eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Harstad Kommune - Stine M. Bjugn Rammeavtale helsemøbler 19.09.2017 8432/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - AVTALE for del av gnr 51 bnr 5 i 1911 Kvæfjord kommune 19.09.2017 8420/2017
Utgående brev NAV Sosialtjenesten m.fl. UL Varden - søknad skjenkebevillinger 19.09.2017 8431/2017
Utgående brev Thyrhaug, Anette Moltu Fylkesmannen ber om tilbakemelding på om det er opprettet en venteliste for tildeling av langtidsopphold i sykehjem/ tilsvarende bolig 19.09.2017 7778/2017
Utgående brev Eiendomsmegler1 Meglerpakke gnr 60 bnr 95 19.09.2017 8185/2017
Utgående brev Trine Solheim Meglerpakke gnr 60 bnr 29 19.09.2017 8187/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Markering på fram 04.10.17 19.09.2017 8436/2017
Utgående brev Troms Fylkeskommune (2017/531) Ref. vraket på Refsnes 19.09.2017 8219/2017
Utgående brev Troms fylkeskommune 2017/531/skipsvrak ved Refsnes kai 19.09.2017 8205/2017
Utgående brev Lillian Hessen m.fl. Møtereferat 28.8. med vedlegg 19.09.2017 7791/2017
Utgående brev Hans Ragnar Dons-Hanssen Rammeavtale helsemøbler 19.09.2017 8434/2017
Utgående brev Sametinget m.fl. HØRING - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/LNF. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket; parkeringsplass 19.09.2017 8419/2017
Inngående brev Per Mikal Eriksen Dispensasjonssøknad om bygging av garage på eiendommmen 19.09.2017 8421/2017
Utgående brev Berit Gaasrud ref:2017/1110 19.09.2017 8423/2017
Utgående brev Glenn Gaasrud ref:2017/1110 19.09.2017 8138/2017
Utgående brev Jordskifteretten Jordskiftekrevd matrikkelført på sak 17-135048RFA-JHAR 19.09.2017 8424/2017
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Registrering i matrikkelen 19.09.2017 8427/2017
Inngående brev Arkivverket Avlevering og kvittering for mottatt arkivmateriale 19.09.2017 8453/2017
Utgående brev arnfinn fagerli Påvisning av grense ifb. oppføring av garasje. 19.09.2017 8189/2017
Utgående brev Kenneth Berg Gnr 20 Bnr 5 - Kvalitetsheving av matrikkelen, deres ref. 2017/1111 19.09.2017 8139/2017
Utgående brev Olsen, Gjert Eirik Spørsmål vedrørende stormflo kombinert med fremtidig havnivåstigning 19.09.2017 8422/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Avslutning av skriftlig tilsyn med Kvæfjord kommune som barnehagemyndighet 19.09.2017 8442/2017
Utgående brev Troms fylkeskommune (2017/1134) Mht utslipp fra skip 19.09.2017 8204/2017
Inngående brev UL Varden Søknad om bevilling 19.09.2017 8430/2017
Inngående brev Neil Markussen Halvårsoversikt år 2017 Jan-Juni antall skadetilfeller 18.09.2017 8405/2017
Utgående brev Kjetil Wold Gnr 32 bnr 1 Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 18.09.2017 8330/2017
Utgående brev Roar Kristian Hanssen Vår ref 2017/845 KRN - Vedr delingssøknad Gnr 12 Bnr 8 (nausttomt) 18.09.2017 8281/2017
Utgående brev Roar Kristian Hanssen Vår ref 2017/845 KRN - Oversender dispensasjonsvedtak/delingstillatlese Gnr 12 Bnr 8 (nausttomt) 18.09.2017 8280/2017
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Oppfølging etter branntilsyn ved Kvæfjordhallen 2016 - Tilbakemelding 2017 18.09.2017 7583/2017
Utgående brev Jan Erik Ottestad Gnr 61 bnr 3 Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 18.09.2017 8325/2017
