eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Nordmegling - Yngvar Bendiksen Kvæfjord kommune - Kundeutbytte fra Gjensidige 2016 27.06.2017 6375/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Skjøte vedlegg til doknr 19 27.06.2017 6364/2017
Inngående brev Janniken Høybakk Kulturmidler 27.06.2017 6361/2017
Utgående brev Birger Jakobsen Generelt om deling av utmarksteiger gnr 60 på Utstrand 27.06.2017 6397/2017
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. Generelt om deling av utmarksteiger gnr 60 på Utstrand 27.06.2017 6392/2017
Utgående brev Birger Jakobsen Vår ref 2016/1261 KRN - Delingstillatelse Gnr 60 Bnr 8 - Hyttetomt ved Skallevannet 27.06.2017 6395/2017
Utgående brev Alf Kjellevoll m.fl. Generelt om deling av utmarksteiger gnr 60 på Utstrand 27.06.2017 6393/2017
Utgående brev Hilde L. Bakke Oversendelse Gnr 43/1 Meglerpakke 27.06.2017 6335/2017
Utgående brev Hilde L. Bakke Gnr 43/54 Oversendelse Meglerpakke 27.06.2017 6339/2017
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Angående befaring Båtforeningen 30.5.2017 27.06.2017 6387/2017
Utgående brev Leikvika Næringseiendom AS m.fl. Gnr 56 Bnr 181 - Protokoll for oppmålingsforretning 27.06.2017 6373/2017
Utgående brev Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning Svar -Vedtak om tilskudd til arbeid med kulturminneplan - Kvæfjord kommune 27.06.2017 6398/2017
Inngående brev Santander Renteendring på leasingavtale: 20270336 27.06.2017 6359/2017
Inngående brev Santander Renteendring på leasingavtale: 20579158 27.06.2017 6358/2017
Inngående brev Santander m.fl. Renteendring på leasingavtale: 20230420 27.06.2017 6360/2017
Utgående brev Kristi Hanssen Gnr 43 Bnr 55 - Protokoll og matrikkelbrev over innmark og utmarksteiger 27.06.2017 6347/2017
Utgående brev Kartverket Gbnr 56/135 i 1911 Kvæfjord kommune - tinglysing av skjøte 27.06.2017 6363/2017
Utgående brev Kristi Hanssen m.fl. Gnr 43 bnr 54 - Protokoll for oppmåling på 43/1(Hanssen) 27.06.2017 6346/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Presisering ad bruk av fleksible midler - tidlig innsats i skolen 27.06.2017 6410/2017
Utgående brev Inger Holand m.fl. Orientering om ny desentralisert ordning for kompetanseutviklingi skolen 27.06.2017 6402/2017
Utgående brev Terje Johnsen m.fl. Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking 27.06.2017 6401/2017
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Klage på vedtak av 13.06.2017 27.06.2017 6362/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Regionale miljøtilskudd med søknadsfrist 15/10-2017. 26.06.2017 6341/2017
Inngående brev Hilde L. Bakke Gnr 43/1 Meglerpakke 26.06.2017 6332/2017
Inngående brev Leiv Svenning Vår ref 2017/198 KRN - Tillatelse til deling av Gnr 60 Bnr 12 26.06.2017 6306/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Disp. fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i hundremeterssonen 26.06.2017 6295/2017
Utgående brev Eiendomsmegler1 v/Trine Solheim Oversendelse Meglerpakke Gnr 41/12 26.06.2017 5956/2017
Utgående brev Janniken Høybakk Vår ref 2017/841 - Oversender ferdigattest for flytebrygge Gnr 27 Bnr 7 26.06.2017 6191/2017
Utgående brev UL Vårglimt v/ Janniken Høybakk Vår ref 2017/841 KRN (se også sak 2016/619 KRN) - Dispensasjon og byggetillatelse til flytebrygge på Gnr 27 Bnr 7 26.06.2017 6132/2017
