Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Avslag på søknad om tilskudd til "Forebyggende helsearbeid blant migranter med fokus på SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)" over statsbudsjettet 2023 kap. 762, post 73 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.05.2023 | Journalnr: 2441/2023 | Avslutning av sak fra 1973 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Øystein Lindebø | Journaldato: 02.05.2023 | Journalnr: 2383/2023 | Gnr 47/144 og 47/104 - Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkel gjennomført http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169277 Type: Internt notat | Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann | Journaldato: 02.05.2023 | Journalnr: 2389/2023 | test http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sigrid | Journaldato: 27.04.2023 | Journalnr: 2434/2023 | Bestilling innsyn: Sak:2013/979 - Journalnr: 6483/2014 - Dokument tittel: Innføring av eiendomsskatt - Samfunnshus/Grendehus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Kallset | Journaldato: 26.04.2023 | Journalnr: 2427/2023 | Vurdering av generell søknad for anleggsperiode- Kvæfjord - Tverrelva kraftverk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.04.2023 | Journalnr: 2425/2023 | Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - plassering av vedfyrt badestamp i tilknytning til fritidsbolig - gbnr. 60/26 - Kvæfjord kommune Troms og http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 26.04.2023 | Journalnr: 2426/2023 | Revidert tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag - Langvatnvassdraget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 25.04.2023 | Journalnr: 2405/2023 | Fra postlista http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bladet Vesterålen | Journaldato: 25.04.2023 | Journalnr: 2409/2023 | 23/2187-1 Høring NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KDD | Journaldato: 24.04.2023 | Journalnr: 2391/2023 | Vår ref. 2023/264 KRN - Oversender 2 stk. dispensasjonsvedtak plassering av nettstasjoner Gnr 18 Bnr 1 Bømark og Gnr 18 Bnr 6 Grasneset http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 24.04.2023 | Journalnr: 2390/2023 | Innsyn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vårin Forøysund | Journaldato: 24.04.2023 | Journalnr: 2395/2023 | Vår ref. 2023/311 KRN - Om platting på bakkeplan og endring av garasjeport på eiendommen Gnr 52 Bnr 12. Fritak fra søknadsplikt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2386/2023 | Melde- eller søknadspliktig å bygge terrasse på bakkeplan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2385/2023 | Søknad om dispensasjon for byggegrense fra RV 85 på Grasneset og Bømark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2382/2023 | Vår ref. 2023/213 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for riving av naust og oppføring av nytt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2377/2023 | 2023/213 Naust Gnr 14 Bnr 6 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2376/2023 | Gnr 52 Bnr 1 - Om mottatt redegjørelse 20.03.2023 (søknad om endringer og riving av deler av fjøs) - Søknaden må suppleres før søknaden kan behandles http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Markussen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2346/2023 | Høring - ny forskrift om midlertidig godkjenning og tilskudd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udir - Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2375/2023 | Gnr 60 Bnr 3 - Deling av eiendommen. - Varsel om oppmålingsforretning. -Formål: Tilleggsareal til Gnr 60 Bnr 39 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Nord m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 6254/2018 | Gnr 66 Bnr 68 - Tillatelse til bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig, samt tilbygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2240/2023 | Ønsket innsyn i postlista http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2369/2023 | Gnr 14 Bnr 6 - Dispensasjon for riving av naust og oppføring av nytt naust http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Paulsen | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2340/2023 | Tilbakemelding på henvendelse om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs rv. 85 for plassering av ny nettstasjon på eiendommen gnr. 18 bnr. 1 i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dragefossen AS | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2374/2023 | Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2367/2023 | Gnr 26 bnr 1 - Nausttomt matrikkeført(lagt inn i Norges eiendomskart) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Anny Wiik m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2372/2023 | Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2366/2023 | Nausttomt 54/72 og 54/1 i Kvæfjord kommune(5411). Sak 2022/867 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anders Markussen m.fl. | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2365/2023 | Matrikkelendring gnr 26 bnr 1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Oleif Prestbakmo | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2370/2023 | Gnr 54 bnr 9 - Avtale om grense 2018 mellom 54/64 og 54/9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 21.04.2023 | Journalnr: 2379/2023 | Vår ref. 2019/454 KRN - Søknad om riving/endring fjøs Gnr 52 Bnr 1 må suppleres før kommunen kan behandle den http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.04.2023 | Journalnr: 2364/2023 | 23/55828-2 - Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for E10/rv. 85/rv. