eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Uit - Astrid Sann Evensen Tilråding for navnet Kveøya 28.04.2017 4058/2017
Inngående brev Phs - Oddgeir Leo Olsen Slettli melding om vedtak: Norsk politimusikkfestival 2017 - søknad om økonomisk støtte 28.04.2017 4027/2017
Utgående brev UL Vårglimt Skjenkebevilling enkeltanledning Austerfjordtreffet - UL Vårglimt 28.04.2017 3997/2017
Utgående brev UL Vårglimt Vedtak skjenkebevilling enkeltanledning - UL Vårglimt 28.04.2017 3993/2017
Inngående brev UL Vårglimt Søknad skjenkebevilling Austerfjordtreffet 2017- UL Vårglimt 28.04.2017 3991/2017
Inngående brev UL Vårglimt Søknad skjenkebevilling enkeltanledning - UL Vårglimt 28.04.2017 3990/2017
Inngående brev Harstad kommune Branntilsyn ved takstolfabrikken- Kvæfjord 2017 28.04.2017 4032/2017
Inngående brev Harstad kommune Branntilsyn ved XL Bygg Kvæfjord 2017 28.04.2017 4031/2017
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS v/ Stephan Winsjansen Vedr mulig deling av Gnr 60 Bnr 12 (tomt rundt eksisterende seterbu - endres til fritidsbolig) 28.04.2017 4011/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Søknad om bråtebrenning 28.04.2017 4065/2017
Utgående brev Ståle Størkersen Ståle Størkersen - søknad om bråtebrenning 28.04.2017 4054/2017
Utgående brev Astrid Sann Evensen 2017/46: Tilråding for skrivemåten av Kvæøya, Kveøya, Kvæfjord kommune 28.04.2017 3994/2017
Inngående brev Språkrådet Tilråding for skrivemåten av Kvæøya, Kveøya, Kvæfjord kommune 28.04.2017 3992/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Orientering om vedtak i levekårsutvalget 19.04.2017 PS 10/17 28.04.2017 3985/2017
Utgående brev Oddvar Aksberg Vår ref 2017/132 KRN - Oversender innvilget dispensasjon for utvidelse av garasje på Gnr 14 Bnr 51 28.04.2017 3982/2017
Utgående brev Knut Norvald Haugstad Gnr 22 Bnr 6 - Tillatelse til deling av eiendommen (hyttetomt) 28.04.2017 4037/2017
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. budreg nr F-3/2017: Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - økonomisk støtte 28.04.2017 3996/2017
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. budreg nr F-4/2017: Norsk politimusikkfestival 2017 - økonomisk støtte 28.04.2017 4028/2017
Utgående brev Linda Wikeland melding om vedtak: Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - søknad om økonomisk støtte 28.04.2017 3995/2017
Utgående brev Frode Iversen melding om vedtak: Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes 28.04.2017 4035/2017
Utgående brev Arne Tobiassen (Ekstern)</o=Kvaefjord Kommune/ou=KK/cn=atox> arbeidslaget > levering av husholdningsavfall til miljøstasjonen 28.04.2017 4067/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 28.04.2017 3988/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 28.04.2017 3987/2017
Internt notat uten oppfølging Tor Anders Markussen Fornying av skjenkebevilling - Gullesfjord Camping/Eiendom 28.04.2017 2378/2016
Utgående brev Gullesfjord eiendom AS Fastsetting av serveringsgebyr for Gullesfjord eiendom AS 28.04.2017 1575/2015
Utgående brev Ole Gunnar Høvik Kvæfjord miljøstasjon - "ønske om å henge opp skilt" 28.04.2017 4026/2017
Inngående brev Harstad kommune Ref. norskopplæring 1.kvartal 2017 28.04.2017 4022/2017
Utgående brev Petter Istad Schjelderup Gnr 60 Bnr 3 - Vedr mottatt søknad om deling (tilleggsareal til 60/39) - Midlertidig svar/orientering 28.04.2017 4017/2017
Inngående brev Kartverket - Steinar Vaadal Geovekst-avtale nr 10 av 14 - FKB-B Troms 2017 - prosjektnummer LACHTR72 27.04.2017 3959/2017
Inngående brev Lise S. Helland Søknad om fritak renovasjon. 27.04.2017 3937/2017
Utgående brev Ågot Hammari Arbeidsmøte, veien videre 27.04.2017 3894/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Stortingsvalet 2017- Stemmeseddelbestilling 27.04.2017 3928/2017
Utgående brev Borkenes Skolekorps og Kvæfjord speidergruppe Søknad om å få arrangere kafe 17. mai 2017 27.04.2017 3946/2017
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. budreg nr F-2/2017: Odd-Steven Walberg - tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering 27.04.2017 3983/2017
Utgående brev Odd-Steven Walberg melding om vedtak: Odd-Steven Walberg - søknad om tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering 27.04.2017 3979/2017
Inngående brev Formannskapet PS 26/17 Odd-Steven Walberg - søknad om tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering 27.04.2017 3954/2017
Utgående brev Even Storeng Ref 2017/511 KRN - Vedr planer om veranda 27.04.2017 3921/2017
Inngående brev DSB-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Veglysstolper i Kvæfjord- eierforhold 27.04.2017 3943/2017
Inngående brev Sverre Henriksen Søknad om rivning av bygninger på Gnr25/1,2 Lyså i Kvæfjord 27.04.2017 3967/2017
Utgående brev Bjørn Welde m.fl. Gnr 51 Bnr 90 - Protokoll og matrikkelbrev for oppmåling på Kvæfjord eidet 27.04.2017 3976/2017
Inngående brev Formannskapet PS 30/17 Oppfølging av K-sak 8/17 - tverrpolitisk gruppe for arbeid med boligpolitisk plan 27.04.2017 3950/2017
Utgående brev Åshild Leirbakk Vår ref 2017/496 - Oversender søknadsblankett tilbygg til hytte 27.04.2017 3924/2017
Utgående brev Jan-Otto Øynes etablering av punktfeste på Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 55/8 27.04.2017 3975/2017
Inngående brev Formannskapet PS 24/17 Kvæfjord IL Fotball - festeavtale for del av kommunens eiendom gbnr 55/8 27.04.2017 3956/2017
Utgående brev Grethe Edvardsen Gnr 14 Bnr 51 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg til garasje 27.04.2017 3969/2017
Inngående brev Grethe Edvardsen Søknad om disp. i forbindelse med bygging,riving eller deling 27.04.2017 3942/2017
Utgående brev Kartverket Geovekst-avtale nr 10 av 14 - FKB-B Troms 2017 - prosjektnummer LACHTR72 27.04.2017 3948/2017
Inngående brev Formannskapet PS 25/17 Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for eiendomsskatt 27.04.2017 3955/2017
Inngående brev Formannskapet PS 19/17 Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon 2017 fra folkevalgte verv 27.04.2017 3963/2017
Utgående brev Frank Jensen melding om vedtak: Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i forbindelse med markedshelg 2017 samt julegrantenning 27.04.2017 3971/2017
Utgående brev Rolf-Rikard Bjørkvoll Holand m.fl. melding om vedtak: Bjørn Gunnar Holand - søknad om tilskudd fra næringsfond til oppstart og drift av servicevirksomhet i havbruksnæring 27.04.2017 3966/2017
Internt notat Birger Bjørnstad Gnr 32 Bnr 6 Notat vedr. Søknad om tilskudd til nydyrking fra Næringsfond Karstein B. Eriksen, Hemmestad, 9475 Borkenes 27.04.2017 3960/2017
Inngående brev Sigurd Johnsen Gnr 34 Bnr 3- Søknad om tilskudd til nydyrking fra Kvæfjord kommunens Næringsfond 27.04.2017 3974/2017
Inngående brev Trond Inge Vebostad Gnr 39 Bnr 2- Søknad om tilskudd til nydyrking fra Kvæfjord kommunens Næringsfond 27.04.2017 3973/2017
Inngående brev Formannskapet PS 21/17 Næringsfond - budsjettramme 2017 27.04.2017 3961/2017
