eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Tromsfylke - Claudia Pedersen-Ibarra TT-beløp 2019 14.12.2018 11447/2018
Inngående brev NAV arbeidslivssenter Troms HMS-arbeid 2016 - 2018 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd 14.12.2018 11454/2018
Inngående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** 14.12.2018 11450/2018
Inngående brev Det kongelige kulturdepartement Søknad om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2019 14.12.2018 11437/2018
Inngående brev Solnes Maskin AS 2018/1032 - Tilbud Øvre Husby- Tortenbakkveien 14.12.2018 11432/2018
Inngående brev Statens nygningstekniske etat 2018/1094 - Gnr 57 bnr 326 - Søknad om deling av grunneiendommer Berg/Engen - oversiden av Bergsv 14.12.2018 11431/2018
Inngående brev Ivar-Martin Pettersen Innspill til kommunestyremøtet 13.12.18 13.12.2018 11394/2018
Inngående brev Abeidsmiljøutvalget Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - Medarbeiderpris 13.12.2018 11415/2018
Inngående brev Teknisk utvalg Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 02.10.18 13.12.2018 11409/2018
Inngående brev Teknisk utvalg Budsjett 209 og økonomiplan 2019 - 2022 13.12.2018 11408/2018
Inngående brev Teknisk utvalg Gbnr 53/34 Ulovlig igangsatt byggeaktivitet på seterbu/hytte 13.12.2018 11407/2018
Inngående brev Teknisk utvalg Gbnr 60/111 Søknad om dispensasjon for naust 13.12.2018 11405/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Fwd: Referat fra møte i SU Husby barnehage 13.12.2018 11393/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kvæfjord kommunestyre 13.12.18 Tilleggsdokumenter 13.12.2018 11391/2018
Inngående brev Dag Sandvik Gateadresser i boligfelt - Sandvika 12.12.2018 11389/2018
Inngående brev Kartverket - Aud Kirsti Pedersen Etterlysing av tilråding i navnesak 03/2014 12.12.2018 11371/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen Etterlysing av tilråding i navnesak 03/2014 12.12.2018 11387/2018
Utgående brev Rolf Utnes bestilling logo - kommunevåpen 12.12.2018 11386/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Melding fra Fylkesmannen 12.12.2018 11380/2018
Inngående brev Frantz Aronsen Søknad om deling av Gnr 47 Bnr 21 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 104 12.12.2018 11378/2018
Inngående brev Torbjørn Larsen Søknad om deling av Gnr 47 Bnr 104 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 21 12.12.2018 11377/2018
Inngående brev Lars Andre Sundnes Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 12.12.2018 11376/2018
Utgående brev Stian André Johansen Kvæfjord kommune: Lamhagan, byggesøknad 12.12.2018 11375/2018
Inngående brev Rolf Ingar Eggum Kart/profil 12.12.2018 11367/2018
Utgående brev Bjørn Bloch oppslag på internett: Veiadresser i Kvæfjord - nye adressenavn 12.12.2018 11365/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Utgår samme i doknr 16 12.12.2018 11341/2018
Utgående brev Kjell Rune Nymoen 18/88/makebytte Lamhagan: 47/21/F Aronsen vs 47/104/Kvæfjord kommune 11.12.2018 11334/2018
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget Godkjenning av møtebok 28.09.18 11.12.2018 11325/2018
Inngående brev Abeidsmiljøutvalget Budsjett 2019 og økononomiplan 2019-2022 11.12.2018 11324/2018
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen m.fl. Uttalelse SU Flesnes budsjett 11.12.2018 11323/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. Korrigering: Budsjett 2019 11.12.2018 11317/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Fwd: Høringsuttalelse budsjett og økonomiplan 11.12.2018 11316/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tove Fjellaksel Innspill til Økonomiplanen 2019-2022 11.12.2018 11315/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes 14/430-3: Gbnr 57/173/endring av eiendom i matrikkelen 11.12.2018 11314/2018
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes 18/34-88: Gbnr 57/173/endring av eiendom i matrikkelen 11.12.2018 11313/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Erstatning for sau drept av fredet rovvilt i 2018- Arvid Norskott 11.12.2018 11312/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms 2018/835 - Gnr 33 bnr 2 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 11.12.2018 11309/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune Gbnr 60/131 - Skade på kulturminne 11.12.2018 11308/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.10.2018 11.12.2018 10451/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Innkjøpssamarbeid ERP opsjon 07.12.2018 11264/2018
