Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6365/2020 | Oppdatering i forhold til covid 19 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunelege og smittevernteam | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6354/2020 | Krav om innsyn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industrienergi - Charlotte Dyrkorn | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 6350/2020 | Gnr 57 bnr 29 - opplysninger om utleiedel i enebolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maarten Emilsen | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 6352/2020 | Fordeling av kulturmidler for Kvæfjord kommune 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord idrettslag | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 6349/2020 | Gnr 13 bnr 17 Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Strand | Journaldato: 03.08.2020 | Journalnr: 6345/2020 | Vår ref. 2019/1184 KRN - Oversender ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolig Gnr 60 Bnr 4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mindaugas Bukauskas | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 6344/2020 | Gnr 60 Bnr 4 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mindaugas Bukauskas | Journaldato: 31.07.2020 | Journalnr: 5987/2020 | Referat fra møte i smittevernteamet 28.7. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 6341/2020 | Referat fra møte, tirsdag 14. juli med vedlegg, og informasjon om rapportering sendt 26. juni http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 6340/2020 | Saksliste til møte i smittevernteamet 28.7.20 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 6339/2020 | Innsynskrav http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Mari Malm | Journaldato: 30.07.2020 | Journalnr: 6335/2020 | Tilskudd for vedlikeholdsoppdrag 2020 - Kvæfjord speidergruppe http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Speidergruppe v/Brynjar Wikeland | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 6323/2020 | Anmodning om innlevering av søknad om overføring av ubrukte midler _ Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker (kap.0762, post 63) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ågot Hammari | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 6212/2020 | Skjøtselsavtale Austerfjordbotn friluftsområde - utbetaling av godtgjørelse UL Vårglimt for 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Vårglimt v/Lisbeth Midttun | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 6321/2020 | Gnr 47 bnr 194 Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børre Nøklebye Nilsen | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 6330/2020 | Gnr 47 bnr 194 Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Berg | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 6333/2020 | Gnr 60 Bnr 4 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hendrikje Wilma de Jong Paulusma | Journaldato: 29.07.2020 | Journalnr: 6334/2020 | Rapportering på smittevernutstyr 28.7.2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 28.07.2020 | Journalnr: 6325/2020 | Rapportering på smittevernutstyr 14.7.2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 28.07.2020 | Journalnr: 6322/2020 | Innsynsbegjæring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Victoria Wilden | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6255/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjord Røde Kors http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Røde Kors v/Magne Kvam | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6181/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjord speidergruppe http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord speidergruppe v/Frode Wikeland | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6180/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjordmarkas venner http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjordmarkas venner v/Åge Hansen | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6179/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler - Ruth Karin Nygård http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Karin Nygård | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6178/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjord idrettslag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord idrettslag v/Jan Meyer | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6177/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjordløyper http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjordløyper v/Svein S. Torgersen | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6176/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kvæfjord Perc & Blås http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Perc & Blås v/ Arne Håkonseth | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6175/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Borkenes skoleskorps http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Borkenes skolekorps v/ Frank Halvar Solvang | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6174/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - UL Fram http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Fram v/ Anne Birgit Nilsen | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6173/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - UL Samhold http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Samhold v/Otto Lanes | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6171/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Kveøy Grendehus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kveøy Grendehus v/Lise Jeanette Kokkim | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6170/2020 | Svar på søknad om kommunal kulturmidler 2020 - Kvæfjord skytterlag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord skytterlag v/Vebjørn Skreddernes | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6169/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Bygdelaget Gullhornet Moelv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bygdelaget Gullhornet v/ Bernt Halvard Eide | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6168/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - UL Vårglimt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Vårglimt v/Lisbeth Midtun | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6167/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Hemmestad grendelag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hemmestad Grendelag v/ Connie Straum Jakobsen | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6164/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - Bremnes Aspenes Velforening http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bremnes Aspenes Velforening v/Nina Kjærvik | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6158/2020 | Svar på søknad om kommunale kulturmidler 2020 - UL Varden http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Varden v/Ole Stig Eidissen | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6156/2020 | Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - UL Fram