eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** 23.02.2018 718/2018
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** 23.02.2018 716/2018
Utgående brev Morten Klo Vår ref 2018/229 KRN - Vedr planer om tilbygg til bolig 23.02.2018 1911/2018
Utgående brev Gunn Andersen Gnr 56 Bnr 58 - Vedr dine planer om frittliggende garasje (ca. 30 m2) - Foreløpige vurderinger 23.02.2018 1902/2018
Utgående brev Morten Klo Gnr 50 Bnr 5 - Vedr planer om tilbygg til bolig (nytt inngangsparti) 23.02.2018 1900/2018
Utgående brev Sølvi Hennie Skaftnes m.fl. Gnr 16 bnr 7 og Gnr 16 bnr 2 - Langvassbukt Protokoll for retting i kartet 23.02.2018 1898/2018
Utgående brev Karlot Bømark Adkomsterklæring for hyttetomten til Helsingeng 23.02.2018 1914/2018
Utgående brev Kjell Bjarne Svendsen m.fl. Gnr 43 Bnr 7 - Protokoll for grense mot 43/23 og deler av 43/2 Oppmåling 16.6.2017 23.02.2018 1888/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune- innspill jordbruksforhandlingene 2018 23.02.2018 1913/2018
Utgående brev Jonny Schanche Eivik (2018/263) Avtale mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS om teknisk vakt 23.02.2018 1881/2018
Utgående brev Just-Børre Glomsås (2017/843) Ang. Kvæfjord kulturhus og manglende varslingsanlegg ifht arr. 23.02.2018 1847/2018
Utgående brev Aat Vos {Spam?} Re: Mylderhuset in Borkenes, contract ++ 23.02.2018 1895/2018
Utgående brev Anne Martha Sørnes m.fl. Gnr 30 bnr 40 - Feil i eiendomskart 23.02.2018 453/2018
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/45114-9 Dispensasjon fra byggegrense for oppføring av garasje - gnr. 54 bnr. 11 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 22.02.2018 1878/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref 2018/242 KRN - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om rammetillatelse / dispensasjon for fritidsbolig med næringsdel 22.02.2018 1870/2018
Utgående brev Lind Øyvind Fritidsbolig og næringsbygg Bremnes. Søknad om rammetillatelse 22.02.2018 1869/2018
Utgående brev Erik Hjemmestad Kjærvik Gnr 66 Bnr 6 - Dispensasjon i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: Inntil 2000 m2 boligtomt 22.02.2018 1673/2018
Inngående brev Formannskapet PS 7/18 Vurdering av lønn — administrasjonssjefen 22.02.2018 1861/2018
Inngående brev Formannskapet PS 11/18 Anette Norskott - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond 22.02.2018 1859/2018
Utgående brev Statens vegvesen region Nord Kvæfjord kommune må kontakte Biltilsynet for å få riktig eier på diverse kjøretøy, De ligger nå uten orgnr. som eier 22.02.2018 1852/2018
Inngående brev Formannskapet PS 6/ 18 Økt behov for sentrumsnære parkeringsplasser 22.02.2018 1862/2018
Utgående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet HØRINGSUTTALELSE - om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget 22.02.2018 1849/2018
Utgående brev Anette Norskott m.fl. 2018/7/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: tilskudd fra kommunalt næringsfond 70 000 kr 22.02.2018 1828/2018
Inngående brev Formannskapet PS 3/18 Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget 22.02.2018 1867/2018
Utgående brev Adresseliste Gnr 66 Bnr 14 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av fritidsbolig med næringsdel 22.02.2018 1856/2018
Utgående brev Anton Pettersen m.fl. Vår ref 2017/792 KRN - Dispensasjonsvedtak i påvente av manglende dokumentasjon delingssak Gnr 66 Bnr 6 22.02.2018 1855/2018
Utgående brev Adressater massiv utsendesle Melding om tildeling av veiadresse. 22.02.2018 1851/2018
Inngående brev Formannskapet PS 4/ 18 Status i forprosjektet Rå Kompetansesenter 22.02.2018 1864/2018
Utgående brev Thomas Hagerupsen Innsyn 22.02.2018 1538/2018
Inngående brev Formannskapet PS 2/ 18 Orientering om regnskap 2017 22.02.2018 1865/2018
Inngående brev Formannskapet P5 1/ 18 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.11.2017 22.02.2018 1866/2018
Inngående brev Formannskapet PS 8/ 18 Oppfølging av politiske vedtak 2017 22.02.2018 1860/2018
Inngående brev Formannskapet PS 5/ 18 Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms 22.02.2018 1863/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Fylkesmannens svar til anmodning om å trekke innsigelsen knyttet til plan for elda hyttefelt i Kvæfjord kommune 22.02.2018 1857/2018
