eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2012/8
:
Valg, politiske verv (tidl 11/1442, 11/1525)
:
Birger Bjørnstad
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Saksframlegg/innstilling Retningslinjer for eldreråd og råd for funksjonshemmede 27.12.2013 37/2012
Inngående brev Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Talsperson til bruk i Fylkesnemdssaker 13.01.2012 368/2012
Inngående brev Fagforbundet kvæfjord Arbeidstakerrepresentanter til arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg 20.01.2012 603/2012
Saksframlegg/innstilling Forslag om talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker 23.04.2012 721/2012
Inngående brev Asbjørn Hessen Forslag kandidater tl Råd for funksjonshemmede. 06.02.2012 1159/2012
Inngående brev Torunn Gideonsen VS: Talsperson 07.02.2012 1246/2012
Inngående brev Postmottak Kvæfjord Venstre: forslag på medlemmer 13.02.2012 1408/2012
Saksframlegg/innstilling Valg til eldreråd 27.12.2013 1450/2012
Saksframlegg/innstilling Valg til råd for funksjonshemmede 27.12.2013 1451/2012
Inngående brev Ofoten og Sør- Troms Jordskifterett Valg av Jordskiftemeddommere 2013 - 2017 28.02.2012 1864/2012
Utgående brev 'tromso@fylkesnemnda.no' forslag om talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker 01.03.2012 1911/2012
Utgående brev 'lone jacobsen' Melding om flytting - L Jacobsen 01.03.2012 1949/2012
Inngående brev Hålogaland Lagmannsrett Valg av lagrettsdommere 01.03.2012 2018/2012
Inngående brev Kveøy Bygdeutvikling v/Leder Randi Hokland Nytt styre i Kveøy Nygdeutvikling 02.03.2012 2077/2012
Utgående brev 'ulla.normann@domstol.no' Rajeswary Ramasamy (Minie Moksness) - fritak fra verv 13.03.2012 2151/2012
Utgående brev Til de valgte medlemmer og varamedlemmer Valg til eldreråd 2012-2015 23.03.2012 2242/2012
Utgående brev Til de valgte medlemmer og varamedlemmer Råd for funksjonshemmede 2012-2015 16.03.2012 2256/2012
Inngående brev Postmottak Elise Hammari - Permisjon fra politisk verv 15.03.2012 2267/2012
Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg til formannskapet, administrasjonsutvalget, eldrerådet og samarbeidsutvalget i Borkenes barnehage 27.12.2013 2865/2012
Inngående brev Ruben Gjøsund Re: flytting 28.03.2012 2888/2012
Saksframlegg/innstilling NND's legat - valg til styret 2012-2015 27.12.2013 2916/2012
Utgående brev Dag Sandvik m.fl. Kvæfjord kommune - utvalg, nemnder og råd med videre 2012-2015 19.06.2012 5691/2012
Utgående brev Helga Amdal Stensen m.fl. suppleringsvalg til formannskap/administrasjonsutvalg/eldreråd/samarbeidsutvalg i Borkenes barnehage 05.07.2012 6211/2012
Utgående brev Dag Sandvik m.fl. NND's legat - valg til styret 2012-2015 05.07.2012 6215/2012
Saksframlegg/innstilling Oppnevning av dyrevernnemnder 2013-2016 08.11.2012 7955/2012
Inngående brev Mattilsynet Regionkontoret for Troms og Finnmark VS: Mattilsynet ønsker forslag til deltakere i dyrevernnemdene for perioden 2013-2016 21.09.2012 7956/2012
Utgående brev Bente Hennie Fritjofsdatter Berg råd for funksjonshemmede 04.10.2012 8233/2012
Utgående brev 'mh.sfd@dsb.no' valg til tilflyttingsnemnd og kretsinnkvarteringsnemnder 05.10.2012 8249/2012
Utgående brev 'post.mhpd@politiet.no' valg til heimevernsnemnd 05.10.2012 8257/2012
Utgående brev 'postmottak@mattilsynet.no' SAKSNR: 2012/193371 Distriktskontoret Sør-Troms - forslag på deltakere i dyrevernnemndene for perioden 2013-2016 16.10.2012 8485/2012
Inngående brev Midtre Hålogaland politidistrikt Påminnelse - 2012/8 - valg til heimevernsnemnd 16.10.2012 8519/2012
Utgående brev 'ingvald.jensen@hlink.no' eldreråd 25.10.2012 8780/2012
Inngående brev Elise Hammari VS: Søknad om fritak fra varaverv i kommunestyret 09.11.2012 9232/2012
Utgående brev 'elisehammari@gmail.com' Søknad om fritak fra varaverv i kommunestyret 20.11.2012 9446/2012
Inngående brev Ingvald Jensen Søknad om å bli fritatt for offentlige/politiske verv 20.11.2012 9490/2012
Saksframlegg/innstilling Ingvald Jensen - søknad om fritak fra folkevalgte verv 04.12.2012 9504/2012
Saksframlegg/innstilling Elise Hammari - søknad om permisjon fra folkevalgt verv 04.12.2012 9728/2012
Utgående brev Asbjørn Olafson m.fl. SAK 107: Elise Hammari - søknad om permisjon fra folkevalgte verv 04.12.2012 9733/2012
Inngående brev Elise Hammari Re: 2012/8: Søknad om fritak fra varaverv i kommunestyret 03.12.2012 9741/2012
Utgående brev 'Elise Hammari' Søknad om fritak fra varaverv i kommunestyret 04.12.2012 9796/2012
Utgående brev Jarle Solheim Diverse suppleringsvalg - fritak fra kommunale verv 04.01.2013 39/2013
Versjon:5.0.7