Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Vår ref. 2021/407 KRN - Mulig deling av Gnr 33 Bnr 2 (tilleggsareal til Gnr 32 Bnr 6) - Veiledning til søknadsprosessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 4423/2021 | Vår ref. 2021/288 KRN - Oversender høringsbrev anneks med innlagt vann/avløp Gnr 22 Bnr 19 Moelv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 4422/2021 | Vår ref. 2021/422 KRN - Om planer om reparasjon av 2 mindre steinvorrer på Gnr 41 Bnr 11 og orientering om kulturminner på eiendommen - Supplerende opplysninger størrelse vorrer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 4421/2021 | Vår ref. 2021/408 KRN - Mulig deling av Gnr 33 Bnr 2 (boligtomt rundt eksisterende våningshus med tilhørende driftsbygninger på eiendommen) - Veiledning til søknadsprosessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 4420/2021 | Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lovavdelingen Justis- og beredskapsdep | Journaldato: 11.05.2021 | Journalnr: 4419/2021 | 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Oppdatert gjennomføringsplan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingve Kanstad | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4380/2021 | Dokument 20/53200-14 Tilbakemelding på høring - oppstillingsplass for bobiler gnr. 30 bnr. 21 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4379/2021 | Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 1-8 for deling av eiendommene gnr. 30 bnr. 21 og gnr. 30 bnr. 22 med formål selvstendig tomt for planlagt ysteri i Kvæfjord kommune se... http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4378/2021 | Vår ref. 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Om manglende samsvarserklæringer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ingve Kanstad' | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4381/2021 | Vår ref. 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Ber om oppdatert gjennomføringsplan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ingve Kanstad' | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4364/2021 | Vår ref. 2021/122 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av ny 4-mannsbolig med tilhørende garasjeanlegg, Gnr 13 Bnr 68 og 69 FLESNES http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Sissel Kristensen' m.fl. | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4382/2021 | Gnr 13 Bnr 68 og 69 - Dispensasjon og byggetillatelse for nybygg 4-mannsbolig med tilhørende frittliggende garasje http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/150803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KA Karlsen Bygg AS | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4091/2021 | Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - bruksendring sammenføying og bruksendring av eiendom, med flere planlagte tiltak - gbnr 26/15 og 26/3 - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4384/2021 | Vår ref. 2021/197 KRN - Om klarlegging av grenser og mottatt merknad i forbindelse med høringen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Dag-Ivar Bådsvik' m.fl. | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4414/2021 | Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn Bådsvik | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4396/2021 | 2021/294 KRN Mangler som hindrer vår saksbehandling søknad om tilbygg fritidsbolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Anne Lena Refsnes Hansen Lauren' | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4398/2021 | Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 28/31 - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4383/2021 | Planprogram for helse- og omsorgsplan 2022-2030 - høringssvar http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4399/2021 | Rapport vedr. kommunal salgsbevilling og iht. tobakkssalgsregisteret http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Arnesen | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4406/2021 | Vår ref. 2021/422 KRN - Om planer om reparasjon av 2 mindre steinvorrer på Gnr 41 Bnr 11 og orientering om kulturminner på eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'john@saeteraasen.no' | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4407/2021 | Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Eiendom AS | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 4415/2021 | Søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendom gnr. 47 bnr. 183 saksnr: 2018/827 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingve Kanstad | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4363/2021 | REF 2021/122 KRN - Oppdatert gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Kristensen | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4317/2021 | REF 2021/122 KRN Supplerende dokumentasjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Fenes | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4315/2021 | Referat styringsgruppemøte Helsehus 04.05.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Øystein Lindebø m.fl. | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4296/2021 | REF 2021/122 KRN - Om gjennomføringsplan/ansvarsrett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Fenes | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4316/2021 | Uttalelse vedrørende søknad om endret plassering av tidligere omsøkt ysteri på Gnr 30 Bnr 21 og 22, Kvæfjord kommun http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4325/2021 | Uttalelse vedrørende div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4318/2021 | Uttalelse - søknad om dispensasjon for plassering nytt toalettbygg og skjermvegger søppelcontainer på eiendommen Gnr 28/17 Austerfjord statlige friluftsområde, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4319/2021 | Vår ref. 2021/286 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for plassering/oppføring av nytt biologisk toalett og skjermvegger på statlig sikra friluftsområde i Austerfjorden, Gnr 28 Bnr 17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Anders Markussen | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4301/2021 | Gnr 47 Bnr 57 Uttalelse landbruk http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk etat v/R.I.Eggum | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4352/2021 | Gnr 28 Bnr 17 - Dispensasjon for plassering av nytt biologisk toalett og søppelstasjon (skjermvegger rundt container) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune v/ Oppvekstsjefen | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4294/2021 | Uttalelse - Søknad om etablering av oppstillingsplass bobiler Gnr 30 Bnr 21 og 22, Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4308/2021 | Vår ref. 2021/297 KRN - Om planer om bytting av vinduer og kledning "Betania" Gnr 51 Bnr 92 - Fritak fra søknadsplikt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'bhelstr65@gmail.com' | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4293/2021 | Gnr 47 Bnr 149 Søknad om deling av gnr 47 bnr 149 Hyttetomt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alv-Yngve Rødland | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4354/2021 | Gnr 51 Bnr 1 Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - 153819 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Wikeland | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 4333/2021 | 2021/288 Søknad om dispensasjon, bygge- og utslippstillatlese for oppføring av anneks Gnr 22 Bnr 19 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Olufsen | Journaldato: 06.05.2021 | Journalnr: 4292/2021 | Signert protokoll fra årsmøte 2021 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/150977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivtroms - Hilde Elvine Bjørnå | Journaldato: 06.05.2021 | Journalnr: 4265/2021 | Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/150933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 06.05.2021 | Journalnr: 4221/2021 | Referat fra Helsehus husmøter/fellesmøte 04.05.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/150998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Jakobsen m.fl. | Journaldato: 06.05.2021 | Journalnr: 4286/2021 | Fylkeskommunens innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 for Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/150979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 06.05.2021 | Journalnr: 4267/2021 | 21/259: oppfølging valgsaker http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/150971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: June-Helen Gjertsen | Journaldato: 06.05.2021 | Journalnr: 4259/2021 | godtgjørelse stemmestyre http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/150962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Larsen | Journaldato: 06.05.2021 | Journalnr: 4250/2021 | NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Tilbygg på gnr. 47 bnr. 57 - Kvæfjord kommun http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/151012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 06.05.2021 | Journalnr: 4300/2021 |