eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Karin Eriksen Fwd: Interpellasjon Kvæfjord kommunestyre 03.05.18. Fødselsomsorg. 27.04.2018 4302/2018
Utgående brev Nilsen Roy Midtbø m.fl. Vår ref. 2016/1233 KRN - Oversender vedtak dispensasjonsbehandling tu-sak PS 9/18 27.04.2018 4300/2018
Utgående brev Tone Drøpping og Erik Meistad Gnr 54 Bnr 9 - Vedr. dispensasjonsbehandling i forbindelse med planlagt deling, ny bolig, ny garasje, flytting av garasje / ny oppstillingsplass og intern adkomstvei, nytt lysthus og riving av fjøs - Oversender vedtak i tu-sak PS 9/18 27.04.2018 4299/2018
Utgående brev Roger Marhaug m.fl. Vår ref. 2018/149 - Midlertidig svar etter klagebehandling tu-sak PS 7/18 27.04.2018 4298/2018
Utgående brev Troms fylkeskommune v/fylkesråd for utdanning Høringsuttalelse fra Kvæfjord formannskap til konseptvalg for ny videregående skole i Harstad 27.04.2018 4297/2018
Utgående brev Gullesfjordbotn Eiendom AS Gnr 19 Bnr 32 - Vedr. klagebehandling dispensasjonsvedtak vedr eksisterende spikertelt i tilknytning til Gullesfjordbotn Camping 27.04.2018 4293/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad VS: Regionsammenslåing Troms og Finnmark - avvikslister fra matrikkelen 27.04.2018 4234/2018
Utgående brev Viktor Johnsen Kommunale avgifter inklusive eiendomsskatten - antall terminer 27.04.2018 4167/2018
Saksframlegg/innstilling Tone Drøpping og Erik Meistad - Søknad om dispensasjon i forbindelse med deling av Gnr 54 Bnr 9 (ny boligtomt), riving av garasje /ny plassering, ny planlagt garasje, lysthus og bolig, samt riving av fjøs, Industriveien 31 27.04.2018 4031/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Høring - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen 27.04.2018 3997/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg 1-6 til Faktagrunnlaget 27.04.2018 3995/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedlegg 1-6 til Faktagrunnlaget 27.04.2018 3994/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Vedr. grunnskoleopplæring av institusjonsplasserte elever 27.04.2018 3943/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 27.04.2018 3939/2018
Saksframlegg/innstilling Andelslaget Leikvika Diesel - Søknad om dispensasjon for allerede nedgravd dieseltank på Gnr 56 Bnr 98 (Kvæfjord kommune), Leikvika 27.04.2018 3655/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Grunneiererklæring Terje Johnsen 42 1 26.04.2018 4295/2018
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Kvæfjord kommunestyre 3.5.2018 - politisk innstilling i saker 26.04.2018 4301/2018
Utgående brev Tine Kristiansen m.fl. dialogmøte 19.4.2018; videre oppfølging av TU-sak 29/17 26.04.2018 4294/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2018/462 KRN - Vedr planer om installasjon av WC og slamavskiller i tilknytning til fritidsbolig Gnr 60 Bnr 38 - Tilbakemelding fra Trom Fylkeskommune Kulturetaten 26.04.2018 4289/2018
Inngående brev Oddrun Vebostad, Elin Bustadmo m.fl. Nei til nedleggelse av varmtvannsbassenget på Trastad 26.04.2018 4288/2018
Utgående brev Svein Robert Guttormsen Gnr 53 Bnr 7 - Fasadeendring fjøs - Fritak fra søknadsplikt 26.04.2018 4285/2018
Utgående brev Kyrre Knutsen Vår. ref. 2018/498 KRN - Vedr. utvidelse av veranda Gnr 53 Bnr 29 - Tiltaket krever dispensasjon etter veglovens byggegrense - Oversender kart og søknadsskjema 26.04.2018 4240/2018
Utgående brev Olav Austlid m.fl. Vår. ref. 2018/499 KRN - Vedr. igangsatt veranda til eldre bolig/våningshus på Gnr 53 Bnr 10 26.04.2018 4239/2018
