eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Fagforbundet Kvæfjord Seniortiltak for ansatte som arbeider natt - Purring 27.07.2017 6842/2017
Utgående brev VG Innsyn (Troms) 27.07.2017 6829/2017
Internt notat uten oppfølging Torbjørn Larsen Velferdsteknologi konferanse 25.9.27 i harstad - eldrerådene 27.07.2017 6678/2017
Utgående brev Hinnøy Maskin AS Kvæfjord kommune - Gravetillatelse - Gnr 39 bnr 3 - Kveøy - Hinnøy maskin for Troms fylkeskommune, kulturetaten- 17/909 26.07.2017 6704/2017
Utgående brev Fredskorpset NoNa-prosjektet - oversendelse av regnskapsutdrag fra Kvæfjord kommune mv 25.07.2017 7250/2017
Inngående brev Sametinget Uttalelse 24.07.2017 7237/2017
Inngående brev Roald Skoglund Søknad om utslipp av santitær og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 24.07.2017 7243/2017
Inngående brev Hans Anton Salen Kvittering for nabovarsel 24.07.2017 7242/2017
Inngående brev Hinnøy Maskin AS Tilbakemelding fra geomatikk ang. Leikvika 24.07.2017 7236/2017
Utgående brev Jon Arne Eriksen Gnr 14 Bnr 1 - Kvalitetsheving av matrikkelen - Varsel om befaring 24.07.2017 7239/2017
Utgående brev Hinnøy Maskin AS Gravetillatelse gnr 56 bnr 97, 98 og 181 24.07.2017 7238/2017
Inngående brev Hans Anton Salen Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner 24.07.2017 7241/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Marit Blekastad Spørsmål ift nye legemiddelavtaler 21.07.2017 7222/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Are Edgar Stenkjær Brøyting Toppenvegen og parkering ved Skytterbanen 21.07.2017 7202/2017
Inngående brev Klabu Kommune - Jan Petter Opedal Vertskommunetilskudd til Klæbu 21.07.2017 7201/2017
Utgående brev NRK Oda Viken INNSYN 21.07.2017 7213/2017
Utgående brev Britt Hellesvik Er dette lov? 21.07.2017 7209/2017
Utgående brev Gerhard Berg Berg/Engen boligområde - mulige eiendomsoverdragelser 21.07.2017 7210/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Doknr 23 med kartvedlegg 21.07.2017 7212/2017
Inngående brev Arkiv Troms Eiermøte arkiv Troms IKS torsdag 5. oktober kl 11 21.07.2017 7224/2017
Inngående brev Arkiv Troms Eiermøte arkiv Troms IKS torsdag 5. oktober kl 11 21.07.2017 7223/2017
Utgående brev Roy Søberg LRS-planen 21.07.2017 7218/2017
Utgående brev Protector m.fl. [Skadenr PRO-289917] Vedr.Tilbakeslag av kloakk, Kvæfjord kommune, Protector ref. 289917 21.07.2017 7225/2017
Internt notat uten oppfølging Rolf Ingar Eggum 40000 kr fra Landbruksdirektoratet 21.07.2017 7215/2017
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg faktura kunngjøring planvedtak 21.07.2017 7205/2017
Utgående brev Jørill Wogtor m.fl. sommeranvisninger Vik oppvekstsenter 21.07.2017 7204/2017
Utgående brev EL-TEAM AS faktura 23144 Langvassbukt 21.07.2017 7206/2017
Utgående brev Hans Arne Myreng faktura 23144 Langvassbukt 21.07.2017 7214/2017
Utgående brev Veidekke (2017/926) Gnr 48 bnr 32 tillatelse til graving 21.07.2017 6895/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Vedtak om stimuleringstilskudd på kr 40 000 for 2017 21.07.2017 7208/2017
Utgående brev Installasjonsservice Gravemelding/tillatelse 43/52 mfl 21.07.2017 7217/2017
Inngående brev Installasjonsservice Gravemelding 21.07.2017 7207/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad m.fl. Fwd: SV: Kvæfjord: Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 21.07.2017 7220/2017