Inngående brev Kirkjan - Rúnar Sigríksson - Starfsmaður Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 07.12.2018 11246/2018
Utgående brev Hinnstein 2018/917 Nabovarsel - søknad igangsettingstillatelse for tiltak i Lamhagan 07.12.2018 11268/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tove Fjellaksel Innspill til Økonomiplanen 2019-2022 07.12.2018 11266/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Konsekvenser av å endre kommunenummer 07.12.2018 11253/2018
Utgående brev Wilhelmsen Kristine Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved overdragelse av 41/16 i Kvæfjord 07.12.2018 11252/2018
Utgående brev Wilhelmsen Kristine Om Hoklandsveien og vei til tidligere fergeleie på Kveøya 07.12.2018 11251/2018
Inngående brev Sametinget Gnr 54/2 Vedrørende omregulering til boligformål for del av 54/2 Borkenes 07.12.2018 11247/2018
Inngående brev Troms Fylkeskommune Anmodning om forhåndsuttalelse - Del av 54/2 Borkenes vurderes foreslått omregulert fra formål - Gartnerskole- (LNF) til formål boliger, foreløpig svar om kulturminner 07.12.2018 11236/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Oversendelse av endelig rapport - tilsynet avsluttes 07.12.2018 11218/2018
Utgående brev Aud Kirsti Pedersen Etterlysing av tilråding i navnesak 03/2014 06.12.2018 11213/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune gbnr 47/104: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 06.12.2018 11212/2018
Inngående brev Levekårsutvalget Levekårsutvalget PS 49/18 Orienteringssak: Registrering av utviklingshemmede og refusjon for særlig ressurskrevende 06.12.2018 11208/2018
Inngående brev Levekårsutvalget Levekårsutvalget PS 46/18 Orienteringssak: Folkehelseoversikt 2018-21 06.12.2018 11205/2018
Inngående brev Kartverket Gbnr 13/28 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 06.12.2018 11203/2018
Inngående brev Per Moen Tharaldsen Egenerklæring om konsesjonsfrihet 06.12.2018 11200/2018
Inngående brev Advokathuset Harstad AS Klage til sivilombudsmannen - nydyrking på g.nr. 42, br.nr. 1 i Kvæfjord 06.12.2018 11197/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad tilskudd trossamfunn 2018 beregningsgrunnlag 06.12.2018 11196/2018
Utgående brev Marit Mikalsen utbetaling av kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 = 244 199,46 kr 06.12.2018 11195/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Storåsveg, Parsell 3 Varsel om utgått arbeidsfrist og mulig inntrekking av tilskott 06.12.2018 11194/2018
Inngående brev Egil Nergård Gnr 33 bnr 1 Søknad om fritak for renovasjonsavgift 06.12.2018 11189/2018
Utgående brev Nor kultursenter Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11187/2018
Utgående brev Syvendedags adventistkirken - den norske union Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11186/2018
Utgående brev Svenska kyrkan i Norge Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11185/2018
Utgående brev Metodistkirken i Norge Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11184/2018
Utgående brev Islamsk senter for Nord-Norge Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11183/2018
Utgående brev Human etisk forbund Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11182/2018
Utgående brev Harstad baptistmenighet Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11181/2018
Utgående brev Eritreisk ortodoks tewahedo medhani alem kirke i Harstad Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11180/2018
Utgående brev Brunstad christian church kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11179/2018
Utgående brev Kasfjord baptistmenighet Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11178/2018
Utgående brev Andenes baptistmenighet Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11177/2018
Inngående brev Skatteetaten Skatteetaten omorganiserer 06.12.2018 11176/2018
Utgående brev Pinsemenigheten betel lofoten Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11175/2018
Utgående brev Pinsemenigheten betania fauske Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11174/2018
Utgående brev Pinsekirken tabernaklet Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11172/2018
Utgående brev Pinsekirken salem Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11171/2018
