eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2011/1442
:
Valg til utvalg/nemnder/råd 2011/2012 (tidl 07/747)
:
Birger Bjørnstad
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Utgående brev Anne Marit Bygdnes råd for eldre og funksjonshemmede 01.09.2011 6764/2011
Inngående brev Kommunal-og regionaldepartementet Kommunaldep - rundskriv H-4/11 "Konstitueringsrundskrivet" - DEL 1 31.08.2011 6781/2011
Inngående brev Kommunal-og regionaldepartementet Kommunaldep - Rundskriv H-4/11 "Konstitueringsrundskrivet" - DEL 2 31.08.2011 6785/2011
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Valg av Kontrollutvalg mv 08.09.2011 7063/2011
Saksframlegg/innstilling Valg av formannskap 2011-2015 19.09.2011 7108/2011
Saksframlegg/innstilling Valg av ordfører 2011-2015 19.09.2011 7136/2011
Saksframlegg/innstilling Valg av varaordfører 2011-2015 19.09.2011 7141/2011
Saksframlegg/innstilling Valg av kontrollutvalg 2011-2015 19.09.2011 7146/2011
Saksframlegg/innstilling Valg av levekårsutvalg 2011-2015 19.09.2011 7149/2011
Saksframlegg/innstilling Valg til KS Fylkesmøte 19.09.2011 7203/2011
Saksframlegg/innstilling Valg av valgkomite til forberedelse av øvrige valg til utvalg, nemnder og råd 19.09.2011 7204/2011
Inngående brev KS Valg til KS 15.09.2011 7231/2011
Saksframlegg/innstilling Valg til utvalg, nemnder og råd med videre 25.10.2011 7800/2011
Utgående brev Bjørn-Harald Christensen valg til kontrollutvalg i Kvæfjord kommune 07.10.2011 7801/2011
Inngående brev Det Kongelige Justis- og Politidepartement Nyvalg til overformynderiene 07.10.2011 7803/2011
Utgående brev 'eva.stenvold@ks.no' Konstituerende møte KS Troms 10.10.2011 7823/2011
Utgående brev Børre Kristiansen funksjonstid avtroppende Kontrollutvalg 11.10.2011 7852/2011
Inngående brev KomRev Nord Valg av representanter til representantskapet i KomRev Nord IKS 18.10.2011 8022/2011
Utgående brev 'troms.sfd@dsb.no' kretsinnkvarteringsnemnder i Kvæfjord kommune 24.10.2011 8118/2011
Utgående brev 'Eva Lockertsen Stenvold' Tilbakemelding valg til KS 25.10.2011 8167/2011
Saksframlegg/innstilling Valg til utvalg og nemnder med videre 04.11.2011 8187/2011
Inngående brev Domstoladministrasjonen Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1.januar 2013 til 31.desember 2016 09.11.2011 8628/2011
Utgående brev 'Kirkeverge' Menightsråd 11.11.2011 8674/2011
Inngående brev Helse Nord RHF Oppnevning av nytt styre for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012 - 2014. Forslag på kandidater 23.11.2011 8967/2011
Inngående brev Lavangen kommune Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2011 - 2015 Oljevernutvalg 23.11.2011 8968/2011
Inngående brev Lavangen kommune Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2011 - 2015, Hålogaland Ressursselskap 23.11.2011 8969/2011
Utgående brev 'kif@helse-nord.no' oppnevning av nytt styre for UNN HF 2012-2014. Forslag på kandidater 06.12.2011 9344/2011
Utgående brev Til valgte medlemmer og varamedlemmer Melding om valg til administrasjonsutvalg 2011-2015 23.12.2011 9768/2011
Utgående brev Til valgte medlemmer og varamedlemmer Melding om valg til arbeidsmiljøutvalg 2011-2015 28.12.2011 9769/2011
Utgående brev K-Sekretariatet IKS Melding om valg til kontrollutvalg. Valg til representantskapet i K-Sekretariatet IKS 23.12.2011 9779/2011
Utgående brev 'post@komrevnord.no' valg til representantskapet i KomRev NORD IKS 23.12.2011 9781/2011
Utgående brev Kvæfjord overformynderi v/faste formann Tore Mevik Valg av overformyndere 23.12.2011 9782/2011
Utgående brev 'post@hrs.no' valg til representantskap i Hålogaland Ressursselskap IKS 23.12.2011 9783/2011
Utgående brev Hålogaland Kraft valg til generalforsamling i Hålogaland kraft AS 23.12.2011 9784/2011