Utgående brev Kyrre Knutsen Vår. ref. 2018/498 KRN - Vedr. utvidelse av veranda Gnr 53 Bnr 29 - Tilbakemelding fra tiltakshaver 26.04.2018 4238/2018
Utgående brev Fritjov Einar Nilsen Vår ref. 2018/462 KRN - Vedr planer om installasjon av WC og slamavskiller i tilknytning til fritidsbolig Gnr 60 Bnr 38 - Vedr. eksisterende avløpssituasjon 26.04.2018 4237/2018
Utgående brev Andre Hugo Johansen Vår ref. 2018/472 KRN - Vedr. muligheter for anvarsrett i byggesak tilbygg driftsbygning der arealet overstiger 1000 m² BYA/BRA 26.04.2018 4236/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2018/462 KRN - Vedr planer om installasjon av WC og slamavskiller i tilknytning til fritidsbolig Gnr 60 Bnr 38 - Vedr. eksisterende avløpssituasjon 26.04.2018 4235/2018
Utgående brev Dagmar Kristiansen Kvæfjord kommune - Gnr 60 Bnr 95 - Nedre Elda boligfelt - Endring av reguleringsplan - 24.04.18. 26.04.2018 4231/2018
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Barnehage elda 26.04.2018 4170/2018
Inngående brev Statens Vegvesen Vedr deres ref: 2011/1702 - gnr. 31 bnr. 9 - vedrørende grillbu og mindre bygning på eiendommen - Kvæfjord kommune 25.04.2018 4171/2018
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle Oppfølging etter Årsmøte i LVSH 2018 25.04.2018 4162/2018
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2018/462 KRN - Vedr planer om installasjon av WC og slamavskiller i tilknytning til fritidsbolig Gnr 60 Bnr 38 - Vedr. eksisterende avløpssituasjon 25.04.2018 4230/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad m.fl. Vår ref. 2018/462 KRN - Vedr planer om installasjon av WC og slamavskiller i tilknytning til fritidsbolig Gnr 60 Bnr 38 - Ønsker foreløpige vurderinger fra Kvæfjord kommune (grunneier) og Troms Fylkeskommune Kulturetaten (kulturminner) 25.04.2018 4229/2018
Internt notat uten oppfølging Berg - Engen - Klarlegging av vestlige grenser for Gnr 57 Bnr 50. 25.04.2018 4227/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. Vår ref. 2018/502 KRN - Vedr. muligheter for tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 137 (kjøp av kommunalt friareal/lekeplass) 25.04.2018 4225/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. Vår ref. 2018/502 KRN - Vedr. muligheter for tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 137 (kjøp av kommunalt friareal/lekeplass) 25.04.2018 4224/2018
Utgående brev Ella Stenkjær Vår ref. 2018/493 KRN - Orientering byggeregler bruksendring deler av underetasje Gnr 57 Bnr 54 25.04.2018 4213/2018
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref. 2011/1702 KRN - Vedr. etablert grillhytte mm på Gnr 31 Bnr 9 25.04.2018 4207/2018
Utgående brev Liss-Karin Sandvik m.fl. Vår ref. 2018/482 KRN. Vedr. planer om 200 m² tilbygg til driftsbygning på Gnr 34 Bnr 1 - Oversender informasjon og blanketter vedr. søknadsprosessen 25.04.2018 4206/2018
Inngående brev Anja Kristiansen Til kontaktpersoner av ulike brukergrupper i bassenget + underskriftskampanje 25.04.2018 4204/2018
Inngående brev Kristin H. Johnsen Uttalelse fra VAF- enheten angående mulig nedleggelse av Trastadbassenget 25.04.2018 4203/2018
Inngående brev Anja Kristiansen og Jostein Eldevik Vedr. stegning av bassenget ved Trastad gård 25.04.2018 4202/2018
Inngående brev Cecilie J. Steiro Bevar varmtvannsbassenget på Trastad 25.04.2018 4200/2018
Utgående brev Pedersen Steinar Pleym Ankebehandling - nye opplysninger 25.04.2018 4198/2018
Utgående brev Frode Bakke Vår. ref. 2018/499 KRN - Vedr. igangsatt veranda til eldre bolig/våningshus på Gnr 53 Bnr 10 - Tiltaket krever avklaring etter veglovens bestemmelser og uttalelse fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten pga. bygningens alder / verneverdi 25.04.2018 4192/2018
Utgående brev Pedersen Steinar Pleym m.fl. Ankebehandling - nye opplysninger 25.04.2018 4191/2018
Inngående brev ***** Ansettelsessak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** 25.04.2018 4187/2018
Inngående brev Ole Ivar Norman Ettersendt dokumentasjon 25.04.2018 4186/2018
Utgående brev Kyrre Knutsen Vår. ref. 2018/498 KRN - Vedr. utvidelse av veranda Gnr 53 Bnr 29 - Tiltaket krever dispensasjon etter veglovens byggegrense, men kan isolert sett være unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningslovens § 20-5/SAK10 25.04.2018 4185/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler på inntil 90 000 til fagdag for Landbruket i Troms. 25.04.2018 4183/2018
Inngående brev Den norske kirke Årsmelding og regnskap Kvæfjord menighet 2017 25.04.2018 4166/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad TU-sak 6/18 Leikvika Diesel - ... TILLEGG 25.04.2018 4165/2018
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad TU-sak 9/18 Tone Drøpping og Erik Meistad - Søknad om dispensasjon i forbindelse med deling av gnr 54 Bnr 9 ... ETTERSENDES 25.04.2018 4164/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven - Troms 25.04.2018 4163/2018
Utgående brev Geir Sætre Gullesfjord Drivstoffanlegg. 25.04.2018 4160/2018
Utgående brev Trond Sæter Vår ref. 2018/494 KRN - Vedr. planer om fasadeendring Gnr 56 Bnr 40, Bygdeveien 34 B 25.04.2018 4159/2018
Utgående brev Filip Wik Vår. ref. 2017/1095 KRN - Vedr. nabovarsling 25.04.2018 4153/2018
Utgående brev Filip Wik Vår. ref. 2017/1095 KRN - Litt praktisk info til søker 25.04.2018 4152/2018
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Vår ref. 2018/492 - VEdr. mulige planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 og utvidet bruk av eksisterende avkjørsel - Kopi til tiltakshaver 25.04.2018 4149/2018
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Vår. ref. 2018/492 KRN - Vedr. mulige planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 - Vedr. eventuelle kulturminner. Kopi til tiltakshaver 25.04.2018 4148/2018
Utgående brev Kjell Helge Svendsen Vår. ref. 2018/492 KRN - Vedr. mulige planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 - Kopi til tiltakshaver 25.04.2018 4147/2018
Utgående brev Reppen Silje Vår ref. 2018/492 - VEdr. mulige planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 og utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 25.04.2018 4144/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår. ref. 2018/492 KRN - Vedr. mulige planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 - Vedr. eventuelle kulturminner 25.04.2018 4142/2018
Utgående brev Andreassen Anita Vår. ref. 2018/492 KRN - Vedr. mulige planer om nytt våningshus på Gnr 43 Bnr 7 25.04.2018 4141/2018
Utgående brev Andreassen Anita Vår ref. 2018/482 KRN - Vedr. planer om tilbygg til driftsbygning Gnr 34 Bnr 1 25.04.2018 4140/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2018/482 KRN - Vedr. planer om tilbygg til driftsbygning Gnr 34 Bnr 1 og eventuelle kulturminner 25.04.2018 4139/2018
Utgående brev Robert Sandvik Vår ref. 2018/482 KRN. Vedr. planer om 200 m² tilbygg til driftsbygning på Gnr 34 Bnr 1 25.04.2018 4137/2018
Utgående brev Filip Wik Vår. ref. 2017/1095 KRN - Vedr. kart og høyder 25.04.2018 4134/2018
