Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Stange kommune - anslag vertskommunetilskudd 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ST-Budsjett | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8876/2019 | budsjett 2020 > lønnsreserver til kap X9990 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8884/2019 | Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke – påminnelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8875/2019 | Erklæring for vei - forslag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Gamst | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8825/2019 | Vår ref 2019/1070 KRN - Oversender ferdigattest for veranda Gnr 48 Bnr 36 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAgne Ditlefsen m.fl. | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8841/2019 | Gnr 48 Bnr 36 - Ferdigattest for allerede oppført veranda http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8834/2019 | Vår ref. 2019/926 KRN - Tidsbegrenset dispensasjon for bruk av fritidsbolig som helårsbolig, Gnr 45 Bnr 22, Storjordveien 1070 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elleke Bergersen-Wartena | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8842/2019 | Vår ref. 2019/926 KRN - Tidsbegrenset dispensasjon for bruk av fritidsbolig som helårsbolig, Gnr 45 Bnr 22, Storjordveien 1070 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Aronsen | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8831/2019 | Sammenslåing av tinglyste eiendommer gjennomført http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Lorentzen m.fl. | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8854/2019 | Gnr 45 Bnr 22 - Tidsbegrenset dispensasjon for bruk av fritidsbolig som helårsbolig t.o.m. 31.01.2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Aronsen | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8734/2019 | Søknad om ny avkjørsel til eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ram Lian | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8874/2019 | Vår ref. 2019/602 KRN - Vedr. forstøtningsmur Gnr 57 Bnr 264 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Andre Markussen m.fl. | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8849/2019 | Vår ref. 2019/1060 KRN - Tillatelse til ny avkjørsel fra kommunal vei (Nyveien), samt opparbeidelse av parkeringsplass på egen eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ram Lian | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8847/2019 | Vår ref. 2019/1051 KRN - Vedr. ny veranda under oppføring (eldre våningshus Gnr 50 Bnr 4) , samt endringer på skorstein - Oversender veiledning og blanketter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Vik Johansen | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8855/2019 | Gnr 56 Bnr 16 - Tillatelse til etablering av ny avkjørsel fra kommunal vei (Nyveien) og oppstillingsplass / parkering på egen eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ram Lian | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8843/2019 | Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse - oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettside http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8867/2019 | Vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8868/2019 | Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartement | Journaldato: 21.10.2019 | Journalnr: 8877/2019 | Skilting av Vik og Voktor - Kvæfjord kommune. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Utnes Inger Moen | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8851/2019 | Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-7/19 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8828/2019 | Skilting av Vik og Voktor - Kvæfjord kommune. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utnes Inger Moen | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8850/2019 | Overføring av bevilgning på 50.000 kr til Kvæfjord idrettslag i anledning 100 års jubileum http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Idrettslag | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8844/2019 | Vår ref. 2009/509 KRN - Oversender ferdigattest for tilbygg godkjent 14.07.2009, Gnr 48 Bnr 36 - Storjordveien 136 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen m.fl. | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8808/2019 | Gnr 48 Bnr 36 - Ferdigattest for tilbygg til bolig (veranda og takoverbygg) godkjent 14.07.2009 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8805/2019 | Søknad om allerede oppført veranda http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita P. Mikalsen | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8833/2019 | Vår ref. 2019/414 KRN - Oversender byggetillatelse for allerede oppført veranda til bolig på Gnr 47 Bnr 86, Nesseveien 1 B http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Miakalsen | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8821/2019 | Gnr 47 Bnr 86 - Byggetillatelse for allerede oppført veranda http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Mikalsen | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8818/2019 | Protokoll - Søknad om deling. Formål: Tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 48 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8835/2019 | Søknad om utbetaling av 75% tilskudd - Gjerdeparsell (nr1) Nupen - Bremnes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8820/2019 | Vår ref. 2019/1070 KRN - Oversender byggetillatelse for allerede oppført veranda til bolig på Gnr 48 Bnr 36, Storjordveien 136 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen m.fl. | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8804/2019 | Avklaring av ansvarsforhold ved stengt fylkesveg - høring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8823/2019 | Gnr 57 Bnr 89 - Gjennomført sammenslåing - Boligeiendom med tilleggsareal, Bnr 144 - Anbefaling om sammenslåing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8836/2019 | Gnr 48 Bnr 36 - Byggetillatelse for allerede oppført veranda (tilbygg til bolig) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8801/2019 | Gnr 36 Bnr 4 Svar på : Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente H. Frithjofsdatter Berg | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8816/2019 | Gnr 57 Bnr 89 - Gjennomført sammenslåing - Boligeiendom med tilleggsareal, Bnr 144 - Anbefaling om sammenslåing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Samuelsen Husby | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8817/2019 | Uttalelse til søknad om mindre reguleringsendring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 18.10.2019 | Journalnr: 8826/2019 | Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner i 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8812/2019 | Ferdimelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8814/2019 | Vår ref. 2019/1073 KRN - Utskifting av vinduer i Fochsenveien 3 (Gnr 56 Bnr 2 Fnr 54) kan utføres uten søknad til Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vetle Larsen | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8793/2019 | Vår ref. 2019/1069 KRN - Fritak fra søknadsplikt for fasadeendring og utvidelse luftebalkong Gnr 21 Bnr 1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Eide | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8777/2019 | Gnr 48 Bnr 36 Oversendelse meglerpakke. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 v/Krister Skallebø Nilsen | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8783/2019 | Vår ref. 2019/1070 KRN - Vedr. allerede oppført veranda på Gnr 48 Bnr 36 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8784/2019 | Gnr 56 Bnr 2 Fnr 54 - Bytte vinduer - Fritak fra søknadsplikt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler1 Nord-Norge | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8789/2019 | Vedr. veranda på Gnr 48 Bnr 36 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8768/2019 | Gnr 21 Bnr 1 - Fasadeendring våningshus og utvidelse luftebalkong er unntatt søknadsplikt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Eide | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 8771/2019 | årsberetning 2018/2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LVSH Magne Værholm m.fl. | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 8773/2019 | utkast protokoll styremøte 14.10.2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Austveg m.fl. | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 8772/2019 | Arbeidsmiljøundesøkelse HBR sine mannskaper stasjonert i Kvæfjord-Oroentering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad Ove Frantzen | Journaldato: 16.10.2019 | Journalnr: 8792/2019 |