Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: SKODA Octavia <text> - </text> Avs/Mot: Moller - Robert Krogstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moller - Robert Krogstad | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4741/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 19/51/utvidet leasing - Skoda Octavia til hjemmesykepleietjenesten <text> - </text> Avs/Mot: Nordmegling - Yngvar Bendiksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordmegling - Yngvar Bendiksen | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4740/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: utvidet leasing - Skoda Octavia til hjemmesykepleietjenesten <text> - </text> Avs/Mot: Moller - Robert Krogstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moller - Robert Krogstad | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4739/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven <text> - </text> Avs/Mot: Postmottak HOD http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4694/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Oppsummering dagens møte mellom Nordix og Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/123515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 10492/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Søknad om aktivitetstilskudd <text> - </text> Avs/Mot: Ungdomslaget Samhold http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ungdomslaget Samhold | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4709/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Søknad om grunntilskudd <text> - </text> Avs/Mot: Ungdomslaget Samhold http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ungdomslaget Samhold | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4708/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Søknad om kulturmidler fir tilbud i festspilluka 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Sør-Troms Museum, Trastad Samlinger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms Museum, Trastad Samlinger | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4705/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Søknad om kulturmidler <text> - </text> Avs/Mot: Kveøy Grendehus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kveøy Grendehus | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4704/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin <text> - </text> Avs/Mot: Det Kongelige kunnskapsdepartement http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det Kongelige kunnskapsdepartement | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4710/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: ny leasingavtale SKODA Octavia <text> - </text> Avs/Mot: Sulland Harstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sulland Harstad | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4742/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Varsel om oppmålingsforretning <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4695/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Uttalelse - Fradeling av fritidstomt <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4700/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tilskudd til opplæring i norsk for asylsøkere i mottak <text> - </text> Avs/Mot: IMDi http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDi | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4716/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Tilbud om investeringstilskudd kr 82 000 <text> - </text> Avs/Mot: Innvasjon Norge http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innvasjon Norge | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4723/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Drude Røvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drude Røvik | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4718/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Arne Røvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Røvik | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4719/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tilbud om investeringstilskudd kr 250 000 <text> - </text> Avs/Mot: Innvasjon Norge http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innvasjon Norge | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4720/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tilsagn om tilskudd over fylkeskommunalt regionalt nærings og utviklingsfond frnu til prosjektet søknad om støtte til landbruks støtte til landbruksvei v/Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Troms Fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4715/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Øvelsen "Cold Response 2020" - Kartlegging av sensitive forhold i berørte fylker og kommuner <text> - </text> Avs/Mot: Forsvaret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvaret | Journaldato: 16.05.2019 | Journalnr: 4721/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Høring - revidert Ledsageravtale og nye retningslinjer for kommunal ledsagelse ved poliklinikk og innleggelse i UNN <text> - </text> Avs/Mot: Unn - Nicolaisen Magne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn - Nicolaisen Magne | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 4642/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Valgstyret <text> - </text> Avs/Mot: Jan Meyer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Meyer | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 4622/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Verneplan for våtmarksområdet 1990 <text> - </text> Avs/Mot: Jan-Otto Øynes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129392 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 4607/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Felles regionrådsmøte mellom Sør-Troms og Ofoten regionråd <text> - </text> Avs/Mot: Strr - Sturla Bangstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Strr - Sturla Bangstad | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 8962/2018 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: tildeling av adressenavn i Kvæfjord kommune (pluss litt til ...) <text> - </text> Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129452 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 4667/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 19/5778 Svar på telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 - Nome kommune <text> - </text> Avs/Mot: Grethe Fjågesund http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Fjågesund | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 4660/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: LVSH: purring Telling vertskommunebeboere pr 1.1.2019 <text> - </text> Avs/Mot: Østre Toten kommune m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Østre Toten kommune m.fl. | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 4630/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: LVSH: vertskommunetilskuddet innlemmes ikke i inntektssystemet 2020 <text> - </text> Avs/Mot: Hamar kommune m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hamar kommune m.fl. | Journaldato: 15.05.2019 | Journalnr: 4625/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen |