Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6335/2018 | Deling av Gnr 54 Bnr 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6318/2018 | Deling av Gnr 54 Bnr 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6316/2018 | Dokument 18/132255-2 Dispensasjon fra byggegrensen for etablering av veranda ved fv. 83 gnr. 43 bnr. 52 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens VEgvesen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6315/2018 | Vår ref. 2017/1095 KRN - Vedr. søknad om utslippstillatelse ny bolig - Vedr. vanntilkobling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6305/2018 | strømavtale Trastadsæther. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kristin Haugen Johnsen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6294/2018 | Adressenavn. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Holand (ekstern) | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6293/2018 | den internasjonale eldredagen i Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frisurf - Lillian Hessen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6292/2018 | 18/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lostat - Anne Birgit Nilsen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6291/2018 | Helsehus - ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6035/2018 | Askøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2019 (2) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Helen Fagerdal Karlsen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6302/2018 | Budsjett 2019 - vertskommunetilskudd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torill Kristoffersen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6301/2018 | melding om vedtak: Norsk Landbruksrådgivning - søknad om tilskudd fra næringsfond til forsøksprosjekt innen jordbærdyrking http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6133/2018 | 2018/34 2018/567/del av gbnr 56/84 fra Kvæfjord kommune til UL Fram http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lostat - Anne Birgit Nilsen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6299/2018 | Spørsmål om veinavn/adresseringsprosjekt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marielle Doms | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6300/2018 | Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige samferdselsdepartement | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6295/2018 | Vår ref 2018/242 KRN - Høringsbrev http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Bremnes m.fl. | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6245/2018 | Gnr 66/ Bnr 14 Bremnes. Fritidsbolig. Søknad om dispensasjon. Stabburet. Midlertidig svar http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lind Øyvind | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6244/2018 | Brev barnehage Flesnes Oppvekstssenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak m.fl. | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6309/2018 | Brev barnehage Flesnes Oppvekstssenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak m.fl. | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6308/2018 | (2014/1071) Gnr 51 bnr 5: Vedtak om ikke søknadsplikt eller egen dispensasjonsbehandling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kjell-rune nymoen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6258/2018 | Vår ref. 2018/96 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 54 Bnr 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6323/2018 | Gnr 54 Bnr 9 - Tillatelse til deling av eiendommen med formål boligtomt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Meistad og Tone Drøppping | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6317/2018 | Vår ref. 2018/96 KRN - Søknad om ny avkjørsel fra Industriveien i forbindelse med deling av eiendommen Gnr 54 Bnr 9 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elleke Bergersen-Wartena | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6312/2018 | (2017/1073) Henvendelse SVV ang renovasjon og toalett ved Kveøybrua http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnsen Tor Ivar | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6021/2018 | (2017/1073) Henvendelse SVV ang renovasjon og toalett ved Kveøybrua http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Johnsen Tor Ivar | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6020/2018 | Vår ref. 2017/1277 KRN Vedr. manglende dokumentasjon byggesak avløpsanlegg Gnr 27 Bnr 1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Larsen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6311/2018 | (2018/38) (TU RS 33/18) Miljøstasjonen i Kvæfjord: Levegg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Dalhaug | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6028/2018 | melding om vedtak: Oppløsning av Elda Grendehus BA - innskutt kommunal andel http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Transportkompetanse - Tore Karlsen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6136/2018 | Vår ref 2018/627 KRN- Vedr. seksjonering av Gnr 58 Bnr 29. Retur pga mangler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Nilsen / Eurojuris m.fl. | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6239/2018 | Vår ref. 2018/546 KRN - Vedr. planer om veranda Gnr 31 Bnr 19 - Dispensasjon fra vegloven innvilget http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Sørnes | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6250/2018 | Vår ref. 2014/72 KRN - Oversender ferdigattest Gnr 29 Bnr 6 (basestasjon/nytt teknisk rom) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6304/2018 | Straumen Gnr 43 Bnr 52 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6313/2018 | Gnr 29 Bnr 6 - Ferdigattest i forbindelse med nytt teknisk rom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6262/2018 | Anmodning om redegjørelse for kommunens informasjonsrutiner - Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pasientombudet i Troms | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6284/2018 | Vår ref. 2018/653 KRN - Skjemaer i forbindelse med søknad om dispensasjon terrasse Gnr 26 Bnr 8 - Tegninger eksisterende bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Lanes | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6257/2018 | SV: Kontakt Arne Johan Johansen 90600357 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Myreng Grimstad | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6263/2018 | Veranda Gnr 40 Bnr 3 - Spørsmål om platting http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten André Vikholt | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6252/2018 | Vår ref. 2018/633 KRN- Midlertidig svar på din henvendelse om muligheter for riving av fjøs og oppføring av ny, Gnr 23 Bnr 8 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Ursin | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6253/2018 | Vår ref. 2018/653 KRN - Skjemaer i forbindelse med søknad om dispensasjon terrasse Gnr 26 Bnr 8 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Lanes | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6256/2018 | Vår ref 2018/614 KRN - Vedr deling av Gnr 55 Bnr 4 (tilleggsareal til Gnr 55 Bnr 52) - Blanketter og veiledning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Einar Mathisen | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6314/2018 | Vår ref. 2018/657 KRN - Vedr planer om uthus og anneks på Gnr 12 Bnr 26 - kart http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Sandbakk | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6325/2018 | Vår ref. 2018/657 KRN - Vedr planer om uthus på Gnr 12 Bnr 26 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/119324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Sandbakk | Journaldato: 21.06.2018 | Journalnr: 6303/2018 |