Utgående brev Eiendomsmegler 1 v/ Trine Solheim Gnr 60 Bnr 95 Meglerpakke 18.09.2017 8178/2017
Utgående brev Harstad kommune Branntilsyn - Tilbakemelding 2017 18.09.2017 7706/2017
Utgående brev EiendomsMegler1 Gnr 61 Bnr 29 - Oversendelse av eiendomsopplysninger 18.09.2017 8195/2017
Utgående brev Eiendomsmegler 1 v/Trine M. Solheim Gnr 60 Bnr 29 - Meglerpakke 18.09.2017 8186/2017
Utgående brev Alf Kjellevoll m.fl. til info - flyfoto som grunnlag for eiendomsgrenser 18.09.2017 8188/2017
Utgående brev Statistisk sentralbyrå Stortingsvalget 2017. Valgdeltakelse 18.09.2017 8287/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen 17/4008-2 Digitalisering i kommunal sektor 18.09.2017 8245/2017
Inngående brev Kommunesektorens organisasjon Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter 18.09.2017 8387/2017
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding på oppfølging va branntilsyn ved Kvæfjordhallen 2016 18.09.2017 8407/2017
Inngående brev Neil Markussen Halvårs oversikt år 2017 (Jan-Juni)oversikt over førstehjelp legehjelp avbrekk arb. egenmelding, sykemelding 18.09.2017 8404/2017
Inngående brev Neil Markussen Halvårsstatistikk år 2017 med halvårs skadetilfeller år 2012 18.09.2017 8403/2017
Inngående brev Neil Markussen Halvårsrapport over innmeldte skademeldingstilfeller år 2017 18.09.2017 8402/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Høringsbrev - Forslag til ny normalpolitivedtekt 18.09.2017 8382/2017
Utgående brev Svein Magne Hagen Gnr 54 Bnr 32 - Dispensasjon og byggetillatelse for tilbygg (bad), tak over inngangsparti og garasje 18.09.2017 8221/2017
Utgående brev Hans Arne Haugland m.fl. Protokoll - Gnr 55 Bnr 53 - Deling med formål overføring av vei til Gnr 55 Bnr 60 18.09.2017 8310/2017
Utgående brev Hans Arne Haugland m.fl. Protokoll - Gnr 55 Bnr 54 - Deling med formål overføring av vei til Gnr 55 Bnr 60 18.09.2017 8303/2017
Utgående brev Åse Vang Bendiksen Gnr 53 Bnr 25 Verdivurdering i forbindelse med erverv av fasteiendom 18.09.2017 8169/2017
Utgående brev Statens Vegvesen Region Nord m.fl. Protokoll - Gnr 34 Bnr 4 - Deling av eiendommen: Tomt rundt eksisterende våningshus, fjøs/uthus og naust 18.09.2017 8172/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad Vår ref 2017/1024 KRN - Vedr garasje på Gnr 55 Bnr 76 18.09.2017 8239/2017
Utgående brev Ragnhild Myrstad m.fl. Vår ref 2017/1024 KRN - Vedr garasje på Gnr 55 Bnr 76 18.09.2017 8308/2017
Utgående brev Øyvind Andre Markussen m.fl. Vår ref 2017/1024 KRN - Vedr garasje på Gnr 55 Bnr 76 18.09.2017 8312/2017
Utgående brev Olav Austlid m.fl. Vår ref 2017/1024 - Vedr planre om 65 m² garasje på Gnr 55 Bnr 76 (krav om bebyggelsesplan) 18.09.2017 8307/2017
Utgående brev Frank Pettersen Vedr peis/pipe Gnr 61 Bnr 34 18.09.2017 8311/2017
Utgående brev Kjell Arne Røvik Vår ref 2014/447 KRN - Vedr søknad om plassering av campingvogn på Gnr 18 Bnr 1 18.09.2017 8296/2017
Utgående brev Kjell Arne Røvik Vår ref 2014/447 KRN - Oversender vedtak om tillatlese til plassering campingvogn på Gnr 18 Bnr 1 18.09.2017 8295/2017
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Vår ref 2017/710 KRN - Vedr avkjørsel 18.09.2017 8029/2017
Utgående brev Stein Skaftnes Gjelder ønske om å få tilsendt beskrivelse av grenser på eiendommen 16/20 i Kvæfjord samt søknadskjema om fradeling 18.09.2017 8241/2017
