22.10.2017 | Journalnr: 9493/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: LVSH - Regnskapsrapporter pr 30.6.17 <text> - </text> Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle | Journaldato: 22.10.2017 | Journalnr: 9492/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gbnr 54/19 - tinglyst urådighet er nå slettet <text> - </text> Avs/Mot: Holm, Inger Sørstrøm http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm, Inger Sørstrøm | Journaldato: 21.10.2017 | Journalnr: 9491/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vedr deling / tilleggsareal <text> - </text> Avs/Mot: Stein Skaftnes m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9461/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ref. 2017/1091 KRN - Søknad om rammetillatelse stilles i bero pga. reguleringsmessige forhold (parkering må avklares) <text> - </text> Avs/Mot: Lennard Andreassen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lennard Andreassen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9454/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vedr deling / tilleggsareal <text> - </text> Avs/Mot: Stein Skaftnes m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9461/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ref. 2017/1091 KRN - Søknad om rammetillatelse stilles i bero pga. reguleringsmessige forhold (parkering må avklares) <text> - </text> Avs/Mot: Lennard Andreassen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lennard Andreassen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9454/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2017/1256 - KRN - Tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) - Vedr kulturminner/sikringssoner <text> - </text> Avs/Mot: Ragnhild Myrstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myrstad | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9469/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2017/1256 - KRN - Planer om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) - Vedr kulturetatens tilbakemelding <text> - </text> Avs/Mot: Ragnhild Myrstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myrstad | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9462/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/304 KRN - Vedr mottatt søknad om tilbygg til våningshus Gnr 47 Bnr 41 - Midlertidig svar / behov for supplerende dokumentasjon <text> - </text> Avs/Mot: SNEKKER PEDERSEN AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNEKKER PEDERSEN AS | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9468/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2017/1256 KRN - Oversender reguleringsbestemmelser for felt 17 B, Berg-Engen (samt litt info) <text> - </text> Avs/Mot: Julian Markus Solnes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julian Markus Solnes | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9455/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/304 KRN - Vedr. tilbygg og kulturminne på eiendommen <text> - </text> Avs/Mot: Ragnhild Myrstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myrstad | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9465/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/1236 KRN - Vedr innvilget dispensasjon fra byggegrense for oppføring av takoverbygg ved fv. 83 - gnr 50 bnr 18 <text> - </text> Avs/Mot: Bendiks Hundstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bendiks Hundstad | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9460/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/304 KRN - Vedr. tilbygg nærmere veimidte enn 15 meter og nær kulturminne <text> - </text> Avs/Mot: Øyvind Andre Markussen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Andre Markussen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9457/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2017/1267 KRN - Vedr mottatt søknad om "forhåndsgodkjenning" 100 m2 servicebygg <text> - </text> Avs/Mot: Tommy Pedersen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Pedersen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9478/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. <text> - </text> Avs/Mot: Steve A. Ulriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steve A. Ulriksen | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9467/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2017/1267 KRN - Vedr mottatt søknad om "forhåndsgodkjenning" 100 m2 servicebygg <text> - </text> Avs/Mot: Tommy Pedersen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Pedersen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9478/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. <text> - </text> Avs/Mot: Steve A. Ulriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steve A. Ulriksen | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9467/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: nye adressenavn i Kvæfjord - Holandsveien <text> - </text> Avs/Mot: Inger Holand (ekstern) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Holand (ekstern) | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9432/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen |