eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ann-Lissbeth Vinje 2015/1049: innkjøp 15.12.2017 11169/2017
Utgående brev Ronny Tollefsen m.fl. leasingsavtaler 21048338 ZA18410 og 21050894 ZA18550 15.12.2017 11173/2017
Utgående brev Trond Hansen leasingavtale 21055997 EK49711 VW e-UP! 2017 15.12.2017 11174/2017
Utgående brev Ann-Elise Hansen leasingavtale 21068746 ZA18761 VW Golf 2017 15.12.2017 11171/2017
Utgående brev Ågot Hammari m.fl. leasingavtale 21050928 ZA18409 VW Caddy VARE 2017 15.12.2017 11172/2017
Inngående brev ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 15.12.2017 11183/2017
Inngående brev Svein Johansen Gnr 20/11 PT-Høst 2017 14.12.2017 11162/2017
Inngående brev Johan Helge Elde Gnr 61/1 PT-høst 2017 14.12.2017 11160/2017
Inngående brev Hans-Anton Salen Gnr 48/10 PT-Høst 2017 14.12.2017 11158/2017
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Jordskiftesak 17-172873RFA-JHAR Forøy Gnr. 16 - Melding om matrikkelføring 14.12.2017 11142/2017
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Mld. om sak for jordskifteretten- registrering i matrikkelen 14.12.2017 11143/2017
Utgående brev Ofoten og Sør Troms Jordskiferett Jordskiftesak 17-17283RFA-JHAR Forøy Gnr. 16 14.12.2017 11145/2017
Utgående brev Anne Stine Eger Mollestad VS: Avvik i eiendomsgrense for eiendom i Kvæfjord kommune 14.12.2017 10943/2017
Saksframlegg/innstilling Seriøsitetskrav i anskaffelser 14.12.2017 6715/2017
Inngående brev Melin Medical Avtale om betalings- log faktureningstjenester mellom Melin Medical og Kvæfjord kommune 14.12.2017 11137/2017
Inngående brev Ivar Olufsen Søknad om tilskudd til vegbygging 14.12.2017 11144/2017
Inngående brev Utviklingssenter for sykehjem og hjememtjenester Søknadsskjema "Frie midler" 14.12.2017 11138/2017
Inngående brev USHT Troms Søknad om frie midler 2018 14.12.2017 11139/2017
Inngående brev USHT Troms Søknadsskjema "Frie midler" 14.12.2017 11140/2017
Inngående brev USHT Troms TILSAGNSBREV -”FRIE MIDLER” 2018 fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT Troms 14.12.2017 11141/2017
Utgående brev Snekker Pedersen AS Naboliste til Gnr 43 Bnr 42 14.12.2017 11122/2017
Inngående brev Georg Winsjansen-Dalsnes Drift PT 2017-mai og oktober Gnr 59/2 13.12.2017 11124/2017
Utgående brev Jan Meyer Jan Meyer og friidrettsanlegget 13.12.2017 11077/2017
Utgående brev Stein Tore Gustavsen Søknad om utsettelse på ferdigstillelsesdato fiberutbygging Borkenes - Bremnes 13.12.2017 11104/2017
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 12.10.2017 13.12.2017 10820/2017
Utgående brev V Jan Meyer ad suppleringsvalg i kommunestyret 14/12 13.12.2017 11097/2017
Inngående brev Santander Endringer i leasingavtale nr. 21055997 - EK 49711 13.12.2017 11109/2017
Inngående brev Santander Endring - ZA 18410start- og sluttdato, leasingavtale 21048338 13.12.2017 11110/2017
Inngående brev Santander Endring start- og sluttdato, leasingavtale 21050928 - ZA18409 13.12.2017 11111/2017
Inngående brev Santander Endring - ZA18550start- og sluttdato, Ieasingavtale 21050894 13.12.2017 11112/2017
Inngående brev Santander Endring - ZA18761start- og sluttdato, leasingavtale 21068746 13.12.2017 11108/2017
Utgående brev Tor Lone Bjøru Tilskudd/støtte ladepunkter elbil 13.12.2017 11126/2017
Inngående brev Odd Einar Stornes Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 13.12.2017 11113/2017
