eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/6
:
Valg politiske verv
:
Birger Bjørnstad
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Kvæfjord menighet melding om vedtak: valg til menighetsråd - Kvæfjord kommunes representant 04.01.2016 3/2016
Utgående brev Linda Robertsen m.fl. melding om vedtak: valg til administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg - arbeidsgiverrepresentanter 04.01.2016 8/2016
Utgående brev Tone Kristensen m.fl. 16/42/melding om vedtak: valg til sakkyndig nemnd og særskilt klagenemnd for eiendomsskattesaker 05.01.2016 62/2016
Utgående brev Ågot Hammari m.fl. melding om vedtak - valg til eldreråd i Kvæfjord kommune 05.01.2016 71/2016
Utgående brev Ågot Hammari melding om vedtak - valg til råd for funksjonshemmede i Kvæfjord kommune 05.01.2016 75/2016
Inngående brev Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Valg av forliksmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2017 11.01.2016 285/2016
Utgående brev Berit Vik m.fl. melding om vedtak - valg til samarbeidsutvalg i barnehage/skole/oppvekstsenter 18.01.2016 461/2016
Utgående brev I henhold til adresseliste Melding om vedtak - valg til valgstyre og stemmestyrer 19.01.2016 462/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ann-Lissbeth Vinje Kvæfjord kommune/melding om vedtak - valg til samarbeidsutvalg i barnehage/skole/oppvekstsenter 20.01.2016 575/2016
Utgående brev Arne-Johan Johansen m.fl. melding om vedtak - valg til styret for stiftelsen Sør-Troms Museum 21.01.2016 585/2016
Utgående brev Midtre Hålogaland politidistrikt m.fl. melding om vedtak - valg til heimvernnemnd med videre 21.01.2016 586/2016
Utgående brev Jorunn K. Trøen Valg av representanter til kommunale HV-nemnder for perioden 2016-2020 21.01.2016 590/2016
Utgående brev Midtre Hålogaland politidistrikt melding om vedtak - valg til politiråd 25.01.2016 666/2016
Inngående brev Politiet - Postmottak PDI Midtre Hålogaland Politidistrikt Automatisk svar fra Midtre Hålogaland Politidistrikt 22.01.2016 667/2016
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Tildeling av skjønnsmidler - kompensasjon til folkevalgte i forbindelse med kurs i kommuneøkonomi og kommunejus i november 2015 25.01.2016 700/2016
Utgående brev Ole Martin Kristiansen Representant fra Kvæfjord kommune til styret i Frivilligsentralen i Kvæfjord 03.02.2016 1020/2016
Saksframlegg/innstilling Valg til kommunalt valgstyre 27.04.2016 1163/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Torbjørn Larsen Møte valgkomite: Valg av vara til valgstyre. 11.02.2016 1252/2016
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Valg av meddommere til Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett 18.02.2016 1524/2016
Inngående brev Trondenes Tingrett Valg av alminnelige meddommere til Trondenes tingrett 29.02.2016 1743/2016
Utgående brev Til valgkomiteens medlemmer Notat 2 - valg til rettsorganer med videre 04.03.2016 1802/2016
Utgående brev Trond Hansen Kunngjøring Forslag på medlemmer til rettsorganer 07.03.2016 1927/2016
Utgående brev Torbjørn Larsen innkalling til møte i valgkomité 7.april 2016 07.03.2016 1928/2016
Inngående brev Domstoladministrasjonen 15/1315-65 Rapportering av valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 04.03.2016 1942/2016
Utgående brev H Victor Nicolaisen FORFALL møte i valgkomité 7.april 2016 07.03.2016 1970/2016
Utgående brev June Helen Gjertsen m.fl. notat om avvikling av folkeavstemning 09.03.2016 2024/2016
Utgående brev I henhoild til adresseliste Melding om vedtak - suppleringsvalg til valgstyre og Borkenes stemmestyre 08.06.2016 2050/2016
Utgående brev Torbjørn Larsen innkalling til møte i valgkomité 7.april 2016 (2) 01.04.2016 2585/2016
Utgående brev Torbjørn Larsen møte i valgkomité MÅ UTSETTES TIL 14.april 2016 01.04.2016 2629/2016
Inngående brev Victor Nicolaisen møte i valgkomité MÅ UTSETTES TIL 14.april 2016 06.04.2016 2837/2016
Saksframlegg/innstilling Valg til rettsorganer med videre 27.04.2016 3180/2016
Utgående brev Trond Hansen oppslag på kommunens hjemmeside 15.04.2016 3256/2016
Saksframlegg/innstilling Anja E. Skoglund - søknad om fritak fra verv 20.06.2016 4066/2016
Utgående brev Merete Hessen m.fl. infobrosjyre kommunereformen 12.05.2016 4421/2016
Utgående brev Stemmestyrenes medlemmer og varamedlemmer Kommunereformen - folkeavstemningen 29. og 30. mai 2016 08.06.2016 4514/2016
Utgående brev Linda Robertsen m.fl. melding om vedtak - suppleringsvalg til administrasjonsutvalg 25.05.2016 4862/2016
