eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/286
:
Kommunalt rusarbeid fra 2018 ( tidl tilskudd 2016/248 og 2016/178)
:
Marit Blekastad
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Ketil Trygve Larsen m.fl. Søknad om tilskudd til "kommunalt rusarbeid" 2018 fra Kvæfjord 28.02.2018 2032/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Søknad om tilskudd 2018- tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov 23.03.2018 2854/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innvilgelse av tilskudd kr 990,000 til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettets kapittel 765 post 62 for 2018 30.05.2018 5393/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Aksept av vilkår - ref 2018/655-34 - Tilskudd kommunalt rusarbeid 31.05.2018 5458/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Aksept av vilkår 25.07.2018 7246/2018
Inngående brev Birger Bjørnstad 2016/752: tilskudd langvarige behov rusfeltet 27.07.2018 7269/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Innvilgelse av tilskudd kr.960,000- Tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov 27.07.2018 7292/2018
Utgående brev Thyrhaug, Anette Moltu m.fl. PÅMINNELSE: Rapportering av overføring av ubenyttede midler til 2019 - "Kommunalt rusarbeid" og "Langvarige og sammensatte" 23.05.2019 11298/2018
Utgående brev Kjetil Trygve Larsen Rapportering av overføring av ubenyttede midler til 2019- "Kommunalt rusarbeid" og "Langvarige og sammensatte" 23.05.2019 11331/2018
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad Rapportering av overføring av ubenyttede midler til 2019- "Kommunalt rusarbeid" og "Langvarige og sammensatte" 23.05.2019 87/2019
Utgående brev KomRev Nord m.fl. Revisjon tilskudd 2018 Tilbud til mennesker med langvarige og/ eller sammensatte tjenestebehov 23.05.2019 1124/2019
Utgående brev KomRev Nord m.fl. Tillegg revisjon Tilbud til mennesker med langvarige og/ eller sammensatte tjenestebehov 23.05.2019 1125/2019
Utgående brev KomRev Nord m.fl. Revisjon av tilskudd 2018 "Komunalt rusarbeid" 23.05.2019 1126/2019
Utgående brev Liv Aamnes Revisjon av tilskudd 2018 "Komunalt rusarbeid" 23.05.2019 1290/2019
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Revisjonsberetning langvarige og sammensatte 2018 15.02.2019 1505/2019
Utgående brev Komrevnord - Liv Aamnes Revisjonsberetning 23.05.2019 1526/2019
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Revisjonsberetning 2018 korrigert 15.02.2019 1535/2019
Inngående brev Fylkesmannen - Kvittering på innsendt skjema 21.02.2019 1789/2019
Utgående brev Heidi Mørk m.fl. Kommunalt rusarbeid-rapportering 2018+søknad 2019 13.08.2019 1790/2019
Utgående brev Kirsti Jensen m.fl. Søknad 2019- rapportering 2018 kommunalt rusarbeid 23.05.2019 2311/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet 27.05.2019 5018/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Svar på søknad - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig... 28.05.2019 5077/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Rapportering av overskytende tilskuddsmidler til overføring fra 2019 til 2020 10.12.2019 10303/2019
Inngående brev Kvæfjrod kommune Rapportering av overskytende tilskuddsmidler til overføring fra 2019 til 2020 Langvarige ot sammensatte 10.12.2019 10304/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Rapportering av overskytende tilskuddsmidler kommunalt rusarbeid til overføring fra 2019 til 2020 27.12.2019 10780/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Rapportering av overskytende tilskuddsmidler til overføring fra 2019 til 2020 27.12.2019 10781/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Søknad om tilskudd 2019 28.01.2020 758/2020
Versjon:5.0.7