Inngående brev Harstad kommune Forsendelse fra Harstad kommune 21.07.2017 7221/2017
Utgående brev Holand Maritime Service & Ships m.fl. 2017/7/Kvæfjord kommune - foreløpig svar: søknad til kommunalt næringsfond 21.07.2017 6985/2017
Utgående brev Ostre-Toten Kommune - Gry Hege Strandbakke 2017/20/Rapportering vertskommunebrukere 2017 til LVSH.xlsx 21.07.2017 6909/2017
Utgående brev Stange Kommune - Knut Olav Halvorsen Stange - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7142/2017
Utgående brev Saltdal Kommune - Per Arne Østerkløft Saltdal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7137/2017
Utgående brev Ringsaker Kommune - Hidemstrædet, Rita Ringsaker - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7136/2017
Utgående brev Gran Kommune - Gunn Kristin Reinli Gran - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7135/2017
Utgående brev Nome Kommune - Grethe Fjågesund Nome - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd/Vertskommunebrukere - Nome 2017 21.07.2017 7134/2017
Utgående brev Sortland Kommune - Gerd Steinsund Sortland - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd/telling av vertskommunebeboere pr 1.1.2017 Sortland 21.07.2017 7133/2017
Utgående brev Balestrand Kommune - Margrethe Vie Myren Balestrand - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7132/2017
Utgående brev Ringerike Kommune - Monica Juverud Sørstrøm Ringerike - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7128/2017
Utgående brev Meldal Kommune - Ole Edward Sandvik Meldal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7131/2017
Utgående brev Bronnoy Kommune - May Klara Holm Brønnøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7130/2017
Utgående brev Skodje Kommune - Eirik Frøystad Skodje - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 21.07.2017 7129/2017
Utgående brev Fylkesmannen - Hagen Hansen, Trude Rapportering av Skogtrærnes blomstring og frøsetting 2017 21.07.2017 7087/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Tomflaskehåndtering i offentlig rom 21.07.2017 7219/2017
Utgående brev Anders Aasheim Tilskudd til frisklivssentralen - Fylkesmannen minner om at akseptskjema må sendes inn 21.07.2017 6577/2017
Inngående brev Vegvesen - Dokument 15/243282-7 Vedrørende søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 83 - parkeringsplass - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 21.07.2017 7203/2017
Utgående brev Atle Trondsen Veinavn i Kvæfjord 21.07.2017 7196/2017
Inngående brev As Kommune - Ås kommune Ås - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 20.07.2017 7185/2017
Inngående brev Hamar Kommune - Vigdis Galaaen Vertskommune tilskudd. 20.07.2017 7180/2017
Inngående brev post Flora - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 20.07.2017 7172/2017
Utgående brev Harstad kommune Newtonrommet i Harstad - videreført deltakelse. Status på saken 20.07.2017 7200/2017
Utgående brev Sjoerd Paulusma 2017/24 2017/25/Kvæfjord kommune: Brøyte avtale 20.07.2017 7167/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysingen Gbnr 56/181 - tinglysing av skjøte 20.07.2017 7117/2017
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdep 14/7271-42 Statlig reguleringsplan for E10/rv85/rv83 Hålogalandsvegen - Planvedtak 20.07.2017 7181/2017
