eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2013/927
:
Gnr 27 Bnr 23 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Flere mindre bygninger på eiendommen, delvis innpå gnr 27 bnr 1
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Simmund Oddvar Høybakk Gnr 27 Bnr 23 - Flere mindre bygninger på eiendommen, delvis innpå gnr 27 bnr 1 - Orientering om søknadsplikt 01.11.2013 8530/2013
Inngående brev Sigmund Høybakk Gnr 27 Bnr 23 Byggesak 01.11.2013 8588/2013
Utgående brev Sigmund Høybakk Gnr 27 Bnr 23 - Mottatt redegjørelse i forbindelse med bygninger på eiendommen 01.11.2013 8617/2013
Inngående brev Sigmund Høybakk Gnr 27 Bnr 23 - søknad om tillatelse til allerede oppførte bygninger+ny garasje 18.02.2014 1310/2014
Utgående brev Sigmund Høybakk Gnr 27 Bnr 23 - Mottatt søknad om tillatelse til allerede oppførte bygninger og ny garasje - Søknaden er mangelfull 24.02.2014 1311/2014
Inngående brev Ferra Consult AS Gnr 27 Bnr 23 Søknad om tillatelse til allerede oppførte bygninger, samt garasje og tilleggsareal til eiendommen 26.08.2014 6070/2014
Utgående brev Ferra Consult AS Gnr 27 Bnr 23 - Søknad om tillatelse til allerede oppførte bygninger, samt garasje og tilleggsareal til eiendommen - Midlertidig svar/orientering 01.09.2014 6090/2014
Utgående brev Adresseliste Gnr 27 Bnr 23 - Høringsbrev vedr søknad om flere allerede oppførte bygninger på eiendommen, ny garasje, avløp og tilleggsareal 01.09.2014 6112/2014
Inngående brev Torkil Nilsen Gnr 27 Bnr 23 - vs. sak nr. 2013/927 - installasjon av vannklosett 16.09.2014 6558/2014
Utgående brev Harald Sigbjørn Larsen Svar vedrørende søknad om: Deling av eiendommen Gnr 27 Bnr 1 i Kvæfjord kommune 22.09.2014 6713/2014
Saksframlegg/innstilling Sigmund Høybakk - søknad om dispensasjon for allerede oppførte bygninger, utslippstillatelse, tilleggsareal og ny garasje på gnr 27 bnr 23 Aspenes, Austerfjorden 04.03.2015 7080/2014
Inngående brev Torkil Nilsen - Ferra Gnr 27 Bnr 23 Redegjørelse planløsning 07.10.2014 7132/2014
Inngående brev NVE Gnr 27 Bnr 23 NVEs uttalelse 09.10.2014 7237/2014
Utgående brev Sigmund Høybakk Gnr 27 Bnr 23 - Midlertidig svar søknad om deling/bygging og utslipp 14.10.2014 7309/2014
Utgående brev Sigmund Høybakk Gnr 27 Bnr 23 - Oversendelse av vedtak dispensasjonsbehandling 22.10.2014 7550/2014
Utgående brev Sigmund Høybakk Gnr 27 Bnr 23 - Videre behandling av bygge- og delingssøknaden stilles i bero inntil skredfaglig vurdering er foretatt 25.11.2014 8533/2014
Inngående brev Torkil Nilsen - Ferra Gnr 27 Bnr 23 - klage på vedtak 01.12.2014 8753/2014
Utgående brev Ferra Consult AS v/ Torkil Nilsen Gnr 27 Bnr 23 - Mottatt klage på vedtak - Midlertidig svar / orientering 02.12.2014 8755/2014
Utgående brev Ferra Consult AS v/ Torkil Nilsen Gnr 27 Bnr 23 - Klage på krav om skredfaglig utredning - Klagen tas opp til behandling av teknisk utvalg 24.02.2015 28.01.2015 750/2015
Saksframlegg/innstilling Gnr 27 Bnr 23 - Ferra Consult/Sigmund Høybakk: klage på dispensasjonsvedtak med krav om skredfaglig rapport 04.03.2015 1018/2015
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Klagesak - vilkår for deling og byggesaksbehandling 27.02.2015 1490/2015
Utgående brev Andre Henriksen gebyr disp.behandling pbl: Gnr 27 Bnr 23 - Ferra Consult/Sigmund Høybakk: søknad om dispensasjon for deling ... 24.03.2015 1864/2015
Inngående brev Fylkesmanne i Troms Gnr 27 Bnr 23 Foreløpig melding i forvaltningssak 24.03.2015 2317/2015
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Gnr 27 Bnr 23 - klage over vilkår ved dispensasjon fra LNF-formål 10.08.2015 6037/2015
Utgående brev Ferra Consult AS Gnr 27 Bnr 23 - Fylkesmannen har stadfestet kommunens dispensasjonsvedtak av 21.10.2014 05.10.2015 7534/2015
Utgående brev Sigmund Høybakk Vedr slamavskiller på Gnr 27 bnr 23 (evt. på Bnr 1) - Orientering 19.06.2017 5982/2017
Utgående brev Sigmund Høybakk Vår ref 2013/927 - Vedr slamavskiller uten at det foreligger tillatelse 19.12.2017 9601/2017
Versjon:5.0.7