Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Svar på din forespørsel! http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 722/2021 | Pyskomotorsik fysioterapi i Kvæfjord kommune- spørsmål til kommuneledelsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 721/2021 | Samlet oversikt over adressenavn i bruk i Kvæfjord kommune pr 1.1.2021. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - printadm | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 711/2021 | 21/232 Svar på søknad om å avvikle Borkenes stadion ballbinge http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet/Ministry of Culture | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 710/2021 | Utlysning av kriseskjønnsmidler for 2021 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 718/2021 | Vår ref. 2020/1182 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 32 Bnr 27 (tilleggsareal til Gnr 32 Bnr 26 med garasje) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget m.fl. | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 713/2021 | Avtale gamle lysløype http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Hagen | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 730/2021 | Svar - Nabovarsel - Tilbygg på bolighus - Fylkesveg 7740 - Gbnr 60/118 - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 717/2021 | Vår ref. 2020/979 - Om mottatt søknad om deling av Gnr 58 Bnr 37 med formål oppdeling i 2 separate boligtomter - Om nabovarsling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Mikal Eriksen | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 695/2021 | Vedr psykomotorisk fysioterapi Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Hamn | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 709/2021 | Priser for deling av eiendom, oppmåling og saksbehandling regulering av eiendommen Gnr 51 Bnr 32 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julian Solnes | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 714/2021 | Vår ref. 2020/133 - Ber om redegjørelse igangsatt arbeider Gnr 51 Bnr 32, og stans av arbeider http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solnes Maskin AS | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 690/2021 | Gnr 51 Bnr 32 - Om igangsatte grunn- og terrengarbeider på eiendommen - Ber om redegjørelse og at igangsatte arbeider stanses http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solnes Maskin AS | Journaldato: 27.01.2021 | Journalnr: 688/2021 | Gnr 47 Bnr 186 - Byggetillatelse for enebolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge AS | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 542/2021 | Vår ref. 2020/921 KRN - Oversender vedtak om byggetillatelse ny enebolig Gnr 47 Bnr 186 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Terje Carlsen | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 678/2021 | Vår ref. 2020/921 KRN - Om plassering av fylling 1 meter fra nabogrensen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ditlefsen | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 658/2021 | Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åshild Wulff Lingaas | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 646/2021 | Svar på forhåndsvarsel om pålegg om å flytte høyspent i Bergsveien http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HLK | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 665/2021 | Demenskoordinator - nytilsetting 01.02.2021 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 660/2021 | Drøfting- Demenskoordinator 20% stilling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 659/2021 | Ansettelsessak ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 653/2021 | Årsmelding fra privatpraktiserende fysioterapeut Parveen Lumb for 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fysioterapaut Parveen Lumb | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 676/2021 | Årsmelding for 2020 fra Fagutvikler i Profil http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Alise Karlsen, Fagutvikler i Profil | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 675/2021 | Stimuleringstilskudd 2021- Stordyrpraksis på dagtid http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 647/2021 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Human Care Eiendom AS | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 648/2021 | Videresendt søknad om deling av Gnr 61 Bnr 6 med formål inntil 60 m2 tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 48 (på vegne av søker) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norvald E Bendiksen | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 619/2021 | 2021/122 KRN - Ingen merknader fra nabo Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 615/2021 | Vår ref. 2020/1102 KRN - Oversender vedtak og dispensasjon og delingstillatlese Gnr 61 Bnr 6 (tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 49) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norvald E Bendiksen | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 630/2021 | Gnr 61 Bnr 6 - Tillatelse til deling av eiendommen med formål inntil 60 m2 tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 48 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Herman Hansen | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 617/2021 | Vår ref. 2020/1102 KRN - Om nabovarling av søknad om deling Gnr 61 Bnr 6 med formål tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 48 - Ingen merkander fra nabo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norvald E Bendiksen | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 606/2021 | Vår ref. 2020/1102 KRN - Om nabovarling av søknad om deling Gnr 61 Bnr 6 med formål tilleggsareal til Gnr 61 Bnr 48 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norvald E Bendiksen | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 605/2021 | Vår ref. 2020/1007 KRN - DIspensasjon og byggetillatelse for tilbygg/veranda på bolig Gnr 56 Bnr 17, Bygdeveien 15 i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Hovde | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 603/2021 | Gnr 56 Bnr 17 - Dispensasjon og byggetillatelse til tilbygg til bolig (veranda) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Hovde og Jorunn Vik Hovde | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 598/2021 | Vår ref. 2020/1007 KRN - Om mottatt merknad fra Statens Vegvesen og justering av søknad (carport trekkes ut av søknaden) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Hovde | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 602/2021 | Fiskerifaglig uttalelse - søknad om endring av lokalitet 28296 Skommesvik i Kvæfjord kommune - Nordlaks Oppdrett AS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 628/2021 | Innsyn sak 2020/490 - 2020/46 - 20207382 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bladet Vesterålen | Journaldato: 25.01.2021 | Journalnr: 613/2021 | Informasjon til kommuner om innreiseregistreringssystemet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Linn Barstad | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 607/2021 | Utvidelse av gruppen reisende som kan benytte stengte grensepasseringssteder http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Linn Barstad | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 604/2021 | Kart med plassering spikertelt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Eldor Karlsen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 593/2021 | Signert avstandserklæring fra Liv Anne G. Grave http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Anne G. Grave | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 592/2021 | Vår ref. 2020/1072 KRN - Oversender byggetillatelse for spikertelt Gnr 45 Bnr 109 - Plass nr. 26 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Eldor Karlsen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 594/2021 | Vår ref. 2020/235 KRN - Om mottatt søknad om bruksendring av stabbur (allerede utførte arbeider) og mottatt uttalelse fra NVE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Berg | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 583/2021 | Vår ref. 2020/921 KRN - Om mottatt byggesøknad og plassering VA-ledninger - Om tilbakemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Terje Carlsen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 576/2021 | Vår ref. 2017/484 KRN - DIspensasjon for ny/endret plassering av garasje Gnr 60 Bnr 108, Røysveien 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill Eva Lindal og Laszlo Surany | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 569/2021 | Vår ref. 2020/921 KRN - Om mottatt byggesøknad og plassering VA-ledninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Terje Carlsen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 543/2021 | Gnr 60 Bnr 108 - Tillatelse til endring/justering plassering av garasje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill -Eva Lindal og Laszlo Surany | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 549/2021 | Vår ref. 2020/428 KRN - Om planer om oppføring av frittliggende garasje på Gnr 13 Bnr 40 - Om innsending av søknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kristoffersen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 589/2021 | Vår ref. 2021/111 KRN - Om planer om garasje Gnr 30 Bnr 11. Blanketter og veieldning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Magnus Hansen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 578/2021 | Vår ref. 2021/126 KRN - Vurdering byggeregler tak over sagbruk Gnr 45 Bnr 1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/147282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Jensen | Journaldato: 22.01.2021 | Journalnr: 570/2021 |