Inngående brev Formannskapet PS 22/17 Bjørn Gunnar Holand - søknad om tilskudd fra næringsfond til oppstart og tidlig drift av servicevirksomhet i havbruksnæring 27.04.2017 3958/2017
Inngående brev Formannskapet PS 23/17 Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i forbindeise med markedshelg 2017 samt julegrantenning 27.04.2017 3957/2017
Inngående brev Karstein Eriksen Søknad om tilskudd nydyrkning 27.04.2017 3947/2017
Utgående brev Jan Meyer m.fl. møte i Kvæfjord valgstyre 4.mai 27.04.2017 3929/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebøker for Kvæfjord formannskap 20.2.2017 og 9.3.2017 27.04.2017 3282/2017
Inngående brev Formannskapet PS 17/17 Godkjenning av møtebøker for Kvæfjord formannskap 20.2.2017 og 9.3.2017 27.04.2017 3965/2017
Inngående brev Formannskapet PS 20/17 Administrasjonssjefens årsberetning for 2016 27.04.2017 3962/2017
Inngående brev Formannskapet PS 27/17 Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - søknad om økonomisk støtte 27.04.2017 3953/2017
Inngående brev Formannskapet PS 32117 Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte. 27.04.2017 3949/2017
Inngående brev Formannskapet PS 28/17 Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes 27.04.2017 3952/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 27.04.2017 3533/2017
Utgående brev Lise S. Helland Søknad om fritak renovasjon. 27.04.2017 3938/2017
Utgående brev Werner Andersen Gnr 31 Bnr 4 - Byggetillatelse til tilbygg til våningshus 27.04.2017 3803/2017
Utgående brev Werner Andersen Vår ref 2015/258 KRN - Byggetillatelse til tilbygg våningshus Gnr 31 Bnr 4 27.04.2017 3968/2017
Inngående brev Heidi Mørk Drøftings notat ny turnus for nattjenesten 2017- Borkenes 02.12.16 27.04.2017 3972/2017
Inngående brev Formannskapet PS 29/17 Husbanken - Startlån og tilskudd 27.04.2017 3951/2017
Inngående brev Petter Scjeldrup Søknad om deling av Gnr 60 Bnr 3 (Tilleggsareal til 60/39) 27.04.2017 3978/2017
Internt notat uten oppfølging Anne Marit Bygdnes Arbeidsmøte, veien videre 27.04.2017 3761/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - LVSH: Årsregnskap 2016. Årsberetning 2015/2016 26.04.2017 3892/2017
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle LVSH - kvartalsregnskap 2017 26.04.2017 3891/2017
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle LVSH utkast årsberetning 2015/2016, regnskap 2016 26.04.2017 3890/2017
Inngående brev Nordmegling - Ørjan Straume Vannskade Borkenes Ungd skole taknedløp [Skadenr PRO-298661] 26.04.2017 3889/2017
Utgående brev Alf og Anne Lise Kjellevoll Gnr 60 Bnr 8 - Tillatelse til deling av eiendommen med formål inntil 1500 m² hyttetomt ved Skallevannet 26.04.2017 3905/2017
Utgående brev Birger Jakobsen Vår ref 2016/1261 KRN - Delingstillatelse Gnr 60 Bnr 8 - Hyttetomt ved Skallevannet 26.04.2017 3919/2017
Utgående brev Låsservice Nord Bestilling av ny nøkkel til leilighet på Boas 26.04.2017 3893/2017
Utgående brev Åshild Leirbakk Vår ref 2017/496 KRN - Vedr. planlagt uthus, terrasse/platting og tilbygg til hytte - Gnr 47 Bnr 73 26.04.2017 3884/2017
Utgående brev Finn Johnny Danielsen Gnr 20 Bnr 7 - Eiendom med enebolig og fjøs 26.04.2017 3906/2017
Inngående brev Ungdomsråd PS 4/17 Årsmelding 2016 26.04.2017 3900/2017
Inngående brev Ungdomsrådet Årsmelding for Ungdomsrådet 2016 26.04.2017 3918/2017
Inngående brev Ungdomsråd PS 1/17 Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 22.11.2016 26.04.2017 3899/2017