Utgående brev Pedersen Steinar Pleym Gullesfjordbotn Eiendom AS - Klage på vedtak om innvilget tidsbegrenset dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for plassering av 28 spikertelt, Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn 25.04.2018 4131/2018
Utgående brev Ruth-Lise H. Olsen m.fl. Kommentarer til sak som skal behandles i Teknisk Utvalg 25.04.2018 4129/2018
Utgående brev post@byggsoker.no Vår. ref. 2017/1095 KRN - Oversender planbestemmelser 25.04.2018 4128/2018
Utgående brev post@byggsoker.no Vår. ref. 2017/1095 KRN - Oversender naboliste, kart mm 25.04.2018 4127/2018
Utgående brev Renè Langgaard Norman m.fl. Vår ref. 2017/431 KRN - Oversender delingstillatelse Gnr 40 Bnr 10 25.04.2018 4123/2018
Utgående brev Ågot Hammari Vår ref. 2018/491 KRN - Vedr. planer om bygging av frittliggende bod/uthus på eiendommen Gnr 57 Bnr 72, Bygdeveien 77 25.04.2018 4101/2018
Utgående brev Reppen Silje m.fl. Vår ref. 2018/464 og 2018/465 - HØRING vedr. mulig riving av sommerfjøs / bygging av fritidsbolig (2018/464), samt fradeling av tomt for fritidsbolig Gnr 19 Bnr 1 (2018/465), Våtvoll - Kommunen ønsker uttalelser fra sektormyndighetene 25.04.2018 4096/2018
Utgående brev Einan, Bjørn Vår ref. 2018/464 og 2018/465 - HØRING vedr. mulig riving av sommerfjøs / bygging av fritidsbolig (2018/464), samt fradeling av tomt for fritidsbolig Gnr 19 Bnr 1 (2018/465), Våtvoll - Kommunen ønsker uttalelser fra sektormyndighetene 25.04.2018 4095/2018
Utgående brev Jan-Otto Øynes m.fl. Våtvoll, mulighet for fritidsbolig - midlertidig svar 25.04.2018 4093/2018
Utgående brev Reppen Silje m.fl. Vår ref. 2018/464 og 2018/465 - HØRING vedr. mulig riving av sommerfjøs / bygging av fritidsbolig (2018/464), samt fradeling av tomt for fritidsbolig Gnr 19 Bnr 1 (2018/465), Våtvoll - Kommunen ønsker uttalelser fra sektormyndighetene 25.04.2018 4089/2018
Utgående brev ***** Gjeldsordning ***** ***** ***** 25.04.2018 4084/2018
Utgående brev Pedersen Steinar Pleym Gullesfjordbotn Eiendom AS - Klage på vedtak om innvilget tidsbegrenset dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for plassering av 28 spikertelt, Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn 25.04.2018 4060/2018
Utgående brev Siv-Hilde Bratteng Vår ref. 2018/366 KRN - Vedr. mottatt uttalelse fra Harstad brann- og redningstjeneste vedr. nedgravd dieseltank Gnr 56 Bnr 98 25.04.2018 4059/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref. 2018/472 KRN - Vedr. planer om tilbygg til driftsbygning Gnr 30 Bnr 11 - Ingen merknader fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten 25.04.2018 4049/2018
Utgående brev Trine N. solheim Gnr 56 Bnr 111Oversendelse Meglerpakke 25.04.2018 4047/2018
Utgående brev Fredrik Duvholt Haug Endring av reguleringsplan "Berg Engen feltet" 25.04.2018 4036/2018
Utgående brev Bjørn Modell m.fl. Vår ref. 2017/848 KRN - Vedr. byggeregler på eiendommen Gnr 66 Bnr 36 25.04.2018 4024/2018
Utgående brev Jan Erik Ottestad Gnr 61 Bnr 3- Svar på: Søknad om skadefelling av grågås våren 2018 i Kvæfjord Kommune 25.04.2018 4020/2018
Utgående brev Merete Halvorsen m.fl. Vår ref. 2018/483 KRN - Vedtak om fritak fra søknadsplikt fasadeendring Gnr 56 Bnr 104 - Utvendig vedlikehold på Fochsenveien 7 25.04.2018 4016/2018
Utgående brev Simon Pedersen melding om hogst gnr 47 bnr 24 Rita Halvorsen 25.04.2018 4015/2018
Utgående brev Øyvind Larsen m.fl. Vår ref. 2017/1448 KRN - Ferdigattest garasje Gnr 43 Bnr 42 25.04.2018 4014/2018