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Kvæfjord kommune - valg av forliksråd 02.06.2016 4868/2016
Utgående brev Harstad politistasjon Kvæfjord kommune - utvalg av møtefullmektiger til forliksrådssaker 02.06.2016 4881/2016
Utgående brev Til de valgte Valg av meddommere til Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett 02.06.2016 4882/2016
Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - folkeavstemning - godkjenning av møtebok 22.06.2016 5058/2016
Utgående brev Til de valgte Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett 07.06.2016 5205/2016
Utgående brev Troms fylkeskommune valg av skjønnsmedlemmer - forslag fra Kvæfjord kommune 14.06.2016 5515/2016
Utgående brev Til de valgte Valg av meddommere til Trondenes tingrett 22.06.2016 5517/2016
Utgående brev I henhold til adresseliste Rundskriv nr 2/2016 - Nemnder i Kvæfjord kommune 2016-2019 (2020) 07.07.2016 5821/2016
Utgående brev Dag Sandvik m.fl. Administrasjonssjefens rundskriv nr 2/2016 - Nemnder i Kvæfjord kommune 2016-2019 (2020) 23.06.2016 5833/2016
Utgående brev Trond Hansen m.fl. nemnder på nett 23.06.2016 5839/2016
Utgående brev Troms fylkeskommune skjønnsmedlemmer - forslag fra Kvæfjord kommune. Endret stillingstittel 23.06.2016 5857/2016
Inngående brev Lill Karin Stålnacke Fast medlem kontrollutvalget. 09.09.2016 7519/2016
Utgående brev Lill Karin Stålnacke uttreden fra verv som medlem av kontrollutvalg 23.01.2017 7520/2016
Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalg - suppleringsvalg 20.10.2016 7521/2016
Utgående brev Lill-Karin Stålnacke uttreden fra verv som medlem av kontrollutvalg 09.09.2016 7522/2016
Inngående brev Irene Bastiansen Søknad om fritak 19.09.2016 7681/2016
Utgående brev FRP Ola Danielsen Kontrollutvalg - suppleringsvalg 20.09.2016 7722/2016
Utgående brev H Johan Helge Elde Irene Bastiansen - søknad om fritak fra folkevalgte verv 20.09.2016 7723/2016
Saksframlegg/innstilling Irene Bastiansen - søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune 10.10.2016 7762/2016
Utgående brev Kvæfjord eldreråd Tilbakemelding til eldrerådet på henvendelse av 08.07.2016 ad møte- og talerett i kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet 30.09.2016 7816/2016
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Sammenstilling evaluering Folkevalgtprogram Kvæfjord 2016 26.09.2016 7874/2016
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Sammenstilling evaluering Folkevalgtprogram Kvæfjord 2016 26.09.2016 7885/2016
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.10.2016 8360/2016
Saksframlegg/innstilling Christine Elvenes - søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune 23.01.2017 8494/2016
Utgående brev Christine Elvenes Søknad om fritak fra politisk verv 21.10.2016 8495/2016
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Oppnevning av forliksrådsmedlemmer-Kvæfjord Kommune 17.10.2016 8506/2016
Utgående brev SP Kåre Bakken m.fl. 2016/6: Christine Elvenes - søknad om fritak fra politisk verv 17.10.2016 8514/2016
Utgående brev Marie Ditlefsen m.fl. endelig oppnevning av forliksrådsmedlemmer 18.10.2016 8527/2016
Utgående brev H Patricia Bendiksen m.fl. melding om vedtak: Kontrollutvalg - suppleringsvalg 19.10.2016 8582/2016
Utgående brev H Irene Bastiansen melding om vedtak: Irene Bastiansen - søknad om fritak fra folkevakte verv i Kvæfjord kommune 19.10.2016 8583/2016
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen m.fl. Brev om registrering av de ansvarlige for valggjennomføring 2017 06.12.2016 8968/2016
Inngående brev Eidissenmerkantil - Ole Stig Eidissen Kontrollutvalg - suppleringsvalg 09.11.2016 9157/2016
Saksframlegg/innstilling Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag 07.12.2016 10108/2016
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen m.fl. Stortingsvalget 2017 - Informasjon om valgutstyr og forhåndsbestillinger 06.12.2016 10137/2016
Inngående brev Altinn For MERETE BIRGIT HESSEN 972417998 KVÆFJORD KOMMUNE, Registrering av valgansvarlige 30.11.2016 10140/2016
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen 16/4697-2 Høringsbrev - Endringer i forskrift om valg til Sametinget 19.12.2016 10370/2016
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Refusjonskrav folkevalgt 14.12.2016 10514/2016
Utgående brev Harder AS Refusjonskrav folkevalgt 14.12.2016 10515/2016
Utgående brev Christine Elvenes Søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune 20.12.2016 10641/2016
Utgående brev Bodil Røkenes C Elvenes: Søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord kommune 21.12.2016 10667/2016
Versjon:5.0.7