Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Graving i Kvæfjord - Status fra Br. Killie http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordix - Stein Tore Gustavsen | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 494/2018 | Reguleringsplan for Elda hyttefelt i Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høgda, Lone Alien | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 542/2018 | Vår ref 2016/260 KRN - Oversender ferdigattest for fritidsbolig Gnr 12 Bnr 26 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Tverå | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 682/2018 | Gnr 12 Bnr 26 - Ferdigattest i forbindelse med oppføring av fritidsbolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernhard Olsen AS | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 664/2018 | Melding om rettskraftig og tinglyst sak, 1910-2014-0034 Voktor gnr. 47 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jacobsen, Jan | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 636/2018 | Protokoll - Berg-Engen - "Omramming" av boligfeltet. Del av østsiden http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Jacobsen m.fl. | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 650/2018 | Kvæfjord kommune -Reguleringsplan - Bygdevegen 39 og 41 - Varsel om Planvedtak - Klagefrist i forbindelse med kunngjøring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 657/2018 | Kvæfjord kommune - Angående søknad om mindre reguleringsendring - http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonny Schanche Eivik | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 656/2018 | Vår ref 2017/1377 KRN - Vedr. deling til uendret bruk (tomt rundt eksisterende hytte) Gnr 50 Bnr 3 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reppen Silje | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 645/2018 | Branntilsyn ved Kvæfjordheimen og Husby sykehjem 2017 - Tilbakemelding i forhold til avvik http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/112717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune Brann- og redningstjenesten | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 11148/2017 | VS: Sletting av heftelse 54/92 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Hagen | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 684/2018 | Gnr 54 bnr 92 - Sletting av tinglyst heftelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 683/2018 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Vegar Jenssen | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 651/2018 | Ønske om bekreftelse for sletting av heftelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heir Hagen | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 652/2018 | Sletting av heftelse 54/92 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geihag3 | Journaldato: 19.01.2018 | Journalnr: 644/2018 | Personalmappe ***** ***** ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 449/2018 | Dobbelt beregning av oppmåling før matrikkelføring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 632/2018 | Kart for utsetting ved oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 631/2018 | Beregning av alle nedsatte grensemerker http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gemini Oppmmåling | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 630/2018 | Kostnader oppmåling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 628/2018 | Matrikkelføringskart http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 627/2018 | Fastmerke i stein. Bolt i hav beregning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gemini Oppmåling | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 626/2018 | Beregning garasje på 54/18 samt gjerdestolpe mellom 54/18 og 54/17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gemini Oppmåling | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 621/2018 | Foreløpig beregning etter befaring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gemini Oppmåling | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 620/2018 | Oversiktskart før oppmåling 2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 619/2018 | Nausttomt oversikt ukjent dato http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 618/2018 | Gammel målebrevkart av ukjent dato, hentet fra 54/28 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 617/2018 | Matrikklebrev av eiendommene før denne oppmålingen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 616/2018 | Ettersendt dokumentasjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julian Markus Solnes | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 612/2018 | Gamle målebrev/skylddelinger for de berørte eiendommene http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 615/2018 | Vår ref 2017/1256 KRN - Vedr. nabovarsling av tilbygg og påbygg bolig Gnr 57 Bnr 333 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Bjørnstad | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 602/2018 | Rekvisisjon av oppmålingsforretning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Lind | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 608/2018 | Vår ref 2017/329 KRN - Vedr. ansvarsrett http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raymond Lauritsen | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 591/2018 | Vår ref 2017/792 KRN - Forslag til ny plassering tomt - Vedr. plassering av bolig http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anton Pettersen m.fl. | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 549/2018 | Disp. og rammetillatelse for oppføring av garasje og allerede utført endringer på eldre våningshus/fritidsbolig- ingen merknader http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 610/2018 | Oppmåling på Heimen 54/20 m. flere. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Lind | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 601/2018 | Oppmåling på Heimen 54/20 m. flere. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Lind m.fl. | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 600/2018 | Oppmåling naustttomt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nilsen Roy Midtbø | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 599/2018 | Avtale vedr. plassering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georg - og Tove Winsjansen | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 611/2018 | Protokoll - Berg - Engen - "Omramming" av boligfeltet. Mange Gnr/Bnr mot utmark http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerhard Edvind Berg m.fl. | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 551/2018 | leiebiler med for mange småskader http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken Winther m.fl. | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 582/2018 | skade på tilbakelevert ZA15199 leasingbil http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Johnsen | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 580/2018 | Oppmåling naustttomt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Storeng | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 597/2018 | Oppmåling naustttomt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Storeng | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 596/2018 | Disp. og byggetillatelse for anneks - uttalelse http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 609/2018 | vedtatt budsjett 2018 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Elise Hansen m.fl. | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 637/2018 | Oppmåling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Lind | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 595/2018 | skjøte, grunnbok og skylddeling 54/20 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Lind | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 594/2018 | Vår ref 2017/1106 KRN - Vedr planer om riving av naust på Gnr 54 Bnr 20 og oppføring av nytt http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Lind | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 593/2018 | Gnr 54 bnr 20, bnr 18, bnr 19, bnr 26 og bnr 17 - Protokoll og matrikkelbrev etter oppmålingsforretning 21.12.2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Lind m.fl. | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 579/2018 | Gnr 48 Bnr 9- Søknad om deling av driftsenhet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 590/2018 | Kvæfjord kommune - Angående gravesøknad - Berg Engen området på Borkenes http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kathrine Buene Gangenes | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 624/2018 | Vår ref. 2018/127 KRN - Mottatt søknad om deling av Gnr 47 Bnr 104 med formål 2 boligtomter iht. Reguleringsplan for Lamhagan II http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/113609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Larsen m.fl. | Journaldato: 18.01.2018 | Journalnr: 587/2018 |