Utgående brev Snekker Pedersen AS m.fl. Vår ref. 20187/1330 KRN - Ferdigattest tilbygg til driftsbygning Gnr 59 Bnr 2 25.04.2018 4012/2018
Utgående brev Sigurd Johnsen Gnr 34 Bnr 3- Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2018 25.04.2018 4004/2018
Utgående brev Terje Johnsen Gnr 41 Bnr 3- Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 25.04.2018 4003/2018
Utgående brev Robert Sandvik Vår ref. 2018/482 KRN. Vedr. planer om 200 m² tilbygg til driftsbygning på Gnr 34 Bnr 1 25.04.2018 4002/2018
Utgående brev Birger Bjørnstad Feilretting av kommunens areal på østsiden av biblioteket 25.04.2018 4001/2018
Utgående brev Randi Hokland Gnr 41 Bnr 4- Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2018 25.04.2018 3999/2018
Utgående brev Johan Helge Elde Gnr 61 Bnr 1-Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 25.04.2018 3998/2018
Utgående brev Inger Ann Bendiksen Gnr 61 Bnr 2- Svar på:Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 25.04.2018 3996/2018
Utgående brev Nils -Per Hunstad Gnr 40 bnr 2,5 og 6Svar på: Søknad om skadefellingstillatelse på grågås 25.04.2018 3990/2018
Utgående brev Bjørn Mathisen Gnr 40 Bnr 1- Svar på: Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2018 25.04.2018 3987/2018
Utgående brev Susanne Maughan Vår ref. 2018/421 KRN. Igangsettingstillatelse for fasadeendring, utvendig trapp og takterrasse, samt bruksendring (nytt soverom) iht. rammetillatelse 05.04.2018 25.04.2018 3985/2018
Utgående brev Gunnar Stormo Vår ref. 2018/104-KRN. Oversender byggetillatelse / selvbygger / dispensasjonsvedtak for 32 m² garasje/uthus med badstue Gnr 45 Bnr 83 25.04.2018 3984/2018
Utgående brev Bjørn Modell Vår ref. 209/603 KRN - Oversender ferdigattest for tilbygg til bolig Gnr 66 Bnr 36 25.04.2018 3970/2018
Utgående brev Reppen Silje Vår ref. 2018/472 KRN - Oversender søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense i forbindelse med tilbygg til driftsbygning Gnr 30 Bnr 11 - Andre Hugo Johansen 25.04.2018 3968/2018
Utgående brev Gunnar Stormo 2018/104 KRN søknad oppføring garasje/badstu - dronebilder del 1 25.04.2018 3966/2018
Utgående brev Britt Marthinussen m.fl. Vår ref.2018/447 KRN - Høringsbrev i forbindelse med Statens Vegvesens søknad om dispensasjon for etablering av busslomme på Gnr 51 Bnr 34, Olaåsen gård 25.04.2018 3956/2018
Utgående brev Murer Terje Schjelderup AS Overtredelsesgebyr for utførte piperehabiliteringer uten nødvendig offentlig godkjenning 25.04.2018 3955/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Faktagrunnlag barnehage- og skolestruktur versjon 2 25.04.2018 3895/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Faktagrunnlag barnehage- og skolestruktur versjon 2 25.04.2018 3893/2018
Utgående brev Heitmann Hilde Vår ref. 2018/447 KRN - Mottatt søknad om dispensasjon / tillatelse til tiltak (busslomme) Gnr 51 Bnr 34 25.04.2018 3891/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår. ref. 2017/1095 KRN - Vedr. nybygg bolig Gnr 47 Bnr 182 (Voktor) og kulturminner 25.04.2018 3886/2018
Utgående brev Pedersen Steinar Pleym Sak til teknisk utvalg 25.04.2018 3885/2018
Utgående brev Alv Yngve Rødland m.fl. Vår ref. 2017/1095 KRN - Vedr. ansvarsforhold i byggesaken - Veiledning 25.04.2018 3883/2018
Utgående brev Erik Meistad Vår ref. 2016/1233 KRN - Vedr. dispensasjonssøknad for ny bolig i Industriveien, samt deling av Gnr 54 Bnr 9 25.04.2018 3874/2018