Inngående brev Ungdomsråd PS 5/17 Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 14.02.2017 26.04.2017 3901/2017
Utgående brev Ann-Marit Kristensen Svar vedrørende videre fritak. 26.04.2017 3904/2017
Utgående brev Odd Harald Sandnes m.fl. Gnr 47 Bnr 180, Bnr 56 og Gnr 67 bnr 62 - Protokoll for veigrunn Voktor samt tilleggstomt Wallervand(180) og eiendommen 47/56 - Therese Rødland m/flere 26.04.2017 3883/2017
Utgående brev Alf Kjellevoll Vår ref 2016/1261 KRN - Delingstillatelse Gnr 60 Bnr 8 - Hyttetomt ved Skallevannet 26.04.2017 3916/2017
Inngående brev Ungdomsråd PS 6/17 Valg til ungdomsråd 2017-2018 26.04.2017 3902/2017
Utgående brev ***** Elevmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.04.2017 3908/2017
Utgående brev Julie Knutsen Bekreftelse møtedeltakelse 26.04.2017 3898/2017
Utgående brev Lars Bremnes Vår ref 2016/1378 - Vedr deling og oppmåling av eiendommen 26.04.2017 3881/2017
Inngående brev Ks - Øyvind Gjelstad Trondenes tingrett 25.04.2017 3818/2017
Utgående brev 'postmottak@fmtr.no' Spørsmål om barn i statlige mottak i skolepliktig aldersom går i barnehage. 25.04.2017 7108/2013
Utgående brev Trond Dischington m.fl. Vår ref 2016/610 KRN - Søknad om utslippstillatelse Gnr 23 Bnr 17 - Mottatt redegjørelse fra søker / supplerende opplysninger 25.04.2017 3826/2017
Utgående brev Thunberg Rudi Kvæfjord kommune - MiniBOAS - sprinkleranlegg - reaparsjon 25.04.2017 3607/2017
Utgående brev Rudi Thunberg Kvæfjord kommune - Mini BOAS - Boligsprinkleranlegg - Defekt tilbakeslagsventil 25.04.2017 3606/2017
Utgående brev Lennart Andreassen Kvæfjord kommune - Omreguleiring - Bygevegen 39/41 - Vedrørende Fylkesmannens innsigelse 25.04.2017 3717/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Kvæfjord kommune - Reguleringsplanforslag - bygdevegen 39/41 - Borkenes - Innsigelsesbehandling 25.04.2017 3594/2017
Utgående brev Bygdekafeen Vedtak om skjenkebevilling lukket selskap - Bygdekafeen 15. April 2017 25.04.2017 3625/2017
Utgående brev UL Fram Vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning - UL Fram 25.04.2017 3824/2017
Inngående brev UL Fram v/Anne Birgit Nilsen Søknad skjenkebevilling -UL Fram 25.04.2017 3822/2017
Utgående brev Per Harald Olsen Gnr 57 Bnr 19 - Sammenslåing av matrikkelenhet 57/19 og 57/330. Tinglyst. 25.04.2017 3847/2017
Utgående brev Torgeir Hardersen Kvæfjord kommune - Borkenes ungdomsskole - Taknedløp - Rep lekkasje 25.04.2017 3520/2017
Utgående brev Torgeir Hardersen Kvæfjord kommune - Borkenes ungdomsskole - Taknedløp - Rep lekkasje 25.04.2017 3518/2017
Saksframlegg/innstilling Avvikling av 17.mai-arrangementet 2017 på Borkenes 25.04.2017 3151/2017
Inngående brev Nordfjeldske kontroll AS Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller 25.04.2017 3854/2017
Utgående brev Vitalija Debesiunaite-Dapkiene Vår ref 2017/501 - KRN - fritak fra søknadsplikt for mindre fasadeending 25.04.2017 3815/2017
Utgående brev Vitalija Dapkiene Gnr 56 Bnr 2 Fnr - Fasadeendring (vinduer) - Fritak fra søknadsplikt og nabovarsling 25.04.2017 3813/2017
Inngående brev Jan Erik Hanssen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 25.04.2017 3840/2017
Utgående brev Anita Andreassen / NVE Vår ref 2016/1234 - Vedr muligheter for oppføring av tomannsbolig, samt kjøp av tilleggsareal til Gnr 55 Bnr 67 - Vedr aktsomhetsområde skred og steinsprang 25.04.2017 3855/2017
Utgående brev Frode Iversen Vår ref 2016/1234 KRN - Vedr planlagt tomannsbolig med pulttak, Rødhammarn 10 25.04.2017 3850/2017
