eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/6
:
Valg verv godtgjørelse folkevalgte
:
Birger Bjørnstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Ruth-Lise H. Olsen m.fl. LØNN JANUAR nye godtgjørelser folkevalgte pr 1.1.2020 03.01.2020 92/2020
Inngående brev Domstoladministrasjonen RETTELSE Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer 14.01.2020 378/2020
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Orientering om valg - Administrasjonsutvalg 17.01.2020 473/2020
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Orientering om valg til Arbeidsmiljøutvalget 21.01.2020 474/2020
Utgående brev Valgt representant og vararepresentant Orientering om valg - Barnehage Husby, samarbeidsutvalg 17.01.2020 475/2020
Utgående brev Magnus Andersen m.fl. Orientering om valg - Eiendomsskatt, klagenemnd 21.01.2020 561/2020
Utgående brev Wiggo Grønlund m.fl. Orientering om valg - Eiendomsskatt, sakkyndig nemnd 21.01.2020 564/2020
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Orientering om valg - Interkommunalt friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten 22.01.2020 567/2020
Utgående brev Sør-Troms Museum Oversendelse av vedlegg av kommunestyre sak PS 73/19 Valg til folkevalgte organer, andre kommunale organer, råd, utvalg med videre 22.01.2020 609/2020
Utgående brev Midtre Hålogaland Friluftsråd Midtre Hålogaland Friluftsråd 27.01.2020 652/2020
Utgående brev Hålogaland Kraft Hålogaland Kraft, generalforsamling 27.01.2020 653/2020
Utgående brev Hålogaland Ressursselskap IKS Valg til representantskapet 05.02.2020 658/2020
Utgående brev V Jan Meyer m.fl. Lokal partistøtte for 2020 24.01.2020 660/2020
Utgående brev Hålogaland Ressursselskap IKS Valg til representantskapet 05.02.2020 670/2020
Utgående brev INKO AS Valg til generalforsamlingen til INKO AS 05.02.2020 671/2020
Utgående brev KomRev NORD IKS Valg til representantskapet i KOMREV NORD IKS 28.01.2020 674/2020
Utgående brev Konfliktrådet i Midtre Hålogaland Valg til oppnevningsutvalget 27.01.2020 680/2020
Utgående brev K-Sekretariatet - Bjørn-Harald Asphaug Christensen Valg til K-Sekretariatet IKS representantskap 27.01.2020 686/2020
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen Valg av kommunal representant til menighetsrådet 27.01.2020 687/2020
Utgående brev Karoline Gabrielsen m.fl. Orientering om valg - NND's legat til beste for psykisk utviklingshemmede 05.02.2020 716/2020
Utgående brev Kristin Vonheim Håkonseth m.fl. Orientering om valg - Borkenes skole, samarbeidsutvalg 27.01.2020 717/2020
Utgående brev Birger Holand Orientering om valg - Flesnes oppvekstsenter, samarbeidsutvalg 27.01.2020 720/2020
Utgående brev Ola A. Danielsen m.fl. Orientering om valg - Vik Oppvekstsenter, samarbeidsutvalg skole 27.01.2020 723/2020
Utgående brev Bjørn Samuelsen m.fl. Orientering om valg - Sør-Troms Interkommunale utvalg mot akutt forurensing (STIUA), styremedlem 27.01.2020 726/2020
Utgående brev Valgt styremedlem og varamedlem Orientering om valg - styre for stiftelsen Sør-Troms museum 27.01.2020 728/2020
Utgående brev Vivian Berg Gamst Orientering om valg - ungdomsråd 28.01.2020 731/2020
Utgående brev Senja kommune m.fl. Orientering om valg - Vannområdeutvalg 28.01.2020 734/2020
Saksframlegg/innstilling Valg til fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 2020-2021 17.03.2020 1131/2020
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19/5420-11 Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene 11.02.2020 1241/2020
Inngående brev Hålogaland lagmannsrett Valg av meddommere 2021 - 2024 12.02.2020 1265/2020
Utgående brev Birger Holand melding om vedtak: Om valg til og oppgaver for arbeidsutvalg til å vurdere brannvernets organisering 03.03.2020 1848/2020
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Valg av alminnelige meddommere til Trondenes tingrett for perioden 2021-2024 04.03.2020 1919/2020
Utgående brev June Helen Gjertsen kunngjøring på hjemmesiden: forslag meddommere 04.03.2020 1924/2020
