Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no 10/04538-93 - 22/46/Kvæfjord kommune: Gullholm - Gullholmen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Aud-Kirsti Pedersen | Journaldato: 28.06.2022 | Journalnr: 5191/2022 | 21/767 Høring - bruk av motorkjøretøy til uttransport av felt villsvin http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kld Dep - Gvein Robert | Journaldato: 28.06.2022 | Journalnr: 5184/2022 | ZA19764 - Nå nærmer leasingperioden seg slutten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 28.06.2022 | Journalnr: 5180/2022 | ZA18410 - Nå nærmer leasingperioden seg slutten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 28.06.2022 | Journalnr: 5179/2022 | ZA18895 - Nå nærmer leasingperioden seg slutten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 28.06.2022 | Journalnr: 5178/2022 | Retur av tinglyst dokument http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 28.06.2022 | Journalnr: 5177/2022 | Utsendelse av ekstern høring til statsforvaltere og kommuner http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykksak | Journaldato: 27.06.2022 | Journalnr: 5159/2022 | 22/2228 Høring av forskrifter til ny barnevernslov – forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak BFD | Journaldato: 27.06.2022 | Journalnr: 5158/2022 |