Utgående brev Frode Iversen Vår ref 2016/1234 KRN - Vedr dispensasjonsvedtak i forbindelse med søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan (planlagt tomannsbolig med pulttak, Rødhammarn 10) 25.04.2017 3841/2017
Saksframlegg/innstilling Rus- og psykiatritjenesten: befaring 19.4.2017 25.04.2017 3217/2017
Utgående brev Sverre Henriksen Søknad om konsesjon, fallrettigheter Lysvåssdraget. Gnr 25 bnr 5 og 6 i Kvæfjord 25.04.2017 3843/2017
Utgående brev Åshild Leirbakk Vår ref 2017/496 KRN - Vedr. fasadeendring hytte Gnr 47 Bnr 73 25.04.2017 3819/2017
Utgående brev Åshild Leirbakk Vår ref 2017/496 KRN - Fasadeendring hytte Gnr 47 Bnr 73 - Fritak fra søknadsplikt 25.04.2017 3812/2017
Utgående brev Åshild og Asbjørn Leirbakk Gnr 47 Bnr 73 - Mindre fasadeendring (utskifting av vinduer) - Fritak fra søknadsplikt 25.04.2017 3811/2017
Utgående brev Annbjørg Synnes m.fl. Gnr 50 bnr 21 og bnr 26 - Tinglyste hjemmelsforhold 25.04.2017 3836/2017
Inngående brev Samediggi, Sametinget Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om tørkesjå innenfor 100-metersbeltet langs sjø 25.04.2017 3872/2017
Saksframlegg/innstilling Newtonrommet i Harstad - intensjon om videreført deltakelse 25.04.2017 3223/2017
Saksframlegg/innstilling Borkenes skole - videre oppfølging. Forstudie 25.04.2017 3150/2017
Utgående brev Roger Østvik Vår ref 2017/293 KRN - Bruksaral tilbygg 25.04.2017 3722/2017
Utgående brev Trond Inge Vebostad Vår ref 2017/375 KRN - Vedr planlagt plassering av ny driftsbygning Gnr 39 Bnr 3 25.04.2017 3832/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune, kulturetaten Høringsbrev i forbindelse med planer om ny driftsbygning for sau på eiendommen, mld om befaring 25.04.2017 3873/2017
Utgående brev Kai Lillegård Vår ref 2017/267 KRN - Byggetillatelse carport/tilbygg 25.04.2017 3795/2017
Utgående brev Kai Lillegård Vår ref 2017/267 - Vedr byggetillatelse til tilbygg (carport) Gnr 55 Bnr 68 Snr 1 - Langlia 2 A 25.04.2017 3820/2017
Utgående brev Jonny Schanche Eivik (16/1287) Tjenestekjøpsavtale KK - KE: Flere avtaler 25.04.2017 3740/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 22.02.2017 25.04.2017 3123/2017
Utgående brev Lisbeth Haugland m.fl. leasingperiode utløper 1.10.2017 > innlevering av bil til Sulland Harstad 25.04.2017 3830/2017
Utgående brev Tord Bergersen Vår ref 2009/360 KRN - Oppsummering etter møte 25.04.2017 25.04.2017 3861/2017
Utgående brev Lisbeth A. Barbala "Ny giv" - refusjonskrav reise 25.04.2017 190/2013
Utgående brev Werner Andersen Vår ref 2016/258 KRN - Vedr mottatte tegninger tilbygg - Ber om supplerende opplysninger 25.04.2017 3816/2017
Utgående brev Reppen Silje Vedr oppføring av garasje på Gnr 66 Bnr 22 (svar på henvendelse fra Statens Vegvesen) 25.04.2017 3821/2017
Inngående brev Jan Erik Ottestad Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven 25.04.2017 3828/2017
Inngående brev Leif Johansen, Akimo AS Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk varer 25.04.2017 3829/2017
Utgående brev alf erikson Vår ref 2017/389 KRN - Mottatte tegninger 24.04.2017 3797/2017
Inngående brev Tina Laurila Søknad om tilbygg til bolig 24.04.2017 3790/2017
Internt notat uten oppfølging Prosjektmøte 21.03.2017 24.04.2017 3183/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 8/17 Avvikling av 17.mai-arrangementet 2017 på Borkenes 24.04.2017 3781/2017
Inngående brev Iversen Edvard Wulff Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 24.04.2017 3800/2017
