Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Gnr 27 Bnr 23 NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for oppført bod http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 515/2020 | Vår ref. 2013/927 KRN - Oversender dispensasjon/tillatelse til ombygging av eksisterende anneks til bod/uthus, Gnr 27 Bnr 23 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigmund Høybakk m.fl. | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 504/2020 | Gnr 27 Bnr 23 - Dispensasjon / tillatelse for endring av eksisterende anneks til bod/uthus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ferra Consult AS | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 491/2020 | Vår ref. 2013/927 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for allerede oppført bygning på Gnr 27 Bnr 23 - Ingen merknader fra Fylkesmannen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einan, Bjørn | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 447/2020 | Vår ref. 2019/1034 KRN - Oversender dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til gamle Haakonsbu, Gnr 68 Bnr 3 Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Arild Thorvaldsen m.fl. | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 509/2020 | Gnr 68 Bnr 3 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til turistforeningshytte, "Haakonsbu" http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/135895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad Turlag | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 266/2020 | Gnr 55 Bnr 80 - Manglende tilbakemelding på brev om plassering av søppelskur innpå regulert veimål - Ny endelig frist for eventuell søknad om flytting http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Beate Larsen | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 492/2020 | Uttalelse til søknad om endring av akvakultur tillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 17176 Holandselva http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 516/2020 | Svar på forespørsel om dokumenter fra postlista 2020/60 og 2020728 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 499/2020 | Forespørsel Saker fra postlista 2020/69 og 2020/28 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bladet Vesterålen | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 498/2020 | Medlemmer til arbeidsgruppe KAD fra Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstdad kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 482/2020 | Bruk av KAD døgn for Kvæfjord tom juli 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 481/2020 | Svar på bestilling av innsyn av sak 2019/1034 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 497/2020 | Styringsgruppa for KAD - referat http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 480/2020 | Questback kvittering - Ventelistetall 3.termin 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 488/2020 | Bestilling av innsyn Sak 2019/1034 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bladet Vesterålen | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 496/2020 | Innkalling Styringsgruppe KAD 26.11.19 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 479/2020 | 2019/782 KRN - Vedr planer om naust på Gnr 47 Bnr 80 og nabovarsling - tilbakemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eike Rittelmeyer | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 453/2020 | Helge: KAD - øyeblikkelig hjelp døgntilbud - spørsmål http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 478/2020 | Vår ref 2019/782 KRN - Vedr planer om naust på Gnr 47 Bnr 80 og nabovarsling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eike Rittelmeyer | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 445/2020 | KAD-Avregning 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 477/2020 | - Gnr 57 Bnr 74 Vedr. innrapportert avvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Helge Nygård | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 517/2020 | Orientering om valg - Barnehage Husby, samarbeidsutvalg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgt representant og vararepresentant | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 475/2020 | Utkast -Avtale mellom Kvæfjord kommune og Harstad kommune om (kommunale akutte døgnopphold) KAD 2017-2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommun | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 476/2020 | Orientering om valg - Administrasjonsutvalg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Larsen m.fl. | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 473/2020 | Palliativt team og ressurspersoner Palliasjon 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 490/2020 | Vår ref. 2018/1109 KRN - Om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 74 - Tilbygget er fjernet og kommunen avslutter saken http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Helge Nygård | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 495/2020 | Stillingsbeskrivelse for kreftkoordinator http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 489/2020 | Kommunenummer - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 483/2020 | Palliativt team 05.07.2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 486/2020 | Samarbeidsmøte Kvæfjord eiendom 15.01.2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 487/2020 | Gnr 51 Bnr 62 - Tilbygg til bolig oppført uten byggetillatelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjitske Annet De Haan | Journaldato: 17.01.2020 | Journalnr: 433/2020 | Oversiktsdokumenter forsikringer 2020 - møtet onsdag 08. januar i Harstad [Logget i SharePoint] http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordmegling - Yngvar Bendiksen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 472/2020 | Kvæfjord kommune - NY forsikringsoversikt auto http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordmegling - Yngvar Bendiksen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 471/2020 | Kvæfjord kommune - NY forsikringsoversikt auto