Utgående brev Jonny Schanche Eivik Bygdevegen 39/41 26.06.2017 6018/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 26.06.2017 6328/2017
Utgående brev Øystein Strand Vår ref 2017/757 KRN - Oversender orienteringsbrev krav til innhold byggesøknad 26.06.2017 6250/2017
Utgående brev Øystein Strand Vår ref 2017/ 757 - Gnr 57 Bnr 257 - Ønske om innglasset veranda 26.06.2017 6212/2017
Utgående brev Øystein Strand Gnr 57 Bnr 257 - Vedr. planer om fasadeendring / vinterhage - Orientering om krav til innhold byggesøknad 26.06.2017 6231/2017
Utgående brev Cityror - Per Reidar Johansen Søknad om Fettutskiller Joker Borkenes. Vedtak på påslippstillatelse. 26.06.2017 6085/2017
Utgående brev Joker Borkenes m.fl. Vår ref 2017/760 - Tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 / 20-3 for installasjon av fettutskiller Gnr 56 bnr 82 - Joker Borkenes 26.06.2017 6131/2017
Utgående brev City Rør m.fl. (2017/760) Vedtak om og krav til påslipp 26.06.2017 6130/2017
Utgående brev City Rør AS Gnr 56 Bnr 82 - Installasjon av fettutskiller i bygningens underetasje - Tillatelse etter plan- og bygningsloven 26.06.2017 6111/2017
Utgående brev Cecilie Lykken Ref 2016/767 - Vedr. innlegging av vann og avløp bolig gnr 43 bnr 52 26.06.2017 6126/2017
Utgående brev Roald Martin Skoglund Vår ref 2016/767 KRN - Mangelfull søknad mottatt i dag 26.06.2017 6273/2017
Utgående brev Ivar-Martin Pettersen m.fl. Gnr 60 Bnr 142 - Matrikkelbrev 26.06.2017 6334/2017
Utgående brev Leiv Svenning Vår ref 2017/198 KRN - Tillatelse til deling av Gnr 60 Bnr 12 26.06.2017 6307/2017
Utgående brev Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Vår ref 2017/291 - Vedr byggetillatelse drivstoffanlegg i Leikvika 26.06.2017 6205/2017
Inngående brev Hilde L. Bakke Gnr 43/54 Meglerpakke 26.06.2017 6333/2017
Utgående brev Kvæfjord svømmeklubb v/Per H. Pettersen Kommunale kulturmidler 2017 26.06.2017 6148/2017
Utgående brev Johan Helge Elde Gnr 61/1 Manuell utbetaling av PT-etter søknadsomgang med frist 20/4-2017. 26.06.2017 6146/2017
Utgående brev Knut Norvald Haugstad Oppmåling Gnr 22 bnr 6 - 23.6.2017 26.06.2017 6275/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 22 bnr 20 - Melding til tinglysing 26.06.2017 6274/2017
Utgående brev Knut Norvald Haugstad m.fl. Gnr 22 Bnr 20 - Protokoll for oppmålingsforretning 26.06.2017 6284/2017
Utgående brev knutnorvaldhaugstad Oppmåling 26.06.2017 6282/2017
Utgående brev K-Sek - Martin S Krane Sak fra kontrollutvalget til K-styret 22.6.17: Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvæfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø 26.06.2017 5638/2017
Utgående brev Jonny Schanche Eivik (2017/197) Orientering om kommunestyrets vedtak i sak Helsehus 26.06.2017 6266/2017
Utgående brev Kvæfjord Idrettsråd v/Frode Karlsen Kommunale kulturmidler 2017 26.06.2017 6150/2017
Utgående brev Kveøy 4H v/Wenche H. Hunstad Kommunale kulturmidler 2017 26.06.2017 6143/2017
Utgående brev UL Varden v/Ole Stig Eidissen Kommunale kulturmidler 2017 26.06.2017 6134/2017
Utgående brev Kvæfjord Perc & Blås v/Kjersti D. Nilsen Kommunale kulturmidler 2017 26.06.2017 6142/2017
Utgående brev U.L. Vårglimt v/Janniken Høybakk Kommunale kulturmidler 2017 26.06.2017 6133/2017
Utgående brev Borkenes skolekorps v/Sven Erik Haugen Kommunale kulturmidler 2017 26.06.2017 6140/2017
Utgående brev City Rør as Kvæfjord kommune - Gnr 56 bnr 82 - Bygdevegen 19 a - Joker Borkenes - Sanitærsøknad - 17/801 26.06.2017 6217/2017
