Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Rapport fra vernerunde http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2866/2017 | Gnr 55 Bnr 67 - Vedr gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad planlagt tomannsbolig med pulttak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Wulff Iversen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2884/2017 | Gnr 66 Bnr 14 - Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad (Deling av eiendommen med formål tomt rundt eldre driftsbygning) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Bremnes | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2875/2017 | Gnr 14 Bnr 2 - Vedr gebyrer for kommunens dispensasjonsbehandling i forbindelse med endringer på naust http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Børre Karlsen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2880/2017 | Gnr 55 Bnr 68 Snr 1 - Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjon for tilbygg til bolig (carport) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Lillegård | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2882/2017 | Ref byggesak 2016/1370 KRN - Mottatt nabovarsel til Kvæfjord kommune i forbindelse med liten enebolig på Gnr 58 Bnr 50, Speiderbakken 2. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104436 Type: Internt notat | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2863/2017 | Gnr 55 Bnr 68 Snr 1 - Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjon for tilbygg til bolig (carport) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Lillegård | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2882/2017 | Ref byggesak 2016/1370 KRN - Mottatt nabovarsel til Kvæfjord kommune i forbindelse med liten enebolig på Gnr 58 Bnr 50, Speiderbakken 2. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104436 Type: Internt notat | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2863/2017 | Gnr 30 Bnr 24 - Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad (deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 63) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolv Kristiansen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2872/2017 | Sak 2016/1370: Spørsmål til V/A søknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Dischington m.fl. | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2862/2017 | Gnr 22 Bnr 6 - Vedr gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad (deling av eiendommen med formål selvstendig hyttetomt) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Norvald Haugstad | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2869/2017 | Gnr 29 Bnr 10 - Vedr gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Fossli | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2881/2017 | Byggesøknad på gårds- og bruksnr. 12/47 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Kristian Hanssen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2861/2017 | Gnr 29 Bnr 10 - Vedr gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjon for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Fossli | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2881/2017 | Byggesøknad på gårds- og bruksnr. 12/47 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Kristian Hanssen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2861/2017 | Grunnboken er rettet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2864/2017 | Gnr 60 Bnr 12 -Vedr. gebyrer for kommunens saksbehandling av dispensasjonssøknad (deling av eiendommen med formål tomt rundt eksisterende våningshus og eldre driftsbygning) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leiv Svenning | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2873/2017 | Gnr 56 bnr 19 - Protokoll av oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Eiendom AS ved Jonny Eivik m.fl. | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2878/2017 | Ny søknad om disp. for bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sortland vgs - Kleiva | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2885/2017 | Gnr 56 bnr 19 - Protokoll av oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Eiendom AS ved Jonny Eivik m.fl. | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2878/2017 | Gnr 60 Bnr 3 - Vedr mottatt søknad om deling av grunneiendom (fradeling av utmarksteig) - Ber om supplerende opplysninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Istad Schjeldrup | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2876/2017 | Svar på: Søknad om disp. fra Lov om bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sortland vgs- Kleiva | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2877/2017 | Vår ref 2017/355 KRN - Vedr planer om veranda/fasadeendring/takoverbygg på Gnr 56 Bnr 79 - Bygdevegen 38 - Orientering byggeregler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olaf Hansen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2860/2017 | Gnr 60 Bnr 3 - Vedr mottatt søknad om deling av grunneiendom (fradeling av utmarksteig) - Ber om supplerende opplysninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Istad Schjeldrup | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2876/2017 | Vår ref 2017/352 - Vedr planlagt tilbygg til hytte, samt fasadeendring - Gnr 44 Bnr 4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Erik Kristiansen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2857/2017 | Søknad om deling av grunneiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Istad Schjeldrup | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2865/2017 | Vår ref 2017/356 KRN - Orientering byggeregler i forbindelse med mulig planlagte tiltak på våningshus Gnr 60 Bnr 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Maughan | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2859/2017 | Vår ref 2017/352 - Vedr planlagt tilbygg til hytte, samt fasadeendring - Gnr 44 Bnr 4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Erik Kristiansen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2857/2017 | Vår ref 2017/356 KRN - Orientering byggeregler i forbindelse med mulig planlagte tiltak på våningshus Gnr 60 Bnr 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Maughan | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2859/2017 | Vår ref 2017/352 - Vedr planlagt tilbygg til hytte, samt fasadeendring - Gnr 44 Bnr 4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Erik Kristiansen | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2857/2017 | Vår ref 2017/356 KRN - Orientering byggeregler i forbindelse med mulig planlagte tiltak på våningshus Gnr 60 Bnr 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susanne Maughan | Journaldato: 24.03.2017 | Journalnr: 2859/2017 | Kvæfjord