Utgående brev Statens vegvesen Region nord 16/468: melding om uheldig trafikkbilde 20.07.2017 7171/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad KSE-posten nr. 2/2017 - eiendomsskatt 20.07.2017 7198/2017
Utgående brev V Monica Stafne Reiseregning 20.07.2017 7197/2017
Utgående brev Bjørn Gunnar Holand foreløpig svar: søknad til kommunalt næringsfond 20.07.2017 7199/2017
Utgående brev Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret Bekreftelse av opplysninger i Enhetsregisteret 20.07.2017 7113/2017
Utgående brev Jan Petter Opedal Vertskommunetilskudd til Klæbu 20.07.2017 7194/2017
Utgående brev Jan Petter Opedal Vertskommunetilskudd til Klæbu 20.07.2017 7193/2017
Utgående brev Terje Mikalsen skipsvrak ved Refsnes kai 20.07.2017 7179/2017
Utgående brev Bendiks Harald Arnesen Gnr 39 Bnr 9 - Kvalitetsheving av matrikkelen - Varsel om befaring 20.07.2017 7177/2017
Utgående brev Kjell Magne Børre Hjalte Gnr 45 Bnr 49 - Kvalitetsheving av matrikkelen - Varsel om befaring 20.07.2017 7173/2017
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.07.2017 7092/2017
Inngående brev Sandefjord Kommune - Aili Samuelsen Sandefjord - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7170/2017
Inngående brev Ostre-Toten Kommune - Gry Hege Strandbakke Østre Toten - foreløpig anslag vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7169/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ågot Hammari Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits 19.07.2017 7145/2017
Inngående brev Kartverket Dokumentet har magler og kan ikke tinglyses 19.07.2017 7112/2017
Utgående brev Stjørdal kommune Stjørdal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7166/2017
Utgående brev Rita Yri Klæbu - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7160/2017
Utgående brev Anita Eide Lothe Gloppen - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7156/2017
Utgående brev Wenche Gregersen Holmestrand - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7152/2017
Utgående brev Ørskog kommune Ørskog - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7165/2017
Utgående brev Hamar kommune Hamar - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7164/2017
Utgående brev Bærum kommune Bærum - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7163/2017
Utgående brev Steen Tove Penna Leksvik - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7153/2017
Utgående brev Sigrund Berge Midbrød Eigersund - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7149/2017
Utgående brev Gry Hege Strandbakke Østre Toten - foreløpig anslag vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7148/2017
Utgående brev Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7162/2017
Utgående brev Ås kommune Ås - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7161/2017
Utgående brev Lene Nilssen Søndre Land - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7159/2017
Utgående brev Kalsvik Robert Flora - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7158/2017
Utgående brev Johanne Rypdal Vestnes - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7157/2017
Utgående brev Aili Samuelsen Sandefjord - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7155/2017
Utgående brev Kitty Marie Eikeland Hå - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7154/2017
Utgående brev sjoerd paulusma 17/25/Kvæfjord kommune: Brøyte avtale 19.07.2017 7168/2017
Inngående brev Ottar Markussen Søknad om klarlegging av eksisterende grense 19.07.2017 7127/2017