Utgående brev Ola Marvin Jacobsen Gnr 47 Bnr 105 - Eksisterende utvidelse av veranda - Tiltaket er søknadspliktig pga. avstand til nabogrense < 4 meter 13.12.2017 11103/2017
Utgående brev Roald Skoglund Gnr 56 Bnr 136 - Eksisterende vinterhage og veranda er søknadspliktig. Grillhytte krever godkjenning pga. plassering nær kommunal vannledning 13.12.2017 11114/2017
Utgående brev Georg Winsjansen Vår ref 2017/1330 KRN - Vedr. planer om tilbygg til driftsbygning Gnr 59 Bnr 2 og mulig konflikt med vannledning 13.12.2017 11043/2017
Utgående brev Eivind Harald Aronsen m.fl. Protokoll - Gnr 47 Bnr 90 Kvalitetsheving av grenselinjer. 13.12.2017 11092/2017
Inngående brev Hans-Arne Haugland Bygdeveien 24 AS - Makebytte av areal med Kvæfjord kommune 12.12.2017 11090/2017
Inngående brev Judith Larsen Fritak renovasjon Gnr 45 Bnr 38. 12.12.2017 11079/2017
Inngående brev Postmottak 17/5023 Informasjon om ny søknadsrunde 2018 12.12.2017 11078/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Konsesjonsfrihet fra egenerklæring 12.12.2017 11071/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Skjøte 55 90 12.12.2017 11065/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vidar Nilsen Gehlmann Matrikkelbrev 55_90 12.12.2017 11063/2017
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kontrakt 2003 - overdraging av kommunal veg 12.12.2017 11062/2017
Inngående brev Arkivtroms - Hilde Elvine Bjørnå Suspicious URL: {Disarmed} Dato for årsmøte i 2018 12.12.2017 11050/2017
Inngående brev Harstad Kommune - Elleke Bergersen-Wartena gbnr 55/65 i Kvæfjord: rør/ledninger i bakken? 12.12.2017 11049/2017
Inngående brev Jan Meyer Sak om supplering til kommunestyret 12.12.2017 11046/2017
Utgående brev V Jan Meyer ad suppleringsvalg i kommunestyret 14/12 12.12.2017 11047/2017
Utgående brev Hans-Arne Haugland 14/724: Bygdeveien 24 AS - Makebytte av areal med Kvæfjord kommune 12.12.2017 11091/2017
Utgående brev Leikvika Fuel Overdragelse av tomt 12.12.2017 11074/2017
Inngående brev Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten, Økonomi- og administrasjonsavdelingen Sak 201700111.dok.2 med 2 vedlegg 12.12.2017 11085/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad Mht arealet som ønskes overtatt inntill Husby s.hjem 12.12.2017 11051/2017
Utgående brev Else-Marie Husby samtykke til søknad om tiltak 12.12.2017 11055/2017
Utgående brev Kartverket Tinglysingen Tinglysing av skjøte for overdragelse av gbnr 55/90 i Kvæfjord kommune 12.12.2017 11064/2017
Utgående brev Hege Wulff Larsen Løfte og forflytningsteknikk ved Rådgården 7c 12.12.2017 6855/2016
Utgående brev Alf-Børre Knudsen m.fl. VS: resultat muggmåling 12.12.2017 7425/2016
Inngående brev Hans Arne Haugland Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 12.12.2017 11088/2017
Inngående brev Nina C. K. Myreng Haugland Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 12.12.2017 11089/2017
Utgående brev Ronny Thrane Angående søknad spillemidler - Bremnes 12.12.2017 11095/2017
Utgående brev Ronny Thrane Angående søknad spillemidler - Bremnes 12.12.2017 7656/2016
Saksframlegg/innstilling Orientering om Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) 12.12.2017 10823/2017
Utgående brev Stein Dybvik Gnr 30 Bnr 1, Svar vedrørende videre fritak feie/renovasjonsavgift. 12.12.2017 11041/2017
Utgående brev Ingvald Jensen Svar vedrørende søknad om fritak av kommunale avgifter - Flesnes bedehus Gnr 13 Bnr 19. 12.12.2017 11036/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad m.fl. Gjelder Flesns Bedehus Gnr 13 Bnr 19 12.12.2017 11060/2017
