Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Spørsmål om forlenget karantene for reisende fra sør i landet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138237 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2608/2020 | Vår ref. 2019/1019 KRN - Om spørsmål om regelverk frittliggende terrasse og tiltaksbegrepet etter § 20-1 i plan- og bygningsloven http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Løkse Iversen m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2609/2020 | Vår ref. 2019/1019 KRN - Bekrefter mottak av supplernede dokumentasjon til mottatt klage http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kato Steinhaug | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2602/2020 | Vår ref. 2019/1019 KRN - VVURDERING / KOMMENTAR FRA NABO http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Løkse Iversen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2594/2020 | Regjeringens 3. krisepakke.og anslag fra KS på de økonomiske konsekvensene av Korona-pandemien for kommunesektoren http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2716/2020 | Informasjon om økonomiske virkemidler i kommunene ifm korona http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2712/2020 | Vår ref. 2018/914 KRN - Om dokumentasjon i forbindelse med søknad om ferdigsttest ny bolig Gnr 60 Bnr 39 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michael Pettersen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2701/2020 | Miljøsanering ref 2017/1308 KRN http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Erik Barvik-Hansen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2625/2020 | Gnr 63 Bnr 6 Uttalelse - Etablering av privat avløpsanlegg, slamaskiller med infiltrasjon og innlegging av vann http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2704/2020 | møte i Kvæfjord kommunestyre 16.april går ut http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Kåre Ludvigsen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2710/2020 | Vår ref. 2019/761 KRN - Om usikre grenser i kartene og uregistrert bygning i kartet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hartviksen Knut Georg | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2626/2020 | Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 17.2.2020 og 27.2.2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137945 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2316/2020 | Gnr 17 Bnr 15 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Dispensasjon og byggetillatelse (på vilkår) for ny veranda, skorstein og fasadeendringer på hytte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Helena Karlsson og Karl Ivar Eriksen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2543/2020 | Vår ref. 2019/1051 KRN - Om mottatt presisering fra Troms og Finnmark fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Vik Johansen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2603/2020 | 2019/1051 KRN - Om byggetillatelse i forbindelse med søknad om allerede utførte / igangsatte tiltak Gnr 50 Bnr 4 og mottatt brev fra Troms og Finnmark Fylkeskommune - Presisering at de ikke påklager vedtaket http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Karine Sandmo | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2579/2020 | Vår ref. 2019/640 KRN - Oversender vedtak om ferdigattest avløpsanlegg Gnr 23 Bnr 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Torill Stenhaug | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2666/2020 | Vår ref. 2017/1049 KRN - Om tilbygg til fritidsbolig og frittliggende badstue Gnr 57 Bnr 19 - fakturagrunnlag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Harald Olsen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2597/2020 | Vår ref. 2019/640 KRN - Oversender vedtak om ferdigattest avløpsanlegg Gnr 23 Bnr 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harmas - Nils Kristian Johansen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2600/2020 | Gnr 23 Bnr 7 - Ferdigattest i forbindelse med ny slamavskiller og avløp til sjø (oppgradering av eksisterende avløpsanlegg) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad Maskin AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2598/2020 | Gnr 30 Bnr 21 Uttalelse til søknad om fradeling av areal fra gnr 30 bnr 21 til ysteri http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2717/2020 | Vår ref. 2017/1049 KRN - Oversender tillatelse til tilbygg til fritidsbolig og frittliggende badstue Gnr 57 Bnr 19 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Harald Olsen m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2585/2020 | Gnr 57 Bnr 19 - Dispensasjon og byggetillatelse til tilbygg til fritidsbolig (tak over eksisterende platting) og frittliggende badstue http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2529/2020 | Vår ref. 2017/850 KRN - Oversender midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig Gnr 12 Bnr 21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wieiwa67 | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2719/2020 | Vår ref. 2020/433 - Om nabovarsling og orientering om slamavskiller http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP MAskin AS - Mona Hol m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2687/2020 | Gnr 12 Bnr 21 - Midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wivi Eide Walberg | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2706/2020 | opsjonsavtale tomtekjøp Berg/Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brynjulf Johnsen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2708/2020 | Vår ref. 2020/433 KRN - Oversender vedtrak om rivingstillatelse brannskadet bolig på Gnr 30 Bnr 39 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP Maskin AS - Mona Hol | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2661/2020 | Gnr 30 Bnr 39 - Tillatelse til riving av brannskadet bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP Maskin AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2651/2020 | oppfølging grunnkjøpsavtale Berg/Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir-Are Berg m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2698/2020 | Vår ref. 2020/433 KRN - Justerte skjemaer ok http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP MAskin AS -Mona Hol | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2646/2020 | 2020/433 KRN - Om gravemelding og mulig slamavskiller som må lokaliseres http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP Maskin AS - Mona Hol | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2643/2020 | Vår ref. 2020/433 KRN - Ber om at noen feil rettes opp http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP Maskin AS - Mona Hol | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2642/2020 | Tilbud 53.260.000 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2715/2020 | Tilbudsforespørsel lån 2020 til investeringer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2713/2020 | Revisjonsberetning ALIS-tilskudd 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD IKS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2703/2020 | 2020/433 KRN - Søknad om rivning Austerfjordveien 18 - Midlertidig svar http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SP Maskin AS - Mona Hol | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2639/2020 | Bekreftelse på søknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2689/2020 | Kommunalbanken reduserer p.t. renten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2714/2020 | Tilbudsforespørsel lån til investeringer 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2711/2020 | Svar på søknad om overføring av ubrukte midler til 2020 - tilskudd til psykologer i den kommunale helse og omsorgstjenestene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2688/2020 | Lånetilbud Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Bank | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2707/2020 | Vår ref. 2020/433 KRN - Om planlagt søknad om riving av brannskadet bolig Gnr 30 Bnr 39 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Hol / SP Maskin AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2621/2020 | Vår ref. 2020/430 KRN - Om planer om rehabilitering skorstein Gnr 54 Bnr 34. Veiledning og blanketter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Nilsen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 2589/2020 | Fwd: Koronaviruset - la oss ikke knekke... http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Merete Hessen | Journaldato: 02.04.2020 | Journalnr: 2679/2020 | Høring karantene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138291 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ellen Eliseussen m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | Journalnr: 2662/2020 | Kvæfjord kommune har vedtatt karantene for reisende fra sør i landet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/138276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreassen, Jan-Peder m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | Journalnr: 2647/2020 |