Inngående brev Formannskapet PS 9/18 Høringsuttalelse: Kulturlandskap av nasjonal interesse i Troms 22.02.2018 1868/2018
Internt notat uten oppfølging Anders Bølgen rf-1022B 2017 22.02.2018 1444/2018
Inngående brev Opplysningsvesenets fond Generell henvendelse 22.02.2018 1858/2018
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 47 bnr 45 fnr 1 - Melding til tinglysing for utgått matrikkelenhet 22.02.2018 1822/2018
Utgående brev Ovf - Kitty Moss Sørensen Kvæfjord pg - vedr. henvendelse om grensen mellom 54/2, 54/7 og 54/1, vår sak 18/40 22.02.2018 1834/2018
Utgående brev Ovf - Kitty Moss Sørensen Kvæfjord pg - vedr. henvendelse om grensen mellom 54/2, 54/7 og 54/1, vår sak 18/40 22.02.2018 1833/2018
Utgående brev Kitty Kvæfjord pg - vedr. henvendelse om grensen mellom 54/2, 54/7 og 54/1, vår sak 18/40 22.02.2018 1850/2018
Inngående brev Ovf - Kitty Moss Sørensen Kvæfjord pg - vedr. henvendelse om grensen mellom 54/2, 54/7 og 54/1, vår sak 18/40 21.02.2018 1830/2018
Inngående brev Hotmail - Bendiks Arnesen Søknad om fritak for saksbehandlingsgebyr 21.02.2018 1827/2018
Inngående brev Bjørn Gunnar Holand tilskudd fra kommunalt næringsfond. Delutbetaling nr 2 21.02.2018 1826/2018
Inngående brev Anton Berg 47/45 - innløsning av festetomt 21.02.2018 1821/2018
Inngående brev Eurojuris - Øystein Sagen 47/45 - innløsning av festetomt 21.02.2018 1820/2018
Inngående brev K-Eiendom - Jonny Schanche Eivik gbnr 57/264/Idrettsvn 29: overdragelse av eiendom fra Kvæfjord kommune til Kvæfjord Eiendom AS 21.02.2018 1799/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad Leikvika Diesel - tilbakeføring av areal rundt dieseltank 21.02.2018 1817/2018
Utgående brev SMISO m.fl. 17/1195/Kvæfjord kommune - tilskudd til SMISO 21.02.2018 1824/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. Eilif Markussen: SAKEN STILLES I BERO/Mulig kjøp av kommunal eiendom som tillegg til 47/48/Lamhaganveien 3 21.02.2018 1795/2018
Saksframlegg/innstilling Anette Norskott - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond 21.02.2018 1559/2018
Saksframlegg/innstilling Økt behov for sentrumsnære parkeringsplasser 21.02.2018 1440/2018
Inngående brev Johan Helge elde Søknad om deling av Gnr 61 Bnr 56 og 1. Formål: Tomt rundt eksisterende våningshus 21.02.2018 1808/2018
Utgående brev Erik Kjærvik Vår ref 2017/792 KRN - Vedr. forventet saksbehandlingstid og eventuell klagebehandling 21.02.2018 1807/2018
Utgående brev Erik Kjærvik Vår ref 2017/792 KRN - Vedr. fullmakt fra hjemmelshaver og avtaler om vei, vann, kloakk og strøm 21.02.2018 1806/2018
Utgående brev MURER TERJE SCHJELDERUP AS Gnr 53 Bnr 26 - Vedr mottatt søknad om ferdigattest 21.02.2018 1804/2018
Utgående brev Einan, Bjørn m.fl. Vår ref. 2017/1164 KRN - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling av Gnr 61 Bnr 56 og Bnr 1 (tomt rundt eksisterende våningshus) 21.02.2018 1802/2018
Utgående brev Adresseliste Gnr 61 Bnr 56 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling med formål selvstendig tomt rundt eksisterende våningshus 21.02.2018 1798/2018
Inngående brev Levekårsutvalget PS 1/18 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 22.11.2017 21.02.2018 1812/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Troms fylkeskommune og Statskog SF 21.02.2018 1825/2018
Utgående brev Steinar Langnes (2018/258) Kart/GIS-samarbeid 21.02.2018 1742/2018
Utgående brev Postmottak Troms Fylkeskommune (2016/562) Høringsdokumentet «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms»: Kvæfjord kommunes uttalelse 21.02.2018 1794/2018
Utgående brev Anne Karine Sandmo m.fl. (2016/562) Høringsdokumentet «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms»: Kvæfjord kommunes uttalelse 21.02.2018 1793/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.11.2017 21.02.2018 1359/2018
Inngående brev Levekårsutvalget P5 4/ 18 Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og barnehagestruktur Flesnes skolekrets 21.02.2018 1810/2018
Inngående brev Levekårsutvalget P5 4/ 18 Fremdriftsplan og prosess for utredning av skole- og barnehagestruktur Vik skolekrets 21.02.2018 1809/2018
