eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/2
:
Økonomiplan
:
Birger Bjørnstad
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev KS Nytt inntektssystem 22.01.2016 684/2016
Inngående brev Kystverket Tilskudd til fiskerihavnetiltak 2017 26.01.2016 742/2016
Saksframlegg/innstilling Høring - nytt inntektssystem 29.02.2016 841/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther Rapport om folketallsutvikling i Troms 2015 24.02.2016 1623/2016
Inngående brev KLP Økonomiplanprognose 26.02.2016 1718/2016
Inngående brev Regjeringen - Takk for ditt høringssvar til Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene 01.03.2016 1798/2016
Utgående brev Merete Hessen m.fl. forslag til nytt inntektssystem 28.04.2016 3775/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther Rapport om utviklingen i kommuneøkonomien i Troms 2015 02.05.2016 4006/2016
Utgående brev Alf-Børre Knudsen m.fl. kommuneproposisjonen 2017 13.05.2016 4543/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther Folketallsutvikling i Troms 1. kvartal 2016 20.05.2016 4720/2016
Inngående brev Spk - Statens pensjonskasse {Disarmed} Premievarsel 2017 for pensjonsordningen er publisert i Min virksomhet 01.06.2016 5092/2016
Saksframlegg/innstilling Rammedebatt 06.12.2016 5500/2016
Inngående brev Postmottak Nye befolkningsframskrivinger - beregning av demografikostnader til bruk i økonomiplanleggingen 24.06.2016 5911/2016
Inngående brev Postmottak 16/4316 Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene 01.07.2016 6066/2016
Inngående brev Norsk Landbruksrådgivning, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Søknad kommunale tilskudd 2017 04.07.2016 6111/2016
Utgående brev Alf-Børre Knudsen m.fl. 2016/2: 15/5058-54 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2017 11.07.2016 6230/2016
Inngående brev Kystverket Post fra Kystverket 05.09.2016 7363/2016
Inngående brev Postmottak 15/5058-89 Ettersending av kriteriedata for inntektsystemet for kommunene 2017 29.09.2016 7996/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ågot Hammari 16/4316 Om overgangen fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene 29.09.2016 8011/2016
Inngående brev KMD 16/401-12 Kommuneproposisjonen 2017 og revidert nasjonalbudsjett 2016 09.10.2016 8253/2016
Inngående brev KS Oppdatert distriktsindeks, forventes å ha betydning for regioanlpolitiske tilskudd fra 2018 09.11.2016 9162/2016
Inngående brev KMD 14/2786-15 Rundskriv H-6/16 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2017 15.11.2016 9478/2016
Versjon:5.0.7