Utgående brev Kvæfjord Eiendom AS Protokoll - Berg - Engen. Kvalitetsheving av eiendommen Gnr58 Bnr15 12.12.2017 11061/2017
Utgående brev Julian Markus Solnes Vår ref 2017/1256 KRN - Mottatt uttalelse i forbindelse med planer om tilbygg til bolig Gnr 57 Bnr 333, Bergsvegen 51 12.12.2017 11044/2017
Utgående brev Jan Kåre Ludvigsen Gnr 47 Bnr 103 - Eksisterende bod (< 15 m2) på eiendommen. Tiltaket krever ikke byggesøknad 12.12.2017 11039/2017
Utgående brev Halvard Peter Erikson Gnr 57 Bnr 192 - Eksisterende bod/uthus på eiendommen - Plassering i strid med byggegrense krever dispensasjon 12.12.2017 11059/2017
Utgående brev Lene Oddveig Moe Gnr 47 Bnr 127 - Eksisterende veranda med bod under (utvidelse) - Tiltaket er søknadspliktig pga. størrelse > 15 m2. 12.12.2017 11070/2017
Utgående brev Hedly Larsen Vår ref 2017/1377 KRN - Vedr planer om deling av Gnr 50 Bnr 3 (tomt rundt eksisterende fritidsbolig) 12.12.2017 11035/2017
Utgående brev Bjørg Johanne Larsen Gnr 50 Bnr 3 - Vedr deling av eiendommen med formål tomt rundt eksisterende fritidsbolig 12.12.2017 11045/2017
Utgående brev Hedly Larsen Vår ref 2017/1377 KRN - Brev ved planlagt deling av Gnr 50 Bnr 3 12.12.2017 11093/2017
Utgående brev Hedly Larsen Vår ref 2017/1377 KRN - Brev ved planlagt deling av Gnr 50 Bnr 3 - Vedr avkjørsel fra FV83 12.12.2017 11094/2017
Inngående brev Stein Dybvik Gnr 30 Bnr 1, Videre fritak feie/renovasjonsavgift. 11.12.2017 11040/2017
Inngående brev Else-Marie Husby Utfylling til parkeringsplasser og grunnavståelse 11.12.2017 11027/2017
Inngående brev Monica Stafne Flytting 11.12.2017 10981/2017
Inngående brev Mia Aronsen Flytting 11.12.2017 10979/2017
Saksframlegg/innstilling Suppleringsvalg - levekårsutvalget med videre 11.12.2017 10519/2017
Saksframlegg/innstilling Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon ut inneværende valgperiode fra folkevalgte verv samt suppleringsvalg 11.12.2017 10632/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Kartleggingen av innkjøpssamarbeid og innkjøpsnettverk 11.12.2017 10988/2017
Inngående brev Fylkesmannen i Troms Klage - jordloven — nydyrking på gnr. 42 bnr. 1 i Kvæfjord kommune 11.12.2017 11033/2017
Utgående brev Børre Nilsen Tinglyst adkomst til eiendommen 58/76 11.12.2017 10970/2017
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Kvæfjord kommune - Harstad brann- og redningstjeneste - Branntilsyn ved BOAS 2017 - Tiltaksplan i forhold til avvik 11.12.2017 10894/2017
Saksframlegg/innstilling Delegeringsreglene - justering i bestemmelser etter helse- og omsorgstjenesteloven 11.12.2017 10329/2017
Inngående brev ***** Søknad ***** ***** ***** ***** 11.12.2017 11038/2017
Utgående brev FYLKESMANNEN I TROMS Søknad/refusjonsskjema for timer til opplæring i samisk høsten 2017 11.12.2017 10987/2017
Saksframlegg/innstilling Invitasjon til deltakelse i interkommunal rullering av kystplan 11.12.2017 10217/2017
Saksframlegg/innstilling Spørretime 11.12.2017 10821/2017
Utgående brev Anne Aronsen og Dulo Dizdarevic Gnr 57 Bnr 146 - Overbygget inngangsparti (eksisterende) - Tiltaket er ikke søknadspliktig 11.12.2017 11000/2017
Utgående brev Harry Erling K Pettersen Gnr 48 Bnr 48 - Eksisterende tilbygg til bolig - Tiltaket krever byggesøknad pga. størrelse og plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter 11.12.2017 11023/2017
