eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Breeze - Lars Braendvik signert rammeavtale på vaskeritjenester samt kjøp eller leasing av tøyautomater 22.05.2017 4977/2017
Inngående brev Uit - Astrid Sann Evensen tilråding nye navnesaker Kvæfjord kommune VEDTAK 22.05.2017 4970/2017
Utgående brev JORGENSEN Sten signert rammeavtale på levering av legemidler og multidose 22.05.2017 5009/2017
Utgående brev Marit Blekastad rammeavtale på levering av farmasøytisk tilsyn 22.05.2017 4983/2017
Utgående brev Eirik Frantzen Vår ref 2017/678 KRN - Vedr planer om utvidelse av veranda mot sør - Midlertidig svar 22.05.2017 4991/2017
Utgående brev Tormod Peder Stafne m.fl. Gnr 67 bnr 28 - Varsel om føring av eiendomsgrenser i matrikkelen for veigrunn 22.05.2017 4951/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune, kulturetaten Kvæfjord kommune GBNR 40/10 Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling 22.05.2017 4973/2017
Utgående brev Michael Pettersen Vår ref 2017/458 KRN - Vedr høringsuttalelse fra Statens Vegvesen 22.05.2017 4966/2017
Utgående brev Alf Jørgen Erikson Gnr 26 Bnr 13 - Dispensasjon og byggetillatelse til tilbygg til hytte (utvidelse stue og utvidelse terrasse), platting og enkel gapahuk 22.05.2017 4470/2017
Utgående brev alf erikson Vår ref 2017/389 KRN - Byggetillatelse tilbygg/veranda/platt/gapahuk, Gnr 26 Bnr 13 22.05.2017 4954/2017
Utgående brev Harstad kommune v/ Brann- og redningstjenesten Gnr 58 Bnr 13 - Vedr rapport "Branntilsyn ved VAF-enheten i Kvæfjord kommune" 22.05.2017 4967/2017
Utgående brev Liss-Karin Sandvik m.fl. Vår ref 2017/654 KRN - Vedr planer om deling av Gnr 34 Bnr 4 med formål timt rundt eksisternede våningshus, fjøs/uthus og naust - Tilbakemelding 22.05.2017 4978/2017
Inngående brev Harstad kommune Sammarbeid mellom Kvæfjord og Harstad kommune 22.05.2017 4987/2017
Utgående brev Harstad kommune v/ Brann- og redningstjenesten Gnr 51 Bnr 42 Vedr mottatt rapport "Branntilsyn ved takstolfabrikken" 22.05.2017 4965/2017
Utgående brev Harstad kommune v/ Brann- og redningstjenesten Gnr 56 Bnr 122 - Vedr mottatt rapport "Branntilsyn ved XL Bygg Kvæfjord 2017" 22.05.2017 4960/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse- fradeling av fridtidstomt rundt eksisterende seterbu 22.05.2017 4972/2017
Inngående brev KomUT Kartlegging KomUT for januar 2017 22.05.2017 5008/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Delegeringsreglement 2017 22.05.2017 4968/2017
Utgående brev Niclas Jonsson m.fl. Vår ref 2011/1073 KRN - Vedr forlengelse av steinvorr på Gnr 32 Bnr 7 - Niclas Jonsson 22.05.2017 4980/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse: Dispensasjon for oppføring av lagerbygning (Elde Moloanlegg) 22.05.2017 4975/2017
Utgående brev HRS 2017/6/Kvæfjord kommunes valgte til HRS Representantskap 22.05.2017 5014/2017
Utgående brev Arnfinn Hansen Vår ref 2017/666 - Vedr utvidelse av veranda Gnr 55 Bnr 56, Rødgården 5. 22.05.2017 4955/2017
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad Apotek1 - tilbud. rammeavtale på legemidler og multidose 22.05.2017 5011/2017
Inngående brev Averdi - Laila Linaker 2017//:Saksnr 33/15 - kafedrift Gullesfjorden 19.05.2017 4953/2017
Inngående brev Nmd - Alshbib Lina {Disarmed} Farmasøytisk tilsyn 19.05.2017 4952/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Oppdatert kontrakt 19.05.2017 4932/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Tilbud på vaskeritjenester 19.05.2017 4931/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Rammeavtale på vaskeritjenester 19.05.2017 4930/2017