Utgående brev 'installasjon@gmail.com' Kvæfjord kommune - Gravetillatelse - Installasjonsservice - Gnr 56 Bnr 82 - Bygdevegen 19a - Joker Drift as - Fettutskiller - 17/801 26.06.2017 6208/2017
Utgående brev Ottar Markussen Vår ref 2017/849 - Vedr platting og terrengjustering Gnr 66 Bnr 37 26.06.2017 6256/2017
Utgående brev Frits Walberg m.fl. Vår ref 2017/850 KRN - Vedr planlagt tilbygg til bolig Gnr 12 Bnr 21 (Wivi Eide Walberg) 26.06.2017 6249/2017
Utgående brev Tom Eirik Toften m.fl. Vår ref 2016/1052 KRN - Byggetillatelse avløpsanlegg Gnr 47 bnr 155 26.06.2017 6270/2017
Utgående brev WS Maskin og Transport AS (2016/1052) Behandling av søknad om utslippstillatelse for avløpsanlegg på gnr 47 bnr 155 26.06.2017 6269/2017
Utgående brev WS Maskin og Transport AS Søknad om utslippstillatelse avløpsanlegg Gnr 47 Bnr 155 26.06.2017 6263/2017
Utgående brev WS Maskin og Transport AS Gnr 47 Bnr 155 - Avløpsanlegg. Tillatelse etter plan- og bygningsloven 26.06.2017 6260/2017
Utgående brev Eiendomsmegler1 v/Hilde L. Bakke Gnr 57/255 Oversendelse Meglerpakke. 26.06.2017 6210/2017
Utgående brev Esten Estensen Purring - tildeling av tilskudd fra næringsfond i Kvæfjord kommune 26.06.2017 6182/2017
Utgående brev Roald Martin Skoglund Byggesak 2007/1060 - Vedr manglende dokumentasjon utslippstillatelse 26.06.2017 6229/2017
Utgående brev Borkenes sanitær & varme AS Byggesak 2007/1060 - Vedr manglende dokumentasjon utslippstillatelse 26.06.2017 6209/2017
Utgående brev Ottar Markussen Gnr 66 Bnr 37 - Ferdigattest for garasje 26.06.2017 6253/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 43 bnr 54 - Erklæring om rettighet i fast eiendom 26.06.2017 6290/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 26.06.2017 6313/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 58 bnr 48 - Melding til tinglysing 26.06.2017 6271/2017
Utgående brev Robert Klausen Vår ref 2013/399 KRN - Vedr mottatt søknad som selvbygger - Søknaden må suppleres 26.06.2017 6254/2017
Internt notat uten oppfølging Gnr 66 Bnr 50 - Søknad om deling. Utsettelse av oppmålingsforretning. 26.06.2017 6175/2017
Utgående brev Erik Kjærvik m.fl. Vår ref 2017/792 KRN - Merknader fra Fylkesmannen i Troms i forbindelse med høringsbrev deling Gnr 66 Bnr 6 26.06.2017 6257/2017
Utgående brev Bernt Olsen Vår ref 2017/759 KRN - Internvei/parkering/planeringsarbeider på Gnr 54 bnr 17 (Industrivegen 35) fritas fra søknadsplikt etter pbl 26.06.2017 6156/2017
Utgående brev Kjell E. Gustavsen SØKNAD OM IGT1, Gnr 55 Bnr 37 - Vedr. gjennomføringsplan 26.06.2017 6166/2017
Utgående brev Kjell E. Gustavsen Vår ref 2016/599 KRN - Oversender igangsettingstillatelse del 1, Gnr 55 Bnr 37 26.06.2017 6173/2017
Inngående brev Domstol - Jacobsen, Jan Melding om rettskraftig og tinglyst sak - krav om matrikkelføring 25.06.2017 6289/2017
Inngående brev Start - Berit Sandvik 17/424/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 25.06.2017 6286/2017
Inngående brev Wenche Hunstad Kulturmidler 25.06.2017 6285/2017
Inngående brev Knut Norvald Haugstad Oppmåling 25.06.2017 6281/2017
Inngående brev Knut Norvald Haugstad Oppmåling 25.06.2017 6280/2017
Inngående brev Knut Norvald Haugstad Oppmåling 25.06.2017 6279/2017
Inngående brev Knut Norvald Haugstad Vår ref 2017/151 KRN - Vedr mulig deling av Gnr 22 Bnr 6 (boligeiendom) med formål hyttetomt - Midlertidig svar/orientering 25.06.2017 6277/2017
