eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/5
:
Kommunereform tidl 15/4
:
Merete Hessen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Fylkesmannen - Andreassen, Jan-Peder Kommunereformen - informasjon om intensjonsavtaler og folkeavstemming 22.01.2016 650/2016
Inngående brev Harstad kommune Referat fra møte i styringsgruppen 8.januar 2016 for kommunreformen 7 kommuners alternativet-Harstad m fl 25.01.2016 699/2016
Utgående brev Fylkesmannen i Troms m.fl. Uttalelse fra kommunestyret i Kvæfjord kommune 02.02.2016 968/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - 0-utredning 17.03.2016 1056/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - intensjonsavtale ny kommune 17.03.2016 1124/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen 0-utredning Kvæfjord kommune 08.02.2016 1177/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - Orientering om status 16.03.2016 1202/2016
Inngående brev Harstad Kommune - Hugo Thode Hansen REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN OG INTENSJONSAVTALEN. 09.02.2016 1235/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Kommunestyresaker 1994 og 1995 om folkeavstemning Godfjords kommunetilhørighet 11.02.2016 1250/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - Avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning 07.03.2016 1332/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Lars Tverseth Utkast til uttalelse 18.02.2016 1517/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Notat av 17.02.2016 KOMMUNEREFORMEN I KVÆFJORD - OVERSIKT OG SAMMENDRAG 29.02.2016 1519/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunestruktur - statusbilde for Kvæfjord kommune 08.07.2016 1527/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunestruktur - status-, utfordrings- og intensjonsbilde. Mulighetsutredning kommunestruktur Evenes, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund 08.07.2016 1531/2016
Inngående brev Lodingen Kommune - Atle Andersen REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN OG INTENSJONSAVTALEN. 19.02.2016 1549/2016
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Kommunereformen - produksjon av stemmesedler og valgkort 25.02.2016 1608/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther Rapport om folketallsutvikling i Troms 2015 24.02.2016 1624/2016
Inngående brev Bygdelaget Guldhornet Spørsmål ang. kommunereformen og videre behandling 25.02.2016 1644/2016
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Tilskudd til vei, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som vedtar sammenslåing 04.03.2016 1758/2016
Inngående brev Evenes,Ibestad,Kvæfjord,Lødingen,Skånland,Tjeldsund og Harstad kommune Inytensjonsavtale ny kommune 01.03.2016 1770/2016
Utgående brev Bygdelaget Guldhornet Spørsmål ang. kommunerefom indre Gullesfjord 04.03.2016 1855/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Andreassen, Jan-Peder Grensejusteringer i kommunereformen 07.03.2016 2003/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther Sak om grensejustering indre Gullesfjord 07.03.2016 2004/2016
Utgående brev Tore V. Hjerde HASTER annonse folkemøter 09.03.2016 2029/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg: Intensjonsavtale Harstad og Tjeldsund kommuner 09.03.2016 2042/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg: Intensjonsavtale Harstad og Skånland kommuner 09.03.2016 2043/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg: Intensjonsavtale Ibestad og Harstad kommuner 09.03.2016 2044/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg: Intensjonsavtale Evenes og Harstad kommuner 09.03.2016 2045/2016
Inngående brev Skatteetaten Skatteoppkreverfunksjon 09.03.2016 2058/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Statusbilde Kvæfjord kommune - endelig versjon 01.03.2016 11.03.2016 2124/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Andreassen, Jan-Peder Dagssamling om kommunereformen 1. april 18.03.2016 2354/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Isaksen, Robert Invitasjon til møte - grensejustering ifm kommunereformen 18.03.2016 2355/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Presentasjon Folkemøter Kommunereform Kvæfjord kommune 21.03.2016 2366/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Referat fra folkemøter vedr. kommunereformen - mars 2016 22.03.2016 2416/2016