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.04.2023 | Journalnr: 2363/2023 | Vår ref. 2023/277 KRN - Om høringsuttalelser http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.04.2023 | Journalnr: 2362/2023 | Vår ref. 2022/703 KRN - Oversender byggetillatelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.04.2023 | Journalnr: 2361/2023 | 2022/703 - Gnr 66 Bnr 70 - Oversender vedtak etter jordloven i forbindelse med delingssøknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.04.2023 | Journalnr: 2343/2023 | Bruksareal tilbygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.04.2023 | Journalnr: 2342/2023 | Vår ref. 2023/283 KRN - Om varsel om befaringer i forbindelse med søknad om dispensasjon/forelegging http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.04.2023 | Journalnr: 2341/2023 | Dokument 23/55828-2 Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for E10/rv. 85/rv. 83 Hålogalandsvegen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 20.04.2023 | Journalnr: 2347/2023 | Vår ref. 2022/555 - Nytt midlertidig svar i forbindelse med søknad om deling Gnr 39 Bnr 44 (deling landbruk til landbruk) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 19.04.2023 | Journalnr: 2339/2023 | Vår ref. 2022/386 KRN - Om mottatt klage - Om klagefrist og videre behandling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 19.04.2023 | Journalnr: 2335/2023 | Varsel om befaring i forbindelse med søknad om dispensasjon for omlegging/ombygging av strømnett, Langvassbukt, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi | Journaldato: 19.04.2023 | Journalnr: 2337/2023 | Uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon badestamp Gnr 60 Bnr 26 - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi | Journaldato: 19.04.2023 | Journalnr: 2338/2023 | Uttalelse - dispensasjon - Kvæfjord - 43/56 - Borkenes - byggetillatelse for tak / tilbygg mellom anneks og fritidsbolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 19.04.2023 | Journalnr: 2336/2023 | 2021/856 KRN - Om klage fra HRS på vedtak i tu-sak PS 7/23. Klagen trekkes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2333/2023 | Til teknisk kontor. klage om dispensasjon og byggetillatelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2330/2023 | Vår ref. 2022/386 KRN - Om mottatt klage - Midlertidig svar http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2329/2023 | Vår ref. 2023/303 KRN - Oversender byggetillatelse for avkjørsel, adkomstvei og parkeringsplass Gnr 61 Bnr 91 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2327/2023 | Tilsvar 52/1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2326/2023 | Mpower Kolbotn 12-14.11.2021 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/156091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune v/Vertskommunegruppe for program for forkehelsearbeid i kommunene | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 9378/2021 | 23/727: Søknad om kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2225/2023 | 23/727: Søknad om kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2202/2023 | Forlengelse av avtale http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169122 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2234/2023 | Kvæfjord kommune - Oppstartmøte - VARSLINGSANNONSE TIL GODKJENNING http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Maurstad Nielsen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2193/2023 | Klage på jordlovsbehandling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2334/2023 | Klage på jordlovsbehandling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edgar Johansen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2332/2023 | Gnr 66 Bnr 70 - Jordlovsbehandling Deling. Formål: Boligtomt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edgar Johansen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2325/2023 | Gnr 54 Bnr 21 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til bolig samt bruksendring av underetasje i bolig fra bod til soverom/kjøkken/stue http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2203/2023 | Gnr 57 Bnr 237 Snr 2 - Ferdigattest i forbindelse med bruksendring av rom i underetasje, fasadeendring og endring av tak eksisterende tilbygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/169175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre Kristiansen | Journaldato: 18.04.2023 | Journalnr: 2287/2023 |