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett kunngjøring på hjemmesiden: forslag meddommere - JORDSKIFTERETTEN 05.03.2020 1970/2020
Utgående brev Ernst dekning av tapt arbeidsinntekt møteinnkalling 27.02.2020 05.03.2020 1975/2020
Inngående brev Domstol - Prestbakmo, Arnulf Oleif 2020/6/kunngjøring på hjemmesiden: forslag meddommere - JORDSKIFTERETTEN 09.03.2020 2030/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 4/20 Valg til fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 2020-2021 10.03.2020 2053/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 7/20 Om valg til og oppgaver for arbeidsutvalg til å vurdere brannvernets organisering 11.03.2020 2104/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 4/20 Valg til fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 2020-2021 11.03.2020 2123/2020
Utgående brev Valgte representanter og vararepresentanter Valg til fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 2020-2021 16.03.2020 2150/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Forskrift av 16.4.2020 om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Kvæfjord kommune 11.03.2020 2151/2020
Utgående brev Evelyn Feldhusen 2020/6/Budsjettregulering konto pensjon ordfører 13.03.2020 2198/2020
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Meddommer 31.03.2020 2564/2020
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Valg av meddommere til Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett 02.04.2020 2664/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 24/20 Formannskapet 30.03.20 Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Kvæfjord kommune 06.04.2020 2757/2020
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Valg av skjønnsmedlemmer 2020-2024 - Kommunenes forslag 30.04.2020 3368/2020
Inngående brev Postmottak Informasjon angående vandelsvurdering av meddommere 07.05.2020 3663/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 39/20 Valg til forliksråd 2021-2024 19.05.2020 3968/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 38/20 Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021-2024 19.05.2020 3970/2020
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. kommunestyret: feil navn i valgsakene 30.06.2020 5116/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 24/20 Forskrift om folkevagtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Kvæfjord kommune 22.06.2020 5289/2020
Inngående brev Lovdata - Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii 23.06.2020 5360/2020
Utgående brev Turid Norlunn Hanssen m.fl. LØNN JULI nye godtgjørelser folkevalgte pr 1.7.2020 26.06.2020 5366/2020
Utgående brev Lovdata - Lovtidend avd2 Vedr. forskrift til kunngjøring 24.06.2020 5367/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 39/20 Valg til forliksråde 2021-2024 - kommunestyret 23.06.2020 5368/2020
Utgående brev Politiet 2020/6/Kvæfjord kommune: vandelsvurdering meddommere 02.07.2020 5369/2020
Utgående brev Fylkesmannen Troms og Finnmark melding om vedtak: valg til forliksråd 2021-2024 25.06.2020 5370/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 38/20 Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer 2021-2024 23.06.2020 5372/2020
Inngående brev Politiet - Venke Johannessen vandelsvurdering meddommere 26.06.2020 5547/2020
Inngående brev Fylkesmannen i Troms og Finnmark Ber om opplysninger 30.06.2020 5629/2020
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 - kommunenes forslag 01.07.2020 5646/2020
Utgående brev Hålogaland lagmannsrett foreløpig melding: valg til Hålogaland lagmannsrett 2021-2024 30.06.2020 5662/2020
Utgående brev Trondenes tingrett foreløpig melding: valg til Trondenes tingrett 2021-2024 30.06.2020 5664/2020
Inngående brev Domstol - Lahm, Inger-Ann valg til Hålogaland lagmannsrett 2021-2024 01.07.2020 5759/2020
Inngående brev Kristin H?konseth valg til Trondenes tingrett 2021-2024 02.07.2020 5796/2020
Versjon:5.0.7