Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no TT-beløp 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Claudia Pedersen-Ibarra | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11447/2018 | HMS-arbeid 2016 - 2018 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV arbeidslivssenter Troms | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11454/2018 | Personalmappe: ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11450/2018 | Søknad om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kulturdepartement | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11437/2018 | 2018/1094 - Gnr 57 bnr 326 - Søknad om deling av grunneiendommer Berg/Engen - oversiden av Bergsv http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens nygningstekniske etat | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11431/2018 | 2018/1032 - Tilbud Øvre Husby- Tortenbakkveien http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solnes Maskin AS | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 11432/2018 | Innspill til kommunestyremøtet 13.12.18 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Martin Pettersen | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11394/2018 | Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - Medarbeiderpris http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Abeidsmiljøutvalget | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11415/2018 | Budsjett 209 og økonomiplan 2019 - 2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11408/2018 | Fwd: Referat fra møte i SU Husby barnehage http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124416 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11393/2018 | Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 02.10.18 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11409/2018 | Kvæfjord kommunestyre 13.12.18 Tilleggsdokumenter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11391/2018 | Gbnr 60/111 Søknad om dispensasjon for naust http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11405/2018 | Gbnr 53/34 Ulovlig igangsatt byggeaktivitet på seterbu/hytte http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teknisk utvalg | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 11407/2018 | Gateadresser i boligfelt - Sandvika http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Sandvik | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11389/2018 | Etterlysing av tilråding i navnesak 03/2014 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Aud Kirsti Pedersen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11371/2018 | Etterlysing av tilråding i navnesak 03/2014 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Kirsti Pedersen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11387/2018 | oppslag på internett: Veiadresser i Kvæfjord - nye adressenavn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Bloch | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11365/2018 | bestilling logo - kommunevåpen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Utnes | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11386/2018 | Kvæfjord kommune: Lamhagan, byggesøknad http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian André Johansen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11375/2018 | Melding fra Fylkesmannen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11380/2018 | Utgår samme i doknr 16 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124364 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11341/2018 | Kart/profil http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Ingar Eggum | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11367/2018 | Søknad om deling av Gnr 47 Bnr 104 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Larsen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11377/2018 | Søknad om deling av Gnr 47 Bnr 21 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 104 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frantz Aronsen | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11378/2018 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Andre Sundnes | Journaldato: 12.12.2018 | Journalnr: 11376/2018 | Godkjenning av møtebok 28.09.18 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidsmiljøutvalget | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11325/2018 | 14/430-3: Gbnr 57/173/endring av eiendom i matrikkelen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124337 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11314/2018 | Budsjett 2019 og økononomiplan 2019-2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Abeidsmiljøutvalget | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11324/2018 | Uttalelse SU Flesnes budsjett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124346 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Merete Hessen m.fl. | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11323/2018 | Korrigering: Budsjett 2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124340 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad m.fl. | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11317/2018 | Fwd: Høringsuttalelse budsjett og økonomiplan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124339 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11316/2018 | Innspill til Økonomiplanen 2019-2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Tove Fjellaksel | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11315/2018 | Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.10.2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/123474 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 10451/2018 | 2018/835 - Gnr 33 bnr 2 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11309/2018 | 18/34-88: Gbnr 57/173/endring av eiendom i matrikkelen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124336 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Otto Øynes | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11313/2018 | 18/88/makebytte Lamhagan: 47/21/F Aronsen vs 47/104/Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Rune Nymoen | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11334/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt i 2018- Arvid Norskott http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11312/2018 | Gbnr 60/131 - Skade på kulturminne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 11308/2018 | Innkjøpssamarbeid ERP opsjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11264/2018 | Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirkjan - Rúnar Sigríksson - Starfsmaður | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11246/2018 | Innspill til Økonomiplanen 2019-2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Tove Fjellaksel | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11266/2018 | 2018/917 Nabovarsel - søknad igangsettingstillatelse for tiltak i Lamhagan http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hinnstein | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11268/2018 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved overdragelse av 41/16 i Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wilhelmsen Kristine | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11252/2018 | Gnr 54/2 Vedrørende omregulering til boligformål for del av 54/2 Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11247/2018 | Om Hoklandsveien og vei til tidligere fergeleie på Kveøya http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wilhelmsen Kristine | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11251/2018 | Anmodning om forhåndsuttalelse - Del av 54/2 Borkenes vurderes foreslått omregulert fra formål - Gartnerskole- (LNF) til formål boliger, foreløpig svar om kulturminner http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms Fylkeskommune | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11236/2018 | Oversendelse av endelig rapport - tilsynet avsluttes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11218/2018 | Konsekvenser av å endre kommunenummer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 07.12.2018 | Journalnr: 11253/2018 | Etterlysing av tilråding i navnesak 03/2014 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Kirsti Pedersen | Journaldato: 06.12.2018 | Journalnr: 11213/2018 | Gbnr 13/28 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 06.12.2018 | Journalnr: 11203/2018 | Eldrerådet PS 37/18 Politisk møteplan 2019 - vedtatt av formannskapet 12.11.2019 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldrerådet | Journaldato: 06.12.2018 | Journalnr: 11135/2018 | Klage til sivilombudsmannen - nydyrking på g.nr. 42, br.nr. 1 i Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Harstad AS | Journaldato: 06.12.2018 | Journalnr: 11197/2018 | tilskudd trossamfunn 2018 beregningsgrunnlag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/124219 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 06.12.2018 | Journalnr: 11196/2018 |