eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/848
:
Gnr 66 Bnr 36 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Fylling og mur
:
Kjell Rune Nymoen
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Ottar Markussen 2017/849 - Vedr platting og terrengjustering Gnr 66 Bnr 37 03.07.2017 6633/2017
Utgående brev Bjørn Modell Gnr 66 Bnr 36 - Vedr fylling og mur på eiendommen 06.07.2017 6785/2017
Utgående brev Bjørn Modell Vår ref 2017/848 KRN - Oversender avstandserklæring og dispensasjonsskjema i forbindelse med plassering av fylling nærmere nabogrensen enn 4 meter 15.03.2018 2695/2018
Inngående brev Ottar Markussen brev med vedlegg ang fylling og garasje gnr 66, bnr 36 06.04.2018 3430/2018
Utgående brev Ottar Markussen brev med vedlegg ang fylling og garasje gnr 66, bnr 36 09.04.2018 3468/2018
Inngående brev Bjørn Modell Fylling og garasje gnr66, bnr36 09.04.2018 3487/2018
Utgående brev Bjørn Modell Gnr 66 Bnr 36 - Vedr mottatt søknad om justering av fylling og riving av tilbygg til garasje 09.04.2018 3499/2018
Inngående brev Bjørn Modell Justering av fylling og rivning tilbygg garasje 09.04.2018 3507/2018
Inngående brev Ottar Markussen Fylling og garasje gnr 66, bnr 36 09.04.2018 3516/2018
Utgående brev Ottar Markussen m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr. justering av fylling Gnr 66 Bnr 36 09.04.2018 3520/2018
Utgående brev Bjørn Modell m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr. justering av fylling Gnr 66 Bnr 36 - Mottatt brev 16.04.2018 3775/2018
Inngående brev Bjørn Modell Bilder av garasje på gr.66 br.36 Bremnes 19.04.2018 3973/2018
Utgående brev Bjørn Modell m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr. byggeregler på eiendommen Gnr 66 Bnr 36 25.04.2018 4024/2018
Utgående brev Bjørn Modell Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr tidligere mottatt søknad om justering av fylling og riving av tilbygg til garasje 14.05.2019 2837/2019
Utgående brev Bjørn Modell Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr tidligere mottatt søknad om justering av fylling og riving av tilbygg til garasje. Behov for terrengprofiler 14.05.2019 2976/2019
Utgående brev Bjørn Modell m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr tidligere mottatt søknad om justering av fylling og riving av tilbygg til garasje. Behov for terrengprofiler før kommunen behandler søknaden om forstøtningsmur og fylling, samt riving tilbygg på Gnr 66 Bnr 36 14.05.2019 3126/2019
Utgående brev Bjørn Modell Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr tidligere mottatt søknad om justering av fylling og riving av tilbygg til garasje. Behov for terrengprofiler før kommunen behandler søknaden om forstøtningsmur og fylling, samt riving tilbygg på Gnr 66 Bnr 36 14.05.2019 3145/2019
Inngående brev Bjørn Modell Ettersendt dokumentasjon 01.04.2019 3160/2019
Utgående brev Bjørn Modell Sak 217/848 KRN - Vedr. nabovarsling og behov for flere terrengprofiler 14.05.2019 3161/2019
Inngående brev Ottar Markussen Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr søknaden om forstøtningsmur og fylling, samt riving tilbygg på Gnr 66 Bnr 36 01.04.2019 3170/2019
Utgående brev Bjørn Modell Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr merknader til nabovarsel 14.05.2019 3176/2019
Utgående brev Bjørn Modell Vår ref. 2017/848 KRN - Tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling, samt riving av tilbygg til garasje Gnr 66 Bnr 36 14.05.2019 3849/2019
Utgående brev Ottar Markussen Vår ref. 2017/848 KRN - Tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling, samt riving av tilbygg til garasje Gnr 66 Bnr 36 - Om mottatt klage fra nabo Ottar Markussen pga. manglende vurderinger i vedtaket vedr. plassering nær steingjerde 14.05.2019 3910/2019
Inngående brev Ottar Markussen Vår ref. 2017/848 KRN - Tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling, samt riving av tilbygg til garasje Gnr 66 Bnr 36 - Klage fra nabo Ottar Markussen 23.04.2019 3911/2019
Utgående brev Troms Fylkeskommune m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling, samt riving av tilbygg til garasje Gnr 66 Bnr 36 - Om mottatt klage fra nabo Ottar Markussen pga. manglende vurderinger i vedtaket vedr. plassering nær steingjerde 14.05.2019 4345/2019
Utgående brev Troms Fylkeskommune Kulturetaten m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling, samt riving av tilbygg til garasje Gnr 66 Bnr 36 - Om mottatt klage fra nabo Ottar Markussen pga. manglende vurderinger i vedtaket vedr. plassering nær steingjerde 14.05.2019 4386/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling, samt riving av tilbygg til garasje gbnr 66/36 09.05.2019 4411/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling 21.05.2019 4807/2019
Utgående brev Ottar Markussen Vår ref. 2017/848 KRN - Tillatelse til etablering av forstøtningsmur og fylling, samt riving av tilbygg til garasje Gnr 66 Bnr 36 - Vedr. uttalelse sametinget 04.06.2019 4907/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Steingjerdet på GBnr 66/36 04.06.2019 5274/2019
Versjon:5.0.7