eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Brødrene Killi AS SKvæfjord kommune - Toppenveien - Gnr 55 Bnr 37 - Påvisningsordre nr. 1911 - 5455506 i Kvæfjord kommune - 18.08.17 18.08.2017 7516/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Melding om tilsyn Kvæfjord kommune 17.08.2017 7492/2017
Inngående brev Frode Bakke Gnr 53 bnr 10 Gravemelding 17.08.2017 7490/2017
Inngående brev ***** Gbnr 42/1 Storhågteigen Ad klagesak Kvæfjord kommunes vedtak av 13.6.17-Klage av 23,6,17 og 09.3.17 17.08.2017 7481/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. Underretning om planvedtak – Statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen 17.08.2017 7474/2017
Inngående brev IMDI / KS Informasjon om busettng av flyktningar i 2017 og 2018 17.08.2017 7504/2017
Inngående brev Troms Fylkeskommune Fylkeskommunalt-/kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT)-avvikling av samarbeidet t innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT)-avvikling av samarbeidet 17.08.2017 7480/2017
Inngående brev ***** Driftstilskudd-Kontrollutvalgets sekretariat 17.08.2017 7482/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. 2017/8/bredbåndstilknytning Takstolfabrikken/Gåra Næringspark 17.08.2017 7317/2017
Utgående brev KS OU-fond Søknad om OU-midler til dekning av deltakeravgift Samplankurs 17.08.2017 7472/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Prtokoll fra drøftingsmøte 26.06.2017 17.08.2017 7495/2017
Inngående brev Installasjonsservice Gnr 58 bnr 50 Gravemelding 17.08.2017 7489/2017
Inngående brev Brødrene Killi AS Gnr 55 bnr 76 Gravemelding 17.08.2017 7487/2017
Inngående brev Brødrene Killi AS Gnr 55 bnr 37 Gravemelding 17.08.2017 7486/2017
Inngående brev Installasjonsservice Gnr 58 bnr 50 Gravemelding 17.08.2017 7485/2017
Inngående brev Installasjonsservice Gnr 58 bnr 50 Gravemelding 17.08.2017 7484/2017
Inngående brev Karlot Bømark Snøbrøyting på gård gnr 18/bnr11 17.08.2017 7477/2017
Inngående brev Brødrene Killi AS Toppenveien Gravemelding 17.08.2017 7488/2017
Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS Rapport vedr utført salgs,skjenke og røykekontroller 16.08.2017 7455/2017
Inngående brev Valg - Bjørn Henninen Feil på stemmesedler i Troms og Finnmark 15.08.2017 7425/2017
Inngående brev Per Mikal Eriksen Gnr 55 bnr 76 Søknad om byggetillatelse 15.08.2017 7423/2017
Inngående brev Troms Fylkeskommune Gnr 12 Bnr 8 -Høringsbrev i forbindelse med søknad om deling av eiendommen.Formål :Nausttomt 15.08.2017 7424/2017
Inngående brev Harstad Kommune Branntilsyn Kveldro Bosenter 2017 15.08.2017 7450/2017
Inngående brev Skarpsno Gård ANS Utbetaling av støtte fra næringsfond 15.08.2017 7427/2017
Inngående brev Sør-Troms Museum Utbetalingsanmodning driftstilskudd 2.termin 2017 Stiftelsen Sør-Troms Museum 14.08.2017 7411/2017
Inngående brev Troms Fylkeskommune Tilsagn om tilskudd over rekruttering og kompetansheving i landbruket til "Bærfordeling" 14.08.2017 7414/2017
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument gnr 58 bnr 181 14.08.2017 7412/2017
Inngående brev Askoy Kommune - Roger Granheim Askøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 13.08.2017 7401/2017
Utgående brev Wenche Moholdt Gnr 51 bnr 91 Verdivurdering i forbindelse med erverv av fast eiendom 11.08.2017 7381/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Planvedtak – Statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen 11.08.2017 7374/2017
Inngående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 10.08.2017 7377/2017
Inngående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 bnr 67 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 10.08.2017 7376/2017
Inngående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 10.08.2017 7378/2017
