eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2012/658
:
Eldrerådet i Kvæfjord 2012 - 2015
:
June H Gjertsen
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Salangen kommune Forhåndsvarsel om fellesmøte for Eldrerådene 2012 22.05.2012 4837/2012
Inngående brev Troms fylkeskommune Eldrerådskonferanse 9. og 10 oktober 2012 22.05.2012 4839/2012
Inngående brev Helse Nord RHF Nye styrer i helseforetakene 29.05.2012 5064/2012
Inngående brev Troms fylkeskommune Eldrerådskonferanse 9. og 10. Oktober 16.08.2012 7049/2012
Inngående brev Statens seniorråd FNs Internasjonale eldredag 1 oktober 2012 24.08.2012 7285/2012
Inngående brev Salangen kommune Invitasjon til fellesmøte for eldrerådene 24.08.2012 7286/2012
Inngående brev Pensjonistforbundet Verdens aktivitetsdag 10.mai 2013 05.11.2012 9071/2012
Inngående brev Troms fylkeskommune Referat Eldrerådskonferansen 06.11.2012 9141/2012
Saksframlegg/innstilling Presentasjon av Helse- og omsorgsavdelinga i Kvæfjord 11.12.2012 9773/2012
Saksframlegg/innstilling Orientering om utvalgsarbeid, reglement mm 14.12.2012 9775/2012
Inngående brev Ågot Hammari Mail fra administrasjonssjefen til eldrerådsleder med orientering om utvalgsarbeid 03.12.2012 9781/2012
Inngående brev Post Puplikasjon utgitt av Statens seniorråd 04.12.2012 9808/2012
Inngående brev Ågot Hammari Informasjon om tilskuddsregler for voksenopplæring 03.01.2013 52/2013
Inngående brev Postmottak Dagligvarekjeder og tilbringertjeneste- brev fra fylkeseldrerådet i Troms 03.01.2013 59/2013
Inngående brev VOFO Troms Informasjon om tilskuddsregler 24.01.2013 664/2013
Inngående brev Marit Blekastad Nyheter på Seniorporten - info til Eldrerådet 06.05.2013 3813/2013
Saksframlegg/innstilling Orientering om samhandlingsreformen 08.05.2013 3814/2013
Saksframlegg/innstilling Orientering om folkehelsearbeidet i Kvæfjord 08.05.2013 3816/2013
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord 08.05.2013 3817/2013
Inngående brev xerox@kvafjord.kommune.no Forskrift om fastlegeordning i kommunene - fra 1.1.13 06.05.2013 3819/2013
Inngående brev xerox@kvafjord.kommune.no Kommunal trafikksikkerhetsplan- høring 06.05.2013 3820/2013
Inngående brev xerox@kvafjord.kommune.no Nyheter på Seniorporten- informasjon 06.05.2013 3822/2013
Inngående brev xerox@kvafjord.kommune.no Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven- rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) 06.05.2013 3823/2013
Inngående brev xerox@kvafjord.kommune.no Seminar om Samhandlingsreformens virkning for de eldre 22.1.13 06.05.2013 3824/2013
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 11.12.2012 22.05.2013 4109/2013
Inngående brev Jarle Solheim Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2012 05.06.2013 4665/2013
Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2012 for eldrerådet i Kvæfjord kommune 10.06.2013 4678/2013
Inngående brev Postmottak Invitasjon til konferansen for de kommunale eldreråd i Troms 2013 13.08.2013 6341/2013
Inngående brev Troms Fylkeskommune Eldrerådskonferanse 8. og 9. oktober 2013 - Reisafjord Hotell 16.08.2013 6440/2013
Inngående brev Fylkesrådet for funksjonshemmede v/Heidi S. Leonhardsen Ang. fellesmøte mellom Fylkesrådet for funksjonshemmede og rådene for funksjonshemmede i Harstad, Skånland, Kvæfjord og Ibestad kommuner 20.08.2013 6504/2013
Inngående brev Postmottak Spørreundersøkelse- Evaluering av ordningen med eldreråd 01.11.2013 8595/2013
Inngående brev NIBR v/Marte Winsvold Evaluering av ordningen med eldreråd 04.11.2013 8650/2013
Inngående brev Kvæfjord kommune Oppfordring i Helse Nord RHF 25.11.2013 9192/2013
