eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2011/1531
:
Kirke/menighet/trossamfunn (tidl 2006/1254, 2007/79)
:
Birger Bjørnstad
:
Avsluttet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Kvæfjord Menighet Kirkegårdplan 2001-2011 23.09.2011 7484/2011
Inngående brev Den Norske Kirke Kvæfjord menighet Søknad om ekstra ordinær tildeling på inntil kr. 150 000,- 27.09.2011 7576/2011
Utgående brev Roy Søberg kirkegårdsplanlegging 06.10.2011 7765/2011
Inngående brev Brønnøysundregistrene - Løsøreregisteret Oversikt over antall tilskuddsberettige medlemmer i Tros-og Lissynssamfunn 12.10.2011 7933/2011
Utgående brev Roy Søberg søknad om refusjon for utgifter til reparasjon av tak på Kvæfjord kirke 01.12.2011 9188/2011
Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering - reparasjon av tak på Kvæfjord kirke 12.12.2011 9189/2011
Inngående brev Kvæfjord menighet Søknad om refusjon for utgifter til reparasjon av tak på Kvæfjord kirke 30.11.2011 9206/2011
Utgående brev I henhold til adresseliste Kommunetilskudd 2011 til tros- og livssynssamfunn 13.12.2011 9481/2011
Utgående brev Dag Sandvik anvisning om utbetaling av tilskudd til trossamfunn pr 20.12.2011 13.12.2011 9485/2011
Utgående brev 'kirkeverge@kvafjordmenighet.no' søknad om refusjon av utgifter til reparasjon av tak på Kvæfjord kirke 23.12.2011 9765/2011
Utgående brev Dag Sandvik m.fl. budreg nr K-16/11 reparasjon av tak på Kvæfjord kirke 23.12.2011 9766/2011
Inngående brev Husbanken Rentekompensasjon til kirkebygg 29.12.2011 9869/2011
Utgående brev Roy Søberg kommunale bevilgninger til kirkekassen 09.01.2012 155/2012
Inngående brev Det kongelige fornyings-administrasjons-og kirkedepartementet Endringer i gravferdsloven og kirkeloven 06.01.2012 185/2012
Inngående brev Kvæfjord kommune v/ordfører Bevilgning til Kvæfjord kirkelige fellesråd/meninghetsråd 2012 26.01.2012 825/2012
Inngående brev Kåre Bakken Budsjett Kvæfjord menighetsråd 31.01.2012 988/2012
Utgående brev 'Kåre Bakken' Økonomi til kirkedriften 08.02.2012 1282/2012
Inngående brev Kvæfjord menighet Kvæfjord menighet Regnskap 2011 19.03.2012 2390/2012
Inngående brev Den Norske Kirke Kvæfjord menighet Endring i åpningstider 21.03.2012 2476/2012
Inngående brev Den Norske Kirke Kvæfjord Menighet Søknad om ekstra bevilgning til utskifting av ytterdører,montering av panikkbeslag og brannslange i Kvæfjord kirke 27.04.2012 4061/2012
Utgående brev Kvæfjord menighet Kvæfjord menighet - søknad om ekstra bevilgning 30.05.2012 5024/2012
Inngående brev Post Re: 2011/1531/Kvæfjord menighet - dialogmøte 15.06.2012 5667/2012
Inngående brev Det kongl fornyings-,administrasons- og kyrkjedep Oppfølging av kyrkjeforliket - endringar i Grunnlova og konsekvensendringar i underliggjande regelverk 23.07.2012 6665/2012
Inngående brev Postmottak VS: Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2012 Kvæfjord kommune 03.10.2012 8239/2012
Utgående brev Dag Sandvik anvisning om utbetaling av tilskudd til trossamfunn pr 20.12.2012 29.11.2012 9681/2012
Utgående brev I henhold til adresseliste Kommunetilskudd 2012 til tros- og livssynssamfunn 29.11.2012 9686/2012
Inngående brev Husbanken Vedrørende utbetaling av rentekompensasjon 2012 - kirker 29.11.2012 9709/2012
Utgående brev Roy Søberg 12/756/tilleggsbevilgning til kirkekassen 100 000 kr 13.12.2012 10035/2012
Inngående brev Fornyings- administrasjons-og kirkedepartementet Endringer i gravferdsforskriften 11.01.2013 220/2013
Inngående brev Brønnøysundregistrene Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2013 Kvæfjord kommune 22.10.2013 8317/2013
Versjon:5.0.7