Utgående brev Erik Meistad Vår ref. 2016/1233 KRN - Vedr. dispensasjonssøknad for ny bolig i Industriveien, samt deling av Gnr 54 Bnr 9 25.04.2018 3873/2018
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår. ref. 2017/1095 KRN - Vedr. nybygg bolig Gnr 47 Bnr 182 (Voktor) og kulturminner - Kulturetaten ønsker saken på høring 25.04.2018 3862/2018
Utgående brev Johnny Hansen Sak 18/468 - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - §5c. Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Kvæfjord kommune. 25.04.2018 3851/2018
Saksframlegg/innstilling Tildeling av adressenavn - status. Framførte klager 25.04.2018 3677/2018
Saksframlegg/innstilling Gnr 61 bnr 91 Elda -reguleringsforslag for hytteområde 25.04.2018 3492/2018
Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Del av Lamhagan I", gnr 47 bnr 176 og 178 - Industriområde 25.04.2018 3448/2018
Saksframlegg/innstilling Gullesfjordbotn Eiendom AS - Klage på vedtak om innvilget tidsbegrenset dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for plassering av 28 spikertelt, Gnr 19 Bnr 32, Gullesfjordbotn 25.04.2018 3168/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 21.11.2017 25.04.2018 2709/2018
Inngående brev Trond Sæter Bygdeveien 34 B - Henvendelse vedr. fasadeendring 24.04.2018 4158/2018
Inngående brev Andre Johansen Tegninger tilbygg 24.04.2018 4145/2018
Inngående brev Tromsfylke - Ragnhild Myrstad Vår ref. 2018/482 KRN - Vedr. planer om tilbygg til driftsbygning Gnr 34 Bnr 1 og eventuelle kulturminner 24.04.2018 4143/2018
Inngående brev Robert Sandvik Vår ref. 2018/482 KRN. Vedr. planer om 200 m² tilbygg til driftsbygning på Gnr 34 Bnr 1 24.04.2018 4138/2018
Utgående brev Rene Langgaard Norman Gnr 40 Bnr 10 - Tillatelse til deling (tomt rundt eksisterende eldre våningshus på eiendommen iht. dispensasjonsvedtak PS 28/17) 24.04.2018 4122/2018
Inngående brev ***** Ansettelsessak Annonse 24.04.2018 4118/2018
Inngående brev ***** Ansettelsessak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.04.2018 4110/2018
Utgående brev Kjell Ivar Nymoen og Liv Gravem Nymoen Gnr 51 Bnr 75 Rammetillatelse ny garasje 24.04.2018 4097/2018
Inngående brev Johan Ulriksen Våtvoll, mulighet for fritidsbolig - supplerende opplysninger 23.04.2018 4092/2018
Inngående brev Johan Ulriksen Våtvoll, mulighet for fritidsbolig 23.04.2018 4091/2018
Inngående brev Ub Ntnu - NTNU UB, Dorabiblioteket Bestilling 10014326 registrert 23.04.2018 4079/2018
Inngående brev Tromsfylke - Einar Brinck-Hansen Rå vgs - rammeavtale om bruk av Kvæfjordhallen med tilhørende uteanlegg (3) 23.04.2018 4046/2018
Inngående brev Trine N. solheim Gnr 56 Bnr 111 Meglerpakke 23.04.2018 4045/2018
Inngående brev Rolf Ågesen 2018/11/Kvæfjord kommune: (referat)SAK TIL T =?utf-8?Q?EKNISK_UTVALG 23.04.2018 4044/2018
Inngående brev Moller - Simen Bjøri za15451, ZA15452, Za15453 Hjemmesykepleierne 23.04.2018 4043/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Trond Hansen Ny leasingbil erstatter VW e-up 23.04.2018 4042/2018
Inngående brev Erik Meistad Ettersending av etterspurte opplysninger 23.04.2018 4032/2018
Utgående brev Fylkesmannen i Troms F-sak 24/18 Tildeling av adressenavn - status. Framførte klager 23.04.2018 4100/2018
Inngående brev Robert Sandvik Klage på melding om tildeling av veiadresse - se vedlegg. 23.04.2018 4098/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Tilsagn om tilskudd til prosjektet "Forprosjekt - Miljøkompost" v/ Kvæfjord kommune 23.04.2018 4094/2018
