Postliste RSS fra innsyn.kvafjord.kommune.no. http://innsyn.kvafjord.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsyn/journalpost/ Rss fra innsyn.kvafjord.kommune.no Filtrering: Tittel: Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 25.09.2019 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134208 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 9420/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134226 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 9438/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Befaring og orientering: Bikuben - regionalt brukerstyrt senter Nord-Norge <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134214 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 9426/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Gnr 59 Bnr 23 Oversendelse Meglerpakke <text> - </text> Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Nord-Norge v/Krister S. Nilsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 Nord-Norge v/Krister S. Nilsen | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 9376/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket <text> - </text> Avs/Mot: Arvid Norskott http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Norskott | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 9603/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 17176 Holandselv i Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Troms Fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 9602/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Kvæfjord kommunes kulturpris 2019 <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134210 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 9422/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Høring: forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp <text> - </text> Avs/Mot: http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134216 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.11.2019 | Journalnr: 9428/2019 | Avdeling: Kultur- og oppvekstsjefen | Tittel: Vedr. stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 9592/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Skjøte for tinglysing - gnr 47 bnr 192 i 1911 Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 9512/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 19 bnr 60 Våtvollveien 545 - grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt <text> - </text> Avs/Mot: Frøydis Mikalsen Hansen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frøydis Mikalsen Hansen | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 9576/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Sykefravær 2.kvartal og 3.kvartal 2015 - 2.kvartal-3.kvartal 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.11.2019 | Journalnr: 9587/2019 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS <text> - </text> Avs/Mot: Kvafjord Kommune - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9538/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: 19/42: gnr 53 bnr 26 - feil i utskriving av eiendomsskatt for 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Anne Gjersdal http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Gjersdal | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9509/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Halvårsrapport over innmeldte skademeldingstilfeller År 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9541/2019 | Avdeling: Personalsjefen | Tittel: skjøte for tinglysing - gnr 47 bnr 192 i 1911 Kvæfjord <text> - </text> Avs/Mot: Jan-Otto Øynes m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9513/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester". <text> - </text> Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9575/2019 | Avdeling: Økonomisjefen | Tittel: budsjett side 55 Framtidsbarometeret <text> - </text> Avs/Mot: SP Karin Eriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP Karin Eriksen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9511/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Gnr 56 bnr 2 Fnr 54 Forespørsel om justering av eiendomskatt <text> - </text> Avs/Mot: Terje Seljestuen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Seljestuen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9530/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref. 2014/1092 KRN - Om plassering av levegger og gjerde - merknader fra nabo og befaring 19.11 <text> - </text> Avs/Mot: Asbjørn Eriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Eriksen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9473/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: gnr. 57 bnr 6 <text> - </text> Avs/Mot: Geir-Are Berg m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir-Are Berg m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9578/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Vår ref. 2013/516 KRN - Etterlyser ferdigattest bolig Gnr 41 Bnr 3 - Purring <text> - </text> Avs/Mot: Harstadbygg m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstadbygg m.fl. | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9484/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Vår ref. 2015/765 KRN - Manglende ferdigattest for avløpsanlegg på Gnr 27 Bnr 25 <text> - </text> Avs/Mot: Jentoftsen, Odd Hugo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jentoftsen, Odd Hugo | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9480/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Høring skiltvedtak parkering Leikvika - Kvæfjord kommune <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen Region nord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region nord | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9540/2019 | Avdeling: Administrasjonssjefen | Tittel: Veilys Bergsvn, Borkenes <text> - </text> Avs/Mot: SP Karin Eriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP Karin Eriksen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9510/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Gnr 60 Bnr 12 - Vedr. tidligere mottatt søknad om deling (fritidstomt rundt eksisterende seterbu) - Saken arkiveres som uaktuell <text> - </text> Avs/Mot: John Kristian Elvenes Stoltz http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Kristian Elvenes Stoltz | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9488/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Manglende søknad om ferdigattest på sanitærbygg Gnr 19 Bnr 69 - sak 08/1045 <text> - </text> Avs/Mot: Arvid Fagerås http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Fagerås | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9481/2019 | Avdeling: Teknisk kontor | Tittel: Klage til byggesak <text> - </text> Avs/Mot: Trine Tobiassen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Tobiassen | Journaldato: 12.11.2019 | Journalnr: 9548/2019 | Avdeling: Teknisk kontor |