Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Kvæfjord kommune - Elda hyttefelt - gnr 61 bnr 91 - Innsigelse - Svar fra Fylkesmannen i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hålogaland Plankontor A/S | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4498/2020 | Vår ref. 2018/313 KRN - Oversender høringsbrev deling Gnr 30 Bnr 21 - Ny delingssøknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4484/2020 | Gnr 30 Bnr 21 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: Selvstendig tomt for ysteri http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4415/2020 | 2020/46/Kvæfjord kommune: samiske stedsnavn Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vardobaiki Samisk språksenter | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4302/2020 | Vår ref. 2020/522 KRN - Om planlagt tilbygg Gnr 58 Bnr 1 og behov for avklaringer fra andre myndigheter - Om midlertidig svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renathe Jakobsen | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4482/2020 | Byggesak 2019/781 - om endring av foretak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Hansen | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4483/2020 | Gnr 48 Bnr 8 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 48 Bnr 54 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Martin Pettersen m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4492/2020 | Vår ref. 2020/633 KN - Om riving av fjøs Gnr 23 Bnr 1 (Gullholm) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4466/2020 | Sender e-post: Prosjekt drivhus notat 15.5.20 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139915 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ellen Eliseussen | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 4286/2020 | Saksnummer 20/172- Rapportering av antall personar med utviklingshemming i kommunen som kjem inn under vertskommuneordninga http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestnes Kommune - Myklebust, Siri | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4467/2020 | Meglerpakke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren via/Ambita | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4463/2020 | Gjennomgang av Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 for Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4476/2020 | Saksnr 2018/1078, Fullstendige plandokumenter til kommunal behandling, Kvæfjord Miljøjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hinnstein - Stian André Johansen | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4370/2020 | Årsmelding Fysioterapitjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fysioterapien | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4453/2020 | Årsmelding Husby Bosenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husby Bosenter | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4452/2020 | Årsmelding Helsestasjonen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsestasjonen | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4450/2020 | Årsmelding Ergoterapitjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ergoterapitjenesten | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4449/2020 | Årsmelding Kveldro Bosenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kveldro Bosenter | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4447/2020 | Årsmelding Omsorgsgruppe Berg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omsorgsgruppe Berg | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4446/2020 | Årsmelding Omsorgsgruppe Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omsorgsgruppe Borkenes | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4445/2020 | Årsmelding Omsorgsgruppe Trastad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omsorgsgruppe Trastad | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4444/2020 | Årsmelding VAF-enheten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VAF | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4443/2020 | Årsmelding Kreftkoordinator/Palliativt team http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kreftkoordinator | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4441/2020 | Årsmelding Demensteam http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Demenskoordinator | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4439/2020 | Årsmelding Fagutvikling i Profil http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagutvikler i Profil | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4438/2020 | Årsmelding Frisklivsentralen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frikslivskoordinator | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4437/2020 | Årsmelding 2019 for RO3 - Helse/omsorgsavdelingen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse og omsorg | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4431/2020 | Årsmelding rådgiver forebygging og utvikling 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4430/2020 | Årsmelding for Nattjesten 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nattjesten | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4429/2020 | Årsmelding 2019 for Rus og Psykiatritjenesten - 37173 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rus og psykiatritjenesten | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4428/2020 | Gnr 52 Bnr 1 Verneverdi fjøs http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4470/2020 | Vår ref. 2019/454 KRN - Om mulige endringer riving deler av fjøs Gnr 52 Bnr 1 - Ber om eventuelle uttalelser http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilia Sundberg m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4454/2020 | Vår ref. 2020/477 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 14 Bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Børre Karlsen m.fl. | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4369/2020 | Gnr 14 Bnr 2 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Inntil 200 m2 tilleggsareal til Gnr 14 Bnr 46 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingelin Karlsen | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4349/2020 | Dokument 19/27271-3 Melding om vedtak i sak 2019/350, bruer og tunneler langs Hålogalandsvegen sendt fra STATENS KARTVERK http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Troms og Finnmark | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4471/2020 | Forebyggende tiltak og tiltak dersom det oppstår koronasmitte i de store driftsenhetene i helse- og omsorgsavdelingen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4475/2020 | Vår ref. 2020/625 KRN - Om søknad om riving av eksisterende naust og oppføring av nytt på samme plass samt flytebrygge - Midlertidig svar http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell-Arne Sommerseth | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4434/2020 | Vår ref. 2020/625 KRN - Om riving av eksisterende naust og oppføring av nytt på samme plass (Gnr 20 Bnr 4) - samt flytebrygge http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4432/2020 | Gnr 57 Bnr 249 Søknad om dispensasjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irne Haug Lysvik | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4469/2020 | Gnr 25 Bnr 4 - Svar på: Høringsbrev - Oppføring av ny fritidsbolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139924 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4295/2020 | Orientering: Nybygg Borkenes skole - fremdrift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140028 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4399/2020 | Vedlikehold naust Gnr 20 Bnr 4 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Sommerseth | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4395/2020 | Vår ref. 2020/400 KRN - Bekrefter mottak av byggesøknad. Om nabovarsling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RC Bygg AS | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4251/2020 | Om nabovarsel http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Postmottak | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4250/2020 | Gnr 61 Bnr 4 Svar på: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i Kvæfjord Kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gyrd Harstad | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4297/2020 | Vedlikehold naust Gnr 20 Bnr 4 - om byggeregler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/140023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arne Sommerseth | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 4394/2020 | Planstrategi for Kvæfjord kommune 2020-2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 02.06.2020 | Journalnr: 4364/2020 | Gnr 12 Bnr 50 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riar Kristian Hanssen | Journaldato: 02.06.2020 | Journalnr: 4350/2020 | Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementetn | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 4330/2020 | 20/2929-4 Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven (elektroniske underskrifter på listeforslag) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal og moderniseringsdep | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 4327/2020 | Koronatelefonen Ad møte i kriseledelsen 27.05 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 4309/2020 | Gnr 51 bnr 8 Innspill til varsel om oppstart av områderegulering - Kvæfjord Miljøjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 4337/2020 | Gnr 67 Bnr 59 Vedrørende oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 4339/2020 | Gnr 66 Bnr 23 - Varsel om oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edgar Johansen | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 4340/2020 | 10-timers vakter Nattjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 4336/2020 | Enhetsledere - Evaluering av Nattjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 4335/2020 | samiske stedsnavn Kvæfjord. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vardobaiki Samisk språksenter | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 4301/2020 | Retningslinjer for felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjrod kommune | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 4296/2020 | Søknad om støtte til bokprosjekt om krigsseilere http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Albrigtsen | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 4280/2020 | Byggesøknad ref nr : 2020/400 mail 1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RC bygg | Journaldato: 27.05.2020 | Journalnr: 4268/2020 | Forlenget høringsfrist for NOU 2019:26 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cet kongelige helse- og omsorgsdepartement | Journaldato: 27.05.2020 | Journalnr: 4259/2020 | Gnr 61 Bnr 4 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gyrd Harstad | Journaldato: 27.05.2020 | Journalnr: 4260/2020 | Søknad motorferdsel i utmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Lyså | Journaldato: 27.05.2020 | Journalnr: 4263/2020 | VS: Kvæfjord idrettslag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/139776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Idrettslag v/ Jan Meyer | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 4147/2020 |