Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Ansettelsessak Annonse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4118/2018 | Gnr 51 Bnr 75 Rammetillatelse ny garasje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Nymoen og Liv Gravem Nymoen | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4097/2018 | Ansettelsessak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4110/2018 | Rå vgs - rammeavtale om bruk av Kvæfjordhallen med tilhørende uteanlegg (3) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Einar Brinck-Hansen | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4046/2018 | 2018/11/Kvæfjord kommune: (referat)SAK TIL T =?utf-8?Q?EKNISK_UTVALG http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Ågesen | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4044/2018 | za15451, ZA15452, Za15453 Hjemmesykepleierne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moller - Simen Bjøri | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4043/2018 | Ny leasingbil erstatter VW e-up http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Trond Hansen | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4042/2018 | drøftingsmøte 19.4.2018 om oppfølging av TU-sak 29/17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Johnsen | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4039/2018 | F-sak 24/18 Tildeling av adressenavn - status. Framførte klager http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4100/2018 | Klage på melding om tildeling av veiadresse - se vedlegg. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Sandvik | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4098/2018 | Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Stormo | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4055/2018 | Gnr 59 Bnr 2 Søknad om ferdigattest http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4053/2018 | Søknad om kulturmidler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjordmarkas venner v/Tormod Johansen | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4078/2018 | Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongl Helse- og omsorgsdep | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4052/2018 | Uttalelse fra fellesmøte 12.04.2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ler Ibestad eldreråd v/Harry H Jensen | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4082/2018 | Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjelske Kontroll AS | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4051/2018 | Gnr 43 Bnr 42 Søknad om ferdigattest http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4054/2018 | Vedlegg til politisk sak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4085/2018 | Gnr 40 Bnr 1- Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Mathisen | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4056/2018 | Questback kvittering - ventelistetall http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: QuestBack | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4090/2018 | Tilsagn om tilskudd til prosjektet "Forprosjekt - Miljøkompost" v/ Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4094/2018 | Orientering -Tertialvis rapportering av http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4088/2018 | Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4087/2018 | Tillegg til tildelingsbrev nr. 62. Tertialvis rapportering av ventelistetall http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongl Helse- og omsorgsdep. | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4086/2018 | Referat fra Regionsrådsmøte i Ibestad 23.mars 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms Regionråd | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 4007/2018 | Referat fra årsmøtet til tilleggssaker - Kvæfjord 13.april 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms Regionråd | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 4006/2018 | Gnr 57 Bnr 185 Avtale vedrørende plassering av terasse/platting nær vannledning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3988/2018 | Gnr 59 Bnr 2 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til driftsbygning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georg Winsjansen | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3636/2018 | Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak av eiendomsskatt 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3991/2018 | Gnr 66 Bnr 36 Ferdigmelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Modell | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3992/2018 | Gnr 45 Bnr 83 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar og Ann Kristin Stormo | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3993/2018 | Gnr 43 Bnr 42 - Ferdigattest i forbindelse med garasje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3975/2018 | Gnr 45 Bnr 83 - Byggetillatelse til uthus/badstue http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar og Ann Kristin Stormo | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3978/2018 | Gnr 40 Bnr 1- Søknad om fellingstillatelse på grågås http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Mathisen | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 4009/2018 | Gnr 56 Bnr 104 - Fritak fra søknadsplikt i forbindelse med fasadeendring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sameiet Fochsenveien 7 | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 4005/2018 | Spesialutskrift av protokoll 1 Bygningsloven av 22.2.1924 og brannloven av 15.8.1908 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3982/2018 | Gnr 43 bnr 24 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/117011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristi Hanssen | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3989/2018 | Gnr 57 bnr 163 - Idrettsveien 18 - Gravetillatelse - Dreneringsrabreider - 19.04.18 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julian Markus Solnes | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 3963/2018 | Bygdeliv i Kvæfjord - utbetaling av resterende tilskudd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars-Ivar Ingebrigtsen | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3952/2018 | LVSH presentasjon JUSTERT http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vertskommunesammenslutningen LVSH | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3949/2018 | dialogmøte 19.4.18 må UTSETTES TIL KL 13:00 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Kristiansen m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3950/2018 | 2018/32: za15451, ZA15452, Za15453 Hjemmesykepleierne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Haugland | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3951/2018 | Lamhagan boligområde. Delvis opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Norskott m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3953/2018 | Kommunal forskrift - retningslinjer for graving http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Installasjonsservice | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3954/2018 | TILLEGGSAK nr 27/18 Fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord - søknad om fritak for eiendomsskatt 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bendiks H Arnesen m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3944/2018 | Kvæfjord kommunestyre 3.5.18 - gruppemøter (?) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Jasmin Andersen | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3948/2018 | Kvæfjord kommunestyre 3.5.18 - gruppemøter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AP Bendiks H. Arnesen | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3947/2018 | Kvæfjord kommunestyre 3.5.18 - gruppemøter (?) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: H Johan Helge Elde m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3946/2018 | Gnr 66 Bnr 36 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Modell | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3969/2018 | Lyst å være med å påvirke Kvæfjords nye møteplass? http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/116967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Eliseussen | Journaldato: 19.04.2018 | Journalnr: 3945/2018 |