Inngående brev QuestBack Questback kvittering - ventelistetall 23.04.2018 4090/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Orientering -Tertialvis rapportering av 23.04.2018 4088/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall 23.04.2018 4087/2018
Inngående brev Det kongl Helse- og omsorgsdep. Tillegg til tildelingsbrev nr. 62. Tertialvis rapportering av ventelistetall 23.04.2018 4086/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til politisk sak 23.04.2018 4085/2018
Inngående brev Ler Ibestad eldreråd v/Harry H Jensen Uttalelse fra fellesmøte 12.04.2018 23.04.2018 4082/2018
Inngående brev Kvæfjordmarkas venner v/Tormod Johansen Søknad om kulturmidler 23.04.2018 4078/2018
Inngående brev Bjørn Mathisen Gnr 40 Bnr 1- Søknad om fellingstillatelse for skadefelling av grågås våren 2017 23.04.2018 4056/2018
Inngående brev Torstein Stormo Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur Kvæfjord kommune 23.04.2018 4055/2018
Inngående brev Snekker Pedersen AS Gnr 43 Bnr 42 Søknad om ferdigattest 23.04.2018 4054/2018
Inngående brev Snekker Pedersen AS Gnr 59 Bnr 2 Søknad om ferdigattest 23.04.2018 4053/2018
Inngående brev Det kongl Helse- og omsorgsdep Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal 23.04.2018 4052/2018
Inngående brev Nordfjelske Kontroll AS Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller 23.04.2018 4051/2018
Utgående brev Terje Johnsen drøftingsmøte 19.4.2018 om oppfølging av TU-sak 29/17 23.04.2018 4039/2018
Inngående brev Svein Edvardsen Forespørsel om fritak fra søknadsplikt - Utvendig vedlikehold på Fochsenveien 7 20.04.2018 4017/2018
Inngående brev Gunnar Stormo Søknad om arealdispensasjon, garasje, gnr.45, bnr.83 20.04.2018 3983/2018
Inngående brev Bjørn Mathisen Gnr 40 Bnr 1- Søknad om fellingstillatelse på grågås 20.04.2018 4009/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Referat fra Regionsrådsmøte i Ibestad 23.mars 2018 20.04.2018 4007/2018
Inngående brev Sør-Troms Regionråd Referat fra årsmøtet til tilleggssaker - Kvæfjord 13.april 2018 20.04.2018 4006/2018
Utgående brev Sameiet Fochsenveien 7 Gnr 56 Bnr 104 - Fritak fra søknadsplikt i forbindelse med fasadeendring 20.04.2018 4005/2018
Inngående brev Gunnar og Ann Kristin Stormo Gnr 45 Bnr 83 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 20.04.2018 3993/2018
Inngående brev Bjørn Modell Gnr 66 Bnr 36 Ferdigmelding 20.04.2018 3992/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak av eiendomsskatt 2018 20.04.2018 3991/2018
Inngående brev Kristi Hanssen Gnr 43 bnr 24 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 20.04.2018 3989/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 57 Bnr 185 Avtale vedrørende plassering av terasse/platting nær vannledning 20.04.2018 3988/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Spesialutskrift av protokoll 1 Bygningsloven av 22.2.1924 og brannloven av 15.8.1908 20.04.2018 3982/2018
Utgående brev Gunnar og Ann Kristin Stormo Gnr 45 Bnr 83 - Byggetillatelse til uthus/badstue 20.04.2018 3978/2018
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 43 Bnr 42 - Ferdigattest i forbindelse med garasje 20.04.2018 3975/2018
Utgående brev Julian Markus Solnes Gnr 57 bnr 163 - Idrettsveien 18 - Gravetillatelse - Dreneringsrabreider - 19.04.18 20.04.2018 3963/2018
Utgående brev Georg Winsjansen Gnr 59 Bnr 2 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til driftsbygning 20.04.2018 3636/2018
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/73772-6 Dispensasjon fra veglovens byggegrense for tilbygg som er oppført og bygging av takterrasse - gnr. 43 bnr. 19 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 19.04.2018 3979/2018
