Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Vår ref. 2021/684 KRN - Om søknad om midlertidig dispensasjon for ilandføring av steinmasser på Gnr 18 Bnr 2, Bømark i Kvæfjord kommune. Om uttalelser fra Statens Vegvesen og NVE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 567/2022 | Dokument 21/204915-2 Tilbakemelding på høring - midlertidig dispensasjon fra plan og bygningslovens § 1-8 og kommuneplanens arealdel for etablering av deponi for mottak av steinmasser ved rv. 85 på eiendommen gnr. 18 bnr. 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 565/2022 | NVEs tilbakemelding - Søknad om dispensasjon for midlertidig etablering av deponi for mottak av steinmasser på gnr. 18 bnr. 2 på Bømark - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nve - Anita Andreassen | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 564/2022 | Foreløpig svar http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 563/2022 | PS 45/21 Kvæfjord kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 553/2022 | Uttalelse til tre dispensasjonssøknader til akvakulturanlegg for torskeoppdrett i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 557/2022 | NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for rv. 85, Viltkroa i Langvassbukt - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 558/2022 | nnspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022 – 25 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marco Haverl | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 536/2022 | (YX-ID:420447) YX-firmakort til ZA22247 VW Caddy http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yx - | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 526/2022 | Vår ref. 2018/1035 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 3/22 om dispensasjon for tilbygg til bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Svendsen m.fl. | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 510/2022 | Gnr 47 Bnr 57 - Oversender vedtak i tu-sak PS 3/22 om dispensasjon for tilbygg til bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 494/2022 | Vår ref. 2021/683 KRN - Oversender vedtak i tu-sak PS 4/22 vedr. søknad om å få beholde gammelnaustet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Antonsen | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 511/2022 | Gnr 16 Bnr 3 - Oversender vedtak i tu-sak PS 4/22 vedr. søknad om å få beholde gammelnaustet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Laurits Antonsen | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 491/2022 | Søker innsyn i flere saker http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: iHarstad.no | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 524/2022 | Gnr 57 Bnr 73 - Tillatelse til ny avkjørsel fra kommunal vei http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melvin Lund | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 447/2022 | Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Kvæfjord kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 19 - Forøy nord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viking Char AS | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 529/2022 | Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen i Kvæfjord kommune i henhold til plan- og bygningsloven § 19 - Forøy sør http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viking Char AS | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 530/2022 | Vår ref. 2022/128 KRN - Om rehabilitering/reparasjon skorsteiner i bolig Gnr 66 Bnr 50 - Veiledning søknadsprosess http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Kjærvik m.fl. | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 496/2022 | Vår ref. 2022/129 KRN - Om reparasjon av skifertak og mulig fasadeendring på bolig Gnr 66 Bnr 50 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Kjærvik m.fl. | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 504/2022 | Dokument 21/262005-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturanlegg, torskeoppdrettsanlegg, ved Forøya i Gullesfjord i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 503/2022 | trafikkplan innspill http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yahoo - Bjørnar A. Trondsen | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 501/2022 | Møtefullmektiger forliksråd - kontaktinfo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rblaw - Jostein Sundvor | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 474/2022 | PS 2/22 Gnr 19 bnr 32 - Reguleringsforslag for Gullesfjord camping, Gullesfjordbotn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 508/2022 | Orientering om saksbehandlingstid - settesak - klage på dispensasjon fra kommuneplanen - deling - 23/1 - Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Nordland | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 484/2022 | PS 3/22 Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, gnr 47 bnr 57 - Storjordveien 318 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 509/2022 | Maiken Nicolaisen og Roger Svendsen - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, Gnr 47 Bnr 57 - Storjordveien 318 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157593 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 268/2022 | NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved Ålneset - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 486/2022 | PS 4/22 Oddvar Antonsen - Søknad om dispensasjon for å beholde eldre naust på eiendommen, gnr 16 bnr 3, Forøysæter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 505/2022 | Oddvar Antonsen - Søknad om dispensasjon for å beholde eldre naust på eiendommen (i strid med vilkår om dispensasjon for nytt naust behandlet i f-sak PS 36/10), Gnr 16 Bnr 3, Forøysæter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157594 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 269/2022 | Leasing av biler - ny rammeavtale http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Nordeng | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 490/2022 | (YX-ID:420447) YX-firmakort til ZA22247 VW Caddy http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: YX | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 489/2022 | Gnr 57 Bnr 73 - Tillatelse til ny avkjørsel fra kommunal vei http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Melvin Lund | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 464/2022 | Møtefullmektiger forliksråd - kontaktinfo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Sundvor | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 473/2022 | Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg - 15.12.