Inngående brev Inkoas - Helge Vasseng Avslutning av leieforhold 19.05.2017 4887/2017
Inngående brev Ks - Gunn-Lise Jacobsen KSI kontaktliste 2016 19.05.2017 4886/2017
Inngående brev Apotek1 - BAKKEN Tove-Irene Kontrakt, legemidler og multidose 19.05.2017 4881/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn Rammeavtale for farmasøytisk tilsyn, legemidler og multidose 19.05.2017 4870/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ann-Elise Hansen ad skade/liten bulk på bil 19.05.2017 4866/2017
Utgående brev Birger Bjørnstad Rammeavtale for farmasøytisk tilsyn, legemidler og multidose 19.05.2017 4872/2017
Utgående brev Norsk Medisinaldepot rammeavtale på levering av farmasøytisk tilsynstjeneste 19.05.2017 4878/2017
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref 2017/458 KRN - Vedr høringsbrev deling av Gnr 60 Bnr 3 (tilleggsareal til 60 /39) - Ber om tilbakemelding 19.05.2017 4923/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse- deling av eiendom 19.05.2017 4892/2017
Utgående brev Urset Gjermund Alfonsson Feil i matrikkelkartet 19.05.2017 4904/2017
Utgående brev Sølvi Hennie Skaftnes m.fl. Gnr 16 bnr 7 og Gnr 16 bnr 2 - Langvassbukt 19.05.2017 4831/2017
Utgående brev Herdis Tretvoll Stoltz Skjøte - overdragelse av gbnr 61/74 fra Kvæfjord kommune 19.05.2017 4902/2017
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 19.05.2017 4849/2017
Utgående brev Jan Erik Ottestad Gnr 60 Bnr 19 Svar på:Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven 19.05.2017 4906/2017
Utgående brev Kurt Hofsøy Innmelding hytteeindom i eiendoms/skatteregisteret 19.05.2017 4387/2017
Utgående brev Geir-Ivar Vikholt Tilbakemelding på midlertidig svar vedr mulig deling av Gnr 60 Bnr 3 19.05.2017 4898/2017
Utgående brev Vitalija Debesiunaite-Dapkiene Vår ref 2017/612 KRN - Byggeregler levegg 19.05.2017 4841/2017
Utgående brev Are Stenkjær Borkenes Gnr 54 bnr 17 Industrivn 35: Henvendelse om probl på tomt 19.05.2017 4757/2017
Utgående brev Arne Aronsen Vår ref 2017/630 - Vedr mulig deling av Gnr 48 Bnr 57 med formål tilleggsareal til Gnr 48 Bnr 40 19.05.2017 4843/2017
Utgående brev Bodil Røkenes m.fl. Avtale om skole- og barnehagemøbler - Lekolar 19.05.2017 4890/2017
Inngående brev Utdanningsforbundet Drøfting 19.05.2017 4949/2017
Utgående brev Breeze Tekstil AS rammeavtale på vaskeritjenester samt kjøp eller leasing av tøyautomater 19.05.2017 4939/2017
Utgående brev Installasjonsservice Ref 2016/1286 - Mottatt byggesøknad - Vedr manglende dokumentasjon utslippssøknad 19.05.2017 4896/2017
Utgående brev NVE Vår ref 2016/1234 - Vedr aktsomhetsområde skred og steinsprang - Etterlyser svar 19.05.2017 4891/2017
Utgående brev Rolf Eigil Bygdnes Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av andeler i 18/8 19.05.2017 4464/2017
Utgående brev Magne Ditlefsen Vår ref 2017/614 KRN - Info byggeregler tilbygg til bolig 19.05.2017 4859/2017
Utgående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 bnr 36 - Tilbygg til bolig (30 m²) - Orientering byggeregler 19.05.2017 4846/2017
Utgående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 Bnr 36 - Orientering søknadsprosess forstøtningsmur og terrengjustering / planering 19.05.2017 4899/2017
Utgående brev Magne Ditlefsen Vår ref 2017/615 KRN - Info byggeregler større forstøtningsmur og terrengjustering på Gnr 48 bnr 36 19.05.2017 4919/2017
Utgående brev Eivind Aronsen Vår ref 2017/629 - Vedr mulig deling av Gnr 48 Bnr 4 med formål tilleggsareal til Gnr 48 Bnr 40 19.05.2017 4918/2017