Inngående brev Lavangen kommune Melding om politisk vedtak - ambulanser med og uten firhjulstrekk 20.12.2013 9979/2013
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for eldrerådets møte 3.12.2013 14.05.2014 3295/2014
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord 2013 14.05.2014 3301/2014
Inngående brev Troms Fylkeskommune v/Ann Tobiassen Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 29.04.2014 3302/2014
Inngående brev Troms Fylkeskommune Eldrerådskonferanse på Rica Grand Hotell i Tromsø 24 og 25. september 2014 29.04.2014 3303/2014
Inngående brev Eldrerådsleder Jarle Solheim Årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2013 12.05.2014 3695/2014
Utgående brev 'Jarle Solheim' VS: Morgendagens aktivitetssenter 13.10.2014 3740/2014
Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2013 for eldrerådet i Kvæfjord kommune 05.06.2014 4223/2014
Inngående brev Jakob Vaskinn Notat til Eldrerådets administrasjon 25.06.2014 4972/2014
Utgående brev Liv Wikeland m.fl. Endring av møtedato for møte i Eldrerådet i september 2014 13.10.2014 5359/2014
Utgående brev Medlemmene i Eldrerådet Ny møtedato for møte i Eldrerådet september 2014 13.10.2014 5696/2014
Inngående brev Ågot Hammari VS: Eldrerådskonferansen 05.09.2014 6341/2014
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for eldrerådets møte 6.5.2014 13.10.2014 6343/2014
Inngående brev Ibestad Eldreråd v/leder Fellesmøter for eldrerådene 12.09.2014 6499/2014
Inngående brev Kvæfjord Sanitetsforening v/leder Kvæfjord sanitetsforening - Overføring av midler 12.09.2014 6502/2014
Saksframlegg/innstilling Orientering om situasjonen i Kvæfjord i forhold til Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 25.09.2014 6632/2014
Inngående brev May Unni Ertsås-Olsen Felles eldrerådsmøte Sør-Troms 18.09.2014 6673/2014
Inngående brev Postmottak Deltakerliste og program- eldrerådsmøte Tromsø september 2014 18.09.2014 6675/2014
Inngående brev Birger Bjørnstad 2014/13/melding om vedtak - tilskudd : Sponsing Den Internasjonale Eldredagen 22.09.2014 6753/2014
Saksframlegg/innstilling Orientering om avlastnings- og rehabiliteringstilbudet i Kvæfjord 25.09.2014 6768/2014
Saksframlegg/innstilling Fellesmøter for eldrerådene 13.10.2014 6774/2014
Saksframlegg/innstilling Eget budsjett for Kvæfjord Eldreråd 13.10.2014 6776/2014
Utgående brev Medlemmene i eldrerådet Praktisk informasjon i forbindelse med eldrerådsmøte på Flesnes 30.9.2014 13.10.2014 6777/2014
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Invitasjon til møter om kommunereformen 23.09.2014 6787/2014
Inngående brev Troms fylkeskommune Eldrerådskonferansen 2014 Program 23.09.2014 6789/2014
Inngående brev Troms fylkeskommune Rekruttering til helsefagarbeidet 03.10.2014 7064/2014
Utgående brev Jarle Solheim (gambogjoas@outlook.com) Uttalelse fra Eldrerådskonferansen i Tromsø om helsefagarbeiderutdanningen 13.10.2014 7190/2014
Inngående brev Gratange kommune / leder i eldrerådet Steinar Normann Melding om politisk vedtak 13.10.2014 7276/2014
Utgående brev Ibestad eldreråd Fellesmøter for eldrerådene 26.03.2015 7284/2014
Inngående brev Harstad eldreråd v/Ivar Østberg Orienteringsmøte vedr. "Eldrepolitisk Handlingsplan for Troms" 22.10.2014 7579/2014
Inngående brev Skånland kommune Melding om vedtak 22.10.2014 7580/2014
Inngående brev Lavangen kommune Melding om politisk vedtak - fellesmøter for eldrerådene i regionen 13.11.2014 8242/2014
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra Eldrerådets møte 30.9.2014 14.11.2014 8248/2014
Inngående brev Ågot Hammari Informasjon; Ny e-post og sekretær for fylkeseldrerådet januar 15 23.01.2015 655/2015