Utgående brev Stein Skaftnes Gjelder ønske om å få tilsendt beskrivelse av grenser på eiendommen 16/20 i Kvæfjord samt søknadskjema om fradeling 18.09.2017 8240/2017
Utgående brev Bjørn Eirik Johansen Gbnr 13/2 - delingssak. Avklaring flomfare 18.09.2017 8372/2017
Utgående brev Sigurd Johnsen Gnr 34 bnr 3 Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 18.09.2017 8329/2017
Utgående brev Frode Vik Gnr 48 bnr 1Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 18.09.2017 8328/2017
Utgående brev Teje Johnsen Gnr 41 bnr 3 Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 18.09.2017 8327/2017
Utgående brev Yngve Stoltz Gnr 59 bnr 10 Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 18.09.2017 8326/2017
Utgående brev Niklas Enoksen Gnr 32 bnr 6 Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 18.09.2017 8352/2017
Utgående brev A3a - Lennard Andreassen Suspicious URL: Vår ref 2017/1091 KRN - Bekrefter mottattt rammesøknad Bygdeveien 39-41 18.09.2017 8243/2017
Utgående brev Lennard Andreassen Vår ref 2017/1091 KRN - Bekrefter mottattt rammesøknad Bygdeveien 39-41 18.09.2017 7852/2017
Utgående brev Fontenehuset Harstad Infomøte 18.09.2017 8246/2017
Utgående brev UL Fram Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledninger tre arrangement - UL Fram 18.09.2017 8258/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Tommy Mikalsen avtale om betalingskort fylling drivstoff Sigerfjord Service 15.09.2017 8364/2017
Utgående brev LVSH Anita Ihle Steen LVSH - Årsregnskap 2016 15.09.2017 8374/2017
Utgående brev Kvæfjord menighet 17/23: Flesnes gravplass, grunnkjøp med videre 15.09.2017 8371/2017
Utgående brev Eli-Annie Marthinussen Forsikring bilberging 15.09.2017 8365/2017
Inngående brev Lill Eva Lindal og Laszlo Surany Gnr 60 Bnr 108 Dispensasjon for plassering av planlagt garasje i strid med regulert byggegrense 15.09.2017 8373/2017
Utgående brev Kvæfjord menighet 16/677: Flesnes gravplass, grunnkjøp med videre 15.09.2017 8370/2017
Inngående brev Stmu - Ole Jakob Furset Ang "Kvæfjord fokus" og OA galleriet 14.09.2017 8359/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Underbilag for utbetaling 24445 i tråd med kjøpeavtale 14.09.2017 8357/2017
Inngående brev Stmu - Marianne Lene Linløkken Forespørsel om NY dato styringsgruppemøte prosjekt Konseptutvikling 14.09.2017 8354/2017
Inngående brev Ks - Gunn-Lise Jacobsen KSI Årssamling 18. - 19. april i Bergen 14.09.2017 8345/2017
Inngående brev Tromsfylke - Randi Jaros Statistikk 1. halvår - Staples 14.09.2017 8342/2017
Inngående brev Ringsaker Kommune - Steen, Anita Ihle Styremøte LVSH 14.09.2017 8339/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16/5317-64 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2018 14.09.2017 8355/2017
Inngående brev Kartverket Gnr 51 bnr 42 Mangler ved dokumentet 14.09.2017 8341/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Installasjon av ladestasjoner for elbil 14.09.2017 8343/2017
Utgående brev Fylkesmannen i Troms utvidelse Flesnes gravplass - delingssøknad 14.09.2017 8363/2017
Inngående brev Kvedfjord Fabrikker AS Gnr 56 Bnr 10 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 14.09.2017 8361/2017
