Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Dokument 19/166929-2 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra byggegrense - gnr. 50 bnr. 12 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7151/2019 | Vår ref. 2017/1095 KRN - Ferdigattest i forbindelse med avløpsanlegg fra bolig Gnr 47 Bnr 182 (etablering av 7 m³ slamavskiller og infiltrasjon) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Varme & Bad AS | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7150/2019 | Sør-Troms reginråd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STRR administrasjon | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7152/2019 | Sletting av utgått festetomt UL Varden http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Fjellheim | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7139/2019 | Søknad om rivning av fjøs og oppføring av ny http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Ursin | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7158/2019 | Søknad om tilbygg/veranda http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Adam | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7160/2019 | Foryngelseskontrollen 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7146/2019 | Test http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Roger Johansen | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 7067/2019 | HELSEHUSET http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tormod Johansen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7059/2019 | Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7132/2019 | Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7122/2019 | Uttalelse vedr. søknad om disp. i forbindelse med overtakelse av eksisterende grillbu ved Salvannet. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7134/2019 | (19/883) Vedr Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Hokland | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7103/2019 | Festetomt 43/7/1 er nå slettet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell-Helge Svendsen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7135/2019 | Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131701 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 6915/2019 | Fakturering skogfaglig bistand 1.halvår 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skånland kommune v Jan Egil Strand | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7121/2019 | Gnr 48 bnr 15 - Eiendom som manglet i matrikkelkartet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Martin Pettersen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7112/2019 | Andel felles skogpådriver 1. halvår 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7118/2019 | Eiendom lagt inn i matrikkelen - 48/15 Vik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131898 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Tone Kristensen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 7111/2019 | Tilskudd til rekruttering av fastleger - spørsmål omALIS stillinger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Bakkeid | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 7105/2019 | Samarbeid mellom kommunene og UNN om smittevern http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/130982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samhandlingsavdelingen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 6196/2019 | Gnr 66 Bnr 28 Svar vedrørende søknad om fritak for feiing og renovasjonsavgift. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Karin Elde | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 7066/2019 | Gnr 36 Bnr 4 Oversendelse meglerpakke. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren v/Bjørn Aronsen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 7084/2019 | Samarbeidsavtale mellom Sortland kommune og Kvæfjord kommune ang. opplæring i norsk og samfunnskunnskap http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sortland kommune,Kvæfjord kommune | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 7106/2019 | Fellingstillatelse og fellingsrapport 2019 - for Elgjakt i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Austerfjod Elgvald v/ Harald Sigbjørn Larsen m.fl. | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 7107/2019 | (19/883) Vedr Søknad om utlegg av sjøkabel i Bygdesundet, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seaworks - Stian Hokland | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 7104/2019 | Gnr 36 Bnr 4 Bestilling meglerpakke. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: privatmegleren v/Bjørn Aronsen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 7083/2019 | Gnr 66 Bnr 28 Søknad om fritak for feiing og renovasjonsavgift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Karin Elde | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 7065/2019 | Ref Invitasjon til å delta på arrangement om plast på avveie http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/131821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kld Dep - Berget Stian | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 7035/2019 | Agenda møte med fylkeseldrerådet i Troms 30.4.2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2825/2019 | (18/32): Kan dere bistå oss i å fakturere for salg av bilen YZ39750 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127559 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Andre Henriksen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2775/2019 | Rapportering på tilskudd palliativ omsorg 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2999/2019 | Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling om omsorg ved livets slutt 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FM Troms og Finnmarsk m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1953/2019 | Revisjon av tilskudd "Kompetansehevende tiltak..." 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KomRev Nord m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1951/2019 | Markering av de som har fullført norskkurs med data i samarbeid med Folkeuniversitetet onsdag 20.02.19 kl. 14.00 møterom 2. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 834/2019 | Personalmappe: ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1150/2019 | KS elæringsportal http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Bogstrand | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 768/2019 | 2019/72/Kvæfjord kommune: trafikksikkerhet Bergsveien http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Tunsli m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2149/2019 | Kommunalt rusarbeid-rapportering 2018+søknad 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Mørk m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1790/2019 | Gnr 16 bnr 10 og bnr 15 - Sammenslåing komplett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gullaug Ludviksen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1311/2019 | Gnr 53 Bnr 34 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon og byggetillatelse for allerede utført utvidelse / hovedombygging av seterbu/fritidsbolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1272/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling for to arrangement - Festmat AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Festmat AS | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2096/2019 | Anmodning om ferdigattest. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Bastiansen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2988/2019 | Angående grillbu på eiendommen 51/32 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gørild Anita Solnes | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2991/2019 | Personalmappe: ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1151/2019 | Legekontor: lojalitet til rammeavtale. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Buøen Cecilie Louise m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2253/2019 | Gnr 47 Bnr 137 og 138 - Hågveien 9 og 11 - Mindre reguleringsendring -overførsel av kommunal eiendom til boliger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iht adresseliste | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2456/2019 | Gnr 30 bnr 17 - Registerer tiltak som avlyst - Gapahuk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126987 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2203/2019 | Registrering av bygg avlyst (naust) 42/3 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Haraldsønn Salen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2995/2019 | Gnr 34 Bnr 5 - Jordlovsbehandling vedrørende deling av eiendommen. Formål: Selvstendig tomt rundt eksisterende enebolig og naust http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liss-Karin og Robert Sandvik | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2275/2019 | Gnr 20/1 og 20/2 gapahuk - Ferdigstilling av bygd gapahuk og avlysning av de andre gapahuker ved Matvatnet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126717 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1933/2019 | Gnr 19 Bnr 47 - Oppdatering av byggstatus på eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagfinn Ribe | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 982/2019 | Kvæfjord miljøjord, Referat fra oppstartmøte - 13.12.18 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian André Johansen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1164/2019 | (19/28 tidl 18/28): Skadesak Kvæfjord kulturhus, deres ref. 87575549,1 CRM:0125201851 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjensidige | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2431/2019 | Registrere naust som avlyst 25.2.2019. Sak 12/276. GBnr 20/2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Wollvik | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1882/2019 | Gnr 66 Bnr 54 Svar på søknad om fritak for renovasjon og feiing. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/126372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cato Ivar Frantzen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1588/2019 | Gnr 51 bnr 6 - Bygg avlyst - Søknad om tillatelse til tiltak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127091 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2307/2019 | Søknad dagtilbud 2019-rapportering 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/127273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Haugland | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2489/2019 | Kvæfjord kommune - Møtinnkalling - Oppstartmøte - Reguleringsplan, Kvæfjord Miljøjord SA http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Johansen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1072/2019 | VS: Informasjon vedr. SSB gjeldende kontaktpersoner, grunnkretser og tidsfrister m.m http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 846/2019 | VS: Geovekst Troms sør FKB-C/D http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 1070/2019 |