Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Skjøte vedlegg til doknr 19 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 27.06.2017 | Journalnr: 6364/2017 | Kulturmidler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janniken Høybakk | Journaldato: 27.06.2017 | Journalnr: 6361/2017 | Renteendring på leasingavtale: 20230420 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander m.fl. | Journaldato: 27.06.2017 | Journalnr: 6360/2017 | Renteendring på leasingavtale: 20270336 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 27.06.2017 | Journalnr: 6359/2017 | Renteendring på leasingavtale: 20579158 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander | Journaldato: 27.06.2017 | Journalnr: 6358/2017 | Klage på vedtak av 13.06.2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Harstad AS | Journaldato: 27.06.2017 | Journalnr: 6362/2017 | Vår ref 2017/198 KRN - Tillatelse til deling av Gnr 60 Bnr 12 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leiv Svenning | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6306/2017 | Bygdevegen 39/41 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6018/2017 | Purring - tildeling av tilskudd fra næringsfond i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Esten Estensen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6182/2017 | Gnr 43 bnr 54 - Erklæring om rettighet i fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6290/2017 | Vår ref 2013/399 KRN - Vedr mottatt søknad som selvbygger - Søknaden må suppleres http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Klausen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6254/2017 | Gnr 22 Bnr 20 - Protokoll for oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Norvald Haugstad m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6284/2017 | Vår ref 2016/767 KRN - Mangelfull søknad mottatt i dag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Martin Skoglund | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6273/2017 | Oppmåling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: knutnorvaldhaugstad | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6282/2017 | Vår ref 2016/767 KRN - Mangelfull søknad mottatt i dag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Martin Skoglund | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6273/2017 | Byggesak 2007/1060 - Vedr manglende dokumentasjon utslippstillatelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Martin Skoglund | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6229/2017 | Ref 2016/767 - Vedr. innlegging av vann og avløp bolig gnr 43 bnr 52 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Lykken | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6126/2017 | Byggesak 2007/1060 - Vedr manglende dokumentasjon utslippstillatelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borkenes sanitær & varme AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6209/2017 | Ref 2016/767 - Vedr. innlegging av vann og avløp bolig gnr 43 bnr 52 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Lykken | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6126/2017 | Byggesak 2007/1060 - Vedr manglende dokumentasjon utslippstillatelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borkenes sanitær & varme AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6209/2017 | Vår ref 2017/291 - Vedr byggetillatelse drivstoffanlegg i Leikvika http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6205/2017 | Kommunale kulturmidler 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Idrettsråd v/Frode Karlsen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6150/2017 | Kommunale kulturmidler 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord svømmeklubb v/Per H. Pettersen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6148/2017 | Oppmåling Gnr 22 bnr 6 - 23.6.2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Norvald Haugstad | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6275/2017 | Kommunale kulturmidler 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kveøy 4H v/Wenche H. Hunstad | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6143/2017 | Gnr 22 bnr 20 - Melding til tinglysing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6274/2017 | Kommunale kulturmidler 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kveøy 4H v/Wenche H. Hunstad | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6143/2017 | Kommunale kulturmidler 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Perc & Blås v/Kjersti D. Nilsen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6142/2017 | Kommunale kulturmidler 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borkenes skolekorps v/Sven Erik Haugen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6140/2017 | Vår ref 2016/599 KRN - Oversender igangsettingstillatelse del 1, Gnr 55 Bnr 37 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell E. Gustavsen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6173/2017 | SØKNAD OM IGT1, Gnr 55 Bnr 37 - Vedr. gjennomføringsplan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell E. Gustavsen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6166/2017 | Gnr 60 Bnr 142 - Matrikkelbrev http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar-Martin Pettersen m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6334/2017 | SØKNAD OM IGT1, Gnr 55 Bnr 37 - Vedr. gjennomføringsplan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell E. Gustavsen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6166/2017 | Vår ref 2016/1052 KRN - Byggetillatelse avløpsanlegg Gnr 47 bnr 155 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Eirik Toften m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6270/2017 | Vår ref 2017/198 KRN - Tillatelse til deling av Gnr 60 Bnr 12 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leiv Svenning | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6307/2017 | Kommunale kulturmidler 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Varden v/Ole Stig Eidissen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6134/2017 | Vår ref 2016/1052 KRN - Byggetillatelse