Utgående brev Holitisk forbund Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11170/2018
Utgående brev Det islamske fellesskap Bosnia og Herzegovenia Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11169/2018
Utgående brev Den norske sotozen buddhist orden Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11168/2018
Utgående brev Den islandske evangeliske-lutherske menighet i Norge Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11167/2018
Utgående brev Den evangelisk lutherske frikirke Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11166/2018
Utgående brev Balsfjord baptistmenighet Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11165/2018
Utgående brev Aune baptistmenighet Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11164/2018
Utgående brev Oslo Misjonskirke Bethlehem Kommunetilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2018 06.12.2018 11163/2018
Inngående brev Innovasjon Norge Kopi av tilbudsbrev fra innovasjon Norge - Inger - Ann Bendiksen 06.12.2018 11157/2018
Inngående brev Norwegian Refugee Council v/Marte B. Bordi-Olsen Bli med på årets viktigste stafett 06.12.2018 11155/2018
Inngående brev Troms Fylkeskommune Utlysning av midler til næringsrettet infrastruktur 2019 06.12.2018 11153/2018
Inngående brev Kjetil Wold og Willy Andre Wold Gbnr 32/3 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 06.12.2018 11150/2018
Inngående brev Lenvik kommune v/Viktor Lavik Representant til administrativ gruppe - vannområdeutvalget i Sør- og midt-Troms 06.12.2018 11145/2018
Inngående brev Trine Aronsen Gbnr 47/21 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 06.12.2018 11144/2018
Inngående brev DSB v7Odd Skarbomyr Brosjyre om egenberedskap til alle landets husstander 06.12.2018 11143/2018
Inngående brev Trygve Ottestad Gnr 60 Bnr 136 - Tilbygg til bolig (< 50 m²) 06.12.2018 11142/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Formannskapet PS 81/18 Orientering om Bikuben regionalt brukerstyrt senter 06.12.2018 11137/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet PS 37/18 Politisk møteplan 2019 - vedtatt av formannskapet 12.11.2019 06.12.2018 11135/2018
Internt notat uten oppfølging Anita Solvang Jenssen m.fl. budreg - omfordeling (lønns)reservemidler RO6 JUSTERT VERSJON 05.12.2018 11132/2018
Inngående brev Kvæfjord bondelag Invitasjon til jubileumsfest 05.12.2018 11126/2018
Inngående brev Kvæfjord Revmatikerforening v/ Anja Kristiansen Invitasjon til 30 års jubileumsjulebord 05.12.2018 11125/2018
Utgående brev V Jan Meyer Monica Stafne sin sak om fritak i sak til kommunestyret 05.12.2018 11124/2018
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Kvæfjord Miljøkompost - utarbeidelse reguleringsplan (for del av gbnr 51/8/Kvæfjordeidet) 05.12.2018 11122/2018
Utgående brev Troms fylkeskommune Kveøyforbindelsen - gradvis avvikling av medfinansiering fra Kveøysamfunnet 05.12.2018 11113/2018
Utgående brev V Svein Robert Guttormsen melding om vedtak - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond 04.12.2018 11109/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11107/2018
Inngående brev Geir Hagen Gnr 29 Bnr 17 - Veranda 04.12.2018 11106/2018
Inngående brev Geir Asle Granås Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv 04.12.2018 11103/2018
Inngående brev Othelius Arntsen Gnr 14 Bnr 37 - Tilbygg til garasje 04.12.2018 11100/2018
Inngående brev Formannskapet Kvæfjord Politiråd 04.12.2018 11093/2018
Inngående brev Formannskapet Kirke, trossamfunn 04.12.2018 11092/2018
Inngående brev Formannskapet Budsjett 2018 se også 17/1195 04.12.2018 11091/2018
Inngående brev Formannskapet Budsjett 2019 04.12.2018 11090/2018
Inngående brev Formannskapet Møteinnkalling, møtebok, møteplan 04.12.2018 11089/2018
Inngående brev Formanskapet Overføring av ambulanse 04.12.2018 11088/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede (tidligere sak 2012/1156) 04.12.2018 11087/2018
Inngående brev Formannskapet Budsjett 2019 04.12.2018 11086/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Budsjett 2019 04.12.2018 11085/2018
Inngående brev Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede (tidligere sak 2012/1156) 04.12.2018 11084/2018
Inngående brev Levekårsutvalget Budsjett 2019 04.12.2018 11082/2018
Inngående brev Formannskapet Kvæfjordhallen 04.12.2018 11081/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11080/2018