Utgående brev Neteland, Anne Lise Kvam - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7151/2017
Utgående brev Roger Granheim Askøy - foreløpig anslag på vertskommunetilskudd 2018 19.07.2017 7150/2017
Inngående brev DNB-Eiendom Gnr 58/35 Meglerpakke 18.07.2017 7106/2017
Utgående brev Ann-Elise Hansen 2017/45/ad attestere - fullmakt til att/anvisning på fakturabehandling/lønnsbilag 18.07.2017 7111/2017
Utgående brev Frits Olav Walberg m.fl. Gnr 12 Bnr 9 - Varsel om oppmålingsforretning - Lagerhall. Tilskudd skredsikringsrapport 18.07.2017 5135/2017
Utgående brev LVSH Magne Værholm 2017/20: medlemskommuner i LVSH 18.07.2017 7110/2017
Utgående brev DNB-Eiendom Gnr 58/35 Meglerpakke 18.07.2017 7107/2017
Utgående brev Edgar Johansen m.fl. Protokoll - Gnr 64 bnr 12 - Deling av eiendommen. Formål: Tomt rundt eksisterende våningshus 18.07.2017 7090/2017
Inngående brev Helsedir - Trude Horne 16/322-4 - Spørsmål om oppdaterte tall for vertskommunetilskudd 17.07.2017 7078/2017
Utgående brev Kjell Bjarne Svendsen m.fl. Protokoll - Gnr 43 Bnr 7 - Deling av eiendommen med formål hyttetomt rundt eksisterende seterhus (som samtidig skal bruksendres til fritidsbolig) 17.07.2017 7084/2017
Utgående brev Geir Hagen Protokoll Gnr 54 Bnr 11 - Deling med formål boligtomt til Gnr 54 Bnr 11 Fnr 1 (festetomt skal utgå) 17.07.2017 7005/2017
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 30 Bnr 26 - Søknad om allerede oppført påbygg - Søknaden er mangelfull 17.07.2017 7071/2017
Utgående brev Frits Walberg m.fl. Protokoll - Gnr 12 Bnr 9 - Lagerhall. Tilskudd skredsikringsrapport 17.07.2017 7080/2017
Utgående brev Roald Skoglund Gnr 66 bnr 50 og 56. Behandling av utslippstillatelse for avløpsanlegg. 17.07.2017 7085/2017
Utgående brev Dulo Dizdarevic Gnr 57 Bnr 146 - Tillatelse til bygging av redskapsbod oppå eksisterende platting (på vilkår) 17.07.2017 7067/2017
Utgående brev Per Lorentz Waran m.fl. Gnr 47 Bnr 6 - Deling av eiendommen. Formål: Boligtomt i Lamhagan 17.07.2017 7076/2017
Utgående brev Kjell Arne Røvik Nabovarsel 17.07.2017 7073/2017
Utgående brev Kristian Jakobsen Vår ref 2017/937 KRN - Vedr planer om ny turisthytte v/ Haakonsbu i Jonsheimen 17.07.2017 7070/2017
Utgående brev Dulo Dizdarevic Vår ref 2017/702 - Tillatelse til redskapsbod oppå eksisterende platting Gnr 57 Bnr 146 - Oversender vedtak 17.07.2017 7069/2017
Inngående brev Ronny Sørensen, Accountor Harstad Informasjon Harstad Eiendomsinvest AS pr 30. juni 2017 14.07.2017 7062/2017
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/106073-2 Svar på høringsbrev - deling av eiendom for nausttomt - gnr. 12 bnr. 8 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 14.07.2017 7038/2017
Inngående brev Hinnøy Maskin Gravemelding 14.07.2017 7042/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.07.2017 6977/2017
Utgående brev Erik Meistad m.fl. Vår ref 2017/718 - Vedr plassering av planlagt tomannsbolig Gnr 57 Bnr 319 14.07.2017 7064/2017
Utgående brev Cecilie Lykken m.fl. Gnr 43 bnr 52 - Sanitærsøknad Straumen . Behandling av utslippstillatelse. 14.07.2017 7052/2017
Utgående brev Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Vår ref 2017/291 - Igangsettingstillatelse drivstoffanlegg Leikvika 14.07.2017 7041/2017
Utgående brev SIV. ING. MRIF TORLEIF JØRGENSEN Gnr 56 Bnr 97 og 98 - Igangsettingstillatelse for nytt drivstoffanlegg i Leikvika 14.07.2017 7022/2017
