Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no PS 6/19 Godkjenning av møtebok http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5871/2019 | Eldre arealplaner digitalisering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: support.winmap | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5822/2019 | PS 9/19 Årsmelding 2018: Råd for funksjonshemmede http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5869/2019 | PS 5/19 Godkjenning av møtebok http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5864/2019 | PS 17/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5874/2019 | PS 15/19 Godkjenning av møtebok fra møte 30.04.2019- møte med medlemmer fra fylkesområdet i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5872/2019 | PS 7/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5866/2019 | PS 20/19 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5855/2019 | PS 16/19 Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5873/2019 | PS 6/19 Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5865/2019 | PS 18/19 Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5857/2019 | PS 12/19 Teknisk utvalg Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5849/2019 | Personalmappe: ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5828/2019 | Fordeling av kulturmidler 2019 - Borkenes skolekorps http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borkenes skolekorps v/Sven Erik Haugen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5765/2019 | Søknad om ferdigattest http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5846/2019 | Gnr 56 Bnr 75 - Ferdigattest i forbindelse med påbygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5145/2019 | PS 13/19 Teknisk utvalg. Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5850/2019 | PS 16/19 Befaring Leikvika renseanlegg med videre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5853/2019 | Vår ref. 2019/264 KRN - Gnr 32 Bnr 23 - Vedr. høringsbrev i forbindelse med søknad om oppføring av nytt åttringsnaust (området rundt Hemmestad Brygge) - Søknaden trekkes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5826/2019 | PS 14/19 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5851/2019 | PS 15/19 Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5852/2019 | Vår ref. 2018/492 - Planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Helge Svendsen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5820/2019 | Vår ref. 2019/337 KRN - Oversender tillatelse til deling av Gnr 22 Bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Anders Olufsen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5800/2019 | Vår ref. 2019/458 KRN - Oversender tillatelse til deling av Gnr 22 Bnr 5 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brith Renee Stafne | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5763/2019 | Gnr 22 Bnr 2 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Fritidstomt rundt eksisterende våningshus/fjøs og naust http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Anders Olufsen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5466/2019 | Gnr 22 Bnr 5 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Inntil 3500 m2 selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus, garasje og lagerbygning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brith Renee Stafne | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5468/2019 | Gnr 22 Bnr 2 - Jordlovsbehandling av søkna om deling av grunneiendom. Formål: Fritidstomt rundt eksisterende våningshus/fjøs og naust http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Anders Olufssen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5753/2019 | PS 8/19 Endringer i kommunens legetilbud http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5868/2019 | Gnr 22 Bnr 5 - Jordlovsbehandling av søknad om deling av eiendommen. Formål: Selvstendig tomt rundt eksisterende bolig, garasje og eldre drifstbygning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brith Reneè Stafne | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5748/2019 | PS 19/19 Hans Johansen - søknad om dispensasjon for oppføring av 70 m2 garasje, Gnr 47 Bnr 137, Hågveen 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5859/2019 | PS 17/19 Årsmelding 2018 - R04/R06 Teknisk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5854/2019 | Underretning om vedtak 17-10149-3 17-10149-3 Svar på deres brev til IMDi av 09 485363_1_1 (1).PDF http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Imdi - Dulo Dizdarevic | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5755/2019 | Vår ref. 2019/731 KRN - Tillatelse til reparasjon / plastring fylling Gnr 51 Bnr 42 og 69 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Edmund Håkonsen / Gåra NæringsparklAS | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5760/2019 | Vår ref. 2019/765 KRN - Fritak fra søknadsplikt for vinduer/fasadeendring bolig Gnr 27 Bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Jentoftsen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5805/2019 | Vår ref. 2019/708 KRN - Vedr. muligheter for ny avkjørsel Gnr 51 Bnr 54 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reppen Silje | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5839/2019 | Ang. ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5840/2019 | Vår ref. 2019/766 KRN - Gnr 20 Bnr 6 - Fasadeendring fritidsbolig/ innsetting av vinduer - Fritak fra søknadsplikt. Nytt naust er søknadspliktig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Arne Skoglund | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5833/2019 | Nye rutiner for føring av adressenavn og bruksnavn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130622 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5836/2019 | Gnr 20 Bnr 6 - Skifting av vinduer hytte - Fritak fra søknadsplikt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Arne Skoglund | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5831/2019 | E10/rv.85 - Forespørsel til berørte kommuner vedrørende oversikt over landbruksområder lang Hålogalandsvegen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region nord | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5802/2019 | Gnr 27 Bnr 2 - Fritak fra søknadsplikt for fasadeendring bolig / innsetting av vinduer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jermund Ingolf Jentoftsen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5803/2019 | Gnr 51 Bnr 42 og 69 - Tillatelse til reparasjon av fylling / plastring av fyllingsfront http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gåra Næringspark AS | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5754/2019 | Vår ref. 2019/759 KRN - Vedr. mottatt brev om muligheter for kjøp av grillhytte ved Salvannet / endret bruk, tilrettelegging for allmennheten. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole-Ivar Norman | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5750/2019 | Vår ref. 2019/760 KRN - Vedr. planer om flytebrygge Gnr 24 Bnr 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Holand | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5752/2019 | Meglerpakke - bestilling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurojuris Harstad AS | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5832/2019 | Vår ref. 2019/764 KRN - Vedr. planer om nytt avløpsanlegg fra våningshus Gnr 40 Bnr 13 / innlegging vann http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sveinung Kristiansen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5838/2019 | Vedr. opplysninger om kommunale forhold på eiendommen Refsnesveien 758 - gnr. 34, bnr. 20 i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5835/2019 | Vår ref. 2019/763 KRN - Vedr. planer om nytt avløpsanlegg fra fritdsbolig Gnr 40 Bnr 27 / innlegging vann http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Svartsund m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 5843/2019 | (YX-ID:236147) 2019/51/Kvæfjord kommune: bestilling av to nye drivstoffkort http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yx - | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 5764/2019 | Svar - åpningstider for forhåndsstemmelokaler, 5411 Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 5636/2019 | Stemmesedler - Korrektur for Kvæfjord (5411), version 1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andvord | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 5634/2019 | Valg 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/129376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Holand | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 4591/2019 | Valglister Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/128143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn-Mari Eliseussen | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 3358/2019 | Kommunestyrevalg 2019 - melding om oppføring på partiliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/128076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Listekandidater | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 3291/2019 | Valg 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli-Annie Marthinussen | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 918/2019 | Valg 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli-Annie Marthinussen | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 916/2019 | Kommunestyrevalget 2019 - Informasjon om listeforslag/valglister http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Meyer m.fl. | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 984/2019 |