Inngående brev Nils Fochsen Gnr 56 Bnr 2 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 14.09.2017 8362/2017
Inngående brev Statens vegvesen Region nord Gbnr. 41/16 Kveøy 14.09.2017 8351/2017
Utgående brev Wilhelmsen Kristine Gbnr. 41/16 Kveøy 14.09.2017 8353/2017
Inngående brev Niklas Enoksen Gnr 32 bnr 6 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 14.09.2017 8338/2017
Inngående brev Ole Martin Kristiansen Gnr 56 Bnr 97 og 98 Nødvendig justering av drivstofftankanlegg i Leikvika 14.09.2017 8337/2017
Utgående brev Arne Martin Dahle Gnr 59 bnr 11 Svar på: Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 2017 14.09.2017 8324/2017
Inngående brev Verdiskapern - Per Mikal Vår ref 2017/1024 KRN - Vedr garasje på Gnr 55 Bnr 76 13.09.2017 8309/2017
Inngående brev Ottar Markussen oppmåling 13.09.2017 8278/2017
Inngående brev Rolf Ingar Eggum m.fl. Tilsagn om UKL-midler kr 115.000,- til parkeringsplass ved Skallan 13.09.2017 8251/2017
Utgående brev Roar Kristian Hanssen Gnr 12 Bnr 8 - Dispensasjon / tillatelse til deling av eiendommen. Formål: Nausttomt 13.09.2017 8237/2017
Inngående brev Jan Erik Ottestad Gnr 61 bnr 3 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 13.09.2017 8284/2017
Inngående brev Arne Martin Dahle Gnr 59 bnr 11 Gnr 61 bnr 3 Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel 13.09.2017 8285/2017
Inngående brev Statens vegvesen Gnr 29 Bnr 3 Høringsbrev 13.09.2017 8305/2017
Inngående brev Statistisk sentralbyrå Stortingsvalget 2017. Valgdeltakelse 13.09.2017 8260/2017
Utgående brev Kvæfjord kystlag v/Terje Mikalsen (fjerning av) båtvrak ved Refsnes kai 13.09.2017 8247/2017
Inngående brev Vesterålskraft Varsel om vedtak 13.09.2017 8306/2017
Inngående brev Birger Bjørnstad m.fl. Sluttutbetaling av innvilget UT-tilskudd til Nydyrkingsprosjektet i Kvæfjord 13.09.2017 8249/2017
Inngående brev Santander Consumer Bank AS Leasingperioden nærmer seg slutten 13.09.2017 8250/2017
Utgående brev Frode Iversen søknad om deling/oppmåling: Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes 13.09.2017 8286/2017
Utgående brev Sigmund Bømark Gnr 18 Bnr 1 - Tidsbegrenset dispensasjon for plassering av campingvogn 13.09.2017 8238/2017
Inngående brev Harstad kommune Tilbakemelding på rapport etter branntilsyn 13.09.2017 8265/2017
Inngående brev Harstad kommune Tilfredsstillende tilbakemelding på rapport 13.09.2017 8264/2017
Utgående brev Skarpsno Gårs ANS Gnr 53 Bnr 2 Svar på: Søknad om disp. til å spre husdyrgjødsel på grasmark etter 1. september 2017 13.09.2017 8279/2017
Inngående brev Sigurd Johnsen Gnr 34 bnr 3 Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 13.09.2017 8293/2017
Inngående brev Frode Vik Gnr 48 bnr 1 Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 13.09.2017 8299/2017
Inngående brev Teje Johnsen Gnr 41 bnr 3 Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 13.09.2017 8300/2017
Inngående brev Yngve Stoltz Gnr 59 bnr 10 Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 13.09.2017 8301/2017
Inngående brev Vesterålskraft Varsel om vedtak 13.09.2017 8302/2017
Inngående brev Vesterålskraft Varsel om vedtak 13.09.2017 8304/2017
Inngående brev Kjetil Wold Gnr 32 bnr 1 Søknad om dispensasjon for spredning av husgjødsel 13.09.2017 8291/2017
Inngående brev Yx - (YX-ID:95627) Bestilling av kort til Kvæfjord Kommune 12.09.2017 8233/2017
