eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Andvord - Bestillingsskjema stemmesedler - 5411 Kvæfjord 22.03.2019 2799/2019
Inngående brev Innovasjon Norge Bekreftelse på mottatt søknad 22.03.2019 2796/2019
Inngående brev Kristian Holst Egenerklæring om konsesjonsfrihet 22.03.2019 2790/2019
Inngående brev Arctic-Regnskap - Robert Waade 15/926/Kvæfjord kommune: søknad om midler fra næringsfond 21.03.2019 2760/2019
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Klage over tildeling av adressenavn 21.03.2019 2748/2019
Utgående brev Merete Hessen sak om adressenavn. Vurdering høringsuttalelser 21.03.2019 2778/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg: Kartskisser 21.03.2019 2744/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 6/19 Avtale om interkommunalt samarbeid - innkjøpsområdet 21.03.2019 2767/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 13/19 Tilsynsavgift for salg av tobakk med videre 21.03.2019 2776/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 19/19 Angående prioritering av veilys på særlig farlige veistrekninger i Kvæfjord 21.03.2019 2726/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 16/19 Avvikling av 17.-mai -arrangement 2019 på Borkenes 21.03.2019 2724/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 10/19 Kvæfjord Matkultur - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond 21.03.2019 2732/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 17/19 Orientering om boligbyggingsprosjekt på Flesnes 21.03.2019 2725/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 10/19 Om oppfølging av budsjettvedtaket 21.03.2019 2772/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 5/19 Avtale om interkommunalt samarbeid - beredskapsvakt barne- og ungdomsverntjenesten 21.03.2019 2765/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 7/19 Kommunal overtakelse av krisesenter - videreføring interkommunalt samarbeid 21.03.2019 2768/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 1/19 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 13.12.2018 21.03.2019 2761/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 9/19 Om tilrettelegging for leilighetsbygg for godt voksne 21.03.2019 2771/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 12/19 Boligområde Berg/Engen - kjøp av grunn fra Kvæfjord Eiendom 21.03.2019 2774/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 2/19 Orienteringssak: Kriminalitetsbildet i Kvæfjord kommune 21.03.2019 2762/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 18/19 Politisk møteplan 2019 - vedtatt av formannskapet 12.11.2018 21.03.2019 2727/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 8/19 Forvaltningsrevisjonsrapporten kvalitet i grunnskolen - tilpasset opplæring og spesialundervisning 21.03.2019 2770/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 4/19 Oppfølging av politiske vedtak 2018 21.03.2019 2764/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 14/19 Interpellasjon fra Kåre Bakken (SP): Tilrettelegging av kai og landplass for yrkesfiskere 21.03.2019 2777/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 3/19 Spørretime 21.03.2019 2763/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Kommunestyret PS 11/19 HLK - søknad om fornyelse av ansvarlig lån 21.03.2019 2773/2019
Inngående brev NVE NVEs svar på henvendelse 21.03.2019 2741/2019
Inngående brev Wigdis Endresen Søknad om ferdigattest 20.03.2019 2670/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 7/19 HLK - søknad om fornyelse av ansvarlig lån 20.03.2019 2712/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 4/19 Oppfølging av politiske vedtak 2018 20.03.2019 2709/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 7/19 Orienteringssak vedr. søknader på statlige midler til Austerfjordbotn statlig sikra friluftsområdet 20.03.2019 2694/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 6/19 Orienteringssak fra PS 46/18: Folkehelseoversikt 2018-21, et grunnlag for planarbeid 20.03.2019 2695/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsrådet PS 2/19 Orienteringssak fra PS 46/18: Folkehelseoversikt 2018-21, et grunnlag for planarbeid 20.03.2019 2689/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 8/19 Orientering om sak "Prioritering av ordinære anlegg og nærmiljøtiltak i Kvæfjord kommune for statlige tippemidler - 2019" 20.03.2019 2692/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 13/19 Boligområde Berg/Engen - kjøp av grunn fra Kvæfjord Eiendom 20.03.2019 2718/2019
