eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2022/159
:
UKL - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2022
:
Gyrd Harstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Stein Moksness Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Istandsetting sjå/uthus 03.02.2022 884/2022
Inngående brev Odd Harald Thomassen Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - 186291 21.03.2022 2200/2022
Inngående brev Ståle Dag Størkersen Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 29.03.2022 2488/2022
Inngående brev Tor Ivar Thomassen Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 31.03.2022 2577/2022
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 31.03.2022 2578/2022
Inngående brev Anne Vogter Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 04.04.2022 2666/2022
Inngående brev Anne Vogter Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 04.04.2022 2667/2022
Inngående brev Olav Halvard Vestrheim Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 20.04.2022 3010/2022
Inngående brev Damian Szmelter Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 20.04.2022 3011/2022
Inngående brev Jostein Iver Johansen Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 20.04.2022 3012/2022
Inngående brev Olav Halvard Vestrheim Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 20.04.2022 3021/2022
Inngående brev Randi Helene Owe Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 21.04.2022 3133/2022
Inngående brev Ellinore Haverl Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 22.04.2022 3192/2022
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 22.04.2022 3193/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Nytt vedtak - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 06.05.2022 3647/2022
Inngående brev Randi Helene Owe Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Istandsetting av fjøs 53/21 (bygd før 1905)" 09.05.2022 3695/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedtak om tilskudd i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Renovering av tak, pipe/grue i fjøs 10.05.2022 3728/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedtak - tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Skarpsno gård ANS 13.05.2022 3861/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - avslutning av prosjekt "Ryddeprosjekt i Busjhågen" 18.05.2022 3992/2022
Inngående brev Anne Vogter Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – Restaurering av stabbur 01.06.2022 4359/2022
Inngående brev Damian Szmelter Obligatorisk vedlegg til digital søknad om tilskudd til engangs-/investeringstiltak - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 01.06.2022 4361/2022
Inngående brev Anne Vogter Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – Rydding av kulturlandskap/beite. 03.06.2022 4451/2022
Inngående brev Damian Szmelter Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – Rydding av fjerne einer 53/17 og 53/8 03.06.2022 4452/2022
Inngående brev Jostein Iver Johansen Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – Rydding gammel bufe sti. 03.06.2022 4453/2022
Inngående brev Olav Halvard Vestrheim Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – Skjøtsel av kulturlandskap 03.06.2022 4454/2022
Inngående brev Randi Helene Owe Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Renovering av tak, pipe/grue i fjøs" 27.06.2022 5170/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Skjøtseltiltak grense 12.07.2022 5573/2022
Inngående brev Ole Kristian Markussen Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – Tilbakeføring driftsbygning 08.08.2022 5788/2022
Inngående brev Randi Helene Owe Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - delutbetaling av tilskudd til prosjektet "istandsetting av fjøs 53/21 (bygd før 1905) 14.09.2022 6635/2022
Inngående brev Randi Helene Owe Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Renovering av tak, pipe/grue i fjøs" 14.09.2022 6636/2022
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Utbetalingsanmodning – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – 148868 20.09.2022 6856/2022
Inngående brev Harald Bjørn Gideonsen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Rydding av kalvehage Altona 21.09.2022 6871/2022
Inngående brev Indre Strand Gårdslag SA Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet RYDDING AV KRATT OG BUSKER LANGS/PÅ STEINGJERDER 21.09.2022 6872/2022
Inngående brev Ellinore Bjørk Haverl Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet RYDDING AV KRATT OG BUSKER LANGS/PÅ STEINGJERDER 21.09.2022 6874/2022
Inngående brev Johan Petter Pedersen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Utskifting vinduer gammelfjøs 21.09.2022 6875/2022
Inngående brev Bård Andrè Heggelund Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Resturering av Sommerfjøs med grunnmur på Kanan, omfattende restaurering hvor alle deler av bygget trenger arbeid 21.09.2022 6876/2022
