Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Vedlegg til sak kulturmidler restfordeling 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8754/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: forliksavtalen <text> - </text> Avs/Mot: Ks - Øyvind Gjelstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Øyvind Gjelstad | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8718/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om tilskudd til nydyrking på 32/1 i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Wold Samdrift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wold Samdrift | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8770/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Jan Meyer KIL 100års j. <text> - </text> Avs/Mot: KIL Jan Meyer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KIL Jan Meyer | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8731/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: ledige boligtomter som tilhører Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Ellen Eliseussen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121786 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ellen Eliseussen m.fl. | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8763/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Foreløpig svar - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til nydyrking <text> - </text> Avs/Mot: Kjetil Wold http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Wold | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8767/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Jan Meyer KIL 100års j. <text> - </text> Avs/Mot: KIL Jan Meyer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KIL Jan Meyer | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8716/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Referatsak: forliksavtalen <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121743 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8720/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Rapport vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller <text> - </text> Avs/Mot: Nordfjelske Kontroll AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjelske Kontroll AS | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8768/2018 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: RS 82/18 Tilskudd til foreldrestøttende tiltak <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8746/2018 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Informasjon om og utlysning av midler til regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 25.09.2018 | Journalnr: 8765/2018 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Høringsuttalelse - samiske stedsnavn i Kvæfjord / GIehtavuotna kommune <text> - </text> Avs/Mot: Iinna ja biras sámiid searvi Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iinna ja biras sámiid searvi Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 8700/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: HØRING – samiske stedsnavn i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Håvard Haraldsønn Salen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Haraldsønn Salen | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 8699/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Spørsmål til teknisk utvalg <text> - </text> Avs/Mot: Broadpark - skarps@broadpark.no skarps@broadpark.no http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Broadpark - skarps@broadpark.no skarps@broadpark.no | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 8674/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Oversikt over tilskudd til trossamfunn <text> - </text> Avs/Mot: Kommunal Rapport http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 8673/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Oversikt over tilskudd til trossamfunn <text> - </text> Avs/Mot: Kommunal Rapport http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 8672/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Generasjonskonferansen 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Troms fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 8682/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kvæfjord Pensjonistforening-Uttalelse vedr. parkering for Kvæfjord Pensjonistforening <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord Pensjonistforening http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Pensjonistforening | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8603/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 63 bnr 2 Varsel om oppmålingsforretning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8648/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 56 Bnr 2 - Protokoll - Deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 16 (festetomt skal utgå) <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8646/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 56 Bnr 2 -Protokoll - Deling med formål boligtomt til Gnr 56 Bnr 2 Fnr 21 (festetomt skal utgå) <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8647/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Referat fra drøftingsmøte 20.09.18 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8625/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Personalmappe ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8640/2018 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Gnr 60 Bnr 131 Skade på kulturminne <text> - </text> Avs/Mot: Troms fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8649/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 58 bnr 11 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september <text> - </text> Avs/Mot: Arne Martin Dahle http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Martin Dahle | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8604/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48 bnr 1 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september <text> - </text> Avs/Mot: Frode Vik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Vik | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8605/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 13 bnr 6 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september <text> - </text> Avs/Mot: Otto Lanes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otto Lanes | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8608/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 32 bnr 6 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september <text> - </text> Avs/Mot: Niklas Enoksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niklas Enoksen | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8609/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 34 bnr 3 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september <text> - </text> Avs/Mot: Sigurd Johnsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Johnsen | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8610/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 41 bnr 3 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september <text> - </text> Avs/Mot: Teje Johnsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teje Johnsen | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8612/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 59 bnr 10 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1.september <text> - </text> Avs/Mot: John Kristian Stoltz http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Kristian Stoltz | Journaldato: 21.09.2018 | Journalnr: 8613/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 57 Bnr 240 - Tilbygg til bolig -Tinglysing <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8558/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 12 Bnr 8 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Nausttomt <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8570/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 12 Bnr 8 - Melding om tinglysing -Deling av eiendommen. Formål: Nausttomt <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8560/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 55 Bnr 4 - Protokoll - Deling med formål tilleggsareal til Gnr 55 Bnr 52 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8569/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 55 Bnr 4 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8557/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: "Kontrakt Personvernombud" mellom Kvæfjord kommune og Cover Ya AS/Bjørn Nilsen <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8583/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Gnr 47 Bnr 104. Protokoll - Videreføring av reguleringsplanen Lamhagan II. <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8556/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tilsynslegefunksjonen i Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8561/2018 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Gnr 33 bnr 2 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking <text> - </text> Avs/Mot: Wold Samdrift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wold Samdrift | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8553/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 55 Bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Eirin Margrethe Hansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirin Margrethe Hansen | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8554/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 55 Bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Knut Frantzen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Frantzen | Journaldato: 20.09.2018 | Journalnr: 8555/2018 | Avdeling: Teknisk kontor |