eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/508
:
Smittevernteamet
:
Marit Blekastad
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Kommuneoverlegen - Thomas Bakkeid Tannklinikken- henvendelse om smitteverntiltak 29.04.2020 3360/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Nasjonal markering av håndhygienens dag 5. mai 2020 15.05.2020 3847/2020
Internt notat uten oppfølging Opprette egen mailgruppe: smittevernteam 09.06.2020 4303/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - May Britt Larsen Corons info fra KomOpp 28.05.2020 4305/2020
Utgående brev Heidi Mørk m.fl. Saker til smittevernteammøtet im orgen 09.06.2020 4342/2020
Utgående brev Vera Johnsen m.fl. Ferdigstilt rutineskriv- bruk av Paviljong 1 04.01.2021 4343/2020
Utgående brev Epost Smittevernteam Logg fra møter i smittevernteamet tom 16.4.2020 09.06.2020 4348/2020
Inngående brev Kvæfjord kommune Forebyggende tiltak og tiltak dersom det oppstår koronasmitte i de store driftsenhetene i helse- og omsorgsavdelingen 03.06.2020 4475/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Rapportering 05.06.2020 4556/2020
Inngående brev Fylkesmannen - Thyrhaug, Anette Moltu Ny frist for innmelding av smittevernutstyr tirsdager kl 1200 05.06.2020 4557/2020
Inngående brev Harstad Kommune - Øyvind Arntzen Angående kvalitetskontroll av egenimportert smittevernutstyr anskaffet av kommuner 05.06.2020 4560/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ågot Hammari Retningslinjer for åpning av Trastad Samlinger sommer 2020 - godkjenning av kommunen/kommunelege 05.06.2020 4563/2020
Inngående brev Fylkesmannen - Bendiksen, Geir Åge Hjelp til kvalitetssikring av smittevernutstyr fra forsvaret 05.06.2020 4564/2020
Inngående brev Fylkesmannen - Bendiksen, Geir Åge Vaskebeskrivelse flergangs stellefrakker 05.06.2020 4566/2020
Inngående brev Fylkesmannen - Thyrhaug, Anette Moltu Angående kvalitetskontroll av egenimportert smittevernutstyr anskaffet av kommuner 05.06.2020 4567/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Søknad fra kulturskolen om oppstart av undervisning 05.06.2020 4572/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Korpsøvelser 05.06.2020 4573/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 05.06.2020 4574/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ingeborg Skaret Prosedyre for lindrende behandling ved Covid-19- algoritme for lindring ved truende kvelning i terminal fase 05.06.2020 4575/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Cecilie Steiro Smitteverndilemma 05.06.2020 4576/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - May Britt Larsen Avleggelse av fagprøver helsearbeiderfaget 05.06.2020 4578/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Smittevernsplan Borkenes Skolekorps 05.06.2020 4579/2020
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad Palliasjon ved truende kvelning ved covid-19 09.06.2020 4581/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Åpning av bibliotek fra 11. mai 05.06.2020 4584/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Åpning av Flesnes oppvekstsenter - skoledel for alle elever 05.06.2020 4585/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Smittevernsplan Borkenes Skolekorps 05.06.2020 4588/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Haugen Johnsen Tur i regi av VAF. 05.06.2020 4594/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Heidi Mørk Åpne møteplass i våre lokaler? 05.06.2020 4595/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Smittevern Kvæfjord kirke 05.06.2020 4596/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Åpning for oppstart undervisning i kulturskolen 05.06.2020 4597/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Smittevernsplan Borkenes Skolekorps 05.06.2020 4598/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Smitteverndilemma 05.06.2020 4599/2020
Inngående brev Yahoo - Ida Jakobsen Avvikling av fagprøver 05.06.2020 4600/2020
Inngående brev Norconsult - Indbjør Rita Kvæfjord helsehus - Dansk rørlegger - Søke om dispensasjon fra karantenereglene 05.06.2020 4601/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Guri H. Bjørback Åpning for pårørende? 05.06.2020 4603/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Cecilie Steiro 17.mai opptog 05.06.2020 4608/2020
Inngående brev Harstadbygg - Håvard Nilsen Kvæfjord helsehus - søknad om dispensasjon fra karantenereglene 05.06.2020 4609/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Heidi Mørk Møteplass 05.06.2020 4610/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vera Johnsen Rutine for besøkende på sykehjemmene i Kvæfjord gjeldende fra 7.mai 2020 05.06.2020 4611/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Smittefrakker 05.06.2020 4612/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad Fagprøver utenfor kommunegrensa 05.06.2020 4613/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Torgersen Bakkeid Åpning av bibliotek fra 11. mai 05.06.2020 4614/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Torgersen Bakkeid Åpning av Flesnes oppvekstsenter - skoledel for alle elever 05.06.2020 4615/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Bakkeid Rutine besøk Husby bosenter 05.06.2020 4616/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Lisbeth Haugland Musikkstund sykehjem og på BOAS 05.06.2020 4617/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid 17.mai opptog 05.06.2020 4618/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Kvæfjord helsehus - søknad om dispensasjon fra karantenereglene 05.06.2020 4619/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Heidi Mørk bruk av lokaliteter 05.06.2020 4626/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Thomas Bakkeid Praktisk prøving av smittevernutstyr: Gjenbruk av utstyr 05.06.2020 4627/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Randi Ness Pedersen Spørsmål fra ansatt ang.gjenbruk av smittevern utstyr 05.06.2020 4628/2020
