Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no 18/96 Ang vei ned til sjøttomten 2017/1407 - KK 54/2 med flere http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Jan-Otto Øynes | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9407/2018 | Vertskommunetilskuddet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eigersund Kommune - Tore L. Oliversen | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9382/2018 | statsbudsjettet 2019 > områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LVSH Thorbjørn Fylling m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9384/2018 | Vei adresser Lamhagan 2 nye tomter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9436/2018 | delutbetaling fra kommunalt næringsfond http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gard Leirvik | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9459/2018 | Personalmappe: ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9238/2018 | 18/67/Kvæfjord kommune: Berg/Engen - (1) Refusjonsplikt (2) Mulige arealkjøp http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post k-eiendom | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9394/2018 | Høring - Ny sonestruktur for buss i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9427/2018 | Gnr 66 Bnr 6 Retur av tinglyst dokument http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9425/2018 | statsbudsjettet 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Holand m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9441/2018 | Oppdatert prognosemodell og notat om statsbudsjettet. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Sigmund Engdal | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9391/2018 | innkalling møte valgstyre: Supplering valgoppgjør kommunestyret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Eriksen m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9461/2018 | KS-omtale av statsbudsjettet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122413 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9390/2018 | Betalingsplan renter og avdrag 2019 - 2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122410 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9387/2018 | Betalingsplan renter og avdrag 2019 - 2022.xlsx http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122409 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9386/2018 | budsjettsammendrag 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122408 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen m.fl. | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9385/2018 | Kvæfjord kommune: Gbnr 51/51 Ny utsettelse på frist for ferdigstillelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Volden | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9383/2018 | Semantix - prisjustering tolketjenester http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Cardoso da Silva | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9451/2018 | Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2018 Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brønnøysundregistrene | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9430/2018 | anmodning om prisjustering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Cardoso da Silva | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9417/2018 | anmodning om prisjustering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Semantix - Elisabeth Cardoso da Silva | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9416/2018 | Personalmappe ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2018 | Journalnr: 9404/2018 | Vertskommunetilskuddet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore L. Oliversen | Journaldato: 17.10.2018 | Journalnr: 9381/2018 | Samarbeidsavtale NAV http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122318 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Anne Marit Bygdnes | Journaldato: 17.10.2018 | Journalnr: 9295/2018 | Samarbeidsavtale NAV http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122317 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Anne Marit Bygdnes | Journaldato: 17.10.2018 | Journalnr: 9294/2018 | Innspill til nye vaktdistrikt for den kommunale veterinærvakten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 17.10.2018 | Journalnr: 9374/2018 | Kulturbygget: Noe poeng i å undersøke mht forsikring? http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Straume | Journaldato: 17.10.2018 | Journalnr: 9304/2018 | Gnr 47 Bnr 104 varsel om oppmåling - Deling av eiendommen. Fradeling av boligtomt iht. regulerinsplan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.10.2018 | Journalnr: 9371/2018 | Gnr 56 bnr 12 Søknad om fritak eiendomsskatt for gnr 56 bnr 179 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Andreas Larsen | Journaldato: 17.10.2018 | Journalnr: 9368/2018 | 2018/2/statsbudsjettet 2019 - vertskommunefinansiering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LVSH Thorbjørn Fylling m.fl. | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9264/2018 | Ystekurs http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gard Leirvik | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9232/2018 | Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 21.06.2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121920 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 8897/2018 | Avtale om kjøp av grunn mellom Kvæfjord kommune og Geir Granås http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9254/2018 | Valgstyresak 1/18 Suppleringsvalg kommunestyret - Venstres liste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9237/2018 | Aktiviteter i Kvæfjord kommune i 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nlr - Tone Andersen | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9247/2018 | Gnr 40 bnr 10 Retur av tinglyst dolument http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9262/2018 | Gnr 55 bnr 76 Søknad om ferdigattest http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mikal Eriksen | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9270/2018 | Gnr 12 Bnr 8 Retur av tinglyst dokument http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karatverket | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9259/2018 | Spørretime http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/121922 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 8899/2018 | Spørretime http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/118947 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 5926/2018 | Gnr 48 Bnr 7 Søknad om ferdigattest http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Murer Terje Schjelderup AS | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9266/2018 | Gnr 16 Bnr 18 Søknad om ferdigattest http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Murer Terje Schjelderup AS | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9267/2018 | Uavhengig revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9256/2018 | Gnr 63 Bnr 18 Protokoll oppmåling - grensejustering for Uthus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9271/2018 | Gnr 58 Bnr 50 -Protokoll - Deling av eiendommen med formål tilleggsareal til gnr 58 bnr 68 (parkeringsplass) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9272/2018 | Søknad om deling av 40/70 tilleggsareal til 40/33 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne-Johan Johansen | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9250/2018 | Gnr 66 Bnr 23 -Søknad om deling av 66/23 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edgar Johansen | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9269/2018 | Gnr 47 Bnr 104 Søknad om tillatelse til deling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9268/2018 | Gnr 50 bnr 18 og Bnr 32 -Krav om Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9251/2018 | Gnr 45 bnr 26 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Eilertsen | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9258/2018 | Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområde http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Bakken | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9275/2018 | Gnr 47 bnr 38 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Eilertsen | Journaldato: 16.10.2018 | Journalnr: 9265/2018 | 18/8: bevilgninger til landbruksrådgivning for 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgivning Nordland m.fl. | Journaldato: 15.10.2018 | Journalnr: 9208/2018 | budreg nr K-7/18 Tertialrapport 2/2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122238 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Evelyn Feldhusen m.fl. | Journaldato: 15.10.2018 | Journalnr: 9215/2018 | 2018/33/Kvæfjord kommune: melding om vedtak - fordeling av kulturmidler 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Hunstad | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 9199/2018 | Leasingavtale 20230420 Gjelder ZA 16804 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander Consumer Bank AS | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 9173/2018 |