Saksframlegg/innstilling Orientering om regnskap 2017 21.02.2018 1442/2018
Inngående brev Foreningen Norden Foreningen Norden vil med dette oppfordre din kommune til å inspirere rektorer, lærere og elever til å ta del i feiringen av Nordens dag 23. mars 2018 21.02.2018 1797/2018
Inngående brev Utdannings forbundet Ad kommunestyrevedtak tilknyttet budsjett 2018. 21.02.2018 1796/2018
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartement Samplan: Tverrfaglig videre- og etterutdanningskurs/studium for samfunnsplanlegging- og utvikling. Utlysning 2018-19 21.02.2018 1805/2018
Inngående brev Levekårsutvalget PS 2/ 18 Endringer av Midtre Hålogaland friluftsråd's vedtekter 21.02.2018 1811/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Veien nedenfor Bygdevegen 18-20 21.02.2018 299/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Dokument 16/27419-22 Høringsuttalelse - Reguleringsforslag for hytteområde - gnr. 61 bnr. 91 - Elda i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 21.02.2018 298/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Merknader til - «Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 - Elda» i Kvæfjord kommune - sak 37/17. 21.02.2018 297/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Gravemelding- WS Maskin & Transport 21.02.2018 11170/2017
Utgående brev Hålogaland Elektro as Kvæfjord kommune - Branndokumentasjon - Vik oppvekstsenter 2010 21.02.2018 1816/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad Vik oppvekstsenter - Branntilsyn - Delvis tilfresstillende tilbakemelding - Branntilsyn - Vik oppvekstsenter - 2017 21.02.2018 1815/2018
Utgående brev Anton Pettersen Gnr 66 Bnr 6 Jordlovsbehandling av søknad om deling av grunneiendom i Kvæfjord kommune 21.02.2018 1791/2018
Utgående brev UDI 2018/1/Kvæfjord kommune - tilsagnsbrev vertskommunetilskudd 2.kvartal 2017 21.02.2018 1829/2018
Utgående brev Terese Simonsen Meddelelse Mylderhuset Borkenes 21.02.2018 1569/2018
Inngående brev Levekårsutvalget PS 6/18 Orientering om fremdrift for Kvæfjord folkeverksted 21.02.2018 1813/2018
Utgående brev Aat Vos Quote for Kvæfjord Kommune Mylderhuset interior design 21.02.2018 1136/2018
Saksframlegg/innstilling Status i forprosjektet Rå Kompetansesenter 21.02.2018 1433/2018
Inngående brev Sametinget Næring- 2018 - Reindriftsfaglig konsekvensutredning- Harstad og Kvæfjord 21.02.2018 1823/2018
Inngående brev Narvik Kommune - Steinar Langnes (2018/258) Kart/GIS-samarbeid 20.02.2018 1784/2018
Inngående brev Sidsel Andreassen fra VG: Spørsmål til kommuneoverlege og helsesjef om legevakt 20.02.2018 1788/2018
Inngående brev BankAxept Ny avtale med BankAxept er akseptert 20.02.2018 1763/2018
Utgående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.02.2018 1752/2018
Utgående brev Bjørn Gunnar Holand tilskudd fra kommunalt næringsfond. Delutbetaling nr 2 20.02.2018 1790/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Oppfølgingsliste politiske vedtak 2017 - Kommunestyret 20.02.2018 1450/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Oppfølgingsliste politiske vedtak 2017 - kommunestyret 20.02.2018 1449/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Budsjettrundskriv 2018 20.02.2018 1504/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Pressemelding Regnskap 2017 20.02.2018 1503/2018
Utgående brev Oddvar Aksberg Svar på Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 20.02.2018 1646/2018
Utgående brev Harstad Turlag Svar på: Søknad om transportflyging -Landingstillatelse - Harstad Turlag 20.02.2018 1640/2018
Utgående brev Petter Istad Schjeldrup Gnr 60 Bnr 3 Jordlovsbehandling av søknad om deling av eiendom som tilleggsareal til 60/39 20.02.2018 1527/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Turkartpakkeprosjekt i Midtre Hålogaland Friluftsråd 20.02.2018 1461/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kulturdep. -Svar på henvendelse om spillemidler 20.02.2018 1761/2018
Utgående brev Kvæfjord Frivilligsentral Forespørsel om deltakelse i friluftsskole 20.02.2018 1751/2018
