Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: YU35859 Toyota HiAce VARE - vindusskade <text> - </text> Avs/Mot: Nordvik - Jon Conradsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordvik - Jon Conradsen | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7812/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: oversikt over antall brukere fo r2008-2011 <text> - </text> Avs/Mot: Eigersund Kommune - Sigrund Berge Midbrød http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eigersund Kommune - Sigrund Berge Midbrød | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7791/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Fylkestingsvalget 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Tromsfylke - Hauk Are Kristiansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Hauk Are Kristiansen | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7786/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Godkjenning av møtebok 6.6.2019 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132568 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7780/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgssjefen | Tittel: oversikt over antall brukere fo r2008-2011 <text> - </text> Avs/Mot: Sigrund Berge Midbrød http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrund Berge Midbrød | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7773/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Høring om lov om Eldre ombudet <text> - </text> Avs/Mot: Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7807/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Skjøter for tinglysing <text> - </text> Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7769/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 2019/11/Kvæfjord kommune: møte i teknisk utvalg 1.oktober utgår <text> - </text> Avs/Mot: Epost Teknisk utvalg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Epost Teknisk utvalg | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7810/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Tre vedtak på søknader om skjenkebevilling enkeltanledning - Hemmestad grendehus <text> - </text> Avs/Mot: Hemmestad grendehus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hemmestad grendehus | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7776/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Kvittering for mottak av arkivmateriale <text> - </text> Avs/Mot: Barnevernstjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernstjenesten | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7809/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Protokoll - Deling med formål <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7796/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Valg til representantskapet <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132570 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7782/2019 | Avdeling: Servicekontoret | Tittel: Oppmåling Storjord <text> - </text> Avs/Mot: Kristin Langseth http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Langseth | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7771/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: 2019/513 2019/883: Vedr Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132587 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7799/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref 2018/1021 KRN - Statue befaring Gnr 32 Bnr 15 <text> - </text> Avs/Mot: Ragnhild Myrstad m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myrstad m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7770/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tegning veranda <text> - </text> Avs/Mot: Knut Andreassen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Andreassen | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7798/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Utbetaling av statstilskudd til opplæring i samisk - vår 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7806/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Budsjett 2020 <text> - </text> Avs/Mot: Ågot Hammari m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132599 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ågot Hammari m.fl. | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7811/2019 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Laila Thomassen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Thomassen | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7792/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom <text> - </text> Avs/Mot: Lisa S. Hansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa S. Hansen | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7794/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Konsesjonsfrihet på grunn av eiendommens karakter <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.09.2019 | Journalnr: 7795/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: 2018/34 Vedr atkomstvei Einhågvn 2, Flesnes <text> - </text> Avs/Mot: Lysaa - Øyvind Lyså http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lysaa - Øyvind Lyså | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7764/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Ledige tomter Flesnes boligfelt - Sak 2019/890 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7761/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Skade 87575549.4 - vannskade 18.8.19 Borkenes skole <text> - </text> Avs/Mot: Nordmegling - Ørjan Straume http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordmegling - Ørjan Straume | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7760/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kvæfjord kommune: tilsagnsbrev <text> - </text> Avs/Mot: Gard Leirvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gard Leirvik | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7757/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Adkomst til boligeiendom i Einhågveien <text> - </text> Avs/Mot: Victor Larsen Nicolaisen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victor Larsen Nicolaisen | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7711/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kjøpekontrakt lamhagan signert <text> - </text> Avs/Mot: Christian Pettersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Pettersen | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7768/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Kvæfjord kommune - Brannalamranlegg - Samlerapport 2019 med kommunens kommentarer <text> - </text> Avs/Mot: Caverion - Lanes Helge Oskar Johan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caverion - Lanes Helge Oskar Johan | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7766/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Veiadressenummerering 2019 - Justering av tidligere tildelt veiadresse. <text> - </text> Avs/Mot: Stein Gunnar Moksness http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Gunnar Moksness | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7684/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Tildeling av adresse september 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7674/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: 18/426 formuesansvarsforsikring Gjensidige skadesak 87575549 <text> - </text> Avs/Mot: Birger Bjørnstad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132553 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7765/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref. 2018/759 KRN - Oversender dispensasjon/byggetillatelse for tilbygg til bolig i strid med regulert byggegrense langs Bygdeveien <text> - </text> Avs/Mot: Geir Arne Pettersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Arne Pettersen | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7659/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 45 Bnr 18 - Protokoll - Deling med formål inntil 500 m2 tomt rundt garasje (tilleggsareal til Gnr 45 Bnr 97) <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Andrew Skoglund m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Andrew Skoglund m.fl. | Journaldato: 13.09.2019 | Journalnr: 7746/2019 | Avdeling: Teknisk kontor |