Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Timer benyttet pr 14.08.2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms HMS-tjeneste | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 7628/2018 | Gnr 54 Bnr 9 og Bnr 94. Endring / tildeling av adresse. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7357/2018 | Skjenkebevilling enkeltanledning - Kveøydagene 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kveøy grendehus v/Kim Norman | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7512/2018 | Endring og tildeling av adresse. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7359/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning for arrangement under Kvæfjorduka 2018 - Injeso AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Injeso AS | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7407/2018 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7343/2018 | Gnr 50 Bnr 3 Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7587/2018 | Gnr 55 Bnr 53 - Deling av eiendommen. Formål: Salg av inntil 180 m2 til Gnr 55 Bnr 67 - Varsel om oppmålingsforretning. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Stoltz Hanssen | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7563/2018 | Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir- Ivar Vikholt | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7580/2018 | 18-093638RFA-JHAR Strand. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Marie Stiberg | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7421/2018 | Gnr 57 Bnr 305 Oversendelse Meglerpakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren v/Bjørn Aronsen | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7426/2018 | Oversendelse Meglerpakke Gnr 53 Bnr 17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 v/Vetle Larsen | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7487/2018 | Gnr 43 bnr 55 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Vik | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7593/2018 | Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Ånes | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7579/2018 | Anmodning om utbetaling av statlige spillemidler søknadsnummer 1125772 Kvæfjord skytterlag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune v/Kulturetaten | Journaldato: 14.08.2018 | Journalnr: 7150/2018 | Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.08.2018 | Journalnr: 7551/2018 | Intensjonsavtale http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.08.2018 | Journalnr: 7550/2018 | Gnr 12 Bnr 8 Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Kristian Hanssen | Journaldato: 13.08.2018 | Journalnr: 7568/2018 | Gnr 55 Bnr 53 Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.08.2018 | Journalnr: 7569/2018 | Utlysning næringsrettet infrastruktur 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 13.08.2018 | Journalnr: 7566/2018 | Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter spesialhelsetjenesteloven § 3-3 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse- og omsorgsdepartement | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7521/2018 | Ønsker oversendt digitalt plankart http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7519/2018 | Meglerpakke Gnr 53 Bnr 17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: eiendomsmegler1 v/Vetle Larsen | Journaldato: 09.08.2018 | Journalnr: 7486/2018 | Tilsynsrapport Kvæfjord vannverk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 09.08.2018 | Journalnr: 7476/2018 | Reglement for Kvæfjord kommunestyre 16.12.2008 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2018 | Journalnr: 7503/2018 | Reglement for Kvæfjord kommunestyre 23.03.2004 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2018 | Journalnr: 7502/2018 | Invitasjon "Smile av barnet" http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Syrisk forening i Sør-Troms | Journaldato: 09.08.2018 | Journalnr: 7500/2018 | Reglement for Kvæfjord kommunestyre 29.09.1956 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 09.08.2018 | Journalnr: 7501/2018 | Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongl klima- og miljødepartement/Det kongl samferdselsdepartement | Journaldato: 08.08.2018 | Journalnr: 7461/2018 | 57 Bnr 305 Meglerpakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren v/Bjørn Aronsen | Journaldato: 07.08.2018 | Journalnr: 7425/2018 | Kopperveien Borettslag Protokoll Generalforsamling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: A/L Kopperveien Borettslag | Journaldato: 07.08.2018 | Journalnr: 7424/2018 | Ansettelsessak Annonse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2018 | Journalnr: 7412/2018 | Gnr 53 Bnr 15 Jordskiftesak Melding om sak for jordskifteretten - registrering imatrikkelen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 06.08.2018 | Journalnr: 7418/2018 | Gnr 29 Bnr 3 Retur av tinglyst dokument http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 03.08.2018 | Journalnr: 7400/2018 | Personalmappe ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2018 | Journalnr: 7370/2018 | Gnr 54 bnr 2 - Kvalitetsheving av matrikkel(Gjelder også 54/1 og 54/7) Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 02.08.2018 | Journalnr: 7363/2018 | Gnr 55 Bnr 4 Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 02.08.2018 | Journalnr: 7362/2018 | Gnr 60 bnr 39 & Gnr 60 bnr 144 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 02.08.2018 | Journalnr: 7361/2018 | Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2018 | Journalnr: 7240/2018 | Høring - Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse Nord RHF | Journaldato: 30.07.2018 | Journalnr: 7337/2018 | Gammel feierbil Kvæfjord. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Frank Aabø | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7306/2018 | Hvordan prioriteres budsjett for drift og vedlikehold av gatelys http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Øyvind Andre Markussen | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7305/2018 | Vår ref 2018/658 KRN - Mulig delingssak Gnr 56 Bnr 84 (tilleggsareal til Gnr 56 Bnr 92 UL FAM) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7301/2018 | Vår ref 2018/658 KRN - Mulig delingssak Gnr 56 Bnr 84 (tilleggsareal til Gnr 56 Bnr 92 UL FAM) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7300/2018 | {Disarmed} VS: Dokumentasjon - Rammeavtale Harstad kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Stine M. Bjugn | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7287/2018 | Om brannbilen Mercedes YN7291 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7279/2018 | 2016/752: tilskudd langvarige behov rusfeltet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7272/2018 | 2016/752: tilskudd langvarige behov rusfeltet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7271/2018 | 2016/752: tilskudd langvarige behov rusfeltet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7269/2018 | Næringsfond - søknad om kommunalt tilskudd til nydyrking 51/7 - Niklas Enoksen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120150 Type: Internt notat | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7129/2018 | tilskudd fra kommunalt næringsfond - foreldelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vist Hagebruk | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7325/2018 | overføring av festeforhold for gnr 60 bnr 88 fnr 3 NAUST i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120340 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7319/2018 | HØRING - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7317/2018 | Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongeligelige Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7316/2018 | Veiadresse 66/69 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7268/2018 | Oppmåling 27.6.2018 - Kart og matrikkelbrev http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: erik.kjaervik | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7267/2018 | Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7315/2018 | Fastleger- Takstforhandlinger og oppfølging i kommunene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7314/2018 | Kajakkurs i Austerfjorden - Søknad om å få bruke området i Austerfjorden http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord revmatikerforening | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7218/2018 | tomter Berg/Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elleke Bergersen-Wartena | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7296/2018 | tomter Berg Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7295/2018 | Overskuddsmasser Berg Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7278/2018 | Melding om ferdigstilte arkeologiske undersøkelser - reguleringsplan for Berg-Engen, gnr. 57, bnr. 6 mfl. og gnr. 58, bnr. 7, 67, Kvæfjord kommune, Troms.PDF http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elleke Bergersen-Wartena | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7276/2018 | Gammel grunnbok 60/122 60/88 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120291 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7270/2018 | Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2017 - No respond e-mail http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120345 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7324/2018 | Kundeutbytte fra Gjensidige 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fakturamottak | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7322/2018 | Innvilgelse av tilskudd kr.960,000- Tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7293/2018 | 2016/26/IKS Harstad og evaluering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120334 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7313/2018 | (fjerning av) båtvrak ved Refsnes kai http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kystlag Terje Mikalsen | Journaldato: 27.07.2018 | Journalnr: 7329/2018 |