Utgående brev Per Mikal Eriksen Gnr 55 Bnr 76 - Eksisterende veranda på eiendommen - Tiltaket er søknadspliktig pga. størrelse (< 15 m2) og plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter 11.12.2017 11026/2017
Utgående brev Yngve Stoltz Tinglyst rettighet for eiendommen 60/143 11.12.2017 10975/2017
Utgående brev Yngve Stoltz Gnr 60 Bnr 143 - Dokument for å tinglyse rett til adkomst og vann og avløp på eiendommen 60/9 11.12.2017 10976/2017
Inngående brev Troms fylkeskommune VEDR PLANER OM TILBYGG TIL BOLIG PÅ GBNR 57/333 (BERGSVEGENSI), KV/EFJORD KOMMUNE, UTTALELSE OM KULTURMINNER 11.12.2017 10980/2017
Inngående brev Bygdeliv i Kvæfjord Bagatellmessig støtte - resterende utbetaling, Bygdeliv i Kvæfjord 07.12.2017 10968/2017
Inngående brev Nordlaks - Tor Anders Elvegård Vedr Nordlaks- Bogen i Gullesfjord og tomteparseller 07.12.2017 10957/2017
Inngående brev Egil Nergård Gnr 33 Bnr 1 Videre søknad om fritak renovasjon. 07.12.2017 10950/2017
Inngående brev Santanderconsumer - Biladministrasjon 2017/32: Kopi av tjenestefaktura 07.12.2017 10922/2017
Inngående brev Else-Marie Husby (ingen tittel) 07.12.2017 10921/2017
Utgående brev Else-Marie Husby Samtykke til søknad om tiltak 07.12.2017 10923/2017
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad Invitasjon til fellesmøte for Eldrerådene i Sør-Troms 12. januar 2017 07.12.2017 9101/2016
Internt notat uten oppfølging Marit Blekastad Representant til KAD-forum 07.12.2017 7324/2016
Internt notat uten oppfølging Nina Johansen Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 25.09.2017 07.12.2017 8704/2017
Utgående brev Santander Biladministrasjon 2017/32: Kopi av tjenestefaktura 07.12.2017 10924/2017
Utgående brev Nelfo Vedrørende bruk av lærlingeklausuler i offentlige anbud 07.12.2017 10933/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Høring - Stadnamnlova 07.12.2017 10934/2017
Utgående brev Børge Olsen (del)utbetaling av tilskudd fra kommunalt næringsfond 07.12.2017 10953/2017
Utgående brev Thomas Weickert etableringstilskudd fra kommunalt næringsfond 07.12.2017 10959/2017
Inngående brev Refsnes matglede Ønske om utbetaling av støttepengene bevilget 20.02.2017 07.12.2017 10960/2017
Utgående brev Susanne Hentschel etableringstilskudd fra kommunalt næringsfond 07.12.2017 10967/2017
Inngående brev Formannskapet PS 85/ 17 Suppleringsvalg - levekårsutvalget med videre 07.12.2017 10931/2017
Inngående brev Formannskapet PS 88/17 Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon ut inneværende valgperiode fra folkevalgte verv samt suppleringsvalg. 07.12.2017 10936/2017
Utgående brev Egil Nergård Gnr 33 Bnr 1 Svar vedrørende videre fritak renovasjon. 07.12.2017 10951/2017
Inngående brev Ingvald Jensen Søknad om fritak av kommunale avgifter - Flesnes bedehus 07.12.2017 10941/2017
Utgående brev Kvæfjord Eiendom AS Gjennomgang av abonnementer for vann-, avløp og renovasjon og gebyrer for feie/branntilsyn 07.12.2017 9637/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad SV: SV: 2017/34: gnr 54 bnr 68 fnr 1 - sletting av festeforhold 07.12.2017 10853/2017
Internt notat uten oppfølging Helge Stoltenberg Videreformidling gravehenvendelse nr. 1911-5501494, Kvæfjord, Bygdevegen 47, Gnr.56 / Bnr.101 07.12.2017 10799/2017
Internt notat uten oppfølging Lars Tverseth m.fl. Prosedyre for trygg og sikker overføring av ansvar mellom UNN og lokalsykehuskommunen for barn som pårørende 07.12.2017 7357/2016
