eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2012/1
:
Budsjett
:
Birger Bjørnstad
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev 'postmottak@fmtr.no' Kvæfjord kommunes budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 03.01.2012 4/2012
Utgående brev Ann-Elise Hansen m.fl. veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 03.01.2012 31/2012
Utgående brev Ann-Elise Hansen m.fl. statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre i 2012 03.01.2012 32/2012
Inngående brev Det kongl arbeidsdep Rundskriv A-2/2011 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling a økonomisk stønad til livsopphold 03.01.2012 57/2012
Inngående brev Det kongl barne-.likestillings- og inkludereingsdep Rundskriv nr Q-22/2012 Retningslinjer for statstilskud til incestsentre og voldtekssentre i 2012 04.01.2012 95/2012
Utgående brev 'landbrukstjenesten@lr.no' søknad om kommunalt tilskudd for 2012 25.01.2012 150/2012
Inngående brev K-Sekretariatet Driftstilskudd - kontrollutvalgets sekretariat 10.01.2012 210/2012
Inngående brev Det Kongelige Kommunal- og Regionaldepartement Statsbudsjettet 2012 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommune etter Stortingsvetak 19.01.2012 570/2012
Inngående brev UDI Vertskommunetilskudd 2012 - Borkenes Mottak 20.01.2012 602/2012
Saksframlegg/innstilling Skjønnsmidler for 2012 31.01.2012 718/2012
Inngående brev Torbjørn Larsen SV: Søknad om skjønnsmidler - tilbakemelding i dag 24.01.2012 729/2012
Utgående brev Dag Sandvik m.fl. budsjettreguleringer i 2012 25.01.2012 747/2012
Utgående brev Hanne Romarheim m.fl. budsjett 2012 > detaljbudsjett > vedtatt budsjett 2012 25.01.2012 748/2012
Inngående brev Helsedirektoratet Tilskudd til vertskommunene 2012 - kap. 76161 - fordeling av tilskudd og plan for utbetaling 24.01.2012 752/2012
Saksframlegg/innstilling Budsjett 2012 - tilpasning rammebudsjett/detaljbudsjett 23.04.2012 765/2012
Utgående brev Kvæfjord Frivilligsentral kommunale tilskudd til Kvæfjord Frivilligsentral i 2012 26.01.2012 794/2012
Inngående brev Barne-likestillings-og inkluderingsdepartement Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2012 26.01.2012 818/2012
Utgående brev Ågot Hammari m.fl. budsjettrundskriv 2012 01.02.2012 956/2012
Utgående brev 'postmottak@fmtr.no' 2011/4 søknad - skjønnsmidler 2012 02.02.2012 966/2012
Utgående brev Dag Sandvik bruk av/tilbakeføring til investeringsfond 01.02.2012 1000/2012
Utgående brev Jan Meyer m.fl. lokal partistøtteordning for 2012 > utbetaling 08.02.2012 1234/2012
Utgående brev Helge Stoltenberg Trator Case - reparasjoner - 08.02.2012 1255/2012
Utgående brev Alf-Børre Knudsen m.fl. budsjettrundskriv 2012 - feil i vedlegg 2 Gebyrer og betalingssatser (side 49/50) 15.02.2012 1445/2012
Utgående brev Alf-Børre Knudsen m.fl. budsjett 2012 - tilpasning rammebudsjett/detaljbudsjett 28.02.2012 1847/2012
Inngående brev Fylkesmannen i Troms VS: 2012/1/Kvæfjord kommune - økonomiske oversikter budsjett 2012 01.03.2012 2000/2012
Inngående brev Dag Sandvik 2012/1/Kvæfjord kommune - økonomiske oversikter budsjett 2012 15.03.2012 2268/2012
Utgående brev 'Tjeldflåt Asle' Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 22.03.2012 2427/2012
Utgående brev Hanne Romarheim m.fl. budsjett 2012 - internoverføringer 1.tertial 2012 22.03.2012 2457/2012
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 - Fylkesmannens tilbakemelding 22.03.2012 2563/2012
Utgående brev Marit Mikalsen tildeling av utvidet attestasjonsfullmakt - Unni Kallset 18.04.2012 3527/2012
Inngående brev Marit Mikalsen tildeling av attestasjon/anvisningsfullmakt - Kristin Haugen Johnsen 17.04.2012 3528/2012
Utgående brev Hanne Romarheim m.fl. budsjett 2012 - internoverføringer 2.tertial 2012 08.11.2012 5399/2012
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Tilskudd til videre-/etterutdanning i rusproblematikk 03.07.2012 6172/2012
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Tilsagnsbrev - tilskudd til videre-/etterutdanning i rusproblematikk og til kurs-styrking av rusfaglig kompetanse for ansatte innen kommunens miljø - helse og omsorgstjenester-Statsbudsjettet 2012 kapittel 763 post 61 10.07.2012 6317/2012
Inngående brev Torstein Olstad SV: Fullmakt til å utbetale lønnsforskudd 04.09.2012 7527/2012
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. Stående anvisning for kommunale gebyrer på VAR-området 14.09.2012 7759/2012
Inngående brev Jan Roger Johansen Skatteinngang august 2012 20.09.2012 7954/2012
Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering - investeringsbudsjett 2012 04.12.2012 9356/2012
Utgående brev Hanne Romarheim m.fl. budsjett 2012 - internoverføringer 3.tertial 28.11.2012 9604/2012
Utgående brev Knut Isaksen SV: Budsjettutfordringer - lån fra KE AS 27.12.2013 9790/2012
Inngående brev Jan Roger Johansen Skatteinngang 2012 08.01.2013 78/2013
Versjon:5.0.7