http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Fram v/ anne Birgit Nilsen | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6254/2020 | Kvæfjord kommune - Tilfluktsromkontroll - Kvæfjordheimen - Kvæfjord kommune - Tilbakemelding - 23.07.20 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sivilforsvaret | Journaldato: 27.07.2020 | Journalnr: 6210/2020 | Uttalelse til høring av kommunal planstrategi 2020-2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 6247/2020 | Personalmappe: ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 6253/2020 | Ansettelsessak: Fastlegevikar Annonse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 6242/2020 | Avslag på søknad om spillemidler 2020 gjeldende Mylderhuset http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Eliseussen | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 6244/2020 | Konfliktdempende tiltak overfor måker http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jenny Rolness | Journaldato: 23.07.2020 | Journalnr: 6198/2020 | Innspill til høring ettersyn av planprogram "kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024- Kvæfjord kommune" http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.07.2020 | Journalnr: 6208/2020 | Legetjenester i Kvæfjord - ALIS Anmodning om innlevering av søknad om overføring av ubrukte midler - Rekruttering av fastleger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.07.2020 | Journalnr: 6218/2020 | Tilfluktsromskontroll med trykktest Kvæfjordheimen sykehjem http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivilforsvaret | Journaldato: 23.07.2020 | Journalnr: 6207/2020 | Gnr 30 bnr 28 Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Bjørnlien Pettersen | Journaldato: 23.07.2020 | Journalnr: 6202/2020 | Gnr 30 bnr 28 Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Martin Pettersen | Journaldato: 23.07.2020 | Journalnr: 6204/2020 | Grn 61 Bnr 5 Søknad om deling av grunneiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Kr.Elde | Journaldato: 23.07.2020 | Journalnr: 6205/2020 | Tilfluktsromkontroll med trykktest - Vik skole http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivilforsvaret | Journaldato: 23.07.2020 | Journalnr: 6206/2020 | Svar på innsyn fra postjournal http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bladet Vesterålen | Journaldato: 22.07.2020 | Journalnr: 6194/2020 | Spørsmål om innsyn fra postjournalen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bladet Vesterålen | Journaldato: 22.07.2020 | Journalnr: 6193/2020 | Uttalelse fra Kystverket - Høring av planstrategi 2020-2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket Troms og Finnmark | Journaldato: 22.07.2020 | Journalnr: 6190/2020 | Gnr 45 Bnr 7 Søknad om Produksjonstilskudd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Niclaisen | Journaldato: 21.07.2020 | Journalnr: 6182/2020 | Høringsuttalelse - forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 20.07.2020 | Journalnr: 6133/2020 | Innspill til kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 20.07.2020 | Journalnr: 6132/2020 | Forslag til Kommunal planstrategi 2020-2023 Lødingen kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lodingen Kommune - Kristina Husjord | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 6129/2020 | Innspill til kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i Kvæfjord kommunel sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 6128/2020 | Innsynsbegjæring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK Troms og Finnmark | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 6108/2020 | Gnr 45 Bnr 5 Høringsbrev i forbindelse med søknad om bygging av nytt sauefjøs på Storjord i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 6125/2020 | Gnr 51 bnr 8 - NVEs generelle tilbakemelding - offentlig ettersyn - Kvæfjord miljøjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 15.07.2020 | Journalnr: 6127/2020 | Protokoll fra generalforsamling i Bredbåndsfylket AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bbft - Dag-Kjetil Hansen | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6106/2020 | 19/4073-12 Høring av ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6104/2020 | Ps 9/20 Orientering om handtering av koronapandemien i Kvæfjord - Eldrerådet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6110/2020 | PS 1/20 Konstituering av felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - Eldrerådet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6113/2020 | PS 2/20 Retningslinjer for felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6109/2020 | Innsynsbegjæring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Troms og Finnmark | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6105/2020 | Bilag til avtale om løpende tjenestekjøp over internett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS/ Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6117/2020 | Bilag 10.7 til avtale - tjenestevedlegg for smittesporing http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS/ Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6116/2020 | Avtale om løpende tjenestekjøp over internett - KS Fiks http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS/ Kvæfjord kommune | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 6115/2020 | PS 32/20 Spørsmål om forlenget karantene for reisende fra sør i landet - Formannskapet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6090/2020 | PS 3/20 Godkjenning av møtebok fra møte i råd for funksjonshemmede 21.11.19 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6103/2020 | PS 4/20 Godkjenning av møtebok fra møte i eldrerådet 21.11.2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6102/2020 | PS 5/20 Årsmelding for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord 2019 - Kvæfjor eldreråd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6101/2020 | PS 7/20 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2019 - Kvæfjord eldreråd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord komune | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6100/2020 | Vår ref. 2020/156 KRN - Om videre saksbehandling av søknad om dispensasjon for planlagt nærmiljøanlegg "Austerfjord lekeplass" Gnr 30 Bnr 42 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Austerfjord Bygdeutvikling - Cecilie Norskott | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6046/2020 | Vår ref. 2020/400 KRN - Om mottatt byggesøknad og mangler som hindrer saksbehandling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RC Bygg AS | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6063/2020 | Gnr 30 Bnr 42 -Landbruksfaglig vurdering - Etablering av ballbinge/nærmiljøanlegg, parkering og mindre bygninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141670 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6041/2020 | Vår ref. 2020/578 KRN - Oversender ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein Gnr 43 Bnr 26 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/141713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Murbygg AS Mette Eide | Journaldato: 13.07.2020 | Journalnr: 6084/2020 |