eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/974
:
Budsjett 2020 jf 2018_730
:
Turid Norlunn Hanssen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari m.fl. Budsjett 2020 16.09.2019 7811/2019
Utgående brev Servicekontoret m.fl. forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 18.09.2019 7881/2019
Inngående brev Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Søknad kommunale tilskudd 2020 - Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 19.09.2019 7975/2019
Utgående brev Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Søknad kommunale tilskudd 2020 - Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 19.09.2019 7976/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 23.09.2019 8036/2019
Inngående brev Narvik Kommune - Anne-Margrethe Roll forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 25.09.2019 8139/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Budsjett 2020 - Friidrettsanlegg Borkenes stadion 25.09.2019 8141/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad 18/5531-61 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2020 26.09.2019 8180/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Turid Norlunn Hanssen Renter og omkostninger lån til kirka 2019 26.09.2019 8191/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Bjørn Samuelsen Kvæfjord er fakturert for Bliksund (ikt-løsning brannberedskap) 2019 26.09.2019 8196/2019
Inngående brev K-Sek - Audun Haugan 2019/974/Kvæfjord kommune: forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 30.09.2019 8256/2019
Inngående brev Arkivtroms - Hilde Elvine Bjørnå forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 30.09.2019 8277/2019
Inngående brev Smiso - Lene Sivertsen Budsjett 2020 01.10.2019 8310/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Integreringstilskudd 2020 07.10.2019 8428/2019
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. statsbudsjettet > inntektsanslag 2020 = svikt 3 mill kr 07.10.2019 8461/2019
Inngående brev Kvæfjord Frivilligsentral Forslag til budsjett 2020 Kvæfjord Frivilligsentral 10.10.2019 8598/2019
Inngående brev Kvæfjord Frivilligsentral Forslag til Budsjett 2020- Begrunnelse og informasjon 10.10.2019 8613/2019
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Budsjettinnspill Kvæfjord menighet 10.10.2019 8614/2019
Inngående brev Stmu - Sabrina Van Der Ley forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 11.10.2019 8642/2019
Inngående brev Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 17.10.2019 8812/2019
Saksframlegg/innstilling Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 14.01.2020 9303/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 21.11.2019 9437/2019
Inngående brev Finansdepartementet Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten 08.11.2019 9447/2019
Utgående brev Karin Eriksen budsjett side 55 Framtidsbarometeret 12.11.2019 9511/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 12.11.2019 9575/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 73/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 15.11.2019 9661/2019
Utgående brev Fagforbundet Kvæfjord om lokal tillitsvalgtordning 15.11.2019 9685/2019
Inngående brev Kvæfjord Idrettslag Friidrettsanlegg Borkenes stadion 15.11.2019 9686/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Feiing av piper 18.11.2019 9713/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Inger Holand Referat samarbeidsutvalg Flesnes Oppvekstsenter. 21.11.2019 9815/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Innspill til budsjett 2020 26.11.2019 9934/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Samarbeidsutvalget Husby barnehage: Tilbakemelding på forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 26.11.2019 9935/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Samarbeidsutvalget Flesnes oppvekstsenter: Sak 2. Forslag til budsjett 2020 26.11.2019 9936/2019
Internt notat uten oppfølging Trond Hansen m.fl. HASTER: offentliggjøring av budsjettsaken 27.11.2019 9956/2019
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen 2019/974/budsjettannonse i HT/Vesterålen 27.11.2019 9957/2019
Utgående brev Even Hanssen Kvæfjord kommune: driftstilskudd til lokale landbruksrådgivningstjenester 02.12.2019 10099/2019
Inngående brev Jan Meyer Friidrettsanlegget Borkenes stadion 03.12.2019 10111/2019
Utgående brev Epost-kommunestyret SAK: Budsjett og økonomiplan 2020-2023 Tabeller 09.12.2019 10238/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Budsjettarbeid Ro4 Brannvern 09.12.2019 10249/2019
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen fysioterapeutårsverk 2018 09.12.2019 10262/2019
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen fysioterapeutårsverk 2018 (3) 09.12.2019 10269/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Wikeland Eiendomsskatt - kort spørsmål 11.12.2019 10397/2019
Inngående brev Bendiks Arnesen FORSLAG 1 Uttalelse som sendes Storting, regjering og pressen 16.12.2019 10517/2019
Inngående brev linda wikeland FORSLAG 2 og 3 Budsjettinnspill 16.12.2019 10518/2019
Inngående brev JOHAN HELGE ELDE FORSLAG 4 Jordgruppa 16.12.2019 10520/2019
Inngående brev Lars-Jonny Pedersen FORSLAG 9 K-sak 70/19 16.12.2019 10532/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Uttalelser fra SU Vik oppvekstsenter 17.12.2019 10567/2019
Internt notat uten oppfølging Trond Hansen budsjett på nett 30.12.2019 10785/2019
Inngående brev Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Rundskriv 1-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester 30.12.2019 10812/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune AMU PS 9/19 Høring: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - 22.11.19 08.01.2020 195/2020
Inngående brev Kvæford kommune Formannskapet PS 80/19 Kvæfjord kommunes budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 08.01.2020 206/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsråd PS 13/19 Høring: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 08.01.2020 218/2020
Inngående brev Kvæfjrod kommune Eldrerådet PS 28/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 08.01.2020 234/2020
Inngående brev Kvæfjrod kommune RFF PS 15/19 Høring: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 08.01.2020 237/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 44/19 Høring: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 08.01.2020 238/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Teknisk utvalg PS 26/19 Høring: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 08.01.2020 244/2020
Utgående brev Ove Martin Frantzen m.fl. 2020/1 2020/26/Kvæfjord kommune: Oppfølging av budsjett 2020 Brann- og feietjenester 15.01.2020 270/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 70/19 Kvæfjord kommunes budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 19.03.2020 2301/2020
Versjon:5.0.7