Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Kirkeveien Borkenes - DWG tegninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hinnstein - Bertil Munkeby | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 645/2023 | Kirkeveien Borkenes - DWG tegninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hinnstein - Bertil Munkeby | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 644/2023 | LVSH Brev om oppløsning januar 2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Anita Ihle Steen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 642/2023 | Endelig program for Vintermøtet 2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Ahonen, Marita | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 640/2023 | DSA: Informasjon 69 til Atomberedskapsorganisasjonen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Mette Leonhardsen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 639/2023 | Personalmappe: ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/163243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 5916/2022 | Engasjement http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162790 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 5464/2022 | Svar til kontrollutvalget og internkontrollrutiner http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164667 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Mona Rinaldo | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 7340/2022 | Vedr. skadenr.: HL06234 Koppervegen 5, Borkenes. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Olsen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 603/2023 | NVEs uttalelse – Ny høring - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord kommun http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 622/2023 | Notat vedrørende feil i tekst om selvkostområder http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164712 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 7385/2022 | Vi sjekker om det er DKSS-midler til overføring fra 2022 til 2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lene Linløkken | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 620/2023 | Invitasjon til å delta i prosjekt - styrke samfunnsdelen som politisk styringsdokumen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 625/2023 | Vi sjekker om det er DKSS-midler til overføring fra 2022 til 2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Lene Linløkken | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 612/2023 | Invitasjon til å søke tilskudd til kulturmiljøplaner i kommunene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 636/2023 | NNDs legat - årsregnskap og årsberetning 2021 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/163481 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 6154/2022 | Låneforespørsel http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/162332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Winge Ler | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 5006/2022 | Aksept av vilkår tilsagn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 120/2023 | Vedtak skjenkebevilling Hemmestad grendehus - Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Sandvik | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 544/2023 | Kommunale bevilgninger til Kvæfjord menighet 2023 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli-Annie Marthinussen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 553/2023 | Gnr 43 Bnr 5 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: 1500 m2 selvstendig boligtomt rundt det eldste våningshuset på eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 593/2023 | NVEs uttalelse – Ny høring - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset – Kvæfjord kommun http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 623/2023 | Støtte til politiske partier http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Wikeland m.fl. | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 549/2023 | høringsuttalelse ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 556/2023 | Gnr 57 Bnr 262 Bergsveien 23 Spørsmål fritak fra hjemmelshaver http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Rekkedal | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 633/2023 | Avklaring om forholdet til arbeidsmiljøloven når det skal etableres ysteri http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 628/2023 | Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder grunntilskudd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 634/2023 | Invitasjon til digitalt miniseminar om konfliktforebyggende tiltak - Landbruk og reindrift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 657/2023 | Plan for dialogmøter i 2023 om barnevern- og oppvekstområdet mellom Statsforvalteren, kommuneledelsen og barnevernledelsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 30.01.2023 | Journalnr: 624/2023 | Vedr. skadenr.: HL06234 Koppervegen 5, Borkenes. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulsentakst - | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 602/2023 | 2022/872 - Mottatt kopi av merknader til nabovarsel / vedlegg til merknader (fra Grunneiersameiet Storvann) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 619/2023 | 2022/872 - Mottatt kopi av merknader til nabovarsel/vedlegg til merknader (fra Grunneiersameiet Storvann) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune nymoen | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 618/2023 | 2022/872 - Mottatt kopi av merknader til nabovarsel (fra Grunneiersameiet Storvann) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 617/2023 | Fylkeskommunens uttalelse - Søknad om dispensasjon for Tverrelva http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Einevoll | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 615/2023 | Vår ref. 2022/872 KRN - Bekrefter mottak av merknader til nabovarsel Tverrelva kraftverk (fra nabo Gnr 17 Bnr 29) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 613/2023 | Vår ref. 2022/415 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 43 Bnr 5 med formål boligtomt rundt eksisterende våningshus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 616/2023 | PS 82/22 Kvæfjord kommunes næringslivspris for 2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 621/2023 | 2022/415 - Supplerende opplysninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Mikalsen | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 614/2023 | Innsyn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vårin Forøysund | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 600/2023 | PS 68/22 Kvæfjord kommunes kulturpris 2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 611/2023 | Vår ref. 2022/415 KRN - Om mottatt søknad om deling. Ber om supplerende opplysninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 27.01.2023 | Journalnr: 599/2023 | Gullesfjord Camping - reviderte planter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jossi Pettersen | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 508/2023 | Informasjon om viktige datoer for årsregnskapet og årsberetningen 2022 - kommuner http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Tromsog Finnmark | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 585/2023 | Uttalelse til søknad dispensasjon fra plan - Legging av sjøkabel mellom Kvalvika og Gombogen - Kvæfjord kommune - Troms og Finnmark fylke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 584/2023 | Vår ref. 2023/113 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad dispensasjon for legging av sjøkabel mellom Kvalvika og Gombogen i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 575/2023 | Grunnvannsforsyningen i Langvassbukt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Valstad | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 567/2023 | Gnr 14 Bnr 4 og Gnr 15 Bnr 6 - Høringsbrev i forbindelse med legging av sjøkabel mellom Kvalvika og Gombogen i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 534/2023 | Vår ref. 2023/131 KRN - Oversender høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for riving av kai og bygninger Gnr 56 Bnr 7,10 og 182 i KVÆFJORD KOMMUNE http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 590/2023 | Gnr 56 Bnr 7,10 og 182 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for riving av kai og bygninger, samt planering av område for lagerplass http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 583/2023 | Rapport for Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sidsel Mordt Andreassen | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 566/2023 | Ekstern høring – Veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 578/2023 | 2023/131 KRN - Om mottatt søknad om riving av kai og 2 bygninger Gnr 56 Bnr 7,10 og 182 - Supplerende opplysninger. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnstein Hansen | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 574/2023 | Gnr 43 Bnr 5 – Søknad om deling med formål 1500 m2 boligtomt rundt det eldste våningshuset http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rema - Kjetil Mikalsen | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 592/2023 | Rapport for Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Merethe Nikolaisen | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 564/2023 | Melding om sak for jordskifteretten - registrering av matrikkelen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 576/2023 | Melding om sak for jordskifteretten - registrering av matrikkelen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 577/2023 | Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkel http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/167477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 26.01.2023 | Journalnr: 589/2023 |