Inngående brev Jan Meyer Terninger i Kvæfjordhallen 05.06.2020 4629/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Wikeland Fwd: Søknad om badmintontrening i hallen 05.06.2020 4630/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Wikeland Søknad om badmintontrening i hallen 05.06.2020 4631/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Oppstart av fotballtreningene 05.06.2020 4633/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Smittevern Kvæfjord kirke 05.06.2020 4636/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Oppstart kulturskole 05.06.2020 4638/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Treninger i Kvæfjordhallen 08.06.2020 4654/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen Oppstart av fotballtreningene 08.06.2020 4655/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Merete Hessen 17.mai opptog 08.06.2020 4656/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Heidi Mørk Renhold av bilene i sykepleietjenesten 08.06.2020 4657/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Åpning for oppstart undervisning i kulturskolen 08.06.2020 4659/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Åpning for oppstart undervisning i kulturskolen 08.06.2020 4662/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Holand Felles program 17 mai program 08.06.2020 4665/2020
Inngående brev Nordlaks - Otto Lanes Søknad om 17. maiarrangement Flesnes 08.06.2020 4666/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) kan utføre sitt arbeid som normalt 08.06.2020 4667/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy SFO Vik oppvekstsenter 08.06.2020 4668/2020
Inngående brev Mia Bremer Innreise ved spesielle forhold 08.06.2020 4669/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Heidi Mørk Renhold kommunale biler 14.5.20 08.06.2020 4674/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Oppstart kulturskole 08.06.2020 4676/2020
Inngående brev Arne Haakonseth Nupen-konsert 08.06.2020 4678/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Møte i smittevernteamet 19.05.20 08.06.2020 4679/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Besøksdager i barnehagen-nye barn 08.06.2020 4680/2020
Inngående brev Harstadbygg - Håvard Nilsen Kvæfjord helsehus - søknad om dispensasjon fra karantenereglene 08.06.2020 4681/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Kvæfjord helsehus - søknad om dispensasjon fra karantenereglene 08.06.2020 4682/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Forespørsel kommuneoverlege i Kvæfjord 08.06.2020 4683/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Thomas Bakkeid Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) kan utføre sitt arbeid som normalt 08.06.2020 4685/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid referat møte smittevernteam 19.05.20 08.06.2020 4686/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Korona Kvæfjord Helsestasjon for eldre 08.06.2020 4687/2020
Inngående brev Jan Meyer Kvæfjord idrettslag 08.06.2020 4688/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Fwd: Capture the flag 08.06.2020 4690/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Fwd: Skoletur 08.06.2020 4692/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Inger Holand Overnatting Flesnes Oppvekstsenter. 08.06.2020 4693/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Fwd: SFO 08.06.2020 4695/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Eli-Annie Marthinussen Arrangement- mat og loddsalg 08.06.2020 4696/2020
Inngående brev Start - Brynjar Wikeland Flaskeinnsamling 08.06.2020 4697/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid saksliste møte smittevernteam 28.05.20 kl. 09 -10 08.06.2020 4700/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Chris Tandy Avslutning Borkenes skole 08.06.2020 4701/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Helsestasjon for eldre. 08.06.2020 4703/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Capture the flag 08.06.2020 4704/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Overnattingstur 08.06.2020 4705/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Flaskeinnsamling 08.06.2020 4706/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen SFO Vik 08.06.2020 4707/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Thomas Bakkeid Rutine besøk Husby bosenter 08.06.2020 4708/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Thomas Bakkeid Retningslinjer for åpning av Trastad Samlinger sommer 2020 - godkjenning av kommunen/kommunelege 08.06.2020 4709/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Thomas Bakkeid SFO 08.06.2020 4713/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Thomas Bakkeid Forespørsel kommuneoverlege i Kvæfjord 08.06.2020 4714/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Thomas Bakkeid Skoletur 08.06.2020 4715/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kirsti Jensen Skoleavslutning 08.06.2020 4716/2020
Inngående brev Borkenes Nhn - Thomas Bakkeid Nupen-konsert 08.06.2020 4720/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Inger Holand Endret åpningstid i Flesnes Barnehage. 08.06.2020 4721/2020
Versjon:5.0.7