Inngående brev Magne Ditlefsen Gnr 48 bnr 36 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 10.08.2017 7379/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Forskrift om reduksjon av uførepensjon i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning 09.08.2017 7350/2017
Inngående brev Det kongelige arbeids- og sosialdepartement Endringer i overgangsreglene for uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning 09.08.2017 7351/2017
Inngående brev Byggeleder Ole Martin Kristiansen Gnr 56 Bnr 97 og 98 Nødvendig justering for praktis gjennomføring av drivstoffanlegg i Leikvika 09.08.2017 7369/2017
Inngående brev Knut Georg Hartviksen Gnr 17 bnr 20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 09.08.2017 7371/2017
Inngående brev Wenche Moholdt Gnr 51 bnr 91 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 09.08.2017 7370/2017
Inngående brev Lars Tverseth Vedr. NoNa-prosjektet regnskapsavslutning 09.08.2017 7349/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Samarbeidsavtaler mellom UNN og Kvæfjord kommune 09.08.2017 7339/2017
Inngående brev Arbeidstilsynet Tilsyn- Husby barnehage 08.08.2017 7331/2017
Utgående brev Torbjørn Holen Gnr 17 Bnr 29 Svar på søknad om dispensasjon fra Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag 01.11.17-01.05.22 04.08.2017 7303/2017
Inngående brev Posten Stortings-og sametingvalget 2017- Innsending av forhåndsstemmer 03.08.2017 7308/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Svar på lovbrudd i forbindelse med tilsyn med Kvæfjord kommune som barnehagemyndighet 03.08.2017 7302/2017
Utgående brev Eiendomsmegler1 Nord-Norge Gnr 57 Bnr 151 Oversendelse Meglerpakke. 03.08.2017 7307/2017
Inngående brev Eiendomsmegler1 Nord-Norge Gnr 57 Bnr 151 Meglerpakke 02.08.2017 7300/2017
Inngående brev Magne Johansen Ang. valgstyret i Moelv krets 02.08.2017 7292/2017
Inngående brev Torbjørn Holen Motorferdsel i utmark og vassdrag 01.11.17-01.05.22 02.08.2017 7296/2017
Inngående brev Torbjørn Halsten Holen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 02.08.2017 7294/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Svar-Høring i forbindelse med søknad om deling av eiendom 02.08.2017 7297/2017
Inngående brev Aase Wang Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 02.08.2017 7293/2017
Inngående brev Birger Holand Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning 02.08.2017 7298/2017
Inngående brev Alf Brekken og Sønner AS Gravemelding- Bytting av stikkrenne og utkiling på FV103 02.08.2017 7295/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 02.08.2017 7251/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 02.08.2017 7266/2017
Inngående brev Eiendomsmegler1 Gnr 54 Bnr 92 Meglerpakke 01.08.2017 7289/2017
Utgående brev Eiendomsmegler1 Gnr 54 Bnr 92 Oversendelse Meglerpakke 01.08.2017 7290/2017
Utgående brev Privatmegleren v/Torje Slettli Gnr 61/93 Oversendelse Meglerpakke. 01.08.2017 7279/2017
Inngående brev Privatmegleren v/Torje Slettli Gnr 61/93 Meglerpakke 31.07.2017 7278/2017
Internt notat uten oppfølging Tor Anders Markussen Forvaltningsplan for statlig sikret friluftsområde 28.07.2017 7115/2017
Utgående brev Fagforbundet Kvæfjord Seniortiltak for ansatte som arbeider natt - Purring 27.07.2017 6842/2017
Utgående brev VG Innsyn (Troms) 27.07.2017 6829/2017
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen Velferdsteknologi konferanse 25.9.27 i harstad - eldrerådene 27.07.2017 6678/2017
Utgående brev Hinnøy Maskin AS Kvæfjord kommune - Gravetillatelse - Gnr 39 bnr 3 - Kveøy - Hinnøy maskin for Troms fylkeskommune, kulturetaten- 17/909 26.07.2017 6704/2017
Utgående brev Fredskorpset NoNa-prosjektet - oversendelse av regnskapsutdrag fra Kvæfjord kommune mv 25.07.2017 7250/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse 24.07.2017 7237/2017
