Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Graving i Kvæfjord - Status fra Br. Killie <text> - </text> Avs/Mot: Nordix - Stein Tore Gustavsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordix - Stein Tore Gustavsen | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 494/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Reguleringsplan for Elda hyttefelt i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Høgda, Lone Alien http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høgda, Lone Alien | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 542/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2016/260 KRN - Oversender ferdigattest for fritidsbolig Gnr 12 Bnr 26 <text> - </text> Avs/Mot: Kari Tverå http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Tverå | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 682/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 12 Bnr 26 - Ferdigattest i forbindelse med oppføring av fritidsbolig <text> - </text> Avs/Mot: Bernhard Olsen AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernhard Olsen AS | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 664/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Melding om rettskraftig og tinglyst sak, 1910-2014-0034 Voktor gnr. 47 <text> - </text> Avs/Mot: Jacobsen, Jan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jacobsen, Jan | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 636/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Protokoll - Berg-Engen - "Omramming" av boligfeltet. Del av østsiden <text> - </text> Avs/Mot: Gunnar Jacobsen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Jacobsen m.fl. | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 650/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kvæfjord kommune -Reguleringsplan - Bygdevegen 39 og 41 - Varsel om Planvedtak - Klagefrist i forbindelse med kunngjøring <text> - </text> Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 657/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kvæfjord kommune - Angående søknad om mindre reguleringsendring - <text> - </text> Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 656/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/1377 KRN - Vedr. deling til uendret bruk (tomt rundt eksisterende hytte) Gnr 50 Bnr 3 <text> - </text> Avs/Mot: Reppen Silje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reppen Silje | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 645/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Branntilsyn ved Kvæfjordheimen og Husby sykehjem 2017 - Tilbakemelding i forhold til avvik <text> - </text> Avs/Mot: Harstad kommune Brann- og redningstjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune Brann- og redningstjenesten | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 11148/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: VS: Sletting av heftelse 54/92 <text> - </text> Avs/Mot: Geir Hagen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Hagen | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 684/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 54 bnr 92 - Sletting av tinglyst heftelse <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 683/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Trond Vegar Jenssen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Vegar Jenssen | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 651/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ønske om bekreftelse for sletting av heftelse <text> - </text> Avs/Mot: Heir Hagen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heir Hagen | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 652/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Sletting av heftelse 54/92 <text> - </text> Avs/Mot: Geihag3 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geihag3 | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 644/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Personalmappe ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 449/2018 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Dobbelt beregning av oppmåling før matrikkelføring <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 632/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kart for utsetting ved oppmålingsforretning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 631/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Beregning av alle nedsatte grensemerker <text> - </text> Avs/Mot: Gemini Oppmmåling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gemini Oppmmåling | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 630/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kostnader oppmåling <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 628/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Matrikkelføringskart <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 627/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Fastmerke i stein. Bolt i hav beregning <text> - </text> Avs/Mot: Gemini Oppmåling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gemini Oppmåling | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 626/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Beregning garasje på 54/18 samt gjerdestolpe mellom 54/18 og 54/17 <text> - </text> Avs/Mot: Gemini Oppmåling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gemini Oppmåling | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 621/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Foreløpig beregning etter befaring <text> - </text> Avs/Mot: Gemini Oppmåling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gemini Oppmåling | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 620/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Oversiktskart før oppmåling 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 619/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Nausttomt oversikt ukjent dato <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 618/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gammel målebrevkart av ukjent dato, hentet fra 54/28 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 617/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Matrikklebrev av eiendommene før denne oppmålingen <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 616/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Ettersendt dokumentasjon <text> - </text> Avs/Mot: Julian Markus Solnes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julian Markus Solnes | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 612/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gamle målebrev/skylddelinger for de berørte eiendommene <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 615/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/1256 KRN - Vedr. nabovarsling av tilbygg og påbygg bolig Gnr 57 Bnr 333 <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 602/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Rekvisisjon av oppmålingsforretning <text> - </text> Avs/Mot: Øyvind Lind http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Lind | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 608/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/329 KRN - Vedr. ansvarsrett <text> - </text> Avs/Mot: Raymond Lauritsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raymond Lauritsen | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 591/2018 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2017/792 KRN - Forslag til ny plassering tomt - Vedr. plassering av bolig <text> - </text> Avs/Mot: Anton Pettersen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anton Pettersen m.fl. | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 549/2018 | Avdeling: Teknisk kontor |