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Rydding av innmark 21.09.2022 6877/2022
Inngående brev Indre Strand Gårdslag SA Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Reparasjon Indre og Ytre Strandvei 21.09.2022 6878/2022
Inngående brev Johan Petter Pedersen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Renovering yttertak gammelfjøset 21.09.2022 6879/2022
Inngående brev Stein Gunnar Moksness Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Istandsetting Sjå/Uthus 21.09.2022 6880/2022
Inngående brev Olav Halvard Vestrheim Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Restaurering låvemur 21.09.2022 6881/2022
Inngående brev Kjell Roger Albrigtsen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet restaurering skifertak på fjøs fra 1927 21.09.2022 6882/2022
Inngående brev Ellinore Bjørk Haverl Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Tiltaksbeskrivelse for stablet mur og dør til fraukjeller 21.09.2022 6883/2022
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – avslutning av prosjektet "Restaurering av sauefjøs" 04.10.2022 7165/2022
Inngående brev Svein Mikal Gregussen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Tilstandsbeskrivelse våningshus Skallan - Rå 05.10.2022 7196/2022
Inngående brev Skallan - Rå UKL Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Skjøtsel naturbeitemark Busjhågen 05.10.2022 7197/2022
Inngående brev Svein Mikal Gregussen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Istandsetting av gammel fjøs 05.10.2022 7198/2022
Inngående brev Stein Gunnar Moksness Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - avslutning av prosjektet "Istandsetting Sjå/Uthus" 07.10.2022 7288/2022
Inngående brev Olav Halvard Vestrheim Nytt vedtak – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 13.10.2022 7399/2022
Inngående brev Harald Bjørn Gideonsen Nytt vedtak – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 13.10.2022 7400/2022
Inngående brev Kjell Roger Albrigtsen Nytt vedtak – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 13.10.2022 7401/2022
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Vedtak om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket – Restaurering Presthus sommerfjøset 13.10.2022 7403/2022
Inngående brev Damian Szmelter Utbetalingsanmodning – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – 188111 18.10.2022 7463/2022
Inngående brev Randi Owe Tilskudd "Renovering av tak, pipe/grue i fjøs" 28.10.2022 7814/2022
Inngående brev Indre Strand Gårdslag SA Utbetalingsanmodning - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 28.10.2022 7816/2022
Inngående brev Johan Petter Pedersen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – avslutning av prosjektet "Renovering yttertak gammelfjøset" 31.10.2022 7839/2022
Inngående brev Indre Strand Gårdslag SA Nytt vedtak – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruke 31.10.2022 7842/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Nytt vedtak – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 17.11.2022 8435/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Nytt vedtak – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 17.11.2022 8437/2022
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Utbetalingsanmodning – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – 186806 28.11.2022 8770/2022
Inngående brev Skarpsno Gård Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – avslutning av prosjektet "Rydding langs/på steingjerde Thomassen" 29.11.2022 8866/2022
Inngående brev Bård Heggelund Utbetalingsanmodning – Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – 149415 09.01.2023 206/2023
Inngående brev Skallan Rå UKL Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Styrehonorar, medlemsmøter, kurs og kompetanseheving 2021" 09.01.2023 219/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Tildeling av kommunal ramme - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 202 15.02.2023 1012/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Tildeling av ekstra midler til Utvalgte Kulturlandskap i jordbruket - Kvæfjord kommune 17.02.2023 1089/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Tildeling av kommunal ramme - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 17.02.2023 1090/2023
Inngående brev Randi Owe Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Istandsetting av fjøs 53 /21 (bygd før 1905) 24.02.2023 1242/2023
Inngående brev Bård André Heggelund Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Resturering av Sommerfjøs med grunnmur på Kanan, omfattende restaurering hvor alle deler av bygget trenger arbeid" 29.03.2023 2065/2023
Inngående brev Endre Tobiassen Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 11.04.2023 2231/2023
Versjon:5.0.7