Utgående brev Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen (2017/291) Link til skjemaer for søknad om igangsettingstillatelse 14.07.2017 6968/2017
Inngående brev Britt Hellesvik Er dette lov? 14.07.2017 7068/2017
Utgående brev Kvæfjord menighet avvikling av kommunalt lysanlegg i Langvassbukt 14.07.2017 7047/2017
Utgående brev Troms fylkeskommune Utbetalingsanmodning spillemidler Borkenes kunstgressbane - lysanlegg 14.07.2017 7026/2017
Inngående brev Dulo Dizdarevic Avstandserklæring 14.07.2017 7066/2017
Utgående brev 3Dprint - Frode Eldevik 2016/670: Oppdragsavtalen m/ Frode Eldevik (5) 14.07.2017 7034/2017
Utgående brev Troms fylkeskommune 17/96/Tilstandsvurdering av kirkene i Troms 14.07.2017 7049/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Tilstandsvurdering av kirkene i Troms- Forespørsel om tilstandsregistreringer og kontaktperson for befaring 14.07.2017 7048/2017
Internt notat uten oppfølging Turid Norlunn Hanssen m.fl. [Skadenr PRO-185068] Kvæfjord Kommune Husby Barnehage 14.07.2017 7056/2017
Utgående brev Sigerfjord Service avtale om fylling av drivstoff ved Sigerfjord Service 14.07.2017 7046/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad Hvilken bil gjelder dette? 14.07.2017 7035/2017
Utgående brev Harstad kommune v/ Drift- og Utbyggingstjenesten Gnr 54 Bnr 32 - Høringsbrev vedr mottatt søknad om plassering av planlagt tilbygg bad samt frittliggende garasje i avstand hhv ca. 5 meter, 4,9 meter og 6,3 meter fra senterlinje kommunal vei, Industrivegen 14.07.2017 7045/2017
Utgående brev Karl Børre Karlsen Gnr 14 Bnr 2 - Vedr klagebehandling badestamp teknisk utvalg 13.06.2017 (tu-sak PS 27/17) - Vedtaket om avslag er ikke påklaget / frist for fjerning 14.07.2017 7039/2017
Utgående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.07.2017 7000/2017
Utgående brev Helge Hofsøy Vår ref 2009/76 - Ferdigattest for naust, uthus og anneks på Gnr 61 bnr 93 14.07.2017 7058/2017
Utgående brev Helge Hofsøy Gnr 61 Bnr 93 - Ferdigattest for anneks, uthus og naust på eiendommen 14.07.2017 7054/2017
Inngående brev 13.07.2017 Kontrollerklæring 14.07.2017 7063/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune, Kulturetaten Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om deling formål: Boligtomt 14.07.2017 7055/2017
Internt notat uten oppfølging Linda Robertsen Svanhild Farstad lønn 14.07.2017 6976/2017
Utgående brev erik kjærvik Vår ref 2017/792 KRN - Status delingssak Gnr 66 Bnr 6 14.07.2017 7043/2017
Inngående brev Stmu - Marianne Lene Linløkken Referat fra møte i styringsgruppen for Konseptutvikling nasjonalt senter for Outsider Art 13.07.2017 7033/2017
Inngående brev Atle Trondsen Fwd: Veinavn i Kvæfjord 13.07.2017 7032/2017
Inngående brev 3Dprint - Frode Eldevik 2016/670: Oppdragsavtalen m/ Frode Eldevik (5) 13.07.2017 7030/2017
Inngående brev Torleif-Jorgensen - Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Leikviks Fuel AS. Gjennomføringsplan. 13.07.2017 7021/2017
Inngående brev NVE - region nord (2017/654) Gnr 34 bnr 4 NVE Høringsuttalelse - søknad om deling 13.07.2017 7018/2017
Inngående brev NVE - Region Nord (2017/792) Gnr 66 bnr 6 Høringsuttalelse fra NVE - søknad om deling av boligtomt 13.07.2017 7016/2017
Inngående brev John Olav Solaas Trapp fra veranda 13.07.2017 7014/2017