Utgående brev Eivind Aronsen Vår ref 2017/629 - Vedr mulig deling av Gnr 48 Bnr 4 med formål tilleggsareal til Gnr 48 Bnr 40 19.05.2017 4842/2017
Utgående brev Ann Christin Markussen Vår ref 2017/631 - Planer om tilbygg (ca 75 m²) til bolig Gnr 48 Bnr 40 19.05.2017 4845/2017
Utgående brev Ann Christin Mrkussen Vår ref 2017/632 - Planer om vesentlig terrenginngrep i forbindelse med planlagt tilbygg på Gnr 48 Bnr 40 19.05.2017 4844/2017
Utgående brev Yngve Stoltz Konsesjonsvedtak 19.05.2017 4005/2017
Utgående brev ***** Tian og BPA- Kontaktdata Privat Omsorg Nord 19.05.2017 4913/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad 2017/43/kraftkjøp - fakturaer fra Hålogaland Kraft 19.05.2017 4869/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse- tilbygg til driftsbygning og nytt gjødselslager 19.05.2017 4894/2017
Utgående brev Kvæfjord historielag v/Magne L. Heide Forespørsel om samarbeid vedrørende utarbeidelse av kulturminneplan 19.05.2017 4873/2017
Utgående brev Jan Syvertsen Forespørsel fra Søgne 19.05.2017 4863/2017
Inngående brev Jan Syvertsen Forespørsel fra Søgne 19.05.2017 4862/2017
Utgående brev Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Borkenes: Fjerning av deler av golv og graving i grunnen planlegges til 2. mai 19.05.2017 4349/2017
Utgående brev Helge Stoltenberg m.fl. Mht skadeårsak gulv/grunn Borkenes brannstasjon 19.05.2017 4350/2017
Utgående brev Ørjan Straume Branngarasje Kvæfjord: Skadeårsak må utredes 19.05.2017 4348/2017
Utgående brev Ørjan Straume Mht melding om at utgifter fbm skader etter lekkasje u-skole er unntatt dekning 19.05.2017 4347/2017
Utgående brev Arne Aronsen Vår ref 2012/1242 - Påminnelse om at manglende dokumentasjon vedr ferdigstillelse ombygging Gnr 57 bnr 30 ikke er mottatt - Ny frist for innsending 19.05.2017 4888/2017
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2016/1371 KRN - Mangler i forbindelse med mottatt søknad om tilbygg / garasje, Gnr 47 Bnr 67 19.05.2017 4855/2017
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad m.fl. farmasøytisk tilsyn etc - avtale 19.05.2017 4874/2017
Inngående brev Datatilsynet Nye personvernregler fra 2018 19.05.2017 4850/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Presentasjon 16.5.17 fra Datatilsynet 19.05.2017 4877/2017
Utgående brev Håvard Tømmerås Vår ref 2017/655 KRN - Vedr planer om garasje på Gnr 57 Bnr 324 - Laskenvegen 32 19.05.2017 4840/2017
Utgående brev kjell-rune nymoen (2017/625) Gnr 51 bnr 5 Vedtak om at de mindre tiltak som beskrevet, er unntatt søknadsplikt 19.05.2017 4723/2017
Inngående brev Kristine Pedersen Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven 19.05.2017 4889/2017
Utgående brev Ann Christin Markussen m.fl. Vår ref 2017/645 - Tilbygg < 15 m² fritas fra søknadsplikt på vilkår - Vedr vannledning 19.05.2017 4838/2017
Utgående brev Ann Christin Markussen Vår ref 2017/645 - Tilbygg < 15 m² fritas fra søknadsplikt på vilkår - Vedr vannledning 19.05.2017 4860/2017
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref 2016/1371 KRN - Tilbakemelding vedr mangler i forbindelse med mottatt søknad om tilbygg / garasje, Gnr 47 Bnr 67 19.05.2017 4883/2017
Utgående brev Janniken Høybakk Vår ref 2016/619 KRN - Høringsbrev flytebrygge på Gnr 27 Bnr 7 (søker UL Vårglimt) 19.05.2017 4879/2017
Utgående brev Adresseliste Gnr 27 Bnr 7 - Høringsbrev i forbindelse med flytebrygge 19.05.2017 4861/2017
Inngående brev Holmestrand Kommune - Wenche Gregersen Holmestrand Antall pr 01.01.2017.xlsx 18.05.2017 4805/2017
