eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/777
:
Gnr 57 Bnr 358, m.fl - Berg-Engen feltet - Mindre reguleringsendring jf §12-14 - Hensynssoner for VA-plan
:
Helge Stoltenberg
:
Reservert
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Ramboll - Bjørn Roar Walsøe Berg-Engen 26.06.2019 6058/2019
Inngående brev Ramboll - Bjørn Roar Walsøe Berg-Engen 26.06.2019 6059/2019
Utgående brev Bjørn Roar Walsøe Vendehammeren på Berg-engen 29.10.2019 9064/2019
Inngående brev Kvæfjord Idrettslag Reg plan Berg-Engen 28.10.2019 9096/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Reg plan Berg-Engen - Avvik Berg-Engen 28.10.2019 9098/2019
Utgående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena adkomstpiler til tomt 52 og 53 29.10.2019 9108/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. adkomstpiler til tomt 52 og 53 30.10.2019 9144/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. adkomstpiler til tomt 52 og 53 30.10.2019 9147/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Reg plan Berg-Engen 30.10.2019 9180/2019
Utgående brev Iht adresseliste Mindre reguleringsendring Berg-Engen feltet, Borkenes, jfr Pbl § 12-14 16.01.2020 9283/2019
Utgående brev troms fylkeskommune m.fl. Kvæfjord kommune - Høring - forslag til mindre reguleringsendring - Berg Engen feltet - Borkenes 05.11.2019 9339/2019
Utgående brev harstad kommune m.fl. Kvæfjord kommune -Høring - Forslag til mindre reguleringsendring - Berg Engen feltet - Borkenes 05.11.2019 9341/2019
Inngående brev Norges vassdrags- og energidirektorat NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Mindre reguleringsendring for Berg Engen feltet - Kvæfjord kommune 11.11.2019 9479/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse - vedrørende forslag til mindre reguleringsendring - Berg Engen feltet - Borkenes 28.11.2019 10040/2019
Inngående brev Staetns vegvesen Gnr 57 Bnr 358, m.fl - Høringsuttalelse-forslag til endring av reguleringsplanen Berg-Engen feltet 10.12.2019 10305/2019
Inngående brev Statens vegvesen Gnr 57 Bnr 358, m.fl Svar-Kvæfjord kommune-Høring-forslag til mindre reguleringsendring . Berg Engen feltet 10.12.2019 10306/2019
Utgående brev Iht adresseliste Mindre reguleringsendring Berg-Engen feltet, Borkenes - jf pbl § 12-14 - Vedtak 30.12.2019 10488/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Kvæfjord kommune - Mindre reguleringsendring for Berg Engen feltet - : Adkomst til pumpestasjon, Berg-Engen 27.01.2020 688/2020
Utgående brev Kenneth Ronald Fox Reguleringssak 2019/777 HST - Adkomst til pumpestasjon Berg-Engen. Ber om tilbakemelding på om adkomst fra fylkesvei er akseptert. 27.01.2020 690/2020
Versjon:5.0.7