Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Vår ref. 2021/168 KRN - Om nabovarsling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 24.09.2021 | Journalnr: 8164/2021 | Vår ref. 2021/640 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for plassering av ny nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 24.09.2021 | Journalnr: 8161/2021 | Vår ref. 2018/628 KRN - Vedr. dokumentasjon vedr. fjerning av campingvogn, bod, spikertelt og utedo Gnr 23 Bnr 23 - Kommunen avslutter saken http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 24.09.2021 | Journalnr: 8160/2021 | Vår 2021/640 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon plassering nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 - Om plassering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 24.09.2021 | Journalnr: 8159/2021 | 2021/640 KRN - Om dispensasjon plassering nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 - Justert plassering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 24.09.2021 | Journalnr: 8158/2021 | overdragelse av 58/81 fra Kvæfjord kommune til Kvæfjord Eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: post kveiendom | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8143/2021 | overdragelse av 58/81 fra Kvæfjord kommune til Kvæfjord Eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: post kveiendom | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8142/2021 | Vår 2021/640 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon plassering nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 - Om plassering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8136/2021 | Gnr 41 Bnr 22 - Dispensasjon for bod/uthus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8123/2021 | PS 20/21 Godkjenning av møtebok fra møte i fellesrådet 01.06.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8134/2021 | PS 21/21 Eldredagen 2021 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8133/2021 | PS 22/21 Innsatsprisen 2021 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8132/2021 | PS 23/21 Invitasjon til digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8131/2021 | PS 24/21 Aktuelle saker til felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8130/2021 | PS 26/21 Eldredagen 2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8129/2021 | PS 27/21 Tilgjengelighet ved anlegggsarbeid i Bergsveien og Bygdeveien http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8128/2021 | Gnr 30 Bnr 22 Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tomt for ysteri http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8126/2021 | Makebytte Lamhagan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frantz Aronsen | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8140/2021 | Gnr 30 Bnr 21 Protokoll- Deling av eiendommen. Formål: Tomt for ysteri (se også sak 2021/182) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjrod kommune | Journaldato: 23.09.2021 | Journalnr: 8127/2021 | Kvæfjord kommune lån 8317.50.26390 og 8317.53.94845 Bekreftelse på avdragsutsettelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Banken Offentlig | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8120/2021 | spørsmål i forbindelse med minimumsavdrag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - Ellen Winge Ler | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8119/2021 | Kvæfjord kommune lån 8317.58.63756 Avregningsbrev http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Banken Offentlig | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8118/2021 | Kvæfjord kommune lån 8317.58.63756 NOK 48.500.000 Aksept og gjeldsbrev http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Banken Offentlig | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8116/2021 | Lånetilbud Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - Ellen Winge Ler | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8114/2021 | Kvæfjord kommune lån 8317.50.26390 Bekreftelse på renteendring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Banken Offentlig | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8112/2021 | Fastrenteutløp http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - Ellen Winge Ler | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8110/2021 | Kvæfjord - Avdragsutsettelse på 5 lån http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - Laneadministrasjon | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8109/2021 | Oversendelse av varsel om marginregulering - NIBOR for lånnr. 20160496 i Kommunalbanken. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - Åse Kristensen | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8107/2021 | Tilbud 48.500.000 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - Marit Urmo Harstad | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8104/2021 | Låneforespørsel for Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8103/2021 | Tilbud på fastrente http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - Marit Urmo Harstad | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8102/2021 | Vår ref. 2018/633 KRN - Om ny avkjørsel og ny intern vei for eiendommene Gnr 23 Bnr 8 og 17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8079/2021 | Uttalelse plassering trafo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jing Liu | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8094/2021 | 21/42: Innkjøpsarbeider - Malingsarbeider http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Ole Anton Løvik | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8101/2021 | 21/42 Innkjøpsarbeider - Malingsarbeider http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Ole Anton Løvik | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 8100/2021 | Kopperveien 4B (52-0096/21) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Garanti - Tone Trøite | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8066/2021 | Vår ref. 2021/610 KRN - Oversender byggetillatelse for tilbygg til våningshus Gnr 31 bnr 5 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8063/2021 | Vår ref. 2010/701 KRN - Om endring av bod til soverom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8040/2021 | Brev fra postlista http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8061/2021 | SAK 2021-0011 Tilskudd fra kommunalt næringsfond http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaasen - Britt Marthinussen | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8062/2021 | Gnr 52 Bnr Klage over riving deler av fjøs - saken avsluttes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8044/2021 | Utfylt budsjettreguleringsskjema nr. F-1/2021 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - printadm | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8039/2021 | Vedlegg nr 2 Søkers kommentar til nabomerknader http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn Bårdsvik | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8043/2021 | Vedr. etableringen av Nye Trastad Utviklingsfond http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord-Norges Diakonistiftelse | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8059/2021 | Søknad om utslipps- og byggetillatelse div tiltak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8068/2021 | Tilsagn om tilskudd over Bredbåndtilskudd til prosjektet "Kvæfjord kommune-søknad om støtte til bredbåndsutbygging tildeling 2021" http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8046/2021 | Statsforvalterens vedtak - dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg ved Gapøya og Kinnholmen i Sortland kommune-Nordland fylke http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8045/2021 | Vedlegg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd E Jensen | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8070/2021 | Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - kommentarer til regelerk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 8067/2021 | Vår 2021/640 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon plassering nettstasjon Gnr 13 Bnr 44 - MIdlertidig svar/forventet saksbehandlingstid http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 8018/2021 | Vertskommune anslag Askøy 2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askoy Kommune - Roger Granheim | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 8016/2021 | Vår ref. 2021/640 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense ny nettstasjon / trafo Gnr 13 Bnr 44. Ber om uttalelser fra Drift og Utbygging / Veg og trafikk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 8010/2021 | Vår ref. 2021/610 KRN - Om mottatt søknad om tilbygg til bolig/våningshus Gnr 31 Bnr 5. Ber om supplerende dokumentasjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 8009/2021 | 2021/640 KRN - Søknad om dispensasjon fra byggegrense og nabovarsel - Vesterålskraft Nett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 8008/2021 | Høring - forslag til endringer i byggesaksforskriften - Tidsavgrensede krav om tilsyn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/154736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 20.09.2021 | Journalnr: 8024/2021 |