Utgående brev Susanne Gamst Maughan Gnr 43 Bnr 19 - Dispensasjon og byggetillatelse til tilbygg bolig 13.07.2017 6991/2017
Utgående brev Torfinn Gamst m.fl. Vår ref 2017/922 KRN - Gnr 43 bnr 19 - Oversender byggetillatelse iht. søknad mottatt 11.07.2017/12.07.2017 13.07.2017 6993/2017
Inngående brev Susanne G. Maughan Søknad om tilbygg til bolig 13.07.2017 7013/2017
Inngående brev Komrevnord - Liv Aamnes Kunstgressbane Lysanlegg 13.07.2017 7006/2017
Utgående brev Frode Eldevik signert avtale om utredning av forprosjektet "Rå kompetanesenter" mellom Eldevik Industridesign og Kvæfjord kommune 13.07.2017 7031/2017
Inngående brev Kvæfjord kommune Søknad om regionale utviklingsmidler til prosjektet Forprosjekt Rå Kompetansesenter 13.07.2017 7004/2017
Utgående brev John Olav Solaas Vår ref 2017/933 KRN - Utvendig trapp fra veranda fritas fra søknadsplikt 13.07.2017 7015/2017
Utgående brev John Olav Solaas og Tone Johansen Gnr 57 Bnr 135 - Utvendig trapp fra veranda til markplatting - Tiltaket fritas fra søknadsplikt 13.07.2017 7007/2017
Utgående brev Helge Hofsøy Vår ref 2009/76 KRN - Vedr manglende kontrollerklæring fra "Firma Tore Erlandsen" i forbindelse med mottatt søknad om ferdigattest 13.07.2017 6992/2017
Inngående brev Helge Hofsøy Ferdigmelding 13.07.2017 7017/2017
Utgående brev Roald Skoglund Vår ref 2007/1060 - Ferdigattest for oljeutskiller godkjent 17.08.2009 13.07.2017 6988/2017
Utgående brev Borkenes Sanitær & Varme AS Gnr 56 Bnr 94, 95, 97 og 98- Ferdigattest oljeutskiller (godkjent 17.08.2009) 13.07.2017 6987/2017
Utgående brev Marianne Lene Linløkken Referat fra møte i styringsgruppen for Konseptutvikling nasjonalt senter for Outsider Art 13.07.2017 7012/2017
Utgående brev Rolf Ingar Eggum m.fl. Vår ref 2017/654 - Gnr 34 Bnr 4 - Dispensasjon og delingstillatelse (på vilkår) - Tomt rundt eksisterende våningshus, fjøs/uthus og naust 13.07.2017 6980/2017
Inngående brev Det kongelige landbruks- og matdepartement Høring- Endring i reglene om nydyrking-Forbud mot nydyrking av myr 13.07.2017 7019/2017
Inngående brev Siv.ing. MRIF Torleif Jørgensen Scanning av tegning drivstoffanlegg Leikvika 2017 13.07.2017 7029/2017
Inngående brev Siv.ing. MRIF Torleif Jørgensen Nytt drivstoffanlegg i Leikvika. Borkenes 13.07.2017 7028/2017
Utgående brev Sverre Eriksen Vår ref 2017/930 KRN - Orientering byggeregler veranda 13.07.2017 6986/2017
Inngående brev DNB, Bjørn Aronsen Salg av eiendom Åsvegen 1A i Kvæfjord 13.07.2017 7024/2017
Utgående brev Torleif-Jorgensen - Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Leikviks Fuel AS. Gjennomføringsplan. 13.07.2017 7023/2017
Inngående brev Torfinn Gamst Gnr 43 Bnr 19 - Plan og fasade tegninger med mål 1:100 12.07.2017 6990/2017
Inngående brev Torleif-Jorgensen - Siv.Ing. MRIF Torleif Jørgensen Situasjonskart for gnr 56 bnr 97 12.07.2017 6961/2017
Utgående brev BBFT v/Harald Olsen 17/25/Kvæfjord kommune: Veilysplan 12.07.2017 6982/2017
Utgående brev Borkenes Sanitær & Varme AS Gnr 43 bnr 52 - Rammetillatelse til avløpsanlegg / innlegging av vann/avløp i påvente av utslippstillatelse 12.07.2017 6918/2017
Utgående brev Cecilie Lykken m.fl. Vår ref 2016/767 - Gnr 43 Bnr 52 - Rammetillatelse til avløpsanlegg i påvente av godkjent utslippstillatelse 12.07.2017 6946/2017
Inngående brev Cecilie Lykken Opplysninger gitt i nabovarsel 12.07.2017 6958/2017
Inngående brev Susanne Hentschel Søknad om allerede oppført påbygg 12.07.2017 6960/2017