Inngående brev Eldrerådet Overføring av ambulanse 04.12.2018 11079/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11078/2018
Inngående brev Eldrerådet Budsjett 2019 04.12.2018 11077/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11076/2018
Inngående brev Eldrerådet Eldrerådet i Kvæfjord 2018 (tidl 2016/228, 2017/459) 04.12.2018 11075/2018
Inngående brev Fomannskapet Sør-Troms Museum - diverse saker vedr. avtaler, drift med videre 04.12.2018 11074/2018
Inngående brev Formannskapet Sør-Troms regionråd 04.12.2018 11073/2018
Inngående brev Formannskapet Sør-Troms regionråd 04.12.2018 11072/2018
Inngående brev Formannskapet Navnesaker, veiadressering 04.12.2018 11070/2018
Inngående brev Formannskapet Formannskap sak PS 77/18 Avtale om bruk av del av kommunal eiendom i Leikvika, Borkenes til drivstoffanlegg for båter 04.12.2018 11069/2018
Inngående brev Formannskapet Møteinnkalling, møtebok, møteplan 04.12.2018 11068/2018
Inngående brev Ungdomsråg Møteinnkalling, møtebok, møteplan 04.12.2018 11067/2018
Inngående brev Ungdomsrådet Budsjett 2019 04.12.2018 11066/2018
Inngående brev Ungdomsrådet Generasjonskonferansen 2018 04.12.2018 11065/2018
Inngående brev Ungdomsrådet Trenerutdanning for ungdom 04.12.2018 11064/2018
Inngående brev Ungdomsrådet Budsjett 2019 04.12.2018 11063/2018
Inngående brev Formannskapet Budsjett 2019 04.12.2018 11062/2018
Inngående brev Formannskapet Møteinnkalling, møtebok, møteplan 04.12.2018 11061/2018
Inngående brev Levekårsutvalget Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 03.10.2018 04.12.2018 11058/2018
Inngående brev Levekårsutvalget Nybygg Borkenes skole - orientering om fremdrift 04.12.2018 11057/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Utvalgsbehandling av budsjett og økonomiplan 2019-2022 03.12.2018 11042/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Budsjettillegg 64012 Vannforsyning 03.12.2018 11041/2018
Inngående brev ***** Søkerliste 03.12.2018 11040/2018
Inngående brev Økonomisjefen K-8/18 03.12.2018 11039/2018
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 03.12.2018 11036/2018
Inngående brev Sør-Troms regionråd Representasjon i referansegruppe vedr. utredning permanent luftambulanse i Midtre Hålogaland 03.12.2018 11035/2018
Inngående brev Andre Hugo Johansen Forespørsel om tilbake kjøp av Gnr 30 Bnr 42 fra Kvæfjord kommune til Gnr 30 Bnr 11 — Nordlund. 03.12.2018 11034/2018
Inngående brev Kartverket Retur av tinglys dokument 03.12.2018 11031/2018
Inngående brev Monica Stafne Søknad om fritak politisk verv 03.12.2018 11030/2018
Inngående brev Svein Robert Guttormsen Fellingstillatelse rapport 03.12.2018 11029/2018
Inngående brev Troms fylkeskommune UTTALELSE OM KULTURMINNER KV/EFJORD KOMMUNE GBNR. 59/11, SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI I DALE 03.12.2018 11023/2018
Inngående brev Sametinget Uttalelse Kvæfjord kommune- Søknad om bygging av Iandbruksvei - Gbnr 59/11 - 03.12.2018 11022/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Plan for nydyrking på gnr. 52 bnr. 19 i Kvæfjord kommune 03.12.2018 11021/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Nydyrking på gnr. 33 bnr. 2 i Kvæfjord kommune 03.12.2018 11020/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Plan for nydyrking — gnr. 66 bnr. 23 i Kvæfjord kommune 03.12.2018 11019/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Plan for nydyrking på gnr. 57 bnr. 9 i Kvæfjord kommune 03.12.2018 11018/2018
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Plan for nydyrking på gnr. 59 bnr. 1 i Kvæfjord kommune 03.12.2018 11017/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Kartskisse 2 Hoklandsveien 03.12.2018 11012/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kartskisse 1 Hoklandsveien 03.12.2018 11007/2018
Inngående brev Harstadlaw - Tine Kristiansen TU-sak 29/17 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen - plan for nydyrking m.v. 30.11.2018 10971/2018
Inngående brev Skatteetaten Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjon for Kvæfjord kommune 2018 30.11.2018 10992/2018
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. ønske om å overta areal mellom Malmvn og Koppervn 30.11.2018 10977/2018
Utgående brev Anne Birgit Nilsen 2014/430 2018/34/Kvæfjrod kommune: avklaring av eiendomsforhold til gbnr 57/173 (2) 30.11.2018 10976/2018