Inngående brev Brødrenen Killi - Tore Killi Planlagt byggesøknad Lamhagan industriområde eiendom 47/176 18.05.2017 4767/2017
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/55847-3 Svar på høringsbrev vedrørende deling av eiendom - gnr. 60 bnr. 3 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 18.05.2017 4761/2017
Utgående brev Tore Killi Lamhagan industriområde - Vedrørende søknad om utfylling i sjøen 18.05.2017 4812/2017
Utgående brev Helge Stoltenberg Vedr reguleringsplan / bestemmelser - Planlagt byggesøknad Lamhagan industriområde eiendom 47/176 18.05.2017 4769/2017
Utgående brev Tore Killi Midlertidig svar vedr planlagt byggesøknad Lamhagan industriområde eiendom 47/176 18.05.2017 4768/2017
Utgående brev Ann Christin Markussen Gnr 48 Bnr 40 - Fasadeendring (vinduer og skifte fra eternitt til liggende trepanel) - Fritak fra søknadsplikt 18.05.2017 4783/2017
Utgående brev Ann Christin Markussen Vår ref 2017/618 KRN - Fritak fra søknadsplikt for fasadeendring bolig 18.05.2017 4784/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysning Gnr 60 Bnr 12 - Melding til tinglysning - Erklæring om rettighet i fast eiendom. 18.05.2017 4789/2017
Utgående brev Ove Martin Frantzen Vår ref 2017/291 - Vedr mottatt søknad om etablering av drivstoffanlegg i Leikvika / Borkenes 18.05.2017 4828/2017
Utgående brev Michael Pettersen Vår ref 2017/458 KRN - Vedr høringsuttalelse fra Statens Vegvesen - Ber om tilbakemelding innen 22. mai 18.05.2017 4764/2017
Utgående brev Michael Pettersen Vår ref 2017/458 KRN - Vedr høringsuttalelse fra Statens Vegvesen 18.05.2017 4762/2017
Utgående brev Robert Sandvik Vår ref 2017/654 KRN - Vedr planer om deling av Gnr 34 Bnr 4 med formål timt rundt eksisternede våningshus, fjøs/uthus og naust - Midlertidig svar 18.05.2017 4833/2017
Internt notat uten oppfølging Gnr 47 Bnr 6, Feilretting av teiggrense til 47/8. Endring av tidspunkt for oppmålingsforretning. 18.05.2017 4810/2017
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Vedr planer om etablering av turistanlegg på Gnr 18 Bnr 3 18.05.2017 4766/2017
Utgående brev Even Storeng Ref 2017/511 KRN - Vedr planer om veranda 18.05.2017 4777/2017
Utgående brev Even Storeng Ref 2017/511 KRN - Vedr planer om veranda 18.05.2017 4776/2017
Utgående brev Even Storeng Vår ref 2017/511 KRN - Veranda inntil 15 m² fritas fra søknadsplikt 18.05.2017 4780/2017
Utgående brev Even Storeng Gnr 54 Bnr 26 - Veranda inntil 15 m² fritas fra søknadsplikt 18.05.2017 4770/2017
Utgående brev John-Ivar Johansen Vår ref 2016/579 - Vedr ferdigattest tilbygg Gnr 55 Bnr 69 - John Ivar Johansen 18.05.2017 4765/2017
Utgående brev Aders Christoph Heinrich m.fl. Gnr 54 bnr 32 - Matrikkelbrev. 18.05.2017 4792/2017
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Postforkynning med mottakskvitering 15-203247REN-JHAR 18.05.2017 4803/2017
Utgående brev Ann Christin Markussen Gnr 48 Bnr 40 - Tilbygg < 15 m² fritas fra søknadsplikt (på vilkår) 18.05.2017 4786/2017
Utgående brev Laila Linaker Saksnr 33/15 - kafedrift Gullesfjorden 18.05.2017 4808/2017
Inngående brev Sorunn O. Nordstrand Ang. anlegg ved pumpestasjon på Heimen 18.05.2017 4809/2017
Utgående brev Ann Christin Markussen Vår ref 2017/645 - Tilbygg < 15 m² fritas fra søknadsplikt på vilkår 18.05.2017 4813/2017
Inngående brev Regjeringen - Takk for høyringssvaret til Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring" 16.05.2017 4746/2017
Inngående brev Torleif-Jorgensen - Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Nytt drivstoffanlegg i Leikvika. Løyve fra Vegvesenet. 16.05.2017 4722/2017
