eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2022/11
:
Møteplan møteinnkalling møtebok
:
Merete Hessen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg - 15.12.21 19.01.2022 327/2022
Inngående brev Teknisk utvalg PS 1/22 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg - 15.12.21 19.01.2022 507/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for levekårsutvalget 24.11.21 01.03.2022 1206/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/22 Levekårsutvalget Godkjenning av møtebok for Levekårsutvalget 24.11.21 03.03.2022 1651/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra møte i administrasjonsutvalget 26.11.21 22.03.2022 1719/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for formannskapets møter 29.11.2021, 16.12.2021 og 07.03.2022 15.03.2022 1795/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg - 19.01.22 17.03.2022 1845/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 16.12.2021 28.03.2022 1956/2022
Inngående brev Formannskapet PS 3/22 Godkjenning av møtebok for formannskapets møter 29.11.2021, 16.12.2021 og 07.03.2022 15.03.2022 2007/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Holand Ny gruppeleder Kvæfjord Senterparti 16.03.2022 2025/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Karoline Gabrielsen gruppemøter Kvæfjord kommunestyre 16.03.2022 2028/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Wikeland gruppemøter Kvæfjord kommunestyre 16.03.2022 2030/2022
Utgående brev Johan Helge Elde m.fl. gruppemøter Kvæfjord kommunestyre 28.03.2022 2033/2022
Inngående brev Likestillingssenteret - Annette Solberg Invitasjon til ordfører og kommunedirektør til å delta i kartlegging av politiske møter 17.03.2022 2106/2022
Inngående brev Teknisk utvalg PS 6/22 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg - 19.01.22 17.03.2022 2129/2022
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 2/22 Godkjenning av møtebok 26.11.2021 21.03.2022 2209/2022
Inngående brev Administrasjonsutvalget PS 1/22 Godkjenning av møtebok fra møte i administrasjonsutvalget 26.11.21 22.03.2022 2238/2022
Inngående brev Kommunestyret PS 1/22 Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøtets møte 16.12.2021 28.03.2022 2453/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for Levekårsutvalgets møte 23.02.22 11.04.2022 2547/2022
Saksframlegg/innstilling Reglement for administrasjonsutvalget 25.10.2022 2548/2022
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Reglement administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg) 28.10.2022 2599/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for formannskapets møter 14.03.2022 og 24.03.2022 04.05.2022 2767/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 22/11 Godkjenning av møtebok for Levekårsutvalgets møte 23.02.22 12.04.2022 2862/2022
Saksframlegg/innstilling Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 18.03.22 22.06.2022 3474/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet - PS 25/22 Godkjenning av møtebok for formannskapets møter 14.03.2022 og 24.03.2022 05.05.2022 3590/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapsmøte - PS 29/22 Reglement for administrasjonsutvalget 05.05.2022 3594/2022
Saksframlegg/innstilling Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 23.11.21 22.06.2022 4027/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - 09.12.21 22.06.2022 4155/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 15.03.22 08.06.2022 4348/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 06.04.22 10.06.2022 4381/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/22 Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 23.11.21 01.06.2022 4386/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/22 Godkjenning av møtebok for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - 09.12.21 03.06.2022 4432/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/22 Godkjenning av møtebok 18.03.22 AMU 03.06.2022 4444/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for formannskapets møter 02.05.2022 og 18.05.2022 21.06.2022 4447/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 3/22 Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 18.03.22 07.06.2022 4465/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Wikeland gruppemøter ...? 08.06.2022 4592/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Karoline Gabrielsen gruppemøter ...? 08.06.2022 4597/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 16/22 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 15.03.22 08.06.2022 4608/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 24.3.2022 22.06.2022 4651/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 22/22 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 06.04.22 09.06.2022 4669/2022
Utgående brev Jan Meyer Gruppemøter 22.06.2022 4750/2022
Utgående brev Servicekontoret Gruppemøte sp 22.06.2022 4797/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 19/22 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 24.06.22 22.06.2022 5027/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 26/22 Reglement for administrasjonsutvalget 22.06.2022 5034/2022
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Til politisk sekretariat 25.10.2022 5059/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 35/22 Godkjenning av møtebok for formannskapets møter 02.05.2022 og 18.05.2022 23.06.2022 5098/2022