Utgående brev Eurojuris - Øystein Sagen 47/45 - innløsning av festetomt 20.02.2018 1747/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2017/46/utkast SAK: Tildeling av nye adressenavn 19.02.2018 1740/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2017/46/adressenavn - oppslag på kommunens hjemmeside 19.02.2018 1739/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2017/46/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: nye adressenavn i Kvæfjord 19.02.2018 1738/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2017/46/Bremnesveien - utkast/tildeling av adressenummer 19.02.2018 1737/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2017/46/Kvæfjord kommune/tildeling av adressenummer 19.02.2018 1736/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1735/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1734/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad Vegadresser 19.02.2018 1733/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1732/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2017/46 (vei)adressenavn 19.02.2018 1731/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2017/46: Etablering av 15 veinavn. 19.02.2018 1730/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegnett-fil 19.02.2018 1729/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegnett-fil 19.02.2018 1728/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46/Kvæfjord kommune: Veinavn i kommunen - Refsnes/Revsnes 19.02.2018 1727/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegnett-fil 19.02.2018 1726/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46/Kvæfjord kommune: adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 19.02.2018 1725/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46/Kvæfjord kommune: DOKUMENT 1 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 19.02.2018 1724/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46/Kvæfjord kommune DOKUMENT 2 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 19.02.2018 1723/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46/Kvæfjord kommune: adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 19.02.2018 1722/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46/Kvæfjord kommune: adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 19.02.2018 1721/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46/Kvæfjord kommune: adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014 19.02.2018 1720/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen veinettsfiler/pdf 19.02.2018 1719/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen veinettsfiler/pdf 19.02.2018 1718/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen veinettsfiler/pdf 19.02.2018 1717/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46/Kvæfjord kommune/adressenummer 19.02.2018 1716/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1715/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1714/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46: Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1713/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46: veinettsfiler/pdf 19.02.2018 1712/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad 2018/46: Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1711/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1710/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad Vegadresser Kvæfjord kommune 19.02.2018 1709/2018
Inngående brev Kartverket - Steinar Vaadal Avtale om matrikkelføring til signering 19.02.2018 1708/2018
Inngående brev Kartverket - Steinar Vaadal Avtale om matrikkelføring til signering 19.02.2018 1707/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Status omadressering Kvæfjord 19.02.2018 1706/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Status omadressering Kvæfjord - oppdatering 19.02.2018 1705/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Birger Bjørnstad adresser status 19.02.2018 1704/2018
Inngående brev Kartverket - Nils-Arne Larsen Vegadressering Kvæfjord 14 hovedveier - Lister og SOSI-filer 19.02.2018 1703/2018
Inngående brev Eurojuris - Øystein Sagen 47/45 - innløsning av festetomt 19.02.2018 1666/2018
Inngående brev Hinnstein - Kjell E. Gustavsen SØKNAD OM IGT4. Ettersendt dokumentasjon 19.02.2018 1661/2018
Inngående brev Hinnstein - Kjell E. Gustavsen SØKNAD OM IGT4. (SV: Vår ref 2016/599 - Rammetillatelse nytt ventilhus og høydebasseng, Gnr 55 Bnr 37) 19.02.2018 1659/2018