Inngående brev Hinnøy Maskin AS Tilbakemelding fra geomatikk ang. Leikvika 24.07.2017 7236/2017
Inngående brev Roald Skoglund Søknad om utslipp av santitær og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 24.07.2017 7243/2017
Utgående brev Hinnøy Maskin AS Gravetillatelse gnr 56 bnr 97, 98 og 181 24.07.2017 7238/2017
Inngående brev Hans Anton Salen Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner 24.07.2017 7241/2017
Utgående brev Jon Arne Eriksen Gnr 14 Bnr 1 - Kvalitetsheving av matrikkelen - Varsel om befaring 24.07.2017 7239/2017
Inngående brev Hans Anton Salen Kvittering for nabovarsel 24.07.2017 7242/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Spørsmål ift nye legemiddelavtaler 21.07.2017 7222/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Are Edgar Stenkjær Brøyting Toppenvegen og parkering ved Skytterbanen 21.07.2017 7202/2017
Inngående brev Klabu Kommune - Jan Petter Opedal Vertskommunetilskudd til Klæbu 21.07.2017 7201/2017
Utgående brev NRK Oda Viken INNSYN 21.07.2017 7213/2017
Utgående brev Britt Hellesvik Er dette lov? 21.07.2017 7209/2017
Utgående brev Gerhard Berg Berg/Engen boligområde - mulige eiendomsoverdragelser 21.07.2017 7210/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Doknr 23 med kartvedlegg 21.07.2017 7212/2017
Inngående brev Arkiv Troms Eiermøte arkiv Troms IKS torsdag 5. oktober kl 11 21.07.2017 7223/2017
Inngående brev Arkiv Troms Eiermøte arkiv Troms IKS torsdag 5. oktober kl 11 21.07.2017 7224/2017
Utgående brev Roy Søberg LRS-planen 21.07.2017 7218/2017
Utgående brev Protector m.fl. [Skadenr PRO-289917] Vedr.Tilbakeslag av kloakk, Kvæfjord kommune, Protector ref. 289917 21.07.2017 7225/2017
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum 40000 kr fra Landbruksdirektoratet 21.07.2017 7215/2017
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg faktura kunngjøring planvedtak 21.07.2017 7205/2017
Utgående brev Jørill Wogtor m.fl. sommeranvisninger Vik oppvekstsenter 21.07.2017 7204/2017
Utgående brev EL-TEAM AS faktura 23144 Langvassbukt 21.07.2017 7206/2017
Utgående brev Hans Arne Myreng faktura 23144 Langvassbukt 21.07.2017 7214/2017
Utgående brev Veidekke (2017/926) Gnr 48 bnr 32 tillatelse til graving 21.07.2017 6895/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Vedtak om stimuleringstilskudd på kr 40 000 for 2017 21.07.2017 7208/2017
Utgående brev Installasjonsservice Gravemelding/tillatelse 43/52 mfl 21.07.2017 7217/2017
Inngående brev Installasjonsservice Gravemelding 21.07.2017 7207/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. Fwd: SV: Kvæfjord: Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 21.07.2017 7220/2017
Inngående brev Harstad kommune Forsendelse fra Harstad kommune 21.07.2017 7221/2017
Utgående brev Holand Maritime Service & Ships m.fl. 2017/7/Kvæfjord kommune - foreløpig svar: søknad til kommunalt næringsfond 21.07.2017 6985/2017
Utgående brev Ostre-Toten Kommune - Gry Hege Strandbakke 2017/20/Rapportering vertskommunebrukere 2017 til LVSH.xlsx 21.07.2017 6909/2017
Utgående brev Stange Kommune - Knut Olav Halvorsen Stange - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7142/2017
Utgående brev Saltdal Kommune - Per Arne Østerkløft Saltdal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7137/2017
Utgående brev Ringsaker Kommune - Hidemstrædet, Rita Ringsaker - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7136/2017
Utgående brev Gran Kommune - Gunn Kristin Reinli Gran - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7135/2017
Utgående brev Nome Kommune - Grethe Fjågesund Nome - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd/Vertskommunebrukere - Nome 2017 21.07.2017 7134/2017
Utgående brev Sortland Kommune - Gerd Steinsund Sortland - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd/telling av vertskommunebeboere pr 1.1.2017 Sortland 21.07.2017 7133/2017
