Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no 22/4619 NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale - høring http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KUD | Journaldato: 30.09.2022 | Journalnr: 7111/2022 | Referat Smittevernmøte 20.12.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7102/2022 | Informasjonsbrev nr. 38 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7101/2022 | Referat Smittevernmøte 06.12.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7100/2022 | Henvendelse fra Snaitetsforeningen vedr. møte BOAS 7.12.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvafjord Kommune - Hanne-Merete R. Evensen | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7099/2022 | Referat Smittevernmøte 22.11.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7098/2022 | Ang smittevern http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord Frivilligsentral | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7097/2022 | Referat Smittevernmøte 08.11.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7094/2022 | Informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7093/2022 | Referat Smittevernmøte 25.10.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7092/2022 | Brev til landets kommuner om videreføring av nedjustert TISK http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stasforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7090/2022 | SFTF: Referat kommunemøte 19.10.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7089/2022 | Henvendelse fra hånballgruppa vedrørende ulike arrangementer http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Tina Laurila | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7088/2022 | Referat smittevernmøte 11.10.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7087/2022 | Referat Smittevernmøte 27.09.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernmøte | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7086/2022 | Referat Smittevernmøte 13.09.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7085/2022 | Referat Smittevernmøte 06.09.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7084/2022 | Referat Smittevernmøte 30.08.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7083/2022 | Referat Smittevernmøte 23.08.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7081/2022 | Referat Smittevernmøte 16.08.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7077/2022 | Referat Smittevernmøte 09.08.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7076/2022 | Referat Smittevernmøte 02.08.21 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7075/2022 | Referat Smittevernmøte 26.0721 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: e-post Smittevernteam | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7074/2022 | Forespørsel om innsyn i 2022/49-80 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsyn.no | Journaldato: 29.09.2022 | Journalnr: 7105/2022 | PS 9/22 Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 13.07.2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7066/2022 | PS 8/22 Godkjenning av Møtebok Kvæfjord ungdomsråd 30.05.2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7065/2022 | PS 11/22 Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7068/2022 | Varsel ***** ***** http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Nilsen Gehlmann | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7064/2022 | Arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganiseringen innenfor brann og redning Kvæfjord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7047/2022 | Nytt vedtak – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Johnsen | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7043/2022 | Tillatelse - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel fylkesveg 7740 - gbnr. 60/42 - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7042/2022 | NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon for deling av gnr. 64 bnr. 2 som tilleggsareal til gnr. 64 bnr. 7 - Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7041/2022 | PS 10/22 Utredning av framtidig drift ved FLesnes oppvekstsenter - Faktagrunnlag http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7067/2022 | PS 12/22 Invitasjon til Ungdommens fylkesting http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7069/2022 | PS 13/22 Invitasjon til Ungdomsråd i nord http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 28.09.2022 | Journalnr: 7070/2022 | HDIR: Brev til landets statsforvaltere og kommuner om forventningen til beredskap av smittevernutstyr http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7028/2022 | Informasjonsbrev nr. 30 fra Koronavaksinasjonsprogrammet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7027/2022 | PS 4/22 Godkjenning av møtebok fra møte 26.09.22 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7023/2022 | PS 1/22 Godkjenning av møtebok fra møte 24.06.21 i arbeidsutvalg for å vurdere beredskapsorganisering innenfor området brann og redning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7022/2022 | PS 8/22 Godkjenning av møtebok 03.06.22 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7020/2022 | PS 5/22 Administrasjonsutvalget - godkjenning av møtebok fra møte 03.06.22 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7018/2022 | Prosjektplan for oppstart av ACOS http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164364 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Alf-Børre Knudsen | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7037/2022 | PS 6/22 Sykefravær i Kvæfjord kommune - temasak http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7019/2022 | Ps 2/22 Organisering og drift av brann og redningstjenesten for Kvæfjord kommune - Arbeidsutvalgets oppsummering http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7024/2022 | Melding fra Statsforvalteren http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Nielsen | Journaldato: 27.09.2022 | Journalnr: 7026/2022 | Forslag til organisering og samfinansiering av interkommunal stilling som vannområdekoordinator http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matthias Zielke | Journaldato: 26.09.2022 | Journalnr: 6981/2022 | Høring - Plan for digitalisering på legemiddelområdet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ehelse - Mildrid Ræstad | Journaldato: 23.09.2022 | Journalnr: 6945/2022 | Vår ref. 2018/633 KRN - Om ny avkjørsel og ny intern vei for eiendommene Gnr 23 Bnr 8 og 17 - Manglende tilbakemelding fra deg. Er ny avkjørsel aktuell? http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 23.09.2022 | Journalnr: 6949/2022 | Vår ref. 2021/869 KRN - Om planer om ny fritidsbolig/riving av eksisterende - Veiledning og blanketter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 23.09.2022 | Journalnr: 6963/2022 | Vår ref. 2021/532 KRN - Grillhytte fritas fra søknadsplikt (på vilkår) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 23.09.2022 | Journalnr: 6946/2022 | Vår ref. 2022/651 KRN - Om planer om driftsbygninger på Gnr 19 Bnr 67 - Veiledning og blanketter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymoen | Journaldato: 23.09.2022 | Journalnr: 6971/2022 | Om planlagt ridehall og skjul for hest på eiendommen Gnr 19 Bnr 17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell-Rune Nymioen | Journaldato: 23.09.2022 | Journalnr: 6967/2022 | Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. nov. 2003 nr. 89 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Johnsen | Journaldato: 23.09.2022 | Journalnr: 6968/2022 | Møteinnkalling og sakspapirer - Kontrollutvalg Kvæfjord 30.9.22 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-Sek - Knut Roar Johansen | Journaldato: 22.09.2022 | Journalnr: 6921/2022 | 22/3040 Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/164267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak BFD | Journaldato: 22.09.2022 | Journalnr: 6940/2022 |