Utgående brev Yngve Stoltz Vår ref 2017/419 - Gnr 60 bnr 9 - Dispensasjon og delingstillatelse (på vilkår) - Tomt rundt eksisterende våningshus, fjøs og naust 12.07.2017 6963/2017
Utgående brev Yngve Stoltz Gnr 60 Bnr 9 - Dispensasjon og delingstillatelse (på vilkår) - Tomt rundt eksisterende våningshus, fjøs og naust 12.07.2017 6955/2017
Inngående brev Vetserålskraft Kontroll- godkjent uten feil eller mangler 12.07.2017 6981/2017
Inngående brev Svein M. Hagen Søknad om tilbygg og garasje 12.07.2017 6964/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune Melding om vedtak- Statskog SF- Avklaring av rettighets-og eiendomsspørsmål i Nordland og Troms 12.07.2017 6952/2017
Inngående brev Jan Håkonsen Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond- Kvæfjord kommune 12.07.2017 6978/2017
Utgående brev Jan-Are Gudbrandsen virksomhet på gbnr 47/25 Straumsnes 12.07.2017 6969/2017
Inngående brev Jan-Are Gudbrandsen virksomhet på gbnr 47/25 Straumsnes 12.07.2017 6983/2017
Utgående brev Pål Rainer Johansen Vår ref 2017/732 - Oversender byggetillatelse iht. søknad mottatt 11.07.2017 (utvidelse veranda og platting, Gnr 39 Bnr 20) 12.07.2017 6949/2017
Utgående brev Liss-Karin og Robert Sandvik Gnr 34 Bnr 4 - Dispensasjon og delingstillatelse (på vilkår) - Tomt rundt eksisterende våningshus, fjøs/uthus og naust 12.07.2017 6974/2017
Utgående brev Pål Rainer Johansen Gnr 39 Bnr 20 - Byggetillatelse veranda og platting 12.07.2017 6947/2017
Utgående brev Einar Johan Paulsen Gnr 12 Bnr 8 - Jordlovsbehandling i forbindelse med søknad om deling av eiendommen. Formål: Nausttomt 12.07.2017 6959/2017
Inngående brev Baard Espen Arnøy Informasjonsbrev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - sommeren 2017 11.07.2017 6941/2017
Inngående brev Praxair - Business Support (Praxair saksnr:53950) 2013/763 2014/48 2017/44/OPPSIGELSE AVTALE 800083 Dagleie flasker 11.07.2017 6930/2017
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/78719-2 Svar på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 18 bnr. 3 - Langvassbukt i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 11.07.2017 6917/2017
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 17/86601-2 Vedrørende høring - dispensasjon fra kommuneplan og deling - gnr. 66 bnr. 6 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 11.07.2017 6916/2017
Inngående brev Anita Østlund ORIENTERING OM MULIG KOSTNADSØKNING 11.07.2017 6901/2017
Inngående brev Øylandsruta Aksjebevis 11.07.2017 6902/2017
Inngående brev Hålogaland kraft Etablering av aksjeeierbok og utstedelse av aksjebevis for Hålogaland Kraft AS 11.07.2017 6903/2017
Inngående brev Marthe Fjellheim Endelig resultat 11.07.2017 6931/2017
Inngående brev Sykepleierforbundet Ettersyn: Av videre kartlegging 11.07.2017 6929/2017
Inngående brev June Gjertsen Utsendt kartlegging av faktisk sykepleierbemanning til enhetsledere 11.07.2017 6921/2017
Inngående brev Norsk Sykepleierforbund (NSF) Kartlegging av faktisk sykepleierbemanning 2017 11.07.2017 6920/2017
Inngående brev Sykepleierforbundet Kvæfjord Resultat av undersøkelse av planlagt og faktisk spl.dekning 11.07.2017 6924/2017
Inngående brev Sykepleierforbundet Kvæfjord Planlagt og faktisk bemanning 11.07.2017 6922/2017
Inngående brev Merete Hessen Forespørsel om utvidelse av kartlegginga 11.07.2017 6927/2017
Versjon:5.0.7