Utgående brev Jonny Schanche Eivik foreløpig melding om vedtak: Berg/Engen - overdragelse av grunn fra Kvæfjord Eiendom til Kvæfjord kommune 20.03.2019 2664/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 3/19 Om tilrettelegging for leilighetsbygg for godt voksne 20.03.2019 2707/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 1/19 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 26.11.2018 20.03.2019 2705/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 1/19 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 21.11.2019 20.03.2019 2703/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 2/19 Kommunal overtakelse av krisesenter - videreføring interkommunalt samarbeid 20.03.2019 2702/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsrådet PS 5/19 Ungdomsklubb i sentrum 20.03.2019 2686/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 5/19 Nybygg Borkenes skole - status fremdrift 20.03.2019 2697/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 4/19 Kulturmidler - 100-årsjubileum for Kvæfjord Idrettslag 20.03.2019 2700/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 5/19 Avtale om interkommunalt samarbeid - beredskapsvakt barne- og ungdomsverntjenesten 20.03.2019 2710/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 8/19 Om oppfølging av budsjettvedtaket 20.03.2019 2713/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 12/19 Orientering om regnskap 2018 20.03.2019 2716/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Levekårsutvalget PS 3/19 Avvikling av 17.mai-arrangement 2019 på Borkenes 20.03.2019 2701/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsrådet PS 6/19 Valg av ungdomsråd - utsettelse 20.03.2019 2685/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsrådet PS 4/19 Godkjenning av møtebok 20.03.2019 2687/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Råd for funksjonshemmede PS 1/19 Godkjenning av møtebok 20.03.2019 2682/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Råd for funksjonshemmede PS 3/19 Høring: Forslag til felles forskrift for kommunale/fylkeskommunale råd 20.03.2019 2679/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsrådet PS 3/19 Generasjonskonferansen 2018 - oppfølgingssak 20.03.2019 2688/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Ungdomsrådet PS 1/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord 20.03.2019 2690/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Råd for funksjonshemmede PS 2/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord 20.03.2019 2681/2019
Inngående brev salangen kommune Felles eldrerådsmøter Sør-Troms - Invitasjon med program 20.03.2019 2657/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Etablering og drift av dagaktivitetstillskudd til hjemmeboende personer med demens 20.03.2019 2656/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 9/19 Tilsynsavgift for salg av tobakk med videre 20.03.2019 2714/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Arbeidsmiljøutvalget PS 1/19 Godkjenning av møtebok 23.11.2018 20.03.2019 2677/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Arbeidsmiljøutvalget PS 2/19 Valg av ny leder og nestleder i Amu 2019 20.03.2019 2676/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Arbeidsmiljøutvalget PS 3/19 Søknad om utgiftsdekning i forb. med kurs i førstehjelp 2019 20.03.2019 2675/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Arbeidsutvalget PS 4/19 Søknad om øk. støtte i forbindelse med intern seminar vår/høst 2019 20.03.2019 2674/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 6/19 Avtale om interkommunalt samarbeid - innkjøpsområdet 20.03.2019 2711/2019
Utgående brev Kartverket Troms og Finnmark m.fl. Klage over tildeling av adressenavn - Kvæfjord kommune vil vurdere ny behandling av saken i kommunen 20.03.2019 2663/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 11/19 Ny lønn - Godkjenning av protokoll 20.03.2019 2715/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 2/19 Nedklassifisering - (del av) Hoklandsveien og vei til tidligere fergeleie på Kveøya 20.03.2019 2706/2019
Utgående brev Wilhelmsen Kristine 19/64 Nedklassifisering - (del av) Hoklandsveien og vei til tidligere fergeleie på Kveøya 20.03.2019 2662/2019
Internt notat uten oppfølging Kjell Rune Nymoen m.fl. Nedklassifisering - (del av) Hoklandsveien og vei til tidl fergeleie Kveøya. FRADELING/OPPMÅLING 19.03.2019 2636/2019
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise H. Olsen justering i møtegodtgjørelser med videre 19.03.2019 2616/2019
Utgående brev Statens vegvesen (FV1) forslag stedsnavnskilt fylkesveier 19.03.2019 2608/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 8/19 Årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018 19.03.2019 2629/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet 5/19 Forberede møte med fylkesrådet 19.03.2019 2627/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 4/19 Planlegging av den internasjonale eldredagen 2019 i Kvæfjord 19.03.2019 2626/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 3/19 Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord 19.03.2019 2625/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 1/19 Godkjenning av møtebok fra Eldrerådets møte 20.11.2018 19.03.2019 2623/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding for eldrerådet 19.03.2019 2614/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 9/19 Fellesmøte i Salangen - eldrerådene i Sør-Troms 19.03.2019 2630/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 6/19 Generasjonskonferansen 2018 - oppfølgingssak 19.03.2019 2628/2019
Utgående brev Tor Anders Markussen kulturmidler 2019 19.03.2019 2615/2019
Utgående brev Merete Hessen m.fl. gbnr 41/14 - tilbakeføring av almenningskai på Kveøya 19.03.2019 2642/2019
Utgående brev Wilhelmsen Kristine m.fl. 17/1147/melding om vedtak: Nedklassifisering - (del av) Hoklandsveien og vei til tidligere fergeleie på Kveøya 19.03.2019 2635/2019