Utgående brev 'post@stmu.no' valg til styret for Stiftelsen Sør-Troms Museum 23.12.2011 9785/2011
Utgående brev 'kirkeverge@kvafjordmenighet.no' valg av komm representant til menighetsrådet 30.12.2011 9866/2011
Utgående brev De valgte medlemmer og varamedlemmer Melding om valg til teknisk utvalg 03.01.2012 9867/2011
Inngående brev Det kongl. justis- og poliotidepartement Valg av forliksrådsmedlememr og skjønnsmedlememr 2012 30.12.2011 9874/2011
Saksframlegg/innstilling Valg av forliksrådsmedlemmer og utvalg av skjønnsmedlemmer 27.11.2013 33/2012
Inngående brev Anne Karin Jardstål Valg til heimevernsnemnd 13.01.2012 365/2012
Utgående brev 'troms.sfd@dsb.no' m.fl. valg til heimevernsnemnd, tilflyttingsnemnd, kretsinnkvarteringsnemnd 17.01.2012 366/2012
Inngående brev Myrland, Kurt VS: 2011/1442/valg til heimevernsnemnd, tilflyttingsnemnd, kretsinnkvarteringsnemnd 31.01.2012 981/2012
Saksframlegg/innstilling Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 1.1.2013-31.12.2016 27.12.2013 1265/2012
Saksframlegg/innstilling Ella Stenkjær - fritak fra verv som lagrettemedlem og meddommer til Hålogaland lagmannsrett 27.11.2013 1271/2012
Inngående brev Troms Fylkeskommune Valg av skjønnsmedlemmer 2012 - kommunenes forslag 15.02.2012 1481/2012
Inngående brev Hålogaland Lagmannsrett Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for resten av perioden 2008-2012 27.02.2012 1815/2012
Inngående brev Trondenes tingrett Valg av meddommere til tingretten for perioden 1.januar 2013 - 31.desember 2016 27.02.2012 1832/2012
Utgående brev Asbjørn Olafson m.fl. SAK: Valg av lagrettemedlemmer og meddommere 27.03.2012 2215/2012
Utgående brev 'halogaland.lagmannsrett@domstol.no' Ella Stenkjær - fritak fra verv som lagrettemedlem og meddommer til Hålogaland lagmannsrett 27.03.2012 2216/2012
Utgående brev 'troms@tromsfylke.no' valg av skjønnsmedlemmer - forslag fra Kvæfjord kommune 16.03.2012 2278/2012
Saksframlegg/innstilling Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten for resten av perioden 1.5.2008-31.12.2012 27.12.2013 2431/2012
Utgående brev Asbjørn Olafson m.fl. SAK: Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten for resten av perioden 2008-2012 22.03.2012 2445/2012
Utgående brev 'postmottak@fmtr.no' Kvæfjord kommune - valg til forliksråd 22.03.2012 2452/2012
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Kvæfjord kommune - valg av forliksråd 18.04.2012 3578/2012
Inngående brev Postmottak VS: {Spam?} Rapportering av valg på lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmenn for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 18.04.2012 3667/2012
Utgående brev 'terje.karterud@domstoladministrasjonen.no' rapportering av valg på lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmedlemmer fram til 31.12.2016 05.07.2012 6203/2012
Inngående brev Lahm, Inger-Ann VS: 2011/1442/rapportering av valg på lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmedlemmer fram til 31.12.2016 10.07.2012 6296/2012
Saksframlegg/innstilling Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer og meddommere 08.11.2012 6313/2012
Inngående brev Terje Karterud VS: Rapportering av valg på meddommere 2013-2016 - påminnelse 04.09.2012 7525/2012
Inngående brev Hålogaland lagmannsrett VS: Rapportering av valg på meddommere 2013-2016 04.09.2012 7561/2012
Inngående brev Domstoladministrasjonen VS: Brukerstøtte/support portal for innrapportering av meddommere 13.09.2012 7758/2012
Inngående brev Domstoladministrasjonen Rapportering av valg på meddommere 2013-2016 03.10.2012 8222/2012
Utgående brev 'Lahm, Inger-Ann' suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for resten av perioden 1.5.2008-31.12.2012 30.10.2012 8869/2012
Versjon:5.0.7