eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/17
:
Sør-Troms regionråd
:
Merete Hessen
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Sør- Troms regionråd Referat fra Regionsrådsmøte 12.12.2014 02.01.2015 28/2015
Inngående brev Sturla Bangstad Sender e-post: Saksliste12.01.15, TilSaksliste120115Ung 09.01.2015 233/2015
Inngående brev Sør-Troms regionråd v/Erling Bratsberg Innkalling til møte i Sør-Troms Regionråd 12.01.2015 239/2015
Inngående brev Sturla Bangstad Referat regionrådsmøte 12. januar 2015 29.01.2015 830/2015
Inngående brev Sør-Troms regionråd Fengselssituasjonen i Midtre-Hålogaland 20.02.2015 1346/2015
Inngående brev Harstad Kommune - Sturla Bangstad Saksliste regionrådsmøte i Lavangen 6. mars 02.03.2015 1596/2015
Inngående brev postmottak@harstad.kommune.no Forsendelse fra Harstad kommune 18.03.2015 2129/2015
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Sør-Troms regionråd - Referat fra Regionsrådsmøte i Lavangen 6.mars 2015 18.03.2015 2166/2015
Inngående brev Harstad Kommune - Sturla Bangstad Referat med vedlegg fra regionrådsmøtet i Lavangen 6. mars 19.03.2015 2210/2015
Inngående brev Strr - Nina Dons-Hansen Endelig rapport fra Norut og midler fase 2 27.03.2015 2482/2015
Inngående brev Harstad Kommune - Sturla Bangstad Referat med vedlegg fra regionrådsmøtet i Lavangen 6. mars 10.04.2015 2735/2015
Inngående brev Harstad Kommune - Sturla Bangstad Innkalling til regionrådsmøte på skjønne Kveøya 17. april 10.04.2015 2736/2015
Inngående brev Strr - Nina Dons-Hansen Formannskapsvedtak 10.04.2015 2738/2015
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Høringsuttalelse - Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 13.04.2015 2820/2015
Utgående brev Nina Dons-Hansen m.fl. 2015/17 Underretning om vedtak deltakelse i ByR 2 16.04.2015 2959/2015
Inngående brev Harstad Kommune - Sturla Bangstad Høring - fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 15.04.2015 2962/2015
Inngående brev Lavangen kommune Melding om politisk vedtak - utviklingsprogrammet for byregioner fase II 16.04.2015 3007/2015
Inngående brev Harstad kommune Ref møte i Kvæfjord 17.04.2015 23.04.2015 3353/2015
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. Melding om vedtak deltakelse i utviklingsprogram byregioner fase 2 27.04.2015 3396/2015
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Petroleumstilsyn må snarest få en fast avdeling i nord 05.05.2015 3704/2015
Inngående brev Sør-Troms regionråd Sør-Troms Regionråd - Referat årsmøte og årsrapport 05.05.2015 3709/2015
Inngående brev Harstad Kommune - Sturla Bangstad Byregionsprogrammet - oppsummeringWorkshop050615 26.06.2015 5338/2015
Inngående brev Harstad Kommune - Sturla Bangstad Møtereferat fra møtet på Finnsnes vedr. prosjekt "kystbyregion" og "storbyregionen" 26.06.2015 5343/2015
Inngående brev Strr - Nina Dons-Hansen Høringsmøte ang. andregangs høring av Regional forvaltningsplan for vannregion Tro ms 2016-2021 26.06.2015 5344/2015
Inngående brev Sør-Troms Regionråd v/Nina M.Dons-Hansen Deltakelse i ByR fase 2 06.08.2015 6028/2015
Inngående brev Byregioprogrammet Byregionsprogrammet,Workshop 4.juni 2015 31.08.2015 6457/2015
Utgående brev Nina Dons-Hansen Byregionprosjektet 07.09.2015 6646/2015
Saksframlegg/innstilling Spørsmål om tilslutning til regionalt friluftsråd 18.09.2015 6673/2015
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Innkalling til regionrådsmøte og ekstraordinært årsmøte 6. november 29.10.2015 8328/2015
Utgående brev 'langtidsplan@fd.dep.no' Oversendelse av uttalelse fra Kvæfjord kommune vedrørende Forsvarssjefens fagmilitære råd 10.11.2015 8688/2015
Utgående brev 'langtidsplan@fd.dep.no' Ny: Oversendelse av uttalelse fra Kvæfjord kommune vedrørende Forsvarssjefens fagmilitære råd 11.11.2015 8738/2015
Inngående brev Langtidsplan SV: Oversendelse av uttalelse fra Kvæfjord kommune vedrørende Forsvarssjefens fagmilitære råd 11.11.2015 8741/2015
Inngående brev Strr - Nina Dons-Hansen Oppsummering ByR-møte 271015 12.11.2015 8840/2015
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Sør-Troms regionråd- Refereat fra Regionsrådsmøte 28.08.15 13.11.2015 8843/2015
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Ref Regionsrådsmøte 18.12.15 06.01.2016 178/2016
Versjon:5.0.7