kommune - Branndør - Ettermontasje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sscgroup - Kenneth Johansen | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2841/2017 | Tilbud - Tilbudsnr. - 415150 - XL-BYGG KVÆFJORD AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Se-Gruppen - Geir Eidnes | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2840/2017 | Tilbud http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Smith - Ulf Eikhovd | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2839/2017 | Sammenføyning av eiendommen 47/71 og 47/181 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Frank Eilertsen | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2834/2017 | 2016/58/påtegning skjøte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurojuris - Stein Nilsen | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2831/2017 | Manuell utbetaling PT-sommer 2016 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulusma Gardsdrift | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2829/2017 | Leieavtale kopimaskin http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Chris Tandy | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2827/2017 | Notat om utbygging av boligfeltet Berg-Engen. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Svein Arne Johansen | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2811/2017 | rapport Berg Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2809/2017 | Årsmelding for Kvæfjord 2016 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2805/2017 | Kvæfjord kommune - Reguleringsplan - Bygdevegen 39/41 - Borkenes - Innsigelse - Barn og unge http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høgda, Lone Alien | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2663/2017 | Tidligere planforslag med tegninger og illustrasjoner- Februar 2017 Leilighetsbygg Borkenes - Senere revidert 09.03.17 og 17.03.17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104235 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Helge Stoltenberg | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2662/2017 | Suspicious URL: Revidert plankart http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lennard Andreassen | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2594/2017 | 2015/1191/Høringsuttalelse - planforslag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/103460 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Helge Stoltenberg | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 1882/2017 | Kvæfjord kommune - Borkenes - Reguleringsplanforslag - Bygdevegen 39-41 - Offentlig høring - Høringsuttalelser http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/102644 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 1067/2017 | Kvæfjord kommune - Borkenes - Reguleringsplanforslag - Bygdevegen 39-41 - Offentlig høring - Høringsuttalelser http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/102595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling A Johansen | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 1018/2017 | Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for Bygdeveien 39-41 på Borkenes - GBnr 56/19 og 105 - Kvæfjord kommune. NVEs referanse: 201506697-4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/102256 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Helge Stoltenberg | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 679/2017 | Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/103948 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2371/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 16/17 tilleggsdokumenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2798/2017 | Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/103781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Domstol - Prestbakmo, Arnulf Oleif | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2204/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 16/17 tilleggsdokumenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2798/2017 | Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/103781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Domstol - Prestbakmo, Arnulf Oleif | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2204/2017 | Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/103777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prestbakmo, Arnulf Oleif m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2200/2017 | Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/103776 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2199/2017 | Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/103775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Prestbakmo, Arnulf Oleif m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2198/2017 | Vår ref 2016/880 - Tomt rundt skogsbu på Gnr 18 Bnr 2 (formål hyttetomt) - Etterlyser manglende dokumentasjon veirett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/102990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brith Renee Stafne | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 1413/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 22/17 tillegggsak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2845/2017 | Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - UL Samhold http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Otto Lanes | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2755/2017 | Rapporteringsskjema- særlig ressurskrevende http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2851/2017 | påtegning skjøte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Nilsen | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2825/2017 | Oversendingsbrev med frist, Refsnes gnr 30 m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2835/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 21/17 Tilleggsdokumenter Berg-Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2824/2017 | Oversendingsbrev med frist, Refsnes gnr 30 m.fl. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2835/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 21/17 tilleggsdokumenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2806/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 21/17 Tilleggsdokumenter Berg-Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2824/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 21/17 tilleggsdokumenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2806/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 21/17 Tilleggsdokumenter Berg-Engen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2824/2017 | teknisk utvalg 28.3.2017 - TU-sak 21/17 tilleggsdokumenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 23.03.2017 | Journalnr: 2806/2017 |