avløpsanlegg Gnr 47 bnr 155 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Eirik Toften m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6270/2017 | Vår ref 2017/198 KRN - Tillatelse til deling av Gnr 60 Bnr 12 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leiv Svenning | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6307/2017 | Vår ref 2016/1052 KRN - Byggetillatelse avløpsanlegg Gnr 47 bnr 155 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Eirik Toften m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6270/2017 | Kommunale kulturmidler 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: U.L. Vårglimt v/Janniken Høybakk | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6133/2017 | (2016/1052) Behandling av søknad om utslippstillatelse for avløpsanlegg på gnr 47 bnr 155 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WS Maskin og Transport AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6269/2017 | Sak fra kontrollutvalget til K-styret 22.6.17: Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvæfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: K-Sek - Martin S Krane | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 5638/2017 | (2016/1052) Behandling av søknad om utslippstillatelse for avløpsanlegg på gnr 47 bnr 155 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WS Maskin og Transport AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6269/2017 | Sak fra kontrollutvalget til K-styret 22.6.17: Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvæfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: K-Sek - Martin S Krane | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 5638/2017 | (2016/1052) Behandling av søknad om utslippstillatelse for avløpsanlegg på gnr 47 bnr 155 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WS Maskin og Transport AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6269/2017 | Vår ref 2017/760 - Tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 / 20-3 for installasjon av fettutskiller Gnr 56 bnr 82 - Joker Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joker Borkenes m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6131/2017 | Søknad om utslippstillatelse avløpsanlegg Gnr 47 Bnr 155 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WS Maskin og Transport AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6263/2017 | Vår ref 2017/760 - Tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 / 20-3 for installasjon av fettutskiller Gnr 56 bnr 82 - Joker Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joker Borkenes m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6131/2017 | Søknad om utslippstillatelse avløpsanlegg Gnr 47 Bnr 155 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WS Maskin og Transport AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6263/2017 | Vår ref 2017/760 - Tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 / 20-3 for installasjon av fettutskiller Gnr 56 bnr 82 - Joker Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joker Borkenes m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6131/2017 | Søknad om Fettutskiller Joker Borkenes. Vedtak på påslippstillatelse. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cityror - Per Reidar Johansen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6085/2017 | Gnr 47 Bnr 155 - Avløpsanlegg. Tillatelse etter plan- og bygningsloven http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WS Maskin og Transport AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6260/2017 | Søknad om Fettutskiller Joker Borkenes. Vedtak på påslippstillatelse. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cityror - Per Reidar Johansen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6085/2017 | Gnr 47 Bnr 155 - Avløpsanlegg. Tillatelse etter plan- og bygningsloven http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WS Maskin og Transport AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6260/2017 | Søknad om Fettutskiller Joker Borkenes. Vedtak på påslippstillatelse. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cityror - Per Reidar Johansen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6085/2017 | Gnr 56 Bnr 82 - Installasjon av fettutskiller i bygningens underetasje - Tillatelse etter plan- og bygningsloven http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: City Rør AS | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6111/2017 | (2017/760) Vedtak om og krav til påslipp http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: City Rør m.fl. | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6130/2017 | Gnr 66 Bnr 50 - Søknad om deling. Utsettelse av oppmålingsforretning. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107746 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6175/2017 | Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6313/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6328/2017 | Gnr 58 bnr 48 - Melding til tinglysing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6271/2017 | (2017/197) Orientering om kommunestyrets vedtak i sak Helsehus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6266/2017 | Gnr 57 Bnr 257 - Vedr. planer om fasadeendring / vinterhage - Orientering om krav til innhold byggesøknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Strand | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6231/2017 | (2017/197) Orientering om kommunestyrets vedtak i sak Helsehus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6266/2017 | Gnr 66 Bnr 37 - Ferdigattest for garasje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ottar Markussen | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6253/2017 | Vår ref 2017/757 KRN - Oversender orienteringsbrev krav til innhold byggesøknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Strand | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6250/2017 | Vår ref 2017/841 - Oversender ferdigattest for flytebrygge Gnr 27 Bnr 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/107762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janniken Høybakk | Journaldato: 26.06.2017 | Journalnr: 6191/2017 |