Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: SKvæfjord kommune - Toppenveien - Gnr 55 Bnr 37 - Påvisningsordre nr. 1911 - 5455506 i Kvæfjord kommune - 18.08.17 <text> - </text> Avs/Mot: Brødrene Killi AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 18.08.2017 | Journalnr: 7516/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Melding om tilsyn Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7492/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Driftstilskudd-Kontrollutvalgets sekretariat <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7482/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gbnr 42/1 Storhågteigen Ad klagesak Kvæfjord kommunes vedtak av 13.6.17-Klage av 23,6,17 og 09.3.17 <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7481/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Fylkeskommunalt-/kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT)-avvikling av samarbeidet t innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT)-avvikling av samarbeidet <text> - </text> Avs/Mot: Troms Fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7480/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 2017/8/bredbåndstilknytning Takstolfabrikken/Gåra Næringspark <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108888 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7317/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Underretning om planvedtak – Statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen <text> - </text> Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109045 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad m.fl. | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7474/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Informasjon om busettng av flyktningar i 2017 og 2018 <text> - </text> Avs/Mot: IMDI / KS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI / KS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7504/2017 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Søknad om OU-midler til dekning av deltakeravgift Samplankurs <text> - </text> Avs/Mot: KS OU-fond http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS OU-fond | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7472/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Prtokoll fra drøftingsmøte 26.06.2017 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7495/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Gnr 58 bnr 50 Gravemelding <text> - </text> Avs/Mot: Installasjonsservice http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Installasjonsservice | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7489/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Toppenveien Gravemelding <text> - </text> Avs/Mot: Brødrene Killi AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7488/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 55 bnr 37 Gravemelding <text> - </text> Avs/Mot: Brødrene Killi AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7486/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 53 bnr 10 Gravemelding <text> - </text> Avs/Mot: Frode Bakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Bakke | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7490/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 55 bnr 76 Gravemelding <text> - </text> Avs/Mot: Brødrene Killi AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7487/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 58 bnr 50 Gravemelding <text> - </text> Avs/Mot: Installasjonsservice http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Installasjonsservice | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7485/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 58 bnr 50 Gravemelding <text> - </text> Avs/Mot: Installasjonsservice http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Installasjonsservice | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7484/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Snøbrøyting på gård gnr 18/bnr11 <text> - </text> Avs/Mot: Karlot Bømark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karlot Bømark | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7477/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Toppenveien Gravemelding <text> - </text> Avs/Mot: Brødrene Killi AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7488/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Rapport vedr utført salgs,skjenke og røykekontroller <text> - </text> Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 16.08.2017 | Journalnr: 7455/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Feil på stemmesedler i Troms og Finnmark <text> - </text> Avs/Mot: Valg - Bjørn Henninen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valg - Bjørn Henninen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7425/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Utbetaling av støtte fra næringsfond <text> - </text> Avs/Mot: Skarpsno Gård ANS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skarpsno Gård ANS | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7427/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 12 Bnr 8 -Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen.Formål :Nausttomt <text> - </text> Avs/Mot: Troms Fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7424/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 55 bnr 76 Søknad om byggetillatelse <text> - </text> Avs/Mot: Per Mikal Eriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mikal Eriksen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7423/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Branntilsyn Kveldro Bosenter 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Harstad Kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7450/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 55 bnr 76 Søknad om byggetillatelse <text> - </text> Avs/Mot: Per Mikal Eriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mikal Eriksen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7423/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Retur av tinglyst dokument gnr 58 bnr 181 <text> - </text> Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7412/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Tilsagn om tilskudd over rekruttering og kompetansheving i landbruket til "Bærfordeling" <text> - </text> Avs/Mot: Troms Fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7414/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Utbetalingsanmodning driftstilskudd 2.termin 2017 Stiftelsen Sør-Troms Museum <text> - </text> Avs/Mot: Sør-Troms Museum http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms Museum | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7411/2017 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Askøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Askoy Kommune - Roger Granheim http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askoy Kommune - Roger Granheim | Journaldato: 13.08.2017 | Journalnr: 7401/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Planvedtak – Statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen <text> - </text> Avs/Mot: Merete Hessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108945 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 11.08.2017 | Journalnr: 7374/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 51 bnr 91 Verdivurdering i forbindelse med erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Wenche Moholdt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Moholdt | Journaldato: 11.08.2017 | Journalnr: 7381/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48 bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Magne Ditlefsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7377/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Magne Ditlefsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7379/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Magne Ditlefsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7378/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48 bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Magne Ditlefsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7376/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Magne Ditlefsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7378/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Magne Ditlefsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7379/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 56 Bnr 97 og 98 Nødvendig justering for praktis gjennomføring av drivstoffanlegg i Leikvika <text> - </text> Avs/Mot: Byggeleder Ole Martin Kristiansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggeleder Ole Martin Kristiansen | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7369/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Samarbeidsavtaler mellom UNN og Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7339/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Endringer i overgangsreglene for uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning <text> - </text> Avs/Mot: Det kongelige arbeids- og sosialdepartement http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige arbeids- og sosialdepartement | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7351/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Vedr. NoNa-prosjektet regnskapsavslutning <text> - </text> Avs/Mot: Lars Tverseth http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Tverseth | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7349/2017 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Forskrift om reduksjon av uførepensjon i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7350/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Gnr 51 bnr 91 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Wenche Moholdt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Moholdt | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7370/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Forskrift om reduksjon av uførepensjon i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7350/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Gnr 17 bnr 20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Knut Georg Hartviksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Georg Hartviksen | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7371/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 51 bnr 91 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Wenche Moholdt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Moholdt | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7370/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 17 bnr 20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Knut Georg Hartviksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Georg Hartviksen | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7371/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tilsyn- Husby barnehage <text> - </text> Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 08.08.2017 | Journalnr: 7331/2017 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Gnr 17 Bnr 29 Svar på søknad om dispensasjon fra Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag 01.11.17-01.05.22 <text> - </text> Avs/Mot: Torbjørn Holen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holen | Journaldato: 04.08.2017 | Journalnr: 7303/2017 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Stortings-og sametingvalget 2017- Innsending av forhåndsstemmer <text> - </text> Avs/Mot: Posten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Posten | Journaldato: 03.08.2017 | Journalnr: 7308/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: Svar på lovbrudd i forbindelse med tilsyn med Kvæfjord kommune som barnehagemyndighet <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 03.08.2017 | Journalnr: 7302/2017 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Gnr 57 Bnr 151 Oversendelse Meglerpakke. <text> - </text> Avs/Mot: Eiendomsmegler1 Nord-Norge http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 Nord-Norge | Journaldato: 03.08.2017 | Journalnr: 7307/2017 | Avdeling: Teknisk kontor |