Inngående brev Knut Norvald Haugstad Oppmåling Gnr 22 bnr 6 - 23.6.2017 25.06.2017 6276/2017
Utgående brev Helga Evensen foreløpig svar (2) - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond 25.06.2017 6288/2017
Utgående brev Salminen AS m.fl. foreløpig svar (2) - operasjonell leasing av biler fra 1.10.2017 25.06.2017 6287/2017
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. melding om vedtak: Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering 25.06.2017 6283/2017
Inngående brev Viggo Elde 17/424/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 23.06.2017 6246/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Gnr 27 Bnr 7 Høringsbrev i borbindelse med flytebrygge 23.06.2017 6223/2017
Inngående brev Borkenes Sanitær & Varme AS Gnr 43 Bnr 52 -Egenærklæring om ansvarsrett 23.06.2017 6265/2017
Utgående brev Nilsen & Haukland Ny rammeavtale på levering av tømrertjenester 23.06.2017 6252/2017
Inngående brev Ottar Markussen Gnr 66 Bnr 37 Søknad om ferdigfattest 23.06.2017 6262/2017
Inngående brev Sametinget Gnr 18 Bnr 3 - Uttalelse ang Tornesets på Bømark 23.06.2017 6222/2017
Utgående brev Wivi Eide Walberg Gnr 12 Bnr 21 - Planlagt tilbygg til bolig - Orientering byggeregler 23.06.2017 6241/2017
Inngående brev UL Samhold Bruk av midler fra næringsfondet 23.06.2017 6268/2017
Inngående brev Roar Kristian Hanssen Gnr 12 Bnr 8 Søknad om deling (nausttomt) 23.06.2017 6225/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Tømrertjenester 23.06.2017 6247/2017
Utgående brev Einar Johan Paulsen Gnr 12 Bnr 8 - Mottatt søknad om deling av eiendommen (formål nausttomt) - Søknaden må suppleres 22.06.2017 6201/2017
Utgående brev UL Vårglimt v/ Janniken Høybakk Gnr 27 Bnr 7 - Ferdigattest for flytebrygge 22.06.2017 6190/2017
Utgående brev Arne Jakobsen Gnr 29 Bnr 3 - Vedr deres planer om søknad om deling av eiendommen med formål: tomt rundt eksisterende bolig/våningshus - Orientering søknadsprosess 22.06.2017 6195/2017
Inngående brev ***** Tilkudd fra fylkesmannen i Troms - aksept av vilkår 22.06.2017 6188/2017
Inngående brev Harstad Kommune Branntilsyn 2017 Kvæfjord Mottak 22.06.2017 6206/2017
Inngående brev ***** Vedr tilskudd ..psykisk helse og rus 22.06.2017 6186/2017
Inngående brev ***** Innvilgelse av tilskudd -Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov 22.06.2017 6185/2017
Inngående brev ***** Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030. Planprogram til offentlig ettersyn 22.06.2017 6204/2017
Inngående brev Troms Politidistrikt Politikontakter i Troms 22.06.2017 6202/2017
Inngående brev ***** Rettelse av tilskuddsbrev 15.05.17 22.06.2017 6187/2017
Inngående brev Eiendomsmegler1 Gnr 57/255 Meglerpakke 21.06.2017 6151/2017
Utgående brev UL Vårglimt v/ Janniken Høybakk Gnr 27 Bnr 7 - Tillatelse til flytebrygge for UL Vårglimt (se også sak 2016/619) 21.06.2017 6129/2017
Utgående brev Uten Sidestøkke v/Berit Sandvik 17/424/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 21.06.2017 6139/2017
Utgående brev Salminen AS v/Are Larsen m.fl. foreløpig svar - operasjonell leasing av biler fra 1.10.2017 21.06.2017 6168/2017
Utgående brev Kvæfjord Kystlag v/Asbjørn Hessen 17/424/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 21.06.2017 6155/2017