Inngående brev Frode Iversen Fwd: 2017/34/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes 12.09.2017 8191/2017
Inngående brev Hans Jørgen Riddervold Gnr 57 Bnr 184 Søknad om ferdigattest 12.09.2017 8224/2017
Utgående brev Jan Edmund Håkonsen bredbåndstilknytning Takstolfabrikken. Foreløpig orientering 12.09.2017 8227/2017
Inngående brev KS Advokatene Erklæring fra Oslo Katolske Bispedømme og Trondheim Stift i sak om urettmessig utbetalt offentlig støtte til norske kommuner 12.09.2017 8193/2017
Utgående brev Gerd Larsen m.fl. Møte i innkjøpssamarbeid 12.09.2017 8226/2017
Utgående brev Torbjørn Larsen m.fl. Informasjon om ikrafttredelse av endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 – Kommunale vigsler 12.09.2017 8235/2017
Utgående brev Lisbeth Haugland m.fl. avtale om betalingskort fylling drivstoff Sigerfjord Service 12.09.2017 8234/2017
Utgående brev Lisbeth Haugland m.fl. utskifting av leasingbiler 12.09.2017 8231/2017
Utgående brev Kvæfjord Båtforening 16/127 16/552: Avtale om bruk av deler av gbnr 56/98 i Leikvika - presiseringer 12.09.2017 8229/2017
Utgående brev Frode Iversen Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes 12.09.2017 8190/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad m.fl. Bytte kraftleverandør - utleieforhold 12.09.2017 8230/2017
Utgående brev Reppen Silje 15/243282-6 - Søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Fv. 83 - utvalgte kulturlandskap i jordbruket 12.09.2017 8218/2017
Utgående brev Harstad Are Stenkjær melding om uheldig trafikkbilde 12.09.2017 8228/2017
Inngående brev Oppvekst Harstad Kommune - Ludvig Forthun melding om vedtak: Newtonrommet i Harstad - videreført deltakelse 11.09.2017 8180/2017
Inngående brev Atle Trondsen Veinavn i Kvæfjord. Klage 11.09.2017 8171/2017
Utgående brev Arnfinn Fagerli Gnr 61 Bnr 80 - Vedr planer om inntil 50 m² garasje og terrengjustering. Orientering byggeregler 11.09.2017 8162/2017
Utgående brev Hans Jørgen Riddervold Gnr 57 Bnr 184 - Ferdigattest i forbindelse med bruksendring (nytt soverom og kjellerstue i underetasjen) 11.09.2017 8170/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg: Selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS 08.09.2017 8153/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vedlegg: Næringsfond - retningslinjer. Oppdatett 20151020 08.09.2017 8140/2017
Inngående brev Glenn Gaasrud ref:2017/1110 08.09.2017 8137/2017
Inngående brev Endre Skodje Søknad ifm Pipe-rehabilitering, Hans Mikal Tobiassen Gåra 31 08.09.2017 8132/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. kommunale gebyrer og eiendomsskatt 08.09.2017 8154/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysing Gnr 51 bnr 42 -Melding til tinglysing 08.09.2017 8091/2017
Inngående brev Norges Vassdrag- og energidirektoratet Høringsuttalelse- søknad om disp. for oppføring av 2stk påbygg til eksisterende bolig 08.09.2017 8151/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Møtereferat Kvæfjord politiråd 24.05.2017 08.09.2017 8128/2017
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Branntilsyn ved BOAS 2017 - Tilbakemelding 08.09.2017 7640/2017
Inngående brev KS Tilsagn om OU- midler- Kvæfjord kommune 08.09.2017 8129/2017
