Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Personalmappe: ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1591/2019 | Søknad om ferdigattest Gnr 43 Bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Selseth | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1578/2019 | Søknad om ferdigattest for bygninger godkjent i 2013 og 1995 Gnr 19 Bnr 47 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Ribe | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1581/2019 | Grillhytte Gnr 29 Bnr 4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Pettersen | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1586/2019 | Forslag veinavn i Straumen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Stensen | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1555/2019 | 17/4295-58 Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KMD | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1551/2019 | Retting av avvik mellom grunnbok og matrikkel for eiendommen Gnr 51 Bnr 68(tidligere Gnr 51 bnr 12 fnr1) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1580/2019 | Søknad om tillatelse til tiltak Gnr 14 Bnr 5 (Gammel saksnr 05/669) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rusånes Fabrikker AS | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1571/2019 | Søknad om ansvarsrett Gnr 5 Bnr 14 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor J. M. Breines | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1572/2019 | Godkjenning av søknad - Oppføring av hytte Gnr 14 Bnr 5 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune v/Teknisk avd. | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1574/2019 | Kveøyforbindelsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune Samferdselsetaten | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 1552/2019 | Kommunal Rapport ber om regnskap avlagt til revisjon i Excel-format http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport - Data Kommunal Rapport | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1544/2019 | Evalueringsrapport Opptrappingsplanen for rusfeltet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Kjetil Trygve | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1543/2019 | 18/4073-96 Endringer i valgforskriften http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Sørlie Cathrine | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1540/2019 | Vedr. planer om oppføring av mast i Langvassbukt - Søknaden er mangelfull og må suppleres http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1499/2019 | Vedr. planer om oppføring av mast i Langvassbukt - Ferdigmelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland Kraft Bredbånd As | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1498/2019 | Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - Ettersendt dokumentasjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Scanche Eivik | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1474/2019 | Gnr 41 Bnr 13 - Oversender dispensasjon/byggetillatelse for allerede oppført grillbu og terrasse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1511/2019 | Gnr 56 Bnr 69 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Heggelund | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1514/2019 | Gnr 13/Bnr 51 Melding om tiltak - Fakturagrunnlag for faktura nr.1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1491/2019 | Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr 51 Bnr 88 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Scanche Eivik | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1481/2019 | Gnr 13 Bnr 51 Godkjenning av melding om vedtak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune v/Avdelingsingeniør | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1488/2019 | Gnr 14 Bnr 5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1513/2019 | 00012H.pdf http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1515/2019 | Gnr 13/Bnr 51 Melding om tiltak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Holand | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1486/2019 | Søknad om fritak fra eiendomsskatt 2019 for Elde Moloanlegg SA http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elde Moloanlegg SA v/Ernst Elde | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1494/2019 | Kompetanseheving for lærere og ledere i barnehager og skoler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1497/2019 | Gnr 14 Bnr 5 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.02.2019 | Journalnr: 1512/2019 | Ledig vikariat på Servicekontoret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 1456/2019 | Ansettelsessak Helsefaglig rådgiver http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 1460/2019 | Innkalling til ekstraordinær generalforsamling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: A/L Kopperveien Borettslag v/Arne Peder Berg | Journaldato: 14.02.2019 | Journalnr: 1432/2019 | Gnr 53 Bnr 34 Søknad om allerede utførte byggearbeider på hytte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 1372/2019 | Gnr 47 Bnr 117 Melding om tinglysing - Oppfølging av innrapportert avvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 1389/2019 | Leieavtale for servicebygget med garasje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Eiendom | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 1371/2019 | Gnr 57 Bnr 79 Melding til tinglysing Oppfølging av innrapporterte avvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk kontor | Journaldato: 13.02.2019 | Journalnr: 1382/2019 | Utdrag Kvæfjord kommune`s forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 1019-2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 12.02.2019 | Journalnr: 1349/2019 | Porteføljeforvaltning på kjøp av elektrisk kraft - prolongering av avtale http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Randi Jaros | Journaldato: 08.02.2019 | Journalnr: 1287/2019 | Valgmateriell fra Valgdirektoratet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valg - | Journaldato: 08.02.2019 | Journalnr: 1279/2019 | Valgmateriell fra Valgdirektoratet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valg - | Journaldato: 08.02.2019 | Journalnr: 1278/2019 | 2017/1106 KRN - Vedr. tidligere oversendt nabovarsel (tiltak på eiendom 54/20) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126068 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 08.02.2019 | Journalnr: 1284/2019 | Gnr 56 Bnr 135 Søknad om tillatelse til allerede oppført veranda http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Bergersen | Journaldato: 08.02.2019 | Journalnr: 1281/2019 | Samarbeid om krisesenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 08.02.2019 | Journalnr: 1274/2019 | Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark blir slått sammen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 08.02.2019 | Journalnr: 1282/2019 | Tilbud om deltagelse i El- kraft anbud http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjøpssirkelen | Journaldato: 08.02.2019 | Journalnr: 1288/2019 | Kato Steinhaug mfl - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurojuris - Sicilie Kristin Kanebog | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1255/2019 | Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nlm - Fanney Ingadóttir | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1241/2019 | Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1097/2019 | Søknad om støtte i forbindelse med internt seminar vår/høsten 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omsorgsgruppe Berg | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1202/2019 | Søknad om utgiftsdekning ifb med førstehjelpskurs i 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omsorgsgruppe Berg | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1201/2019 | 2018/660/Kvæfjord kommune: Inhabilitet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126024 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1240/2019 | Gnr 47 Bnr 117 Avstandserklæring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Jacobsen | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1217/2019 | Sykefravær 4.kvartal 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1204/2019 | Sykefravær Totalt 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1203/2019 | Ansettelsessak: Still.nr. 2-2019 Sekretær annonsetekst http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1233/2019 | Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1249/2019 | Høring- Samarbeidsrutiner ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luftambualsetjenesten | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1219/2019 | Flere kommuner kan tildeles stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester i 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1235/2019 | Gnr 30 bnr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Gustav Dybvik | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1215/2019 | Gnr 25 Bnr 1,2 egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Gustav Dybvik | Journaldato: 07.02.2019 | Journalnr: 1216/2019 | Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Nielsen, Kjersti | Journaldato: 06.02.2019 | Journalnr: 1172/2019 | Henvendelse fra Berg-Vikeland grunneierlag: Avtale om rydding av løypetraseen til Kvæfjordløyper AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 06.02.2019 | Journalnr: 1158/2019 | Avtale om løypetrase Kvæfjordeidet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 06.02.2019 | Journalnr: 1157/2019 | Høring av utkast til forskrift om medisinsk kvalitetsregistre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse- og omsorgsdepartement | Journaldato: 06.02.2019 | Journalnr: 1132/2019 | Utbetaling av kommunalt tilskudd til NLM trossamfunn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Luthersk Misjonssamband | Journaldato: 06.02.2019 | Journalnr: 1173/2019 | Utbetaling av kommunalt tilskudd for 2018 til NLM trossamfunn. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Akershus | Journaldato: 06.02.2019 | Journalnr: 1170/2019 |