Utgående brev PWC Kvæfjord helsehus - anmodning om juridisk bistand 19.03.2019 2644/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 2/19 Orienteringssak fra PS 46/18: Folkehelseoversikt 2018-21, et grunnlag for planarbeid 19.03.2019 2624/2019
Inngående brev Innovasjon Norge Tradisjonelt landbruk 19.03.2019 2612/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Eldrerådet PS 10/19 Høringsbrev - Ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 19.03.2019 2631/2019
Inngående brev Marin Walberg Søknad om dispensasjon for bygging av uthus 19.03.2019 2611/2019
Inngående brev Tromsfylke - Claudia Pedersen-Ibarra TT CERT 18.03.2019 2520/2019
Inngående brev Tromsfylke - Claudia Pedersen-Ibarra HØRING - ENDRING AV RETNINGSLINJENE TIL TRANSPORTTJENESTEN I TROMS 18.03.2019 2518/2019
Inngående brev Circlekeurope - Card E-services invitasjon 18.03.2019 2511/2019
Utgående brev Cirkle K YZ94533 firmakort drivstoffkort 18.03.2019 2513/2019
Utgående brev Lisbeth Haugland ZA17026 leasingavtale 20270336 opphører 1.7.2019 18.03.2019 2510/2019
Utgående brev Heidi Mørk ZA17028 leasingavtale 20270341 opphører 1.7.2019 18.03.2019 2509/2019
Utgående brev Helga Pedersen ZA16804 leasingavtale 20230420 opphører 1.4.2019 18.03.2019 2508/2019
Inngående brev Anne Marit Bygnes Bruk av makt og tvang i helse- og omsorgstjenesten 18.03.2019 2539/2019
Utgående brev Astrid Hokland Kveøyforbindelsen - gradvis avvikling av medfinansieringsandel fra Kveøysamfunnet 18.03.2019 2530/2019
Inngående brev NVE NVEs uttalelse 18.03.2019 2525/2019
Inngående brev Svein Robert Guttormsen Søknad om ny skorstein i seterbu 18.03.2019 2526/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Søknad om dispensasjon 15.03.2019 2497/2019
Inngående brev Ole-Ivar Norman Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 15.03.2019 2501/2019
Inngående brev Jorunn Torbergsen Søknad om deling 15.03.2019 2498/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Endring i krav til forvaltningsplan 15.03.2019 2503/2019
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking med videre 14.03.2019 2433/2019
Utgående brev Robert Waade 15/926 søknad om midler fra næringsfond 14.03.2019 2480/2019
Utgående brev Randi Owe budsjettrundskriv 2019 14.03.2019 2464/2019
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende byggetillatelse 14.03.2019 2458/2019
Inngående brev Einar Brandskognes Søknaden om bruksendring 14.03.2019 2460/2019
Inngående brev Helsedirektoratet - Dokument 19/746-3 Avslag på søknad om tilskudd til Sommeraktivitet i Kvæfjord: "Unge og eldre" over statsbudsjettet 2019 kap. 761, post 79 sendt fra Helsedirektoratet 13.03.2019 2402/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Frisklivssentralen - Årsmelding 2018 13.03.2019 2418/2019
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. NRK ber om innsyn: Kommunepolitikere som har skiftet parti eller blitt uavhengige 13.03.2019 2407/2019
Inngående brev Hans Arne Gullholm Veinavn Gullholm 13.03.2019 2413/2019
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad 18/318: Vedtak om overtredelsesgebyr. Saken er avsluttet 13.03.2019 2388/2019
Utgående brev Anders Bølgen m.fl. budsjettrundskriv 2019 13.03.2019 2406/2019
Inngående brev Maria Lorentzen Tomt Lamhagan 13.03.2019 2422/2019
Inngående brev Husby barnehage Angående adkomst til Husby barnehage, samt trafikksikkerhet ved oransje avdeling, adresse Laskenveien 2 13.03.2019 2426/2019
Inngående brev Ragnhild Stellander Gnr 43 bnr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 13.03.2019 2424/2019
Inngående brev ***** Annonse 13.03.2019 2420/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Rapportering 2018 - Tilskudd dagaktivitetsplasser, hjemmeboende pers. med demens. 12.03.2019 2378/2019
Inngående brev Anne Tunsli trafikksikkerhet Bergsveien 11.03.2019 2313/2019
Inngående brev Kvæfjord Arbeiderparti Forslag til valgliste 11.03.2019 2340/2019
Inngående brev Epinion Norge Datainnsamling 11.03.2019 2351/2019
Inngående brev Dybvik Kenneth Gnr 25 bnr 1-2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.03.2019 2304/2019
Inngående brev Kenneth Dybvik Gnr 30 bnr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 08.03.2019 2305/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen 2019/6: Undersøkelse om godtgjøring 08.03.2019 2301/2019
Inngående brev Kjersti Veel Krauss Kommunevalg 2019 07.03.2019 2286/2019
Inngående brev Borkenes Nhn - Marianne Jakobsen Legekontor: lojalitet til rammeavtale. 07.03.2019 2249/2019
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn Legekontor: lojalitet til rammeavtale. 07.03.2019 2248/2019
Internt notat uten oppfølging Trond Hansen HASTER endringer på intranett > Innkjøp 07.03.2019 2252/2019
Utgående brev Marianne Jakobsen Legekontor: lojalitet til rammeavtale OneMed 07.03.2019 2251/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Kvæfjord kommune, Troms 07.03.2019 2273/2019
Utgående brev Nordfjeldske Kontroll AS m.fl. tilsyn med salg av tobakk. Kommunen innfører tilsynsavgift 07.03.2019 2256/2019
Inngående brev Statens vegvesen Ang. anmodning om oppsett av stedsnavnskilt langs fylkesveier i Kvæfjord kommune 07.03.2019 2284/2019