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157652 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 327/2022 | Gnr 53 Bnr 15 - Om planer om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje inntil 70 m2. Orientering om søknadsplikt / veiledning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Gunnar Moksness | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 397/2022 | Gnr 61 Bnr 100 - Om planer om bygging av frittliggende garasje < 50 m2 - Orientering om søknadsplikt / tiltaket er dispensasjonsbetinget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilif Markussen | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 399/2022 | Kveøyforbindelsen AS er avviklet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kveøyforbindelsen AS | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 483/2022 | PS 1/22 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg - 15.12.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 507/2022 | Trafikk sikkerhets plan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Annie Mary Johnsen | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 449/2022 | Innspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022 – 25. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Live - Lise Alexandra | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 434/2022 | Innspill til ny sikkerhetsplan Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronika Sofie Sommerbakk | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 433/2022 | Trafikksikkerhetsplan. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Hellesvik | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 432/2022 | Innspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022 – 25. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Live - Cecilie Edvardsen | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 431/2022 | Innspill til trafikksikkerhetsplanen 2022-2025 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Live - Roar Røkenes | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 430/2022 | Innspill til ny trafikksikkerhetsplan for Kvæfjord for perioden 2022 -2025 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Servicekontoret | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 417/2022 | Innspill til ny trafikksikkerhetsplan 2022 – 25. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Tor Anders Markussen | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 416/2022 | Møtebok Kvæfjord kommunestyre budsjettsak 45 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad Tidende | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 326/2022 | framsatte forslag i budsjettsaken http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AP Joar Mortensen m.fl. | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 325/2022 | Valg til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2022-2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/156244 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 9531/2021 | budsjettregulering nr ADM-4/21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Romarheim m.fl. | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 317/2022 | Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/155995 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 9282/2021 | Dokument 21/261991-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av akvakulturlokalitet, Torskeoppdrettsanlegg ved Ålneset i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 460/2022 | Gnr 13 Bnr 70 - Ferdigattest i forbindelse med veranda / vinterhage http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victor Nicolaisen m.fl. | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 405/2022 | Gnr 13 Bnr 70 - Ferdigattest i forbindelse med veranda / vinterhage http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victor Nicolaisen | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 122/2022 | YX-firmakort til ZA22247 VW Caddy http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: YX | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 318/2022 | Leasing av biler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Nordeng | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 306/2022 | endring biler på flåteforsikring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Waco | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 319/2022 | Vedr. sletting av rettigheter tinglyst i grunnboken for 5411-42/2 i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Salen Helland | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 297/2022 | Gnr 61 Bnr 6 - Tilbakemelding fra NVE i forbindelse med planer om deling av eiendommen med formål fritidstomt. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Herman Hansen | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 333/2022 | Gnr 68 Bnr 2 - Tillatelse til deling med formål festetomt/punktfeste rundt eldre hytte på Melåa http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog SF | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 336/2022 | Lokal parti-/gruppestøtte for 2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Helge Elde m.fl. | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 322/2022 | feil i gebyrregulativ SFO som bør rettes opp http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 315/2022 | Vår ref. 2022/123 KRN - Fritak fra søknadsplikt for bytting av vindu / større vindu http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Lene Bergersen | Journaldato: 18.01.2022 | Journalnr: 359/2022 | Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Arvid Norskott http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Norskott | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 387/2022 | Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Johan Petter Pedersen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/157711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Petter Pedersen | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 386/2022 |