Utgående brev Alv Yngve Rødland Gnr 47 Bnr 149 - Vedr planer om deling med formål hyttetomt - Orientering vedr søknadsprosess 08.09.2017 8148/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Melding til tinglysing 08.09.2017 8135/2017
Utgående brev Svein Robert Guttormsen utbetaling av tilskudd fra kommunalt næringsfond 08.09.2017 8152/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Politisk møteplan 2017 versjon pr 01.09.2017 08.09.2017 8123/2017
Inngående brev K-Seketeriatet K-Seketeriatet IKS- Endring selskapsavtale pr. 01.06.2017 08.09.2017 8131/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Referat regionrådsmøte Ibestad 25. august 2017 08.09.2017 8122/2017
Utgående brev Aud Karin Bjørback Elde og Viggo Elde Gnr 63 Bnr 3 - Vedr planer om anneks - Oversendelse søknadsskjemaer og krav til innhold byggesøknad 08.09.2017 8136/2017
Utgående brev Karlot Bømark (2017/1087) Brøyting Bømark 08.09.2017 7860/2017
Inngående brev ***** Innovasjon Norge - ***** 08.09.2017 8130/2017
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Branntilsyn ved vik oppvekstsenter 2017 -Ttilbakemelding 08.09.2017 7664/2017
Inngående brev John Harald Andreassen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 08.09.2017 8147/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Tjenestetilbudet i Troms politidistrikt - oppdatert orientering 08.09.2017 8127/2017
Utgående brev Torleif-Jorgensen - Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen (2017/291) Vedtak om tillatelse til påslipp av oljeholdig vann til kommunalt avløp 08.09.2017 6989/2017
Utgående brev Murmester Endre Skodje Gnr 51 bnr 19 - Tillatelse til rehabilitering av skorstein 08.09.2017 8133/2017
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther Brev om utmelding av ROBEK 07.09.2017 8126/2017
Inngående brev Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther Brev om utmelding av ROBEK 07.09.2017 8125/2017
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Oppsummeringsbrev etter årsregnskap 2016 07.09.2017 8124/2017
Inngående brev Stmu - Marianne Lene Linløkken Studietur Konseptutvikling nasjonalt senter for Outsider Art 07.09.2017 8112/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad (2017/1087) Brøyting Bømark 07.09.2017 8110/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad 2017/32/Kvæfjord kommune: avtale om fylling av drivstoff ved Sigerfjord Service 07.09.2017 8094/2017
Utgående brev Stine Bjugn Rammeavtale læremidler til grunnskole og voksenopplæring 07.09.2017 8097/2017
Utgående brev Stine Bjugn Rammeavtale helsemøbler 07.09.2017 8096/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad 2017/47: Brøyting Bømark (2) 07.09.2017 8111/2017
Internt notat uten oppfølging Alf-Børre Knudsen Ny kundeansvarlig i Troms fylke 07.09.2017 8099/2017
Utgående brev Larsen Lars-Børge avtale om fylling av drivstoff ved Sigerfjord Service 07.09.2017 8095/2017
Utgående brev Astrid Sann Evensen nye adressenavn i Kvæfjord 07.09.2017 8093/2017
Utgående brev Eirik Tømmerås Innsigelse på veinavn 07.09.2017 8092/2017
Utgående brev Harstad Øyvind Andre Markussen m.fl. avvikling av kommunalt lysanlegg i Langvassbukt 07.09.2017 8100/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Underretning om planvedtak – Statlig reguleringsplan for E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen 07.09.2017 8114/2017
