Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Marit Blekastad | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 1539/2020 | Orienteringssak: Søknader statlige midler til Austerfjordbotn statlig sikra friluftsområde -2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125184 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 400/2019 | Dokumentasjon på regnskap http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/123181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helga Anette Melhus | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 10158/2018 | Innspill: Tiltak i statlige friluftsområder http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 9568/2018 | Vedtak på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Bygdekafeen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/132593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bygdekafeen v/Mette-Mari Gamst | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 7805/2019 | Orienteringssak: Folkehelseoversikt 2018-21, et grunnlag for planarbeid http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/122951 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 9928/2018 | Orienteringssak fra PS 46/18: Folkehelseoversikt 2018-21, et grunnlag for planarbeid http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/125867 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 1083/2019 | Vedtak skjenkebevilling enkeltanledning for tre arrangement - UL Fram http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/135335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UL Fram | Journaldato: 21.02.2020 | Journalnr: 10547/2019 | 20/172-1 - Tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 - 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Darya Shut | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 1512/2020 | Folkehelseoversikt med ungdataundersøkelse - organisering og fremdrift http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111652 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 10082/2017 | melding om vedtak: Austerfjord bygdeutvikling - om bruk av kommunens eiendom gbnr 30/42 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Norskott | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 1524/2020 | tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap. 761, post 61 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Værholm m.fl. | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 1513/2020 | Oppsigelse leieavtale administrasjonsbygget, Trastad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Eiendom | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 1515/2020 | Kvæfjordhallen - bruk av tilfluktsrom til styrketrening må stilles i bero http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rå videregående skole | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 1520/2020 | Budsjettrundskriv 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Thune m.fl. | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1497/2020 | 19/1161: Klage over tildelt adressenavn Vikeveien for del av FV83 i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen Troms og Finnmark | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1477/2020 | Vedtak i møte 17.01.20 i Hålogalandsrådet Ungdomssatsing i Hålogalandsregionen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogalandsrådet | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1488/2020 | utredning - forlenget utløp for avløp-/renseanlegg i Leikvika, Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein-Arne Johansen | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1496/2020 | Vi vil vite hva ungdommen ønsker seg av Festspillene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Festspillene i Nord-Norge | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 1487/2020 | Prioritering av ordinære anlegg og nærmiljøtiltak i Kvæfjord kommune for statlige spillemidler - 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/120799 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 19.02.2020 | Journalnr: 7778/2018 | Vår ref. 2017848 - Vedr. tilleggsinformasjon om steingjerde på Bremnes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ottar Markussen m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1307/2020 | Kvæfjord kommune - Søknad om endring av akvakulturanlegg - Holandselv - Uttalelse etter offentlig høring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1334/2020 | Silanlegg Leikvika - Skade 87575549,6 CRM:0124703311 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjensidige - | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1356/2020 | 1.MELDING SKADE - Silanlegg Råsjyen - AVTALE 87575549 - REKVIRERING AV TAKSTMANN http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordmegling - Yngvar Bendiksen | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1350/2020 | Vår ref. 2019/928 KRN - Oversender ferdigattest Gnr 16 Bnr 37 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caverion Norge AS | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1322/2020 | Gnr 16 Bnr 37 - Ferdigattest i forbindelse med nytt brannalarmanlegg Langvassbukt bosenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caverion Norge AS | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1308/2020 | Vår ref. 2020/130 KRN - Oversender byggetillatelse for tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 175, Steinar og Vigdis Olsen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNEKKER PEDERSEN AS | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1306/2020 | Gnr 45 Bnr 40 Søknad om endringer på hytte, ny pipe og nytt uthus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ågot Hammari/Arne Tobiassen | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1428/2020 | Vår ref. 2019/722 KRN - Oversender nabovarsel Gnr 45 Bnr 40 - på vegne av tiltakshaver - Ingen merkander fra nabo http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Axel Palsa | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1372/2020 | Vår ref. 2019/722 KRN - Oversender nabovarsel Gnr 45 Bnr 40 - på vegne av tiltakshaver http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksel Iffland | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1371/2020 | Vår ref. 2018/146 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for allerede opparbeidet parkeringsplass Gnr 55 Bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1417/2020 | Avtale om tilknyting strøm - Lamhagan boligfelt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hålogaland Kraft Nett v/ Christl Ellingsen | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1343/2020 | Gnr 55 Bnr 2 - Høringsbrev i forbindelse med allerede opparbeidet parkeringsplass langs kommunal vei http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1416/2020 | Vår ref. 2019/722 KRN - Oversender dispensasjonsskjema for utfylling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ågot Hammari og Arne Tobiassen | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1370/2020 | Gnr 30 Bnr 37 Søknad om tilbygg til bolig, samt nytt bad og soverom i eksisterende bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen E Norskott | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1429/2020 | Gnr 30 Bnr 37 Søknad om ferdigattest http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen E Norskott | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1426/2020 | Vår ref. 2020/340 KRN - Oversender byggetillatelse Gnr 30 Bnr 37 (tilbygg til bolig, samt endring av rom eksisterende del) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Norskott | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1397/2020 | Vår ref. 2018/146 KRN - Ber om jordlovsbehandling i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon i forbindelse med allerede etablert parkeringsplass på regulert landbruksområde (Gnr 55 Bnr 2) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1414/2020 | Vår ref. 2020/235 KRN - Gnr 18 Bnr 3 Kvæfjord kommune - Om planlagt ombygging/bruksendring av eldre bygning med formål fritidsbolig/utleiehytte - Tilleggsopplysninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1366/2020 | Vår ref. 2020/235 KRN - Gnr 18 Bnr 3 Kvæfjord kommune - Om planlagt ombygging/bruksendring av eldre bygning med formål fritidsbolig/utleiehytte - Tilleggsopplysninger http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkoskommune m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1365/2020 | Søknad om dispensasjon for etablering av parkeringsplasser ved Skytebanen - gnr 55 bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune v/ bygningsmyndighet | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1388/2020 | Vår ref. 2018/122 KRN - Oversender ferdigattest for tilbygg godkjent 12.07.2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Norskott | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1408/2020 | Ad tilsagn om støtte til NLR Nord Norge i 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nlr - Tone Andersen | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1420/2020 | Gnr 30 Bnr 37 - Byggetillatelse for tilbygg til bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Norskott | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1380/2020 | Vår ref. 2020/340 KRN - Om mottatt søknad tilbygg - mangler http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Norskott | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1381/2020 | Gnr 30 Bnr 37 - Ferdigattest for tilbygg (veranda) og fasadeendring (bolig) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Norskott | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1400/2020 | bevilgninger til lokal landbruksrådgivning 2020 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N-Lt - Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1419/2020 | Vår ref. 2020/235 KRN - Om bruksendring av stabbur Gnr 59 Bnr 1 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Otto Berg m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1339/2020 | Vår ref. 2020/235 KRN - Gnr 18 Bnr 3 Kvæfjord kommune - Om planlagt ombygging/bruksendring av eldre bygning med formål fritidsbolig/utleiehytte - Høring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1340/2020 | Vår ref. 2020/144 KRN - Om planer om etablering av næringsdel i bolig Gnr 51 Bnr 62 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjitske Annet De Haan m.fl. | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1324/2020 | Vår ref. 2020/334 KRN - Om planer om ombygging/endring av bygning på Gnr 18 Bnr 3 til fritidsbolig/utleiehytte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/136949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1320/2020 | Vår ref. 2020/340 KRN - Om mottatt søknad tilbygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/137008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Norskott | Journaldato: 18.02.2020 | Journalnr: 1379/2020 |