Utgående brev Foreningen Norden v/Sigrid Mathisen 17/424/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 21.06.2017 6154/2017
Utgående brev Bernt Olsen Gnr 54 Bnr 17 - Mindre terrengjustering i forbindelse med internvei og parkeringsplasser på eiendommen 21.06.2017 6149/2017
Utgående brev Roar Røkenes Kvæfjordløyper - kulturmidler 21.06.2017 6157/2017
Utgående brev Kvæfjord Speidergruppe v/Frode Wikeland 17/424/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 21.06.2017 6147/2017
Utgående brev Bremnes Aspenes Velforening v/Viggo Elde 17/424/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 21.06.2017 6138/2017
Utgående brev UL Samhold v/Otto Lanes 17/424/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 21.06.2017 6136/2017
Utgående brev Hinnstein AS Gnr 55 Bnr 37 - Igangsettingstillatelse del 1 (veg- og grunnarbeider) i forbindelse med Borkenes høydebasseng 21.06.2017 6167/2017
Utgående brev Kvæfjord Skytterlag v/Vebjørn Skreddernes 17/424/melding om vedtak: Kommunale kulturmidler 2017 21.06.2017 6153/2017
Utgående brev WS Maskin & Transport Gravemelding - WS Maskin & Transport AS 20.06.2017 6086/2017
Utgående brev Murer Terje Schjelderup Gnr 30 Bnr 74 - Manglende ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein 20.06.2017 6121/2017
Utgående brev Arnfinn Hansen Vår ref 2017/666 KRN - Oversender byggetillatelse (på vilkår), utvidelse veranda Gnr 55 Bnr 56 - Rødgården 5 20.06.2017 6067/2017
Utgående brev Arnfinn Hansen Gnr 55 Bnr 56 - Byggetillatelse for utvidelse veranda 20.06.2017 6063/2017
Utgående brev Borkenes sanitær & varme AS Vår ref 2016/767 KRN - Vedr søknad om utslippstillatelse Gnr 43 Bnr 52 - Byggesøknad må ettersendes 20.06.2017 6098/2017
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena m.fl. Ref 2016/747 - Vedr. innlegging av vann og avløp bolig gnr 43 bnr 52 - Midlertidig svar/orientering 20.06.2017 6096/2017
Internt notat uten oppfølging June Helen Gjertsen m.fl. Informasjon til valgstyrene 20.06.2017 6127/2017
Utgående brev Murmester Endre Skodje Gnr 40 Bnr 1 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av pipe 20.06.2017 6105/2017
Inngående brev Endrè Skodje Gjennomføringsplan 20.06.2017 6115/2017
Inngående brev Endrè Skodje Søknad om ferdigattest 20.06.2017 6102/2017
Utgående brev Murmester Endre Skodje Gnr 41 Bnr 1 - Ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av skorstein 20.06.2017 6100/2017
Inngående brev Endrè Skodje Gjennomføringsplan 20.06.2017 6113/2017
Inngående brev Endrè Skodje Søknad om ferdigattest 20.06.2017 6104/2017
Utgående brev Bisnode Norge AS Fornyelse av avtale - kredittsjekk 20.06.2017 5593/2017
Utgående brev 'installasjon@gmail.com' Kvæfjord kommune - Gravetillatelse - Gnr 56 Bnr 50 - Laskenveien 6 - juni 2017 - sak 17/782 20.06.2017 5863/2017
Utgående brev Murmester Endre Skodje Gnr 40 Bnr 32 - ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av pipe 20.06.2017 6101/2017
Utgående brev Endre Skodje Ref 2017/681 KRN - Vedr søknad om ferdigattest - Mangler 20.06.2017 6089/2017
Inngående brev Endrè Skodje Gjennomføringsplan 20.06.2017 6114/2017
Inngående brev Endrè Skodje Søknad om ferdigattest 20.06.2017 6103/2017
Utgående brev Inger Danielsen Gnr 22 Bnr 4 - Tillatelse til tilbygg til bolig 20.06.2017 6081/2017
Utgående brev Svein Johansen Gnr 22 Bnr 4 - Vedr. nabovarsling 20.06.2017 6091/2017