Utgående brev I henhold til adresseliste Rundskriv nr. 2/2021 - Politiske reglementer OPPDATERT 08.07.2022 5457/2022
Saksframlegg/innstilling Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 03.06.22 25.10.2022 5659/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 08.06.22 25.10.2022 6401/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 30.05.2022 25.10.2022 6460/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 13.07.2022 25.10.2022 6463/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for formannskapets møte 13.06.2022 05.10.2022 6630/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for Arbeidsmiljøutvalgets møte 03.06.2022 25.10.2022 6650/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 40/22 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 08.06.22 19.09.2022 6809/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/22 Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 03.06.22 27.09.2022 7018/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 8/22 Godkjenning av møtebok 03.06.22 27.09.2022 7020/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/22 Godkjenning av møtebok fra møte 24.06.21 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning 27.09.2022 7022/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/22 Godkjenning av møtebok fra møte 26.09.22 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning 27.09.2022 7023/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for Teknisk utvalg 07.06.22 25.10.2022 7046/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 8/22 Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 30.05.2022 28.09.2022 7065/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 9/22 Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 13.07.2022 28.09.2022 7066/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 28/22 Godkjenning av møtebok for Teknisk utvalg 07.06.22 05.10.2022 7189/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 52/22 Godkjenning av møtebok for formannskapets møte 13.06.22 05.10.2022 7204/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 16.06.2022 25.10.2022 7218/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for levekårsutvalgets møte 14.09.22 25.10.2022 7351/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 41/22 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 16.06.22 24.10.2022 7602/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 50/22 Godkjenning av møtebok for levekårsutvalgets møte 14.09.22 25.10.2022 7650/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for Arbeidsmiljøutvalgets møte 23.09.22 06.12.2022 7965/2022
Saksframlegg/innstilling Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 23.09.2022 06.12.2022 7967/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra ungdomsrådets møte 26.09.2022 22.11.2022 8122/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebøker for formannskapets møter 03.10.2022 og 13.10.2022 15.11.2022 8161/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - 02.06.2022 06.12.2022 8204/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 19.10.22 06.12.2022 8350/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 68/22 Godkjenning av møtebøker for formannskapets møter 03.10.22 og 13.10.22 15.11.2022 8375/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 04.10.22 23.11.2022 8382/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for formannskapets møte 14.11.2022 06.12.2022 8443/2022
Saksframlegg/innstilling Politisk møteplan 2023 02.01.2023 8445/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 15/22 Godkjenning av møtebok fra ungdomsrådets møte 26.09.2022 22.11.2022 8639/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Politisk møteplan for 2023 02.01.2023 8654/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 34/22 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 04.10.22 23.11.2022 8671/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 60/22 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 19.10.22 25.11.2022 8732/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Politisk møteplan 2023 02.01.2023 8880/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 22.11.22 06.12.2022 8888/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 13/22 Godkjenning av møtebok for Arbeidsmiljøutvalgets møte 23.09.22 30.11.2022 8895/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 7/22 Administasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 23.09.22 30.11.2022 8898/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 13.10.2022 06.12.2022 8908/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 73/22 Godkjenning av møtebok for formannskapets møte 14.11.22 02.12.2022 8926/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 81/22 Politisk møteplan 2023 05.12.2022 8961/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/22 Godkjenning av møtebok for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - 02.06.22 05.12.2022 8967/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 39/22 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 22.11.22 07.12.2022 9049/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 55/22 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 13.10.2022 03.01.2023 50/2023
Versjon:5.0.7