eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2013/331
:
Kompetanseheving rus/psykiatri (tidligere 2010/252, komm.rusarb.)
:
Ågot Hammari
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Anne Marit Bygdnes søknad, kompetanseheving rus, 2013 22.03.2013 2394/2013
Inngående brev Anne Marit Bygdnes helsedir. kompetanseheving,psykiatri-2013 22.03.2013 2395/2013
Utgående brev 'biv@fmtr.no' Søknad om stimuleringstilskudd, rus og psykiatri, 2013 24.02.2015 2400/2013
Inngående brev Iversen Birgit SV: Søknad om stimuleringstilskudd, rus og psykiatri, 2013 25.03.2013 2442/2013
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Prosjekt 112305 Svar på søknad om tilskudd videre- og etterutdanning innen rus 01.07.2013 5559/2013
Inngående brev Kvæfjord kommune Prosjekt 112305 Bekreftelse 01.07.2013 5565/2013
Utgående brev Fylkesmannen i Troms, Helse og omsorgsavd Tilskudd videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, stadsbudsjettet 2013 05.09.2013 7025/2013
Inngående brev Kvæfjord kommune Mail. ang bekreftelse mottatt tilskudd 05.09.2013 7053/2013
Inngående brev Kvæfjord kommune Bekreftelse tilskudd 05.09.2013 7054/2013
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Korrigert tilskudd videreutdanning tverrfaglig psykisk helse og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge 09.09.2013 7135/2013
Utgående brev Fylkesmannen i Troms v/svein Steinert Regnsskapsrapportering - tilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge - statsbudsjettet 2013 764 post 60 24.02.2015 1342/2014
Utgående brev Fylkesmannen i Troms v/ Regnskapsrapport etter og videreutdanning rus 24.02.2015 1381/2014
Utgående brev KomRev Nord Revisorbekreftet regnsskap 24.02.2014 1388/2014
Inngående brev Kvæfjord kommune 7 stk vedlegg - Regnskapsrapporteringtilskudd til viderutdanning 21.02.2014 1398/2014
Inngående brev Kvæfjord kommune Regnskapsrapport etter- og videreutdanning rus 2013 03.03.2014 1599/2014
Inngående brev Liv Aamnes Beretning 12.03.2014 1919/2014
Inngående brev Liv Aamnes SV: Prosjektrapport 12.03.2014 1921/2014
Utgående brev Fylkesmannen i Troms v/Elin Wangen Stimuleringstilskudd til videre-/etterutdanning i rusmiddelproblemeatikk, 2014 03.02.2016 2094/2014
Utgående brev 'fmtrpostmottak@fylkesmannen.no' Stimuleringstilskudd til videre-//etterutdanning i rusmiddelproblematikk. Stadsbudsjettet 2014 24.02.2015 2213/2014
Utgående brev 'fmtrpostmottak@fylkesmannen.no' Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeide og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, Stadsbudsjettet 2014 24.02.2015 2254/2014
Inngående brev Kvæfjord kommune v/Anne Marit Bygdnes Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeide og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, Statsbudsjettet 2014 28.03.2014 2411/2014
Inngående brev Fylkesmanne i Troms Svar på søknad - stimuleringstilskudd 25.06.2014 4974/2014
Inngående brev Fylkesmanne i *Troms Svar på søknad:Kompetanseheving rus/psykiatri 25.06.2014 4975/2014
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd videreutdanning i tverrfaglig helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge 23.07.2014 5563/2014
Utgående brev 'fmtramt@fylkesmannen.no' SV: Tilbakemelding tilskudd 24.02.2015 5892/2014
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Større tildeling av tilskudd enn omsøkt 22.08.2014 6016/2014
Inngående brev Merete Lyngen Søknad stimuleringstilskudd til videre- og etterutdanning 26.08.2014 6091/2014
Utgående brev 'fmtramt@fylkesmannen.no' Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfagligpsykososialt arbeid med barn og unge 24.02.2015 9126/2014
Utgående brev 'Thyrhaug, Anette Moltu' SV: Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfagligpsykososialt arbeid med barn og unge 24.02.2015 9281/2014
Utgående brev Fylkesmannen i Troms v/Svein Steinert Regnsskapsrapport - Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge- 2014 06.02.2015 350/2015
Utgående brev KomRev Nord Regnsskapsrapport - Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge- 2014 24.02.2015 372/2015
Utgående brev Fylkesmannen i Troms v/Svein Steinert Regnsskap - stimuleringstilskudd videre- og etterutdanning i rusproblematikk 29.01.2015 456/2015
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innvilget overføring av stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfagligpsykososialt arbeid med barn og unge 20.01.2015 530/2015
Inngående brev Liv Aamnes Revisjonsberetninger og rev.uttalelse 10.03.2015 1847/2015
Inngående brev KomRev Nord Revisors beretning til prosjektregnskap - stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, statsbudsjettet 2014 kap. 764 post 60 11.03.2015 1892/2015
Inngående brev KomRev Nord Revisors beretning til prosjektregnskap ad tilskudd gitt til "stimuleringstilskudd til videre-og etterutdanning i rusproblematikk over statsbudsjettet kap. 763 post 61 for 2014 11.03.2015 1894/2015
Inngående brev Thyrhaug, Anette Moltu SV: Disponering av stimuleringsmidler 11.03.2015 1910/2015
Utgående brev 'Thyrhaug, Anette Moltu' SV: Disponering av videreutdanningsmidler kap. 763, post 61 i 2014 27.03.2015 2349/2015
Utgående brev Thyrhaug, Anette Moltu Kommentarer til rapportering fra KomrevNord 30.04.2015 3601/2015
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innvilget omdisponering av tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusarbeid 2015 21.09.2015 7213/2015
Versjon:5.0.7