Utgående brev Svein Johansen Vår ref 2016/106 KRN - Byggetillatelse tilbygg Gnr 22 Bnr 4 20.06.2017 6088/2017
Utgående brev Izettle - Karianne Bakken Spørsmål vedr. bruk av iZettle 20.06.2017 5186/2017
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Protokoll Representantskapsmøte 1-2017 20.06.2017 6069/2017
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen m.fl. Protokoll Representantskapsmøte 1-2017 20.06.2017 6068/2017
Inngående brev Formannskapet PS 47/17 Helsehus Kvæfjord - skisseprosjekt. 20.06.2017 6072/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen K-Sekretariatet IKS - ny rådgiver for Kvæfjord kommune 20.06.2017 6066/2017
Utgående brev Espen Nordby Godkjenning av låneopptak 20.06.2017 5391/2017
Utgående brev Robert Klausen Vår ref 2013/399 KRN - Vedr mottatt søknad som selvbygger - Søknaden må suppleres 20.06.2017 6087/2017
Inngående brev Robert Klausen Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig 20.06.2017 6109/2017
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Gnr 37 Bnr 3 - Manglende ferdigattest i forbindelse med rehabilitering av skorstein 20.06.2017 6118/2017
Utgående brev Murer Terje Schjelderup Gnr 59 Bnr 5 -Manglende ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein 20.06.2017 6123/2017
Utgående brev Murer Terje Schjelderup Gnr 27 Bnr 6 - Manglende ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein 20.06.2017 6122/2017
Utgående brev Murer Terje Schjeldrup Gnr 59 Bnr 43 - Manglende ferdigattest i forbindelse med rehabilitering skorstein 20.06.2017 6120/2017
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Harstad kommune - oppfølging etter branntilsyn ved Kvæfjordhallen 2016 20.06.2017 6107/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse-permanent plassering av campingvogn med fortelt 19.06.2017 5995/2017
Inngående brev Formannskapet PS 49/17 Kommunekomite for TV aksjonen NRK 2017 19.06.2017 6033/2017
Utgående brev Trond Dischington m.fl. Vår ref 2016/610 KRN - Søknad om utslippstillatelse Gnr 23 Bnr 17 - Vedr tilleggsopplysninger oversendt 25. april 19.06.2017 5981/2017
Inngående brev Teknisk utvalg PS 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 19.06.2017 6014/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 18/17 Orientering fra referansegruppe Sammen er vi mange 19.06.2017 6036/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 19/17 Mattematch 19.06.2017 6037/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Svar på spm. om forvaltning av vernskog, kantsoner i landbruk/skogbruk og hensynet til drikkevannskilder 19.06.2017 6038/2017
Inngående brev Teknisk utvalg PS 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - klagesak: plan for nydyrking med videre 19.06.2017 6015/2017
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Bygdevegen 39/41 - Brev fra pensjonistforeningen 19.06.2017 5319/2017
Inngående brev Teknisk utvalg PS 30/17 Planforslag - Gnr 56 Bnr 105 og Gnr 56 Bnr 19 Omregulering fra forretningsformål til boformål (Bygdevegen 39/41) - Annengangsbehandling 19.06.2017 6013/2017
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Vår ref 2017/484 KRN - Plassering av garasje 8 meter fra senterlinje kommunal vei (byggegrense 10 meter) - Ber om uttalelse 19.06.2017 5971/2017
Utgående brev UL Vårglimt v/ Janniken Høybakk Gnr 28 Bnr 17 og 18 - Tillatelse til oppføring av 100 m² platting / terrasse 19.06.2017 6020/2017