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Henv ang mulig kjøp av et ørlige areal men problemet er kanskje uklare tomtegrenser 30.11.2018 10975/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 12.11.2018 30.11.2018 10508/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok 07.06.2018 30.11.2018 10410/2018
Inngående brev Brynjulf Johnsen 2018/67/Kvæfjord kommune: opsjon på tomter, skredfarevurdering Berg/Engen boligområde 29.11.2018 10944/2018
Utgående brev Jan Meyer m.fl. Kvæfjord kommunestyre 13.12.2018 > gruppemøter. ENDRING 29.11.2018 10946/2018
Utgående brev Jan Meyer Kvæfjord kommunestyre: Monica Stafne - søknad om fritak fra folkevalgte verv 29.11.2018 10945/2018
Utgående brev V Monica Stafne Kvæfjord kommune: fritakssøknad 29.11.2018 10939/2018
Utgående brev Jan Meyer m.fl. Kvæfjord kommunestyre 13.12.2018 > gruppemøter 29.11.2018 10938/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Hans Johansen Utvidelse av tomt 28.11.2018 10934/2018
Inngående brev Harstad Kommune - Lene Merethe Sandbakk Saue Innkjøpssamarbeid 28.11.2018 10933/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vidar Nilsen Gehlmann Gateadresser i boligfelt - Sandvika 28.11.2018 10901/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - OMRÅDE 4 Kart Gamle Holandsvei Gambogdalen 28.11.2018 10888/2018
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kristin Myreng Grimstad Skredfarevurdering Berg Engen 28.11.2018 10932/2018
Inngående brev Aud Karin Bjørback Elde Gbnr 63/22 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 28.11.2018 10929/2018
Inngående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** 28.11.2018 10921/2018
Utgående brev Morten 16/1110: Busskur, Gåra/Vikeland 28.11.2018 10914/2018
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum Gbnr 30/42 i Melåbukt 28.11.2018 10910/2018
Inngående brev Sametinget Gnr 59 bnr 11 Uttalelse - Søknad om bygging av landbruksvei - Gbnr 59/11 - Kvæfjord kommune 28.11.2018 10906/2018
Inngående brev Sametinget Uttalelse - søknad om bygging av landbruksvei . Gbnr 59/11 - Kvæfjord kommune 28.11.2018 10892/2018
Utgående brev Magne Heide adressenavn i Kvæfjord (DEL 2) 28.11.2018 10885/2018
Utgående brev Jan Meyer m.fl. budsjettsak 83/18 i formannskapet - høringsuttalelser 27.11.2018 10879/2018
Utgående brev Frantz Aronsen makebytte eiendommer i Lamhagan 27.11.2018 10878/2018
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 56 Bnr 84 Søknad om tillatelse til deling 27.11.2018 10876/2018
Inngående brev Arbeidstilsynet Gnr 55 Bnr 3, manglende opplysninger 27.11.2018 10875/2018
Inngående brev Riksantikvaren Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) - 15 landskap i Troms er valgt ut til register 27.11.2018 10865/2018
Inngående brev Karina Solfjell Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv 27.11.2018 10847/2018
Inngående brev Sametinget Uttalelse- gnr 45 bnr 22 Høringsbrev i forbindelse med: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking i Kvæfjord kommune 27.11.2018 10846/2018
Utgående brev Anne Birgit Nilsen 18/567/overdragelse av parsell av 56/84 til UL Fram 27.11.2018 10844/2018
Utgående brev Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge avtale om prosjektledelse nydyrkingsprosjekt - opphør pr 28.2.2019 27.11.2018 10841/2018
Inngående brev Murer Terje Schjelderup Søknad om ny stålpipe - gnr 34 bnr 17 27.11.2018 10839/2018
Inngående brev Kvæfjord Eiendom Avtale vedrørende plassering av terrasse/platting over offentlig kommunal avløps- og overvannsledning 27.11.2018 10837/2018
Inngående brev Hinnstein Nabovarsel til Kvæfjord kommune 27.11.2018 10836/2018
Inngående brev Murer Terje Schjelderup Søknad om rehabilitering av skorstein - gnr 40 bnr 16 27.11.2018 10835/2018
Utgående brev Dagfinn Eriksen tilskudd fra næringsfond - foreldelsesfrist 23.4.2019 27.11.2018 10833/2018
Utgående brev Gard Leirvik m.fl. tilskudd fra næringsfond - foreldelsesfrist 19.2.2019 27.11.2018 10826/2018
Internt notat uten oppfølging Ruth-Lise H. Olsen budsjettannonse i HT/Vesterålen 27.11.2018 10825/2018
Saksframlegg/innstilling Orienteringssak: Registrering av utviklingshemmede og refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 27.11.2018 10423/2018
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 03.10.2018 27.11.2018 10332/2018
Utgående brev Kirkevergen fullført utvidelse Flesnes gravplass - tilleggsareal gbnr 13/80 26.11.2018 10803/2018
Versjon:5.0.7