Utgående brev Medlemmene i Kvæfjod Eldreråd Avlysning av møte i Kvæfjord Eldreråd 24.mars 2015 26.03.2015 1840/2015
Utgående brev Eldrerådene i Gratangen, Harstad, Ibestad, Lavangen, Salangen og Skånland Invitasjon til felles eldrerådsmøte i Kvæfjord 2015 26.03.2015 1859/2015
Internt notat Marit Blekastad Program for felles eldrerådsmøte i Kvæfjord 2015 26.03.2015 1862/2015
Inngående brev Marit Blekastad Saker til eldrerådsmøtet - om basseng på Flesnes 16.03.2015 2072/2015
Inngående brev Harstad kommune Felles eldrerådsmøte 22 april 2015 24.03.2015 2345/2015
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. VS: Felles eldrerådsmøte Sør-Troms 22.april 1015- oppdatert program 22.04.2015 3151/2015
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 2.12.2014 06.05.2015 3684/2015
Saksframlegg/innstilling Kommunereformen og representasjon fra Eldrerådet 06.05.2015 3685/2015
Saksframlegg/innstilling Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord 2014 05.05.2015 3693/2015
Saksframlegg/innstilling Kreftspesialist ved Harstad sykehus 06.05.2015 3694/2015
Inngående brev Postmottak Saker til eldrerådsmøtet _varmtvannsbasseng på Flesnes-akuttberedskap_ fra J. Solheim 12.05.2015 3940/2015
Inngående brev Marit Blekastad Til media; Uttalelse om kreftspesialist ved Harstad sykehus fra felles eldrerådsmøte for Sør-Tromskommunene 12.05.2015 3942/2015
Saksframlegg/innstilling Orientering om varmtvannsbasseng på Flesnes skole 19.05.2015 3951/2015
Inngående brev Lars Tverseth Flesnes skole - Terapibasseng - kostnader - mail fra Lars Tverseth 11.5.15 15:43 13.05.2015 3952/2015
Inngående brev Kvæfjord eldreråd V/ Jarle Solheim Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 13.05.2015 3953/2015
Inngående brev Nestor Eldreådets rolle og funksjoner 13.05.2015 3954/2015
Inngående brev RHF-Postmottak Bekreftet mottatt: Uttalelse fra Felles Eldrerådsmøte i Sør-Tromskommunene 22.4.2015 13.05.2015 3988/2015
Saksframlegg/innstilling Ventetid ved Høresentralen, UNN Harstad 02.06.2015 3992/2015
Inngående brev Jarle Solheim Eldrerådet 02.06.2015 4503/2015
Inngående brev martne@online.no HLF Harstad- Invitasjon til møte 27 mai om ventetid på ØNH 02.06.2015 4505/2015
Inngående brev HLF Harstad og Omegn HLF Harstad - invitasjon til møte 27.05.om ØNH 03.06.2015 4613/2015
Inngående brev KVæfjord kommune v/helse-og omsorg Uttalelse fra eldrerådet i Tromsø om prioriteringsutvalgets innstilling 03.06.2015 4615/2015
Inngående brev Troms Fylkeskommune Eldrerådskonferansen 2015 - fylkesrådet i Troms 16.06.2015 4991/2015
Inngående brev Styret i støtteforeningen for Harstad sykehus Ansatt onkolog/kreftekspert 24.06.2015 5259/2015
Inngående brev Ruth-Lise H. Olsen SV: Endring av dato for møte i Eldrerådet høsten 2015 08.09.2015 6763/2015
Inngående brev Troms Fylkeskommune Program for Eldrerådskonferansen 2015 11.09.2015 6887/2015
Inngående brev Postmottak Om kreftspesialist ved UNN Harstad og ref fra onkologmote 14.09.2015 6905/2015
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra Eldrerådet møte 12.05.2015 15.10.2015 7269/2015
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Eldrerådskonferansen 2015 15.10.2015 7272/2015
Saksframlegg/innstilling Forslag til statutter for fellesmøtene for Eldrerådene i Sør-Troms 15.10.2015 7274/2015
Saksframlegg/innstilling Orientering om samhandlingsreformen med fokus på psykisk helse og rus 15.10.2015 7287/2015
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak om demenstilbud i Danmark og Nederland 15.10.2015 7292/2015
Saksframlegg/innstilling Utredning av nytt "Helsehus"- orientering om framdrift 15.10.2015 7294/2015
Versjon:5.0.7