eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2022/8
:
Kontrollutvalg K-Sekretariat
:
Merete Hessen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Knut Roar Johansen K-Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale pr. 1.1.2022 25.04.2022 915/2022
Saksframlegg/innstilling K-Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale pr 1.1.2022 31.03.2022 1096/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - printadm Selskapsavtale for K-Sekretariatet pr. 1.1.2022 22.02.2022 1388/2022
Inngående brev Formannskapet PS 9/22 Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale pr. 1.1.2022 15.03.2022 2001/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i pleie- og omsorgssektoren" - oversendelse til kommunestyret 16.03.2022 2014/2022
Inngående brev K-Sekretariatet Kontrollutvalgets sak 2/22:Kontrollutvlgets årsrapport for 2021 16.03.2022 2015/2022
Saksframlegg/innstilling Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 28.03.2022 2016/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad Kontrollutvalgssak 5/22; SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR - PRAKSIS I BYGGESAKER 17.03.2022 2107/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 17.03.2022 2153/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kontrollutvalg Kvæfjord - oversendelse av vedtak i sak 8/22 - Eventuelt 22.03.2022 2243/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kvæfjord kontrollutvalg - Utkast til møteprotokoll av 15.3.2022 22.03.2022 2244/2022
Utgående brev Knut Roar Johansen m.fl. melding om vedtak: K-Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale pr. 1.1.2022 28.03.2022 2349/2022
Utgående brev Knut Roar Johansen m.fl. melding om vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 28.03.2022 2400/2022
Inngående brev Kommunestyre PS 9/22 K-Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale pr 1.1.2022 28.03.2022 2445/2022
Inngående brev Kommunestyret PS 5/22 Forvaltningsrevisjonsrapport: Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i pleie- og omsorgssektoren 28.03.2022 2449/2022
Inngående brev Kommunestyret PS 4/22 Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 28.03.2022 2450/2022
Utgående brev Bjørn-Harald Christensen melding om vedtak: K-Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale SIGNERT MØTEUTSKRIFT 31.03.2022 2551/2022
Inngående brev K-Sek - Bjørn-Harald Christensen K-Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale SIGNERT MØTEUTSKRIFT 30.03.2022 2558/2022
Utgående brev Bjørn-Harald Christensen 2022/8-12/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: K-Sekretariatet IKS - endring selskapsavtale pr. 1.1.2022 07.04.2022 2614/2022
Utgående brev Knut Roar Johansen Kontrollutvalgssak 5/22; SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR - PRAKSIS I BYGGESAKER 07.04.2022 2616/2022
Inngående brev Komrevnord - Knut-Åge Vargren Eierskapskontroll i Kvæfjord Eiendom AS 01.04.2022 2645/2022
Inngående brev Postmottak K-Sekretariatet IKS - gjenpart av innkalling representantskapsmøte 29.4.2022 22.04.2022 3213/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Møteinnkalling og sakspapirer - Kontrollutvalg Kvæfjord 9.5.2022 29.04.2022 3392/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapsmøte - PS 30/22 Eierskapskontroll i Kvæfjord Eiendom AS 05.05.2022 3595/2022
Saksframlegg/innstilling Eierskapskontroll i Kvæfjord Eiendom AS 29.06.2022 4459/2022
Utgående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kvæfjord kontrollutvalg - KU-sak 17/22; Eventuelt 30.06.2022 4738/2022
Inngående brev K-Sek - Inger Johansen K-Sekretariatet IKS - protokoll fra representantskapsmøte 29.4.2022 17.06.2022 4871/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Møteinnkalling og sakspapirer - Kontrollutvalg Kvæfjord 30.9.22 21.09.2022 6905/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Møteinnkalling og sakspapirer - Kontrollutvalg Kvæfjord 30.9.22 22.09.2022 6921/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kontrollutvalg Kvæfjord - Møteprotokoll av 9.5.2022 03.10.2022 7149/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Budsjett 2023 - kontroll og tilsyn 03.10.2022 7151/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kontrollutvalg Kvæfjord - Møteprotokoll av 9.5.2022 05.10.2022 7219/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kontrollutvalgssak 24/22; Kommunens arbeid med mobbesaker i grunnskolen 05.10.2022 7221/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i helse og omsorgssektoren 05.10.2022 7222/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Sak til behandling i kommunestyret - Kontrollutvalgssak 23/22: Rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport "Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø innenfor helse- og omsorgsektoren" 19.12.2022 7225/2022
Utgående brev Knut-Åge Vargren m.fl. Underretning om vedtak Kvæfjord kommunestyre PS 47/22 Kontrollutvalgssak 23/22 25.10.2022 7580/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 47/22 Kontrollutvalgssak 23/22: Rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak - Forvaltningsrekvisisjonsrapport "Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø innenfor helse- og omsorgssektoren" 24.10.2022 7614/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kontrollutvalgets møteprotokoll av 30.9.2022 14.12.2022 9235/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Møteinnkalling og sakspapirer - Kontrollutvalg Kvæfjord 05.12.2022 14.12.2022 9237/2022
Utgående brev Knut Roar Johansen Kontrollutvalgssak 31/22; RAPPORT FRA EIERSKAPSKONTROLL – KVÆFJORD EIENDOM AS 19.12.2022 9238/2022
Versjon:5.0.7