Utgående brev Øyvind Andre Markussen Vedr. mottatt høringsuttalelse - Tilbygg bad, overbygget inngangsparti samt garasje - gnr 54 bnr 32 07.09.2017 8090/2017
Inngående brev Harstad Tilfredsstillende tilbakemelding på rapport etter Branntilsyn ved Kveldro bosenter 2017 07.09.2017 8115/2017
Utgående brev Karin Eriksen m.fl. Innkalling til møte i valgstyret 11.9.2017 07.09.2017 8101/2017
Utgående brev Stine Bjugn Rammeavtale på maler-, gulv- og tapetseringsarbeid 07.09.2017 8098/2017
Inngående brev Stmu - Marianne Lene Linløkken Studietur Konseptutvikling nasjonalt senter for Outsider Art 07.09.2017 8113/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Øyvind Andre Markussen Svar - Tilbygg bad, overbygget inngangsparti samt garasje - gnr 54 bnr 32 Kvæfjord 06.09.2017 8089/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Øyvind Andre Markussen Svar - Tilbygg bad, overbygget inngangsparti samt garasje - gnr 54 bnr 32 Kvæfjord 06.09.2017 8088/2017
Inngående brev Anne Hokland Videre fritak renovasjon Gnr 56 Bnr 16 06.09.2017 8079/2017
Inngående brev Yx - Larsen Lars-Børge avtale om fylling av drivstoff ved Sigerfjord Service 06.09.2017 8064/2017
Inngående brev Strr - Sturla Bangstad Innspill til regional transportplan for Troms 2018-2029 06.09.2017 8059/2017
Inngående brev Domstol - Prestbakmo, Arnulf Oleif Jordskiftesak 60/13 og 60/8 06.09.2017 8052/2017
Inngående brev Hans Arne Myreng faktura 23144 Langvassbukt 06.09.2017 8048/2017
Inngående brev Elteam - Mads Røkenes faktura 23144 Langvassbukt 06.09.2017 8047/2017
Inngående brev Birger Jakobsen Sak 2016/1261 - Omstridt eierforhold og fradeling av hyttetomt i felles utmark ved Skallevannet. 06.09.2017 8038/2017
Inngående brev Motorhusetborkenes - MotorHuset Borkenes AS Dekkhotell - leasingbiler Kvæfjord kommune 06.09.2017 8037/2017
Utgående brev Yngve Stoltz m.fl. Gnr 60 Bnr 9 - Protokoll - Deling av eiendommen. Formål: Tomt rundt eksisterende våningshus og driftsbygning, samt tomt rundt eksisterende naust 06.09.2017 8054/2017
Inngående brev Vesterålskraft Vedtak -Rapport fra tilsyn utført 21.03.17 06.09.2017 8026/2017
Utgående brev Rune Strømsvåg Gnr 56 Bnr 116 - Vedr planer om tilbygg til eksisterende garasje - Orientering søknadsplikt 06.09.2017 8031/2017
Inngående brev Dagfinn Eriksen Søknad om tilskudd fra næringsfondet til ombygging av M/S Kristine_ Kravellbygget fiskebåt 06.09.2017 8086/2017
Inngående brev Brønnøysundregistrene Saksreferanse 2017/7 Esten Estensen 06.09.2017 8025/2017
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Innspill til regional transportplan for Troms 2018-2029 06.09.2017 8060/2017
Internt notat uten oppfølging Trond Hansen Installasjon av ladestasjoner for elbil 06.09.2017 8032/2017
Utgående brev Sulland Harstad AS Kvæfjord kommune - leasing av biler 06.09.2017 8033/2017
Utgående brev MotorHuset Borkenes AS Dekkhotell - leasingbiler Kvæfjord kommune 06.09.2017 8036/2017
Utgående brev Norbil Kvæfjord kommune - leasing av biler 06.09.2017 8035/2017
Utgående brev Salminen AS Kvæfjord kommune - leasing av biler 06.09.2017 8034/2017
Utgående brev Mads Røkenes faktura 23144 Langvassbukt 06.09.2017 8049/2017
Utgående brev Hans Arne Myreng 44/faktura 23144 Langvassbukt 06.09.2017 8045/2017
Versjon:5.0.7