Inngående brev Formannskapet PS 86/17 Kveøyforbindelsen AS — driftstilskudd 07.12.2017 10932/2017
Inngående brev Harstad kommune KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD - KOMMUNALE VETERINlERVAKTTJENESTER 2017 07.12.2017 10966/2017
Inngående brev Formannskapet PS 83/ 17 Delegeringsreglene - justering i bestemmelser etter helse- og omsorgstjenesteloven 07.12.2017 10929/2017
Inngående brev Formannskapet PS 90/17 Oppfordring fra Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) til Kvæfjord kommune om å synliggjøre det samiske 07.12.2017 10938/2017
Inngående brev Formannskapet PS 91/17 Høringssvar fra Kvæfjord kommune til Troms fylkeskommune på , opplæringstilbudet 2018/2019 i videregående skole 07.12.2017 10939/2017
Inngående brev Formannskapet PS 89/ 17 Uttalelse til UDI ad oppsigelse av driftsavtale for Kvæfjord mottak 07.12.2017 10937/2017
Inngående brev Formannskapet PS 79/17 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 13.11.2017 07.12.2017 10925/2017
Inngående brev Det Kongelige Forsvarsdepartementet Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018 07.12.2017 10920/2017
Inngående brev Formannskapet P5 82/ 17 Deltakelse i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter 07.12.2017 10928/2017
Inngående brev Sør-Troms regionråd Referat regionrådsmøte Harstad 1. desember 2017 07.12.2017 10919/2017
Inngående brev Formannskapet PS 84/ 17 Næringslivspris for Kvæfjord 2017 07.12.2017 10930/2017
Utgående brev Nordlaks Oppdrett AS Gnr 14 bnr 35 - Protokoll og matrikkelbrev for eiendommen 07.12.2017 10955/2017
Utgående brev Installasjonsservice Fradeling fra Nils Fochsen 07.12.2017 10916/2017
Utgående brev Odd Hugo Jentoftsen Gnr 27 Bnr 9 - Byggetillatelse for avløpsanlegg 07.12.2017 10793/2017
Utgående brev Janniken Høybakk m.fl. Vår ref 2017/1245 - Byggetillatelse avløpsanlegg Gnr 27 Bnr 9 (delvis på Bnr 19) 07.12.2017 10935/2017
Inngående brev Ethem ôztûrk Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 07.12.2017 10942/2017
Utgående brev Knut Odd Vinje Gnr 56 Bnr 60 - Eksisterende åpent inngangsparti og drivhus på eiendommen - Tiltakene er unntatt søknadsplikt etter nye byggeregler, men drivhuset krever avtale vedr. plassering nær vann- og avløpsledning 07.12.2017 10845/2017
Utgående brev Arve Kristiansen Gnr 57 Bnr 202 - Vedr. eksisterende bod (tilbygg til bolig) - Tiltaket krever ikke byggesøknad. Tak over eksisterende veranda krever avklaring iht. pbl § 29-4 (avstand til nabogrense < 4 meter) 07.12.2017 10944/2017
Utgående brev Einar Malvin Johansen Gnr 57 Bnr 130 - Vedr. eksisterende bod mot nordvest og overbygget inngangsparti (tilbygg til bolig) - Tiltakene krever ikke byggesøknad. Bod mot øst krever avklaring iht. avstand til nabogrense og kommunal kloakkledning 07.12.2017 10947/2017
Utgående brev Kvæfjord Eiendom AS Gnr 57 Bnr 112 - Eksisterende veranda - Tiltaket anses som godkjent i forbindelse med tidligere byggesak 07.12.2017 10949/2017
Utgående brev Inger Johanne Thoresen Gnr 56 Bnr 41 - Eksisterende bod < 15 m2 på eiendommen - Tiltaket krever ikke byggesøknad 07.12.2017 10952/2017
Utgående brev Torleif Jæger Lund Larsen Gnr 56 Bnr 81 - Vedr. eksisterende bod under veranda - Tiltaket krever ikke byggesøknad 07.12.2017 10954/2017
Utgående brev Jan Magne Dreiem Gnr 57 Bnr 154 - Vedr. eksisterende bod under veranda - Tiltaket krever ikke byggesøknad 07.12.2017 10956/2017