Inngående brev Sortland Kommune - Johnny Kvalø BDO rapport og vedtak i sortland kommunestyre- april 2015 21.03.2016 2417/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - tilleggsavtaler til intensjonsavtale ny kommune 27.04.2016 2474/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Referat fra møte 09.03.2016 med Sortland kommune 29.03.2016 2475/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Referat fra folkemøter vedr kommunereformen - mars 2016 29.03.2016 2476/2016
Saksframlegg/innstilling Grensejustering indre Gullesfjord 27.04.2016 2490/2016
Utgående brev Stortinget Underretning om vedtak av Kvæfjord kommunestyre 29.03.2016 2491/2016
Inngående brev Bygdelaget Gullhornet Kommunegrense 05.04.2016 2752/2016
Utgående brev Ragnar Bo kommunereform - grensejustering 11.04.2016 3020/2016
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms - Folketallsutviklingen i Troms i 2015 12.04.2016 3070/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Ildgruben, Silja presentasjoner fra møte vedrørende grensejustering 15.04.2016 3291/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Andreassen, Jan-Peder Oversikt over folkeavstemninger om kommunesammenslåing 15.04.2016 3292/2016
Utgående brev Roar Røkenes Invitasjon til orienteringsmøte om kommunereformen mandag 2.5.2016 27.04.2016 3449/2016
Utgående brev Bygdelaget Guldhornet Underretning om vedtak 20.05.2016 4359/2016
Utgående brev Sortland kommune - Postmottak Orientering om vedtak i sak eventuell grensejustering Indre Gullesfjord 20.05.2016 4360/2016
Utgående brev Avis Harstad Tidende HT/Byrunden/Hva koster selvstendigheten? 13.05.2016 4518/2016
Internt notat uten oppfølging Lars Tverseth Referat ungdomsskolen 20.05.2016 4598/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Presentasjon til møte med ungdomsskoleelever 10. klassetrinn 07.07.2016 4675/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Presentasjon folkemøter mai 2016 07.07.2016 4676/2016
Inngående brev Harstad Kommune - Roald E Andersen Dokument status, utfordrings,- og intensjonsbilde - mulighetsutredning - nytt Kapittel 5 "Kartlegging og analyse kommuneøkonomi 02.06.2016 5185/2016
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - korrigert versjon 07.07.2016 5208/2016
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner 07.07.2016 5213/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - Kvæfjord kommunes vedtak om hovedspørsmålet kommunesammenslåing og tilleggsspørsmålet grensejustering 22.06.2016 5289/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen 2016/5 Notat: KOMMUNEREFORMEN I KVÆFJORD - OVERSIKT OG SAMMENDRAG 07.06.2016 5294/2016
Utgående brev Nordby, Espen Grunnlagsdokumenter vedrørende kommunereformen 07.07.2016 5377/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Torbjørn Larsen Grensejustering indre Gullesfjord – innvending mot folkeavstemming i Kvæfjord kommune 10.06.2016 5442/2016
Utgående brev Anna-Marita P. Arnesen m.fl. Vedlegg til K-sak 40/16 07.07.2016 5670/2016
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Ad spørsmål om grensejustering Kvæfjord kommune: VS: Vedlegg til K-sak 40/16 07.07.2016 5671/2016
Inngående brev Birger Holand Grensejustering i Gullesfjord 17.06.2016 5672/2016
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Oversendelse av Kvæfjord kommunestyres vedtak i kommunereformsaken 07.07.2016 5919/2016
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Oversendelse av Kvæfjord kommunestyres vedtak i kommunereformsak 07.07.2016 6170/2016
Utgående brev Arve Ødegaard Kommunereformen 28.06.2016 5964/2016
Utgående brev Skatteetaten - Skatt Nord Skatteoppkreverfunksjon 22.07.2016 6422/2016
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. 2016/5/fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Troms 29.09.2016 8005/2016
Saksframlegg/innstilling Fylkesmannens tilråding om ny kommunestruktur i Troms 20.10.2016 8152/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg til K-sak 53/16 Fylkesmannens tilråding om ny kommunestruktur i Troms 05.10.2016 8159/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg 2 til K-sak 53/16 Fylkesmannen tilråding om ny kommunestruktur i Troms fylke 05.10.2016 8163/2016
Inngående brev Fylkesmannen - Thyrhaug, Anette Moltu Korreksjon i Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur og samhandlingstall innen helseområdet 20.10.2016 8636/2016
Utgående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet, postmottak m.fl. 2016/5 Kvæfjord kommunestyres vedtak ad Fylkesmannen i Troms tilråding om ny kommunestruktur 21.10.2016 8638/2016
Versjon:5.0.7