Utgående brev Frode Vik m.fl. Gnr 48 Bnr 1 - Deling. Formål: Tilleggsareal til Gnr 48 Bnr 36 24.04.2017 3784/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 7/17 Rus- og psykiatritjenesten: befaring 19.4.2017 24.04.2017 3780/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 9/17 Newtonrommet i Harstad - intensjon om videreført deltakelse 24.04.2017 3782/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 10/17 Borkenes skole - videre oppfølging. Forstudie 24.04.2017 3783/2017
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Vår ref 2017/267 KRN - Vedr klagefrist på dispensasjonsvedtak plassering carport/tilbygg 24.04.2017 3792/2017
Utgående brev Kai Lillegård Vedr. Carport, Langlia 2 24.04.2017 3793/2017
Utgående brev Kai Lillegård Gnr 55 Bnr 68 Snr 1 - Byggetillatelse tilbygg til bolig (carport) 24.04.2017 3788/2017
Inngående brev Werner Andreassen Tegninger 24.04.2017 3789/2017
Utgående brev Tina Laurila og Raymond Thrane Gnr 66 Bnr 22 - Mottatt søknad om tilbygg til bolig - Midlertidig svar/orientering 24.04.2017 3798/2017
Inngående brev Alf Erikson Tegninger 24.04.2017 3791/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Konkurransegrunnlag leasing av biler 2017-2021 21.04.2017 3771/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kunngjøring 153860 - leasing av biler 1.10.2017-30.9.2021 21.04.2017 3769/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Maja-Lisa P Sandlien Halseth Forsikring kulturskolens instrumenter/eiendeler 21.04.2017 3763/2017
Inngående brev Rolf-Rikard Bjørkvoll Holand Vedlegg til næringsfondsøknad, Holand Maritime Service & Ships 21.04.2017 3741/2017
Utgående brev Nils-Per Hunstad Gnr 40 Bnr 2 Svar på: Søknad om skadefellingstillatelse på grågås våren 2017 21.04.2017 3767/2017
Utgående brev Strr - Nina Dons-Hansen Arbeidsgrupper ByR 21.04.2017 3677/2017
Utgående brev Sigurd Johnsen Gnr 34 Bnr 3 Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 21.04.2017 3750/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune, Fylkesrådet Høring og offentlig ettersyn av planprogram samt varsel om oppstart av regional plan for reindrift 21.04.2017 3752/2017
Utgående brev Inger Ann Bendiksen Gnr 61 Bnr 2 Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 21.04.2017 3747/2017
Utgående brev Johan Helge Elde Gnr 61 Bnr 1 Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 21.04.2017 3751/2017
Utgående brev Sverre Henriksen Søknad om konsesjon, fallrettigheter Lysvåssdraget. Gnr 25 bnr 5 og 6 i Kvæfjord 21.04.2017 3774/2017
Utgående brev Hilde Elvine Bjørnå Purring: Innkalling til årsmøte i Interkommunalt arkiv Troms IKS 21.04.2017 3775/2017
Utgående brev Maja-Lisa P Sandlien Halseth Forsikring kulturskolens instrumenter/eiendeler 21.04.2017 3742/2017
Utgående brev Harstad Hugo Thode Hansen m.fl. delegering - høring nytt reglement 21.04.2017 3757/2017
Utgående brev Mats Gunnar Ringberg Vår ref 2016/1300 KRN - Oversender byggetillatelse til tilbygg Gnr 47 Bnr 43 21.04.2017 3739/2017
Utgående brev Mats Gunnar Ringberg og Maren Berg Bustadmo Gnr 47 Bnr 43 - Dispensasjon og byggetillatelse til tilbygg til bolig (garasje) og veranda 21.04.2017 3737/2017
Utgående brev Terje Johnsen Gnr 41 Bnr 3 Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 21.04.2017 3748/2017
Utgående brev Randi Hokland Gnr 41 Bnr 4 Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 21.04.2017 3749/2017