Inngående brev Frank Pettersen Personlig ansvarsrett 16.05.2017 4721/2017
Inngående brev Kai Lillegård Ref 2017/267 - Vedr byggetillatelse til tilbygg (carport) Gnr 55 Bnr 68 Snr 1 - Langlia 2 A - Avstand til vannledning / kum 16.05.2017 4716/2017
Inngående brev Lars Erik Ryen Egenerklæring om konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom mv. 16.05.2017 4709/2017
Inngående brev Lars Eliot Jensen Egenerklæring om konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom mv. 16.05.2017 4710/2017
Utgående brev Trine N. Solheim Oversendelse meglerpakke Gnr 59/23 16.05.2017 4707/2017
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref 2017/267 - Vedr byggetillatelse til tilbygg (carport) Gnr 55 Bnr 68 Snr 1 - Langlia 2 A - Vedr avstand til vannledning / kum 16.05.2017 4719/2017
Utgående brev Guldhaugen Drift AS Guldhaugen Drift AS - tilskudd fra kommunalt næringsfond. Foreldelse 16.05.2017 4714/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Godkjenning av møtebok fra møte 25.11.16 16.05.2017 4743/2017
Inngående brev Maria Thunberg Egenerklæring om konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom mv. 16.05.2017 4708/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad delegering - høring nytt reglement, e-skatt og pkt 14 Forurensning 16.05.2017 4738/2017
Utgående brev Rudi Mikalsen Gnr 66 Bnr 25 - Vedr uttalelse kulturminner (søknad om fradeling av eiendommen. Formål: 2 hyttetomter) 16.05.2017 4731/2017
Utgående brev Trine Holm Larsen Vår ref 2015/956 - Søknaden arkiveres som trukket / uaktuell 16.05.2017 4715/2017
Inngående brev Snekker Pedersen Søknad om tilbygg til bolig 16.05.2017 4748/2017
Utgående brev Regnskapscentralen Nord AS Leikvika Næringseiendom AS - tilskudd fra kommunalt næringsfond 16.05.2017 4713/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad delegering - høring nytt reglement, e-skatt og pkt 14 Forurensning 16.05.2017 4717/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Meglerpakke 15.05.2017 4698/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn Oppstartsmøte med ny leverandør, legemidler 15.05.2017 4675/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn Oppstartsmøte med ny leverandør, legemidler 15.05.2017 4674/2017
Utgående brev Marit Blekastad 2017/616/15.mai kl 1330: Oppstartsmøte med ny leverandør, legemidler 15.05.2017 4676/2017
Utgående brev Frode Karlsen 17/271: Nabovarsel Gnr 55, Bnr 63 15.05.2017 4699/2017
Utgående brev Frode Karlsen 17/270: Nabovarsel Gnr 55, Bnr 63 15.05.2017 4700/2017
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena carport - vannledning 55/68 - Midlertidig svar 15.05.2017 4663/2017
Utgående brev Kai Lillegård Vår ref 2017/267 - Vedr byggetillatelse til tilbygg (carport) Gnr 55 Bnr 68 Snr 1 - Langlia 2 A - Avstand til vannledning 15.05.2017 4661/2017
Utgående brev Karianne Bakken Spørsmål vedr. bruk av iZettle 15.05.2017 4033/2017
Utgående brev Elsa-Leony Larsen Høringsuttalelse til Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet Grunnskoleelevenes psykososiale miljø 15.05.2017 4670/2017
Utgående brev LVSH Anita Ihle Steen 2017/20: Søknad om økonomiske midlar til LVSH 15.05.2017 4684/2017
Inngående brev KS Advokatene Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke 15.05.2017 4703/2017
Utgående brev Harstad Kommune v/Are Stenkjær Brøyting/vintervedlikehold rode Trastad Gård 15.05.2017 4683/2017