Inngående brev Alfred Broderstad Mld. om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 07.12.2017 10964/2017
Inngående brev Formannskapet PS 92/17 Salg av boligtomter i Lamhagan 07.12.2017 10940/2017
Internt notat uten oppfølging Anders Bølgen Teknisk vakt: Oversikt 2. halvår for godtgjøring 07.12.2017 10763/2017
Inngående brev Formannskapet PS 81/17 Investeringsbudsjettet 2017 - Budsjettregulering 07.12.2017 10927/2017
Inngående brev Formannskapet PS 80/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 07.12.2017 10926/2017
Inngående brev Installasjonsservice Fradeling fra Nils Fochsen 06.12.2017 10915/2017
Inngående brev Ntnu - Eli Johanne Ellingsve Innsamlingskart for stedsnavn 06.12.2017 10884/2017
Inngående brev Ntnu - Eli Johanne Ellingsve Innsamlingskart for stedsnavn 06.12.2017 10875/2017
Inngående brev Ntnu - Eli Johanne Ellingsve Innsamlingskart for stedsnavn 06.12.2017 10874/2017
Inngående brev Ntnu - Eli Johanne Ellingsve Innsamlingskart for stedsnavn 06.12.2017 10873/2017
Inngående brev Erik Meistad Vedr. forespørsel om utvidet bruk av avkjørsel Industrivegen, Gnr 54 Bnr 9 06.12.2017 10872/2017
Utgående brev Eli Johanne Ellingsve Innsamlingskart for stedsnavn 06.12.2017 10876/2017
Inngående brev Eli Johanne Ellingsve Innsamlingskart Gullesfjord 06.12.2017 10885/2017
Utgående brev Opplysningsvesenets fond Avik i eiendomsgrense for eiendom i Kvæfjord kommune 06.12.2017 10863/2017
Utgående brev Erik Meistad Kommunens areal mellom 54/9 og 54/17 06.12.2017 10864/2017
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena VS: Kommunens areal mellom 54/9 og 54/17 06.12.2017 10865/2017
Utgående brev Erik Meistad m.fl. Vedr. forespørsel om utvidet bruk av avkjørsel Industrivegen, Gnr 54 Bnr 9 06.12.2017 10867/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Felles sjøvei til naust tomter Heimen 06.12.2017 10868/2017
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. Vedr. forespørsel om utvidet bruk av avkjørsel Industrivegen, Gnr 54 Bnr 9 06.12.2017 10869/2017
Utgående brev Ronald Karlsen m.fl. Vedr. forespørsel om utvidet bruk av avkjørsel Industrivegen, Gnr 54 Bnr 9 06.12.2017 10870/2017
Utgående brev Kjell Rune Nymoen m.fl. Vedr. forespørsel om utvidet bruk av avkjørsel Industrivegen, Gnr 54 Bnr 9 06.12.2017 10871/2017
Utgående brev Harstad kommune Brann- og redningstjenesten Vedrørende branntilsyn ved BOAS - Tiltaksplan i forhold til avvik 06.12.2017 10759/2017
Utgående brev Avis Harstad Tidende m.fl. Kvæfjord formannskap - orienteringssak 14.12.2017 06.12.2017 10862/2017
Utgående brev Til den det måtte angå Bekreftelse 06.12.2017 10890/2017
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Avklaring av eieforhold til vannledninger på Hemmetad 06.12.2017 10904/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 11/17 Godkjenning av møtebok 29.09.2017 06.12.2017 10898/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 14/ 17 Arbeidstilsynet - Kvæfjord kommune- Husby Bosenter 06.12.2017 10892/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 15/ 17 Arbeidstilsynet - Kvæfjord kommune - Barnevern 06.12.2017 10896/2017
Inngående brev Arbeidsmiljøutvalget PS 12/17 Høring: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 06.12.2017 10895/2017
Utgående brev Birger Bjørnstad Status Berg - Engen - Grensepunkter/prosjektering 06.12.2017 10891/2017