Inngående brev Maren B. Bustadmo Søknad om 3stk tilbygg til bolig 21.04.2017 3745/2017
Inngående brev Nils-Per Hunstad Søknad om skadefellingstillatelse på grågås 21.04.2017 3764/2017
Utgående brev Herdis Tretvoll Stoltz Retting av feil i matrikkel - egenerklæring om konsesjonsfrihet 21.04.2017 3772/2017
Utgående brev Michael Pettersen Vår ref 2017/458 KRN - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling av Gnr 60 Bnr 3 20.04.2017 3699/2017
Utgående brev Adresseliste Gnr 60 Bnr 3 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: Tilleggsareal til Gnr 60 Bnr 39 (boligeiendom) 20.04.2017 3698/2017
Inngående brev Petter Istad Schjeldrup Søknad om deling av Gnr 60 Bnr 3 20.04.2017 3702/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Uttalelse til anmodning om å trekke innsigelsen til reguleringsplan 20.04.2017 3715/2017
Utgående brev Helge Oskar Johan Lanes Vår ref 2017/389 KRN - Oversender nabovarsel på vegne av tiltakshaver Alf Erikson 20.04.2017 3723/2017
Inngående brev Randi Hokland Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 20.04.2017 3705/2017
Inngående brev Terje Johnsen Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 20.04.2017 3706/2017
Utgående brev Leiv Svenning Vår ref 2017/198 KRN - Tillatelse til deling av Gnr 60 Bnr 12 20.04.2017 3695/2017
Utgående brev Leiv Svenning Gnr 60 Bnr 12 - Tillatelse til deling av eiendommen (tomt rundt eksisterende våningshus og eldre driftsbygning, samt nausttomt) 20.04.2017 3693/2017
Utgående brev Rolv Kristiansen Vår ref 2017/205 KRN - Delingstillatelse Gnr 30 Bnr 24 20.04.2017 3697/2017
Utgående brev Rolv Kristiansen Gnr 30 Bnr 24 - Delingstillatelse (tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 63) 20.04.2017 3696/2017
Utgående brev Bjørn Mathisen Gnr 40 Bnr 1 Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 20.04.2017 3716/2017
Inngående brev Bjørn Mathisen Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 20.04.2017 3709/2017
Inngående brev Sigurd Johnsen Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 20.04.2017 3710/2017
Utgående brev Frank Pettersen Vedr grunnmur til hytte 20.04.2017 3724/2017
Inngående brev Inger Ann Bendiksen Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 20.04.2017 3703/2017
Inngående brev Johan Helge Elde Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 20.04.2017 3704/2017
Inngående brev Sverre Henriksen Søknad om konsesjon, fallrettigheter Lysvåssdraget 20.04.2017 3713/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om tørkesjå 20.04.2017 3736/2017
Utgående brev Kjetil Wold m.fl. Vår ref 2017/293 KRN - Oversender rammetillatelse for tilbygg til driftsbygning og nytt gjødsellager, Gnr 32 Bnr 8 20.04.2017 3721/2017
Utgående brev Landbruk Nord v/ Roger Østvik Gnr 32 Bnr 8 - Rammetillatelse for tilbygg til driftsbygning (kufjøs) og nytt gjødsellager 20.04.2017 3711/2017
Inngående brev Strr - Nina Dons-Hansen Suspicious URL: SV: Arbeidsgrupper ByR 19.04.2017 3684/2017
Inngående brev Fylesmannen i Troms Klage-disp. fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen 19.04.2017 3692/2017
Utgående brev UL Vårglimt Driftsavtale for underskrift 19.04.2017 3681/2017
Utgående brev Enova Kvæfjord kommune vurderer grunnvarmeanlegg: Nybygg og konvertering eksisterende 19.04.2017 3318/2017
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 19.04.2017 3686/2017
Inngående brev Magnus Andersen Søknad om fritak. Eiendomsskatt for våningshus-hovedbygning på Trastad Gård 19.04.2017 3688/2017
Versjon:5.0.7