Utgående brev Balestrand Kommune - Margrethe Vie Myren Balestrand - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7132/2017
Utgående brev Ringerike Kommune - Monica Juverud Sørstrøm Ringerike - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7128/2017
Utgående brev Meldal Kommune - Ole Edward Sandvik Meldal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7131/2017
Utgående brev Bronnoy Kommune - May Klara Holm Brønnøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7130/2017
Utgående brev Skodje Kommune - Eirik Frøystad Skodje - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7129/2017
Utgående brev Fylkesmannen - Hagen Hansen, Trude Rapportering av Skogtrærnes blomstring og frøsetting 2017 21.07.2017 7087/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Tomflaskehåndtering i offentlig rom 21.07.2017 7219/2017
Utgående brev Anders Aasheim Tilskudd til frisklivssentralen - Fylkesmannen minner om at akseptskjema må sendes inn 21.07.2017 6577/2017
Inngående brev Vegvesen - Dokument 15/243282-7 Vedrørende søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 83 - parkeringsplass - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 21.07.2017 7203/2017
Utgående brev Atle Trondsen Veinavn i Kvæfjord 21.07.2017 7196/2017
Inngående brev As Kommune - Ås kommune Ås - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 20.07.2017 7185/2017
Inngående brev Hamar Kommune - Vigdis Galaaen Vertskommune tilskudd. 20.07.2017 7180/2017
Inngående brev post Flora - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 20.07.2017 7172/2017
Utgående brev Sjoerd Paulusma 2017/24 2017/25/Kvæfjord kommune: Brøyte avtale 20.07.2017 7167/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysingen Gbnr 56/181 - tinglysing av skjøte 20.07.2017 7117/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdep 14/7271-42 Statlig reguleringsplan for E10/rv85/rv83 Hålogalandsvegen - Planvedtak 20.07.2017 7181/2017
Utgående brev Statens vegvesen Region nord 16/468: melding om uheldig trafikkbilde 20.07.2017 7171/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad KSE-posten nr. 2/2017 - eiendomsskatt 20.07.2017 7198/2017
Utgående brev V Monica Stafne Reiseregning 20.07.2017 7197/2017
Utgående brev Bjørn Gunnar Holand foreløpig svar: søknad til kommunalt næringsfond 20.07.2017 7199/2017
Utgående brev Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret Bekreftelse av opplysninger i Enhetsregisteret 20.07.2017 7113/2017
Utgående brev Jan Petter Opedal Vertskommunetilskudd til Klæbu 20.07.2017 7194/2017
Utgående brev Jan Petter Opedal Vertskommunetilskudd til Klæbu 20.07.2017 7193/2017
Utgående brev Harstad kommune Newtonrommet i Harstad - videreført deltakelse. Status på saken 20.07.2017 7200/2017
Utgående brev Bendiks Harald Arnesen Gnr 39 Bnr 9 - Kvalitetsheving av matrikkelen - Varsel om befaring 20.07.2017 7177/2017
Utgående brev Kjell Magne Børre Hjalte Gnr 45 Bnr 49 - Kvalitetsheving av matrikkelen - Varsel om befaring 20.07.2017 7173/2017
Utgående brev Terje Mikalsen skipsvrak ved Refsnes kai 20.07.2017 7179/2017
Inngående brev Sandefjord Kommune - Aili Samuelsen Sandefjord - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7170/2017
Inngående brev Ostre-Toten Kommune - Gry Hege Strandbakke Østre Toten - foreløpig anslag vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7169/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ågot Hammari Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits 19.07.2017 7145/2017
Inngående brev Kartverket Dokumentet har magler og kan ikke tinglyses 19.07.2017 7112/2017
Utgående brev Stjørdal kommune Stjørdal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7166/2017
Utgående brev Rita Yri Klæbu - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7160/2017
