eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/1213
:
Skjenkebevilling
:
Tor Anders Markussen
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Injeso As Søknad om skjenkebevilling Injeso AS 11.11.2015 8751/2015
Utgående brev Lensmannen i Kvæfjord Søknad om skjenkebevilling Injeso AS 19.11.2015 8753/2015
Utgående brev NAV Kvæfjord Søknad om skjenkebevilling INJESO AS 12.11.2015 8757/2015
Utgående brev Skatteoppkrever Kvæfjord kommune uttalelse til søknad om skjenkebevilling INJECO AS 12.11.2015 8760/2015
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Søknad skjenkebevilling INJESO AS 12.11.2015 8765/2015
Utgående brev Harstad Brann Søknad ny pub 12.11.2015 8775/2015
Utgående brev Lars-Ivar Ingebrigtsen Søknad skjenkebevilling INJESO AS 12.11.2015 8779/2015
Utgående brev Barn og unges representant i Kvæfjord kommune Uttalelse til søknad om skjenkebevilling fra INJECO AS 12.11.2015 8805/2015
Internt notat uten oppfølging Tor Anders Markussen Barn og unge repr. trekkes fra høringsliste 16.11.2015 8847/2015
Inngående brev Kvæfjord kommune Søknad om økt grense for antall besøkende i Pøbbens lokaler 13.11.2015 8862/2015
Inngående brev Torgeir Solvang Kopi Kunnskaps- og etablererprøve 16.11.2015 8871/2015
Inngående brev Lars-Ivar Ingebrigtsen Kopi av kunnskaps- og etablererprøve 16.11.2015 8872/2015
Inngående brev Lars-Ivar Ingebrigtsen Kopi av kunnskaps- og etablererprøve 16.11.2015 8873/2015
Inngående brev Frank Robert Jensen Kopi av kunnskaps- og etablererprøve 16.11.2015 8874/2015
Inngående brev Frank Robert Jensen Kopi av kunnskaps- og etablererprøve 16.11.2015 8875/2015
Inngående brev Kvæfjord kommune Ang. åpning av Pøbben og kommunenes foreløpige vurderinger etter plan-og bygningsloven 16.11.2015 8876/2015
Inngående brev NAV Kvæfjord Uttalelse til søknad om skjenkebevilling 16.11.2015 8877/2015
Saksframlegg/innstilling INJESO AS - Søknad om skjenkebevilling 11.12.2015 8882/2015
Utgående brev INJESO AS Midlertidig skjenkebevilling for INJESO AS 07.04.2016 9041/2015
Inngående brev Midtre Hålogaland Politisistrikt Uttalelse om søknad om skjenkebevilling - INJESO AS 24.11.2015 9080/2015
Inngående brev Lars-Ivar Ingebrigtsen INJESO AS - endring av stedfortreder 03.12.2015 9351/2015
Inngående brev Helsedirektoratet Helsedirektoratet informerer om endringer i alkoholforskriftens gebyrsatser fra 1. januar 2016 17.12.2015 9759/2015
Inngående brev NHO Reiseliv Endring i alkoholloven fra 1.jan.2016 17.12.2015 9760/2015
Utgående brev INJESO AS Melding om politisk vedtak -INJESO AS Søknad om skjenkebevilling 04.01.2016 9936/2015
Utgående brev Pøbben Omsetningsoppgaver alkohol 25.01.2016 686/2016
Versjon:5.0.7