Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Tilråding for navnet Kveøya http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uit - Astrid Sann Evensen | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4058/2017 | melding om vedtak: Norsk politimusikkfestival 2017 - søknad om økonomisk støtte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Phs - Oddgeir Leo Olsen Slettli | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4027/2017 | Personalmappe ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3987/2017 | Personalmappe ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3988/2017 | Vedtak skjenkebevilling enkeltanledning - UL Vårglimt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Vårglimt | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3993/2017 | Skjenkebevilling enkeltanledning Austerfjordtreffet - UL Vårglimt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Vårglimt | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3997/2017 | Søknad skjenkebevilling Austerfjordtreffet 2017- UL Vårglimt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL Vårglimt | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3991/2017 | Søknad skjenkebevilling enkeltanledning - UL Vårglimt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UL Vårglimt | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3990/2017 | Kvæfjord miljøstasjon - "ønske om å henge opp skilt" http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Gunnar Høvik | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4026/2017 | Gnr 22 Bnr 6 - Tillatelse til deling av eiendommen (hyttetomt) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Norvald Haugstad | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4037/2017 | Orientering om vedtak i levekårsutvalget 19.04.2017 PS 10/17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105556 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3985/2017 | melding om vedtak: Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Iversen | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4035/2017 | budreg nr F-4/2017: Norsk politimusikkfestival 2017 - økonomisk støtte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105599 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4028/2017 | Fornying av skjenkebevilling - Gullesfjord Camping/Eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/93045 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Tor Anders Markussen | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 2378/2016 | budreg nr F-3/2017: Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - økonomisk støtte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105567 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3996/2017 | Fastsetting av serveringsgebyr for Gullesfjord eiendom AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/82156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gullesfjord eiendom AS | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 1575/2015 | budreg nr F-3/2017: Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - økonomisk støtte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105567 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3996/2017 | melding om vedtak: Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - søknad om økonomisk støtte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Wikeland | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3995/2017 | 2017/46: Tilråding for skrivemåten av Kvæøya, Kveøya, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Sann Evensen | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3994/2017 | Gnr 60 Bnr 3 - Vedr mottatt søknad om deling (tilleggsareal til 60/39) - Midlertidig svar/orientering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Istad Schjelderup | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4017/2017 | Tilråding for skrivemåten av Kvæøya, Kveøya, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3992/2017 | Gnr 60 Bnr 3 - Vedr mottatt søknad om deling (tilleggsareal til 60/39) - Midlertidig svar/orientering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Istad Schjelderup | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4017/2017 | Tilråding for skrivemåten av Kvæøya, Kveøya, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3992/2017 | Gnr 60 Bnr 3 - Vedr mottatt søknad om deling (tilleggsareal til 60/39) - Midlertidig svar/orientering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Istad Schjelderup | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4017/2017 | Vår ref 2017/132 KRN - Oversender innvilget dispensasjon for utvidelse av garasje på Gnr 14 Bnr 51 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Aksberg | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 3982/2017 | arbeidslaget > levering av husholdningsavfall til miljøstasjonen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Tobiassen (Ekstern)</o=Kvaefjord Kommune/ou=KK/cn=atox> | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4067/2017 | Søknad om bråtebrenning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105636 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4065/2017 | Vedr mulig deling av Gnr 60 Bnr 12 (tomt rundt eksisterende seterbu - endres til fritidsbolig) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNEKKER PEDERSEN AS v/ Stephan Winsjansen | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4011/2017 | Ståle Størkersen - søknad om bråtebrenning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Størkersen | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4054/2017 | Branntilsyn ved XL Bygg Kvæfjord 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4031/2017 | Branntilsyn ved takstolfabrikken- Kvæfjord 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4032/2017 | Ref. norskopplæring 1.kvartal 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4022/2017 | Ståle Størkersen - søknad om bråtebrenning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Størkersen | Journaldato: 28.04.2017 | Journalnr: 4054/2017 | Geovekst-avtale nr 10 av 14 - FKB-B Troms 2017 - prosjektnummer LACHTR72 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Steinar Vaadal | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3959/2017 | Søknad om fritak renovasjon. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise S. Helland | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3937/2017 | Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3533/2017 | Gnr 34 Bnr 3- Søknad om tilskudd til nydyrking fra Kvæfjord kommunens Næringsfond http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Johnsen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3974/2017 | budreg nr F-2/2017: Odd-Steven Walberg - tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105554 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3983/2017 | Gnr 39 Bnr 2- Søknad om tilskudd til nydyrking fra Kvæfjord kommunens Næringsfond http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Inge Vebostad | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3973/2017 | budreg nr F-2/2017: Odd-Steven Walberg - tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105554 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Turid Norlunn Hanssen m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3983/2017 | melding om vedtak: Odd-Steven Walberg - søknad om tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd-Steven Walberg | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3979/2017 | melding om vedtak: Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i forbindelse med markedshelg 2017 samt julegrantenning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Jensen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3971/2017 | melding om vedtak: Bjørn Gunnar Holand - søknad om tilskudd fra næringsfond til oppstart og drift av servicevirksomhet i havbruksnæring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf-Rikard Bjørkvoll Holand m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3966/2017 | PS 26/17 Odd-Steven Walberg - søknad om tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3954/2017 | Gnr 32 Bnr 6 Notat vedr. Søknad om tilskudd til nydyrking fra Næringsfond Karstein B. Eriksen, Hemmestad, 9475 Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105531 Type: Internt notat | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3960/2017 | PS 21/17 Næringsfond - budsjettramme 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3961/2017 | PS 22/17 Bjørn Gunnar Holand - søknad om tilskudd fra næringsfond til oppstart og tidlig drift av servicevirksomhet i havbruksnæring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3958/2017 | PS 23/17 Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i forbindeise med markedshelg 2017 samt julegrantenning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3957/2017 | Søknad om tilskudd nydyrkning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Eriksen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3947/2017 | PS 17/17 Godkjenning av møtebøker for Kvæfjord formannskap 20.2.2017 og 9.3.2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3965/2017 | Godkjenning av møtebøker for Kvæfjord formannskap 20.2.2017 og 9.3.2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/104853 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3282/2017 | møte i Kvæfjord valgstyre 4.mai http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Meyer m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3929/2017 | PS 28/17 Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3952/2017 | Vår ref 2015/258 KRN - Byggetillatelse til tilbygg våningshus Gnr 31 Bnr 4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Werner Andersen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3968/2017 | PS 28/17 Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3952/2017 | Vår ref 2015/258 KRN - Byggetillatelse til tilbygg våningshus Gnr 31 Bnr 4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Werner Andersen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3968/2017 | Gnr 31 Bnr 4 - Byggetillatelse til tilbygg til våningshus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Werner Andersen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3803/2017 | Søknad om rivning av bygninger på Gnr25/1,2 Lyså i Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Henriksen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3967/2017 | Gnr 51 Bnr 90 - Protokoll og matrikkelbrev for oppmåling på Kvæfjord eidet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Welde m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3976/2017 | PS 19/17 Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon 2017 fra folkevalgte verv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3963/2017 | Arbeidsmøte, veien videre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ågot Hammari | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3894/2017 | PS 19/17 Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon 2017 fra folkevalgte verv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3963/2017 | Arbeidsmøte, veien videre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105332 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Anne Marit Bygdnes | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3761/2017 | PS 27/17 Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - søknad om økonomisk støtte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Formannskapet | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3953/2017 | etablering av punktfeste på Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 55/8 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/105546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 3975/2017 |