Inngående brev Bjørn Modell Bilder av garasje på gr.66 br.36 Bremnes 19.04.2018 3973/2018
Inngående brev Trine Solheim Meglerpakke Gnr 58 Bnr 17. 19.04.2018 3971/2018
Inngående brev Gunnar Stormo 2018/104 KRN -dronebilder del 2 19.04.2018 3965/2018
Inngående brev Lars-Ivar Ingebrigtsen Bygdeliv i Kvæfjord - utbetaling av resterende tilskudd 19.04.2018 3952/2018
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen FAKTURAGRUNNLAG: Vedtak om overtredelsesgebyr for utførte piperehabiliteringer uten nødvendig offentlig godkjenning 19.04.2018 3980/2018
Utgående brev Bjørn Modell Gnr 66 Bnr 36 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg til bolig 19.04.2018 3969/2018
Utgående brev Julian Markus Solnes Kvæfjord kommune - Gnr 57 bnr 99 - Nyveien 49 - Gravetillatelse - 19.04.18 19.04.2018 3958/2018
Utgående brev Installasjonsservice Kommunal forskrift - retningslinjer for graving 19.04.2018 3954/2018
Utgående brev Espen Norskott m.fl. Lamhagan boligområde. Delvis opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering 19.04.2018 3953/2018
Utgående brev Lisbeth Haugland 2018/32: za15451, ZA15452, Za15453 Hjemmesykepleierne 19.04.2018 3951/2018
Utgående brev Tine Kristiansen m.fl. dialogmøte 19.4.18 må UTSETTES TIL KL 13:00 19.04.2018 3950/2018
Utgående brev Vertskommunesammenslutningen LVSH LVSH presentasjon JUSTERT 19.04.2018 3949/2018
Utgående brev Hege Jasmin Andersen Kvæfjord kommunestyre 3.5.18 - gruppemøter (?) 19.04.2018 3948/2018
Utgående brev AP Bendiks H. Arnesen Kvæfjord kommunestyre 3.5.18 - gruppemøter 19.04.2018 3947/2018
Utgående brev H Johan Helge Elde m.fl. Kvæfjord kommunestyre 3.5.18 - gruppemøter (?) 19.04.2018 3946/2018
Utgående brev Ellen Eliseussen Lyst å være med å påvirke Kvæfjords nye møteplass? 19.04.2018 3945/2018
Utgående brev Bendiks H Arnesen m.fl. TILLEGGSAK nr 27/18 Fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord - søknad om fritak for eiendomsskatt 2018 19.04.2018 3944/2018
Utgående brev Adresseliste Gnr 51 Bnr 34 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for etablering av busslomme 19.04.2018 3892/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Høringsbrev - Strategi for unge i Troms 2018-2028 18.04.2018 3941/2018
Inngående brev Erik Meistad Dispensasjonssøknad Industriveien 31 18.04.2018 3872/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Trond Inge Vebostad rest tilskudd nydyrking kr 12.000 18.04.2018 3871/2018
Inngående brev Harstad politistasjonsdistrikt Oppfølgingsansvar ovenfor alvorlige psykisk syke i Harstad politistasjonsdistrikt 18.04.2018 3911/2018
Inngående brev Helsedirektoratet Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2018 kap. 761.62 18.04.2018 3910/2018
Utgående brev Jan Erik Ottestad utbetaling av tilskudd fra kommunalt næringsfond 18.04.2018 3907/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Innkomne høringsuttalelser vedrørende ny barnehage- og skolestruktur - Flesnes oppvekstsenter 18.04.2018 3906/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Referat fra høringsmøte om barnehage- og skolestruktur Flesnes oppvekstsenter 9.april 2018. 18.04.2018 3904/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg til politisk sak 18.04.2018 3903/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Innkomne høringsuttalelser vedrørende ny barnehage- og skolestruktur - Vik oppvekstsenter 18.04.2018 3902/2018
Versjon:5.0.7