Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Gbnr 42/1 Storhågteigen, Salen - klagesak nydyrking. Fylkesmannen avslutter sakene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum m.fl. | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10177/2019 | Gbnr 42/1 Storhågteigen Svar på henvendelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10176/2019 | Eiendomsskatt - formuesgrunnlag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10192/2019 | Gnr 13 Bnr 32 eiendomsskatt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134979 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10191/2019 | Eiendomsskatt - formuesgrunnlag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10190/2019 | kjøp utover avtalte rammer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Stine M. Bjugn | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10139/2019 | kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Stine M. Bjugn | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10138/2019 | Gbnr 13 45 avstandserklæring verdrørende Einhågveien 2, Flesnes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Lyså | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10168/2019 | nabovarsel deling Gnr 30 Bnr 11 (på vegne av søker) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andre Johansen | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10143/2019 | 19/65: Oppsigelse leieavtale administrasjonsbygget, Trastad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post k-eiendom | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10149/2019 | oppsigelse av kontrakt - AV-utstyr http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Inge Hyllestad m.fl. | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10164/2019 | Helsemøbler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134929 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad m.fl. | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10141/2019 | 19/253/tilskudd veterinærtjenester Gullesfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10131/2019 | 19/286/tilskudd veterinærtjenester Gullesfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134918 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10130/2019 | Friidrettsanlegget Borkenes stadion http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Meyer | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 10111/2019 | kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulrik Sverdrup-Thygeson | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 10110/2019 | stopp i utbetaling av kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ytringsfrihetsforbundet | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 10123/2019 | STOPP I UTBETALING: YTRINGSFRIHETASFORBUNDET OG TAWFIIQ ISLAMIC CENTRE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 10114/2019 | 16/1364: Gjenstående påle ved tidligere fergekai i Hoklandhamn, Kveøya http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad Are Stenkjær m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 10109/2019 | 19/64: Gjenstående påle ved tidligere fergekai i Hoklandhamn, Kveøya http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad Are Stenkjær m.fl. | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 10108/2019 | KMD Hva må kommunen gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10100/2019 | 2019/11/kommunestyre 12.12.19 - gruppemøter (?) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Linda Wikeland | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10082/2019 | Dokument 19/04339-3 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - utvikling av medlemstall sendt fra Brønnøysundregistrene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brreg - | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10081/2019 | kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tromsø stift den katolske kirke i Nord-Norge | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10089/2019 | Kvæfjord kommune: driftstilskudd til lokale landbruksrådgivningstjenester http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Hanssen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10099/2019 | 2019/68/Kvæfjord kommune: Lamhagan - avvik og endringssøknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Andre Johansen - Hinnstein as | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10053/2019 | Brev - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Kvæfjord miøjøjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10019/2019 | Kvæfjord kommune - Offentlig høring - gnr 51 bnr 8 - Kvæfjordeidet - Omregulering for etablering av næringsområde på tidligere travbane http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10018/2019 | Holdeplass for buss - flytting av container http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP Extra Borkenes | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10021/2019 | Kvæfjord kommune - Om klagebehandling (Gnr 54 Bnr 35) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Tobiassen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10066/2019 | Ny gjennomgang av skiltplan og skiltvedtak for boligområder på Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune Drift og utbyggingsavdelingen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10083/2019 | Svar på spørswmål om manglende lys Miniboas http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrun Stene | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10062/2019 | Sak 19-299974-2 - att Inger Moen Utnes. Skiltvedtak parkering Leikvika http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Nord | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10027/2019 | Kvæfjord kommune - Gnr 58 Bnr 55 - Mindre reguleringsendring - Busslomme - Trastad - Vedtak - Klagefrist - utgått http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Rune Nymoen m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10064/2019 | Vår ref. 2019/602 KRN - Skjemaer i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse forstøtningsmur Gnr 57 Bnr 264 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre Nilsen m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10017/2019 | Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) - VA-kart http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Steven Walberg m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10073/2019 | Vår ref. 2019/1099 KRN - Mottatt kommentar fra Trastadlia Borettslag til høringsbrev http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post k-eiendom | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10088/2019 | Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Steven Walberg m.fl. | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10068/2019 | Gnr 13 Bnr 47 - Ny oversendelse "erklæring om rettighet i fast eiendom" for tinglysing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10063/2019 | 2019/1099 - uttalelse fra naboer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid O | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10086/2019 | Vår ref. 2019/1181 KRN - Oversender vedtak om delingstillatelse Gnr 39 Bnr 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bendiks Arnesen | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10005/2019 | Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Holand | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10049/2019 | 2019/1099 - Uttalelse fra naboer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigrid O | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10085/2019 | Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Holand | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10048/2019 | Vår ref. 2019/1165 KRN - Om innsending av byggesøknad vei/fylling Gnr 13 Bnr 45 (delvis over Bnr 47) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Lyså | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10043/2019 | Tilbudsforespørsel lån 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Winge Ler | Journaldato: 02.12.2019 | Journalnr: 10011/2019 |