Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no SKvæfjord kommune - Toppenveien - Gnr 55 Bnr 37 - Påvisningsordre nr. 1911 - 5455506 i Kvæfjord kommune - 18.08.17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 18.08.2017 | Journalnr: 7516/2017 | Melding om tilsyn Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7492/2017 | Driftstilskudd-Kontrollutvalgets sekretariat http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7482/2017 | Gbnr 42/1 Storhågteigen Ad klagesak Kvæfjord kommunes vedtak av 13.6.17-Klage av 23,6,17 og 09.3.17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7481/2017 | Fylkeskommunalt-/kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT)-avvikling av samarbeidet t innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT)-avvikling av samarbeidet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7480/2017 | 2017/8/bredbåndstilknytning Takstolfabrikken/Gåra Næringspark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108888 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7317/2017 | Underretning om planvedtak – Statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109045 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad m.fl. | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7474/2017 | Informasjon om busettng av flyktningar i 2017 og 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI / KS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7504/2017 | Søknad om OU-midler til dekning av deltakeravgift Samplankurs http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS OU-fond | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7472/2017 | Snøbrøyting på gård gnr 18/bnr11 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karlot Bømark | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7477/2017 | Gnr 55 bnr 37 Gravemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7486/2017 | Toppenveien Gravemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7488/2017 | Gnr 58 bnr 50 Gravemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Installasjonsservice | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7489/2017 | Prtokoll fra drøftingsmøte 26.06.2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7495/2017 | Gnr 58 bnr 50 Gravemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Installasjonsservice | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7484/2017 | Gnr 58 bnr 50 Gravemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Installasjonsservice | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7485/2017 | Gnr 55 bnr 76 Gravemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brødrene Killi AS | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7487/2017 | Gnr 53 bnr 10 Gravemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Bakke | Journaldato: 17.08.2017 | Journalnr: 7490/2017 | Rapport vedr utført salgs,skjenke og røykekontroller http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 16.08.2017 | Journalnr: 7455/2017 | Feil på stemmesedler i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valg - Bjørn Henninen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7425/2017 | Utbetaling av støtte fra næringsfond http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skarpsno Gård ANS | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7427/2017 | Gnr 12 Bnr 8 -Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen.Formål :Nausttomt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7424/2017 | Branntilsyn Kveldro Bosenter 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7450/2017 | Gnr 55 bnr 76 Søknad om byggetillatelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Mikal Eriksen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7423/2017 | Retur av tinglyst dokument gnr 58 bnr 181 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7412/2017 | Tilsagn om tilskudd over rekruttering og kompetansheving i landbruket til "Bærfordeling" http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7414/2017 | Utbetalingsanmodning driftstilskudd 2.termin 2017 Stiftelsen Sør-Troms Museum http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms Museum | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7411/2017 | Askøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askoy Kommune - Roger Granheim | Journaldato: 13.08.2017 | Journalnr: 7401/2017 | Planvedtak – Statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108945 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 11.08.2017 | Journalnr: 7374/2017 | Gnr 51 bnr 91 Verdivurdering i forbindelse med erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Moholdt | Journaldato: 11.08.2017 | Journalnr: 7381/2017 | Gnr 48 bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7376/2017 | Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7378/2017 | Gnr 48 bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7377/2017 | Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7379/2017 | Gnr 48 bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7377/2017 | Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7378/2017 | Gnr 56 Bnr 97 og 98 Nødvendig justering for praktis gjennomføring av drivstoffanlegg i Leikvika http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggeleder Ole Martin Kristiansen | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7369/2017 | Samarbeidsavtaler mellom UNN og Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7339/2017 | Endringer i overgangsreglene for uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige arbeids- og sosialdepartement | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7351/2017 | Vedr. NoNa-prosjektet regnskapsavslutning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Tverseth | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7349/2017 | Gnr 17 bnr 20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Georg Hartviksen | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7371/2017 | Forskrift om reduksjon av uførepensjon i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7350/2017 | Gnr 51 bnr 91 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Moholdt | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7370/2017 | Forskrift om reduksjon av uførepensjon i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7350/2017 | Gnr 51 bnr 91 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Moholdt | Journaldato: 09.08.2017 | Journalnr: 7370/2017 | Tilsyn- Husby barnehage http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 08.08.2017 | Journalnr: 7331/2017 | Gnr 17 Bnr 29 Svar på søknad om dispensasjon fra Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag 01.11.17-01.05.22 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holen | Journaldato: 04.08.2017 | Journalnr: 7303/2017 | Stortings-og sametingvalget 2017- Innsending av forhåndsstemmer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Posten | Journaldato: 03.08.2017 | Journalnr: 7308/2017 | Svar på lovbrudd i forbindelse med tilsyn med Kvæfjord kommune som barnehagemyndighet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 03.08.2017 | Journalnr: 7302/2017 | Gnr 57 Bnr 151 Oversendelse Meglerpakke. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 Nord-Norge | Journaldato: 03.08.2017 | Journalnr: 7307/2017 | Gnr 57 Bnr 151 Meglerpakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 Nord-Norge | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7300/2017 | Personalmappe ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7266/2017 | Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7251/2017 | Ang. valgstyret i Moelv krets http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Johansen | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7292/2017 | Svar-Høring i forbindelse med søknad om deling av eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7297/2017 | Gravemelding- Bytting av stikkrenne og utkiling på FV103 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Brekken og Sønner AS | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7295/2017 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Halsten Holen | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7294/2017 | Gravemelding- Bytting av stikkrenne og utkiling på FV103 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Brekken og Sønner AS | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7295/2017 | Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Holand | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7298/2017 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aase Wang | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7293/2017 | Motorferdsel i utmark og vassdrag 01.11.17-01.05.22 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holen | Journaldato: 02.08.2017 | Journalnr: 7296/2017 | Gnr 54 Bnr 92 Meglerpakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 | Journaldato: 01.08.2017 | Journalnr: 7289/2017 | Gnr 61/93 Oversendelse Meglerpakke. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren v/Torje Slettli | Journaldato: 01.08.2017 | Journalnr: 7279/2017 | Gnr 54 Bnr 92 Oversendelse Meglerpakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 | Journaldato: 01.08.2017 | Journalnr: 7290/2017 | Gnr 61/93 Oversendelse Meglerpakke. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren v/Torje Slettli | Journaldato: 01.08.2017 | Journalnr: 7279/2017 | Gnr 54 Bnr 92 Oversendelse Meglerpakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 | Journaldato: 01.08.2017 | Journalnr: 7290/2017 | Gnr 61/93 Meglerpakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren v/Torje Slettli | Journaldato: 31.07.2017 | Journalnr: 7278/2017 | Forvaltningsplan for statlig sikret friluftsområde http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108686 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Tor Anders Markussen | Journaldato: 28.07.2017 | Journalnr: 7115/2017 | Velferdsteknologi konferanse 25.9.27 i harstad - eldrerådene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108249 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Torbjørn Larsen | Journaldato: 27.07.2017 | Journalnr: 6678/2017 | Innsyn (Troms) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 27.07.2017 | Journalnr: 6829/2017 | Seniortiltak for ansatte som arbeider natt - Purring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Kvæfjord | Journaldato: 27.07.2017 | Journalnr: 6842/2017 | Kvæfjord kommune - Gravetillatelse - Gnr 39 bnr 3 - Kveøy - Hinnøy maskin for Troms fylkeskommune, kulturetaten- 17/909 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hinnøy Maskin AS | Journaldato: 26.07.2017 | Journalnr: 6704/2017 | NoNa-prosjektet - oversendelse av regnskapsutdrag fra Kvæfjord kommune mv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredskorpset | Journaldato: 25.07.2017 | Journalnr: 7250/2017 | Uttalelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7237/2017 | Søknad om utslipp av santitær og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Skoglund | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7243/2017 | Gravetillatelse gnr 56 bnr 97, 98 og 181 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hinnøy Maskin AS | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7238/2017 | Søknad om utslipp av santitær og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Skoglund | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7243/2017 | Kvittering for nabovarsel http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Anton Salen | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7242/2017 | Tilbakemelding fra geomatikk ang. Leikvika http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hinnøy Maskin AS | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7236/2017 | Kvittering for nabovarsel http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Anton Salen | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7242/2017 | Gnr 14 Bnr 1 - Kvalitetsheving av matrikkelen - Varsel om befaring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Eriksen | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7239/2017 | Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Anton Salen | Journaldato: 24.07.2017 | Journalnr: 7241/2017 | Spørsmål ift nye legemiddelavtaler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 7222/2017 | Brøyting Toppenvegen og parkering ved Skytterbanen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Are Edgar Stenkjær | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 7202/2017 | Vertskommunetilskudd til Klæbu http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klabu Kommune - Jan Petter Opedal | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 7201/2017 | 2017/7/Kvæfjord kommune - foreløpig svar: søknad til kommunalt næringsfond http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holand Maritime Service & Ships m.fl. | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 6985/2017 | Stange - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stange Kommune - Knut Olav Halvorsen | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 7142/2017 | Saltdal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saltdal Kommune - Per Arne Østerkløft | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 7137/2017 | Ringsaker - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Hidemstrædet, Rita | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 7136/2017 | Gran - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/108706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gran Kommune - Gunn Kristin Reinli | Journaldato: 21.07.2017 | Journalnr: 7135/2017 |