eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2012/92
:
HLK Hålogaland Kraft (tidl 10/607)
:
Birger Bjørnstad
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Hålogalnd Kraft AS Eiermøte i Hålogaland Kraft AS 06.02.2012 16.01.2012 446/2012
Inngående brev Svein Heide Realisering av bioenergiprosjekt mv på Borkenes - kommunens medvirkning 18.01.2012 511/2012
Inngående brev Hålogaland Kraft Forslag om endring av selskapets vedtekter vedrørende styrevalg 17.02.2012 1535/2012
Saksframlegg/innstilling Hålogaland Kraft - vedtektsendring vedrørende styrevalg 11.12.2012 1680/2012
Utgående brev Hålogaland Kraft Hålogaland Kraft - vedtektsendring vedrørende styrevalg 16.03.2012 2259/2012
Inngående brev Hålogaland Kraft Generalforsamling i Hålogaland Kraft mandag 21. mai 2012 - innkalling og saksliste 22.03.2012 2597/2012
Inngående brev Bjarkøy kommune VS: Hålogaland Kraft - Vedtektsendring vedr. styrevalg 28.03.2012 2915/2012
Inngående brev Hålogaland Kraft AS Generalforsamling og eiermøte i Hålogaland Kraft AS 21.05.2012 04.05.2012 4286/2012
Inngående brev Gratangen Kommune Melding om politisk vedtak - Håkogaland Kraft - endring av vedtekter vedr styrevalg 10.05.2012 4494/2012
Inngående brev Svein Heide Bioenergiprosjekt på Borkenes 06.06.2012 5341/2012
Inngående brev Hålogland Kraft VS: Eiermøte i Hålogaland Kraft 19 desember 2012 19.11.2012 9391/2012
Inngående brev Torbjørn Larsen SV: Eiermøte i Hålogaland Kraft 19.12.12 19.12.2012 10229/2012
Inngående brev Olje-og energidepartementet Høring - endringer i energiloven og energilovforskriften 11.01.2013 217/2013
Inngående brev Hålogaland Kraft VS: Eiermøte i Hålogaland Kraft AS 07.03.2013 1879/2013
Inngående brev Torbjørn Larsen SV: Eiermøte 30 april 21.03.2013 2308/2013
Inngående brev Liss Einem Brev fra Hålogaland Kraft AS 22.05.2013 4195/2013
Inngående brev Hålogaland Kraft Innkalling til Generalforsamling 28.05.2013 27.05.2013 4343/2013
Inngående brev Hålogaland Kraft Protkoll fra generalforsamlinger i Hålogaland Kraft AS 08.07.2013 5783/2013
Inngående brev Hålogaland Kraft Utskrift fra generalforsamling 28.05.13 28.05.2013 7125/2013
Inngående brev Hålogaland Kraft Utskrift fra generalforsamling 27.06.13 09.09.2013 7126/2013
Inngående brev HLK Informasjon til rådmenn i alle eierkommuner 16.10.2013 8214/2013
Inngående brev Hålogaland Kraft as Invitasjon til regionalkraftsystemmøte 13.11.2013 8939/2013
Inngående brev Hålogaland Kraft Innkalling til Generalforsamling i Hålogaland Kraft AS 17.06.2014 11.06.2014 4524/2014
Utgående brev 'aj@hlk.no' stemmefullmakt - Innkalling til Generalforsamling i Hålogaland Kraft AS 17.06.2014 11.06.2014 4537/2014
Inngående brev Hålogaland Kraft Lokal energiutredning 2013 - Kvæfjord kommune 12.06.2014 4598/2014
Inngående brev Hålogaland Kraft AS,Produksjon Pressemelding 18.06.2014 4744/2014
Inngående brev Hålogaland Kraft as Vedrørende avtale knyttet til uprioritet kraft- elkjele 23.06.2014 4881/2014
Utgående brev Jan Meyer m.fl. RS-sak i formannskap 26.6.2014: Protokoll fra Generalforsamling i Hålogaland Kraft AS 17.06.2014 24.07.2014 4915/2014
Saksframlegg/innstilling HLK: Lokal energiutredning 2013 - Kvæfjord kommune 11.09.2014 5557/2014
Utgående brev 'viktor.johansen@enerconsult.no' m.fl. 2014/205/melding om vedtak: Lokal energiutredning 2013 - Kvæfjord kommune 23.09.2014 6723/2014
Inngående brev ***** Unntatt offentligheten: Prognose HLK 2014 10.11.2014 8137/2014
Inngående brev Anita Johansen Innkalling og agenda til Eiermøte i Hålogaland Kraft AS 25.11.2014 20.11.2014 8412/2014
Inngående brev Hlk - Bjørn Ludvigsen Generalforsamling, Hålogaland Kraft 23.04.2015 3349/2015
Inngående brev Hålogaland Kraft AS Oppsummering eiermøte 25.11.14 24.04.2015 3374/2015
Inngående brev Hålogaland Kraft Orientering til grunneiere på strekningen Gåre - Refsnes 17.06.2015 5021/2015
Inngående brev Hlk - Bjørn Ludvigsen Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling i HLK 18.05.2015 04.09.2015 6649/2015
Inngående brev Hlk - Bjørn Ludvigsen Viktig melding fra Hålogaland Kraft as 14.09.2015 6937/2015
Inngående brev Hlk - Bjørn Ludvigsen Påminnelse, møte HLK 16.09.2015 7068/2015
Inngående brev Hålogaland Kraft AS Omorganisering av Hålogaland Kraft AS 18.09.2015 7142/2015
Saksframlegg/innstilling Hålogaland Kraft - omorganisering til konsernmodell 17.11.2015 7750/2015
Utgående brev Hålogaland Kraft 2012/92/Kvæfjord kommune: melding om vedtak: Hålogaland Kraft - omorganisering til konsernmodell 12.11.2015 8762/2015
Inngående brev Kvafjord Kommune - Lars Tverseth HLK - presentasjon kommunestyremøte 11.11.2015 8813/2015
Versjon:5.0.7