Utgående brev Anita Eide Lothe Gloppen - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7156/2017
Utgående brev Wenche Gregersen Holmestrand - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7152/2017
Utgående brev Ørskog kommune Ørskog - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7165/2017
Utgående brev Hamar kommune Hamar - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7164/2017
Utgående brev Bærum kommune Bærum - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7163/2017
Utgående brev Steen Tove Penna Leksvik - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7153/2017
Utgående brev Sigrund Berge Midbrød Eigersund - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7149/2017
Utgående brev Gry Hege Strandbakke Østre Toten - foreløpig anslag vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7148/2017
Utgående brev Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7162/2017
Utgående brev Ås kommune Ås - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7161/2017
Utgående brev Lene Nilssen Søndre Land - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7159/2017
Utgående brev Kalsvik Robert Flora - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7158/2017
Utgående brev Johanne Rypdal Vestnes - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7157/2017
Utgående brev Aili Samuelsen Sandefjord - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7155/2017
Utgående brev Kitty Marie Eikeland Hå - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7154/2017
Utgående brev sjoerd paulusma 17/25/Kvæfjord kommune: Brøyte avtale 19.07.2017 7168/2017
Inngående brev Ottar Markussen Søknad om klarlegging av eksisterende grense 19.07.2017 7127/2017
Utgående brev Neteland, Anne Lise Kvam - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7151/2017
Utgående brev Roger Granheim Askøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7150/2017
Inngående brev DNB-Eiendom Gnr 58/35 Meglerpakke 18.07.2017 7106/2017
Utgående brev Ann-Elise Hansen 2017/45/ad attestere - fullmakt til att/anvisning på fakturabehandling/lønnsbilag 18.07.2017 7111/2017
Utgående brev Frits Olav Walberg m.fl. Gnr 12 Bnr 9 - Varsel om oppmålingsforretning - Lagerhall. Tilskudd skredsikringsrapport 18.07.2017 5135/2017
Utgående brev LVSH Magne Værholm 2017/20: medlemskommuner i LVSH 18.07.2017 7110/2017
Utgående brev DNB-Eiendom Gnr 58/35 Meglerpakke 18.07.2017 7107/2017
Utgående brev Edgar Johansen m.fl. Protokoll - Gnr 64 bnr 12 - Deling av eiendommen. Formål: Tomt rundt eksisterende våningshus 18.07.2017 7090/2017
Inngående brev Helsedir - Trude Horne 16/322-4 - Spørsmål om oppdaterte tall for vertskommunetilskudd 17.07.2017 7078/2017
Utgående brev Kjell Bjarne Svendsen m.fl. Protokoll - Gnr 43 Bnr 7 - Deling av eiendommen med formål hyttetomt rundt eksisterende seterhus (som samtidig skal bruksendres til fritidsbolig) 17.07.2017 7084/2017
Utgående brev Geir Hagen Protokoll Gnr 54 Bnr 11 - Deling med formål boligtomt til Gnr 54 Bnr 11 Fnr 1 (festetomt skal utgå) 17.07.2017 7005/2017
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 30 Bnr 26 - Søknad om allerede oppført påbygg - Søknaden er mangelfull 17.07.2017 7071/2017
Utgående brev Frits Walberg m.fl. Protokoll - Gnr 12 Bnr 9 - Lagerhall. Tilskudd skredsikringsrapport 17.07.2017 7080/2017
Utgående brev Roald Skoglund Gnr 66 bnr 50 og 56. Behandling av utslippstillatelse for avløpsanlegg. 17.07.2017 7085/2017
Utgående brev Dulo Dizdarevic Gnr 57 Bnr 146 - Tillatelse til bygging av redskapsbod oppå eksisterende platting (på vilkår) 17.07.2017 7067/2017
Utgående brev Per Lorentz Waran m.fl. Gnr 47 Bnr 6 - Deling av eiendommen. Formål: Boligtomt i Lamhagan 17.07.2017 7076/2017
Utgående brev Kjell Arne Røvik Nabovarsel 17.07.2017 7073/2017