Inngående brev Walter Mortensen Søknad om ferdigattest 06.12.2017 10888/2017
Inngående brev Ruth-Lise Olsen Mld. om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt 06.12.2017 10886/2017
Inngående brev Georg Erling Winsjansen Avstandserklæring 06.12.2017 10887/2017
Inngående brev Sweco - Søraas Ingrid rammeavtaler på (1) byggetekniske tjenester og (2) reguleringsplan 05.12.2017 10854/2017
Inngående brev Vegvesen - Edorsen Roy Suspicious URL: SV: Oppretting ved 22/5 05.12.2017 10844/2017
Inngående brev Vegvesen - Wilhelmsen Kristine Matrikkelføring av 67/28 05.12.2017 10843/2017
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes 2017/34: gnr 54 bnr 68 fnr 1 - sletting av festeforhold 05.12.2017 10825/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad 2017/34: gnr 54 bnr 68 fnr 1 - sletting av festeforhold 05.12.2017 10826/2017
Utgående brev Astrid Hokland Kveøyforbindelsen AS - driftstilskudd 05.12.2017 10830/2017
Internt notat uten oppfølging Evelyn Feldhusen budreg nr F-7/2017 Kveøyforbindelsen AS - driftstilskudd 05.12.2017 10831/2017
Utgående brev Troms fylkeskommune Samferdselsetaten Forslag om avviklingsordning for medfinansieringsandel i Kveøyforbindelsen 05.12.2017 10468/2017
Saksframlegg/innstilling Kveøyforbindelsen AS - driftstilskudd 05.12.2017 10524/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad rammeavtaler - konsulenttjenester 4 fagområder teknisk 05.12.2017 10846/2017
Utgående brev Håkon Alm rammeavtale reguleringsplan 05.12.2017 10847/2017
Utgående brev Terje Holte-Riise rammeavtale byggetekniske tjenester 05.12.2017 10848/2017
Utgående brev Sweco Norge AS rammeavtaler (1) byggetekniske tjenester (2) reguleringsplan 05.12.2017 10849/2017
Utgående brev Gabor Zimboras NITEO rammeavtale arkitekt/teknisk tegner 05.12.2017 10850/2017
Utgående brev Borealis arkitkter AS m.fl. rammeavtaler (1) arkitekt/teknisk tegner (2) reguleringsplan 05.12.2017 10851/2017
Utgående brev Kristin Myreng Grimstad rammeavtaler - konsulenttjenester 4 fagområder teknisk (2) 05.12.2017 10852/2017
Utgående brev Lisbeth Haugland m.fl. nye leasingbiler pr 1.3.2018 05.12.2017 10829/2017
Utgående brev Rune Johansen m.fl. utskifting av ZA15314 Skoda Octavia 05.12.2017 10833/2017
Inngående brev Språkrådet Høyring om reviderte særreglar for skrivemåten av norske stadnamn 05.12.2017 10861/2017
Internt notat uten oppfølging Jan-Otto Øynes Råsjøvn 5: gnr 54 bnr 68 fnr 1 - sletting av festeforhold 05.12.2017 10832/2017
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Dokument 17/70606-3 Vedtak om tospråklig skilting av samiske stedsnavn - endring av eksisterende skilting i Midtre Hålogaland sendt fra Statens vegvesen 05.12.2017 10859/2017
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/70606-4 Korrigering av vedtak 17/70606-3: Vedtak om tospråklig skilting av samiske stedsnavn - endring av eksisterende skilting i Midtre Hålogaland sendt fra Statens vegvesen 05.12.2017 10860/2017
Utgående brev Reppen Silje Vår ref. 2017/1363 - Søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense, Gnr 52 Bnr 2 05.12.2017 10842/2017
Inngående brev Tromsfylke - Erik Meistad 2017/718/nabovarsel - tiltak på gbnr 57/319 05.12.2017 10856/2017
Inngående brev Tromsfylke - Erik Meistad 2017/718/nabovarsel - tiltak på gbnr 57/319 05.12.2017 10855/2017
Utgående brev Walter Mortensen Vår ref. 2014/472 KRN - Oversender ferdigattest for garasje Gnr 55 Bnr 75 05.12.2017 10815/2017
Versjon:5.0.7