Inngående brev Stene Larsen Signatur fra tiltakshaver 19.02.2018 1697/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 2/ 18 Orientering om Kvæfjord folkeverksted 19.02.2018 1680/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 6/ 18 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2017 19.02.2018 1683/2018
Inngående brev Eldrerådet P5 8/ 18 Årets fellesmøte for eldrerådene i Sør-Troms 2018 -Foreløpig info 19.02.2018 1682/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 1/18 Godkjenning av eldrerådets møtebok fra 21.11.2017 19.02.2018 1688/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 2/ 18 Orientering om Kvæfjord folkeverksted 19.02.2018 1687/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 7/18 Samarbeid med Ungdomsrådet og Ungdommens Kulturmønstring 19.02.2018 1699/2018
Inngående brev Kvæfjord kulturskole Til Ungdomsrådet i Kvæfjord kommune 19.02.2018 1698/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 5/ 18 Kontakt på tvers av aldersgrenser - oppfølgingssak 19.02.2018 1684/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 1/18 Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 21.11.2017 19.02.2018 1681/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 5/ 18 Kontakt på tvers av aldersgrenser -oppfølgingssak 19.02.2018 1677/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 6/ 18 Samarbeid Kvæfjord Frivilligsentral og ungdomsrådet -orientering 19.02.2018 1676/2018
Inngående brev Ågot Hammari Gruppearbeider 1. OU samling HO 24.01.2018 19.02.2018 1667/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Rammeprogram for 1.samling/ dialogkafè 19.02.2018 1665/2018
Inngående brev UiO, Universitetet i Oslo- det medisinske fakultet Godkjenning vedr. uthenting av antibiotika-salgsstatistikk for sykehjem og KAD-avdelinger i UNN i HFs opptaksområde fra apotek. 19.02.2018 1662/2018
Inngående brev Mariann Slåttnes Årsmelding 2017 - Ergoterapitjenesten Kvæfjord kommune 19.02.2018 1649/2018
Inngående brev ULOBA Rapport til bruk for særlig ressurskrevende helse — og omsorgstjenester påløpt i 2017 19.02.2018 1650/2018
Saksframlegg/innstilling Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget 19.02.2018 857/2018
Utgående brev Kjell E. Gustavsen SØKNAD OM IGT4. (SV: Vår ref 2016/599 - Rammetillatelse nytt ventilhus og høydebasseng, Gnr 55 Bnr 37) 19.02.2018 1660/2018
Utgående brev Hinnstein AS Gnr 55 Bnr 37 - Igangsettingstillatelse del 4 - Riving av eksisterende høydebasseng 19.02.2018 1651/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. Vår ref 2016/599 KRN - Oversender IGT-4 i forbindelse med Borkenes Høydebasseng (riving av eksisterende høydebasseng) 19.02.2018 1664/2018
Utgående brev Skatt Nord Bekreftet vigselsmelding for Yvonne Fredriksen Storhaug og Kim-Andre Sæther Haugli, adresse Gåra 65, 9475 Borkenes 19.02.2018 1647/2018
Utgående brev fylkesmannen i troms Kvæfjord kommune - Elda hyttefelt - Gnr 61 Bnr 91 - Innsigelse - Endret plaforslag datert 11.02.18 19.02.2018 1627/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms Kvæfjord kommune - Reguleringsplanforslag - bygdevegen 39/41 - Borkenes - Innsigelsesbehandling 19.02.2018 1625/2018
Utgående brev Broadpark - Hålogaland Plankontor A/S Reg.plan Elda - rev. iht. fylkesmannens innsigelse 19.02.2018 1501/2018
Utgående brev Julian Markus Solnes Kvæfjord kommune - Gnr 57 bnr 99 - Gravetillatelse - Dreneringsarbeider rundt huset - Solnes maskin as - 19.02.18 19.02.2018 1671/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Videreformidling gravehenvendelse nr. 1911-5516309, Kvæfjord, Nyvegen 49, Gnr.57 / Bnr.99 19.02.2018 1670/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Gravemelding - Solnes Maskin AS 19.02.2018 1669/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 3/ 18 Orientering om Ungdata-undersøkelsen 19.02.2018 1689/2018
Inngående brev Ungdomsråd P5 3/ 18 Orientering om Ungdata-undersøkelsen 2018 19.02.2018 1679/2018
Utgående brev Kommunelegen i Kvæfjord kommune Fakta etterspørsel i forbindelse med utarbeidelse av folkehelseoversikt for Kvæfjord kommune 19.02.2018 1672/2018