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari delegering - høring nytt reglement, pkt 19.3 15.05.2017 4705/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad delegering - høring nytt reglement. Ny frist for innspill 15.mai 15.05.2017 4704/2017
Utgående brev Per Lorentz Waran m.fl. Gnr 47 Bnr 6 - Varsel om oppmålingsforretning. Deling av eiendommen. Formål: Boligtomt i Lamhagan 15.05.2017 4657/2017
Utgående brev Nordnorges Diakonissestiftelse m.fl. Gnr 58 bnr 48 - Varsel om oppmålingsforretning. 15.05.2017 4536/2017
Inngående brev Sivilforsvaret Angående offentlig tilfluktsrom i Kvæfjord kommune 15.05.2017 4687/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Godkjenning av låneopptak fra Husbanken for videre tildeling 15.05.2017 4679/2017
Utgående brev Ole Ivar Nomann Gnr 40 bnr 10 - Søknad om deling. Formål: Tomt rundt eldre våningshus på eiendommen - Jordlovsbehandling 15.05.2017 4656/2017
Utgående brev Olsson, Mette 2016/67: kostra Samferdsel 15.05.2017 4677/2017
Inngående brev NVE Høringsuttalelse - Søknad om deling av GBnr 60/3 som tillegggsareal til boligeiendom GBnr 60/39 - Kvæfjord kommune. NVEs referanse: 201702516-2 12.05.2017 4668/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena carport - vannledning 55/68 12.05.2017 4662/2017
Inngående brev Janniken Høybakk Vår eref 2016/619 - Søknad om fritak fra nabovarsling 12.05.2017 4653/2017
Inngående brev Torleif-Jorgensen - Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Dokument 17/49771-4 Fv. 1 - Løyve til oppsetting av reklame på Borkenes - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 12.05.2017 4652/2017
Inngående brev Vitalija Debesiunaite-Dapkiene Planlagt levegg, Industrivegen 10 12.05.2017 4637/2017
Inngående brev Byggsoknorge - Jarle Pedersen Sak 2016/1286 - Søknad om igangsettings- og utslippstillatelse fritidsbolig 12.05.2017 4634/2017
Inngående brev Installasjonsservice Ref 2016/1286 - Mottatt byggesøknad - Ber om tilbakemelding vedr ansvarsretter i byggesaken 12.05.2017 4628/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse - tilbygg til hytte 12.05.2017 4666/2017
Utgående brev Erling Peder Haugen Gnr 61 bnr 11 og Gnr 62 bnr 2 - Eiendom som mangler i kartet 12.05.2017 4593/2017
Utgående brev Geir Ivar Vikholt Info om: Fradeling av tilleggsareal 12.05.2017 4616/2017
Utgående brev Vitalija Debesiunaite-Dapkiene Vedr planlagt levegg 180 cm x 25,5 meter 12.05.2017 4638/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Avslutning skadesak ved Husby Barnehage Skadenr 185068 12.05.2017 4543/2017
Utgående brev Nils Fochsen m.fl. Gnr 56 bnr45 - Innløsing av festetomt 12.05.2017 4618/2017
Utgående brev Even Storeng Vår ref 2017/611 KRN - Platting på Gnr 54 Bnr 26 fritas fra søknadsplikt 12.05.2017 4622/2017
Utgående brev Even Storeng Gnr 54 bnr 26 - Fritak fra søknadsplikt for oppføring av platting 12.05.2017 4619/2017
Utgående brev Jarle Pedersen Ref 2016/1286 - Mottatt byggesøknad - Ber om tilbakemelding vedr slamavskiller 12.05.2017 4631/2017
Utgående brev Janniken Høybakk Vår ref 2016/1270 KRN - Byggetillatelse tilbygg Gnr 30 Bnr 51 12.05.2017 4583/2017
Utgående brev Installasjonsservice Ref 2016/1286 - Mottatt byggesøknad - Ber om tilbakemelding vedr ansvarsretter i byggesaken 12.05.2017 4629/2017
Utgående brev Installasjonsservice Ref 2016/1286 KRN - Vedr igangsetting uten tillatelse 12.05.2017 4601/2017
Utgående brev Nils Henning Nilsen m.fl. Gnr 47 Bnr 6, Feilretting av teiggrense til 47/8 Varsel om oppmålingsforretning 12.05.2017 4589/2017
Utgående brev Inger Vik Johansen Vår ref 2017/607 KRN - Fritak fra søkandsplikt for planlegt fasadeendring eldre våningshus Gnr 50 Bnr 4 12.05.2017 4612/2017
