Postliste http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/ innsyn.kvafjord.kommune.no Retur av tinglyst dokument http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9494/2017 | Melding til tinglysning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket,Tinglysing | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9521/2017 | Ettersendt dokumentasjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Weickert | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9523/2017 | Vår ref 2017/263 - Vedr. mottatt dokumentasjon 23.10.2017 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNEKKER PEDERSEN AS | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9518/2017 | Vår ref 2017/263 KRN - Vedr plassering av påbygg Gnr 30 Bnr 26 plassert ca. i nabogrense mot gnr 67 bnr 35 ("Riksveggrunn") http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reppen Silje | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9514/2017 | Melding til tinglysing Gnr 55 Bnr 54- Deling med formål overføring av vei til Gnr 55 Bnr 60 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket, Tinglysning | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9520/2017 | Gnr 57 Bnr 333 - Vedr. planer om tilbygg til bolig (garasje) - Orientering om søknadsprosessen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julian Markus Solnes og Line Skavhaug Sivertsen | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9490/2017 | Nabovarsel til Kvæfjord kommune http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9500/2017 | Søknad om tilbygg til våningshus http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snekker Pedersen AS | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9499/2017 | Søknad om å få sette opp ett servicebygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy og Sølvi Pedersen | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9498/2017 | Avslutning av sak vedr. brannvarsling i sauefjøs http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9517/2017 | Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Walter Mortensen | Journaldato: 23.10.2017 | Journalnr: 9497/2017 | Styremøte LVSH 20 oktober 10.15 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle | Journaldato: 22.10.2017 | Journalnr: 9493/2017 | LVSH - Regnskapsrapporter pr 30.6.17 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle | Journaldato: 22.10.2017 | Journalnr: 9492/2017 | Gbnr 54/19 - tinglyst urådighet er nå slettet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holm, Inger Sørstrøm | Journaldato: 21.10.2017 | Journalnr: 9491/2017 | Vedr deling / tilleggsareal http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9461/2017 | Ref. 2017/1091 KRN - Søknad om rammetillatelse stilles i bero pga. reguleringsmessige forhold (parkering må avklares) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lennard Andreassen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9454/2017 | Vedr deling / tilleggsareal http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9461/2017 | Ref. 2017/1091 KRN - Søknad om rammetillatelse stilles i bero pga. reguleringsmessige forhold (parkering må avklares) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lennard Andreassen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9454/2017 | Vår ref. 2017/1256 - KRN - Tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) - Vedr kulturminner/sikringssoner http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myrstad | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9469/2017 | Vår ref. 2017/1256 - KRN - Planer om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) - Vedr kulturetatens tilbakemelding http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myrstad | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9462/2017 | Vår ref 2017/304 KRN - Vedr mottatt søknad om tilbygg til våningshus Gnr 47 Bnr 41 - Midlertidig svar / behov for supplerende dokumentasjon http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNEKKER PEDERSEN AS | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9468/2017 | Vår ref. 2017/1256 KRN - Oversender reguleringsbestemmelser for felt 17 B, Berg-Engen (samt litt info) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julian Markus Solnes | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9455/2017 | Vår ref 2017/304 KRN - Vedr. tilbygg og kulturminne på eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myrstad | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9465/2017 | Vår ref 2017/1236 KRN - Vedr innvilget dispensasjon fra byggegrense for oppføring av takoverbygg ved fv. 83 - gnr 50 bnr 18 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bendiks Hundstad | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9460/2017 | Vår ref 2017/304 KRN - Vedr. tilbygg nærmere veimidte enn 15 meter og nær kulturminne http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Andre Markussen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9457/2017 | Vår ref. 2017/1267 KRN - Vedr mottatt søknad om "forhåndsgodkjenning" 100 m2 servicebygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Pedersen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9478/2017 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steve A. Ulriksen | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9467/2017 | Vår ref. 2017/1267 KRN - Vedr mottatt søknad om "forhåndsgodkjenning" 100 m2 servicebygg http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Pedersen m.fl. | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9478/2017 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steve A. Ulriksen | Journaldato: 20.10.2017 | Journalnr: 9467/2017 | nye adressenavn i Kvæfjord - Holandsveien http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Holand (ekstern) | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9432/2017 | Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune - utskrift av sak 22/17 - budsjettramme 2018 - kontroll og tilsyn http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: K-Sek - Martin S Krane | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 8581/2017 | Berg/Engen - grensedragning mot 58/8 og 58/10 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elleke Bergersen-Wartena | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9458/2017 | 15/252 Innkjøpsavtaler mellom fylkeskommunen og Troms kommuner http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Irene Lockertsen | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9459/2017 | Organisering og mandat for forprosjekt - utvikling av NAV-kontor - ny kontorstruktur i Troms http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/109956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav - Johansen, Oddrun K | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 8385/2017 | Nedlasting til Naturbase - Miljødirektoratet http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Sundberg | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9410/2017 | NY: Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt - 117303 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Helen Gjertsen m.fl. | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9037/2017 | Grensejusteringen.... http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stephan Winsjansen m.fl. | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9275/2017 | Vår ref. 2017/1092 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 56 Bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Fochsen | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9439/2017 | Vedr planer om garasje og utebod Bygdevegen 62, Gnr 57 Bnr 240 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elleke Bergersen-Wartena | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9426/2017 | Vår ref 2017/1072 KRN - Vedr planer om deling av Gnr 16 Bnr 7 (tilleggsareal til Gnr 16 Bnr 20) - Orienteringsbrev mm. http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Hennie Skaftnes m.fl. | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9437/2017 | Ved mulig omregulering av Bygdevegen 39/41 og 43 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Stoltenberg | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9418/2017 | Vår ref. 2017/1092 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 56 Bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Fochsen | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9439/2017 | Ref 2017/1072 KRN - Vedr deling av Gnr 16 Bnr 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9436/2017 | Vedr planer om garasje og utebod Bygdevegen 62, Gnr 57 Bnr 240 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reppen Silje m.fl. | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9424/2017 | Ref 2017/1072 KRN - Vedr deling av Gnr 16 Bnr 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9436/2017 | Gnr 56 Bnr 2 - Delingstillatelse (fradeling av 2 parseller) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Koppang Fochsen | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9438/2017 | Vedr planer om garasje og utebod Bygdevegen 62, Gnr 57 Bnr 240 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reppen Silje m.fl. | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9424/2017 | Ref 2017/1072 KRN - Vedr deling av Gnr 16 Bnr 7 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9436/2017 | Vår ref. 2017/1092 KRN - Vedr mottatt søknad om deling av Gnr 56 Bnr 2 - Vedr. formål med delingen og nabovarsling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fochsen | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9435/2017 | Gnr 16 Bnr 7 - Vedr planer om deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 16 Bnr 20 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Hennie Skaftnes | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9428/2017 | Vår ref. 2017/1092 KRN - Vedr mottatt søknad om deling av Gnr 56 Bnr 2 - Vedr. formål med delingen og nabovarsling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fochsen | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9435/2017 | Gnr 16 Bnr 7 - Vedr planer om deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 16 Bnr 20 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Hennie Skaftnes | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9428/2017 | Vår ref. 2017/1092 KRN - Vedr mottatt søknad om deling av Gnr 56 Bnr 2 - Vedr. formål med delingen og nabovarsling http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fochsen | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9435/2017 | Vår ref. 2017/1072 KRN - Vedr. planlagt deling av eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9429/2017 | Vår ref. 2017/1256 - KRN. vedr planer om tilbygg til bolig på Gnr 57 Bnr 333 (Bergsvegen51) http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Myrstad | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9425/2017 | Vår ref. 2017/1072 KRN - Vedr. planlagt deling av eiendommen http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Skaftnes | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9429/2017 | Vår ref. 2017/1254 KRN - Orientering vedr planlagt kai og lagerbygning http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/111021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Gunnar Holand | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9450/2017 | Vår ref. 2017/1092 KRN - Vedr mottatt søknad om deling av Gnr 56 Bnr 2 http://innsyn.kvafjord.kommune.no:80/eInnsyn/journalpost/Details/110991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Fochsen | Journaldato: 19.10.2017 | Journalnr: 9420/2017 |