Utgående brev Janniken Høybakk Vår ref 2016/619 KRN - Byggetillatelse platting/terrasse på Gnr 28 Bnr 17 og 18, Austerfjorden 19.06.2017 6048/2017
Inngående brev Arnfinn Hansen Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 19.06.2017 6040/2017
Utgående brev Merete Hessen m.fl. Vår ref 2017/718 KRN - Mottatt nabovarsel vedr dispensajson for planlagt bolig i Gnr 57 bnr 319 Gruveveien 1 19.06.2017 5990/2017
Utgående brev Erik Meistad Nabovarsel Gruveveien 1 - mangler 19.06.2017 5989/2017
Inngående brev Bernt Olsen Gravemelding - Bernt Olsen 19.06.2017 6039/2017
Inngående brev Teknisk utvalg PS 28/17 Renee Langgaard Norman - søknad om dispensasjon for deling av Gnr 40 Bnr 10 (landbrukseiendom) med formål selvstendig boligtomt rundt eksisterende eldre våningshus, Hundstad/Kveøy 19.06.2017 6012/2017
Utgående brev Borkenes sanitær & varme AS m.fl. Vår ref 2017/291 KRN - Vedr tilkobling til eksisterende oljeutskiller i Leikvika 19.06.2017 5986/2017
Utgående brev Borkenes sanitær & varme AS m.fl. Vår ref 2017/291 KRN - Vedr tilkobling til eksisterende oljeutskiller i Leikvika 19.06.2017 5979/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 13/17 Årsmelding 2016 - R02 Kultur/oppvekst 19.06.2017 6005/2017
Inngående brev Vesterålskraft Melding om kontroll av elektriske anlegget- Gombog-Holand gatelys 19.06.2017 6057/2017
Utgående brev Stangnes sykehjem v/Marit Kristiansen Samarbeidsavtale -Pårørendeskolen i Harstad 19.06.2017 5972/2017
Inngående brev Marit Kristiansen Alderspsykiatrisk team- Samarbeidsavtale 19.06.2017 5999/2017
Inngående brev Inger Marie Olsen, Nasjonalforeningen Aktivitetsvenn for mennesker med demens 19.06.2017 5998/2017
Inngående brev Wold Samdrift Søknad om tilskudd til drenering 19.06.2017 5996/2017
Inngående brev Hålogaland kraft Orientering og varsel om vegetasjonsrydding i Hålogaland krafts høyspentnett 19.06.2017 6000/2017
Inngående brev Formannskapet PS 50/17 Olaåsen gård 19.06.2017 6034/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 15/17 Fordeling av kulturmidler 2017 19.06.2017 6003/2017
Inngående brev Formannskapet PS 39/17 NND's legat - årsregnskap og årsberetning 2016 19.06.2017 6025/2017
Inngående brev Formannskapet PS 46/17 Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering 19.06.2017 6032/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 15/17 Fordeling av kulturmidler 2017 19.06.2017 6002/2017
Inngående brev Formannskapet PS 45/17 Tertialrapport 1/2017 19.06.2017 6031/2017
Inngående brev Formannskapet PS 42/17 Delegeringsreglement 2017 19.06.2017 6028/2017
Inngående brev Formannskapet PS 40/17 Tildeling av nye adressenavn 19.06.2017 6026/2017
Inngående brev Levekårsutvalget PS 20/17 Borkenes skole - Mulige strakstiltak for å forbedre inneklima på mellomtrinnet 19.06.2017 6007/2017
Inngående brev Formannskapet PS 37/17 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2016 19.06.2017 6023/2017
Inngående brev Formannskapet PS 38/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016 19.06.2017 6024/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 14.02.2017 19.06.2017 3353/2017
Inngående brev Formannskapet PS 35/17 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møter 24.04.2017 og 04.05.2017 19.06.2017 6017/2017
Inngående brev Teknisk utvalg PS 24/17 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 28.3.2017 19.06.2017 6008/2017
Versjon:5.0.7