Inngående brev Ungdomsråd PS 4/ 18 Budsjettoppfølging med fokus på skoleutbygging og helsehus 19.02.2018 1678/2018
Inngående brev Eldrerådet PS 4/ 18 Budsjettoppfølging med fokus på skoleutbygging og helsehus 19.02.2018 1685/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Christian Nilssen Oppsigelse av leieavtale - Sandlager - Gårasjyen 16.02.2018 1643/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Søknad om benker bord bålpanne 16.02.2018 1618/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tone Kristensen Fritakskompetanse § 7 i eiendomsskatteloven 16.02.2018 1644/2018
Utgående brev Til den det måtte angå Dokumentasjon av vigselsmyndighet 16.02.2018 1539/2018
Utgående brev Eilif Markussen Mulig kjøp av kommunal eiendom som tilleggsareal til 47/48/Lamhaganveien 3 16.02.2018 1537/2018
Internt notat Kristin Myreng Grimstad Oversikt bekker og elver med kritiske punkt 16.02.2018 1466/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms m.fl. Rapportering tilskuddsmidler rus- psykisk helse2017 fra Kvæfjord 16.02.2018 1567/2018
Utgående brev Liv Aamnes m.fl. Revisjon av tilskudd..innen psykisk helse og rusfeltet 2017 16.02.2018 1427/2018
Utgående brev Liv Aamnes m.fl. Revisjon av regnskap for tilskudd lindrende behandling 16.02.2018 1394/2018
Utgående brev Kreftkoordinator m.fl. Angående overføring av tilskudd i lindrende behandling 16.02.2018 343/2018
Utgående brev Troms Fylkeskommune Oversender høringsbrev vedr søknad om søknad om dispensasjon fra plankrav - Gullesfjordbotn camping 16.02.2018 1465/2018
Utgående brev Julian Markus Solnes m.fl. Vår ref. 2017/1256 KRN - vedr. beregning av BRA (bruksareal) i forbindelse med byggetillatelse til tilbygg og påbygg Gnr 57 Bnr 333 16.02.2018 1562/2018
Utgående brev Michael Pettersen Vår ref 2017/458 - Tillatelse til deling av Gnr 60 Bnr 3 med formål tilleggsareal til Gnr 60 Bnr 39 - Oversender vedtak 16.02.2018 1555/2018
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref 2017/458 KRN - Vedr høringsbrev deling av Gnr 60 Bnr 3 (tilleggsareal til 60 /39) 16.02.2018 1553/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Vår ref. 2018/148 KRN - Gnr 56 bnr 38 - Oversender delingstillatelse iht. søknad mottatt 13.02.2018 16.02.2018 1478/2018
Utgående brev Bygdevegen 24 AS v/ Hans Arne HAugland Vår ref. 2018/147 KRN - Gnr 56 bnr 174 - Oversender delingstillatelse iht. søknad mottatt 13.02.2018 16.02.2018 1477/2018
Utgående brev Dagfinn Ribe Vår ref 2018/149 KRN - Vedr. mottatt søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan og fra plan- og bygningslovens § 1-8 for plassering av eksisterende 28 spikertelt på Gnr 19 Bnr 32 - Gullesfjordbotn camping - Orientering til nabo 16.02.2018 1472/2018
Utgående brev Reppen Silje m.fl. Vår ref 2018/149 KRN - Vedr. mottatt søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan og fra plan- og bygningslovens § 1-8 for plassering av eksisterende 28 spikertelt på Gnr 19 Bnr 32 - Gullesfjordbotn camping 16.02.2018 1467/2018
Utgående brev Reppen Silje m.fl. Vår ref 2018/149 KRN - Vedr mottatt søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan og pbl § 1-8 for allerede etablerte / plasserte spikertelt på Gnr 19 Bnr 32 - Gullesfjordbotn Camping 16.02.2018 1531/2018
Utgående brev Margareth Wegner Sundfør Vår ref 2018/149 KRN - Ved. mottatt høringsuttalelse 16.02.2018 1512/2018
Utgående brev Erik Kjærvik Vår ref 2017/792 KRN - Forslag til ny plassering tomt - Ber om tilbakemelding fra søker 16.02.2018 1510/2018
Utgående brev Andreassen Anita Vedr mottatt uttalelse fra NVE - Søknad om dispensasjon fra krav om regulering for godkjenning av 28 spikertelt (eksisterende) på GBnr 19/32 - Gullesfjordbotn camping - Kvæfjord kommune 16.02.2018 1496/2018
Utgående brev Lind Øyvind Vår ref 2018/242 KRN - Vedr. planer om riving av eksisterende driftsbygning og oppføring av fritidsbolig med næringsdel, Gnr 66 Bnr 14 (nytt Bnr 68) 16.02.2018 1493/2018
Utgående brev Lind Øyvind Fritidsbolig på framtidig eiendom 66/68, nåværende 66/14. Naboliste 16.02.2018 1491/2018
Inngående brev Vegard Berglund Markussen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 16.02.2018 1636/2018
Inngående brev Jenny Rødland Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 16.02.2018 1635/2018
Versjon:5.0.7