Utgående brev Inger Vik Johansen Gnr 50 Bnr 4 - Fasadeendring våningshus - Fritak fra søknadsplikt 12.05.2017 4606/2017
Utgående brev Inger Vik Johansen NYTT TAK PÅ KÅRBOLIG, GNR/BNR 50/4. 12.05.2017 4604/2017
Utgående brev Magne Ditlefsen Vår ref 2016/613 KRN - Planer om garasje med takterrasse, Gnr 48 Bnr 36 12.05.2017 4649/2017
Utgående brev Magne Ditlefsen Vår ref 2016/614 KRN - Planer om tilbygg til bolig (ca 30 m²), Gnr 48 Bnr 36 12.05.2017 4650/2017
Utgående brev Magne Ditlefsen Vår ref 2016/615 KRN - Planer om forstøtningsmur og terrengjustering/planering, Gnr 48 Bnr 36 12.05.2017 4651/2017
Utgående brev Per Magne Tobiassen Gnr 52 Bnr 7, Svar på: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord 12.05.2017 4602/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Måling av luftkvalitet - Borkenes skole - 2011 12.05.2017 4461/2017
Utgående brev Statens Vegvesen Region Nord m.fl. Gnr 56 Bnr 98 - Deling av grunneiendom. Varsel om oppmålingsforretning. 12.05.2017 3911/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 12.05.2017 4588/2017
Utgående brev Hans-Marius Hanssen m.fl. Gnr 43 bnr 1 - Varsel om oppmålingsforretning. Fradeling hyttetomt 12.05.2017 4569/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedr. søknad om deling 12.05.2017 4665/2017
Utgående brev Leiv Erik Svenning m.fl. Oppmålingsforretning gnr 60 bnr12 12.05.2017 4064/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedr. søknad om deling 12.05.2017 4664/2017
Utgående brev Lars Ivar Johansen Gnr 53 bnr 24 og bnr 25 - Feil i matrikkelkartet 12.05.2017 4592/2017
Utgående brev Henning Denstad m.fl. Feil i eiendomskartene 12.05.2017 4590/2017
Utgående brev Janniken Høybakk Vår eref 2016/619 - Vedr mottatt søknadom fritak fra nabovarsling 12.05.2017 4654/2017
Utgående brev Jarle Pedersen Ref 2016/1286 - Mottatt byggesøknad - Ber om tilbakemelding vedr ansvarsretter i byggesaken 12.05.2017 4630/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena info vannavløp hytte 11.05.2017 4550/2017
Inngående brev Harder - Rune Johnsen Avslutning skadesak ved Husby Barnehage Skadenr 185068 11.05.2017 4542/2017
Inngående brev Ntebb - SVERRE HENRIKSEN Vår ref 2016/1197 KRN - Vedr mottatt tillatelse til riving av eldre v åningshus og driftsbygning på Lyså i Kvæfjord komm une, Gnr 25 Bnr 1 og 2 11.05.2017 4538/2017
Inngående brev UL Vårglimt Byggesøknad 11.05.2017 4535/2017
Utgående brev Trine N. Solheim Oversendelse Meglerpakke Gnr 58 Bnr 36 11.05.2017 4533/2017
Utgående brev SVERRE HENRIKSEN Vår re f2016/1197 KRN - Tillatelse til riving av eldre våningshus og driftsbygning på Lyså i Kvæfjord kommune, Gnr 25 Bnr 1og 2 11.05.2017 4518/2017
Utgående brev Sverre Henriksen Gnr 25 Bnr 1 og 2 - Rivingstillatelse for eldre våningshus og driftsbygning på Lyså 11.05.2017 4474/2017
Utgående brev Installasjonsservice Ref 2016/1286 KRN - Vedr endring av plassering og IG grunnarbeider 11.05.2017 4537/2017
Utgående brev Jarle Pedersen Ref 2016/1286 KRN - Vedr igangsatte arbeider uten tillatelse 11.05.2017 4534/2017
Utgående brev Jarle Pedersen Ref 2016/1286 KRN - Vedr endring av plassering og IG grunnarbeider 11.05.2017 4532/2017
Utgående brev Even Storeng Ref 2017/511 KRN - Vedr planer om veranda - Kloakkledning øst for boligen 11.05.2017 4541/2017
Utgående brev Even Storeng Ref 2017/511 KRN - Vedr planer om veranda 11.05.2017 4540/2017
Inngående brev Nina Johansen Oppslag på intranett- kraftkjøp 11.05.2017 4529/2017
Versjon:5.0.7