http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordmegling - Yngvar Bendiksen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 466/2020 | Gnr 66 Bnr 36 Foreløpig melding i forvaltningssak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i roms og Finnmark | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 450/2020 | Mindre reguleringsendring Berg-Engen feltet, Borkenes, jfr Pbl § 12-14 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iht adresseliste | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 9283/2019 | budreg nr ADM-1/20: Korrigering feilkonto budsjetterte avdrag startlån Husbanken http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136093 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 464/2020 | Gjennomgang av budsjett 2020 for Kvæfjord kommune - obligatoriske oversikter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Larsen, Espen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 462/2020 | Rapport om befolkningsutvikling pr. 3. kvartal 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134774 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 9986/2019 | Databehandleravtale Evry Norge AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/135420 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 10632/2019 | Gnr 54 Bnr 35 Foreløpig melding i forvaltningssak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 451/2020 | HRS Vedtaksprotokoll Representantskapsmøte nr 1/19 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/133317 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 8529/2019 | Offentlig høring - Søknad om utvidelse av oppdrettsanlegg - Lokalitet 17176 Holandselv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iht adresseliste | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 9941/2019 | REFERAT - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS VED SKYTEBANEN http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/135281 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ole Øystein Lindebø | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 10493/2019 | Innsyn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erwin Jacobsen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 468/2020 | 20/26/Kvæfjord kommune: klage innsynsbegjæring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erwin Jacobsen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 467/2020 | Pilotprosjekt næringsutvikling - sluttrapport og utbetalingsanmodning av 30.10.2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/134123 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 9335/2019 | Bekreftelse av tilsagn om tilskudd regionale utviklingsmidler til bærekraftig besøksforvaltning i Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/135423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 10635/2019 | Krav på Innsynsbegjæring doknr270/2020 og 8196/2019 (Saksnr 2019/974) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erwin Jacobsen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 435/2020 | Svar på Krav om Innsynsbegjæring doknr270/2020 og 8196/2019 (Saksnr 2019/974) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 434/2020 | 2018/660: Intensjonsavtale med Bonord - leilighetsbygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: V Lillian Hessen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 465/2020 | Om KAD-samarbeid http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 463/2020 | Faktura dagleie flasker http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bengt Nymoen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 469/2020 | 20/26: klage innsynsbegjæring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erwin Jacobsen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 429/2020 | Servituttavtale - bedre tilrettelegging i Nupenområdet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edgar Johansen | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 431/2020 | Endring av leieavtalte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 452/2020 | Sluttfaktura for 2019 - Interkommunalt samarbeid på landbruksområdet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sortland kommune | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 455/2020 | Signert avtale mellom Harstad kommune og Kvæfjord kommune om KAD-2014 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 460/2020 | Nupen servituttavtale http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136061 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 432/2020 | Gnr 57 Bnr 101 - OPPFØLGING AV INNRAPPORTERTE AVVIK - Utvidelse veranda http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sveinung Næss Meyer | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 421/2020 | Søknad om fritak fra eiendomsskatt 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ernst Elde | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 422/2020 | Kommunestyret PS 64/19 Frikjøp av varaordfører http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 413/2020 | Kommunestyret PS 66/19 Fritak fra folkevalgte verv - Karin Eriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 405/2020 | Kommunestyret PS 67/19 Suppleringsvalg til folkevalgte organer, vervet som varaordfører og KS fylkesmøte-Fritak Karin Eriksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 404/2020 | Kommunestyret PS 68/19 Budsjettregulering R00 Styringsorganer - frikjøp varaordfører med videre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 403/2020 | Kommunestyret PS 73/19 Valg til folkevalgte organer, andre kommunale organer, råd, utvalg med videre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 395/2020 | Kommunestyret PS 74/19 Suppleringsvalg - møtefullmektig i forliksrådssaker http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 394/2020 | 2020/1 2020/26/Kvæfjord kommune: Oppfølging av budsjett 2020 Brann- og feietjenester http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/135899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Martin Frantzen m.fl. | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 270/2020 |