Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Saksnummer 20/172- Rapportering av antall personar med utviklingshemming i kommunen som kjem inn under vertskommuneordninga <text> - </text> Avs/Mot: Vestnes Kommune - Myklebust, Siri http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestnes Kommune - Myklebust, Siri | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4467/2020 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Gjennomgang av Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 for Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4476/2020 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Oppfølging av budsjettvedtak - barnevernstjenesten <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140029 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4400/2020 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: Saksnr 2018/1078, Fullstendige plandokumenter til kommunal behandling, Kvæfjord Miljøjord <text> - </text> Avs/Mot: Hinnstein - Stian André Johansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hinnstein - Stian André Johansen | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4370/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Årsmelding Fysioterapitjenesten <text> - </text> Avs/Mot: Fysioterapien http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fysioterapien | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4453/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Husby Bosenter <text> - </text> Avs/Mot: Husby Bosenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husby Bosenter | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4452/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Helsestasjonen <text> - </text> Avs/Mot: Helsestasjonen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsestasjonen | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4450/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Ergoterapitjenesten <text> - </text> Avs/Mot: Ergoterapitjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ergoterapitjenesten | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4449/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Kveldro Bosenter <text> - </text> Avs/Mot: Kveldro Bosenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kveldro Bosenter | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4447/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Omsorgsgruppe Berg <text> - </text> Avs/Mot: Omsorgsgruppe Berg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omsorgsgruppe Berg | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4446/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Omsorgsgruppe Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: Omsorgsgruppe Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omsorgsgruppe Borkenes | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4445/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Omsorgsgruppe Trastad <text> - </text> Avs/Mot: Omsorgsgruppe Trastad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omsorgsgruppe Trastad | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4444/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding VAF-enheten <text> - </text> Avs/Mot: VAF http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VAF | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4443/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Kreftkoordinator/Palliativt team <text> - </text> Avs/Mot: Kreftkoordinator http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kreftkoordinator | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4441/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Demensteam <text> - </text> Avs/Mot: Demenskoordinator http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Demenskoordinator | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4439/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Fagutvikling i Profil <text> - </text> Avs/Mot: Fagutvikler i Profil http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagutvikler i Profil | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4438/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding Frisklivsentralen <text> - </text> Avs/Mot: Frikslivskoordinator http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frikslivskoordinator | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4437/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding 2019 for RO3 - Helse/omsorgsavdelingen <text> - </text> Avs/Mot: Helse og omsorg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorg | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4431/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding rådgiver forebygging og utvikling 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4430/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding for Nattjesten 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Nattjesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nattjesten | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4429/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Årsmelding 2019 for Rus og Psykiatritjenesten - 37173 <text> - </text> Avs/Mot: Rus og psykiatritjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rus og psykiatritjenesten | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4428/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Gnr 52 Bnr 1 Verneverdi fjøs <text> - </text> Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4470/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2019/454 KRN - Om mulige endringer riving deler av fjøs Gnr 52 Bnr 1 - Ber om eventuelle uttalelser <text> - </text> Avs/Mot: Cecilia Sundberg m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilia Sundberg m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4454/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2020/477 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 14 Bnr 2 <text> - </text> Avs/Mot: Karl Børre Karlsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Børre Karlsen m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4369/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 14 Bnr 2 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Inntil 200 m2 tilleggsareal til Gnr 14 Bnr 46 <text> - </text> Avs/Mot: Ingelin Karlsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingelin Karlsen | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4349/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Dokument 19/27271-3 Melding om vedtak i sak 2019/350, bruer og tunneler langs Hålogalandsvegen sendt fra STATENS KARTVERK <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Troms og Finnmark | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4471/2020 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Forebyggende tiltak og tiltak dersom det oppstår koronasmitte i de store driftsenhetene i helse- og omsorgsavdelingen <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4475/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Vår ref. 2020/625 KRN - Om søknad om riving av eksisterende naust og oppføring av nytt på samme plass samt flytebrygge - Midlertidig svar <text> - </text> Avs/Mot: Kjell-Arne Sommerseth http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell-Arne Sommerseth | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4434/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2020/625 KRN - Om riving av eksisterende naust og oppføring av nytt på samme plass (Gnr 20 Bnr 4) - samt flytebrygge <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4432/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 57 Bnr 249 Søknad om dispensasjon <text> - </text> Avs/Mot: Irne Haug Lysvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irne Haug Lysvik | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4469/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Gnr 25 Bnr 4 - Svar på: Høringsbrev - Oppføring av ny fritidsbolig <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Rune Nymoen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139924 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4295/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140028 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4399/2020 | Avdeling: Oppvekstsjefen | Tittel: Vedlikehold naust Gnr 20 Bnr 4 <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Arne Sommerseth http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Sommerseth | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4395/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Vår ref. 2020/400 KRN - Bekrefter mottak av byggesøknad. Om nabovarsling <text> - </text> Avs/Mot: RC Bygg AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RC Bygg AS | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4251/2020 | Avdeling: Teknisk sjef | Tittel: Om nabovarsel <text> - </text> Avs/Mot: TFFK - Postmottak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Postmottak | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4250/2020 | Avdeling: Teknisk sjef |