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref 2017/937 KRN - Vedr planer om ny turisthytte v/ Haakonsbu i Jonsheimen 17.07.2017 7070/2017
Utgående brev Dulo Dizdarevic Vår ref 2017/702 - Tillatelse til redskapsbod oppå eksisterende platting Gnr 57 Bnr 146 - Oversender vedtak 17.07.2017 7069/2017
Inngående brev Ronny Sørensen, Accountor Harstad Informasjon Harstad Eiendomsinvest AS pr 30. juni 2017 14.07.2017 7062/2017
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/106073-2 Svar på høringsbrev - deling av eiendom for nausttomt - gnr. 12 bnr. 8 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 14.07.2017 7038/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.07.2017 6977/2017
Utgående brev Erik Meistad m.fl. Vår ref 2017/718 - Vedr plassering av planlagt tomannsbolig Gnr 57 Bnr 319 14.07.2017 7064/2017
Utgående brev Cecilie Lykken m.fl. Gnr 43 bnr 52 - Sanitærsøknad Straumen . Behandling av utslippstillatelse. 14.07.2017 7052/2017
Utgående brev Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Vår ref 2017/291 - Igangsettingstillatelse drivstoffanlegg Leikvika 14.07.2017 7041/2017
Utgående brev SIV. ING. MRIF TORLEIF JØRGENSEN Gnr 56 Bnr 97 og 98 - Igangsettingstillatelse for nytt drivstoffanlegg i Leikvika 14.07.2017 7022/2017
Utgående brev Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen (2017/291) Link til skjemaer for søknad om igangsettingstillatelse 14.07.2017 6968/2017
Inngående brev Britt Hellesvik Er dette lov? 14.07.2017 7068/2017
Utgående brev Kvæfjord menighet avvikling av kommunalt lysanlegg i Langvassbukt 14.07.2017 7047/2017
Utgående brev Troms fylkeskommune Utbetalingsanmodning spillemidler Borkenes kunstgressbane - lysanlegg 14.07.2017 7026/2017
Inngående brev Dulo Dizdarevic Avstandserklæring 14.07.2017 7066/2017
Utgående brev 3Dprint - Frode Eldevik 2016/670: Oppdragsavtalen m/ Frode Eldevik (5) 14.07.2017 7034/2017
Inngående brev Hinnøy Maskin Gravemelding 14.07.2017 7042/2017
Utgående brev Troms fylkeskommune 17/96/Tilstandsvurdering av kirkene i Troms 14.07.2017 7049/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Tilstandsvurdering av kirkene i Troms- Forespørsel om tilstandsregistreringer og kontaktperson for befaring 14.07.2017 7048/2017
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. [Skadenr PRO-185068] Kvæfjord Kommune Husby Barnehage 14.07.2017 7056/2017
Utgående brev Sigerfjord Service avtale om fylling av drivstoff ved Sigerfjord Service 14.07.2017 7046/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad Hvilken bil gjelder dette? 14.07.2017 7035/2017
Utgående brev Harstad kommune v/ Drift- og Utbyggingstjenesten Gnr 54 Bnr 32 - Høringsbrev vedr mottatt søknad om plassering av planlagt tilbygg bad samt frittliggende garasje i avstand hhv ca. 5 meter, 4,9 meter og 6,3 meter fra senterlinje kommunal vei, Industrivegen 14.07.2017 7045/2017
Utgående brev Karl Børre Karlsen Gnr 14 Bnr 2 - Vedr klagebehandling badestamp teknisk utvalg 13.06.2017 (tu-sak PS 27/17) - Vedtaket om avslag er ikke påklaget / frist for fjerning 14.07.2017 7039/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.07.2017 7000/2017
Utgående brev Helge Hofsøy Vår ref 2009/76 - Ferdigattest for naust, uthus og anneks på Gnr 61 bnr 93 14.07.2017 7058/2017
Utgående brev Helge Hofsøy Gnr 61 Bnr 93 - Ferdigattest for anneks, uthus og naust på eiendommen 14.07.2017 7054/2017
Inngående brev 13.07.2017 Kontrollerklæring 14.07.2017 7063/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune, Kulturetaten Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling formål: Boligtomt 14.07.2017 7055/2017
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen Svanhild Farstad lønn 14.07.2017 6976/2017
Utgående brev erik kjærvik Vår ref 2017/792 KRN - Status delingssak Gnr 66 Bnr 6 14.07.2017 7043/2017
Versjon:5.0.7