Utgående brev Bjørn Erik Olsen m.fl. HLK - søknad om fornyelse av ansvarlig lån 07.03.2019 2263/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2257/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2260/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2262/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2255/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2261/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2264/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2265/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2258/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 07.03.2019 2259/2019
Inngående brev Coop nord Omsetningsrapport alkoholdige drikker 2018 07.03.2019 2283/2019
Utgående brev Jonny Schanche Eivik Berg/Engen - overdragelse av to parseller fra Kvæfjord Eiendom til Kvæfjord kommune 07.03.2019 2277/2019
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad 18/18 18/67/Berg/Engen - (1) Refusjonsplikt (2) Mulige arealkjøp 07.03.2019 2276/2019
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen eiendomsskatt FEILFAKTURERT 07.03.2019 2281/2019
Utgående brev Birger Bjørnstad skjema for budsjettreguleringer i 2019 07.03.2019 2291/2019
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad (19/320) Søknad om bruk av kulturhus og om kulturmidler 07.03.2019 2254/2019
Inngående brev Eldbjørg Larssen Supplerende opplysninger 07.03.2019 2271/2019
Inngående brev Snekker Pedersen AS Søknad om bruksendring 07.03.2019 2270/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Søknad om tilbygg til bolig 07.03.2019 2278/2019
Inngående brev Troms Fylkeskommune Høringsbrev 07.03.2019 2272/2019
Inngående brev Andvord - Avrop/forespørsel om trykking av stemmesedler - 5411 Kvæfjord 06.03.2019 2204/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Kartlegging av kommunal praksis knyttet til innrapportering av tall på personer med utviklingshemming 06.03.2019 2199/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2214/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2215/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2235/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2218/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2236/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2229/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2234/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2224/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2228/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2233/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2222/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2238/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2220/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2232/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2225/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2226/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2227/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2241/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2239/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilga tillskudd 06.03.2019 2209/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2230/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2231/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2240/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2237/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2213/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2242/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2216/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2219/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2243/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2221/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Innvilget tilskudd 06.03.2019 2210/2019
Inngående brev SAM Produkter AS Valgansvarlig 05.03.2019 2158/2019
Inngående brev KMD 18/4073-96 Endringer i valgforskriften 05.03.2019 2157/2019
Utgående brev Anne Tunsli trafikksikkerhet Bergsveien 05.03.2019 2150/2019
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.03.2019 2111/2019
Inngående brev Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Troms 05.03.2019 2174/2019
Inngående brev Wenche Mickelsen Søknad om endring 05.03.2019 2183/2019
Utgående brev Michael Lorentzen forespørsel om kjøp av del av gbnr 54/2 og 52/Heimenbakken fra Kvæfjord kommune 05.03.2019 2184/2019
Utgående brev Harstad kommune melding om vedtak - avtale om adm vertskommunesamarbeid på innkjøpsområdet 05.03.2019 2155/2019
Utgående brev Thomas Strøm Anskaffelse av KGV og KAV system 05.03.2019 2154/2019
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen om reduserte utgifter til personalforsikringer i 2018-regnskapet 05.03.2019 2147/2019
Inngående brev HLK Søknad om fornyelse av ansvarlig lån - Hålogaland Kraft 05.03.2019 2148/2019
Utgående brev Brynjulf Johnsen opsjon på tomter i Berg/Engen. Reguleringsendring 05.03.2019 2195/2019
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Berg/Engen - (mindre) reguleringsendring mv 05.03.2019 2193/2019
Inngående brev ***** Forslag - Tolkeloven 05.03.2019 2194/2019
Inngående brev Torje Olsen Søknad om ferdigattest 05.03.2019 2161/2019
Inngående brev Tromsfylke - Geir Bye Kollektivknutepunkt Borkenes sentrum 04.03.2019 2146/2019
Inngående brev Circlekeurope - Kundeservice - Circle K Norge Søknadskjema ( 00749692 ) [ ref